Nhạc sĩ Quốc Vinh – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Phêrô Trần Quốc Vinh

Kinh cầu cho các Linh mụcBễ lễ – Kinh nguyện
+++
Chúa Giêsu chịu phép rửaNhập lễLời bài hát
Chúa yêu thương muôn loàiNhập lễ
Nhập lễ Chúa Giêsu Chịu Phép RửaNhập Lễ
+++
Ai được vào (Tv. 14) Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Ai nghẹn ngào (Tv. 125) Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Ai sẽ được vào (Tv. 14) Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Bài ca người công chính (Tv. 91) Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Bài ca người về (Tv. 125) Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Bánh bởi trời (Tv. 77) Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Ca ngợi Chúa (Tv. 146) Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Ca ngợi luật pháp Chúa (Tv. 18) Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Ca ngợi vinh quang Chúa (Tv. 18) Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Ca tụng Lòng thương xót của Chúa (Tv. 116) Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Ca tụng Ngôi Lời Thiên Chúa (Tv. 28) Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Các bạn khiêm cung (Tv. 68) Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Cảm tạ Chúa đi (Tv. 106) Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Con dâng lời ca tụng (Tv. 21)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Con đến nương nhờ Ngài (Tv. 70)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Con kêu lên Chúa (Tv. 118)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Con là Thượng Tế (Tv. 109)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Con sẽ chúc tụng Danh Chúa (Tv. 144)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Con sẽ đàn ca mừng Chúa (Tv. 137)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Con xin tán dương Ngài (Tv. 29)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Chúa hiển trị (Tv. 96)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Chúa là Đấng phù trợ (Tv. 123)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Chúa là gia nghiệp con (Tv. 15) Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Chúa là nguồn ánh sáng (Tv. 26)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Chúa là Vua hiển trị (Tv. 92)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Chúa thấy mọi sự (Tv. 138)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Chúa thương rộng mở (Tv. 144)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Chúa vẫn luôn từ ái (Tv. 129)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Chúng con chúc tụngThánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Dâng lời ca ngợi (Dn. 3)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Dâng lời tạ ơn (Tv. 115) Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Đáp ca Lễ đêm Giáng Sinh (Tv. 95)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Đây chính là dòng dõi (Tv. 23)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Giêsusalem hỡi (Tv. 136)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Giêsusalem nào ca ngợi Chúa (Tv. 147)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Hai nèo đường (Tv. 1)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm được tha thứ (Tv. 31)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Hát lên mừng Chúa (Tv. 97)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Hãy ca mừng Chúa (Tv. 95)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Hãy đến đây (Tv. 94)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Hãy nếm thử và nhìn coi (Tv. 33)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Kìa người đau khổ cầu cứu (Tv. 33)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Khi thức giấc (Tv. 16)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Lạy Chúa là sức mạnh con (Tv. 17)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Lạy Chúa nhân hậu (Tv. 85)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Lạy Chúa! Xin sai Thánh Thần (Tv. 103)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Lạy Đức Chúa (Tv. 8)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Lạy Thượng Đế (Tv. 103)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa (Tv. 145)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Lời cầu của bệnh nhân (Tv. 40)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Lời cầu của dân Chúa (Tv. 122)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Lời kinh tạ ơn (Tv. 114)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Mắt tôi nhìn Chúa (Tv. 24) Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Muôn thuở con là Thượng Tế (Tv. 109)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Mừng Chúa là Vua (Tv. 46)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Này con đến (Tv. 39)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Nữ Hoàng bên hữu Thánh Vương (Tv. 44)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Nương bóng Chúa toàn năng (Tv. 90)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao (Tv. 21)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Ngước mắt nhìn lên (Tv. 120) Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Ôi Lạy Chúa (Tv. 21)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Ôi! Tôi sung sướng biết bao (Tv. 121)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Ơn cứu độ (Tv. 97)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Phúc thay dân tộc (Tv. 32)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Tạ ơn Chúa (Tv. 9)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Tâm hồn khát khao Chúa (Tv. 62)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Tiếng reo mừng chiến thắng (Tv. 117)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Toàn thể trái đất hãy reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Tôi đã cậy trông Chúa (Tv. 39)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Tôi mừng rỡ (Tv. 12)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Tôi sẽ bước đi (Tv. 115)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Tôi vui mừng (Tv. 121)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Tôi vui mừng /2 (Tv. 121)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Tới bao giờ (Tv. 12)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Từ vực sâu (Tv. 129)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Trong tay Ngài con phó dâng (Tv. 30)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Ước gì chư dân cảm tạ Thiên Chúa (Tv. 66)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Viên đá góc tường (Tv. 117)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Vườn nho của Chúa (Tv. 79)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Xin ban hồng ân cứu độ (Tv. 84)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Xin chỉ bảo con (Tv. 24)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Xin cho chúng con được no say tình Chúa (Tv. 89)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Xin ơn phù giúp (Tv. 53)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Xin tái tạo lòng con (Tv. 50)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Xin tỏa ánh tôn nhan (Tv. 4)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Yêu mến luật pháp Chúa (Tv. 118)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
+++
Dâng ChaDâng lễ
Dâng về Nhan ChúaDâng lễ
Dâng về Nhan Chúa Chí Linh Dâng lễLời bài hát
Đôi tay con dângDâng lễ
Lễ dâng tuổi thơDâng lễ
Lễ vật đêm thánhDâng lễ
Này là của lễDâng lễ
+++
Bước theo NgàiCa nguyện – Hiệp lễ
Cầu xin cho Tân Vương (Tv. 71)Ca nguyện – Hiệp lễ
Cậy vào tình thương ChúaCa nguyện – Hiệp lễ
Còn tình nàoCa nguyện – Hiệp lễ
Chỉ có ThầyCa nguyện – Hiệp lễ
Chúa ơ! Xin Ngài mau đếnCa nguyện – Hiệp lễ
Đây là Đấng Gioan đã nói (Ga. 1)Ca nguyện – Hiệp lễLời bài hát
Lời Chúa là đèn soiCa nguyện – Hiệp lễLời bài hát
Tâm hồn khát khao Chúa (Tv. 62)Ca nguyện – Hiệp lễ
Xin dẫn dắt conCa nguyện – Hiệp lễ
Xin mở cho conCa nguyện – Hiệp lễLời bài hát
+++
Con vẫn mong chờMùa Vọng
Chờ mong Chúa đếnMùa Vọng
Trời cao ơi Mùa Vọng
+++
Dâng Chúa Hài NhiMùa Giáng Sinh
Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng taMùa Giáng Sinh
+++
Hãy thức tỉnh sẵn sàngMùa Chay
Tình ChúaMùa Chay
Thiên Chúa bị chối từMùa Chay
Lạy ChúaTuần Thánh
+++
Hãy vui lênMùa Phục Sinh
+++
Chúc XuânMùa Xuân
Dâng Chúa XuânMùa Xuân
+++
Kính chào Mẹ 1Đức Mẹ
Kính chào Mẹ 2Đức Mẹ
Mẹ đồng hành với Chúa KitôĐức Mẹ
Mẹ Giáo HộiĐức Mẹ
Xin vâng theo ý ChúaĐức MẹLời bài hát
+++
Mừng lễ Thánh Giuse Nguyễn Duy KhangCác Thánh
Tâm niệm của Cha Thánh Đa MinhCác Thánh
Thánh GiuseCác Thánh
+++
Đường con đã chọnTận hiến
+++
Anh em một nhàNhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Huynh đoàn Giáo dân Đa MinhNhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Làm quenNhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Ngày họp mặtNhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Nhân chứng của LờiNhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Ôi GiêsuNhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Ra đi bạn ơiNhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Tình huynh đệNhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Tình nghĩa Đa MinhNhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Từ bốn phương trờiNhạc Sinh hoạt Đoàn thể

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s