Nhạc sĩ Thiên Duyên – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Maria Đặng Thị Tuyết Nga
(*) (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)

Ai là anh em (Lc. 10) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Ai lớn nhất (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Alleluia Lễ Thánh Tâm – C (*)Allêluia Lời bát hát
+
B.
Bà góa Naim (Lc. 7) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Bánh miến rượu nho (*)Dâng Lễ Lời bát hát
Bánh Thánh bởi trời (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Bánh và cá (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Bước đường Thánh Giá (*)Tuần Thánh Lời bát hát
+
C.
Con biết theo ai (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Con kêu cầu (*)Mùa Chay Lời bát hát
Con không xứng (Mt 10) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Con nâng tâm hồn (*)Mùa Vọng Lời bát hát
Con sợ (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Con tin cậy (Tv. 12) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Con xin tuyên xưng (Lc. 9) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Con xin trở về (*)Mùa Chay Lời bát hát
+
Ch.
Chiêm ngắm Thánh Nhan (Tv. 16) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Chiên Con bị sát tế (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Cho con được hiệp thông (Ga 15,1-8) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Cho con nhận ra Ngài (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Cho con yêu luật Chúa (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Chúa an bài 1 (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Chúa an bài 2 (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Chúa chịu cám dỗ (Mt 4,1-11) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Chúa dưỡng nuôi con (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Chúa là ánh sáng (Tv. 26) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Chúa là Bánh trường sinh (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Chúa là Đấng cứu độ (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Chúa là sự sống lại (Ga 11,1-45) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Chúa là sức mạnh (Tv. 27) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Chúa muốn bình an (Gr. 29)Nhập Lễ Lời bát hát
Chúa ngự tòa cao cả (Tv. 35) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Chúa ngự trong thánh điện (Tv. 67) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Chúa nhân hậu và khoan dung (Tv. 85) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Chúa sắp ngự đến (*)Mùa Vọng Lời bát hát
Chúa tác thành (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Chúa thương bênh đỡ (Tv. 46) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Chúa về trời con vào đời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúc tụng Ba Ngôi (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Chuyện người bại liệt (Mc. 2) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
+
D.
Dâng lên tòa cao sang (Tv. 53) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Dâng lời tụng ca (Mc. 5) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Dòng sông Giođan (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Duy nơi Ngài (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
Đ.
Đáp ca Lễ Hiện Xuống (Tv. 103) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Đáp ca Lễ Mồng Một Tết (Tv. 8) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Đáp ca Lễ Thánh Giuse (Tv. 88) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Đáp ca Lễ Thánh Mục Tử (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Đấng công bình chính trực (Tv. 118) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Đừng lìa xa con (Tv. 37) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Đừng ngồi chỗ nhất (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Đường Thánh Giá (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
+
E.
Ephata Hãy mở ra (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Emmanuel (Mt 1,18-24) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
+
G.
Gánh tình Chúa yêu (Lc. 3) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
H.
Hát lên mừng Chúa (Tv. 95) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Hạt giống Nước Trời (Mc 4) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Hãy đến đây (Tv. 94) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Hãy đến thờ lạy (Tv. 65) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Hãy hát lên đi (*)Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Hãy hân hoan (*)Mùa Chay Lời bát hát
Hãy loan tin (*)Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Hãy sống ngay lành (Mc. 9) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Hãy tung hô Thiên Chúa (*)Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Hãy vỗ tay nào (Tv. 46) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Hãy vui lên (*)Mùa Vọng Lời bát hát
Hướng lên Chúa Trời (Tv. 24) (*)Mùa Chay Lời bát hát
+
K.
Kiên trì cầu nguyện (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Khi nghĩ về Ngài (Tv 26) (*)Mùa Chay Lời bát hát
+
L.
Lễ dâng chân thành (*)Dâng Lễ Lời bát hát
Lễ dâng phàm trần (*)Dâng Lễ Lời bát hát
Lời tình xót thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lửa thiêng (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
+
M.
Mến Chúa yêu người*Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Một điều cần (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Mừng Chúa lên trời (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Mừng Thánh Phanxicô XaviêCác Thánh Lời bát hát
+
N.
Nếu Chúa nhớ hoài (Tv. 139) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Nơi đền thánh Ngài (Tv. 47) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Nước hóa rượu nồng (Ga 2,1-12) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
+
Ng.
Ngài là ánh sáng đời con (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Ngày hồng ân (Lc 1,1-4. 4,14-21) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Ngày xưa địa đàng (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Ngọn lửa Phục Sinh (*)Mùa Phục Sinh Lời bát hát
+
Như chiên hoang (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Như Gia-kêu (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
+
R.
Rượu mới bầu cũ (Mc 2,18-22) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
+
T.
Ta là bánh bởi trời (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Tỉnh thức (Mt 24,37-44) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Tình thương Chúa (*)Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Tội phạm đến Thánh Thần (Mc 3,20-35) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Thánh Matthêu Tông đồ Thánh sử (*)Các Thánh Lời bát hát
Thánh Tâm Giêsu (*)Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bát hát
Thánh Thần tình yêu (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Thánh Vịnh 33 (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Thánh vịnh 144 (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Thầy là ai? (Mt 11,2-11) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Theo Chúa (Lc. 9) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Theo Thầy (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
+
V.
Vào nơi đền Ngài (Tv. 83) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Vẫn chỉ một đồng (Mt. 20) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Vâng theo ý Chúa (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Về bên lòng Chúa (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Về nhà Chúa (Tv. 104) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Vì Chúa là nước trường sinh (Ga 4,5-42) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Vinh quang Chúa Con (Mt. 25) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
+
X.
Xin ban bình an (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Xin cho lời con khấn nguyện (Tv. 87) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Xin Chúa chữa lành (Mc. 1) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Xin đến giúp con (Tv. 69) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Xin đoái nhìn và xót thương (Tv. 24) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Xin đừng bỏ rơi (Tv. 73) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Xin giữ gìn con (Tv. 16) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Xin lắng tai nghe (Tv. 85) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Xin minh xét cho con (Tv. 42) (*)Mùa Chay Lời bát hát
Xin mưa Vị Cứu Tinh (*)Mùa Vọng Lời bát hát
Xin Ngài nên như núi đá (Tv. 30) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Xin nghe tiếng con kêu cầu (Tv. 26) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Xin sai con vào đời (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Xin thương cứu độ (Tv. 105) (*)Nhập Lễ Lời bát hát
Xin trọn đời tạ ơn (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Xưa Chúa vào thành thánh (*)Mùa Chay Lời bát hát
+
Y.
Yêu nhiều được tha nhiều (Lc. 7) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s