Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM B)
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
Xin tỏ Thiên Nhan Chúa (Tv. 79)Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Lời bài hát
Lạy Chúa! Xin tỏ lừ từ bi (Tv. 84)Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Lời bài hát
Linh hồn tôi vui mừng (Lc. 1) Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Lời bài hát
Con sẽ ca ngợi Chúa (Tv. 88)Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Lời bài hát
***
Đấng Cứu Thế đã giáng sinh (Tv. 95)Lễ Giáng Sinh Ban ĐêmLời bài hát
Vua hiển trị (Tv. 96)Lễ Giáng Sinh Rạng ĐôngLời bài hát
Ơn cứu độ của Thiên Chúa (Tv. 97)Lễ Giáng Sinh Ban NgàyLời bài hát
Hạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127)Lễ Thánh Gia ThấtLời bài hát
Xin Chúa xót thương (Tv. 66)Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên ChúaLời bài hát
Ngôi Lời nhập thể (Tv. 147)Chúa Nhật 2 Sau Lễ Giáng SinhLời bài hát
Chúa Hiển Linh (Tv. 71)Lễ Chúa Hiển LinhLời bài hát
Trong cảnh thái bình (Tv. 28)Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép RửaLời bài hát
+
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 50)Thứ Tư Lễ TroLời bài hát
Tất cả đường nẻo Chúa (Tv. 24)Chúa Nhật 1 Mùa ChayLời bài hát
Miền đất nhân sinh (Tv. 115) Chúa Nhật 2 Mùa ChayLời bài hát
Lời trường sinh (Tv. 18) Chúa Nhật 3 Mùa ChayLời bài hát
Nếu tôi không nhớ đến Người (Tv. 136)Chúa Nhật 4 Mùa ChayLời bài hát
Cho con quả tim trong sạch (Tv. 50)Chúa Nhật 5 Mùa ChayLời bài hát
Sao Chúa bỏ con? (Tv. 21)Chúa Nhật Lễ LáLời bài hát
Dâng chén chúc tụng (Tv. 115)Thứ Năm Tuần ThánhLời bài hát
Con phó linh hồn (Tv. 30)Thứ Sáu Tuần ThánhLời bài hát
***
Ân sủng của Chúa (Tv. 32)Đáp Ca 1 Thứ Bảy Tuần ThánhLời bài hát
Tìm nương tựa Chúa (Tv. 15)Đáp Ca 2 Thứ Bảy Tuần ThánhLời bài hát
Uy linh Người cao cả (Xh. 15)Đáp Ca 3 Thứ Bảy Tuần ThánhLời bài hát
Chúa giải thoát con (Tv. 29)Đáp Ca 4 Thứ Bảy Tuần ThánhLời bài hát
Nguồn suối cứu độ (Is. 12)Đáp Ca 5 Thứ Bảy Tuần ThánhLời bài hát
Lời trường sinh (Tv. 18)Đáp Ca 6 Thứ Bảy Tuần ThánhLời bài hát
Hồn con khát Chúa (Tv. 41)Đáp Ca 7 Thứ Bảy Tuần ThánhLời bài hát
Quả tim trong sạch (Tv. 50)Đáp Ca 7  Thứ Bảy Tuần ThánhLời bài hát
Ca khen mừng Chúa (Tv. 117)Đáp Ca Bài Thánh ThưLời bài hát
Chúa đã lập ra (Tv. 117)Chúa Nhật Phục SinhLời bài hát
Ca tiếp liênLễ Phục SinhLời bài hát
Đức từ bi của Người (Tv. 117) Chúa Nhật 2 Phục SinhLời bài hát
Xin chiếu sáng Thiên Nhan (Tv. 4)Chúa Nhật 3 Phục SinhLời bài hát
Phiến đá thợ xây loại bỏ (Tv. 117) Chúa Nhật 4 Phục SinhLời bài hát
Vang lên trong Đại hội (Tv. 21)Chúa Nhật 5 Phục SinhLời bài hát
Chúa công bố ơn cứu độ (Tv. 97) Chúa Nhật 6 Phục SinhLời bài hát
Ngai vàng của Chúa (Tv. 102)Chúa Nhật 7 Phục SinhLời bài hát
***
Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46)Lễ Thăng ThiênLời bài hát
Xin Ngài canh tân (Tv. 103)Lễ Hiện XuốngLời bài hát
Ca tiếp liênLễ Hiện XuốngLời bài hát
+**
MÙA THƯỜNG NIÊN.
Trong cảnh thái bình (Tv. 28)Chúa Nhật 1 Thường Niên Lời bài hát
Lạy Chúa! Con xin đến (Tv. 39)Chúa Nhật 2 Thường Niên Lời bài hát
Lối bước của Ngài (Tv. 24) Chúa Nhật 3 Thường Niên Lời bài hát
Xin đừng cứng lòng (Tv. 94)Chúa Nhật 4 Thường Niên Lời bài hát
Đàn hát mừng Thiên Chúa (Tv. 146)Chúa Nhật 5 Thường Niên Lời bài hát
Chúa là chốn con nương nhờ (Tv. 31)Chúa Nhật 6 Thường Niên Lời bài hát
Xin Chúa chữa hồn con (Tv. 40)Chúa Nhật 7 Thường Niên Lời bài hát
Chúa từ bi (Tv. 102)Chúa Nhật 8 Thường Niên Lời bài hát
Đấng phù trợ chúng ta (Tv. 80)Chúa Nhật 9 Thường Niên Lời bài hát
Bởi Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129)Chúa Nhật 10 Thường Niên Lời bài hát
Thiện hảo việc khen ngợi Chúa (Tv. 91)Chúa Nhật 11 Thường Niên Lời bài hát
Tán tạ Thiên Chúa (Tv. 106)Chúa Nhật 12 Thường Niên Lời bài hát
Chúa giải thoát con (Tv. 29)Chúa Nhật 13 Thường Niên Lời bài hát
Ngước mắt nhìn Chúa (Tv. 122)Chúa Nhật 14 Thường Niên Lời bài hát
Lạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84)Chúa Nhật 15 Thường Niên Lời bài hát
Mục tử nhân hậu (Tv. 22)Chúa Nhật 16 Thường Niên Lời bài hát
Xin Ngài thi ân (Tv. 144)Chúa Nhật 17 Thường Niên Lời bài hát
Chúa ban bánh bởi trời (Tv. 77)Chúa Nhật 18 Thường Niên Lời bài hát
Bạn hãy nếm thử (Tv. 33)Chúa Nhật 19 Thường Niên Lời bài hát
Bạn hãy nếm thử (Tv. 33) Chúa Nhật 20 Thường Niên Lời bài hát
Bạn hãy nếm thử (Tv. 33) Chúa Nhật 21 Thường Niên Lời bài hát
Ai ngụ trong đền tạm Chúa? (Tv. 14) Chúa Nhật 22 Thường Niên Lời bài hát
Hồn tôi ngợi khen Chúa (Tv. 145) Chúa Nhật 23 Thường Niên Lời bài hát
Tôi tiến đi trước Nhan Chúa (Tv. 114) Chúa Nhật 24 Thường Niên Lời bài hát
Chúa nâng đỡ hồn con (Tv. 53) Chúa Nhật 25 Thường Niên Lời bài hát
Giới răn Chúa chính trực (Tv. 18) Chúa Nhật 26 Thường Niên Lời bài hát
Hạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127) Chúa Nhật 27 Thường Niên Lời bài hát
No phỉ ân tình Chúa (Tv. 89) Chúa Nhật 28 Thường Niên Lời bài hát
Lòng từ bi Chúa (Tv. 32) Chúa Nhật 29 Thường Niên Lời bài hát
Chúng tôi mừng rỡ (Tv. 125) Chúa Nhật 30 Thường Niên Lời bài hát
Chúa là dũng lực con (Tv. 17) Chúa Nhật 31 Thường Niên Lời bài hát
Hồn tôi ngợi khen Chúa (Tv. 145) Chúa Nhật 32 Thường Niên Lời bài hát
Tìm nương tựa Chúa (Tv. 15) Chúa Nhật 33 Thường Niên Lời bài hát
Chúa mặc thiên oai (Tv. 92) Chúa Nhật 34 Thường Niên Lời bài hát
***
Dân tộc Chúa chọn (Tv. 32)Lễ Chúa Ba Ngôi /B Lời bài hát
Chén cứu độ (Tv. 115)Mình Máu Thánh Chúa /B Lời bài hát
Nguồn suối cứu độ (Is. 12)Lễ Thánh Tâm /B Lời bài hát

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s