Nhạc sĩ Phanxicô – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

 (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 22.4.2005)
Album: Cát biển sao trời
Album: Cầu cho Cha Mẹ 
*
A.
Allêluia (*)Mùa Phục Sinh
Ánh sáng Phục sinh (*)Mùa Phục Sinh
Ánh sao trời Đông (*)Các Thánh
Ánh sao vào đời (*)Mùa Giáng Sinh
*
B.
Ba Thánh Tử Đạo (*)Các Thánh
Bài ca dâng lễ (*)Dâng Lễ
Bài ca Mai Đệ Liên (*)Thánh Ca Vào Đời
Bàn tay con (*)Dâng Lễ
Bàn tiệc ly năm nào (*)Tuần Thánh
Biệt khúc (*)Cầu Hồn
Bộ lễ hoa hồng (2bè) (*)Bộ Lễ – Kinh Nguyện
Bộ lễ hoa hồng (4 bè) (*)Bộ Lễ – Kinh Nguyện
Bông hồng dâng Mẹ (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Bờ sông Babylon (*)Mùa Vọng
Bụi tro (*)Mùa Chay
Bước vào đền thánh (*)Thánh Ca Vào Đời
Bước vào nhà Chúa (*)Hôn Phối
*
C.
Cảm tạ tình yêu (*)Hôn Phối
Cám Ơn Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cát biển sao trời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cầu cho các gia đình gặp khó khăn (*)Chủ đề
Cầu cho cha mẹ 1Cha Mẹ
Cầu cho cha mẹ 2Cha Mẹ
Cầu cho cha mẹ 3Cha Mẹ
Cầu cho cha mẹ 4Cha Mẹ
Cầu cho cha mẹ 5Cha Mẹ
Cầu cho cha mẹ 6Cha Mẹ
Cầu cho cha mẹ 7Cha Mẹ
Cầu cho cha mẹ 8Cha Mẹ
Cầu cho cha mẹ 9Cha Mẹ
Cầu cho cha mẹ 10Cha Mẹ
Cầu nguyện trước khi tập hát (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Có nhau trong đời (*)Hôn Phối
Con chỉ là tạo vật (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Con chỉ là tạo vật (Hòa âm: Liên Bình Đinh)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Con dâng ChúaThánh ca Vào Đời
Con đi hái hoa (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Con đường bé nhỏ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Con là đá (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Con trông cậy Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Còn gì dâng Ngài (*)Dâng Lễ
Của lễ đầu năm (*)Dâng Lễ
Của lễ đời con (*)Dâng Lễ
Của lễ đời con (*)Tận Hiến
Cúi xin Chúa sáng soi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cùng tiến dâng (*)Dâng Lễ
Cùng tiến dâng (Hòa âm: Liên Bình Đinh)Dâng Lễ
Cùng tiến dâng 2 (*)Dâng Lễ
Cuộc đời là bể dâu (*)Mùa Chay
Cuộc đời mai bước đôi (*)Hôn Phối
Cuộc đời ngát hương hoa (*)Dâng Lễ
*
Ch.
Chiều êm đềm (*)Hôn Phối
Chiều tiệc ly (*)Tuần Thánh
Cho con nhận ra Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cho con tìm thấy trong đời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cho con về bình an (*)Cầu Hồn
Chúa ban cho, Chúa cất điCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa chạnh lòng thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa chăn nuôi tôi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa dẫn con bước đi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa đã chết vì con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa đã lên Trời (*)Mùa Phục Sinh
Chúa đã phục sinh (*)Mùa Phục Sinh
Chúa gọi con đi (*)Tận Hiến
Chúa gọi con về nhà (*)Cầu Hồn
Chúa là con đường (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa là hy vọng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa là mùa xuân (*)Xuân
Chúa là người trồng hoa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa lên trờiMùa Phục Sinh
Chúa luôn còn mãi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa thương yêu tôi Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa về Trời (*)Mùa Phục Sinh
Chúa về Trời, con ra đi (*)Mùa Phục Sinh
Chúc mừng ngày cưới (*)Thánh Ca Vào Đời
Chung kết trầu cau (*)Hôn Phối
Chúng con cần đến Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
*
D.
Dâng Chúa (*)Dâng Lễ
Dâng Chúa đêm nay (*)Mùa Giáng Sinh
Dâng Chúa ngàn hương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Dâng Chúa Trời (*)Dâng Lễ
Dâng đời (*)Hôn Phối
Dâng đời trăm năm (*)Hôn Phối
Dâng hạt (*)Thánh Ca Vào Đời
Dâng hiến (*)Tận Hiến
Dâng khúc ân tình (*)Dâng Lễ
Dâng lễ tạ ơn (giọng miền Bắc) (*)Dâng Lễ
Dâng lễ tạ ơn (giọng miền Nam) (*)Dâng Lễ
Dâng lên (*)Dâng Lễ
Dâng lên Chúa (*)Dâng Lễ
Dâng lên Chúa 2 (*)Dâng Lễ
Dâng lên Chúa bánh thơm (*)Dâng Lễ
Dâng Mẹ La Vang (*)Đức Mẹ
Dâng nến (*)Đức Mẹ
Dâng niềm cảm mến (*)Dâng Lễ
Dâng Người (*)Dâng Lễ
Dâng tâm hồn đêm đông (*)Mùa Giáng Sinh
Dâng tình yêu (*)Hôn Phối
Dâng trọn cuộc đời (*)Dâng Lễ
Dâng trong tình yêu (*)Dâng Lễ
Dâng và xinDâng Lễ
Dấu chân Ngài (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Dù thế nào đi nữa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
*
Đ.
Đất khô đợi chờ (*)Mùa Vọng
Đầu xuân cầu cho gia đình (*) Cha Mẹ
Đầu xuân cầu cho gia đình (*)Xuân
Đầu xuân xin dâng (*)Xuân
Đây ngàn bông lúa (*)Dâng Lễ
Đến khi nào (*)Mùa Chay
Đoàn người đi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đôi chim mùa xuân (*)Hôn Phối
Đời sống sẽ qua đi (*)Mùa Chay
Đợi Chúa đến (*)Mùa Vọng
Đường con đi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đường đời con đã đi qua (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
*
G.
Gục ngã trong đời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Gieo Bước Tình HồngHôn Phối
Giêsu Vua tình yêu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
*
H.
Hai dòng sông gặp nhau (*)Hôn Phối
Hai vì sao sáng (*)Các Thánh
Hạnh phúc đời đời (*)Mùa Chay
Hát tiễn đưa mẹ hiền (*)Cầu Hồn
Hạt bụi (*)Mùa Chay
Hạt bụi không tên (*)Tận Hiến
Hãy chiếu soi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy chiếu soi (*)Chúa Ba Ngôi
Hãy chiếu soi (*) Chúa Thánh Thần
Hãy đến cùng thánh Giuse (*)Các Thánh
Hãy đến với Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy làm mưa rơi (*)Mùa Vọng
Hãy xin sẽ cho (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hẹn thề (*)Hôn Phối
Hiệp dâng (*)Dâng Lễ
Hoa hồng (*)Hôn Phối
Hồn tôi ngợi khen (*)Đức Mẹ
Hỡi Sứ Thần (*)Đức Mẹ
Hương hoa (*)Dâng Lễ
*
K.
Kinh cầu trong đêm (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Kinh tình yêu (*)Hôn Phối
Kính dâng Ngài (*)Dâng Lễ
Kính dâng về Trời (*)Dâng Lễ
Khi hoa nở miễn Cana (*)Hôn Phối
Khi tôi nằm xuống (*)Cầu Hồn
Khiêm nhường đơn sơ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Không bao giờ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
*
L.
Lạy Trời cho gió lên (*)Hôn Phối
Lắng nghe Lời ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lễ dâng tạ ơn (*)Dâng Lễ
Lễ đã hết (*)Kết Lễ
Lễ Hiển Linh (*)Mùa Giáng Sinh
Lễ vật đêm Noel (*)Mùa Giáng Sinh
Lễ vật thái hòa (*)Dâng Lễ
Loan Phượng chung đôi (*)Hôn Phối
Lời của người yếu đuối (*)Mùa Chay
Lời dâng (*)Đức Mẹ
Lời kinh và cuộc sống (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lời nguyện cỏ hoa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lúa chín trên đồng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
*
M.
Mây bay về trời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Mây trên đỉnh núi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Mẹ dâng lễ với con (*) Đức Mẹ
Mẹ dâng lễ với con (*)Nhập Lễ
Mẹ đồng công (*)Đức Mẹ
Mẹ hiệp công (*)Đức Mẹ
Mẹ là bóng mát (*)Đức Mẹ
Mẹ lên trời 1 (*)Đức Mẹ
Mẹ lên trời 2 (*)Đức Mẹ
Mẹ Nhân Loại (*)Đức Mẹ
Mẹ về trời (*)Đức Mẹ
Mến tin trọn đời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Mong về bên Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Một chút ơn của Trời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Một ngày mai (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Mùa đông qua điXuân
Mùa xuân đã về (*)Xuân
Mùa xuân tuổi thơ (*)Xuân
Muôn kinh dâng Mẹ (*)Đức Mẹ
Mừng Chúa sống lại (*)Mùa Phục Sinh
Mùa đông qua đi (*)Xuân
*
N.
Này đây hoa trái (*)Dâng Lễ
Này tấm bánh (*)Dâng Lễ
Nếu Chúa là (*)Hôn Phối
Niềm vui thiết tha (*)Nhập Lễ
Nụ cười Don Bosco (*)Các Thánh
Núi cao nghiêng mình (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Núi cao vinh quang (*)Các Thánh
Nữ Vương ban sự bình an (*)Đức Mẹ
Nước mắt nụ cười (*)Dâng Lễ
Nước Trời (*)Thánh Ca Tin Mừng
*
Ng.
Ngày êm ái (*)Hôn Phối
Ngày Trung Thu (*)Thiếu Nhi
Ngày xuân xin dâng (*)Xuân
Ngắm mười lăm sự thương khó Mùa Chay
Ngọn nến Thánh Thần (*) Chúa Ba Ngôi
Ngọn nến Thánh Thần (*) Chúa Thánh Thần
Ngọn nến Thánh Thần (*)Mùa Phục Sinh
Ngồi bên chân Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ngợi khen Ba Ngôi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ngợi khen Chúa xuân (*)Xuân
Ngũ bái (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Nguyện cầu cho nhau (*)Hôn Phối
Nguyện cầu cho nhau 2 (*)Hôn Phối
Nguyện cầu cho quê hương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Người gọi con (*)Tận Hiến
Người ơi chớ quên (*)Mùa Chay
Người ơi trở về (*)Mùa Chay
Nghĩ chuyện ngày sau (*)Hôn Phối
Nghỉ yên trong Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
*
Nh.
Nhạc Xuân (*)Xuân
Nhờ Chúa đời con bay xa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nhớ đến Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Như hạt mưa sa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Như áng mây hồng (*)Hôn Phối
Những chiếc nhẫn này (*)Hôn Phối
*
P.
Peacemakers – Xây đắp hòa bình (*)Thánh Ca Vào Đời
Phúc cho ai (*)Mùa Chay
Phút hẹn thề (*)Hôn Phối
*
Q.
Quỳ đây (*)Hôn Phối
*
R.
Ra điKết Lễ
Rượu bánh bốn mùaXuân
*
S.
Sao Chúa bỏ con (*)Mùa Chay
Sự sống thay đổi mà không mất đi (*)Cầu Hồn
*
T.
Tạ ơn Trời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tấm lòngDâng Lễ
Tiến dâng lên (*)Dâng Lễ
Tiến dâng Ngài (*)Dâng Lễ
Tiến vào nhà Chúa (*)Hôn Phối
Tiến vào Thánh Cung (*)Nhập Lễ
Tiếng ca chiều nay (*)Hôn Phối
Tiếng gọi Fatima (*)Đức Mẹ
Tiếng Kêu Của Gioan (*)Các Thánh
Tin Chúa ở trong đời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình dâng Mẹ (*)Hôn Phối
Tình Mẹ cho tương lai (*)Hôn Phối
Tình Thiên Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Thiên Chúa như dòng sông (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình yêu dâng (*)Hôn Phối
Tình yêu dâng Mẹ (*)Hôn Phối
Tình yêu muôn đời (*)Hôn Phối
Tình yêu Thiên Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình yêu thương vời vợi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Từ luyện hình (*)Cầu Hồn
*
Th.
Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (*)Các Thánh
Thánh Đa Minh Ninh (*)Các Thánh
Thánh Gia (*)Các Thánh
Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (*)Các Thánh
Thánh Nữ Têrêsa (*)Các Thánh
Thánh Phanxicô Assisi (*)Các Thánh
Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu (*)Các Thánh
Thánh Phaolô Trở Lại (*)Các Thánh
Thánh Phêrô Đa (*)Các Thánh
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự (*)Các Thánh
Thánh Phêrô Trương Văn Đường (*)Các Thánh
Thánh Philipphê Phan Văn Minh (*)Các Thánh
Thánh Tôma Toán (*)Các Thánh
Thánh Tử Đạo Việt Nam (*)Các Thánh
Thánh Thần (*)Chúa Thánh Thần
Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến (*)Các Thánh
Thánh Vinh Sơn Pham Hiếu Liêm (*)Các Thánh
Thập Giá nói gì (*)Tuần Thánh
Thập giá xưa (*)Dâng Lễ
Thiên thần bản mệnh (*)Các Thánh
Thời gian trôi qua (*)Mùa Chay
*
Tr.
Trái tim và thanh gươm (*)Các Thánh
Trao thương mến (*)Hôn Phối
Tri ân Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Trong ánh sáng của ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Trong Chúa Giêsu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Trong Chúa yêu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Trong hang đá nhỏ (*)Mùa Giáng Sinh
Trong hang đá nhỏ (*)Thánh ca bản đệm đàn
Trong nắng tình yêu (*)Hôn Phối
Trong những ngày này (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Trong tình Chúa quan phòng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Trong trái tim Chúa yêu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Trông cậy Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Trông cậy Chúa (Hòa âm: Liên Bình Định)Dâng Lễ
Trở về nhà Cha (*)Mùa Chay
Trở về quỳ bên chân Chúa (*)Mùa Chay
Trước bàn thờ (*)Hôn Phối
Trước đền dâng tiến (*)Dâng Lễ
Trước lúc dângNgợi ca Đức Mẹ
Trước tòa Thiên Chúa (*)Dâng Lễ
*
U.
Ước mơ hạnh phúc (*)Hôn Phối
*
V.
Vào nhà Chúa (*)Hôn Phối
Vòng hoa dâng Mẹ (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Với Thánh GiuseCác Thánh01.3.21 – Gp.Kontum
Vui lên Chúa sắp đến rồiMùa Vọng
*
X.
Xin bông hồng mãi nở trong tim (*)Cha Mẹ
Xin cảm tạ Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin cho con yêu đời yêu ngườiCa Nguyện – Hiệp LễTGp. Sài Gòn: 22.4.2005
Xin Chúa nhận lễ dâng (*)Dâng Lễ
Xin dâng (*)Dâng Lễ
Xin dâng lên (*)Dâng Lễ
Xin dâng lên Chúa (*)Dâng Lễ
Xin dâng tình yêu này (*)Hôn Phối
Xin được thấy thiên đường (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin Giáng Sinh tình yêu (*)Mùa Giáng Sinh
Xin gieo rắc sương mai (*)Mùa Vọng
Xin khấn nguyện (*)Hôn Phối
Xin làm khí cụ bình an (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin thắp sáng hồn con (*)Chúa Thánh Thần
Xin Trời (*)Hôn Phối
*
Y.
Yêu cuộc sống này (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Yêu thương đơm hoa kết trái (*)Hôn Phối
Yêu thương xoa dịu đắng cay (*)Hôn Phối

Trên 300 Ca Khúc.


*


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s