Nhạc sĩ Nguyên Kha – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

*ĐAMINH NGUYỄN ĐÌNH KHẢ*
*
Album: Tìm về Chân Thiện Mỹ
*
A.
Ai cho emNhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể Lời bài hát
Ai cho tôi đôi cánh (Tv. 54)Nhập Lễ Lời bài hát
Ai được lên núi Chúa (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ai được vào thánh cung (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Anh hùng Tử đạo Việt NamCác Thánh Lời bài hát
Ân tình Người (Tv. 103)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
*
B.
Bài ca cảm tạ Nhập Lễ Lời bài hát
Bài ca chiến thắng Nhập Lễ Lời bài hát
Bài ca chúc tụng Dâng LễLời bài hát
Bài ca dâng Ngài Nhập Lễ Lời bài hát
Bài ca tạ ơn Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Bài ca tôn vinh (Tv. 145) Nhập Lễ Lời bài hát
Bài học máng cỏ Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Bánh bởi Trời Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bài hát
Bao giờ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bé ước mơ Nhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể Lời bài hát
Bốn khẩu hiệu Thiếu nhi Thánh Thể Nhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể Lời bài hát
Bước vào cung thánh (Tv. 89) Nhập Lễ Lời bài hát
*
C.
Ca hát lên Nhập Lễ
Ca khen Mazzazello Ngợi Ca Đức Mẹ
Ca khúc ngợi khen Nhập Lễ
Ca khúc tạ ơn Nhập Lễ
Ca mừng Đấng tối cao (Tv. 104)  Nhập Lễ
Ca ngợi Chúa công minh (Tv. 92) Nhập Lễ
Ca ngợi Đấng Hóa Công (Tv. 104) Nhập Lễ
Ca ngợi Danh Chúa (Tv. 30) Nhập Lễ
Ca ngợi Danh Ngài  Nhập Lễ
Ca ngợi Đấng toàn năng Nhập Lễ
Ca ngợi Thập giá Nhập Lễ
Cảm tạ hồng ân Nhập Lễ Lời bài hát
Cảm tạ tình Cha (Tv. 89) Nhập Lễ
Cảm tạ tình Chúa thương (Tv. 147) Nhập Lễ
Cây khô trổ bông Mùa Vọng Lời bài hát
Có Chúa bên tôi  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con dấu yêu của Cha Thánh Ca Tin Mừng
Con đẹp lòng Cha Thánh Ca Tin Mừng
Con hướng về Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con khao khát Chúa (Tv. 63) Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Con là Ngôn sứ Thánh Ca Tin Mừng
Con mãi đợi mong (Tv. 63)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con muốn chúng được ở với con Thánh Ca Tin Mừng
Con nâng chén hồng ân (Tv. 115) Dâng Lễ
Con nâng linh hồn lên Chúa (Tv. 25) Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Con nương nhờ Ngài (Tv. 30) Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Con nương tựa Ngài (Tv. 70)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Con ngóng đợi Chúa (Tv. 63) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con sẽ ca ngợi Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Con sẽ nâng chén cứu độ (Tv. 115) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con tìm Chúa (Tv. 84)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Con tin cậy Chúa (Tv. 71) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Con tin cậy nơi Ngài (Tv. 25) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con tin tưởng nơi Ngài (Tv. 24) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con tín thác nơi Ngài Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bát hát
Con thuộc về Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Con vẫn luôn bình an Thánh Ca Tin Mừng
Con yêu mến Ngài (Tv. 17) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Cùng Mẹ dâng tiến Đức Mẹ Lời bát hát
Cùng tiến dâng Dâng Lễ
*
Cha bên con từng giây Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cha cho tuổi xuân vươn cao (Tv. 103)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cha đến với con Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cha đỡ nâng con Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Cha khơi sông giữa sa mạc Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cha là Thượng Đế Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cha ở bên con Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cha thắp sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cha vẫn yêu con Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chất ngất niềm vui Nhập Lễ
Chỉ nơi một mình Chúa (Tv. 62) Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chiêm ngưỡng kỳ công (Tv. 8)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Cho tin yêu bừng sáng  Truyền Giáo
Chúa biết con từ tro bụi (Tv. 103) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa cho bước chân nở hoa (Tv. 84) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Chúa cho đời mãi nở hoa (Tv. 31)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa cho hồn con thắm tươi (Tv. 30) Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa dẫn con đi (Tv. 91) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa dẫn con về lối đường sự sống (Tv. 15) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa dẫn tôi đi (Tv. 23) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa dìu con đi (Tv. 103) Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa đáng chúc tụng (Tv. 145)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa đáng muôn lời tán dương (Tv. 145) Nhập Lễ
Chúa đến Mùa Vọng Lời bát hát
Chúa đến đem nguồn vui  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là ánh sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là gia nghiệp con (Tv. 16)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa là mục tử (Tv. 22) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa luôn đỡ nâng (Tv. 34) Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa muôn trùng cao cả (Tv. 104) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa nâng con lên (Tv. 113) Nhập Lễ
Chúa nhân hậu và từ bi (Tv. 103) Nhập Lễ
Chúa tể càn khôn Dâng Lễ
Chúa từ bi và nhân hậu Cầu HồnLời bát hát
Chúa thống trị (Tv. 24) Nhập Lễ
Chúa vẫn trọn tình thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúc tụng Mẹ Đức Mẹ Lời bát hát
Chúc tụng Thiên Chúa Dâng Lễ
Chuỗi kinh thương xót Thánh Thể – Thánh Tâm
*
D.
Danh Chúa đáng chúc tụng (Tv. 8)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Dâng Cha bánh này Dâng Lễ
Dâng Cha nhân từ Dâng Lễ Lời bát hát
Dâng Cha toàn năng Dâng Lễ
Dâng Chúa mùa xuân Xuân
Dâng Chúa mùa xuân mới Xuân Lời bát hát
Dâng Chúa xuân tươi  Xuân Lời bát hát
Dâng hương kính Mẹ Đức Mẹ Lời bát hát
Dâng lễ với Mẹ Dâng Lễ
Dâng lên Chúa Dâng Lễ
Dâng Ngài mọi vinh dự (Tv. 29)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Dâng về Thiên đình Dâng Lễ
*
Đ.
Đại bàng tung cánh (Tv. 103) Nhập Lễ
Đại dương thương xót  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đại hội Thánh Mẫu ca Ngợi Ca Đức Mẹ
Đàn ca lên mừng Chúa (Tv. 46) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Đèn sáng Thánh Ca Tin Mừng
Đèn soi bước con đi (Tv. 18) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Đêm qua ngày tới  Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đi về Nhà Cha Nhập Lễ
Đi về thành đô Thánh Vịnh – Đáp Ca
Đời như cơn mộng (Tv. 90)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Đời sống mong manh (Tv. 90)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Đức Maria Mùa Xuân Đức MẹLời bát hát
*
G.
Gần bên Chúa  Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Golgotha Nhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể
_
Gia nghiệp đời con (Tv. 16)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Giakêu Nhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể Lời bài hát
Gieo trong lệ sầu (Tv. 126)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Giêsu diễm lệ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Giêsu khoan nhân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Hãy dọn đường Chúa đến Mùa Vọng Lời bài hát
Hoang địa vui lên Mùa Vọng Lời bài hát
Hồn mong gặp Chúa (Tv. 63) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
*
K.
Kính chào Mẹ đầy ơn Đức Mẹ Lời bát hát
Kính lạy Nữ vương Đức Mẹ Lời bát hát
*
L.
Lạy Chiên Thánh xin hay đến  Mùa Vọng Lời bát hát
Lễ dâng tín thác Dâng Lễ Lời bát hát
Lễ vật giao hòa Dâng Lễ Lời bát hát
Lời Mẹ khuyên Đức Mẹ Lời bát hát
Lời tụng ca (Tv. 96) Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
M.
Mẹ đau thương Đức Mẹ Lời bát hát
Mẹ đồng công Đức Mẹ Lời bát hát
Mẹ như đóa Mân Côi Đức Mẹ Lời bát hát
Mến yêu Thánh Giá Tuần Thánh
Mong diện kiến tôn nhan (Tv. 42)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Mong Đấng cứu tinh Mùa Vọng Lời bát hát
Mong đợi Chúa (Tv. 63) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Mong ước Chúa  Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Mong về bên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Mong về Đền Thánh (Tv. 84) Nhập Lễ
Mộng ước vươn cao Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Mở đầu kỷ nguyên hồng phúc (Tv. 71) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Mục tử tốt lành (Tv. 23) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Muôn đời suy tôn Nhập Lễ
Mừng Chúa Phục Sinh Mùa Phục Sinh
Mừng Chúa Phục Sinh Mùa Phục Sinh
Mừng Đấng cứu độ (Tv. 94)  Mùa Phục Sinh
Mừng Mẹ lên Trời Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bát hát
Mừng Mẹ Thiên Chúa Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bát hát
Mừng Thánh bổn mạng Các Thánh
Mừng Vua hoàn vũ (Tv. 47)  Chúa Kitô Vua
Mừng vui và hy vọng (Tv. 126) Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
N.
Nai mong về suối (Tv. 42) Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nai tìm về suối Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nào cảm tạ Chúa (Tv. 118)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nào cùng hát lên (Tv. 33) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nào lên tiếng đi Nhập Lễ
Náu thân bên Chúa (Tv. 91)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Này con xin đến (Tv. 40) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nâng hồn lên Chúa Nhập Lễ
Nếu tôi chưa tìm được Người Nhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể
Niềm vui bên Chúa Nhập Lễ
Niềm vui cứu độ (Tv. 97) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Niềm vui được cứu thoát  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Niềm vui được giải thoát Thánh Vịnh – Đáp Ca
Niềm vui phụng sự Chúa Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nơi Chúa con được giải thoát (Tv. 91) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nơi Chúa con được nghỉ ngơi (Tv. 62) Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nơi Ngài con trọn niềm hy vọng Nhập Lễ
Núp bóng Đấng yêu thương (Tv. 91) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nữ Vương luyện hình Cầu Hồn
Nương bóng cánh Chúa (Tv. 91)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nương tựa Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ngài có đó Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ngài đừng quên con (Tv. 13) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Ngài là ánh sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ngài mãi tín trung (Tv. 136) Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ngài quên con mãi sao? (Tv. 13) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ngài vẫn trọn tình thương (Tv. 117) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ngàn đời Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ngàn khúc tri ân (Tv. 30) Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ngày hạnh phúc Hôn Phối
Ngày ánh sáng Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Ngày mai sẽ ra sao (Tv. 90) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Ngày mơ ước  Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ngày vinh quang Thánh Ca Tin Mừng
Ngày xuân nguyện cầu Xuân
Ngắm tầng trời cao (Tv. 8) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ngân vang lời tri ân (Tv. 40)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ngất ngây ân tình thánh Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ngoài Chúa đâu là hạnh phúc (Tv. 16) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ngợi ca Chúa uy linh (Tv. 148) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ngợi ca Danh Chúa Nhập Lễ
Ngợi ca Danh Chúa Trời (Tv. 96) Nhập Lễ
Ngợi khen Chúa (Tv. 148) Nhập Lễ Lời bát hát
Ngợi khen Chúa Giêsu Nhập Lễ
Ngợi khen Danh Chúa Trời  Nhập Lễ
Ngợi mừng Chúa yêu thương (Tv. 95) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ngợi mừng Danh Chúa uy linh (Tv. 98) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ngợi mừng Danh Thánh (Tv. 92) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nguồn mạch thương xót Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bát hát
Nguồn sống  Thánh Ca Tin Mừng
Nguồn suối cứu độ Thánh Thể – Thánh Tâm
Nguyện cầu  Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nguyện cầu Cha nâng đỡ (Tv. 27) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nguyện Chúa Trời chúc phúc (Tv. 67) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nguyện yêu Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ngước nhìn Thánh Nhan (Tv. 84) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Người có điên chăng? Thánh Ca Vào Đời
Người công chính Thánh Vịnh – Đáp Ca
Người sai tôi đi Truyền Giáo
Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nhà Thiên Chúa Nhập Lễ Lời bát hát
Nhìn lên Thánh Nhan (Tv. 121) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Nhìn sao gọi Mẹ Ngợi Ca Đức Mẹ
Nhờ Chúa con được cứu độ (Tv. 62)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Như hạn hán mong mưa (Tv. 63) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Như hương trầm Thánh Vịnh – Đáp Ca
Như hương trầm dâng tiến (Tv. 141) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Như làn gión thoảng (Tv. 39) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Như một giấc mơ  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Như một thoáng mây (Tv. 90) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Như tiếng thở dài (Tv. 31)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Như trầm hương bay (Tv. 140) Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
O.
Ôi Giêsu lân tuất Cầu Hồn Lời bát hát
Ôi Mẹ tuyệt vời Đức Mẹ Lời bát hát
Ôi Thần Linh Cực Thánh Chúa Thánh Thần
*
P.
Phù hoa nối tiếp phù hoa  Cầu Hồn
Phước lộc đời con (Tv. 16) Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
R.
Ra đi gieo niềm vui Truyền Giáo
Rạng rỡ niềm vui  Thánh Ca Tin Mừng
Reo mừng Chúa Trời (Tv. 95) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Reo mừng Đấng cứu độ (Tv. 94) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Reo mừng Đấng hóa công (Tv. 96) Nhập Lễ
Reo vang mừng Chúa (Tv. 81)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
S.
Suối nguồn thương xót Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bát hát
Sự sống thay đổi nhưng không mất đi Cầu Hồn Lời bát hát
*
T.
Ta là sự sống lại  Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Tạ ơn Chúa uy linh (Tv. 65)  Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Tán dương Chúa tín trung (Tv. 89) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Tán dương Danh Cha (Tv. 113) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Tán dương Vua Trời (Tv. 148)  Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Tạo vật hợp xướng (Tv. 148) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Tay hướng lên Cha (Tv. 63)  Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Tân hôn nguyện cầu Hôn Phối Lời bát hát
Tiệc Chiên Thánh Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bát hát
Tiến dâng Giavê Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tiến lên bàn thờ (Tv. 41) Nhập Lễ Lời bát hát
Tiến vào Cung Thánh Nhập Lễ Lời bát hát
Tiếng kêu từ vực thẳm (Tv. 130) Cầu Hồn Lời bát hát
Tìm Chúa Nhập Lễ Lời bát hát
Tìm kiếm tôn nhan Chúa (Tv. 23) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Tìm tới nguồn vui Nhập Lễ Lời bát hát
Tìm về Chân Thiện Mỹ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tìm về Thánh Nhan Nhập Lễ Lời bát hát
Tin mừng Giáng Sinh Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Tin mừng Phục Sinh Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Tình Cha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Cha thiên thượng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa cao vời (Tv. 36) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Tình Chúa hải hà (Tv. 89) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Tình diễm tuyệt  Hôn Phối Lời bát hát
Tình đời tình Chúa Thánh Ca Vào Đời Lời bát hát
Tình khúc bên Mẹ Hôn Phối Lời bát hát
Tình như trăng sao Hôn Phối Lời bát hát
Tình thiên thu Hôn Phối Lời bát hát
Tình yêu Thiên Chúa Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Tôi chẳng lo chi (Tv. 46) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Tôi ngước nhìn lên (Tv. 120) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Tôi tuyên xưng Nhập Lễ Lời bát hát
Tôn thờ trái tim Chúa Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bát hát
Tôn vinh Ba Ngôi Chúa Ba Ngôi Lời bát hát
Tôn vinh Chúa Nhập Lễ
Từ sớm mai Nhập Lễ Lời bát hát
Từ vực sâu ngàn trùng (Tv. 130) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tựa nương bên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tựa nương Chúa Trời Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tưởng nhớ Danh Giêsu Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tháng hoa đã về Ngợi Ca Đức Mẹ
Thánh Đaminh Các Thánh
Thánh giá vinh thắng Tuần Thánh
Thánh Giuse bạn Đức Nữ Trinh Các Thánh
Thánh luật Chúa dẫn con đi (Tv. 119) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thánh nữ Têrêsa Các Thánh
Thánh Phanxicô Xavie Các Thánh
Thánh Thần Chúa Chúa Thánh Thần
Thánh vịnh sám hối (Tv. 51)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thắp sáng niềm tin yêu Nhập Lễ
Thắp sáng quê hương Nhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể
Thần khí Chúa xức dầu cho tôi Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thấp thoáng tựa bóng câu (Tv. 39)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thiên Chúa Ngài vẫn thương (Tv. 118) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thiên Chúa xót thương Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thiết tha nguyện cầu (Tv. 28)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tràn niềm vui  Chúa Thánh Thần
Tràng hoa Mân Côi Đức Mẹ Lời bát hát
Trèo lên Núi Thánh (Tv. 15)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tri ân Thiên Thần Bản Mệnh Các Thánh
Trọn niềm cảm mến Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Trọn niềm hy vọng Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Trọn niềm kính tin (Tv. 16) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Trót niềm kính tin (Tv. 71) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Trời cao hãy mưa Mùa Vọng Lời bát hát
Trời cao hỡi  Mùa Vọng Lời bát hát
Trời đất giao duyên Mùa Giáng Sinh
*
U.
Ước chi các bạn nghe tiếng Chúa (Tv. 94) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ước mong sống trong ân tình Chúa (Tv. 8) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ước mơ đời con (Tv. 27)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ước vọng một đời Ca Nguyện – Hiệp Lễ
*
V.
Vạn lạy Chúa  Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Vào cung điện Chúa Nhập Lễ Lời bát hát
Vào sa mạc Nhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể Lời bát hát
Vào Thánh đài (Tv. 83)  Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Vào Thánh điện Nhập Lễ Lời bát hát
Vẫn trọn tình thương (Tv. 136) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Về bên Cha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Về đất hứa Nhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể Lời bát hát
Về đất hứa 2 Nhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể Lời bát hát
Về Đất Hứa hành khúcThiếu Nhi Lời bát hát
Về đây tán dương Chúa (Tv. 95) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Vinh danh Thiên Chúa Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Vọng lên Thánh Nhan (Tv. 143)  Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Vui mừng về Nhà Cha Nhập Lễ Lời bát hát
Vươn lên Nhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể Lời bát hát
*
X.
Xin bảo toàn con (Tv. 15) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Xin cứu con (Tv. 18) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Xin cứu giúp con (Tv. 71)  Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Xin cứu thoát con (Tv. 25) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Xin che chở con (Tv. 84) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Xin chiếu ánh huy hoàng trên con (Tv. 13) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Xin cho con được thấy Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Xin cho con trái tim Người  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Chúa chúc phúc  Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Xin Chúa dạy con biết thương xót Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Chúa ở lại Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Chúa Thánh Thần mau đến Chúa Thánh Thần Lời bát hát
Xin dâng Cha  Dâng Lễ Lời bát hát
Xin dâng Chúa Dâng Lễ Lời bát hát
Xin đừng để con tủi nhục (Tv. 25) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Xin đừng xa con (Tv. 71) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Xin đừng xua đuổi con Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Xin được thấy Tôn Nhan Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin giải thoát con (Tv. 71) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Xin kéo con khỏi vực sâu (Tv. 40) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Xin khôi phục dân Ngài (Tv. 80)  Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin Mẹ hãy nhớ Đức Mẹ Lời bài hát
Xin mở rộng tay con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin mục tử dẫn đưa (Tv. 80) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin Ngài cho con Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bàihát
Xin Ngài chớ ngoảnh mặt (Tv. 102) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin Ngài đừng để con xấu hổ (Tv. 71) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin Ngài mau đến Chúa Thánh Thần Lời bài hát
Xin Ngài ở bên con (Tv. 141) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin Ngài thương con (Tv. 30) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin Ngài thương chúc phúc (Tv. 67)  Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin nghe tiếng con van nài (Tv. 130)  Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin nhìn đến vườn nho (Tv. 80) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin ơn bình an (Tv. 85) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin phục hồi chúng con (Tv. 80)  Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bàihát
Xin rạng chiếu tôn nhan (Tv. 67)  Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin tạ ơn Ngài  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin tỏa ánh quang (Tv. 31)  Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin thánh hiến con Tận Hiến Lời bài hát
Xin thương con (Tv. 6)  Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bàihát
Xin thương con theo lượng từ bi Chúa  Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bàihát
Xin xót thương con Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xuân đến rồi Xuân Lời bài hát
Xuân hy vọng Xuân Lời bài hát

 

3 thoughts on “Nhạc sĩ Nguyên Kha – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  3. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s