Nhạc sĩ Thái Nguyên (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA – (NĂM A.B.C).
Ca mừng Thiên Chúa (Tv. 95)Đêm Giáng Sinh
Chúa Hiển Thị (Tv. 96)Rạng Đông Giáng Sinh
Thánh lễ Ban Ngày (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh (Tv. 147)Lời bài hát
Lễ Thánh Gia (127)Lời bài hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Lời bài hát
**
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50) Lời bài hát
Rước Lá (1) (Tv. 46) Lời bài hát
Rước Lá (2) (Tv. 23) Lời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21) Lời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88) Lời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115) Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh Lời bài hát
Vọng Phục Sinh 1 (Tv. 32) Lời bài hát
Vọng Phục Sinh 2 (Tv. 15) Lời bài hát
Hát mừng Chúa 3 (Xh. 15) Lời bài hát
Vọng Phục Sinh 4 (Tv. 29) Lời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 117) Sau Bài Thánh Thư
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh Ca Tiếp Liên
Chúa Nhật Phục Sinh Alleluia
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103) Lời bài hát
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA – (NĂM B).
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88)Lời bài hát
**
Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50)Lời bài hát
*
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117) (*)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4) (*)Lời bát hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117) (*)Lời bát hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21) (*)Lời bát hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97) (*)Lời bát hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (Tv. 102) (*)Lời bát hát
**
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) (*)Lời bát hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103) (*)Lời bát hát
*
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên (Tv. 146)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 31)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên (Tv. 40)Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80)Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129)Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên (Tv. 106)Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên (Tv. 122)Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77)Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114)Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53)Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127)Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92)Lời bài hát
***
Lễ Chúa Ba Ngôi – B (Tv. 32)Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – B (Tv. 115)Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm – B (Is. 12)Lời bài hát
THEO ABC.
ALBUM.
– Album: Cho một cuộc tình
– Album: Đời tin yêu
– Album: Giêsu tình yêu của Tôi
– Album: Sống cho Tình Yêu
– Album: Tâm tình Mùa Chay
– Album: Tâm tình Mùa Vọng
– Album: Tin Mừng Giáng Sinh
– Album: Tin mừng Phục Sinh
– Album: Tình ca người được yêu
– Album: Tình ca vô tận 
– Album: Tình con dâng Mẹ
– Album: Tình yêu dâng hiến 
– Album: Tình yêu Giáng Sinh
A.
Ai người có hiểuĐức Mẹ Lời bài hát
Alleluia AlleluiaAllêluia Lời bài hát
Ánh Sáng BêlemHợp Xướng Lời bài hát
Ánh sáng BelemMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Ăn năn tội mình (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
+**
B.
+
Bài ca tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bài ca yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bàn tay NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bạn tình của lòng tôiHôn Phối Lời bài hát
Bánh trường sinhThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Bát phúcThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
BelemMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Bên Mẹ chiều vềĐức Mẹ Lời bài hát
Bền đỗ đến cùngThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Bí tích tình yêuThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Bia đá ngàn thuCác Thánh Lời bài hát
Biển đời giông tốThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Biến đổi đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Biến hình đổi dạngThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
+
C.
+
Ca mừng giáng sinhMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Ca Mừng Thiên ChúaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Ca tụng ChúaNhập Lễ Lời bài hát
Các tầng trời mở raThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Cảm mến tình ChaTận Hiến Lời bài hát
Cám dỗ nào (*)Mùa Chay Lời bài hát
Cám dỗ trong đời (*)Mùa Chay Lời bài hát
Cần ra khỏi mìnhThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Cầu nguyện luônThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Cây cao bóng cảCác Thánh Lời bài hát
Có biết bao điềuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Có cũng như khôngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con biết theo aiThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Con chỉ là conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con đã đếnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con đường GiêsuThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Con Đường Theo ChúaMùa Phục Sinh Lời bài hát
Con muốnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con nay trở vềMùa Chay Lời bài hát
Con tin vào ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con thuộc về ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con vui tiến lênNhập Lễ Lời bài hát
Con xin dâng MẹĐức Mẹ Lời bài hát
Con xin đếnTận Hiến Lời bài hát
Con xin phó thácTuần Thánh Lời bài hát
Của ăn muôn đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Của Lễ Con DângMùa Chay Lời bài hát
Của lễ hiến dângDâng Lễ Lời bài hát
Của lễ hy sinhDâng Lễ Lời bài hát
Của lễ mớiDâng Lễ Lời bài hát
Cùng Mẹ dâng hiếnDâng Lễ Lời bài hát
Cùng Mẹ hiến dângDâng Lễ Lời bài hát
Ch.
Cha Vẫn Chờ ConMùa Chay Lời bài hát
Chẳng còn lại gìThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Chân thành sám hốiMùa Chay Lời bài hát
Chỉ có một điều cầnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cho con nhận biếtCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cho con nhìn thấyCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cho con nhìn thấyThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Cho con thấy ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cho con vượt quaMùa Phục Sinh Lời bài hát
Cho một tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa buồnThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Chúa cất tiếng mờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa chạnh lòng thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa Đã ĐếnHợp Xướng Lời bài hát
Chúa Đã ĐếnMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa đã gọi tôiThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Chúa đã Giáng SinhMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa đã hiến mìnhTuần Thánh Lời bài hát
Chúa đã làm NgườiThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Chúa đã mời gọiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa đã trao phóMùa Chay Lời bài hát
Chúa đã xuống đờiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa Đành Bỏ ConMùa Chay Lời bài hát
Chúa Đến! Chúa Đến! Chúa ĐếnHợp Xướng Lời bài hát
Chúa Đến! Chúa Đến! Chúa Đến!Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa Đến Trong ĐờiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa Hiển ThịMùa Giáng Sinh
Chúa hiển trị (Tv 96)Mùa Giáng Sinh
Chúa là gia nghiệp (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa là hy vọng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa luôn tha thứMùa Chay Lời bát hát
Chúa mùa xuânXuân Lời bát hát
Chúa nguồn hạnh phúcTận Hiến Lời bát hát
Chúa nhật 4 mùa vọng – B (Ý Tv 88)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Chúa Từ BiMùa Chay Lời bát hát
Chúa trong đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa trong lòng conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa vẫn đi quaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa Vẫn Thứ ThaMùa Chay Lời bát hát
Chúa Về TrờiMùa Phục Sinh Lời bát hát
Chúa với conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa Xuống ĐờiMùa Giáng Sinh Lời bát hát
Chúa Yêu Thế Gian (*)Mùa Chay Lời bát hát
Chuyện Một Tình Thương (*)Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Chứng Nhân Tin MừngKết Lễ Lời bát hát
+
Dám ra khỏi mìnhThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Dấn bước theo NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Dâng Ba NgôiDâng Lễ Lời bát hát
Dâng ChaDâng Lễ Lời bát hát
Dâng Cha 1Dâng Lễ Lời bát hát
Dâng Chúa Ba NgôiDâng Lễ Lời bát hát
Dâng Chúa Hài NhiMùa Giáng Sinh Lời bát hát
Dâng Chúa Hài Nhi 1Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Dâng Chúa Hài Nhi 2Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Dâng Chúa ngày xuânXuân Lời bát hát
Dâng Chúa tình yêu 1Hôn Phối Lời bát hát
Dâng Chúa tình yêu 2Hôn Phối Lời bát hát
Dâng hiến cho MẹĐức Mẹ Lời bát hát
Dâng lời sám hối (*)Mùa Chay Lời bát hát
Dâng lời ước thệTận Hiến Lời bát hát
Dâng Mẹ tình yêu 1Hôn Phối Lời bát hát
Dâng Mẹ tình yêu 2Hôn Phối
Dâng Mẹ tình yêu 3Hôn Phối
Dâng Mẹ tình yêu 4Hôn Phối
Dâng tiến đời conTận Hiến
Dâng Thánh Tử Hài NhiMùa Giáng Sinh
Dâng Thân PhậnMùa Chay Lời bát hát
Dọn đường đón ChúaMùa Vọng Lời bát hát
+
Đ.
+
Đâu chỉ làCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đêm Đông Dâng ChúaMùa Giáng Sinh Lời bát hát
Đêm Đông Dâng Chúa 1Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Đêm Đông Dâng Chúa 2Hợp Xướng Lời bát hát
Đêm Đông Dâng Chúa 2Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Đêm đông dâng Chúa 3Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Đêm đông sương gió 1Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Đêm đông sương gió 2Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Đêm hồng ân 1Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Đêm hồng ân 2Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Đêm Tình ThươngMùa Giáng Sinh Lời bát hát
Đêm tình yêuMùa Giáng Sinh Lời bát hát
Đêm xuân nguyện cầuXuân Lời bát hát
Đến Với Chúa (*)Mùa Chay Lời bát hát
Đi Về Nhà ChaNhập Lễ Lời bát hát
Điều con mơ ướcTận Hiến Lời bát hát
Điều răn mớiThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Điều răn trọng nhấtThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Đồi xưaDâng Lễ Lời bát hát
Đối với ChúaThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Đồng hành với gia đìnhChủ đề Lời bát hát
Đời sống Thánh GiaMùa Giáng Sinh Lời bát hát
Đời tin yêuTận Hiến Lời bát hát
Đường Ta ĐiMùa Chay Lời bát hát
Đường tin yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
G.
Gần bên chúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Gia nghiệp đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Gia nghiệp đời conTận Hiến Lời bát hát
Giêsu bài tình caCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Giêsu Tình YêuThánh Thể – Thánh Tâm Lời bát hát
Giêsu tình yêu của tôiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Giêsu tôi hát về NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Giêsu Vua tình yêuMùa Chay Lời bát hát
Gioan Tiền HôCác Thánh Lời bát hát
Gioan Tông đồCác Thánh Lời bát hát
Giòng sữa thiêngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Giuse trong âm thầmCác Thánh Lời bát hát
+
H.
Hai tiếng yêu thươngHôn Phối Lời bát hát
Hạnh phúc đời conTận Hiến Lời bát hát
Hát mừng ChúaThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Hạt giống Lời ChúaThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Hạt lúa vùi chôn (Ga. 12)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Hãy ca mừng ChúaMùa Phục Sinh Lời bát hát
Hãy cho họ ănThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Hãy dọn đường ChúaMùa Vọng Lời bát hát
Hãy nhìn về MẹĐức Mẹ Lời bát hát
Hãy tỉnh thứcMùa Vọng Lời bát hát
Hãy theo Ta (*)Tận Hiến Lời bát hát
Hãy vững tâmCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hân hoan tiến bướcNhập Lễ Lời bát hát
Hết lòng tha thứCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hiến lễ đầu xuânXuân Lời bát hát
Hiến lễ đời conDâng Lễ Lời bát hát
Hiến lễ Vượt QuaDâng Lễ Lời bát hát
Hiến Lễ Vượt QuaMùa Phục Sinh Lời bát hát
Hiệp dângDâng Lễ Lời bát hát
Hoa đỏ dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bát hát
Hoa tím dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bát hát
Hoa trắng dâng Mẹ (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bát hát
Hoa vàng dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bát hát
Hoa xanh dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bát hát
Học nơi Thánh GiaMùa Giáng Sinh Lời bát hát
Hồng ân cứu độThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Hướng đến tha nhânCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hướng nhìn về ChúaMùa Chay Lời bát hát
***
Kinh ngợi khenThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Kỳ công của ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Khó tin ChúaThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Khoảng cách cuộc đờiThánh ca Vào đời Lời bát hát
+
L.
Là chứng nhânMùa Giáng Sinh Lời bát hát
Là muối, là ánh sángThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Làm điều phải làmCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lạy Đức Mẹ Chúa TrờiĐức Mẹ Lời bát hát
Lạy Thầy! Thầy biếtThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Lấy gì dâng ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Lễ Các Đẳng (Tv 22, ngày 2-11)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Lễ Các Thánh (Tv 23, ngày 1-11)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv 32)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Lễ dângDâng Lễ Lời bát hát
Lễ Hiển LinhThánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Lễ Hiện Xuống (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Lễ Mân côi (ngày 7-10)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Lễ Mình Máu ThánhThánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Lễ suy tôn thánh giá (Tv 77)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Lễ Thánh Gioan Tiền hôCác Thánh Lời bát hát
Lễ Thánh Tâm (Tv. 102) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Lễ Thăng Thiên (Tv 46)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Lên đền NgàiNhập Lễ Lời bát hát
Lòng biết ơnThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Lòng con sám hốiMùa Chay Lời bát hát
Lòng thương xót ChúaLòng Thương Xót Chúa Lời bát hát
Lời ban sự sốngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lời kinh Mân CôiĐức Mẹ (Mân Côi) Lời bát hát
Lời Trần Tình (*)Mùa Chay Lời bát hát
Lời VọngMùa Vọng Lời bát hát
Lúa với cỏ lùngThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Luôn cậy trông NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lương thực trường sinhCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+**
Máu Cứu ĐộCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Máu chứng niềm tinCác Thánh Lời bát hát
Máu hiến dângĐức Mẹ Lời bát hát
Máu Trái TimThánh Thể – Thánh Tâm Lời bát hát
Mầu Nhiệm Ba NgôiChúa Ba Ngôi Lời bát hát
Mầu Nhiệm Tình YêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mẹ hiệp thôngĐức Mẹ Lời bát hát
Mẹ là mùa xuânĐức Mẹ Lời bát hát
Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)Đức Mẹ Lời bát hát
Mẹ với conĐức Mẹ Lời bát hát
Mỗi ngày đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Một cõi riêng tưCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Một Chuyện TìnhMùa Giáng Sinh Lời bát hát
Một đời cảm mếnTận Hiến Lời bát hát
Một đời nhân chứngCác Thánh Lời bát hát
Một đời như ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Một lòng tinThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Một lòng tin yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Một mình với ChúaTận Hiến Lời bát hát
Một tình yêu mếnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mùa xuân đã đếnXuân Lời bát hát
Mục tử nhân lànhThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
+
Niềm tin lên đường (Lễ Hiển Linh)Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Niềm tin yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Niềm vui lên đườngĐức Mẹ Lời bát hát
Niềm vui lên đường Mùa Vọng Lời bát hát
Niềm vui ơn cứu độCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Niềm vui Phục SinhMùa Phục Sinh Lời bát hát
Niềm vui sự sốngThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Niềm vui trong ChúaTận Hiến Lời bát hát
Nữ Vương Thiên ĐàngMùa Phục Sinh Lời bát hát
Nước Thiên ChúaThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
**
Ngài Đã ĐếnMùa Giáng SinhLời bát hát
Ngài đến trong đời tôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bát hát
Ngày của yêu thươngHôn PhốiLời bát hát
Ngày Chúa đếnThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Ngày Đức KitôMùa Phục SinhLời bát hát
Ngày Phục SinhMùa Phục SinhLời bát hát
Ngày xuân bên ChúaXuânLời bát hát
Ngày xuân mớiXuânLời bát hát
Ngọn Lửa Tình Yêu (*)Thánh Thể – Thánh TâmLời bát hát
Ngỡ ngàng nhận raCa Nguyện – Hiệp Lễ
Ngợi ca Mẹ về trờiĐức Mẹ
Nguồn lực Thánh ThầnChúa Thánh Thần Lời bát hát
Nguyện cầu cho cha mẹCha Mẹ
Nguyện Thánh ThầnChúa Thánh Thần
Người được sai điTruyền giáo
Người là aiThánh Ca Tin Mừng
Người làm chứngCác Thánh Lời bát hát
**
Nghỉ ngơi bên ChúaThánh Ca Tin Mừng
Nghĩa yêu thươngHôn Phối
**
Nhạc khúc yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nhân chứng tình yêuCác Thánh Lời bát hát
Nhiệm mầu của yêu thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nhiệm Mầu Của Yêu Thương (*)Tận Hiến Lời bát hát
Nhịp bước đi lênHôn Phối Lời bát hát
Như con thơ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Những khát mongCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
***
Ôi tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
***
Reo Mừng LênMùa Phục Sinh Lời bát hát
+
Sám HốiMùa Chay Lời bát hát
Say tình Thập giáTận Hiến Lời bát hát
Sống cho Tin MừngTruyền giáo Lời bát hát
Sống cho tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Sống khiêm nhường Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Sống mầu nhiệm Ba NgôiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Sống tỉnh thứcTận Hiến Lời bát hát
Sống Thánh Lễ Cuộc ĐờiKết Lễ Lời bát hát
Sống trung tín Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Sống Với ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Suối Nguồn Tình Yêu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
T.
Tâm tình cảm tạCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tâm Tình Sám HốiMùa Chay Lời bát hát
Tâm tình xin vângCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tâm tình yêu mếnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tân Phúc Âm hóa Giáo xứCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
TêrêsaCác Thánh Lời bát hát
Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Tv. 44)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Tiếng Chúa Kêu MờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tin mừng Phục sinh 1Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Tin mừng Phục sinh 2Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Tin mừng Phục sinh 3Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Tin yêu Chúa Ba NgôiChúa Ba Ngôi Lời bát hát
Tin yêu hy vọngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình ca dâng hiếnTận Hiến Lời bát hát
Tình ca tri ânCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình con dâng ChúaTận Hiến Lời bát hát
Tình con với ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình con yêu Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình ChaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa nhân hậuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa Với ConTận Hiến Lời bát hát
Tình Chúa yêu conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình hiến dângCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Hiến DângTận Hiến Lời bát hát
Tình Khúc Đêm ĐôngMùa Giáng Sinh Lời bát hát
Tình mẹ thương conĐức Mẹ Lời bát hát
Tình nào lớn hơnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình yêu trong hành độngThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Tình thương ChúaTận Hiến Lời bát hát
Tỉnh thức và cầu nguyệnMùa Vọng Lời bát hát
Tôn vinh lòng Chúa thương xótLòng Thương Xót Chúa Lời bát hát
Tuyên xưng Đức KitôThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Từ khi chào đờiTận Hiến Lời bát hát
Từ trái tim conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Từng Ngày Theo ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
**
Th.
Thánh giá Đức KitôTuần Thánh Lời bát hát
Thánh Gioan Tông đồCác Thánh Lời bát hát
Thánh Giuse 19.3 (Ý Tv. 88)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Thánh lễ Ban Ngày (Tv. 97) Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Thánh MônicaCác Thánh Lời bát hát
Thánh TêrêsaCác Thánh Lời bát hát
Thánh vịnh 18Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Thánh vịnh 26Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Thánh vịnh 33Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Thánh vịnh 71Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Thánh vịnh 137Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Thánh ý ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thao thức một đời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thập giá đời conTận Hiến Lời bát hát
Thập Giá Niềm Tự HàoTuần Thánh Lời bát hát
Thầy là ai?Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Thầy là Đức KitôThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Theo Đường Chúa ĐiMùa Chay Lời bát hát
Theo gương Gioan Tiền hôCác Thánh Lời bát hát
Thiên Chúa trong Đức KitôThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Thờ Lạy Chúa Giêsu (*)Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bát hát
Thứ sáu tuần thánh (ý Tv 21)Tuần Thánh
Thương xót như Chúa ChaLòng Thương Xót Chúa
**
Tr.
Trả về Thiên ChúaThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Trái Tim Nhân Lành (*)Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bát hát
Trái Tim Rực CháyThánh Thể – Thánh Tâm Lời bát hát
Trên Cây Thập GiáTuần Thánh Lời bát hát
Trọn lành như ChaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Trở về bên ChúaCầu Hồn Lời bát hát
Trở về nguồnCầu Hồn Lời bát hát
Trời cao hỡi Mùa Vọng Lời bát hát
Trung tín đợi chờCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
Vào thánh điệnNhập Lễ Lời bát hát
Vẫn làTận Hiến Lời bát hát
Vâng lời ThầyThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Về nhà ChaNhập Lễ Lời bát hát
Về nhà Cha (2)Nhập Lễ Lời bát hát
Về với cát bụiMùa Chay Lời bát hát
Vì Chúa đã phục sinhMùa Phục Sinh Lời bát hát
Vì đã yêu nhiềuThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Vì Tội Chúng ConMùa Chay Lời bát hát
Ví như (Tv 126)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Viên đá gócThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Vinh Danh Ba NgôiChúa Ba Ngôi Lời bát hát
Vọng Phục Sinh (Tv 32 – Bài đọc 1)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Vọng Phục Sinh (Tv 15 – Bài đọc 2)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Vọng Phục Sinh (Tv 29 – Bài đọc 4)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Vọng Phục sinh (Tv 117- Bài Tân ước)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Với Chúa con điCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Với Chúa với ngườiThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Với Mẹ con dângDâng Lễ Lời bát hát
Vua hiển vinhTuần Thánh Lời bát hát
Vui lênMùa Vọng Lời bát hát
Vui Mừng Trong ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Vui ngày xuân mớiXuân Lời bát hát
+
X.
+
Xây Dựng Nước TrờiKết Lễ8-13
Xin biến đổi con (*)Mùa Chay Lời bát hát
Xin Chúa dùng conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Chúa ở lạiThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Xin Chúa xót thươngLòng Thương Xót Chúa Lời bát hát
Xin Mẹ bên conĐức Mẹ Lời bát hát
Xin Mẹ dạy conĐức Mẹ Lời bát hát
Xin Thánh Thần đếnChúa Thánh Thần Lời bát hát
Xin thương conMùa Chay Lời bát hát
Xin thương xót conThánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Xin vâng như MẹĐức Mẹ Lời bát hát
Xuân hồng ânXuân Lời bát hát
Xuân hồng ngày mớiXuân Lời bát hát
+**
Y.
+
Yêu Như Chúa YêuMùa Chay Lời bát hát
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA – (NĂM A).
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 23)Lời bài hát
**
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Lời bài hát
**
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26) Lời bài hát
**
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103) Lời bài hát
**
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Tv. 28) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61) Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49) Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99) Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88) Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64) Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85) Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118) Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66) Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137) Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62) Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79) Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95) Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130) Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62) Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127) Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22) Lời bài hát
**
Chúa Ba Ngôi – A (Đn. 3) Lời bài hát
Mình Máu Chúa – A (Tv. 147) Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa – A (Tv. 102) Lời bài hát
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA – (NĂM C).
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79)Lời bài hát
**
Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125) Lời bài hát
**
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66) Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv. 96) Lời bài hát
**
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
**
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Tv. 28) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên (Tv. 116)Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31)Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68)Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên (Tv. 116)Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67)Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112)Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120)Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên (Tv. 121)Lời bài hát
*
Lễ Chúa Ba Ngôi – C (Tv. 8)Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh – C (Tv. 109)Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm – C (Tv. 22)Lời bài hát

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s