Nhạc sĩ Hoàng Viết Hùng – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Thánh vịnh 79 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng + Thánh vịnh 79 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Thánh vịnh 84 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng + Thánh vịnh 84 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Tin Mừng (Lc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thánh vịnh 88 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng + Thánh vịnh 88 (2) Lời bài hát
***
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Thánh vịnh 24 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa Chay + Thánh vịnh 24 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Thánh vịnh 115 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay * Thánh vịnh 115 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thánh vịnh 18 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay * Thánh vịnh 18 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Thánh vịnh 136 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay + Thánh vịnh 136 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay + Thánh vịnh 50 (2) Lời bài hát
***
Chúa Nhật Phục Sinh Thánh vịnh 117 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh Thánh vịnh 117 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Thánh vịnh Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Thánh vịnh 4 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Thánh vịnh 4 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Thánh vịnh 117 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Thánh vịnh 117 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Thánh vịnh 21 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Thánh vịnh 21 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Thánh vịnh 97 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Thánh vịnh 97 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh Thánh vịnh 102 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh Thánh vịnh 102 (2) Lời bài hát
***
Chúa Nhật 1B Thường Niên Thánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Thường Niên +Thánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Thánh vịnh 39 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên +Thánh vịnh 39 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Thánh vịnh 24 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên +Thánh vịnh 24 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Thánh vịnh 94 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên +Thánh vịnh 94 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Thánh vịnh 146Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Thánh vịnh 31 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên +Thánh vịnh 31 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Thánh vịnh 40Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Thánh vịnh 102 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Thánh vịnh 102 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Thánh vịnh 80Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường NiênThánh vịnh 129Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Thánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Thánh vịnh 106Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Thánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Thánh vịnh 122 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên + Thánh vịnh 122 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Thánh vịnh 84 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên + Thánh vịnh 84 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Thánh vịnh 22 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên + Thánh vịnh 22 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Thánh vịnh 144 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên + Thánh vịnh 144 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Thánh vịnh 77 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên + Thánh vịnh 77 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Thánh vịnh 33 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên + Thánh vịnh 33 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Thánh vịnh 33 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên + Thánh vịnh 33 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Thánh vịnh 33 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên + Thánh vịnh 33 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Thánh vịnh 14 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên + Thánh vịnh 14 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Thánh vịnh 145 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên + Thánh vịnh 145 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Thánh vịnh 114Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Thánh vịnh 53 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên + Thánh vịnh 53 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Thánh vịnh 18Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Thánh vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Thánh vịnh 89 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên + Thánh vịnh 89 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Thánh vịnh 32 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên + Thánh vịnh 32 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Thánh vịnh 125 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên + Thánh vịnh 125 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Thánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Thánh vịnh 145 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên + Thánh vịnh 145 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Thánh vịnh 15 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên + Thánh vịnh 15 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Thánh vịnh 92 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên + Thánh vịnh 92 (2)Lời bài hát

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s