Nhạc sĩ Trương Thế Bạch – Theo Thánh Lễ.

THÁNH LỄ
Ai hiểu được tình NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ai là anh em tôi (Lc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ai làm lớn phải phục vụThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống (Lc. 14)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ai vả má này, thì đưa má bên kiaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
+
Bánh ban bởi trời (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Bánh từ trời xuống (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Bên Chúa lắng nghe Lời NgàiThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Bên GiêsuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bến bờ yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Biển sóng lặng yênThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Biết chi đáp đềnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Biết khi nào Chúa đếnThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Biết lấy chi đáp đềnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bình an cho các con (Lc. 24)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Bước chân sải cánh mỏi mònCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+
Ca vang tình thương ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ hồng ânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ tình yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ tình yêu Chúa TrờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ tri ân ChúaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cánh diều đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cây bút chì trong tay ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cậy trông Chúa thôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cỏ lùng và hạt giống tốtThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Có Chúa trong cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Có gì mà dâng ChúaDâng LễLời bài hát
Có Ngài đưa lốiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con cần có ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con luôn cần ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con muốn làCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con xin được ở bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con yêu ChúaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cung điệu tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cùng nhau hoàn thiệnThánh Ca Tin MừngLời bài hát
+
Chạm vào ChúaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chân lý yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ có Ngài mà thôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ có Ngài mà thôi 2Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ một Chúa thôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ một mà thôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ vì yêu conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ vì yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chính Chúa chở che đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con cậy trông yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con được sống bên Chúa (Ga. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cho con niềm tin yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con tìm đến ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con tìm đến với NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con tin yêu cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con thêm lòng tin (Mt. 14)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cho con trái tim yêu thương (Lc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cho con vượt qua cơn cám dỗ (Mt. 4)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chớ sống giả hình (Mc. 7)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa buồn conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa giữ gìn conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa hằng xót thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa kết hợp không được phân ly (Mc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa là Chúa muôn loàiThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa là gia nghiệp đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa luôn ở bên conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa mãi xót thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Mừng Chúa Giáng Sinh (Tv. 95)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thật phúc thay (Tv. 127)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay (Tv. 18)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29)
Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)
Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66)
+
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
+
Chúa Nhật 1A Thường Niên (Tv. 28)
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 23)
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 114)
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)
+
Chúa Nhật 1B Thường Niên (Tv. 28)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 2B Thường Niên (Tv. 39)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 3B Thường Niên (Tv. 26)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 4B Thường Niên (Tv. 145)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 5B Thường Niên (Tv. 146)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 81)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 7B Thường Niên (Tv. 40)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 31)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 12B Thường Niên (Tv. 106)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 13B Thường Niên (Tv. 29)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 14B Thường Niên (Tv. 122)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 8)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 16B Thường Niên (Tv. 22) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 17B Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77)
Chúa Nhật 19B Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 20B Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14)
Chúa Nhật 23B Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114)
Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 58)
Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18)
Chúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127)
Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 88)
Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32)
Chúa Nhật 30B Thường Niên (Tv. 125)
Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17)
Chúa Nhật 32B Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15)
Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 82)
+
Chúa Nhật 1C Thường Niên (Tv. 28)
Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95)
Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18)
Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70)
Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 132)
Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1)
Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91)
Chúa Nhật 9C Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 10C Thường Niên (Tv. 29)
Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31)
Chúa Nhật 12C Thường Niên (Tv. 15)
Chúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15)
Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65)
Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68)
Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14)
Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32)
Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 21C Thường Niên (Tv. 116)
Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67)
Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89)
Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50)
Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112)
Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 27C Thường niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 28C Thường niên (Tv. 97)
Chúa Nhật 29C Thường niên (Tv. 120)
Chúa Nhật 30C Thường niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16)
Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97)
Chúa Nhật 34C Thường Niên (Tv. 121)
+
Chúa Nhật 29 Khánh Nhật Truyền Giáo (Tv 18a)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật Lễ Mân Côi
+
Chúa ở bên conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa ở với conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa quan phòngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa thương giữ gìnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa vẫn thương conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa vẫn trông chờ (Lc. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa vẫn xót thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúng con vềKết LễLời bài hát
+
Da Kêu gặp Chúa biến đổi cuộc đời (Lc. 19)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Dạt dào tình Chúa yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dâng cuộc đời conDâng Lễ
Dâng Chúa đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dâng Chúa trọn niềm yêu thươngDâng LễLời bài hát
Dâng Chúa vào đền thánh (Tv. 23)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Dụ ngôn con chiên bị mất (Lc. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Dụ ngôn hạt cải (Mt. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
+
Đại dương lòng Chúa xót thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đàn chiên bơ vơ (Mc. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đáp đền tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đến dự tiệc cướiThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Điều răn trọng nhấtThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đón nhận nước trời bằng tâm hồn trẻ thơThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đồng cỏ tươi Chúa chăn nuôi (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Đời con dâng ChúaDâng Lễ
Đức Mẹ viếng bà thánh Isave (Is. 12)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Đường thập giá đường tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
+
Gặp Chúa nơi anh em (Mt. 25)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Giây phút thần tiênCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giếng nước trường sinhCa Nguyện – Hiệp Lễ
+
Hai cách cầu nguyệnThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hai đứa con làm vườn nhoThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hạnh phúc trong conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hát lời tạ ơnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hạt giống tốt và cỏ lùngThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy đến với taThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy làm giàu trước mặt ChúaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy mở cho con (Mc. 7)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy nếm thử mà xemCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy sinh lợi raThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy sống đời bé thơThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy tỉnh thức và sẵn sàngThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy thương nhauKết Lễ
Hãy trả cho Thiên ChúaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy yêu kẻ thùThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hiệp lời cầu nguyệnThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hóa bánh ra nhiềuThánh Ca Tin MừngLời bài hát
+
Kiên trì cầu nguyệnThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Kiên trì trong cầu nguyện (Lc. 11)Thánh Ca Tin Mừng
Khúc ca tạ ơn ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+
Lạc đà chui qua lỗ kimThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Làm gì để được sống đời đờiThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Làm hòa anh em rồi dâng của lễThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Làm lớn là phục vụThánh Ca Tin Mừng
Làm sao con biếtCa Nguyện – Hiệp Lễ
Làm sao con dám quênCa Nguyện – Hiệp Lễ
Làm sao con hiểu hếtCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Làm sao đáp đềnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lạy Ngài xin cứu conThánh Ca Tin Mừng
Lễ Các Thánh Nam Nữ (Tv. 23)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Cầu Hồn (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ Cầu Hồn – Lễ 1 (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Cầu Hồn – Lễ 2 (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Cầu Hồn – Lễ 3 (Tv. 26)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ dâng tâm thànhDâng Lễ
Lễ dâng tình yêuDâng Lễ
Lễ đã hết ta ra vềKết Lễ
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Khấn (Tv. 83) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Làm Phép Dầu (Tv. 88)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh – B (Tv. 115)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ Tạ ơn (Tv. 137)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Thánh Giuse (Tv. 88)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Thánh Tử đạo Việt Nam (Tv. 125)
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)
Lễ Truyền Chức (Tv. 83)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Truyền Tin (Tv. 39)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ vật hiến dângDâng LễLời bài hát
Lễ xong ta đi vào đờiKết Lễ
Lên đền thánh ChúaNhập Lễ
Lòng trung tínThánh Ca Tin Mừng
Lòng xót thương của ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lời Chúa trong cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời nguyện dângDâng Lễ
+
Mãi mãi con vẫn yêu NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mầu nhiệm Một Chúa Ba NgôiThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Mẹ lên trời (Tv. 44)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Mến chúa yêu ngườiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mong về bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Muôn đời Chúa vẫn thương conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Muốn làm lớn phải rốt hết (Mc. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Muốn theo Chúa hãy vác Thánh GiáThánh Ca Tin MừngLời bài hát
+
Nào ai suy thấuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Nếm thử mà xemCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nến cháy trong conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Nếu không ăn năn sẽ bị hủy diệtThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nếu không có NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nếu thiếu NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Niềm tin vững vàng (Mc. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nước của ChúaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nước Trời giống kho tàng ngọc quýThánh Ca Tin MừngLời bài hát
+
Ngồi bên chân ChúaThánh Ca Tin Mừng
Ngợi ca tình ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Nguyện Chúa chúc phúcThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Người gieo giốngThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Người mù thành Giê-ri-cô (Mc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Người phú hộ dại khờ (Lc. 12)Thánh Ca Tin Mừng
+
Nhà phú hộ và LadaroThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nhiệm mầu cao siêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
+
Ôi tình yêu ChúaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ở trong nhà ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+
Phép lạ hóa bánh ra nhiềuThánh Ca Tin Mừng
Phúc thật tám mốiThánh Ca Tin Mừng
+
Qua cửa hẹp vào nước trờiThánh Ca Tin MừngLời bài hát
+
Ra về bình anKết LễLời bài hát
+
Sám hối ăn năng theo ChúaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Sánh vai với ChúaKết LễLời bài hát
Sự sáng thế gianThánh Ca Tin Mừng
+
Ta hân hoan ra vềKết Lễ
Tạ ơn Thiên ChúaKết Lễ
Tạ tình Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tâm tình cầu xin tha thứThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tiếng Chúa kêu mờiThánh Ca Tin Mừng
Tiếng chuông chiềuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tìm đến ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tìm về bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tin tưởng vào ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình con dâng hiếnDâng LễLời bài hát
Tình con trong tình ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình của Chúa cao vờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình ChaThánh Ca Tin Mừng
Tình Chúa cao vờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa chữa lànhThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tình Chúa muôn đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa quá bao laCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa quá cao vờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa tình conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa tình tuyệt vờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Ngài cao quýCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Ngài cao vờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Ngài thật vô biênCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Ngài thương conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Thiên Chúa muôn đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình yêu của ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu Chúa bao laCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình yêu Chúa TrờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình yêu nào bằngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Yêu Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tổng lãnh Thiên Thần (Tv. 137)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tuyên xưng Chúa Ba NgôiThánh Ca Tin Mừng
Tuyên xưng danh ThầyThánh Ca Tin Mừng
Từ bỏ mình đi theo Chúa (Lc. 14)Thánh Ca Tin Mừng
Từ bỏ mình vác Thập GiáThánh Ca Tin MừngLời bài hát
+
Tha bảy mươi lần bảyThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thánh Giá cuộc đời
Thánh Matthêô Tông Đồ (Tv. 18)
Thánh Phanxicô Xavie Tv. 15)
Thánh Phêrô Phaolô Tông Đồ (Tv. 83)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Tv. 44)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thập giá đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thầy là Đức KitôThánh Ca Tin Mừng
Thầy là Đức Kitô Con Thiên ChúaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thiên Chúa quan phòngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Thiên Chúa uy quyềnThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115)
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+
Trái tim yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trong tình Chúa vô biênCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trông mong tình ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+
Vào đền thánh Chúa trờiNhập LễLời bài hát
Vào đờiKết Lễ
Về bên ChúaNhập Lễ
Về bên ChúaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Về với ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Vì Ngài là Chúa tình yêuThánh Ca Tin Mừng
Vọng Phục Sinh – Bài 1 (Tv. 32)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 2 (Tv. 15)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 3 (Xh. 15)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 4 (Tv. 29)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 5 (Is. 12)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 6 (Tv. 18)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 7 (Tv. 50)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 7 (Tv. 50) (Rửa tội)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Vọng Phục Sinh – Thánh Thư (Tv. 117)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Vui lên mừng ChúaNhập Lễ
Vững tin cầu xin ChúaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vững tin vào NgàiThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vườn nho ChúaThánh Ca Tin Mừng
Vườn nho Chúa Viên đá gócThánh Ca Tin MừngLời bài hát
+
Xin mở cho conThánh Ca Tin Mừng
Xin theo Ngài suốt đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Xin thương xót con (Lc. 17)Thánh Ca Tin Mừng
MÙA GIÁNG SINH
Ánh mắt yêu thươngMùa Chay
Ân lộc Đêm ThánhMùa Giáng SinhLời bài hát
+
Bê Lem Chúa Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Bên máng cỏ nhớ năm xưaMùa Giáng SinhLời bài hát
Biết khi nào Chúa đếnMùa VọngLời bài hát
Bước con quay vềMùa ChayLời bài hát
Bước con trở vềMùa Chay
+
Ca Tiếp Liên Lễ Hiện XuốngMùa Phục Sinh
Con đường tình ChúaMùa ChayLời bài hát
+
Chờ mong Chúa đếnMùa VọngLời bài hát
Chúa chiến thắng khải hoànMùa Phục Sinh
Chúa vẫn đợi chờMùa ChayLời bài hát
Chúa về trờiMùa Phục Sinh
Chuyện một đêm đôngMùa Giáng SinhLời bài hát
+
Dâng Chúa Hài NhiMùa Giáng SinhLời bài hát
Dâng gì cho Chúa đêm đôngMùa Giáng SinhLời bài hát
Dâng gì cho Chúa đêm nayMùa Giáng Sinh
Dâng gì cho Chúa Hài ĐồngMùa Giáng Sinh
Dâng Lễ Phục SinhMùa Phục Sinh
Dọn đường chúa đếnMùa Vọng
Dọn mừng Giáng SinhMùa Giáng Sinh
+
Đêm nay Chúa ra đờiMùa Giáng Sinh
Đón Chúa Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Đường Thập GiáMùa ChayLời bài hát
+
Giọt lệ ăn nănMùa Chay
Giọt lệ thống hốiMùa Chay
+
Hãy xé lòng về với ChúaMùa ChayLời bài hát
Hoan ca Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
+
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)Mùa Giáng Sinh
Lỡ bước hoang đàngMùa Chay
+
Mong chờ ChúaMùa VọngLời bài hát
Một đêm Chúa sinh raMùa Giáng SinhLời bài hát
Mùa hồng ân đã vềMùa Giáng Sinh
Mừng Chúa lên trờiMùa Phục Sinh
Mừng Chúa ra đờiMùa Giáng SinhLời bài hát
Mừng Noel bình an đã vềMùa Giáng Sinh
+
Niềm vui khải hoànMùa Phục Sinh
Noel đêm trời huyền diệuMùa Giáng Sinh
Nhìn lên cây thánh giáMùa Chay
+
Sám hối trở vềMùa ChayLời bài hát
+
Tình yêu Phục SinhMùa Phục Sinh
+
Thương Chúa Hài ĐồngMùa Giáng Sinh
+
Xin Ngài đến thămMùa VọngLời bài hát
CHỦ ĐỀ
+
Bạn tình ơi hãy đếnHôn PhốiLời bài hát
Bao ngày mong đợiCầu Hồn
Bên Mẹ yêu thươngHôn PhốiLời bài hát
Bên nhau nguyện cầuHôn PhốiLời bài hát
Bên nhau nguyện thềHôn PhốiLời bài hát
Bên nhau thề ướcHôn PhốiLời bài hát
Bên nhau ước nguyệnHôn PhốiLời bài hát
Bởi vì yêuHôn PhốiLời bài hát
+
Cảm tạ Chúa ban tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Cảm tạ tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Con chờ đến bao giờCầu HồnLời bài hát
Con dâng Mẹ tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Con kêu cầu ChúaCầu HồnLời bài hát
Con về quê hươngCầu HồnLời bài hát
Con yêu mến MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Của ăn lương thầnThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Của lễ mến thươngHôn PhốiLời bài hát
Cùng nhau đoan hứaHôn PhốiLời bài hát
+
Chiều nay hòa nhịp yêu thươngHôn PhốiLời bài hát
Cho con được sống bên ChúaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chốn luyện hình chờ mongCầu HồnLời bài hát
Chúa ban cho có đôiHôn PhốiLời bài hát
Chúa ban tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Chúa cho có đôiHôn PhốiLời bài hát
Chúa đã chọn conTận HiếnLời bài hát
Chúa luôn xót thươngLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Chúa mãi thương conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa mãi thương thaCầu HồnLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Mân CôiĐức Mẹ (Mân Côi)Lời bài hát
Chúa sẽ lau khô nước mắtCầu HồnLời bài hát
Chúa thương con người cho có đôiHôn PhốiLời bài hát
Chúa trong đời conThánh Ca Phụng Vụ khácLời bài hát
+
Dâng cuộc đời hôn nhânHôn PhốiLời bài hát
Dâng Chúa mối tìnhHôn PhốiLời bài hát
Dâng hôn lễ cuộc đờiHôn PhốiLời bài hát
Dâng Mẹ chuỗi ngọc Mân CôiĐức Mẹ (Mân Côi)Lời bài hát
Dâng Mẹ hoa Mân CôiĐức Mẹ (Mân Côi)Lời bài hát
Dâng Mẹ tình hồngHôn PhốiLời bài hát
Dâng Mẹ tình yêu conHôn PhốiLời bài hát
Dâng người thân conCầu HồnLời bài hát
Dâng tình yêu chúng conHôn PhốiLời bài hát
+
Đại dương tình MẹĐức MẹLời bài hát
Đến bên Mẹ yêuHôn PhốiLời bài hát
Đôi tim hồng dâng ChúaHôn PhốiLời bài hát
Đưa nhau vào nhà ChúaHôn PhốiLời bài hát
+
Giờ phút trao lời thề hứaHôn PhốiLời bài hát
Giữ trọn tình yêuHôn PhốiLời bài hát
+
Hái hoa tặng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Hạnh phúc thayTận HiếnLời bài hát
Hẹn thề thương yêuHôn PhốiLời bài hát
Hoa Mân Côi con dâng MẹĐức Mẹ (Mân Côi)Lời bài hát
Hồng ân tạ ơnTận HiếnLời bài hát
Hứa yêu mãi mãiHôn PhốiLời bài hát
+
Kết nối tơ duyênHôn PhốiLời bài hát
Kinh Kính MừngĐức MẹLời bài hát
Kinh Mân Côi dâng MẹĐức Mẹ (Mân Côi)Lời bài hát
Kính mừng Mẹ đầy ơn phúcĐức MẹLời bài hát
Khi Mẹ dự tiệc cưới Can NaHôn PhốiLời bài hát
Khôn ngoan xây nhà trên đáHôn PhốiLời bài hát
+
Lần đầu đón ChúaThiếu NhiLời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Chúa Thánh ThầnLời bài hát
Lời ca đẹp nhất dâng MẹĐức MẹLời bài hát
Lời cầu trong đêmCầu HồnLời bài hát
Lời hứa kết duyênHôn PhốiLời bài hát
Lời kêu xin lên MẹCầu HồnLời bài hát
Lời Mẹ nhắn nhủĐức MẹLời bài hát
Lời nguyện cầu trong đêmCầu HồnLời bài hát
Lời thề chung đôiHôn PhốiLời bài hát
+
Mẹ cứu giúp các linh hồnCầu HồnLời bài hát
Mẹ Nữ Trinh VươngĐức MẹLời bài hát
Mẹ thương các linh hồnCầu HồnLời bài hát
Mẹ thương cuộc tình conHôn PhốiLời bài hát
Mẹ thương hai conHôn PhốiLời bài hát
Mừng hôn phối năm mươi nămHôn PhốiLời bài hát
Mừng Thánh GiuseCác ThánhLời bài hát
+
Năm mươi năm hồng ân hôn phốiHôn PhốiLời bài hát
Năm sắc hoa dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Nâng ly rượu mừngHôn PhốiLời bài hát
+
Ngàn hoa Mân Côi dâng MẹĐức Mẹ (Mân Côi)Lời bài hát
Ngày hạnh phúcHôn PhốiLời bài hát
Nguyện cầu tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Nguyện Chúa chúc lànhHôn PhốiLời bài hát
Nguyện Chúa chúc phúcHôn PhốiLời bài hát
Nguyện Mẹ thươngNgợi Ca Đức MẹLời bài hát
+
Nghĩa yêuHôn PhốiLời bài hát
Nghĩa yêu thươngHôn PhốiLời bài hát
+
Nhớ về tổ tiênCha MẹLời bài hát
+
Ông bà cha mẹ kính yêu!Cha MẹLời bài hát
Ơn Cha nghĩa Mẹ 1Cha MẹLời bài hát
Ơn Cha nghĩa Mẹ 2Cha MẹLời bài hát
Ơn Cha nghĩa Mẹ 3Cha MẹLời bài hát
Ơn Cha nghĩa Mẹ 4Cha MẹLời bài hát
Ơn Cha nghĩa Mẹ 5Cha MẹLời bài hát
Ơn Cha nghĩa Mẹ 6Cha MẹLời bài hát
Ơn Cha nghĩa Me 7 Cha MẹLời bài hát
+
Phêrô con có yêu Thầy khôngCác ThánhLời bài hát
Phúc cho bạnHôn PhốiLời bài hát
Phúc thay cho bạnHôn PhốiLời bài hát
Phúc thật tám mốiCác ThánhLời bài hát
+
Sánh bướcNhạc CướiLời bài hát
Sấp mình thờ lạyThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
+
Tạ ơn hôn lễ tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Tiễn cha về với ChúaCha MẹLời bài hát
Tình ca Mẹ thương conĐức MẹLời bài hát
Tình con dâng MẹHôn PhốiLời bài hát
Tình cha nghĩa mẹCha MẹLời bài hát
Tình Chúa ban tặngHôn PhốiLời bài hát
Tình MẹĐức MẹLời bài hát
Tình thắm duyên nồngHôn PhốiLời bài hát
Tình trời se duyênHôn PhốiLời bài hát
Tình yêu bắt đầu từ hôm nayHôn PhốiLời bài hát
Tình yêu Chúa banHôn PhốiLời bài hát
Tình yêu mãi mãiHôn PhốiLời bài hát
Tình yêu muôn đờiHôn PhốiLời bài hát
Tình yêu thủy chungHôn PhốiLời bài hát
Tình yêu trao dângHôn PhốiLời bài hát
Tuyên xưng Chúa Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
Từ đây có nhau bên nhauHôn PhốiLời bài hát
Tựa nương Lòng Thương Xót ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
+
Thánh GiuseCác ThánhLời bài hát
Thánh thể linh thiêngThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thánh Vinh 22Cầu HồnLời bài hát
Thật phúc thayHôn PhốiLời bài hát
Thờ lạy tin yêuThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thương nhauHôn PhốiLời bài hát
Thương nhau suốt đờiHôn PhốiLời bài hát
+
Trọn kiếp yêu nhauHôn PhốiLời bài hát
+
Van xin lên MẹCầu HồnLời bài hát
Về bên Chúa muôn đờiCầu HồnLời bài hát
Về bên MẹĐức MẹLời bài hát
Vinh phúc cho bạnHôn PhốiLời bài hát
Vinh phúc người tôn sợ ChúaHôn PhốiLời bài hát
Vọng tiếng linh hồnCầu HồnLời bài hát
Vực sâu chờ mongCầu HồnLời bài hát
+
Xin cứu vớt linh hồn conCầu HồnLời bài hát
Xin cho tình yêu mớiHôn PhốiLời bài hát
Xin Chúa nối kết chúng conHôn PhốiLời bài hát
Xin Chúa Thánh Thần ngự đếnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Xin được mãi bên nhauHôn PhốiLời bài hát
Xin Mẹ cứu các linh hồnCầu HồnLời bài hát
Xin vâng như Mẹ khi xưaĐức MẹLời bài hát
+
Yêu Chúa vẹn tìnhTận HiếnLời bài hát
Yêu nhau mãi mãiHôn PhốiLời bài hát
Yêu thương bên nhauHôn PhốiLời bài hát

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s