Nhạc sĩ Têrêsa (Sr.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

(Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 28.10.2015) (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 06.09.2002) (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 23.07.2019) (Imprimatur – Tgp. Nha Trang: 01.03.2021)

A. *
Ánh sáng niềm tin *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ân tình bao la *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
B. *
Bài ca lên đường Truyền GiáoLời bài hát
Bài ca tình ái *Tận HiếnLời bài hát
Bánh bởi trời *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bên lòng Chúa *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
C.  
Ca khúc ân tình *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ca vang quyền năng Chúa *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Các thánh Nam Nữ (*)Các ThánhLời bài hát
Các Thánh Nam Nữ 1 (*)Các ThánhLời bài hát
Các Thánh Nam Nữ 2 (*)Các ThánhLời bài hát
Cát bụi phận người *Mùa Chay & Tuần ThánhLời bài hát
Có Chúa là có tất cả *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con đi tìm Chúa *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con mong gặp Chúa *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con tạ ơn Chúa *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Của lễ hiến dâng *Dâng LễLời bài hát
Của lễ tình yêu 5Nhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Ch.  
Chỉ trong Thiên Chúa *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con biết Chúa *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con tình yêu *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con tình yêu Ngài *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con vào đời Tận HiếnLời bài hát
Cho con vào đời Truyền Giáo
Cho đi có phúc hơnNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Chọn phần tốt nhất Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa biết con yêu Ngài Tận HiếnLời bài hát
Chúa chạm lòng con *Tận HiếnLời bài hát
Chúa chiến thắng khải hoàn *Mùa Phục SinhLời bài hát
Chúa đã sống lại *Mùa Phục SinhLời bài hát
Chúa giáng sinh *Mùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa giáng trần *Mùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa là con đường *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là con đường *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là tất cả *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa nguồn sự sống *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa ngự trong con *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa sống lại rồi *Mùa Phục SinhLời bài hát
Chúa Thăng Thiên *Mùa Phục SinhLời bài hát
Chúa vẫn yêu con (*)Thánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Chúa yêu thương con *Tận HiếnLời bài hát
Chuỗi ngọc Mân Côi *Đức MẹLời bài hát
D.  
Dâng Chúa Hài Nhi *Mùa Giáng SinhLời bài hát
Dâng lên Chúa *Dâng LễLời bài hát
Dòng máu oai hùng (*)Các ThánhLời bài hát
Duyên tình đầu *Tận HiếnLời bài hát
Đ.  
Đặt niềm tin nơi Chúa *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đấng con kiếm tìm *Tận HiếnLời bài hát
Đầy tớ vô dụng *Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đêm hồng ân *Hợp XướngLời bài hát
Đêm hồng ân *Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đi vào thương tích dấu chân *Mùa Chay & Tuần ThánhLời bài hát
Đi về nhà Chúa *Nhập LễLời bài hát
Điều răn mới *Mùa Chay & Tuần ThánhLời bài hát
Đóa hồng đơn sơ (*)Các ThánhLời bài hát
Đón chào mùa xuân *XuânLời bài hát
Đức Mẹ Lộ Đức *Ngợợi Ca Đức MẹLời bài hát
Đức Mẹ Vô nhiễm *Đức MẹLời bài hát
Đường đến tình yêu *Tận HiếnLời bài hát
G.  
Gương Thánh giaMùa Giáng SinhLời bài hát
Gương Thánh Gia thất Các ThánhLời bài hát
Giakêu xuống mauThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Giêsu chí ái Tận HiếnLời bài hát
Giới răn yêu thương Mùa Chay & Tuần ThánhLời bài hát
H.  
Hai Thánh Tông đồ Các Thánh  
Hãy nên như trẻ thơ *Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hiện thân Chúa Tận HiếnLời bài hát
Hiệp dâng thánh lễ Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hương kinh gia đình Cha Mẹ
Hương nhạc ân tình *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Hương nhạc ân tình 2 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Hương tình ca *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Hương tình Thánh giá *Mùa Chay & Tuần ThánhLời bài hát
Hương tình Thập giá *Tận HiếnLời bài hát
K.  
Kề lòng bên Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Kính Mẹ vô nhiễm 1 *Đức MẹLời bài hát
Kính Mẹ vô nhiễm 2 *Đức MẹLời bài hát
Kính Mừng Maria *Đức MẹLời bài hát
Kính thánh tông đồ Các Thánh
Ký thác đường đời cho Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
 +  
Khát vọng (*)Về Chúa GiêsuLời bài hát
Khúc nhạc ân tình *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Khung trời tình yêu 2 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Khung trời tình yêu 2 *Tận HiếnLời bài hát
L.  
Làm sao thấy Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Làm tôi Thiên Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Làm theo ý Cha *Tận HiếnLời bài hát
Lạy Thánh Thần ChúaChúa Thánh ThầnLời bài hát
Lễ Các ThánhCác Thánh
Lễ dâng tuổi thơ 2 *Thiếu NhiLời bài hát
Lễ Hiển Linh *Mùa Giáng SinhLời bài hát
Lễ Mẹ sầu bi *Đức MẹLời bài hát
Lễ Truyền Tin *Đức MẹLời bài hát
Lễ vật tiến dâng *Dâng LễLời bài hát
Lên đền Thánh *Nhập Lễ(Lời bài hát)
Lên đền thờ Chúa *Nhập Lễ(Lời bài hát)
Linh hồn tôi *Đức MẹLời bài hát
Loan báo Tin Mừng Truyền Giáo
Lòng mến *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Lòng thương xót Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Lời Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Lời Chúa 2 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Luật yêu thương *Mùa Chay & Tuần ThánhLời bài hát
M.  
Mang Thập giá mình *Mùa Chay & Tuần ThánhLời bài hát
Mầu nhiệm giáng thế *Mùa Giáng SinhLời bài hát
Mẹ hiệp thông *Đức MẹLời bài hát
Mẹ hồn xác lên trời *Đức MẹLời bài hát
Mẹ lên trời *Đức MẹLời bài hát
Mẹ Thiên Chúa *Đức MẹLời bài hát
Mẹ về trời *Đức MẹLời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội *Đức MẹLời bài hát
Mọi sự của Cha là của Con 1 *Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Mọi sự của Cha là của Con 2 *Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Mối phúc Nước Trời *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Mối phúc Nước Trời *Tận HiếnLời bài hát
Mùa Chay Thánh *Mùa Chay & Tuần ThánhLời bài hát
Mục tử nhân lành *Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Mưa hoa hồng Các Thánh
Mưa hoa hồng (2 bè) Các Thánh
Mưa hoa hồng (3 bè)Các Thánh
Mừng Chúa Phục Sinh *Mùa Phục SinhLời bài hát
Mừng Thánh GiuseCác Thánh
N.  
Nào ta hân hoan *Nhập Lễ(Lời bài hát)
Nên hoàn thiện *Tận HiếnLời bài hát
Nên như trẻ thơ 1 Các Thánh
Nên như trẻ thơ 2 Các Thánh
Nên như trẻ thơ 1 *Tận HiếnLời bài hát
Nên như trẻ thơ *Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nên thánh giữa đời *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Niềm vinh dự *Mùa Chay & Tuần ThánhLời bài hát
Niềm vui lớn nhấtThể Loại Thánh Ca KhácLời bài hát
Niềm xác tín *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Nốt nhạc yêu thươngNhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể(Lời bài hát)
Nụ hoa Têrêsa Các Thánh
Nữ vương gia đình Cha Mẹ
+
Ngai tòa Thập giá *Mùa Chay & Tuần ThánhLời bài hát
Ngày thánh yêu thương *Mùa Giáng SinhLời bài hát
Ngọn nến Phục Sinh *Mùa Phục SinhLời bài hát
Nguyện Chúa Thánh Thần (*)Chúa Thánh ThầnLời bài hát
+
Như bé thơ (Tv 130) *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Như nến cháy *Dâng Lễ(Lời bài hát)
P.  
Phêrô và Phaolô Các Thánh
Phú hộ và Ladarô *Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Phục sinh vinh quang *Mùa Phục SinhLời bài hát
Q.  
Quy hướng về Chúa *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Quyền năng Chúa Ba Ngôi (*)Chúa Ba NgôiLời bài hát
S.  
Sống như bé thơ *Thiếu NhiLời bài hát
Sống Tin Mừng *Tận HiếnLời bài hát
T.  
Têrêsa Hài Đồng 1 Các Thánh
Têrêsa Hài Đồng 2 Các Thánh
Têrêsa hoa hồng ngát hương Các Thánh
Tiếng gọi sám hối *Mùa Chay & Tuần ThánhLời bài hát
Tìm gặp Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Tình ca *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Tình của Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Tình Cha *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Tình Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Tình Chúa bao la *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Tình Chúa ngời sáng *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Tình Chúa tuyệt vời *Tận HiếnLời bài hát
Tình Chúa tuyệt vời 1 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Tình Chúa tuyệt vời 2 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Tình Thiên Chúa 1 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Tình Thiên Chúa 2 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Tình thương Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Tình thương đêm thánh *Mùa Giáng SinhLời bài hát
Tình yêu Chúa 1 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Tình yêu Chúa 2 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Tình yêu Đấng chịu đóng đinh *Tận HiếnLời bài hát
Tình yêu giáng thế *Mùa Giáng SinhLời bài hát
Tình yêu nhiệm mầu *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu Thánh giá *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tôn vinh Ba Ngôi 1 (*)Chúa Ba NgôiLời bài hát
Tôn vinh Ba Ngôi 2 (*)Chúa Ba NgôiLời bài hát
Tung gieo Lời Chúa *Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tuổi thơ dâng Chúa *Thiếu NhiLời bài hát
+
Thánh Cả Giuse Các Thánh
Thánh Gia Thất Mùa Giáng SinhLời bài hát
Thánh giá đồi Canvê *Mùa Chay & Tuần ThánhLời bài hát
Thánh giá đưa ta vào trong tình Chúa *Tận HiếnLời bài hát
Thánh giá là vinh quang *Tận HiếnLời bài hát
Thánh giá tình yêu *Mùa Chay & Tuần ThánhLời bài hát
Thánh Gioan Tiền Hô Các Thánh
Thánh Giuse 1Các Thánh
Thánh Giuse Người công chínhCác Thánh
Thánh Mác-ti-nô Các Thánh
Thánh Madalena Các Thánh
Thánh Mát-thêuThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thánh Phaolô trở lạiCác Thánh
Thánh Tâm Chúa (*)Thánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thánh Thần ngự đến 1 (*)Chúa Thánh ThầnLời bài hát
Thánh Thần ngự đến 2 (*)Chúa Thánh ThầnLời bài hát
Thập giá cao trọng *Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thập giá giương cao *Mùa Chay & Tuần ThánhLời bài hát
Thập giá ngất cao *Mùa Chay & Tuần ThánhLời bài hát
Thầy rửa chân con sao *Mùa Chay & Tuần ThánhLời bài hát
Thiên đàng của em *Thiếu NhiLời bài hát
Thuộc về Chúa *Tận HiếnLời bài hát
+  
Trái Tim Ngài (*)Thánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Trao nhau nụ cườiNhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể(Lời bài hát)
Trẻ thơ đơn sơ *Thiếu NhiLời bài hát
Trên đỉnh yêu thương *Tận HiếnLời bài hát
V.  
Về đi Cha vẫn chờ *Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Về nhà Chúa *Nhập Lễ(Lời bài hát)
Vinh quang của tôi *Mùa Chay & Tuần ThánhLời bài hát
Vua Tình Yêu (*)Chúa Kitô VuaLời bài hát
X.  
Xin Chúa chữa lànhLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Xin vĩnh biệt Cầu HồnLời hát hát
Xuân cảm tạ XuânLời bài hát
Xuân tươi đã về XuânLời bài hát
Y.  
Yêu người như Chúa yêu con *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Yêu như Giêsu *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Yêu thương *Ca Nguyện – Hiệp Lễ(Lời bài hát)
Yêu thươngNhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể(Lời bài hát)

_______________________________

THƯ VIỆN THÁNH CA (PDF.) – NHẠC SĨ TRÊN 200 CA KHÚC.


.

.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s