Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) (Theo Chủ đề) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.).

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (1 – 49)
*
1.Như cây bên suối
Thánh vịnh 1
2.Giờ đây
4.Con kêu cầu Chúa
Khi con khẩn cầu
5.Nương mình trong Chúa
Nhờ ơn Chúa bao la
6.Đừng đoán phạt con
8.Ôi Giavê
Thánh vịnh 8
12.Cho tới bao giờ
Tới bao giờ
14.Ai được cư ngụ
Ai được cư ngụ (3 bè)
Ai sẽ được lên
Ai vào nhà Chúa
15.Ca tình tri âm
Chúa là gia nghiệp
Thánh vịnh 15
Vọng Phục Sinh (Bài 2)(Lời bài hát)
Xin giữ gìn con
16.Thánh vịnh 16
Xin Chúa giữ con
17.Thánh vịnh 17 (*)
21.Sao Chúa bỏ con
22.Con sợ gì
Chúa chăn dắt 1
Chúa chăn dắt 2
Chúa chăn dắt 3
Chúa chăn dắt 4
Chúa chăn dắt con
Chúa Chiên LànhLời bài hát
Chúa là mục tử
Hạnh phúc tuyệt vời
Thánh vịnh 22
23.Cửa kia ngước đầu
Cửa ơi
Hãy ngước đầu lên
Thánh vịnh 23 
24.Con nâng hồn lên
Thánh vịnh 24
26Chúa là ánh sáng 1
Chúa là ánh sáng 2
Chúa là nơi tựa nương
Chúa là sức mạnh
Một điều con xin
Tôi chỉ muốn
Thánh vịnh 26
29.Thánh vịnh 29
30.Ẩn náu bên Chúa
Con đến nương nhờ
32.Được cất gánh tội
Thánh vịnh 32
Lễ Vọng Phục Sinh (Bài 1)Lời bài hát
33Người hiền đức
Tv. 33 (19 TNB)
Tv. 33 (21 TNB)
Tv. 33 (4 MCC)
39.Thánh vịnh 39
40.Thánh vịnh 40
41.Linh hồn con khao khát
Như con nai 1
42.Xin dẫn con về Núi Thánh
43.Xin Chúa thức giấc
44.Tim tôi dâng ý thơ
Thánh vịnh 44
45.Dù đất chuyển rung
46.Thánh vịnh 46
Vỗ tay đi 
Tv. 50Thánh vịnh 50
Xin thương con 1
Xin thương con 2
Xin thương xót con
Tv. 51Cảm tạ hồng ân
Tv. 53Lạy Chúa Trời
Tv. 54Ai sẽ cho con
Đôi cánh chim bằng
Tv. 55Tin cậy nơi Chúa
Tv. 56Mau trỗi dậy
Tv. 58Con muốn xưng tụng
Tv. 60Con được sống vui
Tv. 62Từ hừng sáng
Tv. 65Thánh vịnh 65
Xin đến mà nghe
Xin hãy đến nghe
Tv. 66Con xin cảm tạ
Chư dân tán tụng
Muôn dân nào
Nguyện chư dân tán tụng
Thánh vịnh 66
Tv. 67Thánh vịnh 67
Xin Chúa đứng dậy
Tv. 68Nhiệt thành nhà Chúa
Thánh vịnh 68
Tv. 69Ai trông tìm Chúa
Tv. 70Cho con ẩn trú
Lục huyền cầm tấu vang
Thánh vịnh 70
Tv. 71Thánh vịnh 71
Tv. 73Xin miễn phạt con
Tv. 77Thánh vịnh 77
Tv. 77 (Suy tôn Thánh giá)
Tv. 79Thánh vịnh 79 
Tv. 82Đừng làm thinh hoài
Tv. 83Con khao khát mỏi mòn
Mơ về Thánh điện
Thánh vịnh 83
Tv. 84Thánh vịnh 84
Tv. 85Thánh vịnh 85
Tv. 87Muôn tâu Thượng Đế
Tiếng con nghẹn ngào
Tv. 88Con muốn ca tụng
Thánh vịnh 88
Tv. 89Đời nọ tới đời kia
Thánh vịnh 89
Tv. 90Ai ẩn mình nơi Chúa
Thánh vịnh 90
Tv. 91Thực vui biết bao
Thánh vịnh 91
Tv. 92Chúa ngự trị cõi trời
Thánh vịnh 92
Tv. 93Trời hân hoan
Tv. 94Hãy đến cung chúc
Hãy đến chung tiếng
Hãy đến reo mừng
Hãy đến ta reo mừng
Thánh vịnh 94
Tv. 95Thánh vịnh 95
Tv. 96Đây Chúa thống trị
Thánh vịnh 96
Tv. 97Bài ca mới
Hát lên ca tụng
Hát lên mừng Chúa
Hãy hát lên
Thánh vịnh 97
Tv. 99Hãy vào tiền đình
Toàn cầu tán dương
Thánh vịnh 99
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (100 – 150)
100.Con muốn ca ngợi 1Con muốn ca ngợi 2
101.Tiếng con van nài
102.Chúa là tình yêuHãy tán dương Chúa
Hồn ơi hãy ca tụng 1Như người cha
103.Hồn tôi ơiThánh vịnh 103
104.Thánh vịnh 104
105.Hãy cảm tạ Chúa 1Hãy cảm tạ Chúa 2
106.Thánh vịnh 106
107. Lòng con sẵn sàng
109. Con là Tư tếThánh vịnh 109
110.Giữa nhóm chính nhân
111.Thánh vịnh 111
112.Bầy tôi Chúa hãy tán dươngThánh vịnh 112
113.Không phải vì chúng con
114.Chúa cứu conThánh vịnh 114
115. Biết lâý gìLấy gì trả lại Chúa
116. Muôn dân ơi Thánh vịnh 116
117.Cửa công chínhHãy mở cho tôiHãy mở ra cho tôi
Tôi còn sống hoàiThánh vịnh 117Tv. 117 (CN 4B MPS)
118. Thánh vịnh 118
119. Gặp thời gian nanGiữa cơn khốn cùngKhi gặp bước cơ cùng
120.Ngước mắt tôi nhìnThánh vịnh 120Ngước mắt nhìn rặng núi
Trông về phía núi
121.Ôi tôi vui sướngTôi mừng vuiThánh vịnh 121
122.Nhìn về ChúaÔi vui sướng
123.Nếu Chúa không hiện diện 1Ngước mắtNếu Chúa không bang trợ
Nếu Chúa không hiện diện 2Thánh vịnh 123
124.Như núi Sion
125.Khi Chúa dẫn tù nhânKhi Chúa dẫn vềNgày về 2
Ngày về 3 Người tựa vào ChúaTừ Sion được dẫn về
Tựa trong giấc mơThánh vịnh 125
126.Nếu Chúa không xây nhàNgày về 1Ví như Chúa chẳng xây nhà
127.Hạnh phúc cho ngườiThánh vịnh 127
128.Từ hồi niên thiếu
129.Nếu Chúa chấp tộiNgước mắt lênThánh vịnh 129
130.Lòng con không kiêu căngNhư trẻ thơ
132.Anh em sống chung một nhàVui sống một nhà
135.Hãy chúc tụng ChúaThánh vịnh 135
136.Bên bờ sông Babylon 1 Bên bờ sông Babylon 2Bên bờ sông Babylon 3
Ngồi tựa dòng sôngThánh vịnh 136
137.Thánh vịnh 137
138.Chúa đã dò xét conChúa xét dò con
140.Đây lời conHương nguyện cầuNguyện cho lời con
Nguyện lời con kêu khấnNhư hương thơm
141.Cho con lắng nghe
144.Thánh vịnh 144
145.Hồn ơi hãy ca tụng 2Thánh vịnh 145
146. Lời tụng caThánh vịnh 146
147.Gia-liêm hỡi hãy ca tụng
148.Ca tụng Chúa điNgàn dân ơi
150.Hãy ca khen Chúa
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (THEO ABC)

*

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA

*
Ai ẩn mình nơi Chúa – Kim Long
Ai được cư ngụ – Kim Long
Ai được cư ngụ (3 bè)
Ai sẽ cho con – Kim Long
Ai sẽ được lên – Kim Long
Ai tuyên xưng Ta – Kim Long
Ai trông tìm Chúa – Kim Long
Ai vào nhà Chúa – Kim Long
Anh em sống chung một nhà – Kim Long
Ẩn náu bên Chúa – Kim Long
Ca tình tri âm
Bài ca mới – Kim Long
Bầy tôi Chúa hãy tán dương – Kim Long
Bên bờ sông Babylon 1 – Kim Long
Bên bờ sông Babylon 2 – Kim Long
Bên bờ sông Babylon 3 – Kim Long
Biết lâý gì – Kim Long
Ca tụng Chúa đi – Kim Long
Cảm tạ hồng ân – Kim Long
Con đến nương nhờ – Kim Long
Con được sống vui – Kim Long
Con kêu cầu Chúa – Kim Long
Con khao khát mỏi mòn – Kim Long
Con là tư tế – Kim Long
Con muốn ca ngợi 1 – Kim Long
Con muốn ca ngợi 2 – Kim Long
Con muốn ca tụng – Kim Long
Con muốn xưng tụng – Kim Long
Con nâng hồn lên – Kim Long
Con sợ gì – Kim Long & Xuân Ly Băng
Con xin cảm tạ – Kim Long
Cửa công chính – Kim Long
Cửa kia ngước đầu – Kim Long
Cửa ơi – Kim Long
Cho con ẩn trú – Kim Long
Cho con lắng nghe – Kim Long
Cho tới bao giờ – Kim Long
Chúa cứu con – Kim Long
Chúa chăn dắt 1 – Kim Long
Chúa chăn dắt 2 – Kim Long
Chúa chăn dắt 3 – Kim Long
Chúa chăn dắt 4 – Kim Long
Chúa chăn nuôi tôi – Kim Long
Chúa Chiên Lành – Kim Long
Chúa đã dò xét con – Kim Long
Chúa chăn dắt con – Kim Long
Chúa là ánh sáng 1 – Kim Long
Chúa là ánh sáng 2 – Kim Long
Chúa là ánh sáng 3 – Kim Long
Chúa là gia nghiệp – Kim Long
Chúa là mục tử – Kim Long
Chúa là nơi tựa nương – Kim Long
Chúa là sức mạnh – Kim Long
Chúa là tình yêu (Tv. 102) – Kim Long
Chúa ngự trị cõi trời – Kim Long
Chúa trọn niềm thương – Kim Long
Chúa xét dò con – Kim Long
Chư dân tán tụng
Dù đất chuyển rung – Kim Long
Đặt niềm tin cậy (Thánh vịnh – Đáp ca)
Đấng cứu độ tôi – Kim Long
Đây Chúa thống trị – Kim Long
Đấng tối cao (Thánh vịnh – Đáp ca)
Đây lời con
Đôi cánh chim bằng – Kim Long
Đời nọ tới đời kia – Kim Long
Đừng đoán phạt con
Đừng làm thinh hoài – Kim Long
Được cất gánh tội – Kim Long
Gặp thời gian nan – Kim Long
Gia-liêm hỡi hãy ca tụng
Giờ đây
Giữa cơn khốn cùng – Kim Long
Giữa nhóm chính nhân – Kim Long
Hạnh phúc cho người – Kim Long
Hạnh phúc tuyệt vời – Kim Long
Hát lên ca tụng
Hát lên mừng Chúa
Hãy ca khen Chúa
Hãy cảm tạ Chúa 1 – Kim Long
Hãy cảm tạ Chúa 2 – Kim Long
Hãy chúc tụng Chúa
Hãy đến cung chúc
Hãy đến chung tiếng
Hãy đến reo mừng
Hãy đến ta reo mừng
Hãy hát lên
Hãy mở cho tôi
Hãy mở ra cho tôi
Hãy ngước đầu lên – Kim Long
Hãy tán dương Chúa – Kim Long
Hãy tới đây
Hãy vào tiền đình
Hòa tiếng ca ngợi – Kim Long
Hoàn cầu hãy tới – Kim Long
Hồn ơi hãy ca tụng/1
Hồn ơi hãy ca tụng/2
Hồn tôi ơi
Hương nguyện cầu
Khi Chúa dẫn tù nhân – Kim Long
Khi Chúa dẫn về – Kim Long
Khi con khẩn cầu – Kim Long
Khi gặp bước cơ cùng – Kim Long
Khi tôi kêu cầu
Không phải vì chúng con – Kim Long
Lạy Chúa Trời – Kim Long
Lấy gì trả lại Chúa
Linh hồn con khao khát
Linh hồn tôi – Kim Long
Lời tụng ca – Kim Long
Lòng con không kiêu căng – Kim Long
Lòng con sẵn sàng – Kim Long
Lục huyền cầm tấu vang – Kim Long
Mau trỗi dậy – Kim Long
Một điều con xin – Kim Long
Mơ về Thánh điện
Muôn dân nào – Kim Long
Muôn dân ơi – Kim Long
Muôn tâu Thượng đế – Kim Long
Nếu Chúa chấp tội – Kim Long
Nếu Chúa không bang trợ – Kim Long
Nếu Chúa không hiện diện 1 – Kim Long
Nếu Chúa không hiện diện 2 – Kim Long
Nếu Chúa không xây nhà – Kim Long
Nương mình trong Chúa – Kim Long
Ngàn dân ơi – Kim Long
Ngày về/1
Ngày về 2 – Kim Long
Ngày về 3 – Kim Long
Ngồi tựa dòng sông – Kim Long
Ngước mắt (Tv. 123) – Kim Long
Ngước mắt lên
Ngước mắt nhìn rặng núi
Ngước mắt tôi nhìn – Kim Long
Người hiền đức – Kim Long
Người tựa vào Chúa – Kim Long
Nguyện cho lời con – Kim Long
Nguyện chư dân tán tụng – Kim Long
Nguyện lời con kêu khấn – Kim Long
Nhiệt thành nhà Chúa – Kim Long
Nhìn về Chúa – Kim Long
Nhờ ơn Chúa bao la – Kim Long
Như cây bên suối – Kim Long
Như con nai 1 – Kim Long
Như con nai 2 – Kim Long
Như hương thơm – Kim Long
Như núi Sion – Kim Long
Như người cha (Tv. 102) – Kim Long
Như trẻ thơ – Kim Long
Ôi Giavê
Ôi tôi vui sướng – Kim Long
Ôi vui sướng – Kim Long
Ơn phù trợ – Kim Long
Sao Chúa bỏ con
Tán dương muôn đời – Kim Long
Tầng trời thuật lại – Kim Long
Tiếng con nghẹn ngào – Kim Long
Tiếng con van nài – Kim Long
Tim tôi dâng ý thơ
Tin cậy nơi Chúa – Kim Long
Tình yêu thương của Chúa – Kim Long
Toàn cầu tán dương – Kim Long
Tôi còn sống hoài
Tôi chỉ muốn – Kim Long
Tôi chỉ ước trông – Kim Long
Tôi mừng vui – Kim Long
Tới bao giờ
Từ hồi niên thiếu – Kim Long
Từ hừng sáng – Kim Long
Từ Sion được dẫn về – Kim Long
Tựa trong giấc mơ – Kim Long
Thánh vịnh 1 – Kim Long
Thánh vịnh 4 – Kim Long
Thánh vịnh 8 – Kim Long
Thánh vịnh 12 – Kim Long
Thánh vịnh 15 – Kim Long
Thánh vịnh 16 – Kim Long
Thánh vịnh 17
Thánh vịnh 18 – Kim Long
Thánh vịnh 18b – Kim Long
Thánh vịnh 22 – Kim Long
Thánh vịnh 23 – Kim Long
Thánh vịnh 24 – Kim Long
Thánh vịnh 26 – Kim Long
Thánh vịnh 29 – Kim Long
Thánh vịnh 32 – Kim Long
Thánh vịnh 33 (CN 4 MC C) – Kim Long
Thánh vịnh 33 (CN 19 TN B) – Kim Long
Thánh vịnh 33 (CN 20 TN B) – Kim Long
Thánh vịnh 33 (CN 21 TN B) – Kim Long
Thánh vịnh 33 (CN 30 TN C) – Kim Long
Thánh vịnh 39 – Kim Long
Thánh vịnh 40 – Kim Long
Thánh vịnh 44 – Kim Long
Thánh vịnh 46 – Kim Long
Thánh vịnh 50 – Kim Long
Thánh vịnh 65 – Kim Long
Thánh vịnh 66 – Kim Long
Thánh vịnh 67 – Kim Long
Thánh vịnh 68 – Kim Long
Thánh vịnh 70 – Kim Long
Thánh vịnh 71 – Kim Long
Thánh vịnh 77 – Kim Long
Thánh vịnh 77 (Suy tôn Thánh giá) – Kim Long
Thánh vịnh 79 – Kim Long
Thánh vịnh 83 – Kim Long
Thánh vịnh 84
Thánh vịnh 85
Thánh vịnh 88 – Kim Long
Thánh vịnh 89 – Kim Long
Thánh vịnh 90 – Kim Long
Thánh vịnh 91
Thánh vịnh 92 – Kim Long
Thánh vịnh 94 – Kim Long
Thánh vịnh 95 – Kim Long
Thánh vịnh 96 – Kim Long
Thánh vịnh 97 – Kim Long
Thánh vịnh 99
Thánh vịnh 102 – Kim Long
Thánh vịnh 103
Thánh vịnh 104
Thánh vịnh 106
Thánh vịnh 109
Thánh vịnh 111
Thánh vịnh 112 – Kim Long
Thánh vịnh 114 – Kim Long
Thánh vịnh 115
Thánh vịnh 116
Thánh vịnh 117 (1)
Thánh vịnh 117 (2)
Thánh vịnh 117 – Kim Long
Thánh vịnh 117 (CN 4 MPS B) – Kim Long
Thánh vịnh 118
Thánh vịnh 120 – Kim Long
Thánh vịnh 121 – Kim Long
Thánh vịnh 123 – Kim Long
Thánh vịnh 125 – Kim Long
Thánh vịnh 127 – Kim Long
Thánh vịnh 129 – Kim Long
Thánh vịnh 135 – Kim Long
Thánh vịnh 136 – Kim Long
Thánh vịnh 137 – Kim Long
Thánh vịnh 144 – Kim Long
Thánh vịnh 145 – Kim Long
Thánh vịnh 146 – Kim Long
Thực vui biết bao – Kim Long
Trông về phía núi – Kim Long
Trời hân hoan – Kim Long
Vạn lạy Thượng Đế (Tv 8) – Kim Long
Vì Chúa yêu con – Kim Long
Ví như Chúa chẳng xây nhà – Kim Long
Vỗ tay đi – Kim Long
Vui sống một nhà – Kim Long
Xin biểu dương sức mạnh – Kim Long
Xin chỉ cho con – Kim Long
Xin Chúa đứng dậy – Kim Long
Xin Chúa giữ con – Kim Long
Xin Chúa thức giấc – Kim Long
Xin dẫn con về Núi Thánh
Xin đến mà nghe – Kim Long
Xin giữ gìn con – Kim Long
Xin hãy đến nghe – Kim Long
Xin miễn phạt con – Kim Long
Xin thương con 1 – Kim Long
Xin thương con 2 – Kim Long
Xin thương giữ gìn – Kim Long
Xin thương xót con – Kim Long

Trang 1 – Thánh Vịnh – Đáp Ca
Trang 2 – Theo Thánh Lễ

Trang 3 – Theo Mùa Phụng Vụ
Trang 4 – Chủ Đề: Thiên Chúa + Đức Mẹ + Các Thánh + Hội Thánh
Trang 5 – Chủ Đề Còn Lại
Trang 6 – Thánh Ca Suy Niệm

3 thoughts on “Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) (Theo Chủ đề) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.).

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  3. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s