Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Nguồn: thanhcavietnam.net
(*) (Imprimatur Gp.Nha Trang: 06.02.2012)

THEO THÁNH LỄ.
NHẬP LỄ.
Ai được vào (Tv. 14) Lời bài hát
Ai yêu mến Thầy Lời bài hát
Con cần Chúa * Lời bài hát
Con hân hoan đi tìm Lời bài hát
Con người mới Lời bài hát
Con sẽ ca mừng (Tv. 26) Lời bài hát
Chúa dạy Lời bài hát
Chung tiếng lòng * Lời bài hát
Chúng con là ánh sáng  Lời bài hát
Đạo yêu thương Lời bài hát
Đây Nước Trời (Dân ca Nghệ Tĩnh) Lời bài hát
Đường Thập giá * Lời bài hát
Đường lên trời Lời bài hát
Giữa nơi đền thánh (Tv. 47) Lời bài hát
Hân hoan Lời bài hát
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 150) Lời bài hát
Hãy đến với anh em Lời bài hát
Hãy lắng nghe Lời bài hát
Hãy nên thánh Lời bài hát
Hãy vào (Tv. 99) Lời bài hát
Hoa trái  Lời bài hát
Hội Thánh Chúa Lời bài hát
Hừng đông (Tv. 118) Lời bài hát
Kiện toàn luật xưa Lời bài hát
Lên đền Lời bài hát
Lời Chúa Lời bài hát
Lời Chúa là đèn Lời bài hát
Lời chúc tụng  Lời bài hát
Nào ta cùng đến Lời bài hát
Nào ta hân hoan (Tv. 83) Lời bài hát
Nào về đây * Lời bài hát
Nên một Lời bài hát
Nên một trong Chúa Lời bài hát
Niềm vui dâng cao Lời bài hát
Ngay từ rạng đông (Tv. 62) Lời bài hát
Ngày Chúa Nhật Lời bài hát
Ngọc quý Nước Trời  Lời bài hát
Nguồn ánh sáng Lời bài hát
Người công chính (Tv. 32) Lời bài hát
Nguyện Ngài thương Lời bài hát
Sinh trái thơm ngon Lời bài hát
Ta cùng nhau Lời bài hát
Ta hát Lời bài hát
Tôi vui mừng * Lời bài hát
Từ rạng đông (Tv. 112) Lời bài hát
Theo Chúa Lời bài hát
Thực hành Lời Chúa Lời bài hát
Vác Thánh giá Lời bài hát
Vào đền thờ Lời bài hát
Về nơi đây 1 Lời bài hát
Xin mở cửa (Tv. 117) Lời bài hát
Xin nâng con chỗi dậy  Lời bài hát
Xin nâng đỡ con Lời bài hát
Yêu mến Chúa Lời bài hát
+
DÂNG LỄ.
Bánh rượu Lời bài hát
Con dâng lên Ngài  Lời bài hát
Con không có gì Lời bài hát
Con tiến dâng Lời bài hát
Con xin dâng Lời bài hát
Con xin tiến dâng Lời bài hát
Cùng tấm bánh Lời bài hát
Cuộc đời hôm nay Lời bài hát
Dâng lên Ngài * Lời bài hát
Dâng người cha * Lời bài hát
Dâng những yếu hèn Lời bài hát
Dâng tiến Lời bài hát
Dâng tuổi xuân * Lời bài hát
Đây là bánh Lời bài hát
Hai trái tim Lời bài hát
Hãy dâng lên Lời bài hát
Lao công Lời bài hát
Lễ vật hòa bình * Lời bài hát
Lễ vật niềm tin Lời bài hát
Lễ vật phục vụ * Lời bài hát
Lễ vật tình yêu * Lời bài hát
Lễ vật thống hối * Lời bài hát
Lúa đơm bông Lời bài hát
Nầy là tấm bánh Lời bài hát
Tựa hạt miến * Lời bài hát
Thánh lễ tạ ơn * Lời bài hát
Thân lúa miến * Lời bài hát
Trên dĩa thánh Lời bài hát
Trên Thập giá Lời bài hát
Về đi Lời bài hát
Xin cho lời con Lời bài hát
Xin dâng Chúa Lời bài hát
Xin dâng lên 1 Lời bài hát
Xin dâng lên 2 Lời bài hát
+
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
Ai nghe Lời Chúa Lời bài hát
Ai tách tôi Lời bài hát
Ánh mắt của Chúa Lời bài hát
Ánh sáng Chúa Lời bài hát
Bài ca Đức Ái Lời bài hát
Bánh thiêng liêng Lời bài hát
Bánh trường sinh Lời bài hát
Bao giờ gặp Ngài Lời bài hát
Bát phúc * Lời bài hát
Cảm thông Lời bài hát
Con đã một đời Lời bài hát
Con mong một điều * Lời bài hát
Con muốn Lời bài hát
Con nguyện yêu Chúa Lời bài hát
Con như đàn nai (Tv. 41) Lời bài hát
Con phó mình cho Cha Lời bài hát
Con sẵn sàng Lời bài hát
Con tin Đức Kitô Lời bài hát
Con vẫn tin Ngài Lời bài hát
Con xin trao về Chúa Lời bài hát
Còn tình nào lớn hơn Lời bài hát
Công chính, chân thật Lời bài hát
Cúi lạy Ngài * Lời bài hát
Cúi xin Ngài Lời bài hát
Cuộc đời ôi đẹp sao Lời bài hát
Chúa biến hình * Lời bài hát
Chúa biết rõ mọi điều Lời bài hát
Chúa cấm con thất vọng * Lời bài hát
Chúa đã yêu con Lời bài hát
Chúa gọi mời con đến Lời bài hát
Chúa kêu gọi Lời bài hát
Chúa là đường Lời bài hát
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15) * Lời bài hát
Chúa là hạnh phúc Lời bài hát
Chúa là tình yêu  Lời bài hát
Chúa liên kết Lời bài hát
Chúa nhân ái Lời bài hát
Chúa ở bên con * Lời bài hát
Chúa rất nhân từ Lời bài hát
Chúa sẽ đền bù * Lời bài hát
Chúa sống trong con Lời bài hát
Chúa sống trong tôi * Lời bài hát
Chúa vẫn thánh hóa * Lời bài hát
Chúa yêu ta Lời bài hát
Chứng nhân Lời bài hát
Dâng lời ca ngợi (Tv 112) Lời bài hát
Dù khi ăn khi uống Lời bài hát
Đây Chiên Thiên Chúa Lời bài hát
Đến với con Lời bài hát
Đến với Người Lời bài hát
Đến với Ta * Lời bài hát
Đi trên sóng nước Lời bài hát
Đừng bỏ rơi Lời bài hát
Đừng lo ngày mai * Lời bài hát
Đừng lo ngày mai Lời bài hát
Đừng nghe suông Lời bài hát
Đừng sợ Lời bài hát
Đừng thất vọng Lời bài hát
Đường dài nhất Lời bài hát
Đường Thánh giá 1 Lời bài hát
Đường Thánh giá 2 Lời bài hát
Giáo lý mới * Lời bài hát
Hai người con Lời bài hát
Hạnh phúc trần gian Lời bài hát
Hãy cho đi * Lời bài hát
Hãy đến dự tiệc cưới Lời bài hát
Hãy đến với Chúa * Lời bài hát
Hãy đi 1 Lời bài hát
Hãy đón mời Lời bài hát
Hãy mở rộng tâm hồn Lời bài hát
Hãy nên trọn lành Lời bài hát
Hãy nói thật lòng Lời bài hát
Hãy nhận mình Lời bài hát
Hãy quỳ xuống * Lời bài hát
Hãy sống khiêm nhường Lời bài hát
Hãy thắp lên Lời bài hát
Hãy thờ lạy Lời bài hát
Hãy vào cửa hẹp * Lời bài hát
Hồn con mong Ngài (Tv. 41) * Lời bài hát
Kinh hòa bình 1 * Lời bài hát
Kinh hòa bình/2 * Lời bài hát
Khí cụ bình an Lời bài hát
Lạy Chúa, con chẳng đáng Lời bài hát
Lạy Chúa Giêsu Lời bài hát
Lạy Chúa nhân từ Lời bài hát
Lòng mạnh tin * Lời bài hát
Lời của Chúa 1 Lời bài hát
Lời Chúa 2 Lời bài hát
Lời Ngài thánh hóa Lời bài hát
Luật yêu thương Lời bài hát
Lửa thiêng Lời bài hát
Lương thực thiên thần Lời bài hát
Matthêu người thu thuế Lời bài hát
Muối và ánh sáng Lời bài hát
Mười cô trinh nữ * Lời bài hát
Này Ngài đã đến Lời bài hát
Nếu con có Đức Tin Lời bài hát
Nếu không có Chúa Lời bài hát
Nếu trong đời  Lời bài hát
Niềm vui Lời bài hát
No ân tình Chúa Lời bài hát
Nơi nào Lời bài hát
Nước Trời lan rộng Lời bài hát
Nương tựa Chúa (Tv. 117) Lời bài hát
Ngài cho con Lời bài hát
Ngài đến * Lời bài hát
Ngài là Đường * Lời bài hát
Ngài yêu thương con Lời bài hát
Người đến 1 Lời bài hát
Người đưa tôi đi (Tv. 22) Lời bài hát
Người là Thiên Chúa Lời bài hát
Người ở bên tôi Lời bài hát
Người phụ nữ ngoại tình Lời bài hát
Nhà xây trên đá Lời bài hát
Như Manna Lời bài hát
Như nai tìm suối (Tv. 41) * Lời bài hát
Những nén bạc Lời bài hát
Những người làm vườn nho Lời bài hát
Ôi thân phận người * Lời bài hát
Phải hy sinh Lời bài hát
Rộng tình tha thứ * Lời bài hát
Sống hết tình Lời bài hát
Sự yếu hèn của con Lời bài hát
Tạ ơn  Lời bài hát
Tám mối phúc Lời bài hát
Tay sạch lòng thanh Lời bài hát
Tìm chính Chúa Lời bài hát
Tìm Nước Chúa Lời bài hát
Tìm Nhan Thánh Chúa Lời bài hát
Tin nơi Chúa Lời bài hát
Tin vào tình Chúa * Lời bài hát
Tình Chúa yêu thương Lời bài hát
Tình Ngài thương con Lời bài hát
Tình yêu Chúa Lời bài hát
Tình yêu luôn cúi xuống Lời bài hát
Tha thứ 1 Lời bài hát
Tha thứ 2 * Lời bài hát
Thần khí và Sự sống Lời bài hát
Thần tượng của con Lời bài hát
Thầy là cây nho Lời bài hát
Thiên Chúa của con Lời bài hát
Trước khi Lời bài hát
Văn minh tình thương Lời bài hát
Xin ban Đức Tin Lời bài hát
Xin ban thêm lòng tin * Lời bài hát
Xin cho con Lời bài hát
Xin cho con dám Lời bài hát
Xin đến với con 1 Lời bài hát
Xin đến với con 2  Lời bài hát
Xin giải thoát con Lời bài hát
Xin giữ con * Lời bài hát
Xin nâng đỡ con Lời bài hát
Xin Ngài  Lời bài hát
Xin Ngài nhìn đến (Tv. 79) Lời bài hát
Xin Ngài thánh hóa  Lời bài hát
Xin tạ ơn Lời bài hát
Yêu Chúa muộn màng * Lời bài hát
Yêu thương Lời bài hát
+
KẾT LỄ.
Bài ca phục vụ * Lời bài hát
Con Chúa bình an Lời bài hát
Đi phục vụ Lời bài hát
Lễ đã xong Lời bài hát
Lễ hết * Lời bài hát
Tạ ơn Chúa Lời bài hát
Thánh lễ cuộc đời Lời bài hát
Xin dâng lời Lời bài hát
Xin Ngài dạy con Lời bài hát

Trang 1 – Theo Thánh Lễ
Trang 2 – Theo Mùa Phụng Vụ
Trang 3 – Theo Chủ Đề
Trang 4 – Theo A.B.C

3 thoughts on “Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  3. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s