Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

(Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
(1) Theo Năm B – (2) Theo ABC – (3) Theo Năm C – (4) Theo Năm A.

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM B).
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88) Lời bài hát
**
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88) Lời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)Lời bài hát
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật sau Giáng Sinh (Tv. 147)Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Lời bài hát
+**
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Lời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88)Lời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) Lời bài hát
*Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 1 (Tv. 32)Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 2 (Tv. 15)Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 3 (Xh. 15)Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 4 (Tv. 29)Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 5 (Is. 12) Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 6 (Tv. 18)Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 7 (Tv. 50)Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Sau Thánh Thư (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật Phục SinhLời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (Tv. 102)Lời bài hát
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
***
Chúa Nhật 1B Thường Niên (Tv. 28) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên (Tv. 39) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên (Tv. 146) Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 31) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên (Tv. 40) Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80) Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129) Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 91) Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên (Tv. 106) Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên (Tv. 122) Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77) Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114) Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53) Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127) Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên (Tv. 125) Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92) Lời bài hát
**
Lễ Chúa Ba Ngôi – B (Tv. 32) Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa – B (Tv. 115) Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – B (Is. 12) Lời bài hát

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s