Nhạc sĩ Viết Chung – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

(1) Theo Thánh lễ – (2) Theo Mùa Phụng Vụ – (3) Theo Chủ Đề

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN.
Bộ lễ Giáng Sinh
Kinh Sáng Danh
Phụ khúc Kinh Kính Mừng 
Xin Chúa thương xót
+
ALLELUIA.
Alleluia Ai chịu khổ hình
Alleluia Con xin lắng nghe
Alleluia Chúc tụng Thiên Chúa
Alleluia Hãy mở lòng
Alleluia Một Tin mừng
Alleluia Nào ta cảm tạ
Alleluia Ngàn lời ca
Alleluia Ngày thánh
Alleluia Trong tình yêu Thiên Chúa
Phúc thay cho người được thử thách
+
NHẬP LỄ.
Con hằng ước mơ
Hát lên cùng tôi
Khúc ca lên đền
Lên đền thánh
Quanh bàn thánh
Tất cả chư dân
Tiến về Nhà Chúa
Trước nhan Chúa
+
DÂNG LỄ.
Của lễ con dâng
Của lễ đầu mùa 
Của lễ đơn sơ
Của lễ niềm vui
Của lễ tình yêu
Của lễ trung trinh
Dâng của lễ
Dâng dâng lên
Dâng lên bàn thánh
Dâng ngọn nến hồng
Dâng với Mẹ 
Đây của lễ
Đây chút tình con 
Đoàn con dâng Chúa
Hát mãi hát mãi 
Hãy cho
Hãy sống
Hãy vui 
Hãy yêu
Khói hương chân tình
Lễ dâng cuộc đời 
Lễ dâng chân thành
Lễ dâng hiệp nhất 
Lễ dâng mùa cứu độ
Lễ dâng tình yêu
Lễ dâng tuổi xuân
Lễ dâng trẻ thơ
Lời tạ ơn
Man mác hương trầm
Mồ hôi và nước mắt
Nén hương lòng
Ngạt ngào khói hương
Từ ruộng đất
Với của lễ 
+
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
Ai kiếm tìm
Ánh sáng Thượng Đế
Ánh sáng và nguồn sống
Con đã no thỏa
Con xin hát mãi
Chính Chúa đang nâng đỡ
Chúa dưỡng nuôi
Chút tình cỏ hoa
Giêrusalem mới 
Lắng nghe
Lời trường sinh
Mời dự tiệc thánh
Này đây Chúa thống trị 
Nơi nhà Chúa
Ngài đã bẻ bánh
Ngàn lời ca
Nguồn tình yêu từ trái tim Cha
Những ai trông cậy
Phúc cho ai
Ta mang Tin Vui
Tạ ơn Chúa
Tình yêu ngàn trùng
Tôi vẫn trông cậy vào Ngài
Triều thiên vĩnh phúc
Trước nhan Chúa
Xin củng cố gia nghiệp
Xin ở với con
+
KẾT LỄ.
Không gì làm thay đổi
Ra về trong an bình
+
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
Thành đô hỡi (Tv. 121)Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
Đấng chăn dắt Israel (Tv. 79)Chúa Nhật 1B Mùa Vọng
Xin hồi phục (Tv. 79)Chúa Nhật 1B Mùa Vọng
Xin chỉ dạy (Tv. 24)Chúa Nhật 1C Mùa Vọng
Sự công chính (Tv. 71)Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Triều đại Người (Tv. 71)Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Ơn cứu độ gần đến (Tv. 84)Chúa Nhật 2B Mùa Vọng 
Xin tỏ ra (Tv. 84)Chúa Nhật 2B Mùa Vọng 
Ôi lạ lùng (Tv. 125)Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Vĩ đại thay (Tv. 125)Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Xin Chúa đến cứu độ (Tv. 145)Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Xin Chúa ngự đến (Tv. 145)Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Linh hồn tôi nhảy mừng (Lc. 1)Chúa Nhật 3B Mùa Vọng
Nào reo vui (Is. 12)Chúa Nhật 3C Mùa Vọng
Con ca tụng (Tv. 88)Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Tình thương của Chúa (Tv. 88)Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Nguyện Thánh nhan (Tv. 79)Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Phục hồi dân Chúa (Tv. 79)Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Ân nghĩa Chúa (Tv. 88)Giáng Sinh (Lễ Vọng)
Ca tụng tình thương (Tv. 88)Giáng Sinh (Lễ Vọng)
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Giáng Sinh (Lễ Vọng)
Đấng cứu độ (Tv. 95)Giáng Sinh (Lễ Đêm)
Đấng cứu độ 2 (Tv. 95)Giáng Sinh (Lễ Đêm)
Ánh sáng bừng lên (Tv. 96)Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông)
Ánh sáng rực rỡ (Tv. 96)Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông)
Khắp cõi đất (Tv. 97)Giáng Sinh (Lễ Ngày)
Khắp nơi (Tv. 97)Giáng Sinh (Lễ Ngày)
Khắp nơi /2 (Tv. 97)Giáng Sinh (Lễ Ngày)
Ai kính sợ (Tv. 127)Lễ Thánh Gia
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Lễ Thánh Gia
Phúc đức thay (Tv. 127)Lễ Thánh Gia
Khắp muôn dân (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
Khắp muôn dân 2 (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
Khắp muôn dân 3 (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
Ánh tôn nhan (Tv. 66)Lễ Mẹ Thiên Chúa
Xin chúc lành (Tv. 66)Lễ Mẹ Thiên Chúa
Ngôi Lời (Tv. 147)Chúa Nhật 2 sau Giáng Sinh
Ngôi Lời làm người (Tv. 147)Chúa Nhật 2 sau Giáng Sinh
Chúng con đắc tội (Tv. 50)Thứ Tư Lễ Tro
Nguyện cầu Chúa thương (Tv. 50)Thứ Tư Lễ Tro
Xin xót thương con (Tv. 50)Thứ Tư Lễ Tro
Đường lối của Chúa (Tv. 24)Chúa Nhật 1B Mùa Chay
Lúc ngặt nghèo (Tv. 90)Chúa Nhật 1C Mùa Chay
Trong lúc gian nan (Tv. 90)Chúa Nhật 1C Mùa Chay
Tin cậy nơi Chúa (Tv. 32)Chúa Nhật 2A Mùa Chay
Tôi sẽ bước đi (Tv. 115)Chúa Nhật 2B Mùa Chay
Nguồn ánh sáng (Tv. 26)Chúa Nhật 2C Mùa Chay
Ước chi hôm nay (Tv. 94)Chúa Nhật 3A Mùa Chay
Lời trường sinh (Tv. 18)Chúa Nhật 3B Mùa Chay
Nếu lòng ta quên (Tv. 136)Chúa Nhật 4B Mùa Chay
Xin tái tạo (Tv. 50)Chúa Nhật 5B Mùa Chay
Thật lớn lao (Tv. 125)Chúa Nhật 5C Mùa Chay
Lạy Chúa con thờ (Tv. 21)Chúa Nhật Lễ Lá
Sao Ngài nỡ bỏ tôi (Tv. 21)Chúa Nhật Lễ Lá
Ca ngợi tình Chúa (Tv. 88)Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Dầu)
Khi nâng chén (Tv. 115)Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly)
Ta được thông phần (Tv. 115)Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly)
Con phó dâng (Tv. 30)Thứ Sáu Tuần Thánh
Con phó dâng 2 (Tv. 30)Thứ Sáu Tuần Thánh
Xin Chúa sai Thánh Thần (Tv. 103)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 1)
Đấng lẫm liệt (Xh. 15)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 3)
Uống tận nguồn (Is. 12)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 5)
Tìm về mạch suối (Tv. 41)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 7)
Nào cảm tạ (Tv. 117)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Đáp ca sau Thánh Thư)
Đây là ngày (Tv. 117)Chúa Nhật Phục Sinh
Đây là ngày 2 (Tv. 117)Chúa Nhật Phục Sinh
Cảm tạ Chúa (Tv. 117)Chúa Nhật 2A Phục Sinh
Nào cảm tạ Chúa (Tv. 117)Chúa Nhật 2B Phục Sinh
Xin cảm tạ (Tv. 117)Chúa Nhật 2B Phục Sinh
Chúng con cầu mong (Tv. 4)Chúa Nhật 3B Phục Sinh
Xin cho con thấy (Tv. 4)Chúa Nhật 3B Phục Sinh
Tán dương (Tv. 29)Chúa Nhật 3C Phục Sinh
Tảng đá góc tường (Tv. 117)Chúa Nhật 4B Phục Sinh
Viên đá thợ xây (Tv. 117)Chúa Nhật 4B Phục Sinh
Giữa đại hội (Tv. 21)Chúa Nhật 5B Phục Sinh
Tri ân Ngài (Tv. 21)Chúa Nhật 5B Phục Sinh
Tâu Thánh Thượng (Tv. 144)Chúa Nhật 5C Phục Sinh
Cả thế giới (Tv. 65)Chúa Nhật 6A Phục Sinh
Toàn thể đất nước (Tv. 65)Chúa Nhật 6A Phục Sinh
Ơn Chúa cứu độ (Tv. 97)Chúa Nhật 6B Phục Sinh
Ơn Ngài cứu độ (Tv. 97)Chúa Nhật 6B Phục Sinh
Muôn lạy Chúa (Tv. 66)Chúa Nhật 6C Phục Sinh
Chúa lên Trời (Tv. 46)Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên
Chúa lên Trời /2 (Tv. 46)Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên
Chúa ngự lên (Tv. 46)Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên
Thần Linh Chúa (Tv. 103)Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
Xin cử Thần Linh (Tv. 103)Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
Xin sai Thần Linh (Tv. 103)Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
Xin Thần Khí (Tv. 103)Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
Phúc lành (Tv. 28)Chúa Nhật 1 Thường Niên
Phúc lành và bình an (Tv. 28)Chúa Nhật 1 Thường Niên
Này con đến (Tv. 39)Chúa Nhật 2B Thường Niên
Này con đến (Tv. 39)Chúa Nhật 2B Thường Niên
Tâm hồn khó nghèo (Tv. 145)Chúa Nhật 4A Thường Niên
Đừng cứng lòng (Tv. 94)Chúa Nhật 4B Thường Niên
Nào hãy nghe (Tv. 94)Chúa Nhật 4B Thường Niên
Ta đừng cứng lòng (Tv. 94)Chúa Nhật 4B Thường Niên
Ngay trong nơi u tối (Tv. 111)Chúa Nhật 5A Thường Niên
Tấm gương trong (Tv. 111)Chúa Nhật 5A Thường Niên
Nào ca tụng (Tv. 146)Chúa Nhật 5B Thường Niên
Tình Chúa chở che (Tv. 31)Chúa Nhật 6B Thường Niên
Xin tha phạt (Tv. 40)Chúa Nhật 7B Thường Niên
Chúa nhân hậu (Tv. 102)Chúa Nhật 8B Thường Niên
Thật thiện hảo (Tv. 91)Chúa Nhật 8C Thường Niên
Chúa luôn từ ái (Tv. 129)Chúa Nhật 10B Thường Niên
Tôi ca tụng Chúa (Tv. 29)Chúa Nhật 10C Thường Niên
Phúc thay được tạ ơn (Tv. 91)Chúa Nhật 11B Thường Niên
Chúa trọn tình thương (Tv. 106)Chúa Nhật 12B Thường Niên
Hãy vui sướng (Tv. 106)Chúa Nhật 12B Thường Niên
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Chúa Nhật 13A Thường Niên
Con tán dương (Tv. 29)Chúa Nhật 13B Thường Niên
Mắt chúng con (Tv.122)Chúa Nhật 14B Thường Niên
Hướng nhìn lên Chúa (Tv.122)Chúa Nhật 14B Thường Niên
Nào tung hô (Tv. 65)Chúa Nhật 14C Thường Niên
Xin tỏ ra (Tv. 84)Chúa Nhật 15B Thường Niên
Hỡi những ai nghèo khổ (Tv. 68)Chúa Nhật 15C Thường Niên
Vì Chúa nhân hậu (Tv. 85)Chúa Nhật 16A Thường Niên
Có Chúa chăn (Tv. 22)Chúa Nhật 16B Thường Niên
Có Chúa chăn giữ (Tv. 22)Chúa Nhật 16B Thường Niên
Mục tử ca (Tv. 22)Chúa Nhật 16B Thường Niên
Chúa rộng tay (Tv. 144)Chúa Nhật 17B Thường Niên
Bánh bởi Trời (Tv. 77)Chúa Nhật 18B Thường Niên
Chúa nuôi dân (Tv. 77)Chúa Nhật 18B Thường Niên
Điều chúng tôi biết (Tv. 77)Chúa Nhật 18B Thường Niên
Chúa ngọt ngào (Tv. 33)Chúa Nhật 19B Thường Niên
Chúa tốt lành (Tv. 33)Chúa Nhật 20B Thường Niên
Hãy nghiệm xem (Tv. 33)Chúa Nhật 20B Thường Niên
Xin Ngài mau đến (Tv. 39)Chúa Nhật 20C Thường Niên
Chúa thánh thiện (Tv. 33)Chúa Nhật 21B Thường Niên
Ai được vào (Tv. 14)Chúa Nhật 22B Thường Niên
Trong nhà Chúa (Tv. 14)Chúa Nhật 22B Thường Niên
Vì yêu thương (Tv. 67)Chúa Nhật 22C Thường Niên
Ngày hôm nay (Tv. 94)Chúa Nhật 23A Thường Niên
Hồn ta hỡi (Tv. 145)Chúa Nhật 23B Thường Niên
Qua muôn thế hệ (Tv. 89)Chúa Nhật 23C Thường Niên
Đấng từ bi (Tv. 102)Chúa Nhật 24A Thường Niên
Tôi sẽ bước đi (Tv. 114)Chúa Nhật 24B Thường Niên
Tôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50)Chúa Nhật 24C Thường Niên
Chính Ngài nắm giữ (Tv. 53)Chúa Nhật 25B Thường Niên
Nào ta ca ngợi (Tv. 112)Chúa Nhật 25C Thường Niên
Giới luật Chúa (Tv. 18)Chúa Nhật 26B Thường Niên
Vườn nho của Chúa (Tv. 79)Chúa Nhật 27A Thường Niên
Chúa ban ơn (Tv. 127)Chúa Nhật 27B Thường Niên
Chúa chúc phúc (Tv. 127)Chúa Nhật 27B Thường Niên
Tôi sẽ ở (Tv. 22)Chúa Nhật 28A Thường Niên
No say tình Chúa (Tv. 89)Chúa Nhật 28B Thường Niên
Chúng con tin cậy (Tv. 32)Chúa Nhật 29B Thường Niên
Hồng ân cứu rỗi (Tv. 32)Chúa Nhật 29B Thường Niên
Ơn phù trợ (Tv. 120)Chúa Nhật 29C Thường Niên
Sức mạnh của tôi (Tv. 17)Chúa Nhật 30A Thường Niên
Sức mạnh của con (Tv. 17)Chúa Nhật 31B Thường Niên
Muôn thuở muôn đời (Tv. 144)Chúa Nhật 31C Thường Niên
Ca tụng Chúa (Tv. 145)Chúa Nhật 32B Thường Niên
Thức giấc (Tv. 16)Chúa Nhật 32C Thường Niên
Người gieo hạt giống (Tv. 125)Chúa Nhật 33A Thường Niên
Mùa gặt mai sau (Tv. 125)Chúa Nhật 33B Thường Niên
Ai nghẹn ngào (Tv. 125)Chúa Nhật 33C Thường Niên
Tôi nào thiếu gì (Tv. 22)Chúa Nhật 34A Thường Niên
Chúa hiển trị (Tv. 92)Chúa Nhật 34B Thường Niên
Chúa hiển trị 2 Tv. 92)Chúa Nhật 34B Thường Niên
Trẩy lên đền thánh (Tv. 121)Chúa Nhật 34C Thường Niên
+
Ai trông cậy (Tv. 24)Lễ Các Linh Hồn (02.11)
Như nai rừng (Tv. 41)Lễ Các Linh Hồn (02.11)
Tôi vững vàng (Tv. 26)Lễ Các Linh Hồn (02.11)
Tôi vững vàng tin tưởng (Tv. 26)
Xin đừng lánh mặt (Tv. 26)
Ân tình Chúa thiên thu (Tv. 102)Lễ Thánh Tâm A
Ân tình thiên thu (Tv. 102)Lễ Thánh Tâm A
Từ trong lòng mẫu thân (Tv. 70)Gioan Tẩy Giả (24.06) (Vọng)
Cách lạ lùng (Tv. 138)Gioan Tẩy Giả (24.06)
Tôi ca ngợi Chúa (Tv. 138)Gioan Tẩy Giả (24.06)
Cơ nghiệp Chúa Trời (Tv. 32)Lễ Chúa Ba Ngôi B
Thật hạnh phúc (Tv. 32)Lễ Chúa Ba Ngôi B
Miệng con loan truyền (Tv. 70)
Muôn đời con sẽ là thượng tế (Tv. 109)Thánh Tâm C
Mừng Chúa (Tv. 97)Đức Mẹ Vô Nhiễm (08.12)
Nào ký thác (Tv. 36)Mồng Một Tết
Nữ Hoàng bên hữu (Tv. 44)Mẹ Lên Trời (15.08)
Thưa Nữ Hoàng (Tv. 44)Mẹ Lên Trời (15.08)
Thưa nương tử (Tv. 44)
Người kính sợ Chúa (Tv. 127)Mồng Hai Tết
Những người tìm Chúa (Tv. 23)Lễ Các Thánh (01.11)
Ơn phù trợ (Tv. 120)Giao Thừa
Tiếng các Ngài (Tv. 18)Thánh Phêrô Phaolô (29.06) (Vọng)
Tôi đàn ca (Tv. 137)Tổng Lãnh Thiên Thần
Tới muôn đời (Tv. 104)
Thương nhớ đến tôi (Tv. 105)
Triều đại công chính (Tv. 117)
Trời xanh tường thuật (Tv. 18)
Vua vinh hiển (Tv. 23)Dâng Con
Xin bảo toàn con (Tv. 15)
Xin củng cố gia nghiệp (Tv. 89)Thánh Giuse (01.05)
Xin Chúa giữ gìn (Tv. 130)Têrêsa (01.10)

2 thoughts on “Nhạc sĩ Viết Chung – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s