Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Theo Mùa Phụng Vụ.

MÙA VỌNG.
+
Ánh sáng bừng lên (*) Phú Cường: 29.4.2001
Ca hiệp lễ (*)
Ca nhập lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng (Tv. 24) Phan Thiết: 13.05.2015
Cần đợi Chúa đến (*) Phú Cường: 29.4.2001
Cành Giêsê đâm bông (*) Phú Cường: 29.4.2001
Con hướng lên Ngài (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa đến cứu độ (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa đến viếng thăm (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa sẽ đến 1 (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa sẽ đến 2 (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa thăm dân Người (*) Phú Cường: 29.4.2001
Đã đến giờ (*)
Đấng cứu độ tôi (*) Phú Cường: 29.4.2001
Đợi trông Chúa (*) Phú Cường: 29.4.2001
Đón tiếp Đấng Cứu Tinh (*) Phú Cường: 29.4.2001
Đấng cứu độ tôi
Hãy chỗi dậy (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hãy dọn đường Chúa (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hướng về Chúa (*)
Hướng về Chúa (2 bè)
Khi Chúa ngự đến (*) Phú Cường: 29.4.2001
Khi thời gian viên mãn (*) Phú Cường: 29.4.2001
Lạy Chúa xin hãy đến (*) Phú Cường: 29.4.2001
Lạy Đấng Cứu Độ (*) Phú Cường: 29.4.2001
Lạy Đấng Thiên Sai (*) Phú Cường: 29.4.2001
Mau dọn đường Chúa (*) Phú Cường: 29.4.2001
Mau dọn đường Chúa 1 (*) Phú Cường: 29.4.2001
Mau dọn đường Chúa 2 (*) Phú Cường: 29.4.2001
Mau quay về (*) Phú Cường: 29.4.2001
Mong Chúa đến (*)
Mở rộng cõi lòng (*) Phú Cường: 29.4.2001
Mừng Chúa ngự đến (*) Phú Cường: 29.4.2001
Niềm vui trào dâng (*) Phú Cường: 29.4.2001
Nước Chúa gần đến (*) Phú Cường: 29.4.2001
Nguyện Chúa ngự đến (*) Phú Cường: 29.4.2001
Nguyện trời cao (*) Phú Cường: 29.4.2001
Tâm hồn Mùa Vọng (*) Phú Cường: 29.4.2001
Tìm tôn nhan Chúa (*) Phú Cường: 29.4.2001
Tìm Vị cứu tinh (*) Phú Cường: 29.4.2001
Tỏ lượng khoan hồng (*) Phú Cường: 29.4.2001
Từ gốc Giêsê (*) Phú Cường: 29.4.2001
Trên sông Babylon
Trong mùa vọng mới
Trời cao (*) Phú Cường: 29.4.2001
Trời cao 1 (*) Phú Cường: 29.4.2001
Trời cao 2 (*) Phú Cường: 29.4.2001
Trời cao hỡi (*) Phú Cường: 29.4.2001
Ước vọng đón Chúa (*) Phú Cường: 29.4.2001
Vị cứu tinh
Xin biểu dương sức mạnh (*) Phú Cường: 29.4.2001
Xin Chúa đến (*) Phú Cường: 29.4.2001
Xin Chúa đến 2 (*)
Xin Chúa Giêsu ngự đến (*) Phú Cường: 29.4.2001
Xin đến cứu chúng con (*) Phú Cường: 29.4.2001
Xin đến đem bình an (*) Phú Cường: 29.4.2001
Xin đổ sương mai (*) Phú Cường: 29.4.2001
Xin gieo sương (*) Phú Cường: 29.4.2001
Xin lắng nghe (*) Phú Cường: 29.4.2001
Xin mau ngự đến (*) Phú Cường: 29.4.2001
Xin Ngài ngự đến (*) Phú Cường: 29.4.2001
Xin ngự đến 1 (*) Phú Cường: 29.4.2001
Xin ngự đến 2 (*) Phú Cường: 29.4.2001
Xin tỏ lòng khoan dung (*) Phú Cường: 29.4.2001
Xin tỏ lòng nhân ái (*) Phú Cường: 29.4.2001
+
MÙA GIÁNG SINH.
+
Bên hang đá (*) Phú Cường: 29.4.2001
Bên máng cỏ (*)
Bình an của Chúa (*) Phú Cường: 29.4.2001
Bóng đêm buông dài (Nhạc Ngoại, lời Việt)Phú Cường: 29.4.2001
Ca vang lên nào (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chiêm ngắm vinh quang Chúa (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa đến ở cùng ta (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa giữa muôn người (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa là chân lý (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúc tụng Đấng ngự đến (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúng con ca mừng (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúng tôi đã thấy (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chuồng bò tiêu sơ (*) Phú Cường: 29.4.2001
Dâng bông hoa nhỏ (*) Phú Cường: 29.4.2001
Đấng cứu tinh giáng trần (*) Phú Cường: 29.4.2001
Đây Con Thiên Chúa (*) Phú Cường: 29.4.2001
Đêm an bình 1 (*) Phú Cường: 29.4.2001
Đêm an bình 2 (*) Phú Cường: 29.4.2001
Đêm đông sương gió (*)
Đêm gặp gỡ Chúa (*) Phú Cường: 29.4.2001
Đêm hôm nay (+ Hoàng Khánh)Phú Cường: 29.4.2001
Đêm nay (Nhạc Ngoại, lời Việt)Phú Cường: 29.4.2001
Đêm nay bừng sáng (Nhạc Ngoại, lời Việt)Phú Cường: 29.4.2001
Đêm nay vang tiếng (*) Phú Cường: 29.4.2001
Đêm tràn ánh sáng (*) Phú Cường: 29.4.2001
Giao duyên (*)
Giữa đêm trường (*)
Hài Nhi đi vào lịch sử (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hài Nhi giáng sinh (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hài Nhi vừa giáng sinh 1 (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hài Nhi vừa giáng sinh 2 (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hãy loan báo (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hình ảnh Chúa Cha (*) Phú Cường: 29.4.2001
Lạy Đấng Emmanuel (*) Phú Cường: 29.4.2001
Lễ Giáng Sinh về (Nhạc Ngoại, lời Việt)Phú Cường: 29.4.2001
Lễ vật đêm nay  (*) Phú Cường: 29.4.2001
Màn đêm buông lơi (*) Phú Cường: 29.4.2001
Màn đêm lung linh (*)
Màn đêm tỏa lan (*) Phú Cường: 29.4.2001
Mầu nhiệm của tình thương (*)
Một đêm đông (*) Phú Cường: 29.4.2001
Một Hài Nhi (*)
Một Hài Nhi 1 (*) Phú Cường: 29.4.2001
Một Hài Nhi 2 (*) Phú Cường: 29.4.2001
Mục đồng hỡi 1 (*) Phú Cường: 29.4.2001
Mục đồng hỡi 2 (*) Phú Cường: 29.4.2001
Mục đồng ơi (*) Phú Cường: 29.4.2001
Muôn lạy Vua cứu tinh (*) Phú Cường: 29.4.2001
Mừng Sinh Nhật (*) Phú Cường: 29.4.2001
Nào ta đi lên (*) Phú Cường: 29.4.2001
Nào vùng đứng (*) Phú Cường: 29.4.2001
Noel không có Chúa (*) Phú Cường: 29.4.2001
Noel về (*) Phú Cường: 29.4.2001
Nơi Bêlem (*)
Ngài đi vào lịch sử (*) Phú Cường: 29.4.2001
Ngài là ai (*) Phú Cường: 29.4.2001
Ngàn lời hoan ca (*) Phú Cường: 29.4.2001
Ngày ân phúc (*) Phú Cường: 29.4.2001
Ngày của Chúa (*) Phú Cường: 29.4.2001
Ngày vui tới (Nhạc Ngoại, lời Việt)Phú Cường: 29.4.2001
Ngôi Lời đã làm người (*) Phú Cường: 29.4.2001
Ngôi Lời giữa chúng ta (*) Phú Cường: 29.4.2001
Ngôi Lời làm người (*) Phú Cường: 29.4.2001
Ngôi Lời mặc xác phàm (*) Phú Cường: 29.4.2001
Rạng Danh Thiên Chúa (*) Phú Cường: 29.4.2001
Sa mạc bừng vui (*) Phú Cường: 29.4.2001
Say Noel (thơ: Xuân Ly Băng)Phú Cường: 29.4.2001
Sion ơi! (*) Phú Cường: 29.4.2001
Tiếng muôn Thiên Thần (*) Phú Cường: 29.4.2001
Tìm về Bêlem (*) Phú Cường: 29.4.2001
Tôn vinh Thiên Chúa (Nhạc Ngoại, lời Việt)Phú Cường: 29.4.2001
Từ Đông Phương (*) Phú Cường: 29.4.2001
Thánh Tử giáng sinh (*) Phú Cường: 29.4.2001
Theo đoàn mục đồng (*) Phú Cường: 29.4.2001
Theo vì sao cứu thế (*) Phú Cường: 29.4.2001
Thức giấc đi (*) Phú Cường: 29.4.2001
Trên cõi trời cao (*) Phú Cường: 29.4.2001
Trong cánh đồng Bêlem (*) Phú Cường: 29.4.2001
Trời hân hoan (*)
Trời hân hoan 2Phú Cường: 29.4.2001
Vì sao tỏa sáng (*) Phú Cường: 29.4.2001
Vị cứu tinh (*) Phú Cường: 29.4.2001
Vinh Danh Thiên Chúa (*) Phú Cường: 29.4.2001
+
MÙA CHAY.
+
Ai liều mạng sống (*) Phú Cường: 29.4.2001
Có Chúa nào yêu thương (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa biết chúng con (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa chịu đau khổ (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa đã cứu độ (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa đã xuống trần (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa đổ máu đào (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa đưa con vượt qua (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa ghé trông (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa hiến trao (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa lấy máu đào (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa nhân ái và từ bi (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa từ ái vô biên (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa vác cây Thập giá (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúng con biết tội mình (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chuyện ngày về (*) Phú Cường: 29.4.2001
Dân Ta ơi
Đấng đầy yêu thương (*) Phú Cường: 29.4.2001
Đây Cây Sự Sống (*) Phú Cường: 29.4.2001
Đức Kitô đã chết (*) Phú Cường: 29.4.2001
Giêrusalem hỡi (*) Phú Cường: 29.4.2001
Giữa muôn người (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hãy hoán cải (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hãy nhớ cho (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hãy sám hối (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hãy tỉnh thức luôn (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hãy trỗi dậy (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hãy trở về (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hãy trở về cùng Chúa (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hãy yêu nhau (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hòa giải với Chúa (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hối cải (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hỡi người hãy nhớ (*)
Kính chào Thánh giá (*) Phú Cường: 29.4.2001
Khi Đức Kitô tỏ hiện (*) Phú Cường: 29.4.2001
Không nguyên bởi bánh (*) Phú Cường: 29.4.2001
Là Người thật (*) Phú Cường: 29.4.2001
Làm sao biết được (*) Phú Cường: 29.4.2001
Lạy Vua Kitô (*) Phú Cường: 29.4.2001
Lấy gì trả lại Chúa
Lễ đời con (*) Phú Cường: 29.4.2001
Lễ vật hôm nay (Đn. 3,28-42) Phú Cường: 29.4.2001
Lúc Chúa thi ân (*) Phú Cường: 29.4.2001
Mau suy tưởng Chúa (*) Phú Cường: 29.4.2001
Máu chiên bò (*)
Mẫu gương hạ mình (*) Phú Cường: 29.4.2001
Mầu nhiệm Thập tự (*) Phú Cường: 29.4.2001
Mùa hồng ân (*) Phú Cường: 29.4.2001
Nếu con nhớ (*) Phú Cường: 29.4.2001
Niềm vui cải hối (*) Phú Cường: 29.4.2001
Nguyện Chúa chí ái (*)
Người ơi hãy nhớ (*) Phú Cường: 29.4.2001
Nhờ Thập Giá (*) Phú Cường: 29.4.2001
Ôi Chúa Giêsu (*) Phú Cường: 29.4.2001
Ôi Lễ Vượt Qua (*) Phú Cường: 29.4.2001
Phải sám hối (*) Phú Cường: 29.4.2001
Quay bước về (*) Phú Cường: 29.4.2001
Quỳ bên cung thánh (*)
Tìm bông hoa nhỏ (*) Phú Cường: 29.4.2001
Tìm về cõi sống (*) Phú Cường: 29.4.2001
Tình yêu mãnh liệt (*) Phú Cường: 29.4.2001
Tôi chịu đóng đinh (*) Phú Cường: 29.4.2001
Tôi sẽ trỗi dậy (*) Phú Cường: 29.4.2001
Tôn thờ Thánh giá Phú Cường: 29.4.2001
Thánh Giá Đức Kitô (*) Phú Cường: 29.4.2001
Thân cát bụi (*) Phú Cường: 29.4.2001
Thân lạy Hóa Công (*) Phú Cường: 29.4.2001
Thân phận lữ hành (*) Phú Cường: 29.4.2001
Thập Giá trĩu nặng (*) Phú Cường: 29.4.2001
Thập Giá uy linh (*) Phú Cường: 29.4.2001
Trên trời hân hoan Phú Cường: 29.4.2001
Trọn cuộc đời Chúa Phú Cường: 29.4.2001
Trong tình yêu Chúa Phú Cường: 29.4.2001
Trót mang tội tình Phú Cường: 29.4.2001
Trở lại đi (*) Phú Cường: 29.4.2001
Trở lại đi con (*)
Vác thập giá Phú Cường: 29.4.2001
Vinh dự của chúng ta Phú Cường: 29.4.2001
Xin dạy chúng con Phú Cường: 29.4.2001
Xin rủ thương cứu độ Phú Cường: 29.4.2001
Xin tái tạo lòng con Phú Cường: 29.4.2001
Xin thanh tẩy Phú Cường: 29.4.2001
Xin thứ tha tội lỗi Phú Cường: 29.4.2001
Xin thương cứu độ Phú Cường: 29.4.2001
Xin thương dân Ngài Phú Cường: 29.4.2001
Xin thương nhìn đến Phú Cường: 29.4.2001
Yên tâm con cứ về Phú Cường: 29.4.2001
Yêu đau khổ Phú Cường: 29.4.2001
+
TUẦN THÁNH.
+
Cứ dấu này (3 bè)
Dân Ta ơi (*)
Đâu có tình yêu (*)
Mẹ đứng đó
Mẹ sầu bi 
Nếu có thể (*)
Ôi Thập Giá  (*)
Sao Chúa bỏ con
Vinh dự của chúng ta
+
MÙA PHỤC SINH.
+
Ca lên đi (*) Phú Cường: 29.4.2001
Con hãy nhớ Phú Cường: 29.4.2001
Cứ dấu này (*) Phú Cường: 29.4.2001
Cứ dấu này (3 bè) (*)
Chiến thắng của ta Phú Cường: 29.4.2001
Chiến thắng của tình yêu Phú Cường: 29.4.2001
Chính Chúa chiến thắng Phú Cường: 29.4.2001
Chúa cả đất trời Phú Cường: 29.4.2001
Chúa đã phục sinh (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa đã sống lại (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa đã sống lại (2)Phú Cường: 29.4.2001
Chúa hiển trị Phú Cường: 29.4.2001
Chúa là bạn đường Phú Cường: 29.4.2001
Chúa lên trời Phú Cường: 29.4.2001
Chúa lên trời vinh sángPhú Cường: 29.4.2001
Chúa nay đã Phục Sinh (*)
Chúa ngự về trời Phú Cường: 29.4.2001
Chúa Phục Sinh (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa thắng tử thần (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúa về trời (*) Phú Cường: 29.4.2001
Chúc tụng và tôn vinh Phú Cường: 29.4.2001
Đức Kitô đã sống lạiPhú Cường: 29.4.2001
Đức Kitô lên trời (1)Phú Cường: 29.4.2001
Đức Kitô lên trời (2)Phú Cường: 29.4.2001
Đức Kitô sống lại Phú Cường: 29.4.2001
Đức Kitô sống lại hiển vinh (*)
Đức Kitô sống lại thật Phú Cường: 29.4.2001
Giáo dân hãy ca tụng  (*) Phú Cường: 29.4.2001
Giờ Chúa phục sinh Phú Cường: 29.4.2001
Hãy mừng vui (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hòa bình viên mãn (*)
Hòa tấu khúc tân ca Phú Cường: 29.4.2001
Hỡi người bộ hành (thơ: Xuân Ly Băng)Phú Cường: 29.4.2001
Khi Chúa sống lại (*) Phú Cường: 29.4.2001
Khi Chúa vào thành Phú Cường: 29.4.2001
Không nhận ra Chúa Phú Cường: 29.4.2001
Lễ vật hôm nay
Mỗi lời kinh
Mừng Con Chúa phục sinh (Nhạc Ngoại, lời Việt)Phú Cường: 29.4.2001
Mừng chiến thắng (*)
Mừng ngày mớiPhú Cường: 29.4.2001
Nào hãy mừng vui (*)
Nào ta hãy mừng vui (*)
Nào trần thế (Nhạc Ngoại, lời Việt)Phú Cường: 29.4.2001
Ngài ở đâu (thơ: Xuân Ly Băng)Phú Cường: 29.4.2001
Ngài từ trong kẻ chết Phú Cường: 29.4.2001
Ngày mới đã lên Phú Cường: 29.4.2001
Ngày Thiên Chúa tạo thành
Ngợi khen Chúa Giêsu Phú Cường: 29.4.2001
Như mặt trời bừng sáng Phú Cường: 29.4.2001
Ôi đêm rực sáng Phú Cường: 29.4.2001
Ôi đẹp thay Phú Cường: 29.4.2001
Ở lại với con
Sao lại đi tìm Phú Cường: 29.4.2001
Sống chết cho Chúa Phú Cường: 29.4.2001
Sống cho Thiên Chúa Phú Cường: 29.4.2001
Sống là Đức Kitô Phú Cường: 29.4.2001
Tôi muốn ca vang (*) Phú Cường: 29.4.2001
Từ cạnh sườn Chúa (*)
Từ cõi chết sống lại Phú Cường: 29.4.2001
Thiên Chúa Ba Ngôi Phú Cường: 29.4.2001
Trái đất rung động
Trong máu giao hòa (thơ: Xuân Ly Băng)Phú Cường: 29.4.2001
Trời hân hoan 2
Vì Chúa đã phục sinh Phú Cường: 29.4.2001
Vua vũ trụ Phú Cường: 29.4.2001
Xin Chúa ở lại
Xin dâng lên Chúa
Xin ở lạiPhú Cường: 29.4.2001
+
MÙA XUÂN.
+
Ánh xuân hồng 1 (*) Phú Cường: 29.4.2001
Ánh xuân hồng 2 (*) Phú Cường: 29.4.2001
Hương xuân 1 (thơ: Xuân Ly Băng)Phú Cường: 29.4.2001
Kinh đêm xuânPhú Cường: 29.4.2001
Khi xuân vềPhú Cường: 29.4.2001
Lời nguyện đầu xuânPhú Cường: 29.4.2001
Mừng xuân mới Phú Cường: 29.4.2001
Nắng xuân hồngPhú Cường: 29.4.2001
Vui lên trong nắng xuânPhú Cường: 29.4.2001
Xin mùa xuân tiến lên (*) Phú Cường: 29.4.2001
Xuân chầu Mẹ
Xuân chầu Mẹ (Hợp xướng)
Xuân đã sang (*) Phú Cường: 29.4.2001
Xuân gieo vui (*) Phú Cường: 29.4.2001
Xuân mới trở về (*) Phú Cường: 29.4.2001
Xuân sang (thơ: Xuân Ly Băng) (*) 60Phú Cường: 29.4.2001

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s