Nhạc sĩ Từ Duyên (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Lm. Giuse Vũ Anh Thu (1954 -2004)
Is. 12Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Lời bát hát
Lc. 1Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Lời bát hát
Tv. 1Chúa Nhật 6C Thường Niên Lời bát hát
Con đây vẫn tin Lời bát hát
Tv 4Chúa Nhật 3B Phục Sinh Lời bát hát
Tv. 8Lễ Chúa Ba Ngôi /C Lời bát hát
Tv. 9Con mong tìm Chúa Lời bát hát
Tv. 13Đến bao giờ Lời bát hát
Tv. 15Chúa Nhật 22B Thường niên Lời bát hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Lời bát hát
Chúa là gia nghiệp Lời bát hát
Tv. 17Chúa Nhật 30A Thường Niên Lời bát hát
Tv. 18Chúa Nhật 3B Mùa Chay Lời bát hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Lời bát hát
Tv. 19Chúa Nhật 26B Thường niên Lời bát hát
Tv. 21Lễ Lá Lời bát hát
Lạy Chúa sao đành Lời bát hát
Tv. 22Chúa Nhật 28A Thường Niên Lời bát hát
Lễ Thánh Tâm /C Lời bát hát
Chúa chăn nuôi tôi Lời bát hát
Tình Chúa thương tôi  Lời bát hát
Tv. 24Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Lời bát hát
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Lời bát hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Lời bát hát
Chúa Nhật 3B Thường niên Lời bát hát
Con vươn linh hồn Lời bát hát
Tv. 26Chúa Nhật 2C Mùa Chay Lời bát hát
Tv. 28Chúa chịu Phép Rửa Lời bát hát
Tv. 29Chúa Nhật 3C Phục Sinh Lời bát hát
Tv. 30Thứ Sáu Tuần Thánh Lời bát hát
Tv. 31Chúa Nhật 6B Thường niên Lời bát hát
Tv. 33Chúa Nhật 29B Thường niên Lời bát hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Lời bát hát
Lễ Phêrô & Phaolô Lời bát hát
Hạnh phúc biết bao Lời bát hát
Tv. 34Chúa Nhật 19B Thường niên Lời bát hát
Chúa Nhật 20B Thường niên Lời bát hát
Ký thác đường đời  Lời bát hát
Tv. 39Lễ Truyền Tin Lời bát hát
Tv. 40Chúa Nhật 7B Thường niên Lời bát hát
Tv. 41Như nai rừng  Lời bát hát
Tv. 50Thứ Tư Lễ Tro Lời bát hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Lời bát hát
Chúa ơi xin tái tạo Lời bát hát
Tv. 62Chúa Nhật 32A Thường Niên Lời bát hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên Lời bát hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Lời bát hát
Tv. 66Chúa Nhật 20A Thường Niên Lời bát hát
Tv. 67Lễ Mẹ Thiên Chúa /B Lời bát hát
Tv. 71Chúa Nhật 4C Thường Niên Lời bát hát
Tv. 72Lễ Hiển Linh /B Lời bát hát
Tv. 80Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Lời bát hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Lời bát hát
Tv. 84Chúa Nhật 19A Thường Niên Lời bát hát
Tv. 85Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Lời bát hát
Chúa Nhật 15B Thường niên Lời bát hát
Tv. 89Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Lời bát hát
Tv. 90Chúa Nhật 18B Thường niên Lời bát hát
Chúa Nhật 28B Thường niên Lời bát hát
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Lời bát hát
Tv. 93Chúa Nhật 14B Thường niên  Lời bát hát
Tv. 94Chúa Nhật 23A Thường Niên Lời bát hát
Vang câu chúc mừng Lời bát hát
Tv. 95Lễ Đêm Giáng Sinh /B Lời bát hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên
Tv. 96Lễ Rạng Đông Giáng Sinh /B Lời bát hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Lời bát hát
Tv. 97Lễ Mẹ Vô Nhiễm Lời bát hát
Lễ Ngày Giáng Sinh /B Lời bát hát
Tv. 102Chúa Nhật 24A Thường Niên Lời bát hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Lời bát hát
Chúa là Đấng từ bi Lời bát hát
Tv. 103Chúa Nhật 7C Thường Niên Lời bát hát
Tv. 105Cảm tạ ơn Chúa Lời bát hát
Tv. 109Lễ Mình Máu Chúa /C Lời bát hát
Tv. 115Chúa Nhật 2B Mùa Chay Lời bát hát
Thứ Năm Tuần Thánh Lời bát hát
Chúa Nhật 24B Thường niên Lời bát hát
Tv. 120Ơn phù trợ Lời bát hát
Tv. 122Chúa Nhật 32B Thường niên Lời bát hát
Hướng nhìn lên Chúa Lời bát hát
Tv. 125Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Lời bát hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Lời bát hát
Tv. 126Chúa Nhật 30B Thường niên Lời bát hát
Tv. 128Chúa Nhật 17B Thường niên Lời bát hát
Chúa Nhật 27B Thường niên Lời bát hát
Tv. 129Con luôn hy vọng  Lời bát hát
Tv. 130Chúa Nhật 31A Thường Niên Lời bát hát
Tv. 136Chúa Nhật 4B Mùa Chay Lời bát hát
Tv. 137Chúa Nhật 21A Thường Niên Lời bát hát
Ôi lạy Chúa Lời bát hát
Tv. 138Chúa Nhật 5C Thường Niên Lời bát hát
Chúa xét dò con Lời bát hát
Tv. 144Chúa Nhật 25A Thường Niên Lời bát hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Lời bát hát
Tv. 146Chúa Nhật 23B Thường niên Lời bát hát
Ai mong Chúa Lời bát hát
Tv. 147Chúa Nhật 5B Thường niên Lời bát hát
DÂNG LỄ.
Có gì để dâng Lời bát hát
Con xin tình Chúa  Lời bát hát
Dâng Cha Lời bát hát
Dâng lên Cha Lời bát hát
Đôi tay này Lời bát hát
Hiến tế Lời bát hát
Lễ con dâng Lời bát hát
Lễ dâng cuộc đời Lời bát hát
Lễ vật đời con  Lời bát hát
Này con đâu dám Lời bát hát
Này là bánh Lời bát hát
Nhạc khúc yêu thương Lời bát hát
Như trầm hương Lời bát hát
Tiến lễ vật  Lời bát hát
Xin dâng Cha /1 Lời bát hát
Xin dâng Cha /2 Lời bát hát
Xin dâng Chúa Lời bát hát
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
Ánh mắt tình yêu Lời bát hát
Bài ca bác ái Lời bát hát
Bài ca cảm tạ /1 Lời bát hát
Bài ca cảm tạ /2 Lời bát hát
Bài ca tri ân Lời bát hát
Bài ca yêu thương Lời bát hát
Biết đến bao giờ Lời bát hát
Bình an Chúa muốn Lời bát hát
Cảm tạ Lời bát hát
Cảm tạ ơn Chúa /1 Lời bát hát
Cầu mùa Lời bát hát
Con biết dâng gì Lời bát hát
Con biết tình Chúa Lời bát hát
Con cậy con tin Lời bát hát
Con dâng câu kinh Lời bát hát
Con đi theo Chúa Lời bát hát
Con luôn cần Chúa Lời bát hát
Con mãi hát ca Lời bát hát
Con náu nương nơi Ngài Lời bát hát
Con ngợi khen Cha Lời bát hát
Con tin Chúa  Lời bát hát
Con vẫn trông cậy Lời bát hát
Con vẫn ước mơ Lời bát hát
Con xin được như Ngài Lời bát hát
Con xin nghiêng sâu Lời bát hát
Con xin phó thác Lời bát hát
Con xin tán dương Ngài Lời bát hát
Con xin thờ kính Lời bát hát
Chẳng tình yêu nào Lời bát hát
Chỉ dạy con Lời bát hát
Chỉ Một Chúa Lời bát hát
Chỉ nơi Thiên Chúa Lời bát hát
Cho con biết yêu thương Lời bát hát
Chúa đã yêu con Lời bát hát
Chúa Giêsu là Vua Lời bát hát
Chúa luôn nhân từ Lời bát hát
Chúa muốn thế Lời bát hát
Chúa vẫn thương Lời bát hát
Chúa vẫn thương tôi Lời bát hát
Chúa vẫn ưa thích Lời bát hát
Chúa vẫn yêu thương /1 Lời bát hát
Chúa vẫn yêu thương /2 Lời bát hát
Chúa! Con mong Ngài Lời bát hát
Dâng lời cảm tạ Lời bát hát
Dâng trao về Ngài Lời bát hát
Dưới chân Thập giá Lời bát hát
Đau khổ và vinh quang Lời bát hát
Đến với Ngài Lời bát hát
Đóa hồng dâng Chúa Lời bát hát
Đức Thánh Quân hiển trị Lời bát hát
Giêsu Chúa bao dịu hiền Lời bát hát
Giavê Chúa chúng tôi Lời bát hát
Giêsu Kitô Lời bát hát
Giêsu tôi vẫn mong Lời bát hát
Hát mừng Giavê Lời bát hát
Hãy đến bên tôi Lời bát hát
Hãy như Giêsu Lời bát hát
Hãy yêu nhau Lời bát hát
Hồn con mong Chúa Lời bát hát
Kinh khúc Lời bát hát
Khi con gặp Ngài Lời bát hát
Không bao giờ quên Lời bát hát
Làm sao Lời bát hát
Lạy Chúa hãy đi cùng con Lời bát hát
Lắng nghe Lời Chúa Lời bát hát
Lấy gì đáp đền Lời bát hát
Lời kinh cho thế giới Lời bát hát
Lời kinh dâng Lời bát hát
Lời kinh dâng Cha Lời bát hát
Lời kinh hòa bình Lời bát hát
Lời kinh hòa bình /3 bè Lời bát hát
Mãi luôn thành tín Lời bát hát
Mãi luôn yêu thương Lời bát hát
Mến thương nhau Lời bát hát
Mong được như Chúa Lời bát hát
Một đời tôi tin Lời bát hát
Một ngày nào Lời bát hát
Mưa trên tháp chuông cao Lời bát hát
Nào ai suy thấu Lời bát hát
Nào biết lấy gì Lời bát hát
Này tình Chúa Lời bát hát
Này từng bước Lời bát hát
Nếu không có Ngài Lời bát hát
Nương thân nơi Chúa Lời bát hát
Ngài đã đến Lời bát hát
Ngài yêu con Lời bát hát
Ngàn đời con xin Lời bát hát
Ngọt ngào tình Chúa /1
Ngọt ngào tình Chúa /2
Nguồn sáng của con
Nguyện cầu
Nguyện cầu Chúa
Nhờ chính Chúa
Như bông hoa
Như bông hoa nhỏ
Như cánh hoa hồng
Như dòng sông
Như lời tạ ơn
Như ngọn nến cháy
Ôi ân tình Chúa
Ôi còn tình nào
Phận người
Phúc lộc Ngài
Quả tim Chúa ban
Tạ ơn Chúa
Ta thương dân này
Tâm tình đời con
Tìm Ngài trong đời
Tình ca từ đáy tim
Tình Cha yêu con
Tình Chúa bao la
Tình Chúa cao vời
Tình Chúa tình con
Tình Chúa tình người /1
Tình Chúa tình người /2
Tình Chúa yêu con /1Lyric Mp3
Tình Chúa yêu con /2
Tình Chúa yêu thương
Tình Ngài
Tình Ngài mãi yêu thương
Tình Ngài yêu thương
Tình Thiên Chúa
Tình thương Chúa
Tình thương Ngài
Tình yêu con
Tình yêu nào
Từng giọt sương đêm
Từng ngày
Thập giá Đức Kitô /1
Thập giá Đức Kitô /2Lyric
Tri ân Chúa ngàn đời
Tri ân tình Chúa
Ước mơ đời con
Vẫn luôn cậy tin
Về với Cha
Vì Chúa yêu con
Vì tình thương Chúa
Vì tình yêu
Xin ban cho con
Xin cho con một trái tim
Xin cho tôi
Xin dạy con
Xin dâng đời con
Xin đáp đền
Xin đừng xa con
Xin giải nghĩa yêu
Xin giúp con
Xin hát lên
Xin là khí cụ bình an
Xin thánh hóa con
Xin thứ tha
Yêu thương còn đó
THÁNH CA TIN MỪNG.
Ai là anh em tôi (Lc. 10)Lyric
Cho con được thấy (Mc. 10)
Đường vinh quang Chúa (Mc. 10)
Hạt lúa vùi chôn (Ga. 12)
Hãy luôn từ bỏ (Mc. 10)
Hãy tin nơi Thầy (Ga. 20)
Hãy vững tin Ngài (Mc. 10)
Hiến tế đời con (Ga. 17)
Không chỉ bảy lần (Mt. 19)
Lạy Cha xin cho Danh Cha (Ga. 12)
Nếu tôi phải (Galate 5)
Tình yêu đích thực (Ga. 12)
KẾT LỄ.
Bài ca truyền giáoLyric
Loan báo Tin Mừng
MÙA VỌNG.
Con mong Chúa Lời bát hát
Con vẫn đợi vẫn chờ Lời bát hát
Con vẫn mong chờ Lời bát hát
Chúa sẽ đến Lời bát hát
Hãy dọn đường Chúa Lời bát hát
Một đời chờ mong
Trời cao
Trời cao Chúa hỡi
MÙA GIÁNG SINH.
Có mùa đông nào
Chúa đã vào đời
Chúa đến
Chúa đến trần gian
Chúa tình thương
Chúa tôi đã về
Đêm đông lạnh lùng
Đêm đông năm ấy
Đêm nay dâng Chúa
Đêm nay Noel
Giáng Sinh đã về
Hân hoan tưng bừng
Kính Chúa Hài Nhi
Khi mùa đông về
Một chiều mùa đông
Một ngày mùa đông
Mùa đông Bêlem
Mùa đông tình yêu
Mừng ngày Noel
Noel về
Qua rồi 2000 năm
Suy tôn tình Chúa
Tình yêu mùa đông /1
Tình yêu mùa đông /2
Trời mùa đông /1
Trời mùa đông /2
XUÂN.
Dâng lên mùa xuân
Một mùa xuân mới
Mùa xuân đã đến
Mừng hát xuân về
Nụ tầm xuân+ Phanxicô
Xuân đã về
MÙA CHAY.
Con còn nhớLyric
Cúi đầu ăn năn
Chiều xưa trên Thánh giá
Đời con sám hối
Hãy xé lòng
Hồi chuông thánh thót
Kiếp người
Kinh thú nhận
Mùa Chay Thánh
Ngài ơi thứ tha
Người ơi hãy nhớ
Rửa chân cho nhau
Tình thương người Cha
Tình yêu đồi Canvê
Tình yêu Giêsu
Tình yêu Thập giá
Thân phận đời người
Thập giá ngất caoLyric
Trở về đi
Xin thương Chúa nhân từ
MÙA PHỤC SINH.
Bài ca vinh thắng
Chúa lên Trời
Mừng ngợi khen
Mừng vui lên
Vang lên lời ca
CHÚA THÁNH THẦN.
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa
Lạy Thánh Thần
Thần Linh Chúa
Thánh Thần Chúa /1
Thánh Thần Chúa /2
ĐỨC MẸ.
+
Lòng Mẹ
Mẹ đứng đó
Mẹ Vô Nhiễm (Tv. 97)Lyric
Mừng Mẹ Mân Côi
Tung hô Maria
CÁC THÁNH.
Anh hùng Tử đạo Việt Nam
Ca mừng Thánh Giuse
Các Thánh Tử đạo Việt Nam
Cung đàn Cêcilia
Chúa muốn con
Dặm đường xa
Kính mừng Thánh Giuse
Lạy Thầy con tin
Mừng kính Thánh Mônica
Này là dòng dõi
Nguyện cầu Thánh gia
Tình con dâng
Tình hiến dâng
Tổng lãnh Micae (Tv. 137)
Thánh Từ đạo Việt Nam
CHA MẸ.
+
Cầu cho Cha Mẹ
Con ơi ghi nhớ
Khấu đầu tạ ơn
Thánh hóa gia đình
CẦU HỒN.
+
Con kêu lên Ngài
Chỉ là phù hoa
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102)
Kiếp người
Khi Cha thương gọi
Mong đợi
Một ngày mai
Nhưng con tin
Sẽ có một ngày
Từ nơi thương đau
Từ vực sâu
Thân tôi cát bụi
Trình diện Chúa
Vực sâu thương đau
Xin đưa con về
Xin nghe con cầu khấn
Xin thương Chúa ơi
TẬN HIẾN.
+
Chúa không lầm
Con Linh mục
Linh mục Chúa
Linh mục là ai
Lời kinh của Linh mục
Xin vâng ý Ngài
HÔN PHỐI.
+
Trầu cau nên duyên

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s