1231234…

Alleluia Chúc tụng ChúaAllêluia
Allêluia Lễ chung các Thánh (*)Allêluia
Allêluia Lễ đêm Giáng Sinh (*)Allêluia
Allêluia Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (*)Allêluia
Alleluia Nếu ai yêu ThầyAllêluia
Alleluia Phúc đức thayAllêluia
Allêluia (Tạ ơn Linh mục) (*)Allêluia
Ánh mắt yêu thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ân tình muôn thuở (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Bài ca hiệp nhất (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Bàn tiệc lễ dâng (*)Dâng Lễ
Bánh các Thiên Thần (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Bánh hằng sống (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Bến bờ yêu thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Biết đến bao giờ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Bộ lễ cầu hồn (*)Bộ Lễ – Kinh Nguyện
+
Ca kết lễ (*)Kết Lễ
Ca khen mừng Chúa (*)Nhập Lễ
Ca khúc tạ ơn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ca vang trần thế (*)Nhập Lễ
Cảm tạ hồng ân (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cao cả thay (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Có thể nào? (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Con mở ra (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Con xin tán dương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Của lễ sớm mai (*)Dâng Lễ
Cùng dâng (*)Dâng Lễ
Cùng dâng lên (*)Dâng Lễ
Cùng hiệp dâng (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Cuộc đời con dâng (*)Dâng Lễ Lời bài hát
+
Chén vàng và lời con hát (+ Miên Ly) (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Chỉ một Chúa thôi (2 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chỉ một Chúa thôi (4 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chỉ một tình mến (+ Miên Ly) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chính Chúa chăn dắt tôi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa biến hình (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa chịu phép rửa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa đã biết thế (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa là Đấng từ biCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa là sức mạnh (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa niềm mơ ước đời con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa thăm hồn con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa thực là Vua (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa và con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa vẫn thương yêu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúc khen danh Ngài (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Dân Chúa tạ ơn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Dâng Ba Ngôi (*)Dâng Lễ
Dâng câu cảm tạ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Dâng Chúa toàn năng (*)Dâng Lễ
Dâng đá (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Dâng hiến (+ Miên Ly)Dâng Lễ
Dâng lên Thiên tòa (*)Dâng Lễ
Dâng lời tạ ơn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Dâng tiến (*)Dâng Lễ
Dâng Thiên tòaDâng Lễ
Dâng về Chúa (*)Dâng Lễ
Dâng về Chúa (3 bè) (*)Dâng Lễ
Dâng về Chúa (4 bè) (*)Dâng Lễ
Dìu dắt đời con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Đã có lúc nào (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đại dương thương xót (2 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đại dương thương xót (4 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đàn ca mừng ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đáp caThánh Vịnh – Đáp Ca
Đất mới (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đây vị Thượng tế (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đi loan báo danh NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đi loan Tin Mừng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Điểm hẹn đời con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Điệp khúc yêu thương (2 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Điệp khúc yêu thương (4 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Điều đẹp lòng Cha (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Điều đẹp ý Chúa (Tv. 142)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Điều đẹp ý Chúa xin dạy con thực hiện (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đỉnh trời xót thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đồng hành dấn thân (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đời con dâng lên (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Đời đời ca tụng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đời nhân chứng (*)Kết Lễ Lời bài hát
Đường hy vọng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đường lên Thánh Điện (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đường lên Thánh Điện (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Đường Sáng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đường tình con đi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đường về núi Thánh (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Ephata – Con mở ra (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Gần bên Thánh Tâm (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Giêsu, Bờ vai náu nương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Halleluia Chúa đã sống lại (*)Allêluia
Hạnh phúc thayCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy bước đi theo Thầy (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy chữa lành con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy điCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy ở trong tình yêu của ThầyKết Lễ
Hiến lễ tình yêu (+ Miên Ly) (*)Dâng Lễ
Hiến lễ tình yêu (3 bè) (+ Miên Ly) (*)Dâng Lễ
Hiền lễ tình yêu (3 bè đồng giọng) Dâng Lễ
Hiến tế này (*)Dâng Lễ
Hiệp dâng (*)Dâng Lễ
Hoa dâng Thánh điệnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hoa xót thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hòa câu cảm tạ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hòa khúc tạ ơn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Học theo Giêsu (bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hồn con xin Chúa giữ gìn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hồng ân Chúa mãi theo con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hy lễ năm xưa (*)Dâng Lễ
Hy lễ tình yêu (*)Dâng Lễ
+
Kính dâng (*)Dâng Lễ
Kính dâng Ngài (*)Dâng Lễ
Kỳ công tay ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Kỳ công Thiên Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Khao khát mong NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Khúc ân tình (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Khúc hát thanh xuân (+ Miên Ly) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Là một giọt nước (*)Dâng Lễ
Lạy chiên Thiên ChúaBộ Lễ – Kinh Nguyện
Lấy chi đáp đền (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lễ dâng gia đình (*)Dâng Lễ
Lễ dâng nguyện cầuDâng Lễ
Lên đền thánh (*)Nhập Lễ
Loan báo Tin mừng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lòng con kiên vững (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lòng thành dâng tiến (*)Dâng Lễ
Lòng Thương Xót Chúa (*)Kết Lễ
Lời ca tạ ơn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lời Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lời nguyện cầuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lời nguyện cầu mùa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lời nguyện giữa đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lời thiêng trong tim (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lời yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
+
Mang theo câu hát (+ Miên Ly) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Mến Chúa yêu người (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Miên ca (+ Miên Ly) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Một bài ca mớiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Một lần gặp Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Mở rộng vòng tayKết Lễ
Mùa hồng ân (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Mục tử ca (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Mục tử nhân lành (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Mười nàng Trinh nữ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Nào ta mau đến (*)Nhập Lễ
Này đời con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nước Trời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nước trường sinh (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Ngài là Thiên Chúa con tôn thờ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ngài phải lớn lên (2 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ngài phải lớn lên (4 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ngàn đời ngợi ca (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ngôi sao đời con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nguyện dâng lên Chúa (*)Dâng Lễ
Người mù Giêricô (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Người yêu của Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Nhân chứng giữa đời (*)Kết Lễ
Nhân chứng yêu thương (*)Kết Lễ
Nhờ Lòng Thương Xót Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Như Thầy đã yêu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Ở trong tình yêu Thầy (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Phúc ân cao vời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Quân Vương khắp gian trầnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Quyết đi theo Ngài (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Quyết đi theo Ngài (2 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Quyết đi theo Ngài (4 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Rợp bóng mây trời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Rượu nho thắm nồng (*)Dâng Lễ
Rượu nho thắm nồng 2Dâng Lễ
+
Sao tôi không tới (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Sống hiệp thông và phục vụ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Sống là Đức Kitô (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Sống lời Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Sống tình ChaCa Nguyện – Hiệp Lễ
+
Ta là Bánh Trường Sinh (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tạ ơn Chúa (*)Kết Lễ
Tạ ơn Ngài (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tâm tình khúcCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tấm bánh bẻ ra (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tiến bước về nhà Chúa (*)Nhập Lễ
Tiến Chúa Trời (*)Dâng Lễ
Tiến vào nhà Chúa (*)Nhập Lễ
Tiến vào Thánh Cung (*)Nhập Lễ
Tiến về nhà ChaNhập Lễ
Tiếng hát bay xa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tin tưởng nơi ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca
Tín thác vào lòng Chúa xót thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình bác ái (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa khôn vơi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa thương tôi (2 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa thương tôi (3 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình thương của Chúa (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình yêu Thiên Chúa ( + Phanxicô) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tôi biết (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tung hô sau truyền phépBộ Lễ – Kinh Nguyện
Tụng ca muôn đời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tựa vào lòng Chúa Jesu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Thánh! Thánh! ThánhBộ Lễ – Kinh Nguyện
Thánh giá đời con (3 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thánh Phanxicô Assisi (*)Allêluia
Thánh Tâm mời gọi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thánh Vịnh 47 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thắp ngọn đèn tim (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thần khí Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thầy đây đừng sợ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thầy là Bánh Hằng Sống (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Trẩy về đền thánh (*)Nhập Lễ
Trên bàn thánh (*)Dâng Lễ
Trong tay Ngài (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Trở về với Lòng xót thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Trước nhan Vua Trời (*)Nhập Lễ
+
Vâng nghe Thánh Thần 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Vâng nghe Thánh Thần 2 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Về bên Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Vì yêu tôi (+ Miên Ly)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Viên ngọc quý (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Vỗ tay đi nào (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Vui lên loan báo Tin Mừng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Vui lên với tôi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Vui vào nhà Chúa (*)Nhập Lễ
Vững bước theo Ngài (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Vườn nho của Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Xin dạy con thực hiệnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Xin dâng ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Xin dâng kiếp sốngDâng Lễ
Xin dâng lên Ngài (*)Dâng Lễ
Xin dâng trót cuộc đời (*)Dâng Lễ
Xin đoái nhìn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin giữ gìn con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin kính dâng (*)Dâng Lễ
Xin là khúc hát mới (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin là khúc hát mới (4 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin mãi bên con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin nghe tiếng conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Xin tạ ơn Ngài (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin tán dương Ngài (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin xót thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Yêu chuộng luật pháp ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
28
Ai ra đi (*)Các Thánh
Bước về thánh đài (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Cầu cùng MẹĐức Mẹ
Con thuyền Phêrô (+ Miên Ly) (*)Các Thánh
Cha đã vì yêuTận Hiến
Chào mừng Cecilia (*)Các Thánh
Chiều nhẹ buông (+ Khương Huệ)Đức Mẹ
Dâng Mẹ tòa cao (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Hoa thơm dâng Mẹ (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Huyền sử 5 sắc hoa (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Mẹ ngàn hoa (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Ngũ bái 6 (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Tâm ca Gia trưởngNhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể
Tâm ca Hiền mẫuNhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể
Tâm ca tuổi trẻNhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể Lời bài hát
Tâm ca Thiếu nhiNhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể
Tình cha cho conHiếu kính Mẹ Cha Lời bài hát
Thánh Phaolô Hạnh (*)Các Thánh Lời bài hát
Ca mừng Chúa lên trời (*)Mùa Phục Sinh
Chúa dìu con về (*)Mùa Chay
Chúa đã sống lại (*)Mùa Phục Sinh
Chúa đã về trời (+ Miên Ly)Mùa Phục Sinh
Hạt mưa thánh ân (*)Mùa Vọng
Hoan ca Phục Sinh (*)Mùa Phục Sinh
Ngài yêu đến cùng (*)Mùa Chay
Tình trời đất (*)Mùa Giáng Sinh
Trời cao sương xuống (*)Mùa Vọng
Xin đổ sương mai (4 bè) (*)Mùa Vọng
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s