Nhạc sĩ Trần Minh – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Ca nhập lễ Chúa Nhật I Thường Niên (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật II Thường Niên (*)Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật III Thường Niên (Tv. 95) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật IV Thường Niên (Tv. 105) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật V Thường Niên (Tv. 94) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật VI Thường Niên (Tv. 30) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật VII Thường Niên (Tv. 12) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật VIII Thường Niên (Tv. 17) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật IX Thường Niên (Tv. 24) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật X Thường Niên (Tv. 26) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XI Thường Niên (Tv. 26) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XII Thường Niên (Tv. 27) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XIII Thường Niên (Tv. 46) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XIV Thường Niên (Tv. 47) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XV Thường Niên (Tv. 16) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XVI Thường Niên (Tv. 53) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên (Tv. 67) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XVIII Thường Niên (Tv. 69) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XIX Thường Niên (Tv. 73) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XX Thường Niên (Tv. 83) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên (Tv. 85) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XXII Thường Niên (Tv. 85) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên (Tv. 118) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XXIV Thường Niên (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XXVII Thường Niên (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (Tv. 129) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XXIX Thường Niên (Tv. 16) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên (Tv. 104) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên (Tv. 37) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên (Tv. 87) (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (*) Nhập Lễ
Ca nhập lễ Chúa Nhật XXXIV Thường Niên (*) Nhập Lễ

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s