Nhạc sĩ Thái Nguyên (Lm.) – Lời Thánh Ca theo Nhạc sĩ.

– Album: Cho một cuộc tìnhNhạc sĩ Thái Nguyên
– Album: Đời tin yêuNhạc sĩ Thái Nguyên
– Album: Giêsu tình yêu của tôiNhạc sĩ Thái Nguyên
– Album: Sống cho Tình YêuNhạc sĩ Thái Nguyên
– Album: Tâm tình Mùa ChayNhạc sĩ Thái Nguyên
– Album: Tâm tình Mùa VọngThánh Tình Ca 13
– Album: Tin Mừng Giáng SinhThánh Tình Ca 14
– Album: Tin mừng Phục SinhThánh Tình Ca 12
– Album: Tình ca người được yêuNhạc sĩ Thái Nguyên
– Album: Tình ca vô tậnNhạc sĩ Thái Nguyên
– Album: Tình con dâng MẹNhạc sĩ Thái Nguyên
– Album: Tình yêu dâng hiếnNhạc sĩ Thái Nguyên
– Album: Tình yêu Giáng SinhNhạc sĩ Thái Nguyên
+
Ánh sáng Bêlem *Mùa Giáng Sinh
Ăn năn tội mình *Mùa Chay & Tuần Thánh
+
Bàn tay Ngài *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Bạn tình của lòng tôi *Tận Hiến
Bêlem *Mùa Giáng Sinh
Biển đời giông tố (Mc. 4,35-41) *Chúa Nhật 12B Thường Niên
Biến đổi đời con *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Biến hình đổi dạng *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Ca mừng Giáng Sinh *Mùa Giáng Sinh
Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống *Chúa Thánh Thần
Cảm mến tình Cha *Nhập Lễ
Cám dỗ nào (Mc. 1) *Chúa Nhật 1B Mùa Chay
Cám dỗ trong đời *Mùa Chay & Tuần Thánh
Cần ra khỏi mình *Chúa Nhật 14B Thường Niên
Cầu nguyện luôn (Lc. 18: 1-8) *Chúa Nhật 29C Thường Niên
Có biết bao điều *Mùa Chay & Tuần Thánh
Có cũng như không *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Con biết theo ai *Tận Hiến
Con chỉ là con *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Con đã đến *Ca Nguyện – Hiệp Lễ,
Con muốn *Tận Hiến
Con nay trở về (Lc. 15,1-32) * Chúa Nhật 4C Mùa Chay
Con nay trở về (Lc. 15,1-32) *Chúa Nhật 24C Thường Niên
Con thuộc về Chúa *Tận Hiến
Con xin đến *Tận Hiến
Của lễ hy sinh *Dâng Lễ
Của lễ mới *Dâng Lễ
+
Cha vẫn chờ con *Mùa Chay & Tuần Thánh
Cho con nhận biết *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cho con nhìn thấy *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chân thành sám hối *Mùa Vọng
Cho con thấy Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa buồn *Thánh Ca Tin Mừng
Chúa cất tiếng mời *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa đã đến *Mùa Giáng Sinh
Chúa đã Giáng Sinh *Mùa Giáng Sinh
Chúa đã làm người *Mùa Giáng Sinh
Chúa đã trao phó *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa đã xuống đời *Mùa Giáng Sinh
Chúa đành bỏ con *Mùa Chay & Tuần Thánh
Chúa đến! Chúa đến! Chúa đến! *Mùa Giáng Sinh
Chúa đến trong đời *Mùa Giáng Sinh
Chúa là gia nghiệp *Tận Hiến
Chúa là hy vọng *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa luôn tha thứ *Mùa Chay & Tuần Thánh
Chúa mùa xuân *Xuân
Chúa nguồn hạnh phúc *Tận Hiến
Chúa từ bi *Mùa Chay & Tuần Thánh
Chúa trong đời con *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa trong lòng con *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa vẫn đi qua *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa vẫn thứ tha *Mùa Chay & Tuần Thánh
Chúa về Trời *Mùa Phục Sinh
Chúa với con *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa xuống đời *Mùa Giáng Sinh
Chúa yêu thế gian (Ga. 3) *Chúa Nhật 4B Mùa Chay
Chuyện một tình thương *Mùa Giáng Sinh
Chứng nhân Tin Mừng *Kết Lễ
+
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121) * Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Tv. 71) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa nhật 3B Mùa Vọng (Tv. 145) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thánh Vịnh – Đáp Ca
+
Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh (Tv. 147) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
+
Chúa nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa nhật 3B Mùa Chay (Tv. 18) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
+
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Rước Lá 1 (Tv. 46) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Rước Lá 2 (Tv. 23) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Dầu) (Tv. 88) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly) (Tv. 115) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Vọng Phục Sinh (1) (Tv. 32) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Vọng Phục Sinh (2) (Tv. 15) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Vọng Phục Sinh (3) (Xh. 15) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Vọng Phục Sinh (4) (Tv. 29) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Vọng Phục Sinh (7) (Tv. 117) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (Tv. 102) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
+
Chúa Nhật 1ABC Thường Niên (Tv. 28) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 4B Thường Niên (Tv. 94) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 5B Thường Niên (Tv. 146) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137) * Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 31) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 7B Thường Niên (Tv. 40) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa nhật 11B Thường Niên (Tv. 91) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa nhật 12B Thường Niên (Tv. 106) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 13B Thường Niên (Tv. 29) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 14B Thường Niên (Tv. 122) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 84) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 16B Thường Niên (Tv. 22) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa nhật 17B thường niên (Tv. 144) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 19B Thường Niên (Tv. 33) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 20B Thường Niên (Tv. 33) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa nhật 23A Thường niên (Tv. 94) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 23B Thường Niên (Tv. 145) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 24 Thường Niên (Tv. 50) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa nhật 25A Thường niên (Tv. 144) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 25 Thường Niên (Tv. 112) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa nhật 26A Thường niên (Tv. 24) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 26 Thường Niên (Tv. 145) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 27 Thường Niên (Tv. 94) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa nhật 28A Thường niên (Tv. 22) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33) Thánh Vịnh – Đáp Ca
+
Dám ra khỏi mình *Mùa Vọng
Dấn bước theo Ngài *Tận Hiến
Dâng Chúa Hài Nhi (1) *Mùa Giáng Sinh
Dâng Chúa Hài Nhi (2) *Mùa Giáng Sinh
Dâng Chúa ngày xuân *Xuân
Dâng hiến cho Mẹ *Đức Mẹ
Dâng lời ước thệ *Tận Hiến
Dâng lời sám hối *Mùa Chay & Tuần Thánh
Dâng tiến đời con *Tận Hiến
Dâng thân phận *Mùa Chay & Tuần Thánh
Dọn đường đón Chúa *Mùa Vọng
+
Đâu chỉ là *Ca Nguyện – Hiệp Lễ,
Đêm đông dâng Chúa (1) *Mùa Giáng Sinh
Đêm đông dâng Chúa (2) *Mùa Giáng Sinh
Đêm đông dâng Chúa (3) *Mùa Giáng Sinh
Đêm hồng ân *Mùa Giáng Sinh
Đêm tình thương *Mùa Giáng Sinh
Đêm tình yêu *Mùa Giáng Sinh
Đến với Chúa *Mùa Chay & Tuần Thánh
Điều mơ ước của con *Tận Hiến
Điều răn mới *Mùa Phục Sinh
Đời sống Thánh Gia *Mùa Giáng Sinh
Đời tin yêu *Tận Hiến
Đường ta đi *Kết Lễ
Đường tin yêu *Ca Nguyện – Hiệp Lễ,
+
Gần bên Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Gia đình *Cha Mẹ – Gia Đình
Gia nghiệp đời con *Tận Hiến
Giêsu bài tình ca *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Giêsu tình yêu của tôi *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Giêsu, tôi hát về Ngài *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Giêsu Vua Tình Yêu *Mùa Chay & Tuần Thánh
Gioan Tiền Hô *Các Thánh
+
Hạnh phúc đời con *Tận Hiến
Hạt lúa vùi chôn (Ga. 12) *Chúa Nhật 5B Mùa Chay
Hãy ca mừng Chúa *Mùa Phục Sinh
Hãy dọn đường Chúa *Mùa Vọng
Hãy tỉnh thức *Mùa Vọng
Hãy theo Ta *Chúa Nhật 3B Thường Niên
Hãy vững tâm *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hân hoan tiến bước *Nhập Lễ
Hết lòng tha thứ *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hiến lễ đời con *Hôn Phối
Hiệp dâng *Dâng Lễ
Hoa đỏ dâng Mẹ *Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Hoa tím dâng Mẹ *Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Hoa trắng dâng Mẹ *Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Hoa vàng dâng Mẹ *Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Hoa xanh dâng Mẹ *Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Học nơi Thánh Gia *Chúa Nhật Lễ Thánh Gia
Hướng đến tha nhân (Lc. 16: 19-31) *Chúa Nhật 26C Thường Niên
Hướng nhìn về Chúa *Mùa Chay & Tuần Thánh
+
Kỳ công của Chúa (Tv. 8) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Khó tin Chúa *Chúa Nhật 4C Thường Niên
Khoảng cách cuộc đời *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Là chứng nhân *Mùa Phục Sinh
Làm điều phải làm (Lc. 17: 5-10) *Chúa Nhật 27C Thường Niên
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm B (Tv. 32) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ Dầu (Tv. 88) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ Hiển Linh (Tv. 71) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm B (Tv. 147) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ suy tôn Thánh giá (Tv. 77) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ Thánh Gia (Tv. 127) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ Thánh Tâm (Tv. 102) *Thánh Thể – Thánh Tâm
Lễ Thánh Tâm – Năm B (Is. 12) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
+
Lên đền Ngài *Nhập Lễ 
Lòng con sám hối *Mùa Chay & Tuần Thánh
Lòng thương xót Chúa *Lòng Thương Xót Chúa
Lời ban sự sống *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lời kinh Mân Côi *Đức Mẹ
Lời trần tình *Mùa Chay & Tuần Thánh
Lời vọng *Mùa Vọng
Lúa với cỏ lùng *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Luôn cậy trông Ngài *Ca Nguyện – Hiệp Lễ,
+
Máu hiến dâng *Các Thánh
Mầu nhiệm Ba Ngôi *Chúa Ba Ngôi
Mẹ hiệp thông *Đức Mẹ
Mẹ là mùa xuân *Đức Mẹ
Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Mẹ với con *Đức Mẹ
Mỗi ngày đời con *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Một cõi riêng tư *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Một chuyện tình *Mùa Giáng Sinh
Một đời cảm mến *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Một đời nhân chứng *Tận Hiến
Một đời như Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Một lòng tin (Mc. 5,21-43) *Chúa Nhật 13B Thường Niên
Một lòng tin yêu *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Một tình yêu mến *Tận Hiến
Một mình với Chúa *Tận Hiến
Mùa xuân đã đến *Xuân
+
Niềm tin lên đường *Mùa Giáng Sinh
Niềm vui lên đường *Đức Mẹ
Niềm vui lên đường *Mùa Vọng
Niềm vui ơn cứu độ *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Niềm vui trong Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nữ Vương Thiên Đàng *Đức Mẹ
+
Ngài đến trong đời tôi *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ngày Phục Sinh *Mùa Phục Sinh
Ngày xuân bên Chúa *Xuân
Ngày xuân bên bàn thờ Chúa *Xuân
Ngày xuân mới *Xuân
Ngọn lửa tình yêu *Thánh Thể – Thánh Tâm
Nguyện Thánh Thần *Chúa Thánh Thần
Nguồn lực Thánh Thần *Mùa Phục Sinh
Người làm chứng *Các Thánh
+
Nhạc khúc yêu thương *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nhiệm mầu của yêu thương *Tận hiến
Như con thơ *Ca nguyện – Hiệp lễ
Những khát mong *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Ôi tình yêu * Tận hiến
+
Reo mừng lên *Nhập Lễ
+
Sám hối *Mùa Chay & Tuần Thánh
Sống cho Tin Mừng *Kết Lễ
Sống cho tình yêu *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Sống khiêm nhường (Lc. 14: 1,7-14)Chúa Nhật 22C Thường Niên
Sống mầu nhiệm Ba Ngôi *Chúa Ba Ngôi
Sống tỉnh thức *Tận Hiến
Sống thánh lễ cuộc đời * Kết Lễ
Sống trong tự do *Tận Hiến
Sống trung tín (Lc. 16,1-13) *Chúa Nhật 25C Thường Niên
Sống với Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Suối nguồn tình yêu *Chúa Ba Ngôi
+
Tâm tình cảm tạ *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tâm tình sám hối *Mùa Chay & Tuần Thánh
Tâm tình xin vâng *Chúa Nhật 27 Thường Niên
Tâm tình yêu mến *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tân Phúc Âm hóa Giáo xứ *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tết Trung Thu (Tv. 135) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tin mừng Phục Sinh (1) *Mùa Phục Sinh
Tin mừng Phục Sinh (2) *Mùa Phục Sinh
Tin mừng Phục Sinh (3) *Mùa Phục Sinh
Tin yêu hy vọng *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình ca dâng hiến *Tận Hiến
Tình ca tri ân *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình con dâng Chúa *Tận Hiến
Tình con yêu Chúa*Tận hiến
Tình Cha *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa yêu con *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình hiến dâng *Tận hiến
Tình khúc đêm đông *Mùa Giáng Sinh
Tình Mẹ thương con *Đức Mẹ
Tình nào lớn hơn *Mùa Phục Sinh
Tình thương Chúa *Tận Hiến
Tỉnh thức và cầu nguyện *Mùa Vọng
Tuyên xưng Đức Kitô *Chúa Nhật 21A Thường Niên
Từ khi chào đời *Tận Hiến 
Từ trái tim con *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Từng ngày theo Chúa *Tận Hiến
+
Thánh giá Đức Kitô *Mùa Chay & Tuần Thánh
Thánh lễ Ban Ngày (Tv. 97) *Mùa Giáng Sinh
Thánh Têrêsa *Các Thánh
Thánh vịnh 137 *Chúa Nhật 5C Thường niên
Thánh ý Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thao thức một đời *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Theo đường Chúa đi *Mùa Chay & Tuần Thánh
Theo gương Gioan Tiền Hô *Các Thánh
Thờ lạy Chúa Giêsu *Thánh Thể – Thánh Tâm
+
Trái tim nhân lành *Thánh Thể – Thánh Tâm
Trái Tim rực cháy *Thánh Thể – Thánh Tâm
Trên cây Thập giá *Mùa Chay & Tuần Thánh
Trọn lành như Cha *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Trở về bên Chúa *Cầu Hồn
Trở về nguồn *Cầu Hồn
Trời cao hỡi *Mùa Vọng
Trung tín đợi chờ *Ca Nguyện – Hiệp Lễ,
+
Vẫn làTận Hiến
Vâng lời Thầy *Thánh Ca Tin Mừng
Về với cát bụi *Mùa Chay & Tuần Thánh
Vì Chúa đã phục sinh *Mùa Phục Sinh
Vì đã yêu nhiều *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Vì tội chúng con *Mùa Chay & Tuần Thánh
Ví như (Tv. 126) *Thánh Vịnh – Đáp Ca
Vinh danh Ba Ngôi *Chúa Ba Ngôi
Với Chúa con đi *Tận Hiến
Với Mẹ con dâng *Dâng Lễ
Vui lên *Mùa Vọng
Vui ngày xuân mới *Xuân
+
Xin biến đổi con *Mùa Chay & Tuần Thánh
Xin Chúa dùng con *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin Chúa ở lại *Mùa Phục Sinh
Xin Chúa xót thương (Lc. 18: 9-14) *Chúa Nhật 30C Thường Niên
Xin Mẹ bên con *Đức Mẹ
Xin Thánh Thần đến *Mùa Phục Sinh
Xin thương con *Mùa Chay & Tuần Thánh
Xin vâng như Mẹ *Đức Mẹ
Xuân hồng ân *Xuân
Xuân hồng ngày mới *Xuân
+
Yêu như Chúa yêu *Mùa Chay & Tuần Thánh

___________________________

Thái Nguyên

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s