Nhạc sĩ Kim Loan (Sr.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THEO THÁNH LỄ.
Bước vào nhà Chúa Nhập LễLời bài hát
Cùng tiến vàoNhập LễLời bài hát
Cùng vào nhà Chúa Nhập LễLời bài hát
Cùng về nơi đâyNhập LễLời bài hát
Chung lời tri ânNhập LễLời bài hát
Dạt dào niềm vui Nhập LễLời bài hát
Dâng trào niềm vuiNhập LễLời bài hát
Đi về nhà ChaNhập LễLời bài hát
Hạnh phúc dâng tràoNhập LễLời bài hát
Hãy đến đây 1 (Tv. 94)Nhập LễLời bài hát
Hồng ân ChúaNhập LễLời bài hát
Hy lễ cuối đờiNhập LễLời bài hát
Kết muôn tâm hồnNhập LễLời bài hát
Lòng hân hoan Nhập LễLời bài hát
Nào muôn dân (Tv. 84) Nhập LễLời bài hát
Nào ta hãy đến (Tv. 94) Nhập LễLời bài hát
Tâm tư hân hoanNhập LễLời bài hát
Vang lên cung đànNhập LễLời bài hát
Vào năm học mới 1Nhập LễLời bài hát
Vui hân hoanNhập LễLời bài hát
+++
Ai sẽ nói? (Rm. 10) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con sẽ ca tụng (Tv. 137)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Luật pháp Chúa (Tv. 18)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Dâng lên ChúaDâng LễLời bài hát
Dâng lên Chúa Dâng LễLời bài hát
Dâng người ly trần lên ChúaDâng LễLời bài hát
Hiến lễ cuộc đờiDâng LễLời bài hát
Hiến lễ tạ ơnDâng LễLời bài hát
Lễ dâng đời con Dâng LễLời bài hát
Lễ vật đời conDâng LễLời bài hát
Lễ vật tiến dângDâng LễLời bài hát
Máu chiên bò (Tv. 40)Dâng LễLời bài hát
Như một hiến lễDâng LễLời bài hát
Tấm bánh đời conDâng LễLời bài hát
+++
Ai muốn theo Ta (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Amen 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bao la hồng ân (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bước theo tiếng gọi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ca tụng Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Có Chúa bên con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con nay thuộc về Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con thuộc về Chúa 1Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con xin phó thác Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cùng Chúa bước điCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cùng với ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cuộc đời có Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con nay thuộc về Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con thuộc về Chúa 1Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con xin phó thác (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cùng Chúa bước điCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cùng với Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cuộc đời có Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chị Têrêsa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa chờ con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa dẫn đưa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa đồng hành (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là con đường (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là niềm vui (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là người cha (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa làm chủ (Tv. 23) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa luôn bên con (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa ôi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa yêu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúc lành bữa ăn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúc tụng Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúc tụng Đức Chúa 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chung lời tạ ơn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dâng lời ngợi khen (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dâng lời tạ ơn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đáp lại tiếng gọi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đến thờ lạy Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đời con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đời dâng hiếnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đời hồng ânCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đường Emmaus (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Gìn giữ 25 nămCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Giờ phút linh thiêngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hạnh phúc có ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy theo Ta (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hiến dâng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hồng ân 25 nămCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hỡi toàn thể địa cầu 1 (Tv. 99) (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Huyền nhiệm tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Không bao giờ quên (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Khúc hát tri ân (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lạy Chúa, con đây (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lấy gì (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Loan báo Tin mừng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời ca cảm mến (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh hòa bình (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời Ngài tặng ban (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện hiệp nhất (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện linh mụcCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện tạ ơn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời tri ânCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mến Thánh Giá (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Một điều răn mới (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Một đời cảm mếnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Muôn lạy Chúa 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mừng 25 năm 1 (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mừng 50 năm (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mừng ngày lập dòngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mừng Thánh Rôsa Lima (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mười năm hồng ânCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Niềm vui được thứ thaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Noi gương thánh Tử đạo (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nương cánh Chúa (Tv. 90) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ngày Hồng ÂnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nguyện Chúa Trời (Tv. 66) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nguyện Chúa Trời (Tv. 66) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nguyện xin hai thánh (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ôi ánh sáng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ôi phút giây Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Quà tặng tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tạ ơn Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tám mối phúc thật (Mt 5,3-12) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tất cả là hồng ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tìm ánh sao (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tìm về cõi lòng (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Từ độ thanh xuân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Từng bước đường (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thánh Monica 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thánh Rôsa Lima 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thầy Giêsu đến (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trong tình hiệp nhất (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vì tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xác tín trọn đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin ngự vào lòng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin ơn hiệp nhất (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin tri ân (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xướng đáp Kinh tối 1 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+++
Có Chúa đồng hành Kết Lễ Lời bài hát
Chị Têrêsa Kết Lễ Lời bài hát
Chúng con tạ ơn ChúaKết Lễ Lời bài hát
 
60 năm hồng ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
60 năm hồng ân Tận Hiến Lời bài hát
**
Ai hy vọng nơi Chúa Cầu Hồn Lời bài hát
Ai muốn theo Ta (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ai muốn theo Ta (*) Tận Hiến Lời bài hát
Ai sẽ nói? (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ai sẽ nói? (Rm 10,14-15) (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Amen 1 (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ánh sáng Phục sinhMùa Phục Sinh Lời bài hát
**
Bao la hồng ân (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bao la hồng ân (*) Cầu Hồn Lời bài hát
Bao la hồng ân (*) Thánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Bố đã ra đi  Hiếu Kính Mẹ Cha Lời bài hát
Bước theo tiếng gọi (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bước theo tiếng gọi (*) Tận Hiến Lời bài hát
Bước vào nhà Chúa (*) Nhập Lễ Lời bài hát
**
Ca tụng Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cánh hoa dâng Mẹ (*) Đức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Có Chúa bên con (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Có Chúa đồng hành  Kết Lễ Lời bài hát
Con nay thuộc về Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con thuộc về Chúa 1 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con thuộc về Chúa 1 Tận Hiến Lời bài hát
Con trở về 1 Mùa Chay Lời bài hát
Con trở về 2 Mùa Chay
Con xin phó thác (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con xin thống hối Mùa Chay Lời bài hát
Cùng Chúa bước đi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cùng hướng lên Mẹ (*) Đức Mẹ Lời bài hát
Cùng tiến vào (*) Nhập Lễ Lời bài hát
Cùng tiến vào (*) Thánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Cùng vào nhà Chúa (*) Nhập Lễ Lời bài hát
Cùng về nơi đây (*) Nhập Lễ Lời bài hát
Cùng với Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cuộc đời có Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
**
Chết là mối lợi Cầu Hồn Lời bài hát
Chết với Đức Kitô  Cầu Hồn Lời bài hát
Chị Têrêsa (*) Các Thánh Lời bài hát
Chị Têrêsa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chị Têrêsa (*) Kết Lễ Lời bài hát
Chiếc áo dòng (*) Tận Hiến Lời bài hát
Cho con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa biết con  Mùa Chay Lời bài hát
Chúa chờ con (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa dẫn đưa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa đã Giáng sinh Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa đã sống lại 1 Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đã sống lại 2 Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đã sống lại 3 Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đồng hành (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa đồng hành (*) Nhạc Giới trẻ Lời bài hát
Chúa gọi con về  Cầu Hồn Lời bài hát
Chúa là con đường (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là niềm vui (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là người cha (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa làm chủ (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa làm chủ (*) Thánh Thi – Thần Vụ Lời bài hát
Chúa luôn bên con (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa ôi (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa thương gọi về  Cầu Hồn Lời bài hát
Chúa yêu (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa yêu (*) Tận Hiến Lời bài hát
Chúa yêu (*) Thánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Chúc lành bữa ăn (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúc Tết Thiên ĐìnhNhạc Xuân Lời bài hát
Chúc tụng Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúc tụng Chúa (*)  Thánh Thi – Thần Vụ Lời bài hát
Chúc tụng Đức Chúa 1 (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúc tụng Đức Chúa 1 (*) Thánh Thi – Thần Vụ Lời bài hát
Chung lời tạ ơn (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chung lời tạ ơn (*) Tận Hiến Lời bài hát
Chung lời tri ân (*) Nhập Lễ Lời bài hát
Chung lời tri ân (*) Thánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Chúng con tạ ơn Chúa (*) Kết Lễ Lời bài hát
**
Dạt dào niềm vui (*) Nhập Lễ Lời bài hát
Dâng lên Chúa (*) Dâng Lễ Lời bài hát
Dâng linh hồn người thân Cầu Hồn Lời bài hát
Dâng linh hồn người thân Dâng Lễ Lời bài hát
Dâng lời ngợi khen (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dâng lời ngợi khen (*) Thánh Thi – Thần Vụ Lời bài hát
Dâng lời tạ ơn (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dâng người ly trần lên Chúa Cầu Hồn Lời bài hát
Dâng người ly trần lên Chúa Dâng Lễ Lời bài hát
Dâng người mẹ hiền Cầu Hồn Lời bài hát
Dâng người mẹ hiền Hiếu Kính Mẹ Cha Lời bài hát
Dâng trào niềm vui Nhập Lễ Lời bài hát
Dâng trào niềm vui Tận Hiến Lời bài hát
**
Đáp lại tiếng gọi  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đáp lại tiếng gọi  Cầu Hồn Lời bài hát
Đến thờ lạy Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đến thờ lạy Chúa (*) Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bài hát
Đi về nhà Cha Cầu Hồn Lời bài hát
Đi về nhà Cha Nhập Lễ Lời bài hát
Đời con (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đời dâng hiến Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đời dâng hiến Tận Hiến Lời bài hát
Đời hồng ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đời hồng ân Tận Hiến Lời bài hát
Đời người Cầu Hồn Lời bài hát
Đức Kitô sống trong tôi  Cầu Hồn Lời bài hát
Đức Kitô sống trong tôi  Hợp Xướng Lời bài hát
Đường Emmaus (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đường Emmaus (*) Nhạc Giới trẻ Lời bài hát
**
Gìn giữ 25 năm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Gìn giữ 25 năm Tận Hiến Lời bài hát
Giờ phút linh thiêng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Giờ phút linh thiêng Tận Hiến Lời bài hát
**
Hạnh phúc ai còn mẹ Cha Mẹ Lời bài hát
Hạnh phúc có Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hạnh phúc dâng trào (*) Nhập Lễ Lời bài hát
Hãy đến đây 1 (Tv. 94) (*) Nhập Lễ Lời bài hát
Hãy sẵn sàng Mùa Vọng Lời bài hát
Hãy tin vào Chúa  Cầu Hồn Lời bài hát
Hãy tỉnh thức Mùa Vọng Lời bài hát
Hãy theo Ta (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy thức tỉnh Mùa Vọng Lời bài hát
Hiến dâng  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hiến dâng  Tận Hiến Lời bài hát
Hiến lễ cuộc đời (*) Dâng Lễ Lời bài hát
Hiến lễ tạ ơn (*) Dâng Lễ Lời bài hát
Hoa dâng kính Mẹ (*)   Đức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Hoa hồng Tình yêu (*) Các Thánh Lời bài hát
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hồn con an vui Cầu Hồn Lời bài hát
Hồng ân Chúa Nhập Lễ Lời bài hát
Hồng ân Chúa Tận Hiến Lời bài hát
Hồng ân 25 năm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hồng ân 25 năm Tận Hiến Lời bài hát
Hồng ân 25 năm Thánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Hỡi toàn thể địa cầu 1 (Tv. 99) (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hỡi toàn thể địa cầu 1 (*) Thánh Thi – Thần Vụ Lời bài hát
Huyền nhiệm tình yêu  Tận Hiến Lời bài hát
Huyền nhiệm tình yêu  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hy lễ cuối đời Cầu Hồn Lời bài hát
Hy lễ cuối đời Nhập Lễ Lời bài hát
Hy lễ Phục Sinh Mùa Phục Sinh Lời bài hát
**
Kết muôn tâm hồn (*)   Nhập Lễ Lời bài hát
Kính chào Đức Nữ Vương (*) Đức Mẹ Lời bài hát
Kính chào Đức Nữ Vương (*) Thánh Thi – Thần Vụ Lời bài hát
Kinh Thống hối  Mùa Chay Lời bài hát
Kính lạy Bà (*)   Đức Mẹ Lời bài hát
Kính lạy Bà (*) Thánh Thi – Thần Vụ Lời bài hát
Không bao giờ quên (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Khúc hát tri ân (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
**
Lạy Chúa, con đây (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời (*)     Đức Mẹ Lời bài hát
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời (*) Thánh Thi – Thần Vụ Lời bài hát
Lạy Mẫu Nghi cao cả (*)   Đức Mẹ Lời bài hát
Lạy Mẫu Nghi cao cả (*) Thánh Thi – Thần Vụ Lời bài hát
Lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc (*)   Đức Mẹ Lời bài hát
Lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc (*) Thánh Thi – Thần Vụ Lời bài hát
Lấy gì (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lễ dâng đời con (*)   Dâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật đời con Dâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật đời con Tận Hiến Lời bài hát
Lễ vật tiến dâng (*) Dâng Lễ Lời bài hát
Linh hồn tôi 1 (*) Đức Mẹ Lời bài hát
Linh hồn tôi 1 (*) Thánh Thi – Thần Vụ
Linh hồn tôi 2 Thánh Thi – Thần Vụ
Linh hồn tôi 3 Thánh Thi – Thần Vụ
Linh hồn tôi 4 Thánh Thi – Thần Vụ
Linh hồn tôi 5 Thánh Thi – Thần Vụ
Linh hồn tôi 6 Thánh Thi – Thần Vụ
Linh hồn tôi 7 Thánh Thi – Thần Vụ
Linh hồn tôi 8 Thánh Thi – Thần Vụ
Linh hồn tôi 9 Thánh Thi – Thần Vụ
Linh hồn tôi 10 Thánh Thi – Thần Vụ
Linh mục của Chúa Tận Hiến Lời bài hát
Loan báo Tin mừng (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Loan báo Tin mừng (*) Truyền Giáo
Lòng hân hoan (*) Nhập Lễ Lời bài hát
Lòng hân hoan (*) Thánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Lời ca cảm mến (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh của bố mẹ  Cha Mẹ Lời bài hát
Lời kinh hòa bình (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời Ngài tặng ban (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện hiệp nhất (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện hiệp nhất (*) Chúa Thánh Thần
Lời nguyện linh mục Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện linh mục Tận Hiến Lời bài hát
Lời nguyện tạ ơn (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời tạ ơn Tận Hiến Lời bài hát
Lời tri ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời tri ân Tận Hiến Lời bài hát
**
Máu chiên bò (Tv. 40) (*) Dâng Lễ Lời bài hát
Mẹ đẹp như (*) Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ mùa Xuân Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ mùa Xuân Xuân Lời bài hát
Mến Thánh Giá (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Một điều răn mới (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Một đời cảm mến Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Một đời cảm mến Tận Hiến Lời bài hát
Một đời cảm mến Thánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Một lần nữa Mùa Chay Lời bài hát
Muôn lạy Chúa 1 (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Muôn lạy Chúa 1 (*) Thánh Thi – Thần Vụ
Muôn lạy Chúa 2 Thánh Thi – Thần Vụ
Mưa Đấng Thiên Sai Mùa Vọng Lời bài hát
Mừng 25 năm 1 (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mừng 25 năm 1 (*) Thánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Mừng 25 năm 2 Thánh Ca Tạ Ơn
Mừng 50 năm (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mừng 50 năm (*) Thánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Mừng các thánh (*) Các Thánh Lời bài hát
Mừng các thánh dòng Đa-Minh (*) Các Thánh Lời bài hát
Mừng Chúa Giáng Sinh  Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Mừng Mẹ Thiên Chúa (*)   Đức Mẹ Lời bài hát
Mừng ngày lập dòng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mừng ngày lập dòng Đức Mẹ Lời bài hát
Mừng ngày lập dòng Hợp Xướng Lời bài hát
Mừng ngày lập dòng Tận Hiến Lời bài hát
Mừng thánh dòng (*) Các Thánh Lời bài hát
Mừng Thánh Rôsa Lima (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mừng Thánh Rôsa Lima (*) Các Thánh Lời bài hát
Mười năm hồng ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mười năm hồng ân Tận Hiến Lời bài hát
Mười năm hồng ânThánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
**
Nào muôn dân (Tv. 84) (*) Nhập Lễ Lời bài hát
Nào muôn dân (*) Thánh Thi – Thần Vụ Lời bài hát
Nào ta hãy đến (Tv. 94) (*) Nhập Lễ Lời bài hát
Nào ta hãy đến (Tv. 94) (*) Thánh Thi – Thần Vụ Lời bài hát
Niềm tin của chúng ta Cầu Hồn Lời bài hát
Niềm vui được thứ tha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Niềm vui được thứ tha Mùa Chay Lời bài hát
Noi gương thánh Tử đạo (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Noi gương thánh Tử đạo (*) Các Thánh Lời bài hát
Nương cánh Chúa (Tv. 90) (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nương cánh Chúa (Tv. 90) (*) Thánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Ngày Hồng Ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ngày Hồng Ân Tận Hiến Lời bài hát
Ngũ bái (*) Đức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Nguyện Chúa Trời (Tv. 66) (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nguyện Chúa Trời (Tv. 66) (*) Thánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Nguyện xin hai thánh (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nguyện xin hai thánh (*)   Các Thánh Lời bài hát
Nhớ bố Cầu Hồn Lời bài hát
Nhớ bố Hiếu Kính Mẹ Cha Lời bài hát
Như một hiến lễ (*) Dâng Lễ Lời bài hát
**
Ôi ánh sáng (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ôi ánh sáng (*) Các Thánh Lời bài hát
Ôi phút giây  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ôi phút giây  Tận Hiến Lời bài hát
**
Phút hồi tâm  Mùa Chay Lời bài hát
**
Quà tặng tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Quà tặng tình yêu Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
**
Sống chết cho Chúa Cầu Hồn Lời bài hát
Sống chết cho Chúa Hợp Xướng Lời bài hát
**
Ta là sự phục sinh Cầu Hồn Lời bài hát
Ta là sự sống lại  Cầu Hồn Lời bài hát
Tạ ơn Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tám mối phúc thật (Mt 5,3-12) (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tâm tư hân hoan Nhập Lễ Lời bài hát
Tâm tư hân hoan Tận Hiến Lời bài hát
Tấm bánh đời con Cầu Hồn Lời bài hát
Tấm bánh đời con Dâng Lễ Lời bài hát
Tất cả là hồng ân  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tất cả là hồng ân  Tận Hiến Lời bài hát
Tìm ánh sao (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tìm về cõi lòng (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình cha Cha Mẹ Lời bài hát
Tình mẹ Cha Mẹ Lời bài hát
Tình mẹ cha  Cha Mẹ Lời bài hát
Tôi ra đi  Cầu Hồn Lời bài hát
Tôi thú nhận  Mùa Chay Lời bài hát
Từ độ thanh xuân  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Từ độ thanh xuân  Tận Hiến Lời bài hát
Từng bước đường (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thánh Monica 1 (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thánh Monica 1 (*) Các Thánh Lời bài hát
Thánh Rôsa Lima 1 (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thánh Rôsa Lima 1 (*)   Các Thánh Lời bài hát
Thánh Monica 2 Các Thánh
Thánh Monica 3 Các Thánh
Thánh Monica 4 Các Thánh
Thánh Rosa Lima 2 Các Thánh
Thánh Rosa Lima 3 Các Thánh
Thầy Giêsu đến (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thầy Giêsu đến (*) Nhạc Giới trẻ Lời bài hát
Tro bụi  Mùa Chay Lời bài hát
Trọn đời con Cầu Hồn Lời bài hát
Trọn đời con Hiếu Kính Mẹ Cha Lời bài hát
Trong tình hiệp nhất (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trở về  Mùa Chay Lời bài hát
**
Vang lên cung đàn (*) Nhập Lễ Lời bài hát
Vào năm học mới 1 Nhập Lễ Lời bài hát
Vào năm học mới 2
Về nhà Cha Cầu Hồn Lời bài hát
Về với Chúa Cầu Hồn Lời bài hát
Vì tình yêu  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vì tình yêu  Tận Hiến Lời bài hát
Vui hân hoan Nhập Lễ Lời bài hát
Vui hân hoan Tận Hiến Lời bài hát
**
Xa mẹ 1 Hiếu Kính Mẹ Cha Lời bài hát
Xa Mẹ 2 Hiếu Kính Mẹ Cha Lời bài hát
Xa Mẹ 3 Hiếu Kính Mẹ Cha Lời bài hát
Xác tín trọn đời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xác tín trọn đời Tận Hiến Lời bài hát
Xin Chúa đến Mùa Vọng Lời bài hát
Xin dâng lên Mẹ (*) Đức Mẹ Lời bài hát
Xin hãy đến (Tv. 145) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin ngự vào lòng (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin ơn hiệp nhất (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin thương xót con  Mùa Chay Lời bài hát
Xin tri ân (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xuân vắng cha Cầu Hồn Lời bài hát
Xuân vắng cha Hiếu Kính Mẹ Cha Lời bài hát
Xuân vắng cha Xuân Lời bài hát
Xướng đáp Kinh tối 1 (*)   Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xướng đáp Kinh tối 1 (*) Thánh Thi – Thần Vụ Lời bài hát
Xướng đáp kinh tối 2 Thánh Thi – Thần Vụ

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s