Nhạc sĩ Kim Loan (Sr.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.

Bước vào Nhà Chúa
Ca tụng Chúa
Cùng tiến vào…
Cùng vào nhà Chúa
Cùng về nơi đây
Chúc tụng Chúa
Chung lời tri ân
Dạt dào niềm vui
Dâng lời ngợi khen
Hạnh phúc dâng trào
Hãy đến đây/1 (Tv. 94)
Hãy đến đây/2 (Tv. 94)
Hỡi toàn thể địa cầu/1 (Tv. 99)
Hỡi toàn thể địa cầu/2 (Tv. 99)
Kết muôn tâm hồn
Lòng hân hoan
Nào muôn dân (Tv. 94)
Nào ta hãy đến (Tv. 94)
Vang lên cung đàn

ALLELUIA

*
Amen/1
Amen/2

DÂNG LỄ

*
Dâng lên Chúa
Hiến lễ cuộc đời
Hiến lễ tạ ơn
Lễ dâng đời con
Lễ vật tiến dâng
Máu chiên bò (Tv. 40)
Như một hiến lễ

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ

*
Ai sẽ nói? (thơ: Jpah)
Có Chúa bên con
Con nay thuộc về Chúa
Con xin phó thác
Cùng với Chúa
Cuộc đời có Chúa
Chúa chờ con
Chúa dẫn đưa
Chúa là con đường
Chúa là niềm vui
Chúa là người cha
Chúa luôn bên con
Chung lời tạ ơn
Dâng lời tạ ơn
Đến thờ lạy Chúa
Đời con
Hạnh phúc có Chúa
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa
Khúc hát tri ân
Lạy Chúa con đây (thơ: Jpah)
Lấy gì…
Lời ca cảm mến
Lời kinh hòa bình (thơ: Jpah)
Lời Ngài tặng ban
Mến Thánh Giá (thơ: PAH)
Nương cánh Chúa (Tv. 90)
Nguyện Chúa Trời (Tv. 66)
Tạ ơn Chúa
Tìm về cõi lòng
Từng bước đường
Trong tình hiệp nhất
Xin ngự vào lòng
Xin ơn hiệp nhất
Xin tri ân

KẾT LỄ

*
Có Chúa đồng hành

MÙA VỌNG

*
Hãy sẵn sàng
Hãy tỉnh thức
Hãy thức tỉnh
Mưa Đấng Thiên sai
Xin Chúa đến

MÙA GIÁNG SINH

*
Chúa đã Giáng Sinh
Mừng Chúa Giáng Sinh
Quà tặng tình yêu

MÙA CHAY

*
Con trở về/1
Con trở về/2
Con xin thống hối
Chúa biết con
Kinh thống hối
Một lần nữa
Niềm vui được thứ tha
Phút hồi tâm
Tôi thú nhận
Tro bụi
Trở về
Xin thương xót con

MÙA PHỤC SINH

*
Ánh sáng Phục Sinh
Chúa đã sống lại/1
Chúa đã sống lại/2
Chúa đã sống lại/3
Hy lễ Phục Sinh

CHÚA THÁNH THẦN

*
Lời nguyện hiệp nhất

ĐỨC MẸ

*
Cánh hồng dâng Mẹ
Cùng hướng lên Mẹ
Mẹ đẹp như…
Mừng Mẹ Thiên Chúa
Xin dâng lên Mẹ

DÂNG HOA ĐỨC MẸ

*
Hoa dâng kính Mẹ
Ngũ bái

CÁC THÁNH

*
Chị Tê-rê-sa (thơ: Jpah)
Hoa hồng Tình yêu
Mừng Các Thánh
Mừng Các Thánh Dòng Đa Minh
Mừng Thánh Dòng
Mừng Thánh Rosa Lima
Nguyện xin Hai Thánh (Phêrô và Phaolô)
Ôi ánh sáng (Thánh Đa Minh)
Thánh Monica/1
Thánh Monica/2
Thánh Monica/3
Thánh Monica/4
Thánh Rosa Lima/1
Thánh Rosa Lima/2
Thánh Rosa Lima/3

THÁNH THI – THẦN VỤ

*
Chúc tụng Đức Chúa/1
Chúc tụng Đức Chúa/2
Chúc tụng Đức Chúa/3
Chúc tụng Đức Chúa/4
Chúc tụng Đức Chúa/5
Chúc tụng Đức Chúa/6
Chúc tụng Đức Chúa/7
Kính chào Đức Nữ Vương
Kính lạy Bà
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời
Lạy Mẫu Nghi cao cả
Lạy Nữ Hoàng Thiên quốc
Linh hồn tôi/1
Linh hồn tôi/2
Linh hồn tôi/3
Linh hồn tôi/4
Linh hồn tôi/5
Linh hồn tôi/6
Linh hồn tôi/7
Linh hồn tôi/8
Linh hồn tôi/9
Linh hồn tôi/10
Muôn lạy Chúa/1
Muôn lạy Chúa/2
Xướng đáp kinh tối/1
Xướng đáp kinh tối/2

THÁNH CA TIN MỪNG

*
Chúa ôi! (thơ: Jpah)
Hãy theo Ta! (thơ: Jpah)
Không bao giờ quên
Một điều răn mới
Tám mối phúc thật (Mt 5, 3-12)

THÁNH CA TẠ ƠN

*
Bao là hồng ân
Lời nguyện tạ ơn
Mừng 25 năm/1
Mừng 25 năm/2
Mừng 50 năm

CẦU HỒN

*
Chết là mối lợi
Chết với Đức Kitô
Chúa gọi con về
Chúa thương gọi về
Đáp lại tiếng gọi
Đi về nhà Cha
Đời người
Đức Kitô sống trong tôi
Hãy tin vào Chúa
Hồn con an vui
Hy lễ cuối đời
Niềm tin của chúng ta
Sống chết cho Chúa
Ta là sự phục sinh
Ta là sự sống lại (Ga 11,25)
Trọn đời con
Về nhà Cha

NHẠC VỀ GIA ĐÌNH

*
Hạnh phúc ai còn Mẹ

HIẾU KÍNH MẸ CHA

*
Bố đã ra đi
Dâng người Mẹ hiền
Nhớ bố/1
Tình Cha
Tình Mẹ
Tình Mẹ Cha
Xa Mẹ/1
Xa Mẹ/2
Xa Mẹ/3

TRUYỀN GIÁO

*
Loan báo Tin Mừng

XUÂN

*
Mẹ mùa xuân

CHỦ ĐỀ

*
Cùng Chúa bước đi
Chúc lành bữa ăn (thơ: Jpah)
Chúc Tết Thiên đình
Vào năm học mới/1
Vào năm học mới/2

THỂ LOẠI THÁNH CA PHỤNG VỤ KHÁC

*
Lời kinh của Bố Mẹ
Tìm ánh sao (Mt 2, 1-12)
*
_____________________________

Danh Sách Nhạc Sĩ Thánh Ca.
THÁNH LỄ.
Ai muốn theo Ta (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ai sẽ nói? (Rm. 10, 14-15) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Amen 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Bao la hồng ân (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bước theo tiếng gọi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bước vào nhà Chúa (*)Nhập Lễ Lời bài hát
+
Ca tụng Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Có Chúa bên con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Có Chúa đồng hành Kết Lễ Lời bài hát
Con nay thuộc về Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con thuộc về Chúa 1Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con xin phó thác (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cùng Chúa bước điCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cùng tiến vào (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Cùng vào nhà Chúa (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Cùng về nơi đây (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Cùng với Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cuộc đời có Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Chị Têrêsa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chị Têrêsa (*)Kết Lễ Lời bài hát
Chúa chờ con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa dẫn đưa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa đồng hành (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là con đường (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là niềm vui (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là người cha (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa làm chủ (Tv. 23) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa luôn bên con (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa ôi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa yêu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúc lành bữa ăn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúc tụng Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúc tụng Đức Chúa 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chung lời tạ ơn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chung lời tri ân (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Chúng con tạ ơn Chúa (*)Kết Lễ Lời bài hát
+
Dạt dào niềm vui (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Dâng lên Chúa (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Dâng linh hồn người thânDâng Lễ Lời bài hát
Dâng lời ngợi khen (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dâng lời tạ ơn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dâng người ly trần lên ChúaDâng Lễ Lời bài hát
Dâng trào niềm vuiNhập Lễ Lời bài hát
+
Đáp lại tiếng gọi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đến thờ lạy Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đi về nhà ChaNhập Lễ Lời bài hát
Đời con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đời dâng hiếnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đời hồng ânCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đường Emmaus (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Gìn giữ 25 nămCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Giờ phút linh thiêngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Hạnh phúc có ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hạnh phúc dâng trào (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Hãy đến đây 1 (Tv. 94) (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Hãy theo Ta (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hiến dâng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hiến lễ cuộc đời (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Hiến lễ tạ ơn (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hồng ân ChúaNhập Lễ Lời bài hát
Hồng ân 25 nămCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hỡi toàn thể địa cầu 1 (Tv. 99) (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Huyền nhiệm tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hy lễ cuối đờiNhập Lễ Lời bài hát
+
Kết muôn tâm hồn (*)  Nhập Lễ Lời bài hát
Không bao giờ quên (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Khúc hát tri ân (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Lạy Chúa, con đây (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lấy gì (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lễ dâng đời con (*)  Dâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật đời conDâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật tiến dâng (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Loan báo Tin mừng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lòng hân hoan (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Lời ca cảm mến (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh hòa bình (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời Ngài tặng ban (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện hiệp nhất (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện linh mụcCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện tạ ơn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời tri ânCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Máu chiên bò (Tv. 40) (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Mến Thánh Giá (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Một điều răn mới (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Một đời cảm mếnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Muôn lạy Chúa 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mừng 25 năm 1 (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mừng 50 năm (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mừng ngày lập dòngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mừng Thánh Rôsa Lima (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mười năm hồng ânCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Nào muôn dân (Tv. 84) (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Nào ta hãy đến (Tv. 94) (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Niềm vui được thứ thaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Noi gương thánh Tử đạo (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nương cánh Chúa (Tv. 90) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ngày Hồng ÂnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nguyện Chúa Trời (Tv. 66) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nguyện Chúa Trời (Tv. 66) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nguyện xin hai thánh (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Như một hiến lễ (*)Dâng Lễ Lời bài hát
+
Ôi ánh sáng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ôi phút giây Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Quà tặng tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Tạ ơn Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tám mối phúc thật (Mt 5,3-12) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tâm tư hân hoanNhập Lễ Lời bài hát
Tấm bánh đời conDâng Lễ Lời bài hát
Tất cả là hồng ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tìm ánh sao (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tìm về cõi lòng (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Từ độ thanh xuân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Từng bước đường (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thánh Monica 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thánh Rôsa Lima 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thầy Giêsu đến (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trong tình hiệp nhất (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Vang lên cung đàn (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Vào năm học mới 1Nhập Lễ Lời bài hát
Vì tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vui hân hoanNhập Lễ Lời bài hát
+
Xác tín trọn đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin ngự vào lòng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin ơn hiệp nhất (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin tri ân (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xướng đáp Kinh tối 1 (*)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s