Nhạc sĩ Viết Chung – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

(1) Theo Thánh lễ – (2) Theo Mùa Phụng Vụ – (3) Theo Chủ Đề

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA
MÙA VỌNG – GIÁNG SINH
Chúa Nhật 1A Mùa VọngTrẩy lên đền thánh (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa VọngThành đô hỡi (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa VọngChúng ta sẽ tiến vào (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngSự công chính (Tv. 71)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngTriều đại Người (Tv. 71)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngXin Chúa ngự đến (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngXin Chúa đến cứu độ (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa VọngChúa ngự đến (Tv. 23)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa VọngXin hồi phục (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa VọngĐấng chăn dắt Israel (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngXin tỏ ra (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngƠn cứu độ gần đến (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa VọngLinh hồn tôi nhảy mừng (Lc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngCon ca tụng (Tv. 88)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngTình thương của Chúa (Tv. 88)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa VọngĐường nẻo Chúa (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa VọngĐường nẻo Chúa 2 (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa VọngXin chỉ dậy (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa VọngCon nâng hồn lên (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngÔi lạ lùng (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngVĩ đại thay (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngNào reo vui (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngNào reo vui 2 (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngChúa trời hiển trị (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngNguyện thánh nhan (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngPhục hồi dân Chúa (Tv. 79)Lời bài hát
+
Giáng sinh lễ vọngCa ngợi tình thương (Tv. 88)Lời bài hát
Giáng sinh lễ vọngTôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Lời bài hát
Giáng sinh lễ vọngÂn nghĩa Chúa (Tv. 88)Lời bài hát
Giáng sinh lễ đêmĐấng cứu độ (Tv. 95)Lời bài hát
Giáng sinh lễ đêmĐấng cứu độ 2 (Tv. 95)Lời bài hát
Giáng sinh lễ rạng đôngÁnh sáng rực rỡ (Tv. 96)Lời bài hát
Giáng sinh lễ rạng đôngÁnh sáng bừng lên (Tv. 96)Lời bài hát
Giáng sinh lễ ngàyKhắp cõi dất (Tv. 97)Lời bài hát
Giáng sinh lễ ngàyKhắp nơi (Tv. 97)Lời bài hát
Giáng sinh lễ ngàyKhắp nơi 2 (Tv. 97)Lời bài hát
+
Lễ thánh giaAi kính sợ (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ thánh giaHạnh phúc thay (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ thánh giaPhúc đức thay (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ hiển linhKhắp muôn dân 1 (Tv. 71)Lời bài hát
Lễ hiển linhKhắp muôn dân 2 (Tv. 71)Lời bài hát
Lễ hiển linhKhắp muôn dân 3 (Tv. 71)Lời bài hát
Lễ Mẹ Thiên ChúaÁnh tôn nhan (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 sau giáng sinhNgôi lời (Tv. 147)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 sau giáng sinhNgôi lời đã làm người (Tv. 147)Lời bài hát
+
MÙA CHAY – PHỤC SINH
Thứ tư lễ troChúng con đắc tội (Tv. 50)Lời bài hát
Thứ tư lễ troXin xót thương con (Tv. 50)Lời bài hát
Thứ tư lễ troNguyện cầu Chúa thương (Tv. 50)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa ChayHối lỗi (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayTin cậy nơi Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayHằng hy vọng (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayƯớc chi hôm nay (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayChính Chúa chiên (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayChúa luôn từ ái (Tv. 129)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa ChayĐường lối của Chúa (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa ChayTôi sẽ bước đi (Tv. 115)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa ChayLời trường sinh (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa ChayNếu lòng ta quên (Tv. 136)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa ChayXin tái tạo (Tv. 50)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa ChayLúc ngặt nghèo (Tv. 90)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa ChayTrong lúc gian nan (Tv. 90)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayCúi xin Ngài (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayNguồn ánh sáng (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa ChayĐấng nhân hậu (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayHãy nghiệm xem (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayThật lớn lao (Tv. 125)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2 lễ láSao Ngài nỡ bỏ tôi (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 lễ láLạy Chúa con thờ (Tv. 21)Lời bài hát
Thứ năm tuần thánh-lễ dầuCa ngợi tình Chúa (Tv. 88)Lời bài hát
Thứ năm tuần thánh-lễ tiệc lyTa được thông phần (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ năm tuần thánh-lễ tiệc lyKhi nâng chén (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ sáu tuần thánhCon phó dâng (Tv. 30)Lời bài hát
Thứ sáu tuần thánhCon phó dâng 2 (Tv. 30)Lời bài hát
Thứ bảy tuần thánh bài đọc 1Xin Chúa sai Thánh Thần (Tv. 103)Lời bài hát
Thứ bảy tuần thánh bài đọc 3Đấng lẫm liệt (Xh. 15)Lời bài hát
Thứ bảy tuần thánh bài đọc 5Uống tận nguồn (Is. 12)Lời bài hát
Thứ bảy tuần thánh bài đọc 7Tìm về mạch suối (Tv. 41)Lời bài hát
Halleluja & Đáp ca sau thánh thưNào cảm tạ (Tv. 117)Lời bài hát
Đáp ca sau thánh thưKỳ công tay Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Thứ bảy Vọng Phục SinhTụng ca nguồn nướcLời bài hát
Thứ bảy Vọng Phục SinhĐiệp ca dòng nước cứu độLời bài hát
+
Chúa Nhật Phục sinh Đây là ngày 1 (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật Phục sinh Đây là ngày 2 (Tv. 117)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục sinhChúa vẫn trọn tình (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục sinhCảm tạ Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục sinhChúa sẽ dạy con (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục sinhChúa chăn giữ (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục sinhHy vọng nơi Ngài (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục sinhCả thế giới (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục sinhToàn thể đất nước (Tv. 65)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục sinhXin cảm tạ (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục sinhNào cảm tạ Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục sinhChúng con cầu mong (Tv. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục sinhXin cho con thấy (Tv. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục sinhTảng đá góc tường (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục sinhViên đá thợ xây (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục sinhGiữa đại hội (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục sinhTri ân Ngài (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục sinhƠn Chúa cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục sinhƠn Ngài cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 3C Phục sinhTán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục sinhTâu thánh thượng (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục sinhMuôn lạy Chúa (Tv. 66)Lời bài hát
+
Chúa nhật thăng thiênChúa ngự lên (Tv. 46)Lời bài hát
Chúa nhật thăng thiênChúa lên trời (Tv. 46)Lời bài hát
Chúa nhật thăng thiênChúa lên trời 2 (Tv. 46)Lời bài hát
Chúa nhật hiện xuốngXin sai thần linh (Tv. 103)Lời bài hát
Chúa nhật hiện xuốngXin thần khí (Tv. 103)Lời bài hát
Chúa nhật hiện xuốngXin cử thần linh (Tv. 103)Lời bài hát
Chúa nhật hiện xuốngThần linh Chúa (Tv. 103)Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN
Chúa nhật 1A Thường niênPhúc lành (Tv. 28)
Chúa nhật 1A Thường niênPhúc lành và bình an (Tv. 28)
Chúa nhật 2A Thường niênNày con đến (Tv. 39)
Chúa nhật 4A Thường niênTâm hồn khó nghèo (Tv. 145)
Chúa nhật 5A Thường niênTấm gương trong (Tv. 111)
Chúa nhật 5A Thường niênNgay trong noi u tối (Tv. 111)
Chúa nhật 10A Thường niênChúa luôn từ ái (Tv. 129)
Chúa nhật 13A Thường niênTôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)
Chúa nhật 16A Thường niênVì Chúa nhân hậu (Tv. 85)
Chúa nhật 18A Thường niênChúa mở rộng tay (Tv. 144)
Chúa nhật 20A Thường niênChư dân ca tụng (Tv. 66)
Chúa nhật 22A Thường niênLinh hồn tôi khao khát (Tv. 62)
Chúa nhật 23A Thường niênNgày hôm nay (Tv. 94)
Chúa nhật 24A Thường niênĐấng từ bi (Tv. 102)
Chúa nhật 25A Thường niênChúa gần gũi (Tv. 144)
Chúa nhật 27A Thường niênVườn nho của Chúa (Tv. 79)
Chúa nhật 28A Thường niênTôi sẽ ở (Tv. 22)
Chúa nhật 29A Thường niên Hãy dâng Chúa (Tv. 95)
Chúa nhật 30A Thường niên Chúa là sức mạnh (Tv. 17)
Chúa nhật 30A Thường niên Sức mạnh của tôi (Tv. 17)
Chúa nhật 31A Thường niên Kề bên lòng Chúa (Tv. 130)
Chúa nhật 32A Thường niênKhao khát (Tv. 62)
Chúa nhật 32A Thường niênKhao khát 4 bè (Tv. 62)
Chúa nhật 33A Thường niênNgười gieo hạt giống (Tv. 123)
Chúa nhật 34A Thường niênTôi nào thiếu gì (Tv. 22)
+
Chúa nhật 1B Thường niênPhúc lành và bình an (Tv. 28)
Chúa nhật 2B Thường niênNày con đến (Tv. 39)
Chúa nhật 4B Thường niênĐừng cứng lòng (Tv. 94)
Chúa nhật 4B Thường niênNào hãy nghe (Tv. 94)
Chúa nhật 4B Thường niênTa đừng cứng lòng (Tv. 94)
Chúa nhật 5B Thường niênNào ca tụng (Tv. 146)
Chúa nhật 6B Thường niênTình Chúa chở che (Tv. 31)
Chúa nhật 7B Thường niênXin tha phạt (Tv. 40)
Chúa nhật 8B Thường niênChúa nhân hậu (Tv. 102)
Chúa nhật 11B Thường niênPhúc thay được tạ ơn (Tv. 91)
Chúa nhật 12B Thường niênChúa trọn tình thương (Tv. 106)
Chúa nhật 12B Thường niênHãy vui sướng (Tv. 106)
Chúa nhật 13B Thường niênCon tán dương (Tv. 29)
Chúa nhật 14B Thường niênHướng nhìn lên Chúa (Tv. 122)
Chúa nhật 14B Thường niênMắt chúng con (Tv. 122)
Chúa nhật 15 Thường niênXin tỏ ra (Tv. 84)
Chúa nhật 16B Thường niênCó Chúa chăn (Tv. 22)
Chúa nhật 16B Thường niênCó Chúa chăn giữ (Tv. 22)
Chúa nhật 16B Thường niênMục tử ca (Tv. 22)
Chúa nhật 17B Thường niênChúa rộng tay (Tv. 144)
Chúa nhật 18B Thường niênBánh bởi trời (Tv. 77)
Chúa nhật 18B Thường niênChúa nuôi dân (Tv. 77)
Chúa nhật 18B Thường niênĐiều chúng tôi biết (Tv. 77)
Chúa nhật 19B Thường niênChúa ngọt ngào (Tv. 33)
Chúa nhật 20B Thường niênHãy nghiệm xem (Tv. 33)
Chúa nhật 20B Thường niênChúa tốt lành (Tv. 33)
Chúa nhật 21B Thường niênChúa thánh thiện (Tv. 33)
Chúa nhật 22B Thường niênAl được vào (Tv. 14)
Chúa nhật 22B Thường niênTrong nhà Chúa (Tv. 14)
Chúa nhật 23B Thường niênHồn ta hỡi (Tv. 145)
Chúa nhật 24B Thường niênTôi sẽ bước đi (Tv. 114)
Chúa nhật 25B Thường niênChính Ngài nắm giữ (Tv. 53)
Chúa nhật 26B Thường niênGiới luật Chúa (Tv. 18)
Chúa nhật 27B Thường niênChúa ban ơn (Tv. 127)
Chúa nhật 27B Thường niênChúa chúc phúc (Tv. 127)
Chúa nhật 28B Thường niênNo say tình Chúa (Tv. 89)
Chúa nhật 29B Thường niênChúng con tin cậy (Tv. 32)
Chúa nhật 29B Thường niênHồng ân cứu rỗi (Tv. 32)
Chúa nhật 31B Thường niênSức mạnh của con (Tv. 17)
Chúa nhật 32B Thường niênCa tụng Chúa (Tv. 145)
Chúa nhật 33B Thường niênMùa gặt mai sau (Tv. 125)
Chúa nhật 34B Thường niênChúa hiển trị 1 (Tv. 92)
Chúa nhật 34B Thường niênChúa hiển trị 2 (Tv. 92)
+
Chúa nhật 4C Thường niênCon sẽ loan truyền (Tv. 70)
Chúa nhật 4C Thường niênMiệng con sẽ loan truyền (Tv. 70)
Chúa nhật 6C Thường niênĐặt niềm tin cậy (Tv. 1)
Chúa nhật 7C Thường niênChúa là đấng từ bi (Tv. 102)
Chúa nhật 8C Thường niênThật thiện hảo (Tv. 91)
Chúa nhật 9C Thường niênHãy đi rao giảng (Tv. 116)
Chúa nhật 10C Thường niênTôi ca tụng Chúa (Tv. 29)
Chúa nhật 12C Thường niênLạy Thiên Chúa con thờ (Tv. 62)
Chúa nhật 13C Thường niênGia nghiệp của con (Tv. 15)
Chúa nhật 14C Thường niênNào tung hô (Tv. 65)
Chúa nhật 15C Thường niênHỡi những ai nghèo khổ (Tv. 68)
Chúa nhật 17C Thường niênCon khẩn cầu (Tv. 137)
Chúa nhật 17C Thường niênKhi tôi kêu cầu (Tv. 137)
Chúa nhật 18C Thường niênChớ cứng đầu (Tv. 94)
Chúa nhật 19C Thường niênDân tộc Chúa chọn (Tv. 32)
Chúa nhật 20C Thường niênXin Ngài mau đến (Tv. 39)
Chúa nhật 21C Thường niênHãy đi rao giảng (Tv. 116)
Chúa nhật 22C Thường niênVì yêu thương (Tv. 67)
Chúa nhật 23C Thường niênQua muôn thế hệ (Tv. 89)
Chúa nhật 23C Thường niênChốn con nương nhờ (Tv. 89)
Chúa nhật 24C Thường niênTôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50)
Chúa nhật 25C Thường niên Nào ta ca ngợi (Tv. 112)
Chúa nhật 26C Thường niên Hãy ca tụng (Tv. 145)
Chúa nhật 27C Thường niênHãy nghe lời Chúa (Tv. 94)
Chúa nhật 28C Thường niênChúa biểu dương (Tv. 97)
Chúa nhật 29C Thường niênƠn phù trợ (Tv. 120)
Chúa nhật 30C Thường niênKẻ hèn kêu lên (Tv. 33)
Chúa nhật 31C Thường niênMuôn thuở muôn đời (Tv. 144)
Chúa nhật 32C Thường niênThức giấc (Tv. 16)
Chúa nhật 33C Thường niênAi nghẹn ngào (Tv. 125)
Chúa nhật 34C Thường niênTrẩy lên đền thánh (Tv. 121)
BỘ LỄ – KINH NGUYỆN.
Bộ lễ Giáng Sinh
Kinh Sáng Danh
Phụ khúc Kinh Kính Mừng 
Xin Chúa thương xót
+
ALLELUIA.
Alleluia Ai chịu khổ hình
Alleluia Con xin lắng nghe
Alleluia Chúc tụng Thiên Chúa
Alleluia Hãy mở lòng
Alleluia Một Tin mừng
Alleluia Nào ta cảm tạ
Alleluia Ngàn lời ca
Alleluia Ngày thánh
Alleluia Trong tình yêu Thiên Chúa
Phúc thay cho người được thử thách
+
NHẬP LỄ.
Con hằng ước mơ
Hát lên cùng tôi
Khúc ca lên đền
Lên đền thánh
Quanh bàn thánh
Tất cả chư dân
Tiến về Nhà Chúa
Trước nhan Chúa
+
DÂNG LỄ.
Của lễ con dâng
Của lễ đầu mùa 
Của lễ đơn sơ
Của lễ niềm vui
Của lễ tình yêu
Của lễ trung trinh
Dâng của lễ
Dâng dâng lên
Dâng lên bàn thánh
Dâng ngọn nến hồng
Dâng với Mẹ 
Đây của lễ
Đây chút tình con 
Đoàn con dâng Chúa
Hát mãi hát mãi 
Hãy cho
Hãy sống
Hãy vui 
Hãy yêu
Khói hương chân tình
Lễ dâng cuộc đời 
Lễ dâng chân thành
Lễ dâng hiệp nhất 
Lễ dâng mùa cứu độ
Lễ dâng tình yêu
Lễ dâng tuổi xuân
Lễ dâng trẻ thơ
Lời tạ ơn
Man mác hương trầm
Mồ hôi và nước mắt
Nén hương lòng
Ngạt ngào khói hương
Từ ruộng đất
Với của lễ 
+
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
Ai kiếm tìm
Ánh sáng Thượng Đế
Ánh sáng và nguồn sống
Con đã no thỏa
Con xin hát mãi
Chính Chúa đang nâng đỡ
Chúa dưỡng nuôi
Chút tình cỏ hoa
Giêrusalem mới 
Lắng nghe
Lời trường sinh
Mời dự tiệc thánh
Này đây Chúa thống trị 
Nơi nhà Chúa
Ngài đã bẻ bánh
Ngàn lời ca
Nguồn tình yêu từ trái tim Cha
Những ai trông cậy
Phúc cho ai
Ta mang Tin Vui
Tạ ơn Chúa
Tình yêu ngàn trùng
Tôi vẫn trông cậy vào Ngài
Triều thiên vĩnh phúc
Trước nhan Chúa
Xin củng cố gia nghiệp
Xin ở với con
+
KẾT LỄ.
Không gì làm thay đổi
Ra về trong an bình
+
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
Thành đô hỡi (Tv. 121)Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
Đấng chăn dắt Israel (Tv. 79)Chúa Nhật 1B Mùa Vọng
Xin hồi phục (Tv. 79)Chúa Nhật 1B Mùa Vọng
Xin chỉ dạy (Tv. 24)Chúa Nhật 1C Mùa Vọng
Sự công chính (Tv. 71)Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Triều đại Người (Tv. 71)Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Ơn cứu độ gần đến (Tv. 84)Chúa Nhật 2B Mùa Vọng 
Xin tỏ ra (Tv. 84)Chúa Nhật 2B Mùa Vọng 
Ôi lạ lùng (Tv. 125)Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Vĩ đại thay (Tv. 125)Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Xin Chúa đến cứu độ (Tv. 145)Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Xin Chúa ngự đến (Tv. 145)Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Linh hồn tôi nhảy mừng (Lc. 1)Chúa Nhật 3B Mùa Vọng
Nào reo vui (Is. 12)Chúa Nhật 3C Mùa Vọng
Con ca tụng (Tv. 88)Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Tình thương của Chúa (Tv. 88)Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Nguyện Thánh nhan (Tv. 79)Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Phục hồi dân Chúa (Tv. 79)Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Ân nghĩa Chúa (Tv. 88)Giáng Sinh (Lễ Vọng)
Ca tụng tình thương (Tv. 88)Giáng Sinh (Lễ Vọng)
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Giáng Sinh (Lễ Vọng)
Đấng cứu độ (Tv. 95)Giáng Sinh (Lễ Đêm)
Đấng cứu độ 2 (Tv. 95)Giáng Sinh (Lễ Đêm)
Ánh sáng bừng lên (Tv. 96)Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông)
Ánh sáng rực rỡ (Tv. 96)Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông)
Khắp cõi đất (Tv. 97)Giáng Sinh (Lễ Ngày)
Khắp nơi (Tv. 97)Giáng Sinh (Lễ Ngày)
Khắp nơi /2 (Tv. 97)Giáng Sinh (Lễ Ngày)
Ai kính sợ (Tv. 127)Lễ Thánh Gia
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Lễ Thánh Gia
Phúc đức thay (Tv. 127)Lễ Thánh Gia
Khắp muôn dân (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
Khắp muôn dân 2 (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
Khắp muôn dân 3 (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
Ánh tôn nhan (Tv. 66)Lễ Mẹ Thiên Chúa
Xin chúc lành (Tv. 66)Lễ Mẹ Thiên Chúa
Ngôi Lời (Tv. 147)Chúa Nhật 2 sau Giáng Sinh
Ngôi Lời làm người (Tv. 147)Chúa Nhật 2 sau Giáng Sinh
Chúng con đắc tội (Tv. 50)Thứ Tư Lễ Tro
Nguyện cầu Chúa thương (Tv. 50)Thứ Tư Lễ Tro
Xin xót thương con (Tv. 50)Thứ Tư Lễ Tro
Đường lối của Chúa (Tv. 24)Chúa Nhật 1B Mùa Chay
Lúc ngặt nghèo (Tv. 90)Chúa Nhật 1C Mùa Chay
Trong lúc gian nan (Tv. 90)Chúa Nhật 1C Mùa Chay
Tin cậy nơi Chúa (Tv. 32)Chúa Nhật 2A Mùa Chay
Tôi sẽ bước đi (Tv. 115)Chúa Nhật 2B Mùa Chay
Nguồn ánh sáng (Tv. 26)Chúa Nhật 2C Mùa Chay
Ước chi hôm nay (Tv. 94)Chúa Nhật 3A Mùa Chay
Lời trường sinh (Tv. 18)Chúa Nhật 3B Mùa Chay
Nếu lòng ta quên (Tv. 136)Chúa Nhật 4B Mùa Chay
Xin tái tạo (Tv. 50)Chúa Nhật 5B Mùa Chay
Thật lớn lao (Tv. 125)Chúa Nhật 5C Mùa Chay
Lạy Chúa con thờ (Tv. 21)Chúa Nhật Lễ Lá
Sao Ngài nỡ bỏ tôi (Tv. 21)Chúa Nhật Lễ Lá
Ca ngợi tình Chúa (Tv. 88)Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Dầu)
Khi nâng chén (Tv. 115)Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly)
Ta được thông phần (Tv. 115)Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly)
Con phó dâng (Tv. 30)Thứ Sáu Tuần Thánh
Con phó dâng 2 (Tv. 30)Thứ Sáu Tuần Thánh
Xin Chúa sai Thánh Thần (Tv. 103)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 1)
Đấng lẫm liệt (Xh. 15)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 3)
Uống tận nguồn (Is. 12)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 5)
Tìm về mạch suối (Tv. 41)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 7)
Nào cảm tạ (Tv. 117)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Đáp ca sau Thánh Thư)
Đây là ngày (Tv. 117)Chúa Nhật Phục Sinh
Đây là ngày 2 (Tv. 117)Chúa Nhật Phục Sinh
Cảm tạ Chúa (Tv. 117)Chúa Nhật 2A Phục Sinh
Nào cảm tạ Chúa (Tv. 117)Chúa Nhật 2B Phục Sinh
Xin cảm tạ (Tv. 117)Chúa Nhật 2B Phục Sinh
Chúng con cầu mong (Tv. 4)Chúa Nhật 3B Phục Sinh
Xin cho con thấy (Tv. 4)Chúa Nhật 3B Phục Sinh
Tán dương (Tv. 29)Chúa Nhật 3C Phục Sinh
Tảng đá góc tường (Tv. 117)Chúa Nhật 4B Phục Sinh
Viên đá thợ xây (Tv. 117)Chúa Nhật 4B Phục Sinh
Giữa đại hội (Tv. 21)Chúa Nhật 5B Phục Sinh
Tri ân Ngài (Tv. 21)Chúa Nhật 5B Phục Sinh
Tâu Thánh Thượng (Tv. 144)Chúa Nhật 5C Phục Sinh
Cả thế giới (Tv. 65)Chúa Nhật 6A Phục Sinh
Toàn thể đất nước (Tv. 65)Chúa Nhật 6A Phục Sinh
Ơn Chúa cứu độ (Tv. 97)Chúa Nhật 6B Phục Sinh
Ơn Ngài cứu độ (Tv. 97)Chúa Nhật 6B Phục Sinh
Muôn lạy Chúa (Tv. 66)Chúa Nhật 6C Phục Sinh
Chúa lên Trời (Tv. 46)Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên
Chúa lên Trời /2 (Tv. 46)Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên
Chúa ngự lên (Tv. 46)Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên
Thần Linh Chúa (Tv. 103)Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
Xin cử Thần Linh (Tv. 103)Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
Xin sai Thần Linh (Tv. 103)Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
Xin Thần Khí (Tv. 103)Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
Phúc lành (Tv. 28)Chúa Nhật 1 Thường Niên
Phúc lành và bình an (Tv. 28)Chúa Nhật 1 Thường Niên
Này con đến (Tv. 39)Chúa Nhật 2B Thường Niên
Này con đến (Tv. 39)Chúa Nhật 2B Thường Niên
Tâm hồn khó nghèo (Tv. 145)Chúa Nhật 4A Thường Niên
Đừng cứng lòng (Tv. 94)Chúa Nhật 4B Thường Niên
Nào hãy nghe (Tv. 94)Chúa Nhật 4B Thường Niên
Ta đừng cứng lòng (Tv. 94)Chúa Nhật 4B Thường Niên
Ngay trong nơi u tối (Tv. 111)Chúa Nhật 5A Thường Niên
Tấm gương trong (Tv. 111)Chúa Nhật 5A Thường Niên
Nào ca tụng (Tv. 146)Chúa Nhật 5B Thường Niên
Tình Chúa chở che (Tv. 31)Chúa Nhật 6B Thường Niên
Xin tha phạt (Tv. 40)Chúa Nhật 7B Thường Niên
Chúa nhân hậu (Tv. 102)Chúa Nhật 8B Thường Niên
Thật thiện hảo (Tv. 91)Chúa Nhật 8C Thường Niên
Chúa luôn từ ái (Tv. 129)Chúa Nhật 10B Thường Niên
Tôi ca tụng Chúa (Tv. 29)Chúa Nhật 10C Thường Niên
Phúc thay được tạ ơn (Tv. 91)Chúa Nhật 11B Thường Niên
Chúa trọn tình thương (Tv. 106)Chúa Nhật 12B Thường Niên
Hãy vui sướng (Tv. 106)Chúa Nhật 12B Thường Niên
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Chúa Nhật 13A Thường Niên
Con tán dương (Tv. 29)Chúa Nhật 13B Thường Niên
Mắt chúng con (Tv.122)Chúa Nhật 14B Thường Niên
Hướng nhìn lên Chúa (Tv.122)Chúa Nhật 14B Thường Niên
Nào tung hô (Tv. 65)Chúa Nhật 14C Thường Niên
Xin tỏ ra (Tv. 84)Chúa Nhật 15B Thường Niên
Hỡi những ai nghèo khổ (Tv. 68)Chúa Nhật 15C Thường Niên
Vì Chúa nhân hậu (Tv. 85)Chúa Nhật 16A Thường Niên
Có Chúa chăn (Tv. 22)Chúa Nhật 16B Thường Niên
Có Chúa chăn giữ (Tv. 22)Chúa Nhật 16B Thường Niên
Mục tử ca (Tv. 22)Chúa Nhật 16B Thường Niên
Chúa rộng tay (Tv. 144)Chúa Nhật 17B Thường Niên
Bánh bởi Trời (Tv. 77)Chúa Nhật 18B Thường Niên
Chúa nuôi dân (Tv. 77)Chúa Nhật 18B Thường Niên
Điều chúng tôi biết (Tv. 77)Chúa Nhật 18B Thường Niên
Chúa ngọt ngào (Tv. 33)Chúa Nhật 19B Thường Niên
Chúa tốt lành (Tv. 33)Chúa Nhật 20B Thường Niên
Hãy nghiệm xem (Tv. 33)Chúa Nhật 20B Thường Niên
Xin Ngài mau đến (Tv. 39)Chúa Nhật 20C Thường Niên
Chúa thánh thiện (Tv. 33)Chúa Nhật 21B Thường Niên
Ai được vào (Tv. 14)Chúa Nhật 22B Thường Niên
Trong nhà Chúa (Tv. 14)Chúa Nhật 22B Thường Niên
Vì yêu thương (Tv. 67)Chúa Nhật 22C Thường Niên
Ngày hôm nay (Tv. 94)Chúa Nhật 23A Thường Niên
Hồn ta hỡi (Tv. 145)Chúa Nhật 23B Thường Niên
Qua muôn thế hệ (Tv. 89)Chúa Nhật 23C Thường Niên
Đấng từ bi (Tv. 102)Chúa Nhật 24A Thường Niên
Tôi sẽ bước đi (Tv. 114)Chúa Nhật 24B Thường Niên
Tôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50)Chúa Nhật 24C Thường Niên
Chính Ngài nắm giữ (Tv. 53)Chúa Nhật 25B Thường Niên
Nào ta ca ngợi (Tv. 112)Chúa Nhật 25C Thường Niên
Giới luật Chúa (Tv. 18)Chúa Nhật 26B Thường Niên
Vườn nho của Chúa (Tv. 79)Chúa Nhật 27A Thường Niên
Chúa ban ơn (Tv. 127)Chúa Nhật 27B Thường Niên
Chúa chúc phúc (Tv. 127)Chúa Nhật 27B Thường Niên
Tôi sẽ ở (Tv. 22)Chúa Nhật 28A Thường Niên
No say tình Chúa (Tv. 89)Chúa Nhật 28B Thường Niên
Chúng con tin cậy (Tv. 32)Chúa Nhật 29B Thường Niên
Hồng ân cứu rỗi (Tv. 32)Chúa Nhật 29B Thường Niên
Ơn phù trợ (Tv. 120)Chúa Nhật 29C Thường Niên
Sức mạnh của tôi (Tv. 17)Chúa Nhật 30A Thường Niên
Sức mạnh của con (Tv. 17)Chúa Nhật 31B Thường Niên
Muôn thuở muôn đời (Tv. 144)Chúa Nhật 31C Thường Niên
Ca tụng Chúa (Tv. 145)Chúa Nhật 32B Thường Niên
Thức giấc (Tv. 16)Chúa Nhật 32C Thường Niên
Người gieo hạt giống (Tv. 125)Chúa Nhật 33A Thường Niên
Mùa gặt mai sau (Tv. 125)Chúa Nhật 33B Thường Niên
Ai nghẹn ngào (Tv. 125)Chúa Nhật 33C Thường Niên
Tôi nào thiếu gì (Tv. 22)Chúa Nhật 34A Thường Niên
Chúa hiển trị (Tv. 92)Chúa Nhật 34B Thường Niên
Chúa hiển trị 2 Tv. 92)Chúa Nhật 34B Thường Niên
Trẩy lên đền thánh (Tv. 121)Chúa Nhật 34C Thường Niên
+
Ai trông cậy (Tv. 24)Lễ Các Linh Hồn (02.11)
Như nai rừng (Tv. 41)Lễ Các Linh Hồn (02.11)
Tôi vững vàng (Tv. 26)Lễ Các Linh Hồn (02.11)
Tôi vững vàng tin tưởng (Tv. 26)
Xin đừng lánh mặt (Tv. 26)
Ân tình Chúa thiên thu (Tv. 102)Lễ Thánh Tâm A
Ân tình thiên thu (Tv. 102)Lễ Thánh Tâm A
Từ trong lòng mẫu thân (Tv. 70)Gioan Tẩy Giả (24.06) (Vọng)
Cách lạ lùng (Tv. 138)Gioan Tẩy Giả (24.06)
Tôi ca ngợi Chúa (Tv. 138)Gioan Tẩy Giả (24.06)
Cơ nghiệp Chúa Trời (Tv. 32)Lễ Chúa Ba Ngôi B
Thật hạnh phúc (Tv. 32)Lễ Chúa Ba Ngôi B
Miệng con loan truyền (Tv. 70)
Muôn đời con sẽ là thượng tế (Tv. 109)Thánh Tâm C
Mừng Chúa (Tv. 97)Đức Mẹ Vô Nhiễm (08.12)
Nào ký thác (Tv. 36)Mồng Một Tết
Nữ Hoàng bên hữu (Tv. 44)Mẹ Lên Trời (15.08)
Thưa Nữ Hoàng (Tv. 44)Mẹ Lên Trời (15.08)
Thưa nương tử (Tv. 44)
Người kính sợ Chúa (Tv. 127)Mồng Hai Tết
Những người tìm Chúa (Tv. 23)Lễ Các Thánh (01.11)
Ơn phù trợ (Tv. 120)Giao Thừa
Tiếng các Ngài (Tv. 18)Thánh Phêrô Phaolô (29.06) (Vọng)
Tôi đàn ca (Tv. 137)Tổng Lãnh Thiên Thần
Tới muôn đời (Tv. 104)
Thương nhớ đến tôi (Tv. 105)
Triều đại công chính (Tv. 117)
Trời xanh tường thuật (Tv. 18)
Vua vinh hiển (Tv. 23)Dâng Con
Xin bảo toàn con (Tv. 15)
Xin củng cố gia nghiệp (Tv. 89)Thánh Giuse (01.05)
Xin Chúa giữ gìn (Tv. 130)Têrêsa (01.10)

2 thoughts on “Nhạc sĩ Viết Chung – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s