Thánh Vịnh – Đáp Ca (51-100) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Thánh Vịnh 51. Thánh Vịnh 52.
.
Thánh Vịnh 53.
.

Thánh Vịnh 54.
.
Thánh Vịnh 55.
.
Thánh Vịnh 56.
.
Thánh Vịnh 57
.
Thánh Vịnh 58.
.
Thánh Vịnh 59.
.
Thánh Vịnh 60.
.
Thánh Vịnh 61.
.
Thánh Vịnh 62.
.
Thánh Vịnh 63.
.
Thánh Vịnh 64.
.
Thánh Vịnh 65.
.
Thánh Vịnh 66.
.
Thánh Vịnh 67.
.
Thánh Vịnh 68.
.
Thánh Vịnh 69.
.
Thánh Vịnh 70.
.
Thánh Vịnh 71.
.
Thánh Vịnh 72.
.
Thánh Vịnh 73.
.
Thánh Vịnh 74.
.
Thánh Vịnh 75.
.
Thánh Vịnh 76.
.
Thánh Vịnh 77.
.
Thánh Vịnh 78.
.
Thánh Vịnh 79.
.
Thánh Vịnh 80.
.
Thánh Vịnh 81.
.
Thánh Vịnh 82.
.
Thánh Vịnh 83.
.
Thánh Vịnh 84.
.
Thánh Vịnh 85.
.
Thánh Vịnh 86.
.
Thánh Vịnh 87.
.
Thánh Vịnh 88.
.
Thánh Vịnh 89.
.
Thánh Vịnh 90.
.
Thánh Vịnh 91.
.
Thánh Vịnh 92.
.
Thánh Vịnh 93.
.
Thánh Vịnh 94.
.
Thánh Vịnh 95.
.
Thánh Vịnh 96.
.
Thánh Vịnh 97.
.
Thánh Vịnh 98.
.
Thánh Vịnh 99.
.
Thánh Vịnh 100.
.

THÁNH VỊNH 51
Cảm Tạ Hồng Ân (Tv. 51)Kim Long
Xin đừng xua đuổi conNguyên Kha
Xin thương con theo lượng từ bi ChúaNguyên Kha
Xin xót thương conNguyên Kha
+
THÁNH VỊNH 53
Chúa đang nâng đỡ (Tv. 53)Mi Giáng
Chúa đỡ nângMi Trầm
Chúa Đỡ Nâng Con (Tv. 53)Tường Ân
Chúa hằng nâng đỡNgọc Cẩn
Chúa hằng nâng đỡVũ Lương Thiên Phúc
Chúa nâng đỡ (Tv. 53)La Thập Tự
Chúa Nâng Đỡ (Tv. 53)Viễn Xứ
Chúa nâng đỡ hồn con (Tv. 53)Đinh Công Huỳnh
Chúa Nhật 16 Thường Niên (Tv. 53)Hải Triều
Chúa Nhật 25B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 25B Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 25B Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường NiênThiên Lý
Chúa Nhật 25B Thường NiênXuân Minh
Lạy Chúa Trời (Tv. 53)Kim Long
Lạy Thiên Chúa (Tv. 53) Hải Nguyễn
Ơn Chúa Phù Trì (Tv. 53)Hải Nguyễn
Xin dùng uy danh (Tv. 53)Bùi Ninh
Xin Ơn Phù Giúp (Tv. 53)Quốc Vinh
+
THÁNH VỊNH 54
Ai Sẽ Cho Con (Tv. 54)Kim Long
Đôi Cánh Chim Bằng (Tv. 54)Kim Long
+
THÁNH VỊNH 55
Tin Cậy Chúa (Tv. 55)Nguyễn Duy
Tin Cậy Nơi Chúa (Tv. 55)Kim Long
+
THÁNH VỊNH 56
Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 2Hải Triều
Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 3Hải Triều
Mau Trỗi Dậy (Tv. 56)Kim Long
Xin Nâng Đỡ Con (Tv. 56)Nguyễn Duy
+
THÁNH VỊNH 57
Ẩn Náu Bên Chúa (Tv. 57)Nguyễn Mộng Huỳnh
Thức Dậy Đi! (Tv. 57)Nguyễn Mộng Huỳnh
+
THÁNH VỊNH 59
Chúa Là Sức Mạnh (Tv. 59)Thế Thông
+
THÁNH VỊNH 60
Con Được Sống Vui (Tv. 60)Kim Long
+
THÁNH VỊNH 61
Chỉ nơi Thiên ChúaDuy Tân
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61)Mi Giáng
Chỉ trong Thiên ChúaNguyễn Duy
Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61)Nguyễn Hùng Cường
Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61)Phạm Quang
Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61)Tường Ân
Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61)Viễn Xứ
Chúa Nhật 8A Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 8A Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 8A Thường NiênThái Nguyên
Chúa Nhật 8A Thường NiênThiên Lý
Chúa Nhật 8A Thường Niên Xuân Minh
Duy nơi Chúa Trời (Tv. 61)Bùi Ninh
Niềm vui nơi Chúa (Tv. 61)Đinh Công Huỳnh
Trong Tay Chúa (Tv. 61)Văn Duy Tùng
+
THÁNH VỊNH 62
Con Khao Khát Ngài (Tv. 62)Viễn Xứ
Con Khát Khao Chúa (Tv. 62)Huỳnh Minh Kỳ
Con Mong Đợi Chúa (Tv. 62)Vinam
Con Tìm Chúa (Tv. 62)Kim Long
Con Thức Trông Tìm Chúa (Tv. 62)Hoài Đức
Chúa Nhật 22A Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 22A Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 22A Thường NiênTừ Duyên
Chúa Nhật 22A Thường NiênThái Nguyên
Chúa Nhật 22A Thường NiênThiên Lý
Chúa Nhật 22A Thường NiênXuân Minh
Chúa Nhật 32A Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 32A Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 32A Thường NiênTừ Duyên
Chúa Nhật 32A Thường NiênThái Nguyên
Chúa Nhật 32A Thường NiênThiên Lý
Chúa Nhật 32A Thường NiênXuân Minh
Chúa Nhật 12C Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 12C Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 12C Thường NiênTừ Duyên
Chúa Nhật 12C Thường NiênThái Nguyên
Chúa Nhật 12C Thường NiênThiên Lý
Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)Bùi Ninh
Hồn con khát Chúa (2) (Tv. 62)Bùi Ninh
Khát Vọng Của Tôi (Tv. 62)Nguyên Kha
Là Người Của Chúa (Tv. 62)Nguyễn Duy
Lạy Chúa là Thiên Chúa (Tv. 62)Mi Giáng
Lạy Chúa Là Thiên Chúa (Tv. 62) Ngọc Linh
Lạy Chúa là Thiên Chúa con (Tv. 62)Đinh Công Huỳnh
Linh hồn con khao khátTường Ân
Linh hồn con khao khát Chúa (Tv. 62)Mi Giáng
Mong đợi ChúaNhật Minh
Ngài là Chúa con thờ (Tv. 62)Mi Giáng
Nhớ con Chúa ơi Nguyễn Duy
Thánh vịnh 62Trịnh Vĩnh Thành
Thánh vịnh 62Văn Duy Tùng
Thiên Chúa của conKhương Huệ
+
THÁNH VỊNH 64
Chúa Nhật 15A Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 15A Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 15A Thường NiênThái Nguyên
Chúa Nhật 15A Thường NiênThiên Lý
Chúa Nhật 15A Thường NiênXuân Minh
Hạt gieo trong đất tốt Ngọc Linh
Hạt giốngTường Ân
Hạt giống gieo vào đất tốt (Tv. 64)Mi Giáng
Hạt giống Lời Chúa (Tv. 64)Bùi Ninh
Hạt giống nàoTường Ân
Hạt giống sinh hoa kết quả (Tv. 64)Đinh Công Huỳnh
Ngợi khen danh Ngài (Tv. 64)Bùi Ninh
+
THÁNH VỊNH 65
Cả trời đấtNgọc Cẩn
Cõi đất hãy reo mừng ChúaTường Ân
Chúa là mùa xuânKhổng Vĩnh Thành
Chúa Nhật 6A Phục SinhHuy Hoàng
Chúa Nhật 6A Phục SinhThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục SinhThiên Lý
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Xuân Minh
Chúa Nhật 14C Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 14C Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 14C Thường NiênThái Nguyên
Hãy reo mừng Thiên ChúaHuỳnh Minh Kỳ
Hãy reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65)Mi Giáng
Hãy tung hô Chúa (Tv. 65)Đinh Công Huỳnh
Reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65)Đinh Công Huỳnh
Toàn thể đất nước (Tv. 65)Mi Giáng
Toàn trái đất (Tv. 65)Bùi Ninh
Thánh vịnh 65Ninh Doãn Hùng6A Phục Sinh
Thánh vịnh 65Ninh Doãn Hùng14C T. Niên
Thánh vịnh 65Văn Duy Tùng
Xin đến mà ngheKim Long
Xin hãy đến ngheKim Long
+
THÁNH VỊNH 66
Ánh tôn nhanViết Chung
Ca tụng Chúa 2Vinam
Cảm tạ NgàiVinam
Con xin cảm tạKim Long
Chúa Nhật 6C Phục SinhHuy Hoàng
Chúa Nhật 6C Phục SinhThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục SinhThiên Lý
Chúa Nhật 20A Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 20A Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 20A Thường NiênTừ Duyên
Chúa Nhật 20A Thường NiênThái Nguyên
Chúa Nhật 20A Thường NiênThiên Lý
Chúa Nhật 20A Thường NiênXuân Minh
Chư dân hãy ca tụng (Tv. 66)Đinh Công Huỳnh
Chư dân hãy ca tụngLa Thập Tự
Chư dân hãy ca tụng (Tv. 66)Mi Giáng
Chư dân hãy ca tụng NgàiĐinh Công Huỳnh6C Phục Sinh
Chư dân hãy ca tụng NgàiĐinh Công Huỳnh20A Thường Niên
Chư dân hãy ca tụng NgàiTường Ân
Chư dân ơi MartinoMẹ Thiên Chúa
Chư dân ơi Martino6C Phục Sinh
Chư dân ơi Martino20A Thường Niên
Chư dân tán tụngKim Long
Hãy ca tụng NgàiViễn Xứ
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 1/1Đỗ Vy Hạ
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên ChúaHuy Hoàng
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên ChúaThiên Lý
Lễ Mẹ Thiên ChúaXuân Minh
Lễ rao giảng Tin MừngHải Triều
Lễ tạ ơn Hải Triều
Mẹ Thiên ChúaThái Nguyên
Muôn dân nàoKim Long
Ngàn dân hỡi (Tv. 66)Bùi Ninh
Nguyện Chúa TrờiNgọc Cẩn
Nguyện chư dân tán tụngKim Long
Nguyện xin Thiên Chúa (Tv. 66)Bùi Ninh
Toàn cầu hãy tung hô ChúaKhổng Vĩnh Thành
Thánh vịnh 66Ninh Doãn Hùng6C Phục Sinh
Thánh vịnh 66Ninh Doãn Hùng20A Thường Niên
Thánh vịnh 66Ngọc Kôn
Thánh vịnh 66Nhật MinhMẹ Thiên Chúa
Thánh vịnh 66Nhật Minh4C Phục Sinh
Thánh vịnh 66Nhật Minh20A Thường Niên
Thánh vịnh 66 (B)Thanh LâmMẹ Thiên Chúa
Thánh vịnh 66Trinh NguyênMẹ Thiên Chúa
Thân lạy Chúa (Tv. 66)Mi Giáng
Xin Chúa xót thương (Tv. 66)Đinh Công Huỳnh
Xin Thiên Chúa (Tv. 66)Mi Giáng
Xin Thiên Chúa xót thương (Tv. 66)Mi Giáng
+
THÁNH VỊNH 67
Chúa chuẩn bị (Tv. 67)Đinh Công Huỳnh
Chúa đã chuẩn bị (Tv. 67)Mi Giáng
Chúa Nhật 22C Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 22C Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 22C Thường NiênThái Nguyên
Lễ Mẹ Thiên ChúaTừ Duyên
Nào hãy vui mừng (Tv. 67)Bùi Ninh
+
THÁNH VỊNH 68
Ai tìm kiếm Chúa (Tv. 68)Đinh Công Huỳnh
Các bạn khiêm cung (Tv. 68)Mi Giáng
Con nguyện cầu (Tv. 68)Bùi Ninh
Chúa Nhật 12A Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 12A Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 12A Thường NiênThái Nguyên
Chúa Nhật 12A Thường NiênXuân Minh
Chúa Nhật 15C Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 15C Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 15C Thường NiênThái Nguyên
Đức từ bi Chúa (Tv. 68)Đinh Công Huỳnh
Lạy Chúa! Xin nhậm lời tôi (Tv. 68)Mi Giáng
Xin đáp lại lời con (Tv. 68)Bùi Ninh
Xin nhậm lời con (Tv. 68)Mi Giáng
+
THÁNH VỊNH 70
Chúa Nhật 4C Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 4C Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 4C Thường NiênThái Nguyên
Gioan Baotixita – vọng SN (Tv. 70)Bùi Ninh
Lễ Thánh Gioan Tẩy GiảHuy Hoàng
Miệng con loan truyền (Tv. 70)Mi Giáng
Miệng con sẽ loan truyền (Tv. 70)Mi Giáng
Tìm đến nương nhờ (1) (Tv. 70)Bùi Ninh
Từ trong thai mẫu (Tv. 70)Mi Giáng
Thánh Gioan Baotixita Tử đạo (Tv. 70)Bùi Ninh
Thánh Gioan TG Bị Trảm QuyếtHuy Hoàng
+
THÁNH VỊNH 71
Con tin cậy ChúaNguyên Kha
Chúa Hiển Linh (Tv. 71)Đinh Công Huỳnh
Chúa Hiển LinhVũ-Lương-Thiên-Phúc
Chúa Nhật 2A Mùa VọngĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 2A Mùa VọngHuy Hoàng
Chúa Nhật 2A Mùa VọngKim LongLời bát hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngThái Nguyên
Chúa Nhật 2A Mùa VọngThiên Lý
Chúa Nhật 2A Mùa VọngXuân Minh
Chúa Nhật 4C Thường NiênTừ Duyên
Đến thờ lạyNgọc Cẩn
Hoa công lý triển nở (Tv. 71)Đinh Công Huỳnh
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Đỗ Vy HạLời bài hát
Lễ Hiển LinhHuy Hoàng
Lễ Hiển LinhTừ Duyên
Lễ Hiển LinhThái NguyênLời bài hát
Lễ Hiển LinhThiên Lý
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Xuân Minh
Mùng 1 Tết (3)Huy Hoàng
Mùng 3 TếtHuy Hoàng
Sự công chính triển nở (Tv. 71)Mi Giáng
Toàn địa cầu (Tv. 71)Bùi NinhLời bài hát
Thờ lạy Chúa (Tv. 71)Mi Giáng
Triều đại Người (Tv. 71)Bùi NinhLời bài hát
+
THÁNH VỊNH 77
Chúa ban bánh bởi trời (Tv. 77)Đinh Công Huỳnh
Chúa dưỡng nuôi (Tv. 77)Bùi Ninh
Chúa đã ban (Tv. 77)Mi Giáng
Chúa Nhật 18B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 18B Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 18B Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúng ta đừng quên lãng (Tv. 77)Mi Giáng
Đừng Lãng Quên Kỳ Công Chúa (Tv. 77)Đinh Công Huỳnh
Suy tôn Thánh Giá (Tv. 77)Bùi Ninh
Suy Tôn Thánh GiáHuy Hoàng
+
THÁNH VỊNH 79
Chúa Nhật 1B Mùa VọngĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 1B Mùa VọngHuy Hoàng
Chúa Nhật 1B Mùa VọngKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa VọngTừ Duyên
Chúa Nhật 1B Mùa VọngThái Nguyên
Chúa Nhật 1B Mùa VọngThiên Lý
Chúa Nhật 4C Mùa VọngĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 4C Mùa VọngHuy Hoàng
Chúa Nhật 4C Mùa VọngTừ Duyên
Chúa Nhật 4C Mùa VọngThái Nguyên
Chúa Nhật 4C Mùa VọngThiên Lý
Chúa Nhật 27A Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 27A Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 27A Thường NiênThái Nguyên
Chúa Nhật 27A Thường NiênThiên Lý
Chúa Nhật 27A Thường NiênXuân Minh
Israel là vườn nho Chúa (Tv. 79)Đinh Công Huỳnh
Vườn nho Chúa (Tv. 79)Mi Giáng
Xin cho chúng con được phục hồi (Tv. 79)Mi Giáng
Xin đến tái thiết (Tv. 79)Bùi NinhLời bài hát
Xin tỏ Thiên Nhan Chúa (Tv. 79)Đinh Công Huỳnh
Xin tỏ Thiên Nhan (Tv. 79)Mi Giáng
+
THÁNH VỊNH 80
Chúa Nhật 9B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 9B Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 9B Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Đàn hát lên (Tv. 80)Bùi Ninh
Đàn hát lên nào (Tv. 80)Mi Giáng
Đấng phù trợ chúng ta (Tv. 80)Đinh Công Huỳnh
+
THÁNH VỊNH 83
Ôi Chúa thiên binh (Tv. 83)Mi Giáng
+
THÁNH VỊNH 84
Chúa Nhật 2B Mùa VọngĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 2B Mùa VọngHuy Hoàng
Chúa Nhật 2B Mùa VọngKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngTường Ân
Chúa Nhật 2B Mùa VọngThái Nguyên
Chúa Nhật 2B Mùa VọngThiên Lý
Chúa Nhật 19A Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 19A Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 19A Thường NiênTường Ân
Chúa Nhật 19A Thường NiênThái Nguyên
Chúa Nhật 19A Thường NiênThiên Lý
Chúa Nhật 19A Thường NiênXuân Minh
Chúa Nhật 15B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 15B Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 15B Thường niênTường Ân
Chúa Nhật 15B Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Lạy Chúa xin hãy tỏ lòng từ bi (Tv. 84)Đinh Công Huỳnh
Lạy Chúa! Xin tỏ lừ từ bi (Tv. 84)Đinh Công Huỳnh
Xin ban ơn cứu rỗi (1) (Tv. 84)Mi Giáng
Xin ban ơn cứu rỗi (2) (Tv. 84)Mi Giáng
Xin tỏ cho chúng conXuân ĐườngLời bài hát
Xin tỏ lòng từ bi Chúa (Tv. 84)Mi Giáng
Xin thấy tình thương (Tv. 84)Bùi NinhLời bài hát
+
THÁNH VỊNH 85
Chúa nhân hậu (Tv. 85)Mi Giáng
Chúa nhân hậu khoan dung (Tv. 85)Đinh Công Huỳnh
Chúa Nhật 16A Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 16A Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 16A Thường NiênThái Nguyên
Chúa Nhật 16A Thường NiênThiên Lý
Chúa Nhật 16A Thường NiênXuân Minh
Chúa thật nhân hậu (Tv. 85)Bùi Ninh
+
THÁNH VỊNH 86
Hỡi Muôn Dân (Tv. 86)Đinh Công Huỳnh
Hỡi Thành Đô (Tv. 86) Đinh Công Huỳnh
+
THÁNH VỊNH 88
Ca ngợi tình Chúa (1) (Tv. 88)Bùi NinhLời bài hát
Ca ngợi tình Chúa (4) (Tv. 88)Bùi Ninh
Ca ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88)Bùi Ninh
Ca ngợi tình Chúa (6) (Tv. 88)Bùi Ninh
Ca ngợi tình thương (Tv. 88)Đinh Công Huỳnh
Ca ngợi tình thương Chúa (Tv. 88)Mi Giáng
Con sẽ ca ngợi (Tv. 88)Mi Giáng
Con sẽ ca ngợi Chúa (Tv. 88)Đinh Công Huỳnh
Con sẽ ca ngợi tình thương (Tv. 88)Mi Giáng
Chúa Nhật 13A Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 13A Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 13A Thường NiênThái Nguyên
Chúa Nhật 13A Thường NiênThiên Lý
Chúa Nhật 13A Thường NiênXuân Minh
Chúa Nhật 4B Mùa VọngĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 4B Mùa VọngHuy Hoàng
Chúa Nhật 4B Mùa VọngKim LongLời bát hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngTường Ân
Chúa Nhật 4B Mùa VọngThái Nguyên
Chúa Nhật 4B Mùa VọngThiên Lý
Dòng dõi Người (Tv. 88)Bùi Ninh
Lễ Dầu (Tv. 88)Đỗ Vy HạLời bài hát
Lễ DầuHuy Hoàng
Lễ Dầu (Tv. 88)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88)Xuân MinhLời bài hát
Lễ Giáng Sinh – Lễ VọngXuân Minh
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88) Đỗ Vy Hạ
Lễ Vọng Giáng SinhHuy Hoàng
Lễ Vọng Giáng SinhThiên Lý
Linh hồn tôi khát khao (Tv. 88)Mi Giáng
Miêu duệ Người (Tv. 88)Mi Giáng
Miêu Duệ Người Tồn Tại (Tv. 88)Đinh Công Huỳnh
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Mi Giáng
Tôi sẽ ca ngợi tình thương (Tv. 88)Mi Giáng
Thánh Giuse (Tv. 88)Huy Hoàng
Thánh MarcôHuy Hoàng
+
THÁNH VỊNH 89
Chúa là chốn dung thân (Tv. 89)Đinh Công Huỳnh
Chúa Nhật 28B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 28B Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 28B Thường niênTường Ân
Chúa Nhật 28B Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường NiênThiên Lý
Chúa Nhật 23C Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 23C Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 23C Thường NiênThái Nguyên
Lễ Đêm Giáng SinhThiên Lý
No phỉ ân tình Chúa (Tv. 89)Đinh Công Huỳnh
No say tình Chúa (Tv. 89)Bùi Ninh
Nơi nương thân (Tv. 89)Bùi Ninh
Ngài là chỗ dung thân (Tv. 89)Mi Giáng
Thánh Giuse ThợHuy Hoàng
Việc tay con (Tv. 89)Bùi Ninh
Xin Củng Cố Sự Nghiệp (Tv. 89)Đinh Công Huỳnh
Xin củng cố sự nghiệp (Tv. 89)Mi Giáng
Xin cho chúng con (Tv. 89)Mi Giáng
+
THÁNH VỊNH 90+
Các Thiên Thần Hộ ThủHuy Hoàng
Con sẽ loan truyền (Tv. 90)Đinh Công Huỳnh
Chúa Nhật 1C Mùa ChayHuy Hoàng
Chúa Nhật 1C Mùa ChayTường Ân
Chúa Nhật 1C Mùa ChayThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa ChayThiên Lý
Khi gian nan (Tv. 90)Bùi Ninh
Xin hãy ở cùng con (Tv. 90)Mi Giáng
Xin ở cùng con (Tv. 90)Đinh Công Huỳnh
+
THÁNH VỊNH 91
Chúa Nhật 11B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 11B Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 11B Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 8C Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 8C Thường NiênThái Nguyên
Lạy Chúa! Thiện Hảo Thay (Tv. 91)Mi Giáng
Ôi thú vị thay (Tv. 91)Bùi Ninh
Thiện hảo thay (Tv. 91)Mi Giáng
Thiện hảo việc khen ngợi Chúa (Tv. 91)Đinh Công Huỳnh
+
THÁNH VỊNH 92+
Chúa là Vua (Tv. 92)Bùi Ninh
Chúa làm Vua (Tv. 92)Mi Giáng
Chúa mặc thiên oai (Tv. 92)Đinh Công Huỳnh
Chúa Nhật 34B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 34B Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 34B Thường NiênThái Nguyên
+
THÁNH VỊNH 94
Các bạn đừng cứng lòng (Tv. 94)Mi Giáng
Các ngươi đừng cứng lòng (Tv. 94)Mi Giáng
Chúa Nhật 3A Mùa ChayHuy Hoàng
Chúa Nhật 3A Mùa ChayThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayThiên Lý
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Xuân Minh
Chúa Nhật 23A Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 23A Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 23A Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênThiên Lý
Chúa Nhật 23A Thường NiênXuân Minh
Chúa Nhật 4B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 4B Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 4B Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 18C Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 18C Thường NiênThái Nguyên
Chúa Nhật 27C Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 27C Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 27C Thường NiênThái Nguyên
Đừng cứng lòng (Tv. 94)Mi Giáng
Hãy đến đây. (Tv. 94)Bùi Ninh
Nào cùng nhau (Tv. 94)Bùi Ninh
Ước chi (Tv. 94)Mi Giáng
Ước chi hôm nay (Tv. 94)Mi Giáng
Xin đừng cứng lòng (Tv. 94)Đinh Công Huỳnh
+
THÁNH VỊNH 95
Ca mừng Thiên Chúa (Tv. 95)Mi Giáng
Cùng nhau loan báo (Tv. 95)Bùi Ninh
Chúa Nhật 29A Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 29A Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 29A Thường NiênThái Nguyên
Chúa Nhật 29A Thường NiênThiên Lý
Chúa Nhật 29A Thường NiênXuân Minh
Chúa Nhật 2C Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 2C Thường NiênHuy Hoàng
Chúa Nhật 2C Thường NiênThái Nguyên
Dâng Chúa quyền thế (Tv. 95)Đinh Công Huỳnh
Đấng Cứu Thế đã giáng sinh (Tv. 95)Đinh Công Huỳnh
Hãy dâng Chúa (Tv. 95)Mi Giáng
Hãy hát mừng (Tv. 95)Mi Giáng
Hãy tường thuật (Tv. 95)Mi Giáng
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)Đỗ Vy Hạ
Lễ Đêm Giáng SinhHuy Hoàng
Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm (Tv. 95) /1Xuân Minh
Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm (Tv. 95) /2Xuân Minh
Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm (Tv. 95) /3Xuân Minh
Lễ Giáng Sinh (Nửa Đêm)Thái NguyênLời bài hát
Một bài ca mới (Tv. 95)Bùi Ninh
Tường thuật phép lạ Chúa (Tv. 95)Đinh Công Huỳnh
Thánh Đaminh (Tv. 95)Bùi Ninh
Vị Vua cứu thế (Tv. 95)Bùi NinhLời bài hát
+
THÁNH VỊNH 96
Chúa đã Giáng Sinh (Tv. 96)Mi Giáng
Chúa Đấng tối cao (Tv. 96)Đinh Công Huỳnh
Chúa Giáng Sinh (Tv. 96)Mi Giáng
Chúa Hiển dung (Tv. 96)Bùi Ninh
Chúa hiển trị (Tv. 96)Mi Giáng
Chúa Nhật 7C Phục SinhThái NguyênLời bài hát
Hãy nhảy mừng (Tv. 96)Mi Giáng
Lễ Giáng Sinh (Rạng Đông)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Rạng Đông Giáng SinhHuy Hoàng
Ngày hôm nay (Tv. 96)Bùi NinhLời bài hát
Người là Đấng tối cao (Tv. 96)Mi Giáng
Thánh Gioan T.đồ (Tv. 96)Bùi Ninh
Thánh Gioan Tông Đồ (27.12)Huy Hoàng
Vua hiển trị (Tv. 96)Đinh Công Huỳnh
+
THÁNH VỊNH 97
Bài ca mớiKim LongLời bài hát
Bài ca mới (Tv. 97)Mi GiángLời bài hát
Ca tụng Chúa bài ca mớiTường ÂnLời bài hát
Công bố ơn cứu độViễn XứLời bài hát
CHTĐ Phêrô – Phaolô (Tv. 97)Bùi NinhLời bài hát
Chúa biểu dương (1) (Tv. 97)Bùi NinhLời bài hát
Chúa biểu dương (2) (Tv. 97)Bùi NinhLời bài hát
Chúa biểu dươngViết ChungLời bài hát
Chúa cai quản chư dân (Tv. 97)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa công bố (Tv. 97)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa công bố ơn cứu độ (Tv. 97)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa đã công bố (Tv. 97)Mi GiángLời bài hát
Chúa đã công bố ơn cứu độ Tường ÂnLời bài hát
Chúa đã mạc khải ơn cứu độNguyễn Hùng CườngLời bài hát
Chúa đã tỏ bàyLa Thập TựLời bài hát
Chúa ngự đến (Tv. 97)Bùi NinhLời bài hát
Chúa ngự đến (Tv. 97)Mi GiángLời bài hát
Chúa ngự đến cai trị Tường ÂnLời bài hát
Chúa ngự tớiLa Thập TựLời bài hát
Chúa ngự tớiNguyễn Hùng CườngLời bài hát
Chúa ngự tớiViễn XứLời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục SinhHuy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục SinhThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục SinhThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục SinhTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênHuy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênHuy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Dân tộc của ChúaTường ÂnLời bài hát
Đức Mẹ Vô nhiễm (Tv. 97)Bùi NinhLời bài hát
Hát lên ca tụngKim LongLời bài hát
Hát lên mừng ChúaKim LongLời bài hát
Hát lên mừng Chúa (Tv. 97)Mi GiángLời bài hát
Hãy Ca Tụng Chúa (Tv. 97)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Hãy ca tụng ChúaLa Thập TựLời bài hát
Hãy hát lênÁi Diệu Vy LinhLời bài hát
Hãy hát lênKim LongLời bài hát
Khắp cõi đất Viết ChungLời bài hát
Khắp nơiViết ChungLời bài hát
Khắp nơi bờ cõiViết ChungLời bài hát
Khắp nơi cõi bờViễn XứLời bài hát
Khắp nơi địa cầuNguyễn Hùng CườngLời bài hát
Lễ Cung Hiến Thánh ĐườngHuy HoàngLời bài hát
Lễ Đức Mẹ Vô NhiễmXuân MinhLời bài hát
Lễ Giáng Sinh (Ban Ngày)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Giáng Sinh – Lễ Ngày (Tv. 97) /1Xuân MinhLời bài hát
Lễ Giáng Sinh – Lễ Ngày (Tv. 97) /2Xuân Minh Lời bài hát
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)Đỗ Vy HạLời bài hát
Lễ Ngày Giáng SinhHuy HoàngLời bài hát
Lễ Ngày Giáng SinhThiên LýLời bài hát
Lễ Ngày Giáng Sinh (3 bè)Thiên LýLời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên TộiHuy HoàngLời bài hát
Một bài caVũ Đình ÂnLời bài hát
Mừng ChúaViết ChungLời bài hát
Ơn cứu độ (Tv. 97)Bùi NinhLời bài hát
Ơn cứu độ 1Vũ Đình ÂnLời bài hát
Ơn cứu độ 2Vũ Đình ÂnLời bài hát
Ơn cứu độ của Thiên Chúa (Tv. 97)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Ơn cứu độ của Thiên ChúaNguyễn Hùng CườngLời bài hát
Ơn Chúa cứu độViết ChungLời bài hát
Ơn Ngài cứu độViết ChungLời bài hát
Tiến về Nhà ChúaVũ Đình ÂnLời bài hát
Thánh Barnabê T.đồ (Tv. 97)Bùi NinhLời bài hát
Thánh vịnh 97Kim LongLời bài hát
Thánh vịnh 97Minh HânLời bài hát
Thánh vịnh 97Thanh LâmLời bài hát
Thánh vịnh 97 (B)Thanh LâmLời bài hát
Xem thấy ơn cứu độTường ÂnLời bài hát
+
THÁNH VỊNH 99
Chúa Nhật 11A Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênHuy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênXuân MinhLời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhHuy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhThiên LýLời bài hát
Dân tộc của Chúa (Tv. 99)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Ta là dân tộc (Tv. 99)Mi GiángLời bài hát
Ta là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (Tv. 99)Mi GiángLời bài hát
Toàn thể địa cầu (Tv. 99)Bùi NinhLời bài hát

_______________________________________

Thánh Vịnh – Đáp Ca.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s