Nhạc sĩ Xuân Thảo (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

AlleluiaAllêluiaLời bài hát
Anh em hãy vui luônMùa VọngLời bài hát
+
Biết bao là hạt lúaDâng LễLời bài hát
+
Các Tầng TrờiNhập LễLời bài hát
Con Chiên đã bị giếtChúa Kitô VuaLời bài hát
Con Nâng Tâm Hồn LênMùa VọngLời bài hát
Con Nâng Tâm Hồn Lên (+ Tiến Linh)Mùa VọngLời bài hát
Cửa công chínhNhập LễLời bài hát
Chỉ có một điều cầnThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa là Đấng xót thương (Tv. 102)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa một niềm thương xót*Mùa ChayLời bài hát
Chúa nuôi dân NgườiMình Máu ThánhLời bài hát
Chúa nuôi dân NgườiThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Chúng tôi đã thấyMùa Giáng SinhLời bài hát
+
Đáp ca lễ Chúa Ba Ngôi năm AThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Đêm an bìnhMùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm nay NoelMùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm Noel ( 2 bè )Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm Noel ( 4 bè )Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đức Kitô Đã Sống LạiMùa Phục SinhLời bài hát
+
Giữ lấy lời chaCha MẹLời bài hát
Giữ lấy lời chaXuânLời bài hát
+
Hạnh phúcCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hoa quả Thánh ThầnChúa Ba NgôiLời bài hát
Hoa quả Thánh ThầnChúa Thánh ThầnLời bài hát
+
Kinh cầu Các ThánhBộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Kinh cầu Các ThánhCác Thánh
Kính mừng Thánh AntônCác ThánhLời bài hát
+
Lễ Các Thánh Nam NữCác ThánhLời bài hát
+
Mẫu AlleluiaAllêluiaLời bài hát
Mẫu: Tung hô Tin Mừng trong mùa chayMùa ChayLời bài hát
+
Nào Hãy Chúc TụngChúa Ba NgôiLời bài hát
Này Các BạnMùa Phục SinhLời bài hát
Này chị Maria MađalênaMùa Phục SinhLời bài hát
Niềm vui Thiên QuốcThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Người cha nhân từ (Lc. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nhân chứng Đức Tin* (+ Hải Linh)Các ThánhLời bài hát
Những chiếc mạng nhệnMùa ChayLời bài hát
+
Tiếng Gọi Trong Sa MạcMùa VọngLời bài hát
Từng bước đi LênThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thánh ca IsaiaThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh ca ngợi khenĐức MẹLời bài hát
+
Thánh vịnh 8Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 12Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 15CTVQ – Sau Bài 2Lời bài hát
*3A Phục SinhLời bài hát
*33B Thường NiênLời bài hát
*13C Thường NiênLời bài hát
Thánh vịnh 16Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 18Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh Vịnh 18aCác ThánhLời bài hát
Thánh vịnh 18aThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 18bThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 21Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh Vịnh 23Các ThánhLời bài hát
Thánh vịnh 23Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 26Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
2C Mùa ChayLời bài hát
3A Thường NiênLời bài hát
Các Tín Hữu qua đờiLời bài hát
Thánh vịnh 28Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 29Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 30Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 31Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 32Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 33Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 39Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 40Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 44Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 50Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 66Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 67Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 71**
Lễ Minh NiênLời bài hát
2A Mùa VọngLời bài hát
Lễ Hiển LinhLời bài hát
Thánh vịnh 77 (I)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 77 (II)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 79 1B Mùa VọngLời bài hát
4C Mùa VọngLời bài hát
27A Thường NiênLời bài hát
Thánh vịnh 88 (lễ truyền dầu)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh Vịnh 88Các ThánhLời bài hát
Thánh vịnh 88Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 88 (I)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 88*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 88**Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 89Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 92Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 94Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 95 (I)Thánh Phanxicô XaviêLời bài hát
CN 29A Thường NiênLời bài hát
CN 2C Thường NiênLời bài hát
Thánh vịnh 95 (II)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 96Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 97 (I)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 97 (II)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 102Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 102*3C Mùa ChayLời bài hát
7B Phục SinhLời bài hát
7A Thường NiênLời bài hát
24A Thường NiênLời bài hát
Lễ Thánh Tâm – Năm ALời bài hát
8B Thường NiênLời bài hát
7C Thường NiênLời bài hát
Thánh vịnh 103Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 106Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 109Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 112Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 115Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh Vịnh 116Các ThánhLời bài hát
Thánh vịnh 116Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 117 (I)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 117 (III)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 120Lễ Giao ThừaLời bài hát
29C Thường NiênLời bài hát
Thánh vịnh 121Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 125Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
2C Mùa VọngLời bài hát
Thánh vịnh 129Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 136Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 137Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 144Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
14A Thường NiênLời bài hát
18A Thường NiênLời bài hát
17B Thường NiênLời bài hát
25B Thường NiênLời bài hát
31 Thường NiênLời bài hát
5C Phục SinhLời bài hát
Lễ Tạ ƠnLời bài hát
Thánh vịnh 1453A Mùa VọngLời bài hát
4A Thường NiênLời bài hát
23B Thường NiênLời bài hát
32B Thường NiênLời bài hát
26C Thường NiênLời bài hát
Thánh vịnh 146Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 147Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
*
Thần Linh ChúaChúa Thánh ThầnLời bài hát
Thần trí tôi vui mừngMùa Phục SinhLời bài hát
Trên các ngươiMùa ChayLời bài hát
Trời cao hỡiMùa VọngLời bài hát
+
Vinh Danh Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
+
Xin Các Thánh phù giúpCầu HồnLời bài hát
Xin Chúa ban bình anCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin kính chàoĐức MẹLời bài hát
Xin mở cho conCác ThánhLời bài hát

________________________________

Advertisement

2 thoughts on “Nhạc sĩ Xuân Thảo (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s