Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Theo Thánh Lễ (Pdf.)

Ai cho hồn con Nhập Lễ Lời bát hát
Ai mong tìm Chúa Nhập Lễ Lời bát hát .
Ai sẽ cho con (Tv. 54) Nhập Lễ Lời bát hát
Ai vào nơi cung thánh Nhập Lễ Lời bát hát .
Alleluia Allêluia Lời bát hát
Ánh nến sáng ngời  Dâng Lễ Lời bát hát
Ân huệ Chúa ban Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
Bài ca tôn vinh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát .
Bài ca yêu thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ban xuống lòng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát .
Bánh miến với rượu nho Dâng Lễ Lời bát hát
Bánh Thơm Dâng Lễ Lời bát hát
Bánh trắng Dâng Lễ Lời bát hát
Bánh trắng tinh Dâng Lễ Lời bát hát
Bánh với rượu Dâng Lễ Lời bát hát
Bình an trong Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Bộ lễ Ca lên đi 1 Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bát hát
Bộ lễ Ca lên đi 2 Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bát hát
Bộ lễ Ca lên đi 3 Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bát hát
Bộ lễ Ca lên đi 4 Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bát hát
Bộ lễ Ca lên đi 5 Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bát hát
Bước theo Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
Ca hiệp lễ (Lễ Thánh Tâm) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ca lên đi 01 Nhập Lễ Lời bát hát
Ca lên đi 02 Nhập Lễ Lời bát hát
Ca lên đi 03 Nhập Lễ Lời bát hát
Ca lên đi 04 Nhập Lễ Lời bát hát
Ca lên đi 05 Nhập Lễ Lời bát hát .
Ca lên đi 06 Nhập Lễ Lời bát hát .
Ca lên đi 07 Nhập Lễ Lời bát hát
Ca lên đi 08 Nhập Lễ Lời bát hát
Ca lên đi 09 Nhập Lễ Lời bát hát .
Ca lên đi 10 Nhập Lễ Lời bát hát .
Ca lên đi 11 Nhập Lễ Lời bát hát
Ca tình tri âm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con bước lên Nhập Lễ Lời bát hát .
Con bước lên bàn thờ Nhập Lễ Lời bát hát
Con cái muôn phương Dâng Lễ Lời bát hát
Con chưa thấy nhưng tin Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con đi tìm Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con hân hoan Nhập Lễ Lời bát hát
Con hy vọng nơi Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con lên bàn thờ Nhập Lễ Lời bát hát
Con nay sẽ lấy gì? Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con no say Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con nguyện dâng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con sẽ hân hoan Nhập Lễ Lời bát hát
Con sẽ lấy gì? Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con sẽ vào cung thánh Nhập Lễ Lời bát hát
Con sẽ vào nơi cung thánh Nhập Lễ Lời bát hát
Con tiến dâng Dâng Lễ Lời bát hát
Con tiến dâng 1 Dâng Lễ Lời bát hát
Con tiến dâng 2 Dâng Lễ Lời bát hát
Con ước mơ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con xin chọn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con xin dâng Dâng Lễ Lời bát hát
Con xin dâng lên Dâng Lễ Lời bát hát
Con xin tiến dâng Dâng Lễ Lời bát hát
Con yêu Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Cung điện Ngài khả ái (Tv. 83) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bát hát
Cung kính tiến dâng Dâng Lễ Lời bát hát
Cùng kính tiến Dâng Lễ Lời bát hát
Cùng một tấm bánh Dâng Lễ Lời bát hát
Cùng tấm bánh Dâng Lễ Lời bát hát
Cửa công chính (Tv. 118) Nhập Lễ Lời bát hát
+
Chén rượu hồng Dâng Lễ Lời bát hát
Chỉ một Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Cho hồn con hát Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa biết tất cả Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa có thấy chăng  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa dẫn con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa dẫn chúng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa đến ngự trong con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa không lầm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa là ánh sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa là hy vọng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa là sự sống Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa là tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa mọi sinh linh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa nâng con lên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa ngự trong con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa tác thành con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa tuyên ngôn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa thương đến trước Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa trong lịch sử Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa yêu chúng ta Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúc tụng Thiên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúng con dâng Dâng Lễ Lời bát hát
Chúng tôi có Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
Dạt dào niềm vui Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát .
Dẫn bước con đi Nhập Lễ Lời bát hát
Dẫn con từng bước  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Dâng bánh tinh tuyền Dâng Lễ Lời bát hát
Dâng Cha chí thánh Dâng Lễ Lời bát hát
Dâng Cha Toàn Năng Dâng Lễ Lời bát hát
Dâng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Dâng Chúa Dâng Lễ Lời bát hát
Dâng lên Chúa Dâng Lễ Lời bát hát
Dâng lên tấm bánh Dâng Lễ Lời bát hát
Dâng tiến Chúa Ba Ngôi Dâng Lễ Lời bát hát
Dâng tuổi xuân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Dâng về Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
Đấng cứu độ duy nhất Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đấng khác trong con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đâu con ước mơ gì Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đây bánh miến Dâng Lễ Lời bát hát
Đây bánh thơm Dâng Lễ Lời bát hát
Đây hy lễ Dâng Lễ Lời bát hát
Đây lời con Dâng Lễ Lời bát hát
Đây tấm bánh Dâng Lễ Lời bát hát
Đêm về con yêu ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đón nghe lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đức Kitô là ánh sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đức tin dẫn đường Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đừng để con quên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đừng sợ chi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đường tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
Góp phần của lễ Dâng Lễ Lời bát hát
Giây phút diệu huyền Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Giờ đây Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Giờ đây Dâng Lễ Lời bát hát
Giờ đây chúng con Dâng Lễ Lời bát hát
+
Hát bài tân ca  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hát lên bài ca Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hát lên bài ca Nhập Lễ Lời bát hát
Hãy ca tụng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hãy ca tụng Chúa Nhập Lễ Lời bát hát
Hãy đến Nhập Lễ Lời bát hát
Hãy hát bài ca Nhập Lễ Lời bát hát
Hãy hát lên Nhập Lễ Lời bát hát
Hãy mến Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hãy mở cho tôi Nhập Lễ Lời bát hát
Hãy mở ra cho tôi Nhập Lễ Lời bát hát
Hãy reo vui  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hãy tìm nước Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hãy tới đây Nhập Lễ Lời bát hát
Hãy vào tiền đình Nhập Lễ Lời bát hát
Hân hoan tiến lên Nhập Lễ Lời bát hát
Hân hoan tiến vào Nhập Lễ Lời bát hát
Hiến lễ tôn thờ Dâng Lễ Lời bát hát
Hiện diện với Chúa  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hiệp lòng dâng lên  Dâng Lễ Lời bát hát
Hiệp thành của lễ Dâng Lễ Lời bát hát
Hồn con sẵn sàng Nhập Lễ Lời bát hát
Hồn ơi hãy ca tụng 1 Nhập Lễ Lời bát hát
Hồn ơi hãy ca tụng Nhập Lễ Lời bát hát
Hồn tôi ơi! Nhập Lễ Lời bát hát
Hỡi thế trần Nhập Lễ Lời bát hát
Hương nguyện cầu Dâng Lễ Lời bát hát
Hướng về Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hướng về Chúa (2 bè) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
Kinh chiều Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Kinh đêm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Kinh hoà bình Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Kinh hoà bình (Hòa âm) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Kinh mai Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Kính dâng Dâng Lễ Lời bát hát
Kính tiến Chúa Dâng Lễ Lời bát hát
Khát xa nguồn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Khi đi dâng lễ Nhập Lễ Lời bát hát
Khi họp nhau Nhập Lễ Lời bát hát
Khi nào Ngài đến Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Khi ngắm nhìn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Khí cụ bình an Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Khuôn mặt tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
Lạy Cha nhân ái Dâng Lễ Lời bát hát
Lạy Cha xin cho Kết Lễ Lời bát hát
Lạy Chúa bao ngày tháng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lạy Chúa sáng tạo Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lạy Chúa tể Dâng Lễ Lời bát hát
Lạy Chúa uy linh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lạy linh hồn Chúa Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lễ dâng hôm nay Dâng Lễ Lời bát hát
Lòng được hân hoan Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lời ca dâng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lời con kêu khấn Dâng Lễ Lời bát hát
Lời chân thành Dâng Lễ Lời bát hát
Ly rượu nồng Dâng Lễ Lời bát hát
+
Mạch nước trường sinh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mau chỗi dậy Nhập Lễ Lời bát hát
Máu chiên bò Dâng Lễ Lời bát hát
Mỗi lời kinh Dâng Lễ Lời bát hát
Mỗi việc các con làm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mơ về bên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mùa hồng ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mùa hồng phúc Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mục tử tốt lành Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Muôn dân hỡi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Muốn Chúa thứ tha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mừng vui trong Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
Nào cùng đến Nhập Lễ Lời bát hát
Nào về đây Dâng Lễ Lời bát hát
Này con đến Dâng Lễ Lời bát hát
Này từng giọt rượu Dâng Lễ Lời bát hát
Nếu Chúa là Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nếu hôm nay Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Niềm vui của Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Niệm suy lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nơi Đức Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nơi nào có tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nước Chúa đến gần Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
Ngài là tất cả Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ngàn dân ơi Nhập Lễ Lời bát hát
Ngợi khen Chúa 1 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ngợi Khen Chúa 2 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nguồn vui bất tận Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nguyện cầu Chúa chí ái Dâng Lễ Lời bát hát
Nguyện Chúa thương tình  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nguyện lời con kêu khấn  Dâng Lễ Lời bát hát
Ngước trông lên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Người thợ vô danh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
Nhạc trầm hoà Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nhìn bàn thờ Nhập Lễ Lời bát hát
Nhìn lên nhan Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nhờ Lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Như của lễ Dâng Lễ Lời bát hát
Như lữ hành Nhập Lễ Lời bát hát
Như nai rừng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Như trầm hương Dâng Lễ Lời bát hát
Như xưa Dâng Lễ Lời bát hát
Như xưa Chúa Dâng Lễ Lời bát hát
Những lần gặp mặt Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
Ôi lạy Thiên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ôi Lễ Misa Nhập Lễ Lời bát hát
Ôi uy linh  Dâng Lễ Lời bát hát
Ở lại bên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ở lại với chúng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
Phúc cho ai  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
Quỳ đây Dâng Lễ Lời bát hát
+
Ra về trong an bình Kết Lễ Lời bát hát
+
Sống là Đức Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Sống với Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
Ta cùng vui lên Nhập Lễ Lời bát hát
Ta được tái sinh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ta là bánh hằng sống Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ta là sự sống Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ta lên núi Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ta ra về Kết Lễ Lời bát hát
Tâm tư reo mừng Nhập Lễ Lời bát hát
Tấm bánh ly rượu Dâng Lễ Lời bát hát
Tấm bánh miến Dâng Lễ Lời bát hát
Tấm bánh này Dâng Lễ Lời bát hát
Tấm bánh tinh tuyền Dâng Lễ Lời bát hát
Tầng trời cao Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tất cả vì tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tiến dâng Dâng Lễ Lời bát hát
Tiến dâng lên Dâng Lễ Lời bát hát
Tiến lên bàn thờ Dâng Lễ Lời bát hát
Tim dâng ý thơ  Nhập Lễ Lời bát hát
Tình yêu thúc bách Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tôi muốn hát bài ca Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tôi Vui Mừng Nhập Lễ Lời bát hát
Tôi vui mừng 1 Nhập Lễ Lời bát hát
Tôi vui mừng 2 Nhập Lễ Lời bát hát
Tôi vui sướng Nhập Lễ Lời bát hát
Tôi vui sướng biết bao Nhập Lễ Lời bát hát
Tôn vinh Thiên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tôn vinh Thiên Chúa 1 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tới bàn thờ Thiên Chúa Nhập Lễ Lời bát hát
Từ đồng lúa Dâng Lễ Lời bát hát
Từng giọt mồ hôi Dâng Lễ Lời bát hát
Từng giọt rượu  Dâng Lễ Lời bát hát
+
Thành kính dâng Dâng Lễ Lời bát hát
Thành tâm dâng Chúa Dâng Lễ Lời bát hát
Thánh lễ đã hết Kết Lễ Lời bát hát
Thánh vịnh 106 Kết Lễ Lời bát hát
Thắp sáng lên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thân con đây Dâng Lễ Lời bát hát
Thấy Con là thấy Cha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thiên Chúa chúng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thiên Chúa duy nhất Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thiên Chúa là Cha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thiên Chúa là tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thiên Chúa tự mặc khải Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thúc trống lên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
Trao tặng nhiều hơn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Trong bài hòa tấu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Trời mới đất mới Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Trước bàn thánh Dâng Lễ Lời bát hát
Trước bàn thờ Dâng Lễ Lời bát hát
+
Vào cung thánh Nhập Lễ Lời bát hát
Vào đền thánh  Nhập Lễ Lời bát hát
Vào đền thờ  Nhập Lễ Lời bát hát
Vào nơi thánh cung Nhập Lễ Lời bát hát
Về núi thánh Nhập Lễ Lời bát hát
Về nhà Chúa Nhập Lễ Lời bát hát
Vì Lời Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Vì tôi yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Vinh hiển nước Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Vinh phúc thay Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Vinh quang Đức Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Vỗ tay lên Nhập Lễ Lời bát hát
Với bánh trắng Dâng Lễ Lời bát hát
Vườn nho của Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+
Xin ban bánh Dâng Lễ Lời bát hát
Xin biểu dương uy phong Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin cảm tạ Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin cảm tạ Chúa Dâng Lễ Lời bát hát
Xin cứu chúng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin cho con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin cho con ánh lửa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin cho muôn Người Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Chúa chiếu rọi Nhập Lễ Lời bát hát
Xin Chúa là ngọn đuốc thiêng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Chúa phán dạy Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Chúa phán một lời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Chúa Thiên Đình Dâng Lễ Lời bát hát
Xin dạy con yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin dẫn con về Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin dẫn đưa con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin dâng cho Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin dâng lên Dâng Lễ Lời bát hát
Xin dâng lên Ngài  Dâng Lễ Lời bát hát
Xin giữ lòng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin giữ tỉnh thức Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin mãi tán dương Nhập Lễ Lời bát hát
Xin mở mắt con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin mở miệng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Ngài là ánh sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin ở với Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin ở với con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin tiến dâng Dâng Lễ Lời bát hát
Xin tình yêu Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xưa Trên Canvê Dâng Lễ Lời bát hát
+
Yêu rồi hành động Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát

Ca khúc Lm. Kim Long.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s