Nhạc sĩ Văn Chi (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THEO A.B.C.
Album: Hoa kinh dâng Mẹ La Vang
Album: Hoan ca Phục Sinh
Album: Như lời dâng hiến
 Album: Tâm tư dâng Mẹ
Album: Tâm ca sám hối
Album: Tiếng hát yêu thương
Album: Trầm ca tin yêu
Trầm khúc hoan ca 
+
Ánh mắt Chúa trong đờiTận HiếnLời bài hát
Ánh mắt yêu thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ánh sáng niềm tin Nhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Ảo ảnh cuộc đời (Tv. 102)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
*
Bà là niềm vui  Đức Mẹ Lời bài hát
Bài ca Alleluia Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bài ca Allêluia Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Bài ca cho người chiến thắng  Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Bài ca cho người chiến thắng (2 bè) Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Bài ca cho người yêu tôi (Tv. 96) Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Bài ca dâng lên Dâng Lễ Lời bài hát
Bài ca dâng Mẹ  Đức Mẹ Lời bài hát
Bài ca hiệp nhất Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bài ca lên đền Nhập Lễ Lời bài hát
Bài ca mục tử (Tv. 22)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bài ca tế hiến (Tv. 43) Tận Hiến Lời bài hát
Bài ca thống hối Mùa ChayLời bài hát
Bài ca yêu thương (Tv. 43) Tận Hiến Lời bài hát
Bộ lễ Cầu hồn Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Bộ lễ Hoan ca Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Bộ lễ Hôn phối (Tv. 144) Hôn PhốiLời bài hát
Bước chân Ngài qua Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
*
Ca dao Mẹ dịu hiền Đức MẹLời bài hát
Ca mừng các Thánh Các ThánhLời bài hát
Ca ngợi Chúa Nhập Lễ Lời bài hát
Ca ngợi Chúa (Tv. 88) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ca tụng Chúa Nhập Lễ Lời bài hát
Câu kinh tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cầu xin Mẹ từ ái Đức MẹLời bài hát
Cây đàn muôn điệu (Tv. 70) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con có một Tổ quốc  Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Con đây Ngài ơi Tận Hiến Lời bài hát
Con đường Chúa đã đi qua Mùa Chay Lời bài hát
Con đường Chúa đã qua Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Con đường tình ái  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con đường tình yêu Mùa Chay Lời bài hát
Con đường thập tự  Mùa Chay Lời bài hát
Con là Linh mục Tận Hiến Lời bài hát
Con luôn tin yêu  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con xin dâng Mẹ Đức Mẹ Lời bài hát
Con xin đức ái  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con yêu Chúa bốn mùa  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
*
Chân dung người Cha hiền Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chiều mưa cầu Mẹ Đức Mẹ Lời bài hát
Chiều tâm tư Đức Mẹ Lời bài hát
Cho con sứ vụ hồng ânTận HiếnLời bài hát
Cho một lời thề  Hôn PhốiLời bài hát
Chúa dìu con Tận Hiến Lời bài hát
Chúa gọi con về (Tv. 126 & 42) Cầu HồnLời bài hát
Chúa gọi con về 2 Cầu HồnLời bài hát
Chúa gọi con về (4 bè) Cầu HồnLời bài hát
Chúa là nơi con an nghỉ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là nơi con an nghỉ Nhập Lễ Lời bài hát
Chúa là thần lương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa muốn con làm gì Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa nguồn tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa nguồn thương mến (Tv. 22) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chuỗi Mân Côi Đức Mẹ Lời bài hát
Chứng nhân Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chứng nhân Kitô Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Chứng nhân niềm tin Các Thánh Lời bài hát
Chứng nhân Tin Mừng  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chứng nhân Tin Mừng 1 Tận Hiến Lời bài hát
Chứng nhân Tin Mừng 2 Tận Hiến Lời bài hát
Chứng nhân Tin Vui Tận Hiến Lời bài hát
*
Dao ca Mẹ dịu hiền Đức Mẹ Lời bài hát
Dâng hy lễ mới Dâng Lễ Lời bài hát
Dâng kính Thánh Phanxica Các ThánhLời bài hát
Dâng lễ toàn thiêu (Tv. 141 & 50) Dâng Lễ Lời bài hát
Dâng lễ vật toàn thiêu Dâng LễLời bài hát
Dâng Mẹ chiều nay Đức Mẹ Lời bài hát
Dâng Mẹ một chiều Đức Mẹ Lời bài hát
Dâng Mẹ ngàn hoa Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Dâng về Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Di chúc cho con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Diễm ca mùa xuân Hôn PhốiLời bài hát
Diễm ca người đến Hôn PhốiLời bài hát
*
Đạo ca Thập tự Mùa Chay Lời bài hát
Đây nguồn yêu thương (Tv. 41) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đây Nhiệm tích Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đêm hồng ân Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đêm sáng hân hoan Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đền đáp tình thương  Tận Hiến Lời bài hát
Đi về Nhà Chúa Nhập Lễ Lời bài hát
Điệp ca xin vâng Đức Mẹ Lời bài hát
Điệp ca yêu thương Tận Hiến Lời bài hát
Điệp khúc hồng ân Thánh Ca Tạ ƠnLời bài hát
Điệp khúc mùa hồng ân Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Điệp khúc tri ân Tận Hiến Lời bài hát
Điệp khúc xin vâng Tận Hiến Lời bài hát
Đoản khúc diễm tình ca Hôn PhốiLời bài hát
Đôi mắt yêu thương Tận Hiến Lời bài hát
Đôi tim hồng dâng hiến Hôn PhốiLời bài hát
Đồng hành với Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đồng hành với tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đời con Đức Mẹ Lời bài hát
Đức Kitô Phục sinh Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Đức Tin, Đức Ái và Hy vọngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Đường đời tận hiến Đức MẹLời bài hát
Đường đời thắp sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đường về Sinai Thiếu NhiLời bài hát
*
Exultet. Mừng vui lênThành Ca Tin MừngLời bài hát
Exultet. Tin mừng Phục Sinh Mùa Phục Sinh Lời bài hát
*
Giã từ dương thế (Tv. 50) Cầu HồnLời bài hát
Giã từ một cơn mơ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Giai điệu tri ân Nhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Giêrusalem hãy chỗi dậy Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Giọt lệ thống hối (Tv. 50) Mùa Chay Lời bài hát
Giọt lệ thống hối (2 bè) Mùa Chay Lời bài hát
Giọt lệ thống hối (3 bè) Mùa Chay Lời bài hát
Giọt lệ trong lời kinh Mùa Chay Lời bài hát
Giới răn yêu mến Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
_
Ghi khắc chân dung Ngài (Tv. 42)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
*
Hai câu tung hô sau truyền phép Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Hai mươi năm hành trình Nhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Hài nhi giáng thế Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Hành trang hy vọng Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Hành trang Tin Yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hạt cải niềm tin Tận HiếnLời bài hát
Hãy làm việc này mà nhớ đến TaThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Hãy nghe tôi kể (Tv. 65)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy sống cùng tôi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 118) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hân hoan niềm vuiTận HiếnLời bài hát
Hân hoan ra đi Đức Mẹ Lời bài hát
Hiến dâng (Tv. 141) Dâng Lễ Lời bài hát
Hiến lễ cuộc đời Dâng Lễ Lời bài hát
Hoa đời dâng Mẹ  Đức Mẹ Lời bài hát
Hoan ca bình an Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hoan ca đời tri ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hoan ca Giáng sinh Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Hoan ca mùa xuân XuânLời bài hát
Hoan ca tận hiếnTận HiếnLời bài hát
Hoan ca trong thánh đài (Tv. 99) Nhập Lễ Lời bài hát
Hoàng hôn cầu Mẹ Đức Mẹ Lời bài hát
Hồng ân cảm tạ  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hồng ân của Chúa Tận HiếnLời bài hát
Hồng ân Chúa Dâng Lễ Lời bài hát
Hồng ân sai đi Truyền GiáoLời bài hát
Hồng ân vào đời  Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Hương kinh dạt dào (Tv. 141)  Dâng Lễ Lời bài hát
Hương kinh nhiệm mầu Đức Mẹ Lời bài hát
Hy lễ con dâng (Tv. 141 & 50) Dâng Lễ Lời bài hát
Hy lễ cuộc đời Dâng Lễ Lời bài hát
Hy lễ tình yêu Dâng Lễ Lời bài hát
Hy lễ tình yêuTận HiếnLời bài hát
*
Kêu tên Mẹ Đức Mẹ Lời bài hát
Kiếp cỏ hoang (Tv. 103) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Kinh chiều cho quê hương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Kinh chiều trong đền thánh (Tv. 133)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Kinh dâng lễ  Dâng Lễ Lời bài hát
Kinh dâng lễ Mánh Mánh ThánhLời bài hát
Kinh nguyện Chúa Thánh Thần Chúa Thánh ThầnLời bài hát
Khi tôi khấn cầu (Tv. 129) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Khi tôi khẩn cầu (Tv. 129) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Khúc ca dâng Mẹ Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc hát tạ ơn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Khung trời yêu thương (Tv. 22) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
*
Là tiếng xin vâng Đức Mẹ Lời bài hát
Làm sứ mệnh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lạy Chúa con đây (Tv. 39) Tận HiếnLời bài hát
Lắng nghe tình yêu Chúa (Tv. 85) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lễ dâng ân tình Dâng Lễ Lời bài hát
Lễ dâng mùa cứu độ Mùa Chay Lời bài hát
Lễ mới tiến dâng (Tv. 141 & 50) Dâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật con dâng Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lễ vật đêm Giáng sinh Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lễ vật huyền siêu Dâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật tiến dâng Dâng Lễ Lời bài hát
Loan báo Tin Vui Tận HiếnLời bài hát
Lòng Mẹ yêu thương  Đức Mẹ Lời bài hát
Lời cầu cho quê hương Đức Mẹ Lời bài hát
Lời cầu cho xứ đạo  Đức Mẹ Lời bài hát
Lời cầu cho xứ đạo Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời cầu sai diTận HiếnLời bài hát
Lời cầu tâm tư  Đức Mẹ Lời bài hát
Lời cầu tin yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời cầu tin yêu 2 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời cầu Thánh Antôn Các Thánh Lời bài hát
Lời cầu thống hối Mùa Chay Lời bài hát
Lời dâng  Dâng Lễ Lời bài hát
Lời kinh đêm Giáng sinh (nhịp 3/4) Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh đêm Giáng sinh (nhịp 4/4) Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh chiều Đức Mẹ Lời bài hát
Lời kinh hiến dâng Tận HiếnLời bài hát
Lời kinh sám hối (Tv. 50) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lời kinh tiến dâng (Tv. 141) Dâng Lễ Lời bài hát
Lời kinh yêu thương Đức Mẹ Lời bài hát
Lời nguyện trời cao Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời người được yêu Tận HiếnLời bài hát
Lời ru của hồn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lữ hành với Mẹ  Đức Mẹ Lời bài hát
*
Mãi trước xa vời  Tận HiếnLời bài hát
Mẹ dưới chân thập giá Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ quê hương Việt Nam Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ thương dẫn lối Đức MẹLời bài hát
Một cuộc giã từ Cầu HồnLời bài hát
Một đời sám hối Mùa Chay Lời bài hát
Một đời ước hẹn Hôn PhốiLời bài hát
Một đời xin vângThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Một Hài Nhi  Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Một lời đoan hứa Tận HiếnLời bài hát
Một lời yêu thương  Tận HiếnLời bài hát
Mơ tiền đình Chúa (Tv. 121)  Nhập Lễ Lời bài hát
Mùa cứu chuộc nở hoa Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Mùa đông luyến nhớ  Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Mừng bổn mạng Các Thánh Lời bài hát
Mừng Chúa xuân sang XuânLời bài hát
Mừng Thánh Têrêsa Các Thánh Lời bài hát
*
Này con xin đến Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Này Ngài đến đó Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nến hồng cho tình yêu Hôn PhốiLời bài hát
Nếu mai con chết  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nếu người hỏi tôi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nếu Người không sống lại  Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Niềm vinh dự 1 Mùa Chay Lời bài hát
Niềm vinh dự 2 Mùa Chay Lời bài hát
Niềm vui Phục sinh Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Nói với người yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nỗi niềm (Tv. 27)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nụ cười sa mạc Thiếu NhiLời bài hát
Nữ Vương nhân từ Đức Mẹ Lời bài hát
Nữ Vương Việt Nam Hợp XướngLời bài hát
Nương tựa Chúa (Tv. 42) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
*
Ngài sai con đi Tận HiếnLời bài hát
Ngài với quê hương  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ngàn đời thương mến Tận HiếnLời bài hát
Ngày hồng ân Tận HiếnLời bài hát
Ngày vinh quang trở về Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Ngày vinh quang về trời Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Ngày xuân cầu Mẹ XuânLời bài hát
Ngợi ca tình yêu Chúa  Tận HiếnLời bài hát
Nguồn cậy trông (Tv. 70)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nguyện cầu cho quê hương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nguyện cầu cho xứ đạo Đức Mẹ Lời bài hát
Nguyện cầu Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nguyện cầu đêm Giáng Sinh Hợp XướngLời bài hát
Nguyện cầu Mẹ Đức Mẹ Lời bài hát
Nguyện cầu Mẹ La Vang Đức Mẹ Lời bài hát
Nguyện cầu Mẹ thương Đức Mẹ Lời bài hát
Nguyện cầu Mẹ Việt Nam Đức Mẹ Lời bài hát
Nguyện cầu Mẹ yêu Đức Mẹ Lời bài hát
Nguyện cầu Nữ Vương Đức Mẹ Lời bài hát
Nguyện cầu Nữ Vương Việt Nam Đức Mẹ Lời bài hát
Nguyện cầu tình yêu Hôn PhốiLời bài hát
Nguyện cầu Thánh Anna Các Thánh Lời bài hát
Nguyện cầu Thánh Cecilia Các ThánhLời bài hát
Người chết cho tình yêu Mùa Chay Lời bài hát
Người chết vì yêu Mùa Chay Lời bài hát
Người đến Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Người mang sứ điệp Tận HiếnLời bài hát
Người mang tên thập tự Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Người ơi tôi đã biết Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Người ra đi (Tv. 126) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Người sai tôi  Tận HiếnLời bài hát
Người sống lại từ cõi chết  Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Người yêu tôi chết Mùa Chay Lời bài hát
Người yêu tôi đến Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
*
Nhận lấy Chúa Thánh ThầnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Như hạt mưa rơi (Tv. 62)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Như làn hương khói Dâng Lễ Lời bài hát
Như lời ca dao Đức Mẹ Lời bài hát
Như lời dấu yêu Đức Mẹ Lời bài hát
Như một lời cầu Tận HiếnLời bài hát
Như một lời nguyền Đức Mẹ Lời bài hát
Những bước chân nở hoa Các ThánhLời bài hát
Những bước chân nở hoa Tận HiếnLời bài hát
Những dấu chân hoang (Tv. 6)  Mùa Chay Lời bài hát
Những lúc gian truân Cầu HồnLời bài hát
*
Phần gia nghiệp tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Phần gia nghiệp vĩnh viễn (Tv. 15) Tận HiếnLời bài hát
Phó thác đời lữ hành Đức MẹLời bài hát
*
Ra đi đồng hành  Đức Mẹ Lời bài hát
Ra đi đồng hành Nhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Ra đi trong yêu thương Cầu HồnLời bài hát
*
Sắc hoa đời dâng Mẹ Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Song nguyền yêu thương Nhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Sống một đời cho Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sống một niềm tin Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sứ điệp Fatima Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Sứ điệp hồng ân Tận HiếnLời bài hát
*
Tán dương Chúa (Tv. 148) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tâm ca Liên minh Thánh Tâm Nhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Tâm ca Mai Đệ Liên Mùa Chay Lời bài hát
Tâm sự kẻ đi hoang Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tâm sự kẻ đi hoang  Mùa Chay Lời bài hát
Tâm sự một đêm đông Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Tâm tình chờ mong Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Tâm tình sai đi Tận HiếnLời bài hát
Tâm tình tạ ơn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tâm tình thống hối Mùa Chay Lời bài hát
Tâm tình trở về  Mùa Chay Lời bài hát
Tâm tư đêm Giáng sinh Nhạc NoelLời bài hát
Tâm tư hiến dâng Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Tâm tư hiến dâng Tận HiếnLời bài hát
Tâm tư kiếp người (Tv. 103) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tâm tư mơ ước Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tâm tư người viễn khách  Mùa Chay Lời bài hát
Tâm tư reo vang Tận HiếnLời bài hát
Tâm tư sai đi Tận HiếnLời bài hát
Tâm tư trở về Mùa Chay Lời bài hát
Tấu vang lời mừng  Đức Mẹ Lời bài hát
Tiếng chuông hoàng hôn Đức Mẹ Lời bài hát
Tiếng hát muôn dân (Tv. 116) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tiếng hò vượt sóng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tìm về  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tìm về bên Mẹ Đức Mẹ Lời bài hát
Tìm về Mẹ yêu Đức MẹLời bài hát
Tình hồng dâng hiến Hôn PhốiLời bài hát
Tình hồng dâng Mẹ Hôn PhốiLời bài hát
Tình trong im lặng Đức Mẹ Lời bài hát
Tình yêu bao la Hôn PhốiLời bài hát
Tình yêu Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu gặp gỡ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu kết hợp Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu xin dâng Hôn PhốiLời bài hát
Tôi đã vẽ dung nhan Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tôi đã vẽ dung nhan Ngài Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Tôi đi tìm tôi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tông đồ chư dân Các Thánh Lời bài hát
Tông đồ trở lại Tận HiếnLời bài hát
Tuổi trẻ và tương lai Nhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Từ dạo ấy  Tận HiếnLời bài hát
Từ gốc Giese Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Từng bước đi lên (Tv. 43) Tận HiếnLời bài hát
*
Thiên Chúa tình yêu (Tv. 103) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thiên sứ Micae Các Thánh Lời bài hát
Thương dẫn tôi về (Tv. 125)  Nhập Lễ Lời bài hát
*
Trang sử mới Thánh Ca Phụng Vụ KhácLời bài hát
Trang sử tình mùa cứu thế  Mùa Giáng SinhLời bài hát
Tràng hoa Mân Côi  Đức Mẹ Lời bài hát
Trên đường đời con đi  Đức Mẹ Lời bài hát
Trọn niềm tin mến (Tv. 103)  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trọn niềm tin mến Tận HiếnLời bài hát
Trọn niềm yêu mến  Tận HiếnLời bài hát
Trong đêm tối (Tv. 39) Tận HiếnLời bài hát
Trong yêu thương tình Ngài Tận HiếnLời bài hát
Trông vời trời xa Cầu HồnLời bài hát
Trở về  Mùa Chay Lời bài hát
Trước Mẹ thề nguyền Hôn PhốiLời bài hát
*
Ước mong về Ngài  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ước mơ đời tận hiến (Tv. 84) Tận HiếnLời bài hát
*
Vang khúc yêu thương Hôn PhốiLời bài hát
Vào cung điện Chúa (Tv. 23) Nhập Lễ Lời bài hát
Vào cung điện Chúa (Tv. 23) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Vào cửa ngàn thu (Tv. 24) Nhập Lễ Lời bài hát
Vầng tim mới Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Về bên Mẹ yêu Đức Mẹ Lời bài hát
Về đây năm hồng ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Về đây với MẹĐức MẹLời bài hát
Về nhà Chúa Nhập Lễ Lời bài hát
Về tiền đình Chúa (Tv. 42) Nhập Lễ Lời bài hát
Về tin yêu (Tv. 41)  Mùa Chay Lời bài hát
Về triều ân thánh Nhập Lễ Lời bài hát
Về với cát bụi  Mùa Chay Lời bài hát
Vết thương tội lệ (Tv. 50) Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Vì Đấng toàn năng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vì Đấng toàn năng Đức Mẹ Lời bài hát
Vì lòng nhân từ (Tv. 146) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Viễn khách ơi Đức Mẹ Lời bài hát
Vinh quang cho Người sống lại Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Vinh quang dâng lên Dâng Lễ Lời bài hát
Vòng tay kết thân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vòng tay yêu thương  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vòng tay yêu thương hiệp nhất Nhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Vùng trời mới yêu thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vực sâu tối tăm Cầu HồnLời bài hát
*
Xin cứu tôi  Cầu HồnLời bài hát
Xin dạy con yêu mến (Tv. 25) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin đến Ngài ơi Thành Ca Tin Mừng Lời bài hát
Xin đừng quên con Mùa Chay Lời bài hát
Xin đừng quên con Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Xin hãy đến Mùa VọngLời bài hát
Xin Ngài cùng đi với con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin ý Ngài thực hiện Đức Mẹ Lời bài hát
*
Ý nghĩa yêu thương Hôn PhốiLời bài hát
ALBUM.
Hoa kinh dâng Mẹ La Vang12 Hoa Kinh Trầm Khúc
Hoan ca Phục Sinh10 Ca Khúc Mùa Phục Sinh
Như lời dâng hiến
Tâm tư dâng Mẹ
Tâm ca sám hối
Tiếng hát yêu thương
Trầm ca tin yêu
Trầm khúc hoan ca 
THEO THÁNH LỄ.
Bộ lễ Cầu hồnBộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Bộ lễ Hoan caBộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
+++
Bài ca lên đềnNhập LễLời bài hát
Ca ngợi ChúaNhập LễLời bài hát
Ca tụng ChúaNhập LễLời bài hát
Chúa là nơi con an nghỉNhập LễLời bài hát
+++
Bài ca dâng lênDâng LễLời bài hát
Dâng hy lễ mớiDâng LễLời bài hát
Dâng lễ toàn thiêu (Tv. 141 & 50)Dâng LễLời bài hát
Dâng lễ vật toàn thiêuDâng LễLời bài hát
Hiến dâng (Tv. 141)Dâng LễLời bài hát
Hiến lễ cuộc đờiDâng LễLời bài hát
Hồng ân ChúaDâng LễLời bài hát
Hương kinh dạt dào (Tv. 141) Dâng LễLời bài hát
Hy lễ con dâng (Tv. 141 & 50)Dâng LễLời bài hát
Hy lễ cuộc đờiDâng LễLời bài hát
Hy lễ tình yêuDâng LễLời bài hát
Kinh dâng lễ Dâng LễLời bài hát
Lễ dâng ân tìnhDâng LễLời bài hát
Lễ mới tiến dâng (Tv. 141 & 50)Dâng LễLời bài hát
Lễ vật huyền siêuDâng LễLời bài hát
Lễ vật tiến dângDâng LễLời bài hát
Lời dâng Dâng LễLời bài hát
Lời kinh tiến dâng (Tv. 141)Dâng LễLời bài hát
Như làn hương khóiDâng LễLời bài hát
Vinh quang dâng lênDâng LễLời bài hát
+++
Ánh mắt yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ảo ảnh cuộc đời (Tv. 102) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bài ca AlleluiaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bài ca hiệp nhấtCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bài ca mục tử (Tv. 22) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bước chân Ngài quaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ca ngợi Chúa (Tv. 88)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Câu kinh tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cây đàn muôn điệu (Tv. 70)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con đường tình ái Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con luôn tin yêu Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con xin đức ái Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con yêu Chúa bốn mùa Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chân dung người Cha hiềnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là nơi con an nghỉCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là thần lươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa muốn con làm gìCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa nguồn tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa nguồn thương mến (Tv. 22)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chứng nhân KitôCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chứng nhân Tin Mừng Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dâng về ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Di chúc cho conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đây nguồn yêu thương (Tv. 41)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đây Nhiệm tíchCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đồng hành với ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đồng hành với tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đường đời thắp sángCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giã từ một cơn mơCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giới răn yêu mếnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hành trang Tin YêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy nghe tôi kể (Tv. 65) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy sống cùng tôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 118)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hoan ca bình anCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hoan ca đời tri ânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hồng ân cảm tạ Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Kiếp cỏ hoang (Tv. 103)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Kinh chiều cho quê hươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Kinh chiều trong đền thánh (Tv. 133) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khi tôi khấn cầu (Tv. 129)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khúc hát tạ ơnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khung trời yêu thương (Tv. 22)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Làm sứ mệnhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lắng nghe tình yêu Chúa (Tv. 85)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời cầu cho xứ đạoCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời cầu tin yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời cầu tin yêu 2Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời ru của hồnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Này con xin đếnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Này Ngài đến đóCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nếu mai con chết Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nếu người hỏi tôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nói với người yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nỗi niềm (Tv. 27) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nương tựa Chúa (Tv. 42)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngài với quê hương Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nguồn cậy trông (Tv. 70) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nguyện cầu cho quê hươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nguyện cầu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Người mang tên thập tựCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Người ra đi (Tv. 126)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Như hạt mưa rơi (Tv. 62) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Phần gia nghiệp tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sống một đời cho ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sống một niềm tinCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tán dương Chúa (Tv. 148)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tâm sự kẻ đi hoangCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tâm tình tạ ơnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tâm tư kiếp người (Tv. 103)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tâm tư mơ ướcCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tiếng hát muôn dân (Tv. 116)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tiếng hò vượt sóngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tìm về Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu gặp gỡCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu kết hợpCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tôi đã vẽ dung nhan NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thiên Chúa tình yêu (Tv. 103)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trọn niềm tin mến (Tv. 103) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ước mong về Ngài Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vầng tim mớiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vì Đấng toàn năngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vòng tay kết thânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vòng tay yêu thương Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vùng trời mới yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin dạy con yêu mến (Tv. 25)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin Ngài cùng đi với conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
THEO MÙA PHỤNG VỤ.
Xin hãy đếnMùa VọngLời bài hát
+++
Bài ca cho người yêu tôi (Tv. 96)Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm hồng ânMùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm sáng hân hoanMùa Giáng SinhLời bài hát
Giêrusalem hãy chỗi dậyMùa Giáng SinhLời bài hát
Hài nhi giáng thếMùa Giáng SinhLời bài hát
Hoan ca Giáng sinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Lễ vật con dângMùa Giáng SinhLời bài hát
Lễ vật đêm Giáng sinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Lời kinh đêm Giáng sinh (nhịp 3/4)Mùa Giáng SinhLời bài hát
Lời kinh đêm Giáng sinh (nhịp 4/4)Mùa Giáng SinhLời bài hát
Lời nguyện trời caoMùa Giáng SinhLời bài hát
Một Hài Nhi Mùa Giáng SinhLời bài hát
Mùa cứu chuộc nở hoaMùa Giáng SinhLời bài hát
Mùa đông luyến nhớ Mùa Giáng SinhLời bài hát
Người đếnMùa Giáng SinhLời bài hát
Người yêu tôi đếnMùa Giáng SinhLời bài hát
Tâm sự một đêm đôngMùa Giáng SinhLời bài hát
Tâm tình chờ mongMùa Giáng SinhLời bài hát
Tâm tư hiến dângMùa Giáng SinhLời bài hát
Từ gốc GieseMùa Giáng SinhLời bài hát
Trang sử tình mùa cứu thế Mùa Giáng SinhLời bài hát
Tâm tư đêm Giáng sinhNhạc NoelLời bài hát
+++
Bài ca thống hốiMùa ChayLời bài hát
Con đường Chúa đã đi quaMùa ChayLời bài hát
Con đường tình yêuMùa ChayLời bài hát
Con đường thập tự Mùa ChayLời bài hát
Đạo ca Thập tựMùa ChayLời bài hát
Giọt lệ thống hối (Tv. 50)Mùa ChayLời bài hát
Giọt lệ thống hối (2 bè)Mùa ChayLời bài hát
Giọt lệ thống hối (3 bè)Mùa ChayLời bài hát
Giọt lệ trong lời kinhMùa ChayLời bài hát
Lễ dâng mùa cứu độMùa ChayLời bài hát
Lời cầu thống hốiMùa ChayLời bài hát
Một đời sám hốiMùa ChayLời bài hát
Niềm vinh dự 1Mùa ChayLời bài hát
Niềm vinh dự 2Mùa ChayLời bài hát
Người chết cho tình yêuMùa ChayLời bài hát
Người chết vì yêuMùa ChayLời bài hát
Người yêu tôi chếtMùa ChayLời bài hát
Những dấu chân hoang (Tv. 6) Mùa ChayLời bài hát
Tâm ca Mai Đệ LiênMùa ChayLời bài hát
Tâm sự kẻ đi hoang Mùa ChayLời bài hát
Tâm tình thống hốiMùa ChayLời bài hát
Tâm tình trở về Mùa ChayLời bài hát
Tâm tư người viễn khách Mùa ChayLời bài hát
Tâm tư trở vềMùa ChayLời bài hát
Trở về Mùa ChayLời bài hát
Về tin yêu (Tv. 41) Mùa ChayLời bài hát
Về với cát bụi Mùa ChayLời bài hát
Xin đừng quên conMùa ChayLời bài hát
+++
Bài ca AllêluiaMùa Phục SinhLời bài hát
Bài ca cho người chiến thắng Mùa Phục SinhLời bài hát
Bài ca cho người chiến thắng (2 bè)Mùa Phục SinhLời bài hát
Con đường Chúa đã quaMùa Phục SinhLời bài hát
Đức Kitô Phục sinhMùa Phục SinhLời bài hát
Exultet. Tin mừng Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Nếu Người không sống lại Mùa Phục SinhLời bài hát
Niềm vui Phục sinhMùa Phục SinhLời bài hát
Ngày vinh quang trở vềMùa Phục SinhLời bài hát
Ngày vinh quang về trờiMùa Phục SinhLời bài hát
Người ơi tôi đã biếtMùa Phục SinhLời bài hát
Người sống lại từ cõi chết Mùa Phục SinhLời bài hát
Vết thương tội lệ (Tv. 50)Mùa Phục SinhLời bài hát
Vinh quang cho Người sống lạiMùa Phục SinhLời bài hát
+++
Mừng Chúa xuân sangXuânLời bài hát
Ngày xuân cầu MẹXuânLời bài hát
THEO CHỦ ĐỀ.
Bà là niềm vui Đức MẹLời bài hát
Bài ca dâng Mẹ Đức MẹLời bài hát
Ca dao Mẹ dịu hiềnĐức MẹLời bài hát
Cầu xin Mẹ từ áiĐức MẹLời bài hát
Con xin dâng MẹĐức MẹLời bài hát
Chiều mưa cầu MẹĐức MẹLời bài hát
Chiều tâm tưĐức MẹLời bài hát
Chuỗi Mân CôiĐức MẹLời bài hát
Dao ca Mẹ dịu hiềnĐức MẹLời bài hát
Dâng Mẹ chiều nayĐức MẹLời bài hát
Dâng Mẹ một chiềuĐức MẹLời bài hát
Điệp ca xin vângĐức MẹLời bài hát
Đời conĐức MẹLời bài hát
Đường đời tận hiếnĐức MẹLời bài hát
Hân hoan ra điĐức MẹLời bài hát
Hoa đời dâng Mẹ Đức MẹLời bài hát
Hoàng hôn cầu MẹĐức MẹLời bài hát
Hương kinh nhiệm mầuĐức MẹLời bài hát
Kêu tên MẹĐức MẹLời bài hát
Khúc ca dâng MẹĐức MẹLời bài hát
Là tiếng xin vângĐức MẹLời bài hát
Lòng Mẹ yêu thương Đức MẹLời bài hát
Lời cầu cho quê hươngĐức MẹLời bài hát
Lời cầu cho xứ đạo Đức MẹLời bài hát
Lời cầu tâm tư Đức MẹLời bài hát
Lời kinh chiềuĐức MẹLời bài hát
Lời kinh yêu thươngĐức MẹLời bài hát
Lữ hành với Mẹ Đức MẹLời bài hát
Mẹ dưới chân thập giáĐức MẹLời bài hát
Mẹ quê hương Việt NamĐức MẹLời bài hát
Mẹ thương dẫn lốiĐức MẹLời bài hát
Nữ Vương nhân từĐức MẹLời bài hát
Nguyện cầu cho xứ đạoĐức MẹLời bài hát
Nguyện cầu MẹĐức MẹLời bài hát
Nguyện cầu Mẹ La VangĐức MẹLời bài hát
Nguyện cầu Mẹ thươngĐức MẹLời bài hát
Nguyện cầu Mẹ Việt NamĐức MẹLời bài hát
Nguyện cầu Mẹ yêuĐức MẹLời bài hát
Nguyện cầu Nữ VươngĐức MẹLời bài hát
Nguyện cầu Nữ Vương Việt NamĐức MẹLời bài hát
Như lời ca daoĐức MẹLời bài hát
Như lời dấu yêuĐức MẹLời bài hát
Như một lời nguyềnĐức MẹLời bài hát
Phó thác đời lữ hànhĐức MẹLời bài hát
Ra đi đồng hành Đức MẹLời bài hát
Tấu vang lời mừng Đức MẹLời bài hát
Tiếng chuông hoàng hônĐức MẹLời bài hát
Tìm về bên MẹĐức MẹLời bài hát
Tìm về Mẹ yêuĐức MẹLời bài hát
Tình trong im lặngĐức MẹLời bài hát
Tràng hoa Mân Côi Đức MẹLời bài hát
Trên đường đời con đi Đức MẹLời bài hát
Về bên Mẹ yêuĐức MẹLời bài hát
Về đây với MẹĐức MẹLời bài hát
Vì Đấng toàn năngĐức MẹLời bài hát
Viễn khách ơiĐức MẹLời bài hát
Xin ý Ngài thực hiệnĐức MẹLời bài hát
Dâng Mẹ ngàn hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
+++
Ca mừng các ThánhCác ThánhLời bài hát
Chứng nhân niềm tinCác ThánhLời bài hát
Dâng kính Thánh PhanxicaCác ThánhLời bài hát
+++
Chúa gọi con về (Tv. 126 & 42)Cầu HồnLời bài hát
Chúa gọi con về 2Cầu HồnLời bài hát
Chúa gọi con về (4 bè)Cầu HồnLời bài hát
+++
Ánh mắt Chúa trong đờiTận HiếnLời bài hát
Bài ca tế hiến (Tv. 43)Tận HiếnLời bài hát
Bài ca yêu thương (Tv. 43)Tận HiếnLời bài hát
Con đây Ngài ơiTận HiếnLời bài hát
Con là Linh mụcTận HiếnLời bài hát
Cho con sứ vụ hồng ânTận HiếnLời bài hát
Chúa dìu conTận HiếnLời bài hát
Chứng nhân Tin Mừng 1Tận HiếnLời bài hát
Chứng nhân Tin Mừng 2Tận HiếnLời bài hát
Chứng nhân Tin VuiTận HiếnLời bài hát
+++
Bộ lễ Hôn phối (Tv. 144)Hôn PhốiLời bài hát
Cho một lời thề Hôn PhốiLời bài hát
+++
Con có một Tổ quốc Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Chứng nhân KitôThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
+++
Ánh sáng niềm tinNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s