Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

 

ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 1.
Con xin làThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm xác tín của con 4Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm vui có ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Thánh giá nào cho conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Đời con có ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời cầu đêm nayThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm xác tín của con 3Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con dângThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Xin nhìn xuống đời conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Kinh dâng cha mẹThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm xác tín của conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình Chúa tình conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 2.
Thánh giá nào cho con 2Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con đường Chúa điThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Xin đôi mắt ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Trở về bên Chúa 2Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con biết Chúa yêu conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Kinh chữ hiếuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Xin hôn đôi tay ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Xin dâng NgàiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Cho con biết ăn nănThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình Trời Thập tựThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình Chúa nhân từThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời kinh của mẹThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 3.
Niềm xác tín của con 6Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Nếu đời con có ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời cầu cho Việt NamThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chúa muốn nơi conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm xác tín của con 5Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tạ ơn ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Xin cảm ơn Người cảm ơn ĐờiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Dâng đời Linh mụcThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm xác tín của con 7Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tiếng ca dâng ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm xác tín của con 2Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình thương trao NgườiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 4.
Niềm xác tín của con 12Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Ơn cha nghĩa mẹThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Hi vọng của tôiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời mẹ ruThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Một đời dâng ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con mến Mẹ La VangThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con về bên Cha 1Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình Ngài cho conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Dâng Chúa gia đình conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Kinh an bìnhThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Năm Thánh Hồng ÂnThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình Mẹ cho conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Trở về bên ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 5.
Yêu Mẹ bốn mùaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Mẹ ơi nguyện cầu với conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Hãy trở về với ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chúa có buồnThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Mẹ ơi thương con nhéThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Xin dâng ChaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Ngài là Chúa Tình YêuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Xin yêu Chúa hết lòngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình một đờiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Mẹ ơi con mến MẹThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con cần ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời ca dâng MẹThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 6.
Theo Ngài yêu ngườiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Vươn tay nguyện cầuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm vui năm hai ngànThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời nguyện duy nhấtThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Năm Thánh hy vọngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chúa ở đâuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Sẽ có một ngàyThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Trở về bên Chúa 1Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Nước mắt Hồng ÂnThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Bàn tay Chúa đóThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Cám ơn NgàiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Xin cám ơnThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 7.
Chúa vẫn chờThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời Mẹ yêuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Thương Mẹ ngàn thươngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình Thánh giáThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình Mẹ bên conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Ước mơ Thiên đàngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời ca từng ngàyThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Míssouri/Corona bên MẹThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình Mẹ Việt NamThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con về bên ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình Mẹ ru conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Cùng Mẹ lên đườngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 8.
Tình Ngài thương conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời kinh nguyện cầuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời ca đêm đôngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời cầu trong đêmThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Kinh yêu thươngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Kinh Mẹ ruThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Kính dâng về NgàiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời kinh cậy trôngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lễ dâng cuộc đờiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Dâng đời hôn nhânThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Thiên đường là đâyThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Nhớ MẹThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 9.
Lời kinh tạm biệtThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con đến van xinThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con đi tìmThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời kinh trong đêmThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình Chúa Phục SinhThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình Ngài vô biênThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chúa vẫn bên conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Rồi đến một ngàyThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình Ngài bền vữngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời Ngài dẫn lốiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình thương của ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Ra đi về với ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 10.
Niềm xác tín của con 9Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Yêu Chúa từ đâyThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình ca chúc khenThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời cầu kinh đêm nayThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Dâng Chúa tháng nămThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Kinh Tình yêuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Bên Chúa yêu thươngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Ơn Tròi cho conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Thánh giá Chúa là niềm vuiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Thánh giá Tình yêuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Ở lại với conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Cầu cho cha mẹ 2Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 11.
Dòng sông Ơn ThánhThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chỉ mình ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Xin trái tim ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Ước ao tình yêuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con muốn gần bên ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời Mẹ cho con 2Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Mùa Đông Ơn ThánhThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Từ khắp muôn phươngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Bên Chúa đáng kínhThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Ca lên Đền ThánhThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Theo Trăng nguyện cầuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Có những lầnThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 12.
Thánh Tâm Chúa yêu conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình yêu của ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Đời còn lại gìThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lòng Mẹ cho conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Dâng Chúa Việt NamThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con nào dám quênThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con ca vangThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm xác tín của con 15Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Cảm tạ Chúa TrờiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Thắp sáng trong con Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chúa vẫn chờThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Canh tân tâm hồnThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 13.
Lời tình yêuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Có những đêmThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Linh mục Người là ai?Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình Trời thế đóThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Kinh chữ tìnhThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Xin dâng NgàiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tại sao Chúa chọn conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lễ vật dâng ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình con khốn khóThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tìm Chúa nơi đâuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình thiên thuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chúa hỡi con vềThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 14.
Tình con cho BaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Dâng Chúa tình yêuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Sẽ có ngàyThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Về đây dâng ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Yêu thương như ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Mân côi dâng MẹThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Dâng lên ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Dâng Chúa tình conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chúa dạy conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình Mẹ cho conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Kinh từng ngàyThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Xin một lần nữaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 15.
Sao Cha im lặngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm nhớ Quê hươngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Đừng bỏ con Chúa ơiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Xin cám ơn NgàiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Trở về bên ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm xác tín của con 13Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Quỳ đây dâng ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Nước mắt mẹ ruThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con về bên ChaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Dâng Chúa cuộc đờiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tựa bên lòng ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Giờ nào Chúa đếnThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 16.
Lời kinh cho conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời kinh đêmThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Thánh giá riêng conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời kinh nguyện cầu 2Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Nước mắt yêu thươngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Hồn con khát khao ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Của lễ đời conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Gọi tên Mẹ yêuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Mẹ hát ru conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Giọt nước mắt ân tìnhThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Mẹ ơi! Đưa con vềThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Mẹ giã từ conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 17.
Ngài đã yêu thươngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chờ con Chúa nhéThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Trở về bên Chúa 5Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Kinh tạ ơnThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Ngồi bên Thánh giáThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chúa cùng con điThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con tin có Thiên đàngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình Thánh giáThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Ngước nhìn Thánh giáThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Vì đó là ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chúa hỡi cho conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Từng ngày xin yêu ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 18.
Cầu cùng ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Xin yêu tình yêu ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Yêu Chúa thôiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời tình đoan hứaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tìm về tình yêu ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Đôi mắt ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Dâng Ngài đời conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Yêu Chúa giữa cuộc đờiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con tin rằng Chúa yêu conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Đau thương Hạnh phúcThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 19.
Niềm xác tín của con 17Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Cầu cho cha mẹ 6Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Dâng Chúa tim conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tìm kính sợ ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Đời vui biết baoThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Kinh ru của MẹThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình hôn nhânThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Xin cám ơn MẹThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Dâng Chúa tình yêu 2Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời kinh nguyện cầuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 20.
Kinh chữ TìnhThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời tình đoan hứaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Dâng Chúa tình yêuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Kinh yêu thươngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Ước mơ tình yêuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Kinh Tình yêuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Dâng Chúa tình yêu 2Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình yêu của ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Quỳ đây dâng ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình hôn nhânThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Dâng đời hôn nhânThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Mẹ ơi! Nguyện cầu với conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 21.
Món quà từng ngàyThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm xác tín của con 18Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con trông cậyThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con tìm ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Câu kinh cho Gia đìnhThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Kinh dâng lên TrờiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con tin một ngàyThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Với con vào đờiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Hôm nay con vềThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình Chúa trong thinh lặngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 22.
Cầu kinh cho conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời cầu bên hang BêlemThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con xin được hôn ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Ai là anh em tôi?Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Bạn ơi đến với GiêsuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Dâng tình yêuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chúa muốn gì nơi conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chúa thương conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Không bao giờ dám quênThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Thập giá yêu thươngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 23.
Nhìn cây Thánh giáThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chúa đã đối xửThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Hãy nhìn xuống Chúa ơiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Bên Mẹ hạnh phúcThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Cho con bình anThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Dâng lời cảm tạThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Một ngày sẽ đếnThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Cảm tạ Chúa điThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Ngồi bên Thánh giáThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con tìm Chúa 2Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Loan báo Tin MừngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 24.
Niềm xác tín của con 16Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Mẹ ru conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Quỳ đây bên ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Ngài chết vì yêuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm xác tín của con 21Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Xin là người tình của ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chúa vẫn yêuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Xin được làmThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chỉ yêu Chúa thôiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con Mến TinThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tạ ơn Thiên Chúa muôn đờiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 25.
Thánh Tâm Chúa yêu conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chúa hỡi con vềThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Sẽ có ngàyThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Sao Cha im lặngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Mẹ giã từ conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Vì đó là ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Đau thương Hạnh phúcThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời kinh nguyện cầuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm xác tín của con 18Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tìm Chúa trong thinh lặngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời cầu bên hang BêlemThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Thập giá yêu thươngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 26.
Xin Ngài dẫn đưaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình Chúa đưa con vềThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Tình trời caoThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Kinh cầu dâng người thânThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm xác tín của con 10Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con xin yêu ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm xác tín của con 14Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con vẫn dâng lời kinhThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Xin yêu tình GiêsuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lệ khóc cho conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm vui của người cha giàThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Mẹ đã cho conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
ALBUM: DÂNG CHÚA TÌNH CON 27.
Con dângThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Kinh chữ hiếuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chúa cùng con điThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Cầu kinh cho conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Xin hôn đôi tay ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Nước mắt Mẹ ruThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm xác tín của con 15Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời kinh của MẹThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Hồn con khao khát ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Niềm xác tín của con 6Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Dâng tình yêuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời tình yêuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Quỳ đây dâng ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Lời kinh nguyện cầuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Từ khắp muôn phươngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Canh tân tâm hồnThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3

Album: Dâng Chúa Tình Con 1
Album: Dâng Chúa Tình Con 2
Album: Dâng Chúa Tình Con 3 Kỷ Niệm 10 Năm Linh Mục
Album: Dâng Chúa Tình Con 4Tình Mẹ Cho Con
Album: Dâng Chúa Tình Con 5 Con Cần Chúa
Album: Dâng Chúa Tình Con 6Năm Thánh Hy Vọng
Album: Dâng Chúa Tình Con 7Lời Mẹ Yêu
Album: Dâng Chúa Tình Con 8 Chúa Trong Gia Đình
Album: Dâng Chúa Tình Con 9Sống Bên Chúa
Album: Dâng Chúa Tình Con 10Yêu Nhau Trong Chúa
Album: Dâng Chúa Tình Con 15Nguồn Yêu Thương
Album: Dâng Chúa Tình Con 18 Con Tin Chúa Yêu Thương Con
Album: Dâng Chúa Tình Con 19Ơn Trời Cho Con
Album: Dâng Chúa Tình Con 21 Món Quà Từng Ngày
Album: Dâng Chúa Tình Con 22Xin Yêu Tình Yêu Chúa
Album: Dâng Chúa Tình Con 26 Tình Yêu Cậy Trông
Album: Dâng Chúa Tình Con 27Con Tim Yêu Chúa
+
Ai là anh em tôiThánh Ca Tin MừngLời bài hát
+
Bài ca họp đoànNhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể Lời bài hát
Bàn tay Chúa đóCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bạn ơi đến với GiêsuThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Bên Chúa dâng kinhCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bên Chúa yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bài ca họp đoànNhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể Lời bài hát
Bàn tay Chúa đóCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bạn ơi đến với GiêsuThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Bên Chúa dâng kinhCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bên Chúa yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bên MẹNgợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Bên Mẹ hạnh phúcĐức Mẹ Lời bài hát
Bộ lễ Tình thương 2Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Bộ Lễ Vào ĐờiBộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Bước lên đền thờ (+ Tiến Dũng)Nhập Lễ Lời bài hát
Bước theo Ngài Lời bài hát
+
Ca lên đền thánhTận Hiến Lời bài hát
Ca nhập lễ 9Dâng Lễ Lời bài hát
Cảm tạ Chúa điCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cám ơn NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cảm tạ Chúa TrờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Canh tân tâm hồnMùa Chay Lời bài hát
Cầu cùng ChúaThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Cầu cho cha mẹ 2Cha Mẹ Lời bài hát
Cầu cho cha mẹ 6 Cha Mẹ Lời bài hát
Cầu cho gia đìnhCha Mẹ Lời bài hát
Cầu kinh cho conCầu Hồn Lời bài hát
Có những đêmCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Có những lầnMùa Chay Lời bài hát
Con biết Chúa yêu conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con ca vangCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con cần ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con dângCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con đến van xinCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con đi tìmCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con đường Chúa điMùa Chay Lời bài hát
Con mến Mẹ La VangĐức Mẹ Lời bài hát
Con mến tin Lời bài hát
Con muốn gần bên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con nào dám quênCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con tìm Chúa 1 Thánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Con tìm Chúa 2 Lời bài hát
Con tin một ngàyThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Con tin có Thiên ĐàngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con tin rằng Chúa yêu conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con trông cậyThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Con vẫn dâng lời kinhCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con về bên Cha 1Mùa Chay Lời bài hát
Con về bên Cha 2Mùa Chay Lời bài hát
Con về bên Chúa 3Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con xin được hôn ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con xin làCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con xin yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con yêu Chúa (+ Tiến Dũng)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Của lễ đời conThiếu Nhi Lời bài hát
Cùng Mẹ lên đườngĐức Mẹ Lời bài hát
+
Chỉ mình ChúaThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Chỉ yêu Chúa thôi  Lời bài hát
Cho con biết ăn nănCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cho con bình anCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chờ con Chúa nhéCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa có buồnThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Chúa cùng con điCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa dạy conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa đã đối xửCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa hỡi con vềMùa Chay Lời bài hát
Chúa hỡi cho conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa muốn gì nơi con?Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa muốn nơi conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa ở đâuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa thương conMùa Chay Lời bài hát
Chúa vẫn bên conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa vẫn chờMùa Chay Lời bài hát
Chúa vẫn chờ 2Mùa Chay Lời bài hát
Chúa vẫn yêu Lời bài hát
+
Dâng Chúa cuộc đờiDâng Lễ Lời bài hát
Dâng Chúa gia đình conNhạc về Gia đình Lời bài hát
Dâng Chúa lời cảm tạ Lời bài hát
Dâng Chúa tim conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dâng Chúa tình conDâng Lễ Lời bài hát
Dâng Chúa tình yêuHôn Phối Lời bài hát
Dâng Chúa tình yêu 2 Lời bài hát
Dâng Chúa tháng nămDâng Lễ Lời bài hát
Dâng Chúa Việt NamDâng Lễ Lời bài hát
Dâng đời hôn nhânHôn Phối Lời bài hát
Dâng đời Linh mụcTận Hiến Lời bài hát
Dâng lên Ba NgôiChúa Ba Ngôi Lời bài hát
Dâng lên Ba NgôiDâng Lễ Lời bài hát
Dâng lên ChúaDâng Lễ Lời bài hát
Dâng Ngài đời con Lời bài hát
Dâng tiến 4Dâng Lễ Lời bài hát
Dâng tình yêuHôn Phối Lời bài hát
Diệu caHôn Phối Lời bài hát
Dòng sông ơn thánhCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Đau Thương Hạnh PhúcMùa Chay Lời bài hát
Đôi mắt Chúa Lời bài hát
Đời con có ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đời còn lại gìCầu Hồn Lời bài hát
Đời vui biết bao Lời bài hát
Đừng bỏ con Chúa ơi!Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Gọi tên mẹ yêuCha Mẹ Lời bài hát
Giêsu khoan nhânCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Giọt nước mắt ân tìnhCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Giờ nào Chúa đếnCầu Hồn Lời bài hát
+
Hãy nhìn xuống Chúa ơi  Lời bài hát
Hãy trở về với ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hôm nay con vềThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Hồn con khao khát ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hy vọng của tôiThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
+
Kinh an bìnhCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Kinh cầu dâng người thânHiếu kính Mẹ Cha Lời bài hát
Kinh Chữ hiếuThiếu Nhi Lời bài hát
Kinh chữ tìnhHôn Phối Lời bài hát
Kinh dâng cha mẹCha Mẹ Lời bài hát
Kinh dâng về Ngài Lời bài hát
Kinh mẹ ruCha Mẹ Lời bài hát
Kinh ru của mẹ Lời bài hát
Kinh tạ ơnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Kinh Tình YêuNhập Lễ Lời bài hát
Kinh từng ngàyCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Kinh yêu thươngHôn Phối Lời bài hát
Kính dâng về NgàiDâng Lễ Lời bài hát
Khi con suy tưởngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Không bao giờ dám quênCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Lạy Xác Thể Chí ThánhTuần Thánh Lời bài hát
Lễ dâng cuộc đờiDâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật dâng ChúaDâng Lễ Lời bài hát
Lệ kinh cho conCầu Hồn Lời bài hát
Lệ khóc cho conThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Linh mục người là aiTận Hiến Lời bài hát
Loan báo Tin mừngTruyền giáo Lời bài hát
Lòng mẹ cho conCha Mẹ Lời bài hát
Lời ca dâng MẹĐức Mẹ Lời bài hát
Lời ca đêm đôngMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời ca từng ngàyNhập Lễ Lời bài hát
Lời cầu bên hang BêlemMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời cầu cho Việt NamThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Lời cầu đêm nayCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời cầu kinh đêm nayThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Lời cầu trong đêmCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh cậy trôngCha Mẹ Lời bài hát
Lời kinh của mẹCha Mẹ Lời bài hát
Lời kinh đêmCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh lên trời Thánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Lời mẹ ruCha Mẹ – Gia Đình Lời bài hát
Lời mẹ yêu Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 1Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 3 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh tạm biệtCầu Hồn Lời bài hát
Lời kinh trong đêmCầu Hồn Lời bài hát
Lời khuyên duy nhấtCha Mẹ Lời bài hát
Lời mẹ ru 1Cha Mẹ Lời bài hát
Lời mẹ ru 2Cha Mẹ Lời bài hát
Lời mẹ yêu Lời bài hát
Lời Ngài dẫn lốiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời tình đoan hứaHôn Phối Lời bài hát
Lời tình yêuCha Mẹ Lời bài hát
+
Mân côi dâng MẹĐức Mẹ (Mân Côi) Lời bài hát
Mẹ đã cho con Lời bài hát
Mẹ giã từ conCầu Hồn Lời bài hát
Mẹ hát ru conCha Mẹ Lời bài hát
Mẹ ơi! Con mến MẹNgợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ ơi! Đưa con vềNgợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ ơi! Nguyện cầu với conĐức Mẹ Lời bài hát
Mẹ ơi! Thương con nhéĐức Mẹ Lời bài hát
Mẹ ru con Lời bài hát
Mẹ Sầu BiĐức Mẹ Lời bài hát
Missouri/Corona bên Mẹ Lời bài hát
Món quà từng ngàyThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Một đời dâng ChúaNhập Lễ Lời bài hát
Một ngày sẽ đến Lời bài hát
Mùa đông ơn thánhMùa Giáng Sinh Lời bài hát
+
Năm thánh hồng ânThể loại Thánh Ca Phụng Vụ khác Lời bài hát
Năm thánh hy vọngThể loại Thánh Ca Phụng Vụ khác Lời bài hát
Nếu đời con có ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Niềm nhớ quê hươngThể loại Thánh Ca khác Lời bài hát
Niềm vui có ChúaThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Niềm vui năm 2000 Lời bài hát
Niềm xác tín của con 1Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Niềm xác tín của con 2Tận Hiến Lời bài hát
Niềm xác tín của con 3Tận Hiến Lời bài hát
Niềm xác tín của con 4Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Niềm xác tín của con 5Tận Hiến Lời bài hát
Niềm xác tín của con 6Tận Hiến Lời bài hát
Niềm xác tín của con 7Nhập Lễ Lời bài hát
Niềm xác tín của con 9Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Niềm xác tín của con 10Tận Hiến Lời bài hát
Niềm xác tín của con 12Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Niềm xác tín của con 13Tận Hiến Lời bài hát
Niềm xác tín của con 14Tận Hiến Lời bài hát
Niềm xác tín của con 15Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Niềm xác tín của con 16Tận Hiến Lời bài hát
Niềm xác tín của con 17Tận Hiến Lời bài hát
Niềm xác tín của con 18Tận Hiến Lời bài hát
Niềm xác tín của con 21Tận Hiến Lời bài hát
Nước mắt hồng ânThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Nước mắt mẹ ruCha Mẹ Lời bài hát
Nước mắt yêu thươngCha Mẹ Lời bài hát
+
Ngài chết vì yêu Lời bài hát
Ngài đã thương yêuTận Hiến Lời bài hát
Ngài là Chúa tình yêuCầu Hồn Lời bài hát
Ngồi bên Thánh giá (1)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ngồi bên Thánh giá (2)  Lời bài hát
Ngước nhìn Thánh giáMùa Chay Lời bài hát
+
Nhã caHôn PhốiLời bài hát
Nhập lễ 2Nhập LễLời bài hát
Nhìn cây Thánh giáLời bài hát
Nhớ mẹCha MẹLời bài hát
+
Ở lại với conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ơn cha nghĩa mẹLời bài hát
Ơn nghĩa cha mẹCha MẹLời bài hát
Ơn Trời cho conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+
Quỳ đây bên ChúaLời bài hát
Quỳ đây dâng ChúaHôn PhốiLời bài hát
+
Ra đi về với ChúaCầu HồnLời bài hát
Rồi đến một ngàyCầu HồnLời bài hát
+
Sao Cha im lặngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sẽ có một ngàyCầu HồnLời bài hát
Sẽ có ngàyCầu HồnLời bài hát
+
Tạ ơn ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tạ ơn Thiên Chúa muôn đờiThánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Tại sao Chúa chọn conTận Hiến Lời bài hát
Tiếng ca dâng ChúaNhập Lễ Lời bài hát
Tìm Chúa ở đâuThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Tìm Chúa trong thinh lặng Lời bài hát
Tìm kính sợ Chúa Lời bài hát
Tìm về tình yêu Chúa Lời bài hát
Tình ba cho conCha Mẹ Lời bài hát
Tình ca chúc khenThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Tình con cho BaNhạc về Gia đình Lời bài hát
Tình con khốn khóThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Tình Chúa đưa con vềCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa nhân từThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Tình Chúa Phục sinhThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Tình Chúa tình conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa trong thinh lặngThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Tình hôn nhân Lời bài hát
Tình mẹ bên conCha Mẹ Lời bài hát
Tình mẹ cho conCha Mẹ Lời bài hát
Tình mẹ cho con 2Cha Mẹ Lời bài hát
Tình mẹ ru conCha Mẹ Lời bài hát
Tình mẹ Việt namCha Mẹ Lời bài hát
Tình một đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Ngài bền vữngThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Tình Ngài cho conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Ngài thương conThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Tình Ngài vô biênThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Tình Thánh giáCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Thánh giá (2)  Lời bài hát
Tình Thiên ThuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình thương của ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình thương trao ngườiThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Tình trời caoCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Trời Thập tựMùa Chay Lời bài hát
Tình Trời thế đóThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Tình yêu của ChúaHôn Phối Lời bài hát
Từ khắp muôn phươngĐức Mẹ Lời bài hát
Tựa bên lòng ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Từng ngày xin yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thánh giá Chúa là niềm vuiTận Hiến Lời bài hát
Thánh giá nào cho conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thánh giá nào cho con/2 Lời bài hát
Thánh giá riêng conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thánh giá tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thánh tâm Chúa yêu conThánh Thể – Thánh Tâm Lời bài hát
Thắp sáng trong conTận Hiến Lời bài hát
Thập giá yêu thươngMùa Chay Lời bài hát
Theo Ngài yêu ngườiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Theo trăng nguyện cầuNhạc về Gia đình Lời bài hát
Thiên đường là đâyCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thương mẹ ngàn thươngCha Mẹ Lời bài hát
+
Trở về bên Chúa 1Mùa ChayLời bài hát
Trở về bên Chúa 2Mùa ChayLời bài hát
Trở về bên Chúa 3Mùa ChayLời bài hát
Trở về bên Chúa 4Mùa ChayLời bài hát
Trở về bên Chúa 5Mùa ChayLời bài hát
+
Ước mơ tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Ước mơ Thiên đàngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
+
Về đây dâng ChúaMùa ChayLời bài hát
Vì đó là ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Với con vào đờiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Vươn tay nguyện cầuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+
Xin cám ơnThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Xin cám ơn Mẹ Lời bài hát
Xin cám ơn NgàiMùa Chay Lời bài hát
Xin cám ơn NgàiThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Xin cám ơn Người, cám ơn đờiThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Xin dâng ChaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin dâng NgàiThiếu Nhi Lời bài hát
Xin dâng Ngài (2) Lời bài hát
Xin đôi mắt ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin được làm Lời bài hát
Xin hôn đôi tay ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin là người tình của Chúa Lời bài hát
Xin một lần nữaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin Ngài dẫn đưaThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Xin nhìn xuống đời conThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Xin trái tim ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin trái tim ChúaThánh Thể – Thánh Tâm Lời bài hát
Xin yêu Chúa hết lòngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin yêu tình Giêsu 1  Lời bài hát
Xin yêu tình Giêsu 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Yêu Chúa giữa cuộc đờiLời bài hát
Yêu Chúa từ đâyCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu Chúa thôiLời bài hát
Yêu Mẹ bốn mùaNgợi Ca Đức MẹLời bài hát
Yêu thương như ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát

_____________
Bước lên đền thờNhập LễLời bài hát
Tiếng ca dâng ChúaNhập LễLời bài hát
+++
Cảm tạ Chúa điCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cầu cùng ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con tin rằng Chúa yêu conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con vẫn dâng lời kinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con xin yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con bình anCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa đã đối xửCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dâng Chúa tim conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giêsu khoan nhânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dâng Ngài đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tạ ơn Chúa
Tìm về tình yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa đưa con vềCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa tình conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình một đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Ngài cho conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Thánh giáCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Thiên ThuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình thương của ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình trời caoCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tựa bên lòng ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Từng ngày xin yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thánh giá nào cho con
Thánh giá riêng con
Thánh giá tình yêu
Theo Ngài yêu ngườiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Thiên đường là đâyCa Nguyện – Hiệp Lễ
Vì đó là ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vươn tay nguyện cầuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin dâng ChaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin đôi mắt ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin hôn đôi tay ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin một lần nữaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin trái tim ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin yêu Chúa hết lòngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin yêu tình GiêsuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin yêu tình Giêsu 2Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu Chúa giữa cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu Chúa từ đâyCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu thương như ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+++
Đôi mắt ChúaMùa ChayLời bài hát
Tình Trời Thập tựMùa ChayLời bài hát
Thập giá yêu thươngMùa Chay
Trở về bên Chúa 1Mùa ChayLời bài hát
Trở về bên Chúa 2Mùa ChayLời bài hát
Trở về bên Chúa 3Mùa ChayLời bài hát
Trở về bên Chúa 4Mùa ChayLời bài hát
Trở về bên Chúa 5Mùa ChayLời bài hát
Về đây dâng ChúaMùa ChayLời bài hát
Xin cám ơn NgàiMùa ChayLời bài hát
Yêu Chúa thôiMùa ChayLời bài hát
+++
Lạy Xác Thể Chí ThánhTuần ThánhLời bài hát
+++
Thánh tâm Chúa yêu conThánh Thể – Thánh Tâm
Xin trái tim ChúaThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
+++
Từ khắp muôn phươngĐức MẹLời bài hát
Yêu Mẹ bốn mùaNgợi Ca Đức MẹLời bài hát
+++
Sẽ có một ngàyCầu Hồn
Sẽ có ngàyCầu Hồn
+++
Cầu cho cha mẹ 6Cha MẹLời bài hát
Cầu cho gia đìnhCha MẹLời bài hát
Tình ba cho conCha MẹLời bài hát
Tình mẹ bên conCha MẹLời bài hát
Tình mẹ cho conCha MẹLời bài hát
Tình mẹ cho con 2Cha MẹLời bài hát
Tình mẹ ru conCha MẹLời bài hát
Tình mẹ Việt NamCha MẹLời bài hát
Thương mẹ ngàn thươngCha Mẹ
Kinh cầu dâng người thânHiếu kính Mẹ ChaLời bài hát
Tình con cho BaNhạc về Gia đìnhLời bài hát
+++
Tại sao Chúa chọn conTận Hiến
Thắp sáng trong conTận Hiến
+++
Lời tình đoan hứaHôn PhốiLời bài hát
Tình yêu của ChúaHôn PhốiLời bài hát
Ước mơ tình yêuHôn PhốiLời bài hát
+++
Xin dâng NgàiThiếu NhiLời bài hát
+++
Loan báo Tin mừngTruyền giáoLời bài hát
+++
Tạ ơn Thiên Chúa muôn đờiThánh Ca Tạ ƠnLời bài hát
+++
Món quà từng ngàyThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Tìm Chúa ở đâuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Tình ca chúc khenThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Tình con khốn khóThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Tình Chúa nhân từThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Tình Chúa Phục sinhThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Tình Ngài bền vữngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Tình Ngài thương conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Tình Ngài vô biênThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Tình thương trao ngườiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Tình Trời thế đóThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Ước mơ Thiên đàngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Với con vào đờiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Xin cám ơnThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Xin cám ơn NgàiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Xin cám ơn Người, cám ơn đờiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Xin nhìn xuống đời conThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
+++
Xin Ngài dẫn đưaThể loại Thánh Ca khácLời bài hát
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s