Nhạc sĩ Viết Chung – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

(1) Theo Thánh lễ – (2) Theo Mùa Phụng Vụ – (3) Theo Chủ Đề

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA
MÙA VỌNG – GIÁNG SINH
Chúa Nhật 1A Mùa VọngTrẩy lên đền thánh (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa VọngThành đô hỡi (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa VọngChúng ta sẽ tiến vào (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngSự công chính (Tv. 71)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngTriều đại Người (Tv. 71)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngXin Chúa ngự đến (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngXin Chúa đến cứu độ (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa VọngChúa ngự đến (Tv. 23)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa VọngXin hồi phục (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa VọngĐấng chăn dắt Israel (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngXin tỏ ra (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngƠn cứu độ gần đến (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa VọngLinh hồn tôi nhảy mừng (Lc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngCon ca tụng (Tv. 88)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngTình thương của Chúa (Tv. 88)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa VọngĐường nẻo Chúa (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa VọngĐường nẻo Chúa 2 (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa VọngXin chỉ dậy (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa VọngCon nâng hồn lên (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngÔi lạ lùng (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngVĩ đại thay (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngNào reo vui (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngNào reo vui 2 (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngChúa trời hiển trị (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngNguyện thánh nhan (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngPhục hồi dân Chúa (Tv. 79)Lời bài hát
+
Giáng sinh lễ vọngCa ngợi tình thương (Tv. 88)Lời bài hát
Giáng sinh lễ vọngTôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Lời bài hát
Giáng sinh lễ vọngÂn nghĩa Chúa (Tv. 88)Lời bài hát
Giáng sinh lễ đêmĐấng cứu độ 1 (Tv. 95)Lời bài hát
Giáng sinh lễ đêmĐấng cứu độ 2 (Tv. 95)Lời bài hát
Giáng sinh lễ rạng đôngÁnh sáng rực rỡ (Tv. 96)Lời bài hát
Giáng sinh lễ rạng đôngÁnh sáng bừng lên (Tv. 96)Lời bài hát
Giáng sinh lễ ngàyKhắp cõi dất (Tv. 97)Lời bài hát
Giáng sinh lễ ngàyKhắp nơi (Tv. 97)Lời bài hát
Giáng sinh lễ ngàyKhắp nơi 2 (Tv. 97)Lời bài hát
+
Lễ thánh giaAi kính sợ (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ thánh giaHạnh phúc thay (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ thánh giaPhúc đức thay (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ hiển linhKhắp muôn dân 1 (Tv. 71)Lời bài hát
Lễ hiển linhKhắp muôn dân 2 (Tv. 71)Lời bài hát
Lễ hiển linhKhắp muôn dân 3 (Tv. 71)Lời bài hát
Lễ Mẹ Thiên ChúaÁnh tôn nhan (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 sau giáng sinhNgôi lời (Tv. 147)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 sau giáng sinhNgôi lời đã làm người (Tv. 147)Lời bài hát
+
MÙA CHAY – PHỤC SINH
Thứ tư lễ troChúng con đắc tội (Tv. 50)Lời bài hát
Thứ tư lễ troXin xót thương con (Tv. 50)Lời bài hát
Thứ tư lễ troNguyện cầu Chúa thương (Tv. 50)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa ChayHối lỗi (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayTin cậy nơi Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayHằng hy vọng (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayƯớc chi hôm nay (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayChính Chúa chiên (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayChúa luôn từ ái (Tv. 129)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa ChayĐường lối của Chúa (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa ChayTôi sẽ bước đi (Tv. 115)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa ChayLời trường sinh (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa ChayNếu lòng ta quên (Tv. 136)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa ChayXin tái tạo (Tv. 50)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa ChayLúc ngặt nghèo (Tv. 90)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa ChayTrong lúc gian nan (Tv. 90)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayCúi xin Ngài (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayNguồn ánh sáng (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa ChayĐấng nhân hậu (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayHãy nghiệm xem (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayThật lớn lao (Tv. 125)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2 lễ láSao Ngài nỡ bỏ tôi (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 lễ láLạy Chúa con thờ (Tv. 21)Lời bài hát
Thứ năm tuần thánh-lễ dầuCa ngợi tình Chúa (Tv. 88)Lời bài hát
Thứ năm tuần thánh-lễ tiệc lyTa được thông phần (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ năm tuần thánh-lễ tiệc lyKhi nâng chén (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ sáu tuần thánhCon phó dâng (Tv. 30)Lời bài hát
Thứ sáu tuần thánhCon phó dâng 2 (Tv. 30)Lời bài hát
Thứ bảy tuần thánh bài đọc 1Xin Chúa sai Thánh Thần (Tv. 103)Lời bài hát
Thứ bảy tuần thánh bài đọc 3Đấng lẫm liệt (Xh. 15)Lời bài hát
Thứ bảy tuần thánh bài đọc 5Uống tận nguồn (Is. 12)Lời bài hát
Thứ bảy tuần thánh bài đọc 7Tìm về mạch suối (Tv. 41)Lời bài hát
Halleluja & Đáp ca sau thánh thưNào cảm tạ (Tv. 117)Lời bài hát
Đáp ca sau thánh thưKỳ công tay Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Thứ bảy Vọng Phục SinhTụng ca nguồn nướcLời bài hát
Thứ bảy Vọng Phục SinhĐiệp ca dòng nước cứu độLời bài hát
+
Chúa Nhật Phục sinh Đây là ngày 1 (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật Phục sinh Đây là ngày 2 (Tv. 117)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục sinhChúa vẫn trọn tình (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục sinhCảm tạ Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục sinhChúa sẽ dạy con (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục sinhChúa chăn giữ (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục sinhHy vọng nơi Ngài (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục sinhCả thế giới (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục sinhToàn thể đất nước (Tv. 65)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục sinhXin cảm tạ (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục sinhNào cảm tạ Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục sinhChúng con cầu mong (Tv. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục sinhXin cho con thấy (Tv. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục sinhTảng đá góc tường (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục sinhViên đá thợ xây (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục sinhGiữa đại hội (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục sinhTri ân Ngài (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục sinhƠn Chúa cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục sinhƠn Ngài cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 3C Phục sinhTán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục sinhTâu thánh thượng (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục sinhMuôn lạy Chúa (Tv. 66)Lời bài hát
+
Chúa nhật thăng thiênChúa ngự lên (Tv. 46)Lời bài hát
Chúa nhật thăng thiênChúa lên trời (Tv. 46)Lời bài hát
Chúa nhật thăng thiênChúa lên trời 2 (Tv. 46)Lời bài hát
Chúa nhật hiện xuốngXin sai thần linh (Tv. 103)Lời bài hát
Chúa nhật hiện xuốngXin thần khí (Tv. 103)Lời bài hát
Chúa nhật hiện xuốngXin cử thần linh (Tv. 103)Lời bài hát
Chúa nhật hiện xuốngThần linh Chúa (Tv. 103)Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN
Chúa nhật 1A Thường niênPhúc lành (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa nhật 1A Thường niênPhúc lành và bình an (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa nhật 2A Thường niênNày con đến (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa nhật 4A Thường niênTâm hồn khó nghèo (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa nhật 5A Thường niênTấm gương trong (Tv. 111)Lời bài hát
Chúa nhật 5A Thường niênNgay trong noi u tối (Tv. 111)Lời bài hát
Chúa nhật 10A Thường niênChúa luôn từ ái (Tv. 129)Lời bài hát
Chúa nhật 13A Thường niênTôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Lời bài hát
Chúa nhật 16A Thường niênVì Chúa nhân hậu (Tv. 85)Lời bài hát
Chúa nhật 18A Thường niênChúa mở rộng tay (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa nhật 20A Thường niênChư dân ca tụng (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa nhật 22A Thường niênLinh hồn tôi khao khát (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa nhật 23A Thường niênNgày hôm nay (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa nhật 24A Thường niênĐấng từ bi (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa nhật 25A Thường niênChúa gần gũi (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa nhật 27A Thường niênVườn nho của Chúa (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa nhật 28A Thường niênTôi sẽ ở (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa nhật 29A Thường niên Hãy dâng Chúa (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa nhật 30A Thường niên Chúa là sức mạnh (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa nhật 30A Thường niên Sức mạnh của tôi (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa nhật 31A Thường niên Kề bên lòng Chúa (Tv. 130)Lời bài hát
Chúa nhật 32A Thường niênKhao khát (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa nhật 32A Thường niênKhao khát 4 bè (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa nhật 33A Thường niênNgười gieo hạt giống (Tv. 123)Lời bài hát
Chúa nhật 34A Thường niênTôi nào thiếu gì (Tv. 22)Lời bài hát
+++
Chúa nhật 1B Thường niênPhúc lành và bình an (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa nhật 2B Thường niênNày con đến (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa nhật 4B Thường niênĐừng cứng lòng (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa nhật 4B Thường niênNào hãy nghe (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa nhật 4B Thường niênTa đừng cứng lòng (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa nhật 5B Thường niênNào ca tụng (Tv. 146)Lời bài hát
Chúa nhật 6B Thường niênTình Chúa chở che (Tv. 31)Lời bài hát
Chúa nhật 7B Thường niênXin tha phạt (Tv. 40)Lời bài hát
Chúa nhật 8B Thường niênChúa nhân hậu (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa nhật 10B Thường niênChúa luôn từ ái (Tv. 129)Lời bài hát
Chúa nhật 11B Thường niênPhúc thay được tạ ơn (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa nhật 12B Thường niênChúa trọn tình thương (Tv. 106)Lời bài hát
Chúa nhật 12B Thường niênHãy vui sướng (Tv. 106) Lời bài hát
Chúa nhật 13B Thường niênCon tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa nhật 14B Thường niênHướng nhìn lên Chúa (Tv. 122) Lời bài hát
Chúa nhật 14B Thường niênMắt chúng con (Tv. 122)Lời bài hát
Chúa nhật 15 Thường niênXin tỏ ra (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa nhật 16B Thường niênCó Chúa chăn (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa nhật 16B Thường niênCó Chúa chăn giữ (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa nhật 16B Thường niênMục tử ca (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa nhật 17B Thường niênChúa rộng tay (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa nhật 18B Thường niênBánh bởi trời (Tv. 77) Lời bài hát
Chúa nhật 18B Thường niênChúa nuôi dân (Tv. 77) Lời bài hát
Chúa nhật 18B Thường niênĐiều chúng tôi biết (Tv. 77)Lời bài hát
Chúa nhật 19B Thường niênChúa ngọt ngào (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa nhật 20B Thường niênHãy nghiệm xem (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa nhật 20B Thường niênChúa tốt lành (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa nhật 21B Thường niênChúa thánh thiện (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa nhật 22B Thường niênAl được vào (Tv. 14)Lời bài hát
Chúa nhật 22B Thường niênTrong nhà Chúa (Tv. 14)Lời bài hát
Chúa nhật 23B Thường niênHồn ta hỡi (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa nhật 24B Thường niênTôi sẽ bước đi (Tv. 114)Lời bài hát
Chúa nhật 25B Thường niênChính Ngài nắm giữ (Tv. 53)Lời bài hát
Chúa nhật 26B Thường niênGiới luật Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa nhật 27B Thường niênChúa ban ơn (Tv. 127)Lời bài hát
Chúa nhật 27B Thường niênChúa chúc phúc (Tv. 127)Lời bài hát
Chúa nhật 28B Thường niênNo say tình Chúa (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa nhật 29B Thường niênChúng con tin cậy (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa nhật 29B Thường niênHồng ân cứu rỗi (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa nhật 31B Thường niênSức mạnh của con (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa nhật 32B Thường niênCa tụng Chúa (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa nhật 33B Thường niênMùa gặt mai sau (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa nhật 34B Thường niênChúa hiển trị 1 (Tv. 92)Lời bài hát
Chúa nhật 34B Thường niênChúa hiển trị 2 (Tv. 92)Lời bài hát
+
Chúa nhật 4C Thường niênCon sẽ loan truyền (Tv. 70)Lời bài hát
Chúa nhật 4C Thường niênMiệng con sẽ loan truyền (Tv. 70)Lời bài hát
Chúa nhật 6C Thường niênĐặt niềm tin cậy (Tv. 1)Lời bài hát
Chúa nhật 7C Thường niênChúa là đấng từ bi (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa nhật 8C Thường niênThật thiện hảo (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa nhật 9C Thường niênHãy đi rao giảng (Tv. 116)Lời bài hát
Chúa nhật 10C Thường niênTôi ca tụng Chúa (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa nhật 12C Thường niênLạy Thiên Chúa con thờ (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa nhật 13C Thường niênGia nghiệp của con (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa nhật 14C Thường niênNào tung hô (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa nhật 15C Thường niênHỡi những ai nghèo khổ (Tv. 68)Lời bài hát
Chúa nhật 17C Thường niênCon khẩn cầu (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa nhật 17C Thường niênKhi tôi kêu cầu (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa nhật 18C Thường niênChớ cứng đầu (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa nhật 19C Thường niênDân tộc Chúa chọn (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa nhật 20C Thường niênXin Ngài mau đến (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa nhật 21C Thường niênHãy đi (Tv. 116)Lời bài hát
Chúa nhật 22C Thường niênVì yêu thương (Tv. 67)Lời bài hát
Chúa nhật 23C Thường niênQua muôn thế hệ (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa nhật 23C Thường niênChốn con nương nhờ (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa nhật 24C Thường niênTôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa nhật 25C Thường niên Nào ta ca ngợi (Tv. 112)Lời bài hát
Chúa nhật 26C Thường niên Hãy ca tụng (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa nhật 27C Thường niênHãy nghe lời Chúa (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa nhật 28C Thường niênChúa biểu dương (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa nhật 29C Thường niênƠn phù trợ (Tv. 120)Lời bài hát
Chúa nhật 30C Thường niênKẻ hèn kêu lên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa nhật 31C Thường niênMuôn thuở muôn đời (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa nhật 32C Thường niênThức giấc (Tv. 16)Lời bài hát
Chúa nhật 33C Thường niênAi nghẹn ngào (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa nhật 34C Thường niênTrẩy lên đền thánh (Tv. 121)Lời bài hát
+
Chúa Ba Ngôi – AChúa đáng ca ngợi (Dn. 3)Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – BCơ nghiệp Chúa Trời (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – BThật hạnh phúc (Tv. 32)Lời bài hát
Thánh Thể – AChúc tụng ngợi ca (Tv. 147)Lời bài hát
Thánh Thể – AGiêrusalem mới (Tv. 147)Lời bài hát
Thánh Thể – BCon nâng chén 1 (Tv. 115)Lời bài hát
Thánh Thể – BCon nâng chén 2 (Tv. 115)Lời bài hát
Thánh Thể – CCon là Thương tế (Tv. 109)Lời bài hát
Thánh Thể – CMuôn đời con sẽ là Thượng tế (Tv. 109)Lời bài hát
Thánh tâm – AÂn tình thiên thu (Tv. 102)Lời bài hát
Thánh tâm – AÂn tình Chúa thiên thu (Tv. 102)Lời bài hát
Thánh tâm – BHãy hân hoan (Is. 12)Lời bài hát
Thánh tâm – CChúa chiên lành (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa hiển dungĐấng tối cao (Tv. 96)
+
Truyền tinNày con đến (Tv. 39)Lời bài hát
Mẹ Thiên ChúaÁnh tôn nhan (Tv. 66)Lời bài hát
Mẹ Thiên ChúaXin chúc lành (Tv. 66)Lời bài hát
Dâng Chúa vào đền thờVua vinh hiển (Tv. 23)Lời bài hát
Lễ vọng Mẹ lên trờiCung nghinh Chúa (Tv. 131)Lời bài hát
Lễ vọng Mẹ lên trờiHòm bia thánh (Tv. 131)Lời bài hát
Lễ chính Mẹ lên trờiNữ hoàng bên hữu (Tv. 44)Lời bài hát
Lễ chính Mẹ lên trờiNữ hoàng bên hữu 2 (Tv. 44)Lời bài hát
Lễ chính Mẹ lên trờiThưa nữ hoàng (Tv. 44)Lời bài hát
Lễ mân côiLạy trinh nữ (Lc. 1)Lời bài hát
Lễ mân côiTrinh nữ Maria (Lc. 1)Lời bài hát
Lễ mân côiLạy đức trinh nữ (Lc. 1)Lời bài hát
Linh hồn tôi nhảy mừngTin Mừng Luca 1Lời bài hát
Đức Mẹ vô nhiễmMừng Chúa (Tv. 70)Lời bài hát
Đức Mẹ vô nhiễmHát lên (Tv. 97)Lời bài hát
Thưa nương tửThánh Vịnh 44Lời bài hát
+
Lễ các thánhChúa làm chủ (Tv. 23)Lời bài hát
Lễ các thánhĐây dòng dõi (Tv. 23)Lời bài hát
Lễ các thánhNhững kẻ tìm Chúa (Tv. 23)Lời bài hát
Lễ các thánhNhững người tìm Chúa (Tv. 23)Lời bài hát
Các tổng lãnh thiên thầnTôi đàn ca (Tv. 137)Lời bài hát
Thánh GiuseDòng dõi người công chính 1 (Tv. 88)Lời bài hát
Thánh GiuseDòng dõi người công chính 2 Tv. 88)Lời bài hát
Giuse lao độngXin củng cố gia nghiệp (Tv. 89)Lời bài hát
Lễ ca thánh Giuse lao độngThánh Vịnh 127Lời bài hát
Lễ vọng SN Thánh Gioan tẩy giảTừ trong lòng mẫu thânLời bài hát
Lễ chính SN Thánh Gioan tẩy giảCách lạ lùng (Tv. 138)Lời bài hát
Lễ chính SN Thánh Gioan tẩy giảTôi ca ngợi Chúa (Tv. 138)Lời bài hát
Lễ vọng Phê rô Phao lôTiếng các Ngài (Tv. 18)Lời bài hát
Lễ chính Phê rô Phao lôChúa hằng chở che (Tv. 33)Lời bài hát
Lễ chính Phê rô Phao lôChúa giải thoát tôi (Tv. 33)Lời bài hát
Lễ chính Phê rô Phao lôChúa đã giải thoát (Tv. 33)Lời bài hát
Thánh Anrê tông đồTiếng các Ngài (Tv. 18)Lời bài hát
Thánh Phanxico SavieHãy đi (Tv. 95)Lời bài hát
Thánh nữ Têrêsa Hài đồngXin Chúa giữ gìn (Tv. 130)Lời bài hát
+
Lễ các linh hồnTôi vững vàng (Tv. 26)Lời bài hát
Lễ các linh hồnAi trông cậy (Tv. 26)Lời bài hát
Lễ các linh hồnHồn con khao khát (Tv. 26)Lời bài hát
Lễ các linh hồnNhư nai rừng (Tv. 26)Lời bài hát
+++
Trung Thu Đến muôn đời (Tv. 135)Lời bài hát
Giao ThừaƠn phù trợ (Tv. 120)Lời bài hát
Tân NiênNào ký thác (Tv. 36)Lời bài hát
Mùng Hai TếtNgười kính sợ Chúa (Tv. 127)Lời bài hát
Mùng Ba TếtChúa cao vời (Tv. 103)Lời bài hát
+
Có Chúa chăn giữThánh Vịnh 22Lời bài hát
Chớ cứng đầuThánh Vịnh 94Lời bài hát
Chúa là chủ trái đấtThánh Vịnh 23Lời bài hát
Chúa luôn ở bênThánh Vịnh 33Lời bài hát
Chúa ở cùng chúng taThánh Vịnh 45Lời bài hát
Đấng giải thoát tôiThánh Vịnh 69Lời bài hát
Đấng nhân hậuThánh Vịnh 102Lời bài hát
Giàu sang va vinh quang1. Chron 29Lời bài hát
Hãy ca mừng ChúaThánh Vịnh 97Lời bài hát
Hãy ca tụngThánh Vịnh 104Lời bài hát
Hãy đến reo mừngThánh Vịnh 94Lời bài hát
Khi Chúa gia ânThánh Vịnh 105Lời bài hát
Nào hãy đếnThánh Vịnh 99Lời bài hát
Nơi lòng bao dungThánh Vịnh 125Lời bài hát
Ngài đã giải thoátThánh Vịnh 29Lời bài hát
Như nai rừngThánh Vịnh 41Lời bài hát
Phán quyết của ChúaThánh Vịnh 18bLời bài hát
Phúc thay người kính sợ ChúaThánh Vịnh 127Lời bài hát
Sự sáng của NgườiThánh Vịnh 111Lời bài hát
Tìm kiếm ChúaThánh Vịnh 94Lời bài hát
Tôi vững vàng tin tưởngThánh Vịnh 26Lời bài hát
Tôi vững vàng tin tưởng 4 bèThánh Vịnh 26Lời bài hát
Tới muôn đờiThánh Vịnh 104Lời bài hát
Thương nhớ đến tôiThánh Vịnh 105Lời bài hát
Triều đại công chínhThánh Vịnh 117Lời bài hát
Trời xanh tường thuậtThánh Vịnh 18Lời bài hát
Xin bảo toàn conThánh Vịnh 15Lời bài hát
BỘ LỄ – KINH NGUYỆN.
Bộ lễ Giáng Sinh
Kinh Sáng Danh
Phụ khúc Kinh Kính Mừng 
Xin Chúa thương xót
+
ALLELUIA.
Alleluia Ai chịu khổ hình
Alleluia Con xin lắng nghe
Alleluia Chúc tụng Thiên Chúa
Alleluia Hãy mở lòng
Alleluia Một Tin mừng
Alleluia Nào ta cảm tạ
Alleluia Ngàn lời ca
Alleluia Ngày thánh
Alleluia Trong tình yêu Thiên Chúa
Phúc thay cho người được thử thách
+
NHẬP LỄ.
Con hằng ước mơ
Hát lên cùng tôi
Khúc ca lên đền
Lên đền thánh
Quanh bàn thánh
Tất cả chư dân
Tiến về Nhà Chúa
Trước nhan Chúa
+
DÂNG LỄ.
Của lễ con dâng
Của lễ đầu mùa 
Của lễ đơn sơ
Của lễ niềm vui
Của lễ tình yêu
Của lễ trung trinh
Dâng của lễ
Dâng dâng lên
Dâng lên bàn thánh
Dâng ngọn nến hồng
Dâng với Mẹ 
Đây của lễ
Đây chút tình con 
Đoàn con dâng Chúa
Hát mãi hát mãi 
Hãy cho
Hãy sống
Hãy vui 
Hãy yêu
Khói hương chân tình
Lễ dâng cuộc đời 
Lễ dâng chân thành
Lễ dâng hiệp nhất 
Lễ dâng mùa cứu độ
Lễ dâng tình yêu
Lễ dâng tuổi xuân
Lễ dâng trẻ thơ
Lời tạ ơn
Man mác hương trầm
Mồ hôi và nước mắt
Nén hương lòng
Ngạt ngào khói hương
Từ ruộng đất
Với của lễ 
+
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
Ai kiếm tìm
Ánh sáng Thượng Đế
Ánh sáng và nguồn sống
Con đã no thỏa
Con xin hát mãi
Chính Chúa đang nâng đỡ
Chúa dưỡng nuôi
Chút tình cỏ hoa
Giêrusalem mới 
Lắng nghe
Lời trường sinh
Mời dự tiệc thánh
Này đây Chúa thống trị 
Nơi nhà Chúa
Ngài đã bẻ bánh
Ngàn lời ca
Nguồn tình yêu từ trái tim Cha
Những ai trông cậy
Phúc cho ai
Ta mang Tin Vui
Tạ ơn Chúa
Tình yêu ngàn trùng
Tôi vẫn trông cậy vào Ngài
Triều thiên vĩnh phúc
Trước nhan Chúa
Xin củng cố gia nghiệp
Xin ở với con
+
KẾT LỄ.
Không gì làm thay đổi
Ra về trong an bình
+
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
Thành đô hỡi (Tv. 121)Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
Đấng chăn dắt Israel (Tv. 79)Chúa Nhật 1B Mùa Vọng
Xin hồi phục (Tv. 79)Chúa Nhật 1B Mùa Vọng
Xin chỉ dạy (Tv. 24)Chúa Nhật 1C Mùa Vọng
Sự công chính (Tv. 71)Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Triều đại Người (Tv. 71)Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Ơn cứu độ gần đến (Tv. 84)Chúa Nhật 2B Mùa Vọng 
Xin tỏ ra (Tv. 84)Chúa Nhật 2B Mùa Vọng 
Ôi lạ lùng (Tv. 125)Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Vĩ đại thay (Tv. 125)Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Xin Chúa đến cứu độ (Tv. 145)Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Xin Chúa ngự đến (Tv. 145)Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Linh hồn tôi nhảy mừng (Lc. 1)Chúa Nhật 3B Mùa Vọng
Nào reo vui (Is. 12)Chúa Nhật 3C Mùa Vọng
Con ca tụng (Tv. 88)Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Tình thương của Chúa (Tv. 88)Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Nguyện Thánh nhan (Tv. 79)Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Phục hồi dân Chúa (Tv. 79)Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Ân nghĩa Chúa (Tv. 88)Giáng Sinh (Lễ Vọng)
Ca tụng tình thương (Tv. 88)Giáng Sinh (Lễ Vọng)
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Giáng Sinh (Lễ Vọng)
Đấng cứu độ (Tv. 95)Giáng Sinh (Lễ Đêm)
Đấng cứu độ 2 (Tv. 95)Giáng Sinh (Lễ Đêm)
Ánh sáng bừng lên (Tv. 96)Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông)
Ánh sáng rực rỡ (Tv. 96)Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông)
Khắp cõi đất (Tv. 97)Giáng Sinh (Lễ Ngày)
Khắp nơi (Tv. 97)Giáng Sinh (Lễ Ngày)
Khắp nơi /2 (Tv. 97)Giáng Sinh (Lễ Ngày)
Ai kính sợ (Tv. 127)Lễ Thánh Gia
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Lễ Thánh Gia
Phúc đức thay (Tv. 127)Lễ Thánh Gia
Khắp muôn dân (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
Khắp muôn dân 2 (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
Khắp muôn dân 3 (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
Ánh tôn nhan (Tv. 66)Lễ Mẹ Thiên Chúa
Xin chúc lành (Tv. 66)Lễ Mẹ Thiên Chúa
Ngôi Lời (Tv. 147)Chúa Nhật 2 sau Giáng Sinh
Ngôi Lời làm người (Tv. 147)Chúa Nhật 2 sau Giáng Sinh
Chúng con đắc tội (Tv. 50)Thứ Tư Lễ Tro
Nguyện cầu Chúa thương (Tv. 50)Thứ Tư Lễ Tro
Xin xót thương con (Tv. 50)Thứ Tư Lễ Tro
Đường lối của Chúa (Tv. 24)Chúa Nhật 1B Mùa Chay
Lúc ngặt nghèo (Tv. 90)Chúa Nhật 1C Mùa Chay
Trong lúc gian nan (Tv. 90)Chúa Nhật 1C Mùa Chay
Tin cậy nơi Chúa (Tv. 32)Chúa Nhật 2A Mùa Chay
Tôi sẽ bước đi (Tv. 115)Chúa Nhật 2B Mùa Chay
Nguồn ánh sáng (Tv. 26)Chúa Nhật 2C Mùa Chay
Ước chi hôm nay (Tv. 94)Chúa Nhật 3A Mùa Chay
Lời trường sinh (Tv. 18)Chúa Nhật 3B Mùa Chay
Nếu lòng ta quên (Tv. 136)Chúa Nhật 4B Mùa Chay
Xin tái tạo (Tv. 50)Chúa Nhật 5B Mùa Chay
Thật lớn lao (Tv. 125)Chúa Nhật 5C Mùa Chay
Lạy Chúa con thờ (Tv. 21)Chúa Nhật Lễ Lá
Sao Ngài nỡ bỏ tôi (Tv. 21)Chúa Nhật Lễ Lá
Ca ngợi tình Chúa (Tv. 88)Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Dầu)
Khi nâng chén (Tv. 115)Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly)
Ta được thông phần (Tv. 115)Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly)
Con phó dâng (Tv. 30)Thứ Sáu Tuần Thánh
Con phó dâng 2 (Tv. 30)Thứ Sáu Tuần Thánh
Xin Chúa sai Thánh Thần (Tv. 103)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 1)
Đấng lẫm liệt (Xh. 15)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 3)
Uống tận nguồn (Is. 12)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 5)
Tìm về mạch suối (Tv. 41)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 7)
Nào cảm tạ (Tv. 117)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Đáp ca sau Thánh Thư)
Đây là ngày (Tv. 117)Chúa Nhật Phục Sinh
Đây là ngày 2 (Tv. 117)Chúa Nhật Phục Sinh
Cảm tạ Chúa (Tv. 117)Chúa Nhật 2A Phục Sinh
Nào cảm tạ Chúa (Tv. 117)Chúa Nhật 2B Phục Sinh
Xin cảm tạ (Tv. 117)Chúa Nhật 2B Phục Sinh
Chúng con cầu mong (Tv. 4)Chúa Nhật 3B Phục Sinh
Xin cho con thấy (Tv. 4)Chúa Nhật 3B Phục Sinh
Tán dương (Tv. 29)Chúa Nhật 3C Phục Sinh
Tảng đá góc tường (Tv. 117)Chúa Nhật 4B Phục Sinh
Viên đá thợ xây (Tv. 117)Chúa Nhật 4B Phục Sinh
Giữa đại hội (Tv. 21)Chúa Nhật 5B Phục Sinh
Tri ân Ngài (Tv. 21)Chúa Nhật 5B Phục Sinh
Tâu Thánh Thượng (Tv. 144)Chúa Nhật 5C Phục Sinh
Cả thế giới (Tv. 65)Chúa Nhật 6A Phục Sinh
Toàn thể đất nước (Tv. 65)Chúa Nhật 6A Phục Sinh
Ơn Chúa cứu độ (Tv. 97)Chúa Nhật 6B Phục Sinh
Ơn Ngài cứu độ (Tv. 97)Chúa Nhật 6B Phục Sinh
Muôn lạy Chúa (Tv. 66)Chúa Nhật 6C Phục Sinh
Chúa lên Trời (Tv. 46)Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên
Chúa lên Trời /2 (Tv. 46)Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên
Chúa ngự lên (Tv. 46)Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên
Thần Linh Chúa (Tv. 103)Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
Xin cử Thần Linh (Tv. 103)Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
Xin sai Thần Linh (Tv. 103)Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
Xin Thần Khí (Tv. 103)Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
Phúc lành (Tv. 28)Chúa Nhật 1 Thường Niên
Phúc lành và bình an (Tv. 28)Chúa Nhật 1 Thường Niên
Này con đến (Tv. 39)Chúa Nhật 2B Thường Niên
Này con đến (Tv. 39)Chúa Nhật 2B Thường Niên
Tâm hồn khó nghèo (Tv. 145)Chúa Nhật 4A Thường Niên
Đừng cứng lòng (Tv. 94)Chúa Nhật 4B Thường Niên
Nào hãy nghe (Tv. 94)Chúa Nhật 4B Thường Niên
Ta đừng cứng lòng (Tv. 94)Chúa Nhật 4B Thường Niên
Ngay trong nơi u tối (Tv. 111)Chúa Nhật 5A Thường Niên
Tấm gương trong (Tv. 111)Chúa Nhật 5A Thường Niên
Nào ca tụng (Tv. 146)Chúa Nhật 5B Thường Niên
Tình Chúa chở che (Tv. 31)Chúa Nhật 6B Thường Niên
Xin tha phạt (Tv. 40)Chúa Nhật 7B Thường Niên
Chúa nhân hậu (Tv. 102)Chúa Nhật 8B Thường Niên
Thật thiện hảo (Tv. 91)Chúa Nhật 8C Thường Niên
Chúa luôn từ ái (Tv. 129)Chúa Nhật 10B Thường Niên
Tôi ca tụng Chúa (Tv. 29)Chúa Nhật 10C Thường Niên
Phúc thay được tạ ơn (Tv. 91)Chúa Nhật 11B Thường Niên
Chúa trọn tình thương (Tv. 106)Chúa Nhật 12B Thường Niên
Hãy vui sướng (Tv. 106)Chúa Nhật 12B Thường Niên
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Chúa Nhật 13A Thường Niên
Con tán dương (Tv. 29)Chúa Nhật 13B Thường Niên
Mắt chúng con (Tv.122)Chúa Nhật 14B Thường Niên
Hướng nhìn lên Chúa (Tv.122)Chúa Nhật 14B Thường Niên
Nào tung hô (Tv. 65)Chúa Nhật 14C Thường Niên
Xin tỏ ra (Tv. 84)Chúa Nhật 15B Thường Niên
Hỡi những ai nghèo khổ (Tv. 68)Chúa Nhật 15C Thường Niên
Vì Chúa nhân hậu (Tv. 85)Chúa Nhật 16A Thường Niên
Có Chúa chăn (Tv. 22)Chúa Nhật 16B Thường Niên
Có Chúa chăn giữ (Tv. 22)Chúa Nhật 16B Thường Niên
Mục tử ca (Tv. 22)Chúa Nhật 16B Thường Niên
Chúa rộng tay (Tv. 144)Chúa Nhật 17B Thường Niên
Bánh bởi Trời (Tv. 77)Chúa Nhật 18B Thường Niên
Chúa nuôi dân (Tv. 77)Chúa Nhật 18B Thường Niên
Điều chúng tôi biết (Tv. 77)Chúa Nhật 18B Thường Niên
Chúa ngọt ngào (Tv. 33)Chúa Nhật 19B Thường Niên
Chúa tốt lành (Tv. 33)Chúa Nhật 20B Thường Niên
Hãy nghiệm xem (Tv. 33)Chúa Nhật 20B Thường Niên
Xin Ngài mau đến (Tv. 39)Chúa Nhật 20C Thường Niên
Chúa thánh thiện (Tv. 33)Chúa Nhật 21B Thường Niên
Ai được vào (Tv. 14)Chúa Nhật 22B Thường Niên
Trong nhà Chúa (Tv. 14)Chúa Nhật 22B Thường Niên
Vì yêu thương (Tv. 67)Chúa Nhật 22C Thường Niên
Ngày hôm nay (Tv. 94)Chúa Nhật 23A Thường Niên
Hồn ta hỡi (Tv. 145)Chúa Nhật 23B Thường Niên
Qua muôn thế hệ (Tv. 89)Chúa Nhật 23C Thường Niên
Đấng từ bi (Tv. 102)Chúa Nhật 24A Thường Niên
Tôi sẽ bước đi (Tv. 114)Chúa Nhật 24B Thường Niên
Tôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50)Chúa Nhật 24C Thường Niên
Chính Ngài nắm giữ (Tv. 53)Chúa Nhật 25B Thường Niên
Nào ta ca ngợi (Tv. 112)Chúa Nhật 25C Thường Niên
Giới luật Chúa (Tv. 18)Chúa Nhật 26B Thường Niên
Vườn nho của Chúa (Tv. 79)Chúa Nhật 27A Thường Niên
Chúa ban ơn (Tv. 127)Chúa Nhật 27B Thường Niên
Chúa chúc phúc (Tv. 127)Chúa Nhật 27B Thường Niên
Tôi sẽ ở (Tv. 22)Chúa Nhật 28A Thường Niên
No say tình Chúa (Tv. 89)Chúa Nhật 28B Thường Niên
Chúng con tin cậy (Tv. 32)Chúa Nhật 29B Thường Niên
Hồng ân cứu rỗi (Tv. 32)Chúa Nhật 29B Thường Niên
Ơn phù trợ (Tv. 120)Chúa Nhật 29C Thường Niên
Sức mạnh của tôi (Tv. 17)Chúa Nhật 30A Thường Niên
Sức mạnh của con (Tv. 17)Chúa Nhật 31B Thường Niên
Muôn thuở muôn đời (Tv. 144)Chúa Nhật 31C Thường Niên
Ca tụng Chúa (Tv. 145)Chúa Nhật 32B Thường Niên
Thức giấc (Tv. 16)Chúa Nhật 32C Thường Niên
Người gieo hạt giống (Tv. 125)Chúa Nhật 33A Thường Niên
Mùa gặt mai sau (Tv. 125)Chúa Nhật 33B Thường Niên
Ai nghẹn ngào (Tv. 125)Chúa Nhật 33C Thường Niên
Tôi nào thiếu gì (Tv. 22)Chúa Nhật 34A Thường Niên
Chúa hiển trị (Tv. 92)Chúa Nhật 34B Thường Niên
Chúa hiển trị 2 Tv. 92)Chúa Nhật 34B Thường Niên
Trẩy lên đền thánh (Tv. 121)Chúa Nhật 34C Thường Niên
+
Ai trông cậy (Tv. 24)Lễ Các Linh Hồn (02.11)
Như nai rừng (Tv. 41)Lễ Các Linh Hồn (02.11)
Tôi vững vàng (Tv. 26)Lễ Các Linh Hồn (02.11)
Tôi vững vàng tin tưởng (Tv. 26)
Xin đừng lánh mặt (Tv. 26)
Ân tình Chúa thiên thu (Tv. 102)Lễ Thánh Tâm A
Ân tình thiên thu (Tv. 102)Lễ Thánh Tâm A
Từ trong lòng mẫu thân (Tv. 70)Gioan Tẩy Giả (24.06) (Vọng)
Cách lạ lùng (Tv. 138)Gioan Tẩy Giả (24.06)
Tôi ca ngợi Chúa (Tv. 138)Gioan Tẩy Giả (24.06)
Cơ nghiệp Chúa Trời (Tv. 32)Lễ Chúa Ba Ngôi B
Thật hạnh phúc (Tv. 32)Lễ Chúa Ba Ngôi B
Miệng con loan truyền (Tv. 70)
Muôn đời con sẽ là thượng tế (Tv. 109)Thánh Tâm C
Mừng Chúa (Tv. 97)Đức Mẹ Vô Nhiễm (08.12)
Nào ký thác (Tv. 36)Mồng Một Tết
Nữ Hoàng bên hữu (Tv. 44)Mẹ Lên Trời (15.08)
Thưa Nữ Hoàng (Tv. 44)Mẹ Lên Trời (15.08)
Thưa nương tử (Tv. 44)
Người kính sợ Chúa (Tv. 127)Mồng Hai Tết
Những người tìm Chúa (Tv. 23)Lễ Các Thánh (01.11)
Ơn phù trợ (Tv. 120)Giao Thừa
Tiếng các Ngài (Tv. 18)Thánh Phêrô Phaolô (29.06) (Vọng)
Tôi đàn ca (Tv. 137)Tổng Lãnh Thiên Thần
Tới muôn đời (Tv. 104)
Thương nhớ đến tôi (Tv. 105)
Triều đại công chính (Tv. 117)
Trời xanh tường thuật (Tv. 18)
Vua vinh hiển (Tv. 23)Dâng Con
Xin bảo toàn con (Tv. 15)
Xin củng cố gia nghiệp (Tv. 89)Thánh Giuse (01.05)
Xin Chúa giữ gìn (Tv. 130)Têrêsa (01.10)
MÙA PHỤNG VỤ.
Ánh sáng cứu độMùa VọngLời bài hát
Ca mừng Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Con đã lâm bệnh Mùa ChayLời bài hát
Con xin loan truyềnMùa VọngLời bài hát
Chúa đã giải hòaMùa ChayLời bài hát
Chúa đã giải phóngMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa đã giải thoátMùa ChayLời bài hát
Chúa đã lên trờiMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa đã sống lại thậtMùa Phục SinhLời bài hát
Chuông Giáng sinh chuông hòa bìnhMùa Giáng SinhLời bài hát
Đã đến mùa cứu rỗi Mùa VọngLời bài hát
Đêm yêu thương Mùa Giáng SinhLời bài hát
Hãy lắng nghe Mùa VọngLời bài hát
Hãy mở lòng raMùa VọngLời bài hát
Hãy thắp lên nụ cườiMùa VọngLời bài hát
Hãy thống hốiMùa VọngLời bài hát
Hãy thức tỉnhMùa VọngLời bài hát
Hoan hô ChúaMùa VọngLời bài hát
Hướng nhìn ChúaMùa VọngLời bài hát
Hy lễ Vượt QuaMùa Phục SinhLời bài hát
Kinh cầu Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Khúc hát Vượt QuaMùa Phục SinhLời bài hát
Lạy Chúa ChiênMùa VọngLời bài hát
Lễ dâng mùa giáng sinh Mùa Giáng SinhLời bài hát
Lễ dâng trông đợiMùa VọngLời bài hát
Lời ru nơi hang đáMùa Giáng SinhLời bài hát
Mùa xuân đếnXuânLời bài hát
Mùa xuân ra đời Mùa Giáng SinhLời bài hát
Mùa xuân viên mãnXuânLời bài hát
Mừng Chúa XuânXuânLời bài hát
Nơi Chúa đếnMùa Giáng SinhLời bài hát
Nước mắtMùa VọngLời bài hát
Ngày Chúa đã ra tayMùa Phục SinhLời bài hát
Ngôi Lời giáng sinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Nguyện cầu Chúa thươngMùa ChayLời bài hát
Sáng danh ngàn kiếp muôn thuMùa Giáng SinhLời bài hát
Tiếng hát trên đồng quêMùa Giáng SinhLời bài hát
Tiếng vang sa mạcMùa VọngLời bài hát
Tin vui từ trờiMùa Giáng SinhLời bài hát
Tụng ca nguồn nướcMùa Phục SinhLời bài hát
Thánh giaMùa Giáng SinhLời bài hát
Thống hốiMùa ChayLời bài hát
Trên đường thanh tẩyMùa VọngLời bài hát
Trông chờMùa VọngLời bài hát
Xin ban hồng ân cứu độMùa VọngLời bài hát
Xin loan truyềnMùa Phục SinhLời bài hát
Xin rủ tình thươngMùa VọngLời bài hát
Xin tán dươngMùa Phục SinhLời bài hát
Xin xót thương conMùa ChayLời bài hát

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s