Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Thánh Ca Tin Mừng (Pdf.)

THÁNH KINH CA.
CHÚA NHẬT & LỄ TRỌNG.
+
Chúa Nhật 1A.B.C Mùa VọngHãy lo canh thứcLời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngVui lên anh em (Lc. 3)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Thường NiênChúa chịu Phép rửa Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường NiênChiên Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường NiênTiếng Chúa gọi Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường NiênTám Mối Phúc Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường NiênMuối – Ánh sáng 1 Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Hãy luôn tuân giữ Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Hãy nên trọn lành Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường NiênNgười sẽ ban cho (Mt. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường NiênThi hành ý Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường NiênChúa muốn tình yêu Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênLúa chín đầy đồng  Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênTuyên xưng Danh Ta Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường NiênAi muốn theo Ta Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường NiênThánh Tâm Ngài Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênDụ ngôn gieo giống Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênLúa tốt – Cỏ lùng Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênDụ ngôn Nước Trời Lời bát hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênChúc tụng Chúa Trời Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênThầy đây đừng sợ Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênCon xin tin Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênCon nên Tảng đá Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênAi muốn theo Ta Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênChu toàn luật Cha Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênNguyện xin ơn Cha Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênLàm Vườn nho Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênSống trọn ý Cha Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênÔng chủ vườn nho Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênTiệc cưới Nước Trời Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường NiênTrả về Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường NiênĐiều răn trọng nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường NiênKhiêm nhu phục vụ Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênMười cô trinh nữ Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênNén bạc chủ trao Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường NiênVua Trời ngự tới 2 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Thường NiênChúa chịu Phép rửa Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường NiênChiên Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường NiênTiếng Chúa gọi Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường NiênVị Ngôn sứ Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường NiênNgài đến Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường NiênNếu Ngài muốn Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường NiênViệc lạ Chúa làm Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường NiênHôn ước muôn đời Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường NiênNgày Sa-bat Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường NiênDù cho nhân thế Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường NiênDụ ngôn Nước Trời Lời bát hát
Chúa Nhật 12B Thường NiênNgười truyền khiến (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường NiênDâng lời ca ngợi Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường NiênNơi quê hương  Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường NiênLúa chín đầy đồng  Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường NiênTình thương Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường NiênChúc tụng Chúa Trời Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường NiênBánh Trường Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường NiêBánh Trường Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường NiênMình Máu Thánh (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường NiênMình Máu Thánh (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường NiênNếu bỏ Ngài Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường NiênĐón nhận Lời Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường NiênNgài đã đến Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường NiênAi muốn theo Ta Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường NiênPhục vụ tha nhân (Mc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường NiênTa khuyên con (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường NiênThiên Chúa kết hợp Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường NiênCon phải làm chi Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Hiến thân phục vụ Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Lạy Thầy Giêsu Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường NiênĐiều răn trọng nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường NiênĐồng tiền bà góa Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường NiênNgày Quang lâm Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên (1)Ngài là Vua Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên (2)Vua muôn Vua (1) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Thường NiênChúa chịu Phép rửa Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênTiệc cưới Cana (Ga. 2) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênVề quê hương Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênNơi quê hương Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênVâng theo lời Thầy Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênTám mối phúc (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênHãy nên trọn lành Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênĐừng xét đoán Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênMột viên sĩ quan Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênMột vị ngôn sứ Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênLòng cha nhân ái Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênAi muốn theo Ta Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênXin luôn theo Ngài Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênLúa chín đầy đồng Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênĐiều răn trọng nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênBên Chúa Tình Yêu Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênAnh em cứ xin Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênHướng về Quê Trời Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênCanh thức sẵn sàng Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênThầy đã đến Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênVào Nước Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênSống khiêm nhu Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênDám chọn Ngài Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênTrên Trời mừng vui Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênMột người quản gia Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênMột người giàu có Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênXin thêm lòng tin Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênCho con tri ân Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênAnh em cứ xin Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênHai người nguyện cầu Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênHôm nay Ta đến Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênChúa là sự sống lại Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênVì tin theo Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênChúa là Vua (1) Lời bài hát
+
Chúa Ba Ngôi A.B.C Vinh danh Ba Ngôi Lời bài hát
Mình Máu A.B.CNào người ơi Lời bài hát
Mình Máu A.B.C Mình Máu Thánh (1) Lời bài hát
Mình Máu A.B.C Mình Máu Thánh (2) Lời bài hát
Mình Máu A.B.C Bánh Trường Sinh  Lời bài hát
Thánh Tâm A.B.CThánh Tâm Ngài Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền GiáoLàm Chứng Nhân Lời bài hát
+
LỄ THEO LỊCH RIÊNG.
+
T.Phaolô trở lại (25-1) Các con hãy đi Lời bài hát
Tông Tòa Phêrô (22-2) Con nên tảng đá 1 (Mt. 16)  Lời bài hát
T.Giuse (19-3) Nguồn tình thương Chúa Lời bài hát
T.Giuse (19-3) Thiên Chúa ở cùng Lời bài hát
Truyền Tin (25-3) Thiên thần Truyền tin Lời bài hát
T.Maccô (25-4)  Các con hãy đi Lời bài hát
T.Giuse thợ (1-5) Nơi quê hương Lời bài hát
T.Giuse thợ (1-5) Làm rạng Danh Cha Lời bài hát
Thăm viếng (31-5) Đức Mẹ thăm viếng Lời bài hát
Thăm viếng (31-5) Linh hồn tôi ơi Lời bài hát
T.Gioan (24-6) Chúc tụng Đức Chúa Lời bài hát
T.Phêrô-Phaolô (29-6) Hai thánh Tông đồ  Lời bài hát
T.Phêrô-Phaolô (29-6) Con nên tảng đá 1 (Mt. 16)  Lời bài hát
T.Tông đồ Cả:  Thánh Phêrô – Phaolô Lời bài hát
T.Giacôbê (25-7) Hiến thân phục vụ Lời bài hát
Thánh Macta (29.07)Bên Chúa tình yêu (Lc. 10) Lời bài hát
Hiển Dung (6-8)  Chúa Hiển Dung Lời bài hát
Mẹ Lên Trời (15-8) Linh hồn tôi ơi Lời bài hát
T.Matthêu (21-9) Chúa muốn tình yêu Lời bài hát
Mẹ Mân Côi (7-10) Thiên thần Truyền tin Lời bài hát
T.Luca (18-10)  Lúa chín đầy đồng Lời bài hát
Các Thánh (1-11) Tám Mối Phúc Lời bài hát
T.Anrê (30-11) Tiếng Chúa gọi Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm (8-12)Thiên thần Truyền tin Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm (8-12)  Linh hồn tôi ơi Lời bài hát
T.Stêphanô (26-12)  Vì tin theo Chúa Lời bài hát
Lễ Hôn phối  Tiệc cưới Ca-na Lời bài hát
Lễ Hôn phối Thiên Chúa kết hợp Lời bài hát
Lễ Tân niên Xuân sang hát vang Lời bài hát
Lễ Tân niên Hát mừng Chúa Xuân Lời bài hát
Mùng 1 Tết  Người sẽ ban cho (Mt. 6) Lời bài hát
Mùng 2 Tết Cầu cho tổ tiên Lời bài hát
Mùng 3 Tết Làm rạng danh Cha Lời bài hát
Lễ Tạ ơn Chúc tụng Đức Chúa Lời bài hát
Lễ Tạ ơn  Tạ ơn Thiên Chúa (Te Deum) Lời bài hát

___________________________

Ca khúc Lm. Bùi Ninh.

Mùa Phụng Vụ – Theo Nhạc sĩ.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s