Nhạc sĩ Huy Hoàng (Lm.) – Thánh Ca Tin Mừng (Pdf.)

THÁNH CA TIN MỪNG.
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng Chúa đến bất ngờ (Mt. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Hãy sám hối (Mt. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Con biết cậy ai (Mt. 11) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Chúa yêu con người (Mt. 1) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Hãy thức tỉnh (Mc. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Dọn đường Chúa đến (Mc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Sống đời chứng nhân (Ga. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thiên Thần truyền tin cho Mẹ (Lc. 1) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Hãy tỉnh thức canh phòng (Lc. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Hãy dọn sẵn con đường (Lc. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Chúng con phải làm chi (Lc. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Cưu mang Chúa trong lòng (Lc. 1) Lời bài hát
+
+
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa ChayChúa chịu cám dỗ (Mt. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Hãy ngước nhìn lên (Mt. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Ai uống nước Ta ban (Ga. 4) Lời bài hát
Ai uống nước Ta cho (Ga. 4)
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Con mù lòa… (Ga. 9) Lời bài hát
Chúa là nguồn ánh sáng (Ga. 9)
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Chúa là sự sống (Ga. 11) Lời bài hát
Chúa là sự sống lại (Ga. 11)
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Hãy trở về sám hối (Mc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Hãy nghe Lời Chúa (Mc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Đền thờ Chúa (Ga. 2) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Thiên Chúa yêu thế gian (Ga. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Nếu hạt lúa (Ga. 12) Lời bài hát
Nếu hạt lúa mì… (Ga. 12)
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Chúa chịu cám dỗ 2 (Lc. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Chúa biến hình (Lc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Sẽ chết nếu không sám hối (Lc. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Con như người con thứ (Lc. 15) Lời bài hát
Con xin trở về (Lc. 15) Lời bài hát
Như kẻ xa lạ (Lc. 15) Lời bài hát
Xin Cha tha thứ (Lc. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Ai sạch tội (Ga. 8) Lời bài hát
Phụ nữ ngoại tình (Ga. 8) Lời bài hát
Ta không kết án con (Ga. 8) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục SinhCon thường như Tô-ma (Ga. 20) Lời bài hát
Sợ hãi – An bình (Ga. 20) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Chúa vẫn luôn bên con (Lc. 24) Lời bài hát
Đường đi theo Chúa (Lc. 24) Lời bài hát
Xin đến với con (Lc. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Chúa là Mục tử (Ga. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Chúa chính là đường (Ga. 14) Lời bài hát
Chúa là con đường (Ga. 14) Lời bài hát
Đừng xao xuyến (Ga. 14) Lời bài hát
Thầy là Đường (Ga. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Đấng bảo trợ khác (Ga. 14) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Con thường như Tô-ma (Ga. 20) Lời bài hát
Sợ hãi – An bình (Ga. 20) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Đừng sợ hãi, chớ nghi ngờ (Lc. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Chúa là mục tử nhân lành (Ga. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Như cành lìa cây (Ga. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Ai yêu mến Thầy (Ga. 15) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Con thường như Tô-ma (Ga. 20) Lời bài hát
Sợ hãi – An bình (Ga. 20) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Chúa luôn kề bên (Ga. 21) Lời bài hát
Tạ ơn Chúa (Ga. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Mục tử yêu chiên (Ga. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Thầy ban Điều Răn Mới (Ga. 13) Lời bài hát
Yêu như Thầy yêu (Ga. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Thầy để lại bình an (Ga. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục SinhNguyện cầu với Cha (Ga. 17) Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Nhật 1A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên Đây Chiên Thiên Chúa (Ga. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Chúa là ánh sáng (Mt. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Hạnh phúc thật (Mt. 5) Lời bài hát
Phúc thật 1 (Mt. 5)
Phúc thật 2 (Mt. 5)
Chúa Nhật 5A Thường Niên Con là muối (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Tuân giữ luật Chúa (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường NiênYêu kẻ thù (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Đừng lo lắng ngày mai (Mt. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Lời Ngài trao cho con (Mt. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Chúa đi qua đời tôi (Mt. 9) Lời bài hát
Chúa gọi Lêvi (Mt. 9)
Chúa Nhật 11A Thường Niên Chúa gọi các Tông đồ (Mt. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Ai tuyên xưng Thầy (Mt. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Xin cho con yêu Chúa (Mt. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Hãy đến với Ta (Mt. 11) Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Người đi gieo giống (Mt. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Lúa và cỏ lùng (Mt. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Kho báu Nước Trời (Mt. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên Nơi đây hoang vắng (Mt. 14) Lời bài hát
Xin cho con tình Chúa (Mt. 14)
Chúa Nhật 19A Thường Niên Thuyền trong bão tố (Mt. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Xin đức tin vững mạnh (Mt. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên Con cho Thầy là ai? (Mt. 16) Lời bài hát
Với con Ta là ai? (Mt. 16)
Chúa Nhật 22A Thường Niên Theo Ngài chọn Thánh giá (Mt. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên Cách sửa lỗi anh em (Mt. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên Phải tha mấy lần (Mt. 18) Lời bài hát
Tha thứ mãi (Mt. 18)
Chúa Nhật 25A Thường Niên Xin đong đầy tim con (Mt. 20) Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Lời nói – Việc làm (Mt. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên Người canh tác vườn nho (Mt. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên Chúa mời dự tiệc (Mt. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Đời cho con điều gì (Mt. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Điều răn trọng nhất (Mt 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên Nói mà không làm (Mt. 23) Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Người khôn – Kẻ dại (Mt. ) Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên Chúa xét xử (Mt. 25) Lời bài hát
Hạnh phúc hay bất hạnh (Mt. 25)
+
Chúa Nhật 1B Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Trung gian lời gọi (Ga. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Thời kỳ đã mãn (Mc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Chúa uy quyền (Mc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Sứ mạng cứu thế (Mc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Xin Chúa dủ lòng thương (Mc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Hãy đứng dậy mà đi (Mc. 2) Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Luật Chúa là tình thương (Mc. 2) Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Vì tình yêu thương (Mc. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Chuyện Nước Thiên Chúa (Mc. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Sao sợ hãi (Mc. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Chúa quyền năng (Mc. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Xin thanh luyện tim con (Mc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Chúa sai con vào đời (Mc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Về nơi thanh vắng (Mc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Chúa yêu người thế trần (Ga. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Hãy ra công làm việc (Ga. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Bánh Trường Sinh (Ga. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Chúa là Bánh Hằng Sống (Ga. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Ai ăn thịt Tôi (Ga. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Thờ Chúa ngoài môi miệng (Mc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Con bị câm điếc (Mc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Theo Chúa, nhưng con sợ (Mc. 8) Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Ai muốn làm lớn (Mc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Con tưởng rằng chỉ có con (Mc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Sự gì Chúa phối hợp (Mc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Người giàu khó vào Nước Trời (Mc. 10) Lời bài hát
Con phải làm chi (Mc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường NiênAi muốn làm lớn (Mc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Người mù bên vệ đường (Mc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Điều răn nào trọng nhất (Mc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Canh chừng (Mc. 12) Lời bài hát
Khi làm việc lành (Mc. 12)
Chúa Nhật 33B Thường Niên Rồi đến một ngày (Mc. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Đức Kitô Vua vũ trụ Lời bài hát
+
1C Thường Niên Lời bài hát
2C Thường Niên Có Chúa đời bình an (Ga. 2) Lời bài hát
3C Thường Niên Con quen làm gì? (Lc. 1) Lời bài hát
Ứng nghiệm lời Kinh Thánh (Lc. 1) Lời bài hát
4C Thường Niên Thuận theo ý Chúa (Lc. 4) Lời bài hát
5C Thường Niên Bước theo Ngài (Lc. 5) Lời bài hát
Vâng lời Thầy (Lc. 5) Lời bài hát
6C Thường Niên Hạnh phúc và bất hạnh (Lc. 6) Lời bài hát
7C Thường Niên Anh em hãy nhân từ (Lc. 6) Lời bài hát
8C Thường Niên Xem quả biết cây (Lc. 6) Lời bài hát
9C Thường Niên Con không đáng Chúa đến thăm (Lc. 7) Lời bài hát
9C Thường NiênXin Đức Tin mạnh mẽ (Lc. 7) Lời bài hát
10C Thường Niên Chúa là sự sống (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Người lỗi lầm trở về (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Con Người phải chịu đau khổ (Lc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Con muốn theo Thầy (Lc. 9) Lời bài hát
Xin theo Thầy (Lc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Xin hãy sai con (Lc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên Xin Chúa ban tràn ơn (Lc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Một điều cần (Lc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Hãy cầu nguyện luôn (Lc. 11) Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Hãy giữ mình (Lc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Hãy tỉnh thức sẵn sàng (Lc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Mong ước của Thầy (Lc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Hãy chiến đấu (Lc. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Ai tôn mình lên (Lc. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Ai muốn theo Ta (Lc. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Bỏ Chúa, còn gì? (Lc. 15) Lời bài hát
Như kẻ xa lạ (Lc. 15)
Ôi lòng Chúa nhân từ (Lc. 15)
Trên trời vui mừng (Lc. 15)
Chúa Nhật 25C Thường Niên Không ai làm tôi hai chủ (Lc. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Người giàu – Kẻ nghèo (Lc. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Xin ban thêm Đức tin (Lc. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Cảm tạ ơn Chúa (Lc. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Hãy cầu nguyện luôn (Lc. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Hai người cầu nguyện (Lc. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Giakêu gặp Chúa (Lc. 19) Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên Khi mọi người sống lại (Lc. 20) Lời bài hát
Khi sống lại (Lc. 20)
Chúa Nhật 33C Thường Niên Hãy canh phòng (Lc. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên Lời bài hát

_____________________________

Ca khúc Lm. Huy Hoàng.

Thánh Ca Tin Mừng theo Nhạc sĩ.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s