Nhạc sĩ Hải Triều – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Nguồn: thuvienamnhac.org

THEO THÁNH LỄ
 
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Tv. 24) Nhập lễLời bài hát
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Is. 30)Nhập lễLời bài hát
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng (Tv. 32)Nhập lễLời bài hát
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (Tv. 18)Nhập lễLời bài hát
*
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 96)Nhập lễLời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 2)Nhập lễLời bài hát
Lễ Rạng Đông Giáng Sinh. 1 (Lc. 1)Nhập lễLời bài hát
Lễ Rạng Đông Giáng Sinh. 2 (Lc. 1)Nhập lễLời bài hát
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)Nhập lễLời bài hát
*
Lễ Tro (Tv. 56)Nhập lễLời bài hát
Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 90)Nhập lễLời bài hát
Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Tv. 24)Nhập lễLời bài hát
Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Tv. 24)Nhập lễLời bài hát
Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Tv. 121)Nhập lễLời bài hát
Chúa Nhật 5 Mùa Chay (Tv. 24)Nhập lễLời bài hát
Kiệu Lá (Tv. 46)Nhập lễLời bài hát
Lễ Lá – Tiến Vào Thánh ĐườngNhập lễLời bài hát
Lễ Làm Phép Dầu (Kh. 1)Nhập lễLời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 66)Nhập lễLời bài hát
*
Đại Lễ Phục Sinh (Tv. 138)Nhập lễLời bài hát
Chúa Nhật 2 Phục Sinh (Tv. 80)Nhập lễLời bài hát
Chúa Nhật 3 Phục Sinh (Tv. 65)Nhập lễLời bài hát
Chúa Nhật 4 Phục Sinh (Tv. 32)Nhập lễLời bài hát
Chúa Nhật 5 Phục Sinh (Tv. 97)Nhập lễLời bài hát
Chúa Nhật 6 Phục Sinh (Tv. 97)Nhập lễLời bài hát
Lễ Chúa Thăng Thiên (Tv. 46)Nhập lễLời bài hát
*
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 18)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 65)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 95)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 4 Thường Niên (Tv. 105)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 5 Thường Niên (Tv. 94)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 30)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 7 Thường Niên (Tv. 12)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 8 Thường Niên (Tv. 17)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 9 Thường Niên (Tv. 24)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 10 Thường Niên (Tv. 26)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 11 Thường Niên (Tv. 26)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 12 Thường Niên (Tv. 27)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 13 Thường Niên (Tv. 46)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 14 Thường Niên (Tv. 47)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 15 Thường Niên (Tv. 16)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 16 Thường Niên (Tv. 53)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 17 Thường Niên (Tv. 67)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 18 Thường Niên (Tv. 69)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 19 Thường Niên (Tv. 73)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 20 Thường Niên (Tv. 83)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 21 Thường Niên (Tv. 85)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 22 Thường Niên (Tv. 85)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 23 Thường Niên (Tv. 118) Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 24 Thường Niên (Tv. 118)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 25 Thường Niên (Tv. 106)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 26 Thường Niên (Đn. 3)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 27 Thường Niên (Et. 13) Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 28 Thường Niên (Tv. 129)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 29 Thường Niên (Tv. 16)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 30 Thường Niên (Tv. 104)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 31 Thường Niên (Tv. 37)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 32 Thường Niên (Tv. 87)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 33 Thường Niên (Gr. 29) Nhập LễLời bài hát
Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (Tv. 47)Nhập LễLời bài hát
*
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 8)Nhập LễLời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (Tv. 80)Nhập LễLời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa (Tv. 32)Nhập LễLời bài hát
*
Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (Tv. 99)Nhập LễLời bài hát
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125)Nhập LễLời bài hát
Lễ Cầu Cho Thiếu Nhi (Tv. 148)Nhập LễLời bài hát
Lễ Chúa Hiển Dung (Tv. 94)Nhập LễLời bài hát
Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (Tv. 47)Nhập lễLời bài hát
Lễ Chung Về Đức Mẹ (Tv. 44)Nhập lễLời bài hát
Lễ Chung Về Thánh Mục Tử (Tv. 91)Nhập lễLời bài hát
Lễ Chung Về Thánh Nam – Nữ (Tv. 91)Nhập lễLời bài hát
Lễ Chung Về Thánh Tiến Sĩ (Tv. 37)Nhập lễLời bài hát
Lễ Chung Về Thánh Trinh Nữ (Tv. 44)Nhập lễLời bài hát
Lễ Chung Về Thánh Tử Đạo (Tv. 125) Nhập lễLời bài hát
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Tv. 117)Nhập lễLời bài hát
Lễ Giao Thừa (Tv. 133)Nhập lễLời bài hát
Lễ Hôn Phối (Tv. 19)Nhập lễLời bài hát
Lễ Kính Nhớ Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ (Tv. 5)Nhập lễLời bài hát
Lễ Khấn Lần Đầu (Tv. 39)Nhập lễLời bài hát
Lễ Khấn Trọn Đời (Tv. 65)Nhập lễLời bài hát
Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Maria (Tv. 10)Nhập lễLời bài hát
Lễ Rao Giảng Tin Mừng (Tv. 66)Nhập lễLời bài hát
Lễ Tạ Ơn (Tv. 66)Nhập lễLời bài hát
Lễ Tân Niên (Tv. 36)Nhập lễLời bài hát
Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại (Tv. 30)Nhập lễLời bài hát
Lễ Thánh Giuse (Tv. 91)Nhập lễLời bài hát
Lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm (Tv. 64) Nhập lễLời bài hát
Lễ Vọng – Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (Tv. 97)Nhập lễLời bài hát
*
Cầu Cho Tín Hữu Đã Qua Đời 1Nhập lễLời bài hát
Cầu Cho Tín Hữu Đã Qua Đời 2Nhập lễLời bài hát
Cầu Cho Tín Hữu Đã Qua Đời 3Nhập lễLời bài hát
+++
Ai Nhìn Lên Chúa  (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ai Vui Thú (Tv. 1)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Alleluia (Tv. 117)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ca Mừng Danh Chúa (Tv. 19)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Cánh Chim Bằng (Tv. 90)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Có Chúa Chăn Dắt (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con Luôn Trông Cậy (Tv. 73)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con Sẽ Hát (Tv. 12)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con Yêu Thánh Đường (Tv. 83)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Cúi Xin (Tv. 133) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chính Chúa Dạy Con (Tv. 15)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Ban Bánh (Tv. 77)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Để Mắt (Tv. 32) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Là Khiên Mộc (Tv. 83)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Là Thành (Tv. 17)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Là Vua (Tv. 92)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Là Vua Muôn Đời (Tv. 28)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Lên Trời (Tv. 46)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Luôn Từ Ái (Tv. 129)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Sẽ Ban Hồng Ân (Tv. 84) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Truyền (Tv. 110)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúc Tụng Chúa Trời (Tv. 102)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúc Tụng Và Tôn Vinh Chúa Giêsu (Tv. 109)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúng Con Hồn Nhiên (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Giêrusalem (Tv. 121)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Giêsu Nhân Lành (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Giữa Muôn Trùng (Tv. 106) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hai Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ (Tv. 95)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hạnh Phúc Của Con (Tv. 72)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hạnh Phúc Thay (Tv. 118)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hát Lên Mừng Chúa (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy Đi (Tv. 116)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy Vui Mừng (Tv. 19)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Họ Được Ăn (Tv. 77) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hoan Hô Chúa (Tv. 23)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hôm Nay Chúa Làm Người (Br. 3)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hồn Con Mòn Mỏi (Tv. 41)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hỡi Ngàn Dân (Tv. 116)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Kẻ Nghèo Hèn (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Khi Nâng Chén (Tv. 115)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Khi Thức Giấc (Tv. 16)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lạy Cha! Con Xin Phó Thác (Tv. 30)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Mong Chúa (Tv. 41)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nào Hỡi Các Dân Tộc (Tv. 95)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ngợi Khen Chúa (Tv. 9)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nguồn Vui – Sức Sống (Tv. 15)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nghiệm Mà Xem (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Như Trái Ngọt Lành (Tv. 84)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ôi Chúa Quyền Năng (Tv. 103)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ơn Chúa Phù Trì (Tv. 53)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tán Tụng Chúa Đi (Tv. 147)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tình Thương Chúa (Tv. 35)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tươi Đẹp Thay (Tv. 1)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thần Dân Chúa (Tv. 28)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thiên Chúa Thết Tiệc (Tv. 144)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Vạn Phúc Đấng Ngự Đến (Tv. 46) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin Dủ Lòng Thương (Tv. 85)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin Đừng Trì Hoãn (Tv. 69)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin Sai Thánh Linh (Tv. 103) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin Sai Thánh Thần Chúa (Tv. 103) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin Tỏa Ánh Tôn Nhan (Tv. 4)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin Tỏa Ánh Tôn Nhan (Tv. 30)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Ai Rước Chúa (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ai Vất Vả (Mt. 11) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Áp-ba, Cha Ơi! (Gl. 4)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Bánh Trường Sinh (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cả Thành Xôn Xao (Mt. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Can Đảm Lên  (Is. 35)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Con Người Đến (Mc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Con Yêu Dấu (Mt. 17)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cung Hiến Thánh Đường Latêranô (Kh. 21)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cùng Chúa Lên Đỉnh Núi (Mt. 17)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cứ Để Các Bé (Mt. 19)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chén Đắng (Mt. 26) – Mẫu 1Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chén Đắng (Mt. 26) – Mẫu 2Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chỉ Một Tấm Bánh (1 Cr. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chiên Lễ Vượt Qua (1 Cr. 5)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chiên Thiên Chúa (Ga. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa An Bài (Et. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Ban Bánh Từ Trời (1 Cr. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Công Minh (Đn. 3)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Cha Yêu Mến (Ga. 16)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Chạnh Lòng Thương (Mt. 14)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Chiên Hiền (Ga. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Chiên Nhân Lành (Ga. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Chữa Tôi (Ga. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Đã Xuất Hiện (Br. 3)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Đến Thăm Con (Kh. 3)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Giêsu Đi Trên Mặt Nước (Mt. 14)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Ta Ngự Đến (Xh. 16)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Tình Yêu (Ga. 4)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Xuân Tuyệt Vời (Dc. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúc Tụng Chúa Đi (Đn. 3)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúc Tụng Thánh Danh (Chron 29)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúng Tôi Đã Thấy (Mt. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Dòng Nước Hằng Sống (Ga. 7)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Dụ Ngôn Nước Trời (Mt. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đây Đất Thánh (Gen. 28)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đây Là Đấng (Ga. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đi Galilê (Mt. 28)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đồng Xanh Thơ (Mt. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Được Cha Mến Thương (Ga. 14)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Giữa Xion (Is. 12)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hạt Lúa (Ga. 12)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Hát Ca Tưng Bừng (Dcr. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Hân Hoan (Is. 66)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Tin (Ga. 20)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hân Hoan Đến Suối (Is. 12)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hồn Tôi Tán Tụng (Lc. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Khi Đến Trần Gian (Dt. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Khi Ta Nâng Chén (1 Cr. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Là Còn Niềm Vui (Lc. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Là Tình Yêu (Ga. 14)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lẽ Nào (Is. 63)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Lc. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (Lc. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc. 1 & Ga. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lễ Tất Niên (Ep. 5)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lễ Truyền Tin (Dt. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lời Chúa (Mt. 4)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lời Chúa Thứ Tha (Ga. 8)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lời Kinh Ban Mai (1 Ga. 3)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Mong Chúa (Tv. 41)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Muôn Năm Chúa Như Vậy (Dt. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Này Cô Gái Sion (Dcr. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Này Đây Trinh Nữ (Is. 7)*Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Này Đây Trinh Nữ (Is. 7)**Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Niềm Vinh Dự (Ga. 16)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nước Trời Quý Giá (Mt. 25)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ngôi Lời Đã Làm Người (Ga. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nguyện Thần Khí Chúa (Xh. 19)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Người Ta Sống (Mt. 4)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nhận Ra Chúa (Lc. 24)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Như Cha Hằng Sống (Ga. 8)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Như Chúng Ta Là Một (Ga. 7)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Như Ngàn Sao (Pl. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Như Thầy Đã Yêu (Ga. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Phúc Thay (Mt. 5)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Phút Kết Hợp (Mt. 28)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Sống Đức Tin (Ga. 11)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tiếng Chúa Cha (Mt. 17)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tìm Về Nguồn Mến Yêu (Ga. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tin Là Được (Mc. 11)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tôi Xin Hát Mừng (Xh. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tôn Vinh Danh Chúa (Lc. 5)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tốt Lành Biết Bao (Cv. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tuyên Xưng (Mt. 16)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Từ Nguồn Suối Thánh (Ga. 4)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tưởng Nhớ Tiệc Ly (1 Cr. 11)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thần Khí Chúa (Cv. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thật Hết Sức Mừng Vui (Lc. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thầy Là Cây Nho (Ga. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Theo Giêsu (Ga. 8)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Trong Ánh Huy Hoàng (Is. 35)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vầng Đông Viếng Thăm (Lc. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Về Với Cha (Lc. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vùng Lên Giêrusalem (Br. 5)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin Chúa Ở Cùng Chúng Con (Mt. 28)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin Đoái Thương (Lc. 18)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin Ngài Đến (Is. 45) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin Ở Lại Với Con (Lc. 24)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
MÙA CHAY – PHỤC SINH – LỄ TRỌNG.
Câu Chúc TụngKiệu Lá
Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 90)Nhập lễ
Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Tv. 24)Nhập lễ
Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Tv. 24)Nhập lễ
Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Tv. 121)Nhập lễ
Chúa Nhật 5 Mùa Chay (Tv. 24)Nhập lễ
Chúa Nhật 2 Phục Sinh (Tv. 80)Nhập lễ
Chúa Nhật 3 Phục Sinh (Tv. 65)Nhập lễ
Chúa Nhật 4 Phục Sinh (Tv. 32)Nhập lễ
Chúa Nhật 5 Phục Sinh (Tv. 97)Nhập lễ
Chúa Nhật 6 Phục Sinh (Tv. 97)Nhập lễ
Chúa Rửa Chân Con Sao?
Dân Ta Hỡi
Đại Lễ Phục Sinh (Lc. 24, Kh. 1 & Tv. 138)Nhập lễ
Hãy Xức Tro
Kiệu Lá (Tv. 46)Nhập lễ
Lạy Chúa, Xin Ở Lại Với Chúng Con
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 8)Nhập lễ
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Mt. 3 & Tv. 18)Nhập lễ
Lễ Chúa Thăng Thiên (Tv. 46)Nhập lễ
Lễ Lá – Tiến Vào Thánh ĐườngNhập lễ
Lễ Làm Phép Dầu (Kh. 1)Nhập lễ
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (Tv. 80)Nhập lễ
Lễ Thánh Tâm Chúa (Tv. 32)Nhập lễ
Lễ Tro (Tv. 56)Nhập lễ
Ngước Nhìn Thánh Giá
Sao Lại Thế, Lạy Chúa
Tôi Đã Thấy Nước
Thánh Giá Hiên Ngang (mẫu 1)
Thánh Giá Hiên Ngang (mẫu 2)
Thánh Lễ Tiệc Ly (Tv. 66)Nhập lễ
Xin Lắng Nghe
Xin Thương
Xưa Chúa Vào Thành Thánh

*
9 Lời nguyện cầu Tuần cửu nhật kính Thánh Martinô (Các Thánh)

A.

*
Abba Cha ơi (Thiếu nhi)
Ai nhìn lên Chúa (Thiếu nhi)
Ai rước Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Ai rước Chúa (Hòa âm Liên Bình Định) (Thiếu nhi)
Ai rước Chúa (Thiếu nhi)
Ai vất vả (Thánh ca Tin Mừng)
Ai vất vả (Thiếu nhi)
Ánh mắt Chúa nhìn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ánh sáng bừng lên (Mùa Giáng Sinh)
Ánh sáng Đức Tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Áp-ba Cha ơi (Thánh ca Tin Mừng)

B.

*
Bài ca mẹ (Thiếu nhi)
Bài ca Truyền giáo (Chủ đề)
Bài ca Truyền Tin (thơ: Thanh Bình)
Bài hát tình Cha (thơ: Xuân Ly Băng)
Bài ngợi ca Chúa Trời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bánh trường sinh (Thánh ca Tin Mừng)
Bánh trường sinh (Thiếu nhi)
Bay vút cao (Các Thánh)
Bảy hoa (Dâng hoa Đức Mẹ)
*
Bên bờ lao xao (Nhạc Thiếu nhi)
Bên chân Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bên gối Mẹ yêu (Đức Mẹ)
Bên Thiên Thần (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bên vách đá (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Bến Thiên đàng – Hải Triều Hải Linh
Bến Thiên đàng/a (+ Hải Linh)
Bến Thiên đàng/b (+ Hải Linh)
*
Bí tích (Chủ đề)
Bí tích Giải Tội (Chủ đề)
Bí tích Hôn Nhân (Chủ đề)
Bí tích Rửa Tội (Chủ đề)
Bí tích Thánh Thể (Chủ đề)
Bí tích Thêm Sức (Chủ đề)
Biết tỏ làm sao (Dâng hoa Đức Mẹ)
*
Bổn phận Cha Mẹ (Chủ đề)
*
Bước địa đàng (Chủ đề)

C.

*
Ca mừng Mẹ (Đức Mẹ)
Cả thánh xôn xao (Thánh ca Tin Mừng)
Cảm tạ tình yêu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Can đảm lên (Thánh ca Tin Mừng)
Can đảm lên (Thiếu nhi)
Cầu nguyện (Chủ đề)
Cầu nguyện Phan Sinh (Các Thánh)
Cầu Thánh Anrê Trần Văn Trông (Các Thánh)
Cầu xin Đức Mẹ Mễ Du
Cây bút chì trong tay Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) + Lm. Nguyễn Thanh Sơn
Cây đàn muôn điệu (thơ: Bạch Lạp)
*
Có Chúa chăn dắt (Tv. 22) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Có Chúa chăn dắt (Thiếu nhi)
Cỏ chỉ sông Cam (Chủ đề)
*
Con luôn trông cậy (Tv. 73) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con Người đến (Thiếu nhi)
Con sẽ hát (Tv. 12) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con sẽ hát (Thiếu nhi)
Con sẽ luôn ca tụng (Tv. 88) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con sẽ ngợi ca (Tv. 88) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con yêu dấu (Thiếu nhi)
Con yêu thánh đường (Tv. 83) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con yêu thánh đường (Thiếu nhi)
*
Cúi xin (Tv. 133) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Cung đàn Trinh Thánh (Các Thánh)
Cùng Chúa lên đỉnh núi (Thiếu nhi)
Cùng Mẹ Vô Nhiễm (Đức Mẹ)
Cứ để các bé (Thiếu nhi)
Cửa Thiên đàng mở rộng (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Ch.

*
Cha – Hải Triều (thơ Từ Linh)
Chào mừng Nữ Vương (thơ: Đơn Phương)
*
Chén đắng (Thiếu nhi)
*
Chỉ trong Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chiên lễ vượt qua (Thiếu nhi)
Chiên Thiên Chúa (Thiếu nhi)
Chính Chúa dạy con (Thiếu nhi)
*
Cho con là chính con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho Dân Thánh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Chúa an bài muôn sự (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa ban bánh (Tv. 77) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa ban bánh (Thiếu nhi)
Chúa ban bánh từ trời (Thiếu nhi)
Chúa ban bốn mùa (Dâng lễ)
Chúa bảo vệ con (Tv. 3) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa chiên hiền (Thiếu nhi)
Chúa chiên nhân lành (Thiếu nhi)
Chúa chữa tôi – Hải Triều
Chúa dựng nên con (Tv. 138) (Các Thánh)
Chúa đã biết con (Tv. 138) (Các Thánh)
Chúa đầy lòng thương xót (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa đầy lòng thương xót (Lòng Thương Xót Chúa)
Chúa để mắt (Tv. 32) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa để mắt (Thiếu nhi)
Chúa đến khi nào (Mùa Vọng)
Chúa đến thăm con (Thiếu nhi)
Chúa hiển linh (Mùa Giáng Sinh)
Chúa là khiên mộc (Tv. 83) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa là nguồn ánh sáng (Tv. 26) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa là thành (Tv. 17) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa là thành (Thiếu nhi)
Chúa là Vua muôn đời (Tv. 28) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa là Vua muôn đời (Thiếu nhi)
Chúa lên trời (Tv. 46) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa luôn từ ái (Tv. 129) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa luôn từ ái (Thiếu nhi)
*
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Mùa Vọng)
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Mùa Vọng)
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng (Mùa Vọng)
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (Mùa Vọng)
Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Mùa Chay)
Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Mùa Chay)
Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Mùa Chay)
Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Mùa Chay)
Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 65) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 95) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 4 Thường Niên (Tv. 105) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 5 Thường Niên (Tv. 94) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 6 Thường Niên Tv. 30) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 7 Thường Niên (Tv. 12) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 8 Thường Niên (Tv. 17) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 9 Thường Niên (Tv. 24) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 10 Thường Niên (Tv. 26) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 11 Thường Niên (Tv. 26) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 12 Thường Niên (Tv. 27) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 13 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 14 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 15 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 16 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 17 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 18 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 19 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 20 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 21 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 22 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 23 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 24 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 25 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 26 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 27 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 28 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 29 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 30 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 31 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 32 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 33 Thường Niên (Nhập lễ)
*
Chúa ơi! Sao bỏ con (Tv. 21) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa sáng tạo và quan phòng (Chủ đề)
Chúa sẽ ban hồng ân (Tv. 84) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa sẽ ban hồng ân (Thiếu nhi)
Chúa sẽ ngự vào (Tv. 23) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa Tể càn khôn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa tình yêu (Thiếu nhi)
Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Chúa Thánh Thần)
Chúa truyền (Tv. 10) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa truyền (Thiếu nhi)
*
Chúc Chúa Xuân (Xuân)
Chúc tụng Chúa Trời (Tv. 102) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúc tụng Chúa Trời (Thiếu nhi)
Chúc tụng và tôn vinh Chúa Giêsu (Tv. 109) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúng con hồn nhiên (Tv. 22) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúng con hồn nhiên (Thiếu nhi)
Chúng tôi đã thấy (Thiếu nhi)
Chúng tôi đã thấy Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Chuông chiều (+ Cát Minh)

D.

*
Dân Xion hỡi (Mùa Vọng)
Dâng hiến Mẹ (Đức Mẹ)
Dâng hoa (Dâng hoa Đức Mẹ)
Dâng lên (Dâng lễ)
Dâng Mẹ tất cả (Đức Mẹ)
Dâng về Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dấu chân Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Diễm phúc đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dòng nước hằng sống (Thiếu nhi)
Dụ ngôn Nước Trời (Thánh ca Tin Mừng)

Đ.

*
Đàng Thánh Giá (Chủ đề)
Đầm ấm sum vầy (Các Thánh)
Đấng ban sự sống (Chúa Thánh Thần)
Đất thiêng Mẹ hiền (Đức Mẹ)
Đây dòng dõi thánh – Hải Triều
Đây hiến lễ (Các Thánh)
*
Đèn chầu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đêm hoan ca (Mùa Giáng Sinh)
Đêm nay (Mùa Giáng Sinh)
*
Điều răn Hội Thánh (Chủ đề)
Điều răn Thứ Nhất (Chủ đề)
Điều răn Thứ Hai (Chủ đề)
Điều răn Thứ Ba (Chủ đề)
Điều răn Thứ Tư (Chủ đề)
Điều răn Thứ Năm (Chủ đề)
Điều răn Thứ Sáu+Chín (Chủ đề)
Điều răn Thứ Bảy+Mười (Chủ đề)
Điều răn Thứ Tám (Chủ đề)
*
Đò quê (Nhạc Thiếu nhi)
Đội ơn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đội ơn (Thiếu nhi)
Động bóng tùng (Chủ đề)
Đời con là đóa Mân Côi (Đức Mẹ)
*
Đức Bà Maria (Chủ đề)
Đức Chúa Thánh Thần (Chủ đề)
Đức Giêsu Kitô (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đức Giêsu Kitô (Thiếu nhi)
Đức Maria hồn xác lên trời (Nhập lễ)
Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (Đức Mẹ)
Đức Mẹ (Chủ đề)
Đức Mẹ dưới chân Thánh Giá (lời: Xuân Văn)
Đức Mẹ La Vang (thơ: Đỗ Xuân Quế)
Đức Mẹ ru con (thơ: Xuân Văn)
Được Cha mến thương (Thiếu nhi)
Đường lối Chúa (Tv. 24) (Thánh vịnh – Đáp ca)

E.

*

G.

*
Gặp Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Gần mây (Chủ đề)
*
Gốc đa đầu đinh (Nhạc Thiếu nhi)
Gương sáng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Giêrusalem (Tv. 121) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Giêrusalem (Thiếu nhi)
Giêrusalem hỡi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Giêsu nhân lành (Tv. 22) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Giêsu nhân lành (Thiếu nhi)
Giữa muôn trùng (Tv. 106) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Giữa muôn trùng (Thiếu nhi)

H.

*
Hạnh phúc của con (Tv. 72) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hạnh phúc của con (Thiếu nhi)
Hạnh phúc thay (Tv. 32) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hạnh phúc thay (Tv. 118) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hạnh phúc thay (Thiếu nhi)
Hát lên mừng Chúa (Tv. 97) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hát lên mừng Chúa (Thiếu nhi)
Hát mừng Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hạt giống trời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hạt lúa (Ga. 12)
Hãy đi (Tv. 116) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy hát ca tưng bừng (Mùa Giáng Sinh)
Hãy hân hoan (Mùa Vọng)
Hãy kết hợp (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy mở mắt ra (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy tin (Thiếu nhi)
Hãy vui mừng (Thiếu nhi)
*
Hiến kế (Nhạc Thiếu nhi)
Hiến lễ triền miên (Các Thánh)
Hiếu kính Mẹ Cha (Cha Mẹ)
*
Họ được ăn (Tv. 77) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hoa cỏ đầu hôm (Chủ đề)
Hoan hô Chúa (Tv. 23) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Họ được ăn (Thiếu nhi)
Hoan hô Thế Tử (Mùa Giáng Sinh)
*
Hội Thánh Chúa Kitô (Chủ đề)
Hôm con đi (Nhạc Thiếu nhi)
Hôm nay (Tv. 95) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hôm nay Chúa làm người (Thiếu nhi)
Hồn con mòn mỏi (Thiếu nhi)
Hồn quê mỗi bước (Chủ đề)
Hồn thơ vỗ cánh (Chủ đề)
*
Hỡi mạch nước (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hỡi ngàn dân (Thiếu nhi)

I.

*

K.

*
Kẻ nghèo hèn (Thiếu nhi)
Kẻ trộm (Nhạc Thiếu nhi)
Kêu cầu Chúa (Tv. 6) (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Kinh dâng mình (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kinh dâng mình cho Thánh Gia (Các Thánh)
Kinh lạy Máu và Nước (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kinh ngoan (Đức Mẹ)
Kinh Thánh Mẫu La Vang (Đức Mẹ)
Kinh trông cậy (Đức Mẹ)
Kinh ngọc (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kinh nguyện ngày mới (Ca nguyên – Hiệp lễ)
Kinh nguyện ngày mới (Thiếu nhi)
Kinh Thánh Martino (Các Thánh)
*
Kính chào Đức Nữ Vương (thơ: Đỗ Xuân Quế) (hòa âm: Cát Minh)
Kính chào Thân Mẫu (Đức Mẹ)
Kính lạy Máu và Nước (Thiếu nhi)
Kính mừng Maria (Đức Mẹ)
*
Khi nâng chén (Tv. 115) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Khi ta nâng chén (Thiếu nhi)
Khi thức giấc (Tv. 16) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Khi thức giấc (Thiếu nhi)
Khúc hát dâng hoa (Dâng hoa Đức Mẹ)

L.

*
Là tình yêu (Thiếu nhi)
Lái buôn (Nhạc Thiếu nhi)
Lạy Cha con xin phó thác (Tv. 30) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lạy Chúa con thờ (Tv. 21) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lạy Đức Mẹ Mễ Du (thơ: Đỗ Xuân Quế)
Lạy Đức Nữ Trinh (Đức Mẹ)
Lạy Trinh Nữ Maria (Đức Mẹ)
*
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125) (Nhập lễ)
Lễ cầu cho thiếu nhi (Tv. 148) (Nhập lễ)
Lễ Chúa Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)
Lễ Chúa hiển dung (Nhập lễ)
Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (Nhập lễ)
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (Chúa Thánh Thần)
Lễ chung về Đức Mẹ (Tv. 44) (Nhập lễ)
Lễ chung về Thánh Mục Tử (Nhập lễ)
Lễ chung về Thánh Nam-Nữ (Tv. 91) (Nhập lễ)
Lễ chung về Thánh Tiến Sĩ (Nhập lễ)
Lễ chung về Thánh Tử Đạo (Tv. 126) (Nhập lễ)
Lễ chung về Thánh Trinh Nữ (Nhập lễ)
Lễ dâng gia đình (Dâng lễ)
Lễ dâng ngày mùa/1 (Dâng lễ)
Lễ dâng ngày mùa/2 (Dâng lễ)
Lễ dâng ngày mùa/3 (Dâng lễ)
Lễ đêm Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Nhập lễ)
Lễ Giao thừa (Tv. 133) (Nhập lễ)
Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ (Các Thánh)
Lễ Hôn phối (Tv. 19) (Nhập lễ)
Lễ kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ (Nhập lễ)
Lễ Khấn lần đầu (Tv. 39) (Nhập lễ)
Lễ Khấn trọn đời (Tv. 65) (Nhập lễ)
Lễ mừng Sinh nhật Đức Maria (Tv. 10) (Nhập lễ)
Lễ ngày Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Lễ rạng đông Giáng Sinh/1 (Mùa Giáng Sinh)
Lễ rạng đông Giáng Sinh/2 (Mùa Giáng Sinh)
Lễ rao giảng Tin Mừng (Tv. 66) (Nhập lễ)
Lễ tạ ơn (Nhập lễ)
Lễ Tân niên (Nhập lễ)
Lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria (Nhập lễ)
Lễ thánh hóa công ăn việc làm (Tv. 64) (Nhập lễ)
Lễ Thánh Phao-lô Tông đồ trở lại (Nhập lễ)
Lễ Vọng Đức Maria hồn xác lên trời (Tv. 97) (Nhập lễ)
Lễ Vọng Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Lễ Vọng Hai Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông đồ (Tv. 95) (Nhập lễ)
*
Lên đền (Tv. 121) (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Loài người và tội tổ tông (Chủ đề)
Lòng hợp lòng (Dâng lễ)
Lòng vàng (Các Thánh)
*
Lời chia tay (Chủ đề)
Lời Chúa (Thiếu nhi)
Lời Chúa thứ tha (Thiếu nhi)
Lời hứa Phêrô (Các Thánh)
Lời kinh ban mai (Thiếu nhi)
Lời kinh Hiền Mẫu (Các Thánh)
Lời kinh nhiệt thành (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời tín thác (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời tôi ca – ý thơ: Tagore (Chủ đề)
*
Lúc ngặt nghèo (Tv. 90) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lưới nhạc – ý thơ: R. Tagore (Chủ đề)
*
Lý hồng ân (Cầu hồn)
Lý hồng ân (Thiếu nhi)

M.

*
Magnificat (Thiếu nhi)
Mặt trời công chính (Đức Mẹ)
Mặt trời công chính (Thiếu nhi)
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi (Chủ đề)
Mây (Chủ đề)
*
Mẹ – Hải Triều (thơ Từ Linh)
Mẹ bên Thánh giá (Đức Mẹ)
Mẹ đang đón chờ (Đức Mẹ)
Mẹ La Vang (thơ: Đỗ Xuân Quế)
Mẹ La Vang, Mẹ phù hộ các giáo hữu (Đức Mẹ)
Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam (thơ: Đỗ Xuân Quế)
Mẹ ơi! (Đức Mẹ)
Mẹ phù hộ các giáo hữu (Đức Mẹ)
Mẹ thưa vâng (Đức Mẹ)
Mẹ vẫn ở đầu non (Chủ đề)
Mẹ về Trời (ý thơ: Lê Đình Bảng)
*
Món quà thăm viếng (Đức Mẹ)
Mong Chúa (Tv. 41) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Một lời kinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Một trẻ thơ (Mùa Giáng Sinh)
Mời Chúa (Chủ đề)
*
Mùa hoa mới (+ Cát Minh)
Mục đồng đã thấy (Mùa Giáng Sinh)
Mưa đêm (Nhạc Thiếu nhi)
Mưa ơi (Mùa Vọng)
Mừng Cha Thánh Đông (Các Thánh)
Mừng Chúa Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Mừng Chư Thánh (Các Thánh)
Mừng Thánh Antôn (Các Thánh)
Mừng Thánh Phaolô Lê Văn Lộc (Các Thánh)

N.

*
Nào hỡi các dân tộc (Tv. 95) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Này đây trinh nữ (Thiếu nhi)
Nắm tay con (Đức Mẹ)
*
Niềm hoan lạc đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Niềm tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Niềm tin cứu độ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Nụ nhài xưa (Nhạc Thiếu nhi)
Nữ hoàng bên hữu (Tv. 44) (Đức Mẹ)
Nước Trời quý giá (Thiếu nhi)

Ng.

*
Ngàn ánh huy hoàng (Mùa Giáng Sinh)
Ngàn thu một chữ tâm (Chủ đề)
Ngay từ sớm (Tv. 5) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ngày xuân (Thiếu nhi)
Ngây thơ (Nhạc Thiếu nhi)
*
Ngôi Ba tặng ban (Chúa Thánh Thần)
Ngôi Hai cứu chuộc (Chủ đề)
Ngôi Hai xuống thế làm người (Chủ đề)
Ngôi Lời đã làm người (Thiếu nhi)
Ngờ đâu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngỡ tưởng hồn xưa (Chủ đề)
Ngợi ca Thần Khí Chúa (Chúa Thánh Thần)
Ngợi khen Chúa (Tv. 9) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ngợi khen Chúa (Thiếu nhi)
Ngợi khen Chúa Tể càn khôn (Dâng lễ)
*
Nguồn vui (Chủ đề)
Nguồn vui – Sức sống (Tv. 15) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Nguyên khởi (Thiếu nhi)
Nguyện chúc bạn (Chủ đề)
Nguyện Thần Khí Chúa (Chúa Thánh Thần)
*
Người làm tôi bất tận (Chủ đề)
Người ta sống (Thiếu nhi)
*
Nghiệm mà xxem (Tv. 33) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Nghiệm mà xem (Thiếu nhi)

Nh.

*
Nhận ra Chúa (Thiếu nhi)
Nhật ký gởi Mẹ bề trên (Chủ đề)
*
Nhìn lên Mẹ (Đức Mẹ)
*
Nhớ đến Lòng Thương Xót Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nhớ đến lòng thương xót Chúa (Lòng Thương Xót Chúa)
Nhớ Mẹ Mân Côi (Đức Mẹ)
Nhớ tích La Vang (Đức Mẹ)
*
Như Cha hằng sống (Thiếu nhi)
Như chúng ta là một (Thiếu nhi)
Như trái ngọt lành (Tv. 84) (Thánh vịnh – Đáp ca)

O.

*
Ôm trăng (Nhạc Thiếu nhi)
Ôi Chúa Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ôi Chúa quyền năng (Tv. 103) (Thiếu nhi)
Ôi Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ôi Thượng Đế (Chủ đề)
Ôi vĩ đại (Tv. 125) (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Ơ trăng (Đức Mẹ)
Ở trong trái tim Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ơn Chúa (Chủ đề)
Ơn Chúa phù trì (Tv. 53) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ơn Trời (Chủ đề)

P.

*
Phục Sinh (Chủ đề)
Phúc thay (Thiếu nhi)
*
Phút dịu êm (Chủ đề)
Phút kết hợp (Thiếu nhi)
Phút nhiệm mầu (Chủ đề)

Q.

*
Qua cửa đẹp, Mẹ về Trời (thơ: Lê Đình Bảng)
Quan tòa (Nhạc Thiếu nhi)
*
Quên nhớ (Chủ đề)

R.

*
Rộn ràng niềm vui (Dâng lễ)
*
Ru mẹ (Nhạc Thiếu nhi)

S.

*
Sao Chúa vẫn yêu thương (Mùa Giáng Sinh)
*
Sinh môn tử môn (Chủ đề)
*
Sống đức tin (Thiếu nhi)
Sống trong nhà Chúa (Tv. 22) (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Suốt cuộc đời (Các Thánh)

T.

*
Tạ ơn (Chủ đề)
*
Tán tụng Chúa (Tv. 147) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tán tụng Chúa đi (Thiếu nhi)
Tâm nguyện thánh hiến (Tận hiến)
Tâm thư Lòng Nhân Hậu Của Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tất cả (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tâu Thánh Thượng (Tv. 144) (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Tiếc ngày qua (Các Thánh)
Tiến về trước (Chủ đề)
Tiếng đàn lòng (Chủ đề)
Tiếng tù và (Các Thánh)
Tiếng trông canh năm (Các Thánh)
*
Tim đèn em tôi (Nhạc Thiếu nhi)
Tin là được (Thiếu nhi)
Tin yêu – Hy vọng (Chủ đề)
*
Tình thương Chúa (Tv. 35) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tình thương Chúa (Thiếu nhi)
*
Toàn trái đất (Tv. 97) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tôi hớn hở mừng vui (Đức Mẹ)
*
Tuyên xưng (Thiếu nhi)
Từ khi (Nhạc Thiếu nhi)
Từ khi Ngài đến – Hải Triều
Tự do (Nhạc Thiếu nhi)
Tươi đẹp thay (Tv. 1) (Thánh vịnh – Đáp ca)

Th.

*
Thánh Antôn (Các Thánh)
Thánh Gia Thất (Tv. 127) (Mùa Giáng Sinh)
Thánh Thần trong con (Chúa Thánh Thần)
Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm (Các Thánh)

Thánh Antôn – Hải Triều
Thánh Đa Minh Bùi Văn Úy
Thánh Đa Minh Trạch
Thánh Gioan Baotixita Cỏn
Thánh Gioan Charles Corney Tân
Thánh Giuse Marchand Du
Thánh Giuse tuyệt vời
Thánh Isiđôrô Gagelin Kính
Thánh Mỹ, Thánh Truật, Thánh Đường
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự 
Thánh Sampêdrô Xuyên
Thánh Simon Phan Đắc Hòa
Thánh Vinh Sơn Phan Hiếu Liêm
Thánh Tôma Đệ
*
Thánh vịnh 4 (3 PS/B) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 4 – Hải Triều
Thánh vịnh 16 – Hải Triều
Thánh vịnh 21 – Hải Triều
Thánh vịnh 21. – Hải Triều
Thánh vịnh 22 – Hải Triều
Thánh vịnh 23 – Hải Triều
Thánh vịnh 24 – Hải Triều
Thánh vịnh 26 – Hải Triều
Thánh vịnh 28 – Hải Triều
Thánh vịnh 30 – Hải Triều
Thánh vịnh 32 – Hải Triều
Thánh vịnh 33 – Hải Triều
Thánh vịnh 44 – Hải Triều
Thánh vịnh 46 – Hải Triều
Thánh vịnh 50 (Tôi sẽ chỗi dậy) – Hải Triều
Thánh vịnh 66 – Hải Triều
Thánh vịnh 71 – Hải Triều
Thánh vịnh 79 – Hải Triều
Thánh vịnh 88 – Hải Triều
Thánh vịnh 88. – Hải Triều
Thánh vịnh 89 – Hải Triều
Thánh vịnh 89 (CN 28 TNB) – Hải Triều
Thánh vịnh 90 – Hải Triều
Thánh vịnh 94 – Hải Triều
Thánh vịnh 95 – Hải Triều
Thánh vịnh 96 – Hải Triều
Thánh vịnh 97 – Hải Triều
Thánh vịnh 33 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 50 (24 TN/C) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 89 (28 TN/B) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 89 (23 TN/C) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 97 (5 PS) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 115 – Hải Triều
Thánh vịnh 125 – Hải Triều
Thánh vịnh 129 – Hải Triều
Thánh vịnh 136 – Hải Triều
Thánh vịnh 137 – Hải Triều
Thánh vịnh 144 – Hải Triều
Thánh vịnh 136 (4 MC/B) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 137 (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Thắp hương (Cầu hồn)
Thắp sáng niềm tin – Hải Triều
*
Thân lạy Thánh Mẫu La Vang (lời: Bảo Tịnh)
Thần dân Chúa (Tv. 28) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thần dân Chúa (Thiếu nhi)
Thần Khí Chúa (Chúa Thánh Thần)
Thần tiên (Nhạc Thiếu nhi)
Thần tượng (Nhạc Thiếu nhi)
Thầy là cây nho (Thiếu nhi)
*
Theo Giêsu (Thiếu nhi)
Thế giới (Nhạc Thiếu nhi)
*
Thiên Bình (Chủ đề)
Thiên Chúa thết tiệc (Tv. 144) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thiên Chúa thết tiệc (Thiếu nhi)
Thiên đường (Chủ đề)
Thiên Thần (Chủ đề)
*
Thơ (Nhạc Thiếu nhi)
*
Thủy thủ (Nhạc Thiếu nhi)
Thuyền giấy (Nhạc Thiếu nhi)
*
Thư Nô-en gửi Huế (Chủ đề)
Thưa Thầy, thưa Mẹ con đi (Chủ đề)
Thương sao (Mùa Giáng Sinh)

Tr.

*
Trăng non (Nhạc Thiếu nhi)
Trăng Nguyệt Biều (Chủ đề)
*
Trẻ thơ ấy (Mùa Giáng Sinh)
Trên ngực hoa (Chủ đề)
*
Triều đại Người (Tv. 71) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Trình diện Chúa (Các Thánh)
*
Trò hoa (Nhạc Thiếu nhi)
Trò biến hóa (Nhạc Thiếu nhi)
Trong máng cỏ đơn sơ (Mùa Giáng Sinh)
Trời ngả tối (Đức Mẹ)

U.

*
Ước gì (Tv. 66) (Thánh vịnh – Đáp ca)

V.

*
Vạn phúc Đấng ngự đến (Tv. 46) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Vào thánh điện (Nhập lễ)
Vầng đông viếng thăm (Thiếu nhi)
*
Về bên Mẹ (Đức Mẹ)
Về La Vang (Đức Mẹ)
*
Vì Chúa nhân hậu (Các Thánh)
Viếng Bêlem (Mùa Giáng Sinh)
Vinh Danh Thiên Chúa (Mùa Giáng Sinh)
*
Vui lên (Mùa Giáng Sinh)
Vùng lên Giêrusalem (Thiếu nhi)
*
Vững niềm tin (Tv. 26) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Vườn Thầy (Chủ đề)

X.

*
Xanh mấy tình (Chủ đề)
*
Xin Chúa ở cùng chúng con (Thiếu nhi)
Xin Chúa xét soi (Tv. 7) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin Chúa xót thương (Tv. 50) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin dù lòng thương (Tv. 50) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin dủ lòng thương (Tv. 85) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin đốt lửa lòng (Chúa Thánh Thần)
Xin đốt lửa lòng (Thiếu nhi)
Xin đứng lên (Tv. 10) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin đừng trì hoãn (Tv. 69) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin giúp con (Chúa Thánh Thần)
Xin giúp con (Thiếu nhi)
Xin hồi phục (Tv. 79) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin nở nụ cười (Chủ đề)
Xin sai Thánh Linh (Tv. 103) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin sai Thánh Thần Chúa (Tv. 103) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin tỏa ánh Tôn Nhan (Tv. 4) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin tỏa ánh Tôn Nhan (Tv. 30) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin tỏa ánh Tôn Nhan (Thiếu nhi)
Xin vâng (thơ: Xuân Văn)
*
Xuân hiếu kính cha mẹ – Hải Triều

Y.14

*
Yêu con đời đời – Hải Triều Hải Linh

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA  (THEO ABC)
Ai Nhìn Lên Chúa  (Tv. 33)  Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ai Vui Thú (Tv. 1)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Alleluia (Tv. 117)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ca Mừng Danh Chúa (Tv. 19)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Cánh Chim Bằng (Tv. 90)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Có Chúa Chăn Dắt (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con Luôn Trông Cậy (Tv. 73)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con Sẽ Hát (Tv. 12)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con Yêu Thánh Đường (Tv. 83)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Cúi Xin (Tv. 133) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chính Chúa Dạy Con (Tv. 15)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Ban Bánh (Tv. 77)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Để Mắt (Tv. 32) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Là Khiên Mộc (Tv. 83)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Là Thành (Tv. 17)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Là Vua (Tv. 92)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Là Vua Muôn Đời (Tv. 28)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Lên Trời (Tv. 46)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Luôn Từ Ái (Tv. 129)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 65)Nhập Lễ
Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 95)Nhập Lễ
Chúa Nhật 4 Thường Niên (Tv. 105)Nhập Lễ
Chúa Nhật 5 Thường Niên (Tv. 94)Nhập Lễ
Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 30)Nhập Lễ
Chúa Nhật 7 Thường Niên (Tv. 12)Nhập Lễ
Chúa Nhật 8 Thường Niên (Tv. 17)Nhập Lễ
Chúa Nhật 9 Thường Niên (Tv. 24)Nhập Lễ
Chúa Nhật 10 Thường Niên (Tv. 26)Nhập Lễ
Chúa Nhật 11 Thường Niên (Tv. 26)Nhập Lễ
Chúa Nhật 12 Thường Niên (Tv. 27)Nhập Lễ
Chúa Nhật 13 Thường Niên (Tv. 46)Nhập Lễ
Chúa Nhật 14 Thường Niên (Tv. 47)Nhập Lễ
Chúa Nhật 15 Thường Niên (Tv. 16)Nhập Lễ
Chúa Nhật 16 Thường Niên (Tv. 53)Nhập Lễ
Chúa Nhật 17 Thường Niên (Tv. 67)Nhập Lễ
Chúa Nhật 18 Thường Niên (Tv. 69)Nhập Lễ
Chúa Nhật 19 Thường Niên (Tv. 73)Nhập Lễ
Chúa Nhật 20 Thường Niên (Tv. 83)Nhập Lễ
Chúa Nhật 21 Thường Niên (Tv. 85)Nhập Lễ
Chúa Nhật 22 Thường Niên (Tv. 85)Nhập Lễ
Chúa Nhật 23 Thường Niên (Tv. 118) Nhập Lễ
Chúa Nhật 24 Thường Niên (Tv. 118)Nhập Lễ
Chúa Nhật 25 Thường Niên (Tv. 106)Nhập Lễ
Chúa Nhật 26 Thường Niên (Đn. 3)Nhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 27 Thường Niên (Et. 13) Nhập Lễ
Chúa Nhật 28 Thường Niên (Tv. 129)Nhập Lễ
Chúa Nhật 29 Thường Niên (Tv. 16)Nhập Lễ
Chúa Nhật 30 Thường Niên (Tv. 104)Nhập Lễ
Chúa Nhật 31 Thường Niên (Tv. 37)Nhập Lễ
Chúa Nhật 32 Thường Niên (Tv. 87)Nhập Lễ
Chúa Nhật 33 Thường Niên (Gr. 29) Nhập lễ
Chúa Sẽ Ban Hồng Ân (Tv. 84) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Truyền (Tv. 110)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúc Tụng Chúa Trời (Tv. 102)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúc Tụng Và Tôn Vinh Chúa Giêsu (Tv. 109)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúng Con Hồn Nhiên (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (Tv. 99)Nhập Lễ
Giêrusalem (Tv. 121)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Giêsu Nhân Lành (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Giữa Muôn Trùng (Tv. 106) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hai Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ (Tv. 95)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hạnh Phúc Của Con (Tv. 72)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hạnh Phúc Thay (Tv. 118)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hát Lên Mừng Chúa (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy Đi (Tv. 116)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy Vui Mừng (Tv. 19)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Họ Được Ăn (Tv. 77) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hoan Hô Chúa (Tv. 23)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hỡi Ngàn Dân (Tv. 116)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hồn Con Mòn Mỏi (Tv. 41)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Kẻ Nghèo Hèn (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Khi Nâng Chén (Tv. 115)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Khi Thức Giấc (Tv. 16)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lạy Cha! Con Xin Phó Thác (Tv. 30)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125)Nhập Lễ
Lễ Cầu Cho Thiếu Nhi (Tv. 148)Nhập Lễ
Lễ Chúa Hiển Dung (Tv. 94)Nhập Lễ
Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (Tv. 47)Nhập Lễ
Lễ Chung Về Đức Mẹ (Tv. 44)Nhập Lễ
Lễ Chung Về Thánh Mục Tử (Tv. 91)Nhập Lễ
Lễ Chung Về Thánh Nam – Nữ (Tv. 91)Nhập Lễ
Lễ Chung Về Thánh Tiến Sĩ (Tv. 37)Nhập Lễ
Lễ Chung Về Thánh Trinh Nữ (Tv. 44)Nhập Lễ
Lễ Chung Về Thánh Tử Đạo (Tv. 125) Nhập Lễ
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Tv. 117)Nhập Lễ
Lễ Giao Thừa (Tv. 133)Nhập Lễ
Lễ Hôn Phối (Tv. 19)Nhập Lễ
Lễ Kính Nhớ Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ (Tv. 5)Nhập Lễ
Lễ Khấn Lần Đầu (Tv. 39)Nhập Lễ
Lễ Khấn Trọn Đời (Tv. 65)Nhập Lễ
Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Maria (Tv. 10)Nhập Lễ
Lễ Rao Giảng Tin Mừng (Tv. 66)Nhập Lễ
Lễ Tạ Ơn (Tv. 66)Nhập Lễ
Lễ Tân Niên (Tv. 36)Nhập Lễ
Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại (Tv. 30)Nhập Lễ
Lễ Thánh Giuse (Tv. 91)Nhập Lễ
Lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm (Tv. 64) Nhập Lễ
Lễ Vọng – Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (Tv. 97)Nhập Lễ
Mong Chúa (Tv. 41)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nào Hỡi Các Dân Tộc (Tv. 95)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nghiệm Mà Xem (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ngợi Khen Chúa (Tv. 9)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nguồn Vui – Sức Sống (Tv. 15)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Như Trái Ngọt Lành (Tv. 84)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ôi Chúa Quyền Năng (Tv. 103)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ơn Chúa Phù Trì (Tv. 53)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tán Tụng Chúa Đi (Tv. 147)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tình Thương Chúa (Tv. 35)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tươi Đẹp Thay (Tv. 1)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thần Dân Chúa (Tv. 28)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thiên Chúa Thết Tiệc (Tv. 144)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Vạn Phúc Đấng Ngự Đến (Tv. 46) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin Dủ Lòng Thương (Tv. 85)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin Đừng Trì Hoãn (Tv. 69)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin Sai Thánh Linh (Tv. 103) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin Sai Thánh Thần Chúa (Tv. 103) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin Tỏa Ánh Tôn Nhan (Tv. 4)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin Tỏa Ánh Tôn Nhan (Tv. 30)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s