Nhạc sĩ La Thập Tự (Lm.) – Thánh Vịnh Đáp Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
MÙA VỌNG
CN 1A Mùa Vọng Mừng vui lên đền (Tv 121) Lời bài hát
CN 2A Mùa Vọng Triều đại Người (Tv 71)Lời bài hát
CN 3A Mùa Vọng Lạy Chúa xin ngự đến (Tv 145)Lời bài hát
CN 4A Mùa Vọng Chúa sẽ ngự đến (Tv. 23)Lời bài hát
+
CN 1B Mùa Vọng Xin tỏ nhan thánh (Tv 79)Lời bài hát
CN 2B Mùa Vọng Xin tỏ lượng từ bi (Tv 84)Lời bài hát
CN 3B Mùa Vọng Một Tiếng Kêu Lời bài hát
CN 4B Mùa Vọng Niềm Tin Xin Vâng Lời bài hát
+
CN 1C Mùa Vọng Xin chỉ cho con (Tv. 24)Lời bài hát
CN 2C Mùa Vọng Khi Chúa đem những người (Tv. 125) Lời bài hát
CN 3C Mùa Vọng Đây Thiên Chúa (Is. 12)Lời bài hát
CN 4C Mùa Vọng Xin được phục hồi (Tv. 79)Lời bài hát
+
MÙA GIÁNG SINH
Lễ Giáng Sinh – ĐêmHãy hát lên (Tv 95)Lời bài hát
Lễ Giáng Sinh – NgàyKhắp nơi địa cầu (Tv. 97)Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Phúc thay (Tv 127)Lời bài hát
Lễ Hiển LinhDân tộc trên địa cầu (Tv. 71)Lời bài hát
+
Chúa Chịu Phép Rửa AGiođan Ngày Xưa Lời bài hát
Chúa Chịu Phép Rửa BĐức Giêsu Là Ai? Lời bài hát
Chúa Chịu Phép Rửa CTrên Sông Giođan Lời bài hát
+
MÙA CHAY
Lễ Tro ANguyện thương (Tv 50)Lời bài hát
CN 1A Mùa Chay Nguyện thương (Tv 50)Lời bài hát
CN 2A Mùa Chay Hãy nghe lời Ngài Lời bài hát
CN 3A Mùa Chay Nguồn Nước Trường Sinh Lời bài hát
CN 4A Mùa Chay Chúa Là Ánh Sáng Lời bài hát
CN 5A Mùa Chay Chúa rộng lượng (Tv. 129)Lời bài hát
Lễ Lá AÔi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv. 21)Lời bài hát
+
Lễ Tro BNguyện thương (Tv 50)Lời bài hát
CN 1B Mùa Chay Tất cả đường nẻo Chúa (Tv. 24)Lời bài hát
CN 2B Mùa Chay Tôi sẽ tiến đi (Tv 115)Lời bài hát
CN 3B Mùa Chay Luật pháp Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
CN 4B Mùa Chay Thương nhớ Sion (Tv 136)Lời bài hát
CN 5B Mùa Chay Nguyện thương xót (Tv. 50)Lời bài hát
Lễ Lá BÔi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv. 21)Lời bài hát
+
Lễ Tro C Nguyện thương (Tv 50)Lời bài hát
CN 1C Mùa Chay Xin ở với con (Tv 90)Lời bài hát
CN 2C Mùa Chay Hãy Vâng Nghe Lời Ngài Lời bài hát
CN 3C Mùa Chay Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) Lời bài hát
CN 4C Mùa Chay Hãy nếm thử (Tv 33)Lời bài hát
CN 5C Mùa Chay Chúa là ánh sáng (Tv. 26)Lời bài hát
+
Lễ LáÔi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv 21)Lời bài hát
Lễ Tiệc Ly Chén chúc tụng (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhCon phó linh hồn con (Tv. 30)Lời bài hát
Lễ Phục SinhĐây chính là ngày (Tv. 117)Lời bài hát
+
MÙA PHỤC SINH
CN 1A Phục Sinh Niềm Vui Phục Sinh (Ga. 20)Lời bài hát
CN 2A Phục Sinh Niềm Tin Hôm Nay Lời bài hát
CN 3A Phục Sinh Chúa chỉ cho tôi (Tv 15)Lời bài hát
CN 4A Phục Sinh Đồng cỏ tươi (Tv. 22)Lời bài hát
CN 5A Phục Sinh Xin tỏ lòng từ bi (Tv 32)Lời bài hát
CN 6A Phục Sinh Hãy reo mừng (Tv. 65)Lời bài hát
Lễ Thăng Thiên AThiên Chúa ta (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống AXin sai Thánh Thần (Tv. 103)Lời bài hát
+
CN 1B Phục Sinh Tin Chúa Sống Lại Lời bài hát
CN 2B Phục Sinh Hãy xưng tụng Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
CN 3B Phục Sinh Xin chiếu sáng (Tv 4)Lời bài hát
CN 4B Phục Sinh Người Mục Tử Tốt Lành Lời bài hát
CN 5B Phục Sinh Lời tôi ca ngợi (Tv. 21)Lời bài hát
CN 6B Phục Sinh Chúa đã tỏ bày (Tv. 97)Lời bài hát
CN 7B Phục Sinh Lời Nguyện Lời bài hát
Lễ Thăng Thiên BThiên Chúa ta (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống BXin sai Thánh Thần (Tv. 103)Lời bài hát
+
CN 1C Phục Sinh Chúa Đã Sống Lại Lời bài hát
CN 2C Phục Sinh Hãy cảm tạ Chúa (Tv 117)Lời bài hát
CN 3C Phục Sinh Con ca ngợi Ngài (Tv 29)Lời bài hát
CN 4C Phục Sinh Ta là dân Chúa (Tv 99)Lời bài hát
CN 5C Phục Sinh Con sẽ tán dương (Tv 144)Lời bài hát
CN 6C Phục Sinh Nguyện chư dân (Tv 66)Lời bài hát
Lễ Thăng Thiên CThiên Chúa ta (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống CXin sai Thánh Thần (Tv. 103)Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN
CN 1A Thường NiênChúa sẽ chúc phúc (Tv. 28)Lời bài hát
CN 2A Thường Niên Nầy tôi xin đến (Tv 39)Lời bài hát
CN 3A Thường Niên Tôi sợ gì ai! (Tv 26)Lời bài hát
CN 4A Thường Niên Phúc cho những ai (Tv 145)Lời bài hát
CN 5A Thường Niên Trong u tối (Tv 111)Lời bài hát
CN 6A Thường Niên Phước đức cho ai (Tv 118)Lời bài hát
CN 7A Thường Niên Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) Lời bài hát
CN 8A Thường Niên Duy nơi Thiên Chúa (Tv. 61)Lời bài hát
CN 9A Thường Niên Dụ Ngôn Xây Nhà Lời bài hát
CN 10A Thường Niên Ngài Đã Đến Lời bài hát
CN 11A Thường Niên Xin Làm Thợ Gặt Lời bài hát
CN 12A Thường Niên Xin nhậm lời con (Tv 68)Lời bài hát
CN 13A Thường Niên Tình thương của Chúa (Tv 88)Lời bài hát
CN 14A Thường Niên Tôi sẽ chúc tụng (Tv 144)Lời bài hát
CN 15A Thường Niên Hạt giống nào (Tv. 64)Lời bài hát
CN 16A Thường Niên Chúa rất nhân hậu (Tv. 85)Lời bài hát
CN 17A Thường Niên Chúa Là Kho Tàng Lời bài hát
CN 18A Thường Niên Chúa mở bàn tay (Tv. 144)Lời bài hát
CN 19A Thường Niên Có Ngài Sợ Chi (Mt. 14)Lời bài hát
CN 20A Thường Niên Chư dân hãy ca tụng (Tv. 66)Lời bài hát
CN 21A Thường Niên Lòng nhân hậu của Chúa (Tv. 137)Lời bài hát
CN 22A Thường Niên Lạy Chúa là Thiên Chúa (Tv. 62)Lời bài hát
CN 23A Thường Niên Hãy Sửa Lỗi Nhau Lời bài hát
CN 24A Thường Niên Chúa Đã Tha Thứ Lời bài hát
CN 25A Thường Niên Chúa ở gần (Tv. 144)Lời bài hát
CN 26A Thường Niên Xin hãy nhớ lại (Tv 24)Lời bài hát
CN 27A Thường Niên Vườn nho Chúa (Tv 79)Lời bài hát
CN 28A Thường Niên Trong nhà Chúa (Tv 22)Lời bài hát
CN 29A Thường Niên Hãy kính tặng (Tv. 95)Lời bài hát
CN 30A Thường Niên Giới Răn Tình Yêu Lời bài hát
CN 31A Thường Niên Xin Cho Khiêm Nhượng Lời bài hát
CN 32A Thường Niên Ôi Chúa ôi (Tv 62)Lời bài hát
CN 33A Thường Niên Chúa Trao Cho Ta Lời bài hát
CN 34A Thường Niên Chúa Là Vua Tình Yêu Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi ATạ Ơn Ba Ngôi Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh AHỡi Giêrusalem (Tv. 147)Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm ALòng yêu thương Chúa (Tv 102)Lời bài hát
+
CN 1B Thường Niên Chúa sẽ chúc phúc (Tv. 28)Lời bài hát
CN 2B Thường Niên Theo Chúa Lời bài hát
CN 3B Thường Niên Cuộc Sống Lời bài hát
CN 4B Thường Niên Không Ai Như Ngài Lời bài hát
CN 5B Thường Niên Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 146)Lời bài hát
CN 6B Thường Niên Chúa là chỗ dung thân (Tv. 31)Lời bài hát
CN 7B Thường Niên Niềm Tin Người Bất Toại Lời bài hát
CN 8B Thường Niên Nếu Một Mai Lời bài hát
CN 9B Thường Niên Hôm Nay Ngày Chúa Nhật Lời bài hát
CN 10B Thường Niên Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129)Lời bài hát
CN 11B Thường Niên Thiện hảo thay (Tv. 91)Lời bài hát
CN 12B Thường Niên Hãy tán tạ (Tv. 106)Lời bài hát
CN 13B Thường Niên Con ca tụng Chúa (Tv 29)Lời bài hát
CN 14B Thường Niên Tôi ngước nhìn (Tv. 122)Lời bài hát
CN 15B Thường Niên Chúa hãy thương tình (Tv. 84)Lời bài hát
CN 16B Thường Niên Chúa chăn nuôi tôi (Tv 22)Lời bài hát
CN 17B Thường Niên Chúa mở rộng tay (Tv. 144)Lời bài hát
CN 18B Thường Niên Ta Là Bánh Lời bài hát
CN 19B Thường Niên Bạn hãy nếm thử (Tv. 33)Lời bài hát
CN 20B Thường Niên Nầy người bạn ơi (Tv. 33)Lời bài hát
CN 21B Thường Niên Hãy đến (Tv. 33)Lời bài hát
CN 22B Thường Niên Ai đây sẽ đến (Tv. 14)Lời bài hát
CN 23B Thường Niên Hồn tôi ơi (Tv. 145)Lời bài hát
CN 24B Thường Niên Tôi yêu Chúa (Tv. 144)Lời bài hát
CN 25B Thường Niên Chúa nâng đỡ (Tv. 53)Lời bài hát
CN 26B Thường Niên Giới răn Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
CN 27B Thường Niên Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127)Lời bài hát
CN 28B Thường Niên Xin cho chúng tôi (Tv. 89)Lời bài hát
CN 29B Thường Niên Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32)Lời bài hát
CN 30B Thường Niên Chúa xử đại lượng (Tv. 125)Lời bài hát
CN 31B Thường Niên Chúa là dũng lực (Tv. 17)Lời bài hát
CN 32B Thường Niên Linh hồn tôi ơi (Tv. 145)Lời bài hát
CN 33B Thường Niên Xin bảo toàn tôi (Tv. 15)Lời bài hát
CN 34B Thường Niên Chúa là Vua (Tv. 92)Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm BPhúc thay dân tộc (Tv. 32)Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh – Năm BTôi sẽ kêu cầu (Tv. 115)Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm – Năm BCác ngươi sẽ hân hoan (Is. 12)Lời bài hát
+
CN 1C Thường Niên Chúa sẽ chúc phúc (Tv. 28)Lời bài hát
CN 2C Thường Niên Hãy tường thuật (Tv. 95)Lời bài hát
CN 3C Thường Niên Luật pháp Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
CN 4C Thường Niên Miệng tôi loan truyền (Tv. 70)Lời bài hát
CN 5C Thường Niên Đàn ca mừng Chúa (Tv. 137)Lời bài hát
CN 6C Thường Niên Phúc Cho Anh Em Lời bài hát
CN 7C Thường Niên Hãy Yêu Kẻ Thù Lời bài hát
CN 8C Thường Niên Hãy Lấy Cái Xà Trong Mắt Lời bài hát
CN 9C Thường Niên Ôi Nói Sao Được Lời bài hát
CN 10C Thường Niên Con ca tụng Chúa (Tv. 29)Lời bài hát
CN 11C Thường Niên Phúc cho người (Tv. 31)Lời bài hát
CN 12C Thường Niên Hồn tôi khát khao Chúa (Tv. 62)Lời bài hát
CN 13C Thường Niên Chúa là gia nghiệp (Tv. 15)Lời bài hát
CN 14C Thường Niên Toàn thể đất nước (Tv 65)Lời bài hát
CN 15C Thường Niên Bạn hãy khiêm cung (Tv. 68)Lời bài hát
CN 16C Thường Niên Ai được cư ngụ (Tv. 14)Lời bài hát
CN 17C Thường Niên Khi con kêu cầu (Tv. 137)Lời bài hát
CN 18C Thường Niên Ước chi hôm nay (Tv 94)Lời bài hát
CN 19C Thường Niên Phúc Thay (Tv 32)Lời bài hát
CN 20C Thường Niên Xin phù trợ (Tv 39)Lời bài hát
CN 21C Thường Niên Hãy đi (Tv. 116)Lời bài hát
CN 22C Thường Niên Ôi Thiên Chúa (Tv 67)Lời bài hát
CN 23C Thường Niên Thân lạy Chúa (Tv 89)Lời bài hát
CN 24C Thường Niên Ôi Lạy Chúa (Tv 50)Lời bài hát
CN 25C Thường Niên Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112)Lời bài hát
CN 26C Thường Niên Bài ca Allêluia (Tv 145)Lời bài hát
CN 27C Thường Niên Ước chi hôm nay (Tv. 94)Lời bài hát
CN 28C Thường Niên Hãy ca tụng Chúa (Tv. 97)Lời bài hát
CN 29C Thường Niên Ơn phù trợ (Tv 120)Lời bài hát
CN 30C Thường Niên Kìa ai đau khổ (Tv. 33)Lời bài hát
CN 31C Thường Niên Con sẽ chúc tụng (Tv 144)Lời bài hát
CN 32C Thường Niên Khi thức giấc (Tv. 16)Lời bài hát
CN 33C Thường Niên Chúa ngự tới (Tv. 97)Lời bài hát
CN 34C Thường Niên Tôi mừng vui (Tv 121)Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi CLạy Chúa chúng tôi (Tv. 8)Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh C Con là Thượng Tế (Tv. 109)Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm CCó Chúa chăn nuôi tôi (Tv 22)Lời bài hát
+
Lễ Truyền TinNầy con xin đến (Tv 39)Lời bài hát
Lễ Mẹ Thiên Chúa (01.01)Xin Chúa xót thương (Tv 66)Lời bài hát
Lễ Thánh Giuse (19.03)Tôi sẽ ca ngợi (Tv 88)Lời bài hát
Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (29.06)Trọn đời tôi (Tv. 23)Lời bài hát
Lễ Mẹ Lên Trời Hoàng Hậu đứng (Tv. 44)Lời bài hát
Mùng Một TếtCó một điều (Tv. 48)Lời bài hát
123

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s