Nhạc sĩ Huy Hoàng (Lm.) – Theo Thánh Lễ (Pdf.)

Ca tụng Chúa (Tv. 145)Nhập LễLời bài hát
Chung một tâm tìnhNhập LễLời bài hát
Dâng Thánh lễ. 1Nhập LễLời bài hát
Dâng Thánh lễ. 2Nhập LễLời bài hát
Hãy tạ ơn (Tv. 135)Nhập LễLời bài hát
Lạy Chúa Thánh ThầnNhập LễLời bài hát
Lạy Thiên Chúa con thờ (Tv. 62)Nhập LễLời bài hát
Lạy Vua GiêsuNhập LễLời bài hát
Mau về đâyNhập LễLời bài hát
Ôi thập giá cao sangNhập LễLời bài hát
Reo hò mừng Chúa (Tv. 94)Nhập LễLời bài hát
Vào đền thánhNhập LễLời bài hát
Vui lên đền thánh (Tv. 21)Nhập LễLời bài hát
Vui lên nào (Is 35, 1-6a.10)Nhập LễLời bài hát
+++
Con có gì để dângDâng LễLời bài hát
Con tiến dângDâng LễLời bài hát
Của lễ dâng NgàiDâng LễLời bài hát
Dâng Cha cuộc đờiDâng LễLời bài hát
Dâng lễ. 1Dâng LễLời bài hát
Dâng lễ. 2Dâng LễLời bài hát
Dâng lễ vậtDâng LễLời bài hát
Dâng lên ChaDâng LễLời bài hát
Khi dâng của lễDâng LễLời bài hát
Xin dângDâng LễLời bài hát
Xin dâng ChaDâng LễLời bài hát
Xin dâng đời conDâng LễLời bài hát
+++
Ai ăn thịt Tôi (Ga. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ai muốn làm lớn (Mc. 10)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ai muốn theo Ta (Lc. 14)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ai sạch tội (Ga. 8)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ai tôn mình lên (Lc. 14)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ai tuyên xưng Thầy (Mt. 10)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ai uống nước Ta ban (Ga. 4)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ai uống nước Ta cho (Ga. 4)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ai yêu mến Thầy (Ga. 15)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Anh em hãy nhân từ (Lc. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Anh em là nhà Thiên Chúa (1 Cor. 3)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bánh Trường Sinh (Ga. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Biết bao lần nghe lời Chúa (Mt. 7) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bình an trong hồn con (Ga. 14)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bỏ Chúa, còn gì? (Lc. 15)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bước theo Ngài (Lc. 5)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cách sửa lỗi anh em (Mt. 18)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ Cha (Mt. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ ơn Chúa (Lc. 17)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ tình Cha (Lc. 12)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Canh chừng (Mc. 12)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Có Chúa đời bình an (Ga. 2)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Có Chúa, hạnh phúc trọn đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con bị câm điếc (Mc. 7)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con biết cậy ai (Mt. 11)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con cho Thầy là ai? (Mt. 16)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con không đáng Chúa đến thăm (Lc. 7)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con không nhận ra Chúa (Mt. 25)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con là muối (Mt. 5)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con làm được chi?Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con mãi thao thứcCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con mù lòa… (Ga. 9)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con muốn nhìn ngắm cây Thập giá Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con muốn theo Thầy (Lc. 9)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con nghe Lời Chúa (Lc. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con nghĩ rằng (Lc. 14; Mt. 19)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con Người phải chịu đau khổ (Lc. 9)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con như người con thứ (Lc. 15)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con phải làm chi (Mc. 10)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con quen làm gì? (Lc. 1)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con tin (Mc. 4)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con tưởng rằngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con tưởng rằng chỉ có con (Mc. 9)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con thường như Tô-ma (Ga. 20)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con thường trách anh em (Lc. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con xin cảm tạ (Lc. 4; Lc. 18; Mt. 20)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con xin Đức Tin (Lc. 17)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con xin trở về (Lc. 15)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con xin vâng (Lc. 1; Lc. 5)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Còn được sống một ngày (Ga. 17)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cưu mang Chúa trong lòng (Lc. 1)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ có một Thánh Thần (1 Cor. 12)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa biến hình (Lc. 9)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa biết con cần Chúa (Ga. 15) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa cầu nguyện (Lc. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa chịu cám dỗ. 1 (Mt. 4)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa chịu cám dỗ. 2 (Lc. 4)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa chính là đường (Ga. 14)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa đến bất ngờ (Mt. 24)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa đi qua đời tôi (Mt. 9)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa gọi Lêvi (Mt. 9)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa gọi các Tông đồ (Mt. 9)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là ánh sáng (Mt. 4)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là Bánh Hằng Sống (Ga. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là con đường (Ga. 14)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là hạnh phúcCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là Mục tử (Ga. 10)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là mục tử nhân lành (Ga. 10)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là nguồn ánh sáng (Ga. 9)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là nguồn hạnh phúcCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là sự sống (Ga. 11)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là sự sống (Lc. 7)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là sự sống lại (Ga. 11)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa luôn bên con (Ga. 16)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa luôn kề bên (Ga. 21)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa luôn yêu con (Mt. 6; Lc. 12)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa mời dự tiệc (Mt. 22)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa quyền năng (Mc. 5)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa sai con vào đời (Mc. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa uy quyền (Mc. 1)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa vẫn luôn bên con (Lc. 24)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa xét xử (Mt. 25)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa yêu con người (Mt. 1)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa yêu người thế trần (Ga. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúng con phải làm chi (Lc. 3)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chuyện Nước Thiên Chúa (Mc. 4)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dâng tương lai cuộc đời (Lc. 12)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dọn đường Chúa đến (Mc. 1)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đấng bảo trợ khác (Ga. 14)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đây Chiên Thiên Chúa (Ga. 1)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đền thờ Chúa (Ga. 2)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Điều răn nào trọng nhất (Mc. 12)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Điều răn trọng nhất (Mt 22)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đời con luôn cần Chúa (Ga. 15) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đời cho con điều gì (Mt. 22)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đời chợt lên bão tố (Mt. 8) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đức Kitô Vua vũ trụCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đừng lo lắng ngày mai (Mt. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đừng sợ hãi, chớ nghi ngờ (Lc. 24)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đừng xao xuyến (Ga. 14)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đường đi theo Chúa (Lc. 24)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giakêu gặp Chúa (Lc. 19)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giêsu là tất cảCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giêsu Vua CảCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hai người cầu nguyện (Lc. 18)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hạnh phúc biết bao Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hạnh phúc hay bất hạnh (Mt. 25)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hạnh phúc thật (Mt. 5)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hạnh phúc và bất hạnh (Lc. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy canh phòng (Lc. 21)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy cầu nguyện luôn (Lc. 18)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy có lòng nhân từ (Mc. 2)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy chiến đấu (Lc. 13)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy dọn sẵn con đường (Lc. 3)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy đến với Ta (Mt. 11)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy đứng dậy mà đi (Mc. 2)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy giữ mình (Lc. 12)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy làm sinh lợi (Mt. 25)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy lo cầu nguyện (Mc. 14; Mt. 26)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy lo đi tìm Nước Trời (Mt. 6) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy nghe Lời Chúa (Mc. 9)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy nghe lời Ngài (Mt. 17; Lc. 9; Mc. 9)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy ngước nhìn lên (Mt. 17)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy ra công làm việc (Ga. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy sám hối (Mt. 3)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy tỉnh thức canh phòng (Lc. 21)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy tỉnh thức sẵn sàng (Lc. 12)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy thức tỉnh (Mc. 13)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy trở về sám hối (Mc. 1)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khi có Chúa (Ga. 14; Ga. 15)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khi có Chúa trong hồn (Ga. 15)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khi con có Chúa (Ga. 15)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khi con làm việc lành (Mt. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khi con xa Chúa (Lc. 15)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khi con yêu Chúa (Ga. 15)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khi làm việc lành (Mc. 12)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khi làm việc lành (Mt. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khi mọi người sống lại (Lc. 20)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khi sống lại (Lc. 20)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Kho báu Nước Trời (Mt. 13)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khôn ngoan – Khờ dại (Mt. 25)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Không ai làm tôi hai chủ (Lc. 16)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Không tình cờ Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Làm lớn hãy phục vụ (Mt. 20) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lễ gia thất. A (Hc. 3)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lễ gia thất. B (Lc. 2)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lòng tin kém cỏi (Mt. 8; Mc. 4)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lỗi tại con (Mc. 7) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời Chúa là ngọn đènCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời Chúa – Lời trần gian (Ga. 1)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời nói – Việc làm (Mt. 21)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời Ngài trao cho con (Mt. 7)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lúa và cỏ lùng (Mt. 13)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Luật Chúa là tình thương (Mc. 2)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mọi sự sẽ quaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mong ước của Thầy (Lc. 12)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mỗi ngày thức dậy (Mt. 24; Lc. 12)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Một điều cần (Lc. 10)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Một lời nói (Mt. 5)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mục tử yêu chiên (Ga. 10)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Muốn làm lớn (Mt. 20; Mc. 10) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nếu đời không có Chúa Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nếu hạt lúa (Ga. 12)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nếu hạt lúa mì… (Ga. 12)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nói mà không làm (Mt. 23)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nơi đây hoang vắng (Mt. 14)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nước Trời như hạt giống (Lc. 13)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nguyện cầu với Cha (Ga. 17)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Người canh tác vườn nho (Mt. 21)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Người công chính (Mt. 1) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Người đi gieo giống (Mt. 13)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Người giàu – Kẻ nghèo (Lc. 16)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Người giàu khó vào Nước Trời (Mc. 10)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Người khôn – Kẻ dại (Mt. )Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Người lỗi lầm trở về (Lc. 7)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Người mù bên vệ đường (Mc. 10)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nghịch lýCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nhờ Đức Kitô (Rm. 7)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Như cành lìa cây (Ga. 15)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Như kẻ xa lạ (Lc. 15)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ôi lòng Chúa nhân từ (Lc. 15)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Phải tha mấy lần (Mt. 18)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Phận lữ kháchCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Phụ nữ ngoại tình (Ga. 8)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Phúc thật. 1 (Mt. 5)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Phúc thật. 2 (Mt. 5)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Rồi đến một ngày (Mc. 13)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Rửa chân cho con (Ga. 13)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sao sợ hãi (Mc. 4)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sẽ chết nếu không sám hối (Lc. 13)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sống đời chứng nhân (Ga. 1)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sống phút hiện tại Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sống trên trần gian Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sợ hãi – An bình (Ga. 20)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Suy tôn Thánh Giá (Mt. 16)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sứ mạng cứu thế (Mc. 1)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sự gì Chúa phối hợp (Mc. 10)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ta không kết án con (Ga. 8)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ta không thể bỏ con (Is. 49)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tạ ơn Chúa (Ga. 21)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tạ ơn Chúa (Tv. 32)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tất cả là hồng ânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tìm đâu bình an?Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Ngài yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu đáp đền tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tuân giữ luật Chúa (Mt. 5)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tha thứ mãi (Mt. 18)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thánh Giá giương caoCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thầy ban Điều Răn Mới (Ga. 13)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thầy để lại bình an (Ga. 14)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thầy là ai? (Mt. 16) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thầy là Đường (Ga. 14)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Theo Chúa là phải… (Mt. 16; Lc. 9)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Theo Chúa, nhưng con sợ (Mc. 8)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Theo Ngài chọn Thánh giá (Mt. 16)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Theo Ngài thật khó (Mt. 16; Mc. 8) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thiên Chúa yêu thế gian (Ga. 3)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thiên Thần truyền tin cho Mẹ (Lc. 1)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thờ Chúa ngoài môi miệng (Mc. 7)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thời kỳ đã mãn (Mc. 1)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thuận theo ý Chúa (Lc. 4)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thuyền trong bão tố (Mt. 14)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thức tỉnh sẵn sàng (Lc. 12)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trên trời vui mừng (Lc. 15)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trung gian lời gọi (Ga. 1)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ứng nghiệm lời Kinh Thánh (Lc. 1)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ước mơ thế trần (Mc. 8; Lc. 9)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vâng lời Thầy (Lc. 5)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Về nơi thanh vắng (Mc. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vì Chúa là quê hương (Ga. 15)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vì Chúa là tình yêu (Ga. 3)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vì tình yêu thương (Mc. 3)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vì yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vì yêu. 1Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vì yêu nhân loạiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Với con Ta là ai? (Mt. 16)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vũ trụ sẽ đổi thay (Lc. 20; Mc. 13)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vua GiêsuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xem quả biết cây (Lc. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin ban ánh sáng Đức Tin (Mt. 25) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin ban thêm Đức tin (Lc. 17)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin cứ dùng con Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin Cha tha thứ (Lc. 15)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin cho con tình Chúa (Mt. 14)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin cho con thấyCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin cho con theo Chúa (Mt. 16; Lc. 9)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin cho con yêu Chúa (Mt. 10)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin cho con yêu Chúa (Mt. 22)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin Chúa ban tràn ơn (Lc. 10)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin Chúa dạy cầu nguyện (Mt. 7)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin Chúa dủ lòng thương (Mc. 1)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin Chúa thương thanh luyện (Mt. 7; Lc. 6) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin đong đầy tim con (Mt. 20)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin Đức Tin mạnh mẽ (Lc. 7)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin đức tin vững mạnh (Mt. 15)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin đến với con (Lc. 24)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin đong đầy tim con (Lc. 6; Mt. 7) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin đức tin bén nhạy (Mt. 25)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin hãy sai con (Lc. 10)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin thanh luyện tim con (Mc. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin theo Thầy (Lc. 9)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu Chúa phải yêu người. 1 (Mt. 22)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu Chúa phải yêu người. 2 (Mt. 22)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu kẻ thù (Mt. 5)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu là hy sinh (Ga. 15)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu như Thầy yêu (Ga. 13)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+++
Tạ ơn Chúa ra vềKết Lễ Lời bài hát
Thánh lễ đã hết Kết Lễ Lời bài hát

Ca khúc Lm. Huy Hoàng.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s