Nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

1.
CNL Chúa Nhật Lễ Lá (Mt. 21)*Nhập LễLời bài hát
CNL Chúa Nhật I Mùa Vọng*Nhập LễLời bài hát
CNL Chúa Nhật II Mùa Vọng*Nhập LễLời bài hát
CNL Chúa Nhật III Mùa Vọng*Nhập LễLời bài hát
CNL Chúa Nhật IV Mùa Vọng*Nhập LễLời bài hát
CNL Chúa Nhật thứ I Mùa Chay*Nhập LễLời bài hát
CNL Chúa Nhật thứ II Mùa Chay*Nhập LễLời bài hát
CNL Chúa Nhật thứ III Mùa Chay*Nhập LễLời bài hát
CNL Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay*Nhập LễLời bài hát
CNL Chúa Nhật thứ V Mùa Chay*Nhập LễLời bài hát
CNL Chúa Thăng Thiên*Nhập LễLời bài hát
CNL Thánh Phêrô và Thánh Phaolô*Nhập LễLời bài hát
Ca tụng Chúa đi*Nhập LễLời bài hát
Các bạn sẽ vui mừngNhập Lễ
Con đi tìm kiếm ChúaNhập Lễ
Cùng cất lên muôn lời ca*Nhập LễLời bài hát
Chúa biến hình trên núi (Mt. 17)*Nhập LễLời bài hát
Chúa sẽ ngự đến (Is. 49)*Nhập LễLời bài hát
Chúc tụng Chúa Ba Ngôi 2*Nhập LễLời bài hát
Chung lời ngợi khenNhập LễLời bài hát
Chúng ta là đoàn dân Chúa*Nhập LễLời bài hát
Đất trời vào xuânNhập Lễ
Đức Kitô là ánh sáng*Nhập LễLời bài hát
Đức Vua vinh hiển (Tv. 145)*Nhập LễLời bài hát
Được ở trong nhà Chúa*Nhập LễLời bài hát
Giữa nơi Đền ThánhNhập Lễ
Hãy đến tung hôNhập LễLời bài hát
Hãy hát lên đi (Tv. 104)*Nhập LễLời bài hát
Hãy hát mừng Chúa*Nhập LễLời bài hát
Hãy kính tặng Thiên ChúaNhập Lễ
Mẹ được rước lên trời*Nhập LễLời bài hát
Muôn dân đàn ca kính Chúa*Nhập LễLời bài hát
Ngàn dân ngợi khen Chúa*Nhập LễLời bài hát
Ngày Chúa chịu phép rửa*Nhập LễLời bài hát
Ngày Thánh đã bừng lên*Nhập LễLời bài hát
Nguồn ánh sáng đời con*Nhập LễLời bài hát
Nhà Chúa chốn con ẩn thânNhập Lễ
Những bước chân nở hoaNhập Lễ
Ở trong nhà ChúaNhập LễLời bài hát
Ta là dân của Chúa*Nhập LễLời bài hát
Tiến lên Đền ThánhNhập LễLời bài hát
Tiến về nhà ChaNhập LễLời bài hát
Toàn thể địa cầu tung hô Chúa*Nhập LễLời bài hát
Tôn kính Đấng quyền năng*Nhập LễLời bài hát
Trẩy lên đền Thánh Chúa (Tv. 121)*Nhập LễLời bài hát
Về đây dự tiệc Thánh*Nhập LễLời bài hát
Về đây ngợi khen Chúa*Nhập LễLời bài hát
Về nhà ChaNhập LễLời bài hát
Vua thống trị khắp chư dânNhập Lễ
Xin mở cửa công chính (Tv. 117)*Nhập LễLời bài hát
+++
Ai được lên núi thánh*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 4*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 21*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 22*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 28*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 31*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 33*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 46*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 62*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 66*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 71*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 84*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 85*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 91*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 95*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 104*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 114*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 117*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 136*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 137*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 146*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Con biết lấy gìDâng LễLời bài hát
Con đến thực thi ý Chúa*Dâng LễLời bài hát
Con xin chúc tụng Ngài*Dâng LễLời bài hát
Cuộc đời con xin dâng Ngài*Dâng LễLời bài hát
Chúa đã chết cho đờiDâng LễLời bài hát
Dâng của lễ yêu thươngDâng LễLời bài hát
Dâng Chúa ngàn ý thơ*Dâng LễLời bài hát
Dâng Chúa quyền lực và vinh quang (Tv. 95)*Dâng LễLời bài hát
Dâng Chúa tuổi xuân hồng*Dâng LễLời bài hát
Dâng Mẹ ngàn hoa*Dâng LễLời bài hát
Dâng Ngài giai điệu Thánh Ca*Dâng LễLời bài hát
Dâng Ngài lời ca thương mến*Dâng LễLời bài hát
Hương trầm bay cao*Dâng LễLời bài hát
Kính dâng Chúa nhân lành*Dâng LễLời bài hát
Làm hòa với anh em*Dâng LễLời bài hát
Làm sao con đền đáp*Dâng LễLời bài hát
Lễ con dângDâng LễLời bài hát
Lễ dâng mùa hồng ânDâng LễLời bài hát
Lễ vật con dâng Ngài*Dâng LễLời bài hát
Lời dâng của núi rừng*Dâng LễLời bài hát
Lời dâng Giao thừaDâng LễLời bài hát
Lời hát con dângDâng LễLời bài hát
Muối men cho đời*Dâng LễLời bài hát
Này là rượu nhoDâng LễLời bài hát
Niềm vui Phục Sinh 2*Dâng LễLời bài hát
Như là hạt cát*Dâng LễLời bài hát
Như làn hương trầmDâng LễLời bài hát
Tâm tình tri ân thiết tha*Dâng LễLời bài hát
Tiến dâng lên Chúa*Dâng LễLời bài hát
Xin dâng lên tình yêu*Dâng LễLời bài hát
+++
Ai tin xin gì sẽ được*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Anh em hãy cho đi (Lc. 6)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Anh là Phêrô (Mt. 16)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bài học yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bên Ngài hoan lạc dư đầy (Tv. 15)*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con đã cậy trông ở Chúa*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con đi tìm NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con tín thác vào Chúa*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con xin chọn Thánh Giá*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cùng chết với Đức Kitô*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cùng sống lại với Ngài*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chính Ngài biến đổi đời con (Tv. 26)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là con đường*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là Đấng phù trợ ta (Tv. 120)*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là niềm vui đời con*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa mời tham dự tiệc cưới (Mt. 22)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa ở mãi trong con*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chương trình của Chúa (Tv. 32)*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dấu chỉ bẻ bánh*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dòng sông đời con*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dòng suối nhân lànhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đáp lại Lời của Chúa*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đi trong ánh nến Phục Sinh*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đường lối Chúa là yêu thương*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hạ mình xuống thấp*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy nên hoàn thiện (Mt. 5)*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Kính nhớ ông bà tổ tiên (Cn. 6)*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời Chúa là chân lýCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời Chúa là hành trang*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mến Chúa yêu người*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Món quà Phục Sinh*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Muôn đời cảm tạ Chúa*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Niềm tin vào Con Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Niềm tin vững mạnhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Niềm vui phục vụCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nước Trời như ngọc quý*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngài vẫn yêu con*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngợi khen Chúa chí nhân*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nhờ một Người duy nhất (Rm. 5)*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Quả tim của Chúa*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tạ ơn Chúa đến muôn đời*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tấm bánh bẻ đôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tin tưởng vào Chúa (Gr. 17)*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Ngài dành cho con (Tv. 129)*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình thương Chúa ấp ủ con*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tuân theo thánh ý NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tung hô uy danh Ngài*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tham dự bẻ Bánh Thánh (1 Cor 10)*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trái tim luôn rộng mở*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trở nên muối và ánh sáng (Mt. 5)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vì lòng mến Sion*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vị Mục tử nhân lành Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vườn nho của Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xây nhà trên đá (Mt. 7)*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin Chúa giữ gìnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin dạy cho con đường lối Ngài*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin dẫn con điCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu thương không có điểm dừngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+++
Ai muốn theo ta*Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đừng lo về cuộc sống*Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện*Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Phúc cho ai không thấy mà tin*Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
+++
Con đường của Thánh Giuse*Tạ LễLời bài hát
Đi trong an bìnhTạ LễLời bài hát
Khắp đất trời nở hoa*Tạ LễLời bài hát
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng*Tạ LễLời bài hát
Muôn dân cảm tạ Chúa*Tạ LễLời bài hát
Quỳ bên nhan Mẹ*Tạ LễLời bài hát
Ra đi gieo Lời Chúa*Tạ LễLời bài hát
Ta đi vào cuộc đời*Tạ LễLời bài hát
Ước mong lửa ấy bùng lên*Tạ LễLời bài hát
2.
Bài ca niềm vui Phục Sinh*Mùa Phục SinhLời bài hát
Bữa tiệc ly cuối cùng*Tuần ThánhLời bài hát
Con quyết theo NgàiMùa ChayLời bài hát
Chiêm ngắm Chúa Hài Nhi*Mùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa đã lên trời rồi*Mùa Phục SinhLời bài hát
Chúa là mùa xuânXuânLời bài hát
Dâng muôn tiếng hát Thiên Thần*Mùa Giáng SinhLời bài hát
Dâng Ngài bài ca chiến thắng*Mùa Phục SinhLời bài hát
Dâng về Noel*Mùa Giáng SinhLời bài hát
Dọn đường cho Chúa đi*Mùa VọngLời bài hát
Gặp gỡ Chúa Chiên Lành*Mùa Phục SinhLời bài hát
Hát mừng Chúa lên trời*Mùa Phục SinhLời bài hát
Hãy ăn năn sám hối*Mùa ChayLời bài hát
Hãy đặt niềm tin vào Chúa*Mùa ChayLời bài hát
Hãy sám hối thật lòng*Mùa ChayLời bài hát
Hồi chuông an bình (3 bè)Mùa Giáng SinhLời bài hát
Mùa Vọng đã về*Mùa VọngLời bài hát
Mùa xuân tràn đầy thánh ân*XuânLời bài hát
Mừng vui lênMùa Phục SinhLời bài hát
Niềm vui Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Ngài chết vì yêu đã sống lại rồi*Mùa Phục SinhLời bài hát
Ngài đã chiến thắng tử thần*Mùa Phục SinhLời bài hát
Ngài đã hứa ban*Mùa VọngLời bài hát
Ngàn dân hỡi hãy vui lên*Mùa VọngLời bài hát
Ngôi sao dẫn đường*Mùa Giáng SinhLời bài hát
Như hoa mùa xuân*XuânLời bài hát
Rửa chân cho nhau*Tuần ThánhLời bài hát
Sao Ngài bỏ rơi con*Tuần ThánhLời bài hát
Tin Mừng Phục Sinh*Mùa Phục SinhLời bài hát
Tin vui cho trần gian*Mùa Giáng SinhLời bài hát
Thành tâm quay trở về*Mùa ChayLời bài hát
Thiên Chúa luôn mong chờ*Mùa ChayLời bài hát
Vui lên vì Chúa Giáng Sinh*Mùa Giáng SinhLời bài hát
3.
Con chưa sẵn sàng*Cầu HồnLời bài hát
Con xin tạ ơnThánh Ca Tạ ƠnLời bài hát
Chính nhờ Mẹ Maria*Đức MẹLời bài hát
Chúc tụng Chúa ba Ngôi*Chúa Ba NgôiLời bài hát
Dâng về Chúa Ba Ngôi*Chúa Ba NgôiLời bài hát
Đời con có Mẹ dẫn đưa*Đức MẹLời bài hát
Hơi thở Thần Linh là sự sống*Chúa Thánh ThầnLời bài hát
Lễ Thánh Simon Tông đồ*Các ThánhLời bài hát
Lời kinh đầy những ơn lành*Đức MẹLời bài hát
Mẹ cùng đi với con*Đức MẹLời bài hát
Mẹ đứng dưới chân Thập Giá*Đức MẹLời bài hát
Mẹ là Nữ Vương mùa xuân*Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa*Đức MẹLời bài hát
Mong chờ ngày Chúa đến*Cầu HồnLời bài hát
Một điềm lạ xuất hiện*Đức MẹLời bài hát
Muôn lạy Chúa Thánh Thần*Chúa Thánh ThầnLời bài hát
Nấp bóng bên nhan Mẹ*Đức MẹLời bài hát
Noi gương gia đình Thánh Gia*Các ThánhLời bài hát
Noi gương Mẹ*Đức MẹLời bài hát
Ngài là vua của con*Chúa Kitô VuaLời bài hát
Ngọn lửa yêu mến*Chúa Thánh ThầnLời bài hát
Nguyện xin Thánh Giuse*Các ThánhLời bài hát
Những đóa hồng tươiCác ThánhLời bài hát
Sinh nhật Đức Trinh Nữ MariaĐức MẹLời bài hát
Sống trong Chúa Ba Ngôi*Chúa Ba NgôiLời bài hát
Suy tôn Chúa là Vua*Chúa Kitô VuaLời bài hát
Tình yêu là cho điHôn PhốiLời bài hát
Tôn thờ Mình Máu Thánh*Mình Máu ThánhLời bài hát
Thánh Tâm Chúa khiêm nhường*Thánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thánh Phao Lô trở lạiCác ThánhLời bài hát
Theo chân thầy Giêsu*Các ThánhLời bài hát
Thờ kính trái tim Chúa*Thánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Trọn đời con xin theo Ngài*Tận HiếnLời bài hát
Về bên Thánh Tâm Chúa*Thánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Vua toàn thể vũ trụ*Chúa Kitô VuaLời bài hát
Xin Mẹ dủ lòng xót thương*Đức MẹLời bài hát
Xin tạ ơn Chúa – Xin cảm ơn MẹThánh Ca Tạ ƠnLời bài hát
4.
An toàn giao thôngNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Bàn tay yêu thươngNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Bạn đi tìm ChúaNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Bố, conNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Cái ngoan (Hợp xướng)Nhạc Thiếu nhiLời bài hát
Cây nấm đi mưaNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Còn gặp nhau thì cứ vuiNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Cô giáo emNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Cuội ơi xuống đây chơiNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Chào bình minhNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Chẳng bỗng nhiên đâuNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Chị gió vẽ trăngNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Chia sẻNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Cho emNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Chú ve sầuNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Chú vịt bầuNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Chuyện nhỏ trong vườnNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Đời chaNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Em đếm tuổi bằng gì?Nhạc Thiếu nhiLời bài hát
Em đi đến trườngNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Gọi nắngNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Giai điệu mùa xuânNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Giấc mơ nở hoaNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Hạt mưa xuânNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Hè gọiNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Hoa điểm mườiNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Hoa thời gianNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Hòa bình xanhNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Học trò KiếnNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Hương xuân dịu dàngNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Khung trời hạnh phúcNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Khung trời hoa mộngNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Khung trời tuổi mơNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Lời ru bên vành nôi Nhạc Thiếu nhiLời bài hát
Lời ru yêu thươngNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Lửa gọiNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Mẹ của béNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Mẹ như tia nắngNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Mẹ ơi!Nhạc Thiếu nhiLời bài hát
Mèo con đi họcNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Món quà giờ tập hátNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Mùa hè yêu thươngNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Mùa thị chínNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Mùa thu đến trườngNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Mùa xuân cho emNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Mừng sinh nhật bạnNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Niềm vui NoelNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Niềm vui ngày khai trườngNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Niềm vui tình bạnNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Người gieo hạtNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Ông mặt trời thua mẹNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Ông trăng đi lạcNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Quà tặng bố mẹNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Quà tặng mùa thuNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Quyền trẻ emNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Rét ngọtNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Soi gươngNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Tạm biệt ngôi trườngNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Tiếng trống ngày khai trườngNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Tình bạn như hạt nắngNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Tuổi bâng khuângNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Tuổi của trăngNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Tuổi đời yêu thươngNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Trái banh màu đỏNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Trang sách mùa xuânNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Vầng trăng yêu thươngNhạc Thiếu nhiLời bài hát
Vườn xuânNhạc Thiếu nhiLời bài hát

____________________________

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s