Nhạc sĩ Thế Thông – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

D.

*
Dân Chúa tạ ơn – Thế Thông (NSHĐT)
Dâng Ba Ngôi (Dâng lễ)
Dâng câu cảm tạ – Thế Thông (CN.HL)
Dâng Chúa toàn năng (Dâng lễ)
Dâng đá – Thế Thông (CN.HL)
Dâng hiến (lời Miên Ly) (Dâng lễ)
Dâng hương kính Thánh Pampuri – Thế Thông (CT)
Dâng lên Chúa Xuân (Xuân)
Dâng lên Thiên tòa (Dâng lễ)
Dâng lời tạ ơn – Thế Thông (TCTO)
Dâng nén hương lòng – Thế Thông (ĐM)
Dâng tiến (Dâng lễ)
Dâng Thiên tòa (Dâng lễ)
Dâng về Chúa (Dâng lễ)
Dâng về Chúa (3 bè) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dâng về Chúa (4 bè) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dìu dắt đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Duyên tình (2 bè) – Thế Thông (thơ Từ Linh) (HP)
Duyên tình (3 bè) – Thế Thông (thơ Từ Linh) (HP)

Đ.

*
Đaminh Saviô nụ hoa thơm ngát Thiên đàng (Các Thánh)
Đã có lúc nào (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đại dương thương xót – Thế Thông
Đại dương thương xót (4 bè) – Thế Thông (CN.HL)
Đàn ca mừng Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đáp ca (Tv 127)
Đáp ca Lễ đêm Giáng Sinh (Tv. 95) (Mùa Giáng Sinh)
Đáp ca Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Đức Mẹ)
Đáp ca Lễ Mẹ Truyền Tin (Đức Mẹ)
Đáp ca Lễ Mẹ Vô Nhiễm (Đức Mẹ)
Đáp ca Lễ Thánh Gia Thất (Mùa Giáng Sinh)
Đáp ca Thánh lễ An táng (Bộ lễ Cầu hồn)
Đáp ca Thánh lễ An táng (Bộ lễ Cầu hồn) (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)
Đáp ca Trung Thu – Thế Thông (TN)
Đất mới (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đây đoàn chiên mới sinh (hòa âm Thế Thông) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đây vị Thượng tế (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đậy vị Thượng tế (Tận hiến)
*
Đêm Thánh, đêm hồng ân – Thế Thông
Đến bên Mẹ – Thế Thông (ĐM)
Đến cùng Giuse – Thế Thông (CT)
Đến cùng Giuse (4 bè) – Thế Thông (CT)
*
Đi giữa vườn hoa – Thế Thông (ĐMDH)
Đi loan báo Danh Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đi loan báo Tin Mừng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đi loan Tin Mừng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Địa cầu đầy ân sủng – Thế Thông (MPS)
Địa cầu đầy ân sủng (Tuần Thánh)
Điểm hẹn đời con – Thế Thông (CN.HL)
Điệp khúc yêu thương (2 bè) – Thế Thông (thơ Từ Linh) (CN.HL)
Điều đẹp lòng Cha (lời Miên Ly) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Điều đẹp ý Chúa, xin dạy con thực hiện (lời Miên Ly) (Đáp ca)
Đỉnh trời xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
*
Đóa huệ nở tươi (2 bè) (Đức Mẹ)
Đóa huệ nở tươi (Hợp xướng) (Đức Mẹ)
Đời con dâng lên (Dâng lễ)
Đời đời ca tụng – Thế Thông (CN.HL)
Đời nhân chứng – Thế Thông
Đời sống trần gian – Thế Thông (CH)
Đồng hành dấn thân – Thế Thông (TG)
*
Đuốc sáng Đaminh (Các Thánh)
Đức Kitô, Đấng Cứu độ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đức Kitô, Đấng Cứu độ (Mùa Phục Sinh)
Đừng quên tôi nhé – Thế Thông (CH)
Đường hy vọng – Thế Thông (thơ Hoa Ngâu) (CN.HL)
Đường lên Thánh Điện – Thế Thông (thơ Từ Linh) (CN.HL)
Đường lên Thiên quốc – Thế Thông (ĐM)

E.

*
Ephata con mở ra – Thế Thông (TCTM)

G.

*
Gần bên máng rơm (Mùa Giáng Sinh)
Gần bên Thánh Tâm (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Gương Đaminh Saviô (Các Thánh)
Giáo lý viên ca (Nhạc sinh hoạt đoàn thể)
Giêsu bờ vai náu nương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Giọt lệ ăn năn – Thế Thông
Giờ phút biệt ly – Thế Thông (NSHĐT)
Giuse chuyện về người – Thế Thông (CT)

H.

*
Hái hoa dâng Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ)
Hạnh phúc thay (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hạt mưa thánh ân – Thế Thông
Hãy cảm tạ Chúa – Thế Thông (MPS)
Hãy cảm tạ Chúa (Tuần Thánh)
Hãy cho tôi các linh hồn (Các Thánh)
Hãy chữa lành con – Thế Thông (CN.HL)
Hãy đi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy ở trong tình yêu Thầy – Thế Thông
Hãy quay trở về – Thế Thông
Hãy về với Mẹ – Thế Thông (ĐM)
Hân hoan múc nước – Thế Thông (MPS)
Hân hoan múc nước (Tuần Thánh)
*
Hiến lễ này (Dâng lễ)
Hiến lễ tình yêu (Dâng lễ)
Hiến lễ tình yêu (3 bè) (thơ Miên Ly) (Dâng lễ)
Hiến lễ tình yêu (3 bè đồng giọng) (Dâng lễ)
Hiệp dâng (Dâng lễ)
*
Hoa dâng Thánh điện (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hoa xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Hòa câu cảm tạ – Thế Thông (CN.HL)
Hòa khúc tạ ơn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hoan ca Phục sinh – Thế Thông
Hồng ân Chúa mãi theo con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Hương lòng ngày xuân (Xuân)
*
Hy lễ năm xưa (Dâng lễ)
Hy lễ năm xưa (Mùa Chay)
Hy lễ Phục Sinh – Thế Thông
Hy lễ tình yêu (Dâng lễ)

K.

*
Kiếp bụi tro – Thế Thông
Kinh koong! Mừng Chúa giáng trần – Thế Thông
Kinh koong! Mừng Chúa giáng trần (2 bè) (Mùa Giáng Sinh)
Kinh ngợi khen/1 (Đức Mẹ)
Kinh ngợi khen/2 (Đức Mẹ)
Kinh ngợi khen/3 (Đức Mẹ)
Kinh thương xót (Bộ lễ Caritas)
Kinh vinh danh (Bộ lễ Caritas)
Kính dâng Ngài (thơ Từ Linh) (Dâng lễ)
Kính dâng về nhan Mẹ (Hoa Tin) (Dâng hoa Đức Mẹ)
Kỳ công tay Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Khao khát mong Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Khao khát mong Ngài (Cầu hồn)
Khấn cầu Thánh Giuse (Các Thánh)
Không phải con đã chọn Thầy (Tận hiến)
Khúc ân tình – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Khúc biệt ly – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Khúc hát thanh xuân (Ca nguyện – Hiệp lễ)

L.

*
La Vang, núi rừng nhớ mãi (Đức Mẹ)
Là một giọt nước (Dâng lễ)
Lạ lùng thay danh Chúa (Các Thánh)
Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ lễ Caritas)
Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ lễ Cầu hồn) (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)
Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ lễ Marias Stella)
Lạy Đức Maria (Đức Mẹ)
Lạy Mẹ La Vang (2 bè) (Đức Mẹ)
Lạy Mẹ La Vang (4 bè) (Đức Mẹ)
Lạy Mẹ Vermont (Đức Mẹ)
Lấy chi đáp đền (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Lễ dâng các Thánh Tử đạo Việt Nam (Các Thánh)
Lễ dâng Chúa Hài Nhi – Thế Thông
Lễ dâng gia đình (Dâng lễ)
Lễ dâng nguyện cầu (+ Nguyên Phong) (Dâng lễ)
Lễ dâng tình hồng (Dâng lễ)
Lễ Truyền Tin (Ca Nhập lễ) (Đức Mẹ)
Lên đền thánh (Nhập lễ)
*
Lìa đường tội lỗi – Thế Thông
*
Loan báo Tin mừng (+ Nguyễn Năng) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lòng con kiên trung (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lòng thành dâng tiến (Dâng lễ)
Lòng Thương Xót Chúa – Thế Thông
Lời chào bình yên – Thế Thông
Lời Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời nguyện cầu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời nguyện giữa đời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời thiêng trong tim – Thế Thông

M.

*
Mang theo câu hát (lời Miên Ly) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Máu và Nước Thanh Tâm (Mùa Chay)
Mầu nhiệm Vượt Qua – Thế Thông
*
Mẹ Fatima Nữ Vương (2 bè) (Đức Mẹ)
Mẹ Fatima Nữ Vương (3 bè) (Đức Mẹ)
Mẹ Lộ Đức (2 bè) (Đức Mẹ)
Mẹ Lộ Đức (3 bè) (Đức Mẹ)
Mẹ Truyền Tin (Đức Mẹ)
*
Miên ca (lời Miên Ly) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Một bài ca mới (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Một lần gặp Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mở rộng vòng tay – Thế Thông
*
Mùa gặt dâng tiến (Các Thánh)
Mùa hồng ân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mùa hồng ân (hợp xướng-đệm đàn) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mục tử ca (lời Miên Ly) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mũi tên Don Bosco (Các Thánh)
Mừng Chúa vào đời (Mùa Giáng Sinh)
Mừng rỡ muôn phần (Đức Mẹ)

N.

*
Nào ta mau đến (Nhập lễ)
Này con đây (Tận hiến)
Này đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Năm sắc hoa hiệp thông (Dâng hoa Đức Mẹ)
Năm sự mừng (Tình yêu bất tử) – Thế Thông
Năm sự sáng (Tình yêu vào đời) – Thế Thông
Năm sự thương (Tình yêu hiến tế) – Thế Thông
Năm sự vui (Tình yêu giáng thế) – Thế Thông
Niềm vui Chúa đến – Thế Thông
*
Noel đêm hồng phúc – Thế Thông
Noel đêm thần thánh – Thế Thông
*
Nỗi lòng thai nhi (Cầu hồn)
Nỗi niềm đêm Noel – Thế Thông
Nữ Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội (Đức Mẹ)
Nước trường sinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Ng.

*
Ngài đến – Thế Thông
Ngài đến (hợp xướng-đệm đàn) – Thế Thông
Ngài là Thiên Chúa con tôn thờ – Thế Thông
Ngài là Thiên Chúa con tôn thờ (hợp xướng-đệm đàn) – Thế Thông
Ngài phải lớn lên – Thế Thông
Ngài yêu đến cùng – Thế Thông
Ngàn đời ngợi ca – Thế Thông
*
Ngôi sao đời con (+ Tuấn Kiệt) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Nguyện dâng lên Chúa (Dâng lễ)
Người con hoang – Thế Thông
Người con hoang (2 bè) – Thế Thông
Người con hoang (4 bè) – Thế Thông
Người mù Giê-ri-cô – Thế Thông
Người yêu đến cùng (hợp xướng – đệm đàn) – Thế Thông
*
Nghe con khẩn cầu (Tv. 130) (Cầu hồn)

Nh.

*
Nhân chứng giữa đời – Thế Thông
Nhân chứng yêu thương – Thế Thông
*
Nhìn lên Thánh giá – Thế Thông
Nhìn lên Thánh giá (2 bè) – Thế Thông
Nhịp bước chiều nay – Thế Thông
*
Nhớ Mẹ (Hợp xướng) (Hiếu kính Mẹ Cha)
Nhờ lòng thương xót Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Như nai rừng (Cầu hồn)
Như Thầy đã yêu (Dâng lễ)

O.

*
Ôi thập giá – Thế Thông
*
Ơn Thầy đủ cho con (Tận hiến)
Ơn thiêng Chúa Trời – Thế Thông

P.

*
Phiên khúc Giáng sinh – Thế Thông
Phúc thay/1 (Đáp ca – Alleluia) (Hôn phối)
Phúc thay/2 (Đáp ca – Alleluia) (Hôn phối)

Q.

*
Quân vương khắp gian trần – Thế Thông

R.

*
Rạng ngời sắc xuân – Thế Thông
Rợp bóng mây trời – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Rượu nho thắm nồng/1 (Dâng lễ)
Rượu nho thắm nồng/2 (Dâng lễ)

S.

*
Sao quên được Chúa (+ Tuấn Kiệt) (Mùa Chay)
Sao tôi không tới – Thế Thông
*
Sẽ nhớ mãi (Nhạc sinh hoạt đoàn thể)
*
Sống hiệp thông và phục vụ – Thế Thông
Sống là Đức Kitô – Thế Thông
Sống Lời Chúa – Thế Thông & Nguyễn Năng
Sống tình Cha – Thế Thông

T.

*
Ta là Bánh Trường Sinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tạ ơn Chúa – Thế Thông
Tạ ơn Ngài – Thế Thông (thơ Ánh Tuyết)
Tâm sự hoang đàng – Thế Thông
Tâm sự hoang đàng (2 bè) (Mùa Chay)
Tâm tình khúc – Thế Thông
Tấm bánh bẻ ra – Thế Thông & Nguyễn Năng
*
Têrêsa một vì sao nhỏ (3 bè) (Các Thánh)
*
Tiến Chúa Trời (Dâng lễ)
Tiến vào nhà Chúa (Nhập lễ)
Tiến về nhà Cha (Nhập lễ)
Tiếng vọng giữa đời (Mùa Vọng)
*
Tìm về nơi đâu? (Mùa Chay)
Tìm về Núi Cúi (Đức Mẹ)
Tin tưởng nơi Chúa (Đáp ca)
Tình bác ái (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa – Thế Thông
Tình Chúa đến (Mùa Giáng Sinh)
Tình Chúa khôn vơi – Thế Thông
Tình Chúa thương tôi (2 bè) – Thế Thông
Tình Chúa thương tôi (3 bè) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Mẹ Cha (ý thơ: Thảo Duy) (Cầu hồn)
Tình Mẹ Cha (ý thơ: Thảo Duy) (Hiếu kính Mẹ Cha)
Tình yêu cứu độ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi – Thế Thông
Tình yêu Thiên Chúa – Thế Thông & Đình Diễn
*
Tôi biết (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tôi biết rằng (Giop 19,25-26) (Cầu hồn)
Tôi sẽ trỗi dậy (Tv. 50) (Mùa Chay)
Tôn vinh Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ)
*
Tung hô sau truyền phép (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Tung hô sau truyền phép (Bộ lễ Caritas)
Tung hô sau truyền phép (Bộ lễ Marias Stella)
Tung hôn Thánh Phanxicô Xavie (Các Thánh)
Tụng ca muôn đời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Từ tay Thiên sứ (Dâng lễ)
Từ tay Thiên sứ (đệm đàn) (Dâng lễ)
Tự tình sám hối – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Tựa vào lòng Chúa Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Th.

*
Thánh Anrê Tông đồ (Các Thánh)
Thánh Antôn Padua (Các Thánh)
Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (Các Thánh)
Thánh giá đời con (3 bè) – Thế Thông
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (Các Thánh)
Thánh Gioan Baotixita (Các Thánh)
Thánh Gioan Phaolô II (Các Thánh)
Thánh Gioan Tông đồ (Các Thánh)
Thánh Gioan Thiên Chúa (Các Thánh)
Thánh Gioan Vianney (Các Thánh)
Thánh Giuse cầu bầu (Các Thánh)
Thánh Giuse Đấng công chính (Các Thánh)
Thánh Martinô (Các Thánh)
Thánh Martinô cha của lòng nhân ái (Các Thánh)
Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm (Các Thánh)
Thánh Pampuri (Các Thánh)
Thánh Phanxicô Assisi (Các Thánh)
Thánh Phanxicô Xavie (Các Thánh)
Thánh! Thánh! Thánh! (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Thánh Thánh Thánh (Bộ lễ Caritas)
Thánh Thánh Thánh (Bộ lễ Cầu hồn)
Thánh Thánh Thánh (Bộ lễ Cầu hồn) (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)

Thánh Thánh Thánh (Bộ lễ Marias Stella) – Thế Thông
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi – Thế Thông
Thánh vịnh 47 – Thế Thông
*
Thắp ngọn đèn tim (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Thân phận bụi tro (Cầu hồn)
Thần khí Chúa – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Thập giá Canvê – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Thập giá đời Mẹ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Thầy đây đừng sợ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thầy là Bánh Hằng Sống (Ga. 6,21-22) (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Tr.

*
Trên bàn thánh (+ Khương Huệ) (Dâng lễ)
Trên đường Đa Mát (Các Thánh)
*
Trong tay Ngài (Cầu hồn)
Trở về với Cha – Gm. Nguyễn Văn Hòa (hòa âm Thế Thông)
Trở về với lòng xót thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Trời cao hỡi – Thế Thông
Trời cao sương xuống – Thế Thông
*
Trung kiên theo Ngài (Tận hiến)
Trước nhan Vua Trời (Nhập lễ)

V.

*
Vâng nghe Thánh Thần/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vâng nghe Thánh Thần/1 (Tận hiến)
Vâng nghe Thánh Thần/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vâng nghe Thánh Thần/2 (Tận hiến)
Vâng ý Cha – Thế Thông
Vâng ý Cha (3 bè) – Thế Thông
*
Về bên Chúa – Thế Thông
Về với Mẹ Măng Đen (Đức Mẹ)
*
Vì họ, con nguyện thánh hiến đời con (Tận hiến)
Vì yêu tôi – Thế Thông (thơ Miên Ly)
Viên ngọc quý (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vinh Danh Thiên Chúa (Bộ lễ – Kinh nguyện)
*
Vỗ tay đi nào (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Vui lên với tôi – Thế Thông
Vui sống tình Cha – Thế Thông
Vui vào nhà Chúa (Nhập lễ)
Vườn nho của Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)

X.

*
Xin Chúa thương xót (Bộ lễ Marias Stella)
Xin dạy con thực hiện – Thế Thông
Xin dắt con về – Thế Thông
Xin dâng Chúa – Thế Thông
Xin dâng kiếp sống (Dâng lễ)
Xin dâng lên Ngài (Dâng lễ)
Xin dâng trót cuộc đời (Dâng lễ)
Xin đoái nhìn (Cầu hồn)
Xin đổ sương mai – Thế Thông
Xin đổ sương mai (2 bè) (Mùa Vọng)
Xin giữ gìn con (Cầu hồn)
Xin kính dâng (Dâng lễ)
Xin là khúc hát mới – Thế Thông
Xin là khúc hát mới (4 bè) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin mưa hoa hồng (Các Thánh)
Xin nghe tiếng con (Cầu hồn)
Xin tạ ơn Ngài – Thế Thông
Xin tán dương Ngài – Thế Thông
Xin thương xót (Bộ lễ Cầu hồn)
Xin thương xót (Bộ lễ Cầu hồn) (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)
Xin xót thương (Cầu hồn)
Xuân thì thầm – Thế Thông & Thảo Duy
Xuân yêu đời – Thế Thông

Y.

*
Yêu chuộng luật pháp Chúa – Thế Thông
Yêu nhiều thì được tha nhiều – Thế Thông
*
__________________________________

*
BỘ LỄ – KINH NGUYỆN
*
Alleluia (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Alleluia (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)
Bộ lễ Cầu hồn – Thế Thông
Đáp ca Thánh lễ An táng (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Đáp ca Thánh lễ An táng (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)
Kinh thương xót (Bộ lễ Caritas) – Thế Thông
Kinh vinh danh (Bộ lễ Caritas) – Thế Thông
Lạy Chiên Thiên Chúa – Thế Thông
Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ lễ Caritas) – Thế Thông
Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)
Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ lễ Marias Stella) – Thế Thông
Tung hô sau truyền phép – Thế Thông
Tung hô sau truyền phép (Bộ lễ Caritas) – Thế Thông
Tung hô sau truyền phép (Bộ lễ Marias Stella) – Thế Thông
Thánh! Thánh! Thánh! – Thế Thông
Thánh Thánh Thánh (Bộ lễ Caritas) – Thế Thông
Thánh Thánh Thánh (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Thánh Thánh Thánh (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)

Thánh Thánh Thánh (Bộ lễ Marias Stella) – Thế Thông
Vinh Danh Thiên Chúa – Thế Thông
Xin Chúa thương xót (Bộ lễ Marias Stella) – Thế Thông
Xin thương xót (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Xin thương xót (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)
*
NHẬP LỄ
*
Ca khen mừng Chúa – Thế Thông (NL)
Lên đền thánh – Thế Thông
Nào ta mau đến – Thế Thông
Tiến vào nhà Chúa – Thế Thông
Tiến về nhà Cha – Thế Thông
Trước nhan Vua Trời – Thế Thông
Vui vào nhà Chúa – Thế Thông
*
ĐÁP CA
*
Alleluia Phúc đức thay – Thế Thông
Đáp ca (Tv 127) – Thế Thông
Điều đẹp ý Chúa, xin dạy con thực hiện – Thế Thông (lời Miên Ly)
Tin tưởng nơi Chúa – Thế Thông
*
DÂNG LỄ
*
Bàn tiệc lễ dâng – Thế Thông
Của lễ sớm mai – Thế Thông
Cùng hiệp dâng – Thế Thông
Cuộc đời con dâng – Thế Thông
Chén vàng và lời con hát – Thế Thông & (lời Miên Ly)
Dâng Ba Ngôi – Thế Thông
Dâng Chúa toàn năng – Thế Thông
Dâng hiến – Thế Thông (lời Miên Ly)
Dâng tiến – Thế Thông
Dâng Thiên tòa – Thế Thông
Đời con dâng lên – Thế Thông
Hiến lễ tình yêu – Thế Thông
Hiến lễ tình yêu (3 bè) – Thế Thông (thơ Miên Ly)
Hiến lễ tình yêu (3 bè đồng giọng) – Thế Thông
Hiệp dâng – Thế Thông
Hy lễ tình yêu – Thế Thông
Kính dâng Ngài – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Là một giọt nước – Thế Thông
Lễ dâng nguyện cầu – Thế Thông & Nguyên Phong
Lễ dâng tình hồng – Thế Thông
Nguyện dâng lên Chúa – Thế Thông
Như Thầy đã yêu – Thế Thông
Rượu nho thắm nồng – Thế Thông
Rượu nho thắm nồng 2 – Thế Thông
Tiến Chúa Trời – Thế Thông
Từ tay thiên sứ – Thế Thông
Từ tay Thiên sứ (đệm đàn) – Thế Thông
Trên bàn thánh – Thế Thông & Khương Huệ
Xin dâng kiếp sống – Thế Thông
Xin dâng lên Ngài – Thế Thông
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Alleluia Chúc tụng Chúa – Thế Thông
Ân tình muôn thuở – Thế Thông
Bài ca hiệp nhất – Thế Thông
Bánh các Thiên Thần – Thế Thông
Bến bờ yêu thương – Thế Thông
Biết đến bao giờ – Thế Thông
Bước đường Chúa đi – Thế Thông
Ca khen mừng Chúa – Thế Thông
Ca khúc tạ ơn – Thế Thông
Cảm tạ hồng ân – Thế Thông
Cảm tạ Mẹ La Vang – Thế Thông
Cao cả thay – Thế Thông
Cung đàn dâng tiến – Thế Thông
Cùng Ngài con đi – Thế Thông
Chỉ một Chúa thôi – Thế Thông
Chỉ một tình mến – Thế Thông (lời Miên Ly)
Cho đi – Thế Thông
Chúa đã biết thế – Thế Thông
Chúa là Đấng từ bi – Thế Thông
Chúa là sức mạnh (Tv 59) – Thế Thông
Chúa nâng đỡ – Gm. Nguyễn Văn Hòa (hòa âm Thế Thông)
Chúa, niềm mơ ước đời con – Thế Thông
Chúa thăm hồn con – Thế Thông
Chúa vẫn thương yêu – Thế Thông
Chúc khen Danh Ngài – Thế Thông
Chữ tình – Thế Thông (HP)
Dâng về Chúa (3 bè) – Thế Thông
Dâng về Chúa (4 bè) – Thế Thông
Dìu dắt đời con – Thế Thông
Đã có lúc nào – Thế Thông
Đàn ca mừng Chúa – Thế Thông
Đất mới – Thế Thông
Đây đoàn chiên mới sinh – lời Việt Lm. Nguyễn Ngọc Tỉnh (hòa âm Thế Thông)
Đây vị Thượng tế – Thế Thông
Đi loan báo Danh Ngài – Thế Thông
Đi loan báo Tin Mừng – Thế Thông
Điều đẹp lòng Cha – Thế Thông (lời Miên Ly)
Đức Kitô Đấng Cứu Độ – Thế Thông
Gần bên Thánh Tâm – Thế Thông
Hạnh phúc thay – Thế Thông
Hãy đi – Thế Thông
Hoa dâng Thánh điện – Thế Thông
Hòa khúc tạ ơn – Thế Thông
Hồng ân Chúa mãi theo con – Thế Thông
Kỳ công tay Chúa – Thế Thông
Khao khát mong Ngài – Thế Thông
Khúc hát thanh xuân – Thế Thông
Lấy chi đáp đền – Thế Thông
Loan báo Tin mừng – Thế Thông & Nguyễn Năng
Lòng con kiên trung – Thế Thông
Lời Chúa – Thế Thông
Lời nguyện cầu – Thế Thông
Lời nguyện giữa đời – Thế Thông
Mang theo câu hát – Thế Thông & (lời Miên Ly)
Miên ca – Thế Thông (lời Miên Ly)
Một bài ca mới – Thế Thông
Một lần gặp Chúa – Thế Thông
Mùa hồng ân – Thế Thông
Mùa hồng ân (hợp xướng-đệm đàn) – Thế Thông
Mục tử ca – Thế Thông (lời Miên Ly)
Này đời con – Thế Thông
Năm sự mừng (Tình yêu bất tử) – Thế Thông
Năm sự sáng (Tình yêu vào đời) – Thế Thông
Năm sự thương (Tình yêu hiến tế) – Thế Thông
Năm sự vui (Tình yêu giáng thế) – Thế Thông
Ngài là Thiên Chúa con tôn thờ – Thế Thông
Ngài là Thiên Chúa con tôn thờ (hợp xướng-đệm đàn) – Thế Thông
Ngài phải lớn lên – Thế Thông
Ngài yêu đến cùng – Thế Thông
Ngài yêu đến cùng (hợp xướng – đệm đàn) – Thế Thông
Ngàn đời ngợi ca – Thế Thông
Người mù Giê-ri-cô – Thế Thông
Quân vương khắp gian trần – Thế Thông
Sao tôi không tới – Thế Thông
Sống hiệp thông và phục vụ – Thế Thông
Sống là Đức Kitô – Thế Thông
Sống Lời Chúa – Thế Thông & Nguyễn Năng
Sống tình Cha – Thế Thông
Tạ ơn Ngài – Thế Thông (thơ Ánh Tuyết)
Tâm tình khúc – Thế Thông
Tấm bánh bẻ ra – Thế Thông & Nguyễn Năng
Tình Chúa – Thế Thông
Tình Chúa khôn vơi – Thế Thông
Tình Chúa thương tôi (2 bè) – Thế Thông
Tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi – Thế Thông
Tình yêu Thiên Chúa – Thế Thông & Đình Diễn
Thánh giá đời con (3 bè) – Thế Thông
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi – Thế Thông
Thánh vịnh 47 – Thế Thông
Trong tay Ngài – Thế Thông
Về bên Chúa – Thế Thông
Vì yêu tôi – Thế Thông (thơ Miên Ly)
Vui lên với tôi – Thế Thông
Xin dạy con thực hiện – Thế Thông
Xin dâng Chúa – Thế Thông
Xin đoái nhìn – Thế Thông
Xin giữ gìn con – Thế Thông
Xin là khúc hát mới – Thế Thông
Xin nghe tiếng con – Thế Thông
Xin tạ ơn Ngài – Thế Thông
Xin tán dương Ngài – Thế Thông
Xin xót thương – Thế Thông
Yêu chuộng luật pháp Chúa – Thế Thông
*
KẾT LỄ
*
Ca kết lễ – Thế Thông
Đời nhân chứng – Thế Thông
Hãy ở trong tình yêu Thầy – Thế Thông
Lòng Thương Xót Chúa – Thế Thông
Mở rộng vòng tay – Thế Thông
Nhân chứng giữa đời – Thế Thông
Nhân chứng yêu thương – Thế Thông
Tạ ơn Chúa – Thế Thông
*
MÙA VỌNG
*
Hạt mưa thánh ân – Thế Thông
Ơn thiêng Chúa Trời – Thế Thông
Trời cao hỡi – Thế Thông
Trời cao sương xuống – Thế Thông
Xin đổ sương mai – Thế Thông
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Bêlem thuở ấy – Thế Thông
Có một Hài Nhi sinh cho ta – lời Việt Thế Thông
Có một mối tình – Thế Thông
Đêm Thánh, đêm hồng ân – Thế Thông
Lễ dâng Chúa Hài Nhi – Thế Thông
Lời chào bình yên – Thế Thông
Mừng Chúa vào đời – Thế Thông
Niềm vui Chúa đến – Thế Thông
Noel đêm hồng phúc – Thế Thông
Noel đêm thần thánh – Thế Thông
Nỗi niềm đêm Noel – Thế Thông
Ngài đến – Thế Thông
Ngài đến (hợp xướng-đệm đàn) – Thế Thông
Phiên khúc Giáng sinh – Thế Thông
*
MÙA CHAY
*
Ánh mắt yêu thương – Thế Thông & Ánh Tuyết
Chúa dìu con về – Thế Thông
Giọt lệ ăn năn – Thế Thông
Hãy quay trở về – Thế Thông
Kiếp bụi tro – Thế Thông
Khúc biệt ly – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Lìa đường tội lỗi – Thế Thông
Mầu nhiệm Vượt Qua – Thế Thông
Này con đây – Thế Thông
Người con hoang – Thế Thông
Người con hoang (2 bè) – Thế Thông
Người con hoang (4 bè) – Thế Thông
Nhìn lên Thánh giá – Thế Thông
Nhìn lên Thánh giá (2 bè) – Thế Thông
Ôi thập giá – Thế Thông
Tâm sự hoang đàng – Thế Thông
Tự tình sám hối – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Thập giá Canvê – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Thập giá đời Mẹ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Trở về với Cha – Gm. Nguyễn Văn Hòa (hòa âm Thế Thông)
Vui sống tình Cha – Thế Thông
Xin dắt con về – Thế Thông
Yêu nhiều thì được tha nhiều – Thế Thông
*
TUẦN THÁNH
*
Tình yêu cứu độ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Vâng ý Cha – Thế Thông
Vâng ý Cha (3 bè) – Thế Thông
*
MÙA PHỤC SINH
*
Alleluia Chúa đã sống lại – Thế Thông
Ca mừng Chúa lên Trời – Thế Thông
Cho con nhận ra Ngài – Thế Thông
Chúa đã sống lại – Thế Thông
Chúa đã về trời – Thế Thông
Đức Kitô Đấng cứu độ – Thế Thông (MPS)
Hoan ca Phục Sinh – Thế Thông
Hy lễ Phục Sinh – Thế Thông
*
CHÚA KITÔ VUA
*
Chúa thực là Vua – Thế Thông
*
CHÚA THÁNH THẦN
*
Thần khí Chúa – Thế Thông (thơ Từ Linh)
*
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM
*
Bánh hằng sống – Thế Thông (thơ Từ Linh)
*
MÌNH MÁU THÁNH
*
Nhịp bước chiều nay – Thế Thông
*
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
*
Ánh mắt xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Biển tình xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Chúa và con – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Đại dương thương xót – Thế Thông
Đỉnh trời xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Giêsu bờ vai náu nương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Hoa xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Khúc ân tình – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Rợp bóng mây trời – Thế Thông (thơ Từ Linh)
*
ĐỨC MẸ
*
Bên Mẹ Từ Phong – Thế Thông
Bước về Thánh đài – Thế Thông
Cảm tạ Mẹ La Vang – Thế Thông
Cầu cùng Mẹ – Thế Thông
Cầu cùng Mẹ (Mẹ Vô Nhiễm) – Thế Thông
Cung tiến ca – Thế Thông
Cùng Mẹ con kính dâng – Thế Thông
Cùng Mẹ đem bánh cho đời – Thế Thông
Cùng Mẹ ra khơi – Thế Thông
Cùng Mẹ sống lời Chúa – Thế Thông
Cùng về La Vang – Thế Thông
Chiều nhẹ buông – Thế Thông & Khương Huệ
Chiều nhẹ buông (hợp xướng-đệm đàn) – Thế Thông & Khương Huệ
Dâng Mẹ tòa cao – Thế Thông
Dâng nén hương lòng – Thế Thông
Đến bên Mẹ – Thế Thông
Đi giữa vườn hoa – Thế Thông
Đức Mẹ suối an bình – Thế Thông
Đường lên Thiên quốc – Thế Thông
Hãy về với Mẹ – Thế Thông
Hoa Đức Tin – Thế Thông
Hoa khiêm hạ – Thế Thông
Hoa phục vụ – Thế Thông
Hoa từ lòng đất Mẹ – Thế Thông
Hoa thông hiệp – Thế Thông
Hoa thơm dâng Mẹ – Thế Thông
Hoa yêu thương – Thế Thông
Hội hoa dâng Mẹ – Thế Thông (thơ Miên Ly)
Huyền sử 5 sắc hoa – Thế Thông
Hương kinh La Vang – Thế Thông
Hương lòng dâng Mẹ – Thế Thông
Hương tình yêu mến – Thế Thông
Kinh cầu Mẹ Măng Đen – Thế Thông (thơ Lê Đình Bảng)
Kinh Mẫu Nghi cao cả – Thế Thông
Kinh ngợi khen – Thế Thông
Kính chào Đức Nữ Vương – Thế Thông
La Vang 200 năm – Thế Thông
La Vang điệp khúc yêu thương – Thế Thông (thơ Nguyên Hồ)
Lạy Mẹ Vô Nhiễm – Thế Thông
Linh hồn tôi – Thế Thông
Mẹ dưới bóng Chúa Thánh Linh – Thế Thông
Mẹ đau thương – Thế Thông & Khương Huệ & Mai Khôi
Mẹ là bến đợi – Thế Thông
Mẹ ngàn hoa – Thế Thông
Mẹ ơi đoái nhìn – Thế Thông
Mẹ ơi hãy đến – Thế Thông
Mẹ Truyền Tin (3 bè) – Thế Thông
Mẹ Truyền Tin (4 bè) – Thế Thông
Mẹ về Trời – Thế Thông
Mẹ vô nhiễm 1 – Thế Thông
Mẹ vô nhiễm 2 – Thế Thông
Mẹ vô nhiễm 3 – Thế Thông
Mỗi phút có Mẹ – Thế Thông
Một bà tiên – Thế Thông
Một trời La Vang (2 bè) – Thế Thông
Mùa hoa đã về – Thế Thông
Này là muôn hoa – Thế Thông
Nến hồng dâng Mẹ – Thế Thông
Nữ vương Thiên đàng – Thế Thông
Ngài bảo gì con hãy làm theo – Thế Thông
Ngọn nến lung linh – Thế Thông
Ngũ bái 1 – Thế Thông
Ngũ bái 2 – Thế Thông
Ngũ bái 3 – Thế Thông
Ngũ bái 4 – Thế Thông
Ngũ bái 5 – Thế Thông
Ngũ bái 6 – Thế Thông
Sinh nhật Mẹ (1) – Thế Thông
Sinh nhật Mẹ (2) – Thế Thông
Tiến hoa 1 (Tiến Mẹ thiên đình) – Thế Thông
Tiến hoa 2 (Dâng Mẹ tòa cao) – Thế Thông
Tiến hoa 3 (Hoa dâng Mẹ hiền) – Thế Thông
Tiến hoa 4 (Muôn hoa tiến Mẹ) – Thế Thông
Tiến hoa 5 (Hoa dâng Mẹ lành) – Thế Thông
Tiến hoa 6 (Hoa thơm dâng Mẹ) – Thế Thông
Tiến hoa 7 (Huyền sử năm sắc hoa) – Thế Thông
Tiến hoa 8 (Năm sắc hoa tình Mẹ) – Thế Thông
Tiến hoa 9 (Hoa tháng năm) – Thế Thông
Tiến hoa 10 (Mùa hoa đẹp tươi) – Thế Thông
Tình khúc dâng hoa – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Tình Mẹ tình con – Thế Thông
Tình Mẹ tình con – Thế Thông (hòa âm Liên Bình Định)
Tuyệt vời, Người Nữ Thánh Thể – Thế Thông
Tháng hoa đến rồi – Thế Thông
Trầm hương dâng Mẹ – Thế Thông & Khương Huệ
Tri ân tình Mẹ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Trong tình yêu Mẹ – Thế Thông
Trong vòng tay Mẹ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Về bên Mẹ – Thế Thông
*
NGỢI CA ĐỨC MẸ
*
Chuỗi kinh chiều – Thế Thông
Hương kinh dâng Mẹ – Thế Thông
Mẹ Từ Phong – Thế Thông
Thập giá đời Mẹ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Tri ân tình Mẹ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Vì sao lạc bên Mẹ – Thế Thông & Tuấn Kiệt
*
CÁC THÁNH
*
Ai ra đi – Thế Thông
Bài ca Cêcilia – Thế Thông
Bao là hồng ân – Thế Thông
Bao là hồng ân (Thánh Lê Bảo Tịnh) – Thế Thông
Ca khúc Cecilia – Thế Thông (lời Miên Ly)
Ca mừng Các Thánh – Thế Thông (lời Miên Ly)
Cầu xin Cha Thánh – Thế Thông
Con thả lưới – Thế Thông
Con thuyền Phê-rô – Thế Thông (lời Miên Ly)
Cung đàn dâng tiến – Thế Thông (CT)
Cha Thánh Gioan Vianey – Thế Thông
Chào mừng Cecilia – Thế Thông
Dâng hương kính thánh Pampuri – Thế Thông
Đến cùng Giuse – Thế Thông
Đến cùng Giuse (4 bè) – Thế Thông
Giuse, chuyện về Người – Thế Thông
Kính Thánh Phanxicô Xavie – Thế Thông
Micae tổng lãnh Thiên Thần – Thế Thông
Mừng Cha thánh – Thế Thông
Mừng kính Thánh Pio X – Thế Thông
Mừng kính Thánh Vinh Sơn – Thế Thông
Nguyện hiến dâng đời – Thế Thông
Ngựa hồng tung vó – Thế Thông
Tê-rê-sa bông hồng thắm – Thế Thông (lời Miên Ly)
Tê-rê-sa một vì sao nhỏ – Thế Thông
Têrêsa một vì sao nhỏ (4 bè) – Thế Thông
Tình khúc Gioan Thiên Chúa – Thế Thông
Tôn vinh Giuse – Thế Thông
Thánh Giuse bầu cử – Thế Thông
Thánh Giuse cầu bàu – Thế Thông
Thánh Giuse, người vượt màn đêm tăm tối – Thế Thông
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (2 bè) – Thế Thông
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (3 bè đồng giọng) – Thế Thông
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (4 bè) – Thế Thông
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (4 bè piano) – Thế Thông
Thánh Giuse trùm Lựu – Thế Thông
Thánh Martinô – Thế Thông
Thánh nữ Anna – Thế Thông
Thánh Phaolô Hạnh – Thế Thông
Thánh Phaolô tông đồ – Thế Thông
*
CHA MẸ
*
Ơn Cha nghĩa Mẹ – Thế Thông
Tình cha cho con – Thế Thông
*
HIẾU KÍNH MẸ CHA
*
Nhớ mẹ – Thế Thông
*
TẬN HIẾN
*
Alleluia nếu ai yêu Thầy – Thế Thông
Bàn Thánh hồi tưởng – Thế Thông (lời Miên Ly)
Chúa đã vì yêu – Thế Thông
Chúa đã vì yêu (hòa âm) – Thế Thông
Đất mới – Thế Thông
Đây vị Thượng tế – Thế Thông (TH)
Linh mục: Khí cụ bình an – Thế Thông
Linh mục người mục tử thời đại – Thế Thông
Miễn là Đức Kitô được truyền rao – Thế Thông
Mọi sự của con là của Chúa – Thế Thông
Một đời theo Chúa – Thế Thông
Một lần dâng hiến – Thế Thông
Sóng Tin Mừng – Thế Thông
Tiếng gọi tình yêu – Thế Thông (lời Miên Ly)
Tình ca dâng hiến – Thế Thông (lời Miên Ly)
Tình thương của Chúa (3 bè) – Thế Thông
Tôi biết tôi đã tin vào ai – Thế Thông
Thánh ý Ngài – Thế Thông
Thánh ý Ngài (3 bè) – Thế Thông
Thánh ý Ngài (nhạc nền) – Thế Thông
Xin thánh hiến con – Thế Thông (thơ Miên Ly)
*
HÔN PHỐI
*
Diệu ca – Thế Thông (lời Miên Ly)
Hương tình Cana – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Lễ dâng cuộc đời – Thế Thông
Lễ dâng tình hồng – Thế Thông
Một tình yêu – Thế Thông
Nguyện từ đền thánh – Thế Thông
Phú thay – Thế Thông
Tình yêu trao tay – Thế Thông
Trái tình đã chín – Thế Thông
*
BẢO VỆ SỰ SỐNG
*
Nỗi lòng thai nhi – Thế Thông
*
CẦU HỒN
*
Đời sống trần gian – Thế Thông
Đừng quên tôi nhé – Thế Thông
Hướng lên Quê Trời – Thế Thông
Kiếp bụi tro – Thế Thông
Kinh đêm – Thế Thông
Lời cầu – Thế Thông
Lời cầu 2 – Thế Thông
Từ vực sâu – Thế Thông
Từ vực sâu 2 – Thế Thông
Vực sâu buồn đau – Thế Thông
*
THÁNH CA TIN MỪNG
*
Ephata con mở ra – Thế Thông (thơ Từ Linh)
*
THÁNH VỊNH
*
Tình thương của Chúa – Thế Thông
Xin tỏ lòng từ bi – Gm. Nguyễn Văn Hòa (hòa âm Thế Thông)
*
THÁNH CA TẠ ƠN
*
Dâng lời tạ ơn – Thế Thông
*
TRUYỀN GIÁO
*
Đồng hành dấn thân – Thế Thông
Rao giảng Tin Mừng – Nguyễn Văn Hòa (hòa âm Thế Thông)
Tin vui đền vàng – Thế Thông
*
THÁNH CA VÀO ĐỜI
*
Một đời đi mãi – Thế Thông
Tình đã đến – Thế Thông
*
NHẠC SINH HOẠT ĐOÀN THỂ
*
Bài ca cao niên – Thế Thông (lời Nguyễn Văn Hưng)
Bài ca Tông đồ – Thế Thông (lời Nguyễn Văn Hưng)
Dân Chúa tạ ơn – Thế Thông
Giáo lý viên ca – Thế Thông
Giờ phút biệ ly – Thế Thông
Ở trong tình yêu Thầy – Thế Thông
Tâm ca Gia trưởng – Thế Thông
Tâm ca Hiền mẫu – Thế Thông
Tâm ca tuổi trẻ – Thế Thông
Tâm ca Thiếu nhi – Thế Thông
Tình trời đất – Thế Thông
Vui lên loan báo Tin Mừng – Thế Thông
*
NHẠC GIỚI TRẺ
*
Cho đi – Thế Thông
Quyết đi theo Ngài – Thế Thông
Quyết đi theo Ngài (2 bè) – Thế Thông
Quyết đi theo Ngài (4 bè) – Thế Thông
Tiếng hát bay xa – Thế Thông
*
THIẾU NHI
*
Đáp ca Trung thu – Thế Thông
Ông trăng thu – Thế Thông
Trăng thu – Thế Thông
*
NHẠC NOEL
*
Noel tình người – Thế Thông
*
XUÂN
*
Cung chúc tân xuân – Thế Thông
Chúa chính là mùa xuân – Thế Thông
Chúa chính là mùa xuân (2 bè) – Thế Thông
Chúa là mùa xuân – Thế Thông
Chúa xuân – Thế Thông
Dâng lên Chúa Xuân – Thế Thông
Hương lòng ngày xuân – Thế Thông
Lễ dâng mùa xuân – Thế Thông
Năm hết Tết đến – Thế Thông
Nắng xuân – Thế Thông
Rạng ngời sắc xuân – Thế Thông
Xuân thì thầm – Thế Thông & Thảo Duy
Xuân yêu đời – Thế Thông
*
THỂ LOẠI THÁNH CA PHỤNG VỤ KHÁC
*
Khúc biệt ly – Thế Thông (thơ Từ Linh)
*

__________________________

Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc

*
*
Tâm ca gia trưởng – Thế Thông (NSHĐT)
Tâm ca hiền mẫu – Thế Thông (NSHĐT)
Tâm ca tuổi trẻ – Thế Thông (NSHĐT)
Tâm sự hoang đàng (bè) – Thế Thông (MC)
Têrêsa bông hồng thắm – Thế Thông (CT)
Têrêsa một vì sao nhỏ – Thế Thông (CT)
Têrêsa một vì sao nhỏ (4 bè) – Thế Thông (CT)
Tiến bước về nhà Cha – Thế Thông (NL)
Tiến hoa 1 (Tiến Mẹ Thiên đình) – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến hoa 2 (Dâng Mẹ tòa cao) – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến hoa 3 (Hoa dâng Mẹ hiền) – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến hoa 4 (Muôn hoa tiến Mẹ) – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến Hoa 5 (Hoa dâng Mẹ lành) – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến hoa 6 (Hoa thơm dâng Mẹ) – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến hoa 7 – Huyền sử năm sắc hoa – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến hoa 8 (Năm sắc hoa tình Mẹ) – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến hoa 9 (Hoa tháng năm) – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến hoa 10 (Mùa hoa đẹp tươi) – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến vào Thánh Cung – Thế Thông & Đình Diễn (NL)

*
Về bên Mẹ – Thế Thông (ĐM)
*
Vì họ, con nguyện thánh hiến đời con – Thế Thông (TH)
Viên ngọc quý – Thế Thông (CN.HL)
Vinh danh Thiên Chúa (Bộ lễ Marias Stella) – Thế Thông (BL.KN)
*
Vỗ tay đi nào – Thế Thông (CN.HL)
*
Vực sâu buồn đau – Thế Thông (CH)
Vui lên loan báo Tin Mừng – Thế Thông (NSHĐT)
Vững bước theo Ngài – Thế Thông Tuấn Kiệt (TH)
Vườn nho của Chúa – Thế Thông (CN.HL)
Xin đoái nhìn – Thế Thông (CH)
Xin đổ sương mai ( bè)- Thế Thông (MV)
Xin đổ sương mai (Orchestre) – Thế Thông (MV)
Xin giữ gìn con – Thế Thông (CH)
Xin là khúc hát mới (4 bè) – Thế Thông (CN.HL)
Xin mưa hoa hồng – Thế Thông (CT)
Xin nghe tiếng con – Thế Thông (CH)
Xin xót thương – Thế Thông (CH)
Xuân thì thầm – Thế Thông (X)
Xức dầu trên đầu (Tận hiến)

Advertisement

7 thoughts on “Nhạc sĩ Thế Thông – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s