Nhạc sĩ Thái Nguyên (Lm.) – Thánh Ca Tin Mừng (Pdf.)

MÙA VỌNG – GIÁNG SINH
+
Chúa Nhật 1A Mùa VọngHãy Tỉnh Thức (Mt. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Dọn Đường Đón Chúa (Mt. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Niềm Vui Ơn Cứu Độ (Mt. 11) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Dám Ra Khỏi Mình (Mt. 1) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Sống Tỉnh Thức Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Chân Thành Sám Hối Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Người Làm Chứng Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Chúa Đã Làm Người Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Hãy Dọn Đường Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Chân Thành Sám Hối Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Niềm Vui Lên Đường Lời bài hát
+
Lễ Thánh GiaĐời Sống Thánh Gia (Mt. 2) Lời bài hát
Lễ Hiển LinhNiềm Tin Lên Đường (Mt. 2) Lời bài hát
+
MÙA CHAY – PHỤC SINH
+
Thứ Tư Lễ TroĐến Với Chúa (Mt. 6) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa ChayCám Dỗ Trong Đời (Mt. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Xin Biến Đổi Con (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Cho Con Nhận Biết (Ga. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Thông Sáng Hay Mù Tối Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Niềm Vui Sự Sống (Ga. 11) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Cám Dỗ Nào.. Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Biến Đổi Đời Con Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thanh Tẩy Đền Thờ Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Chúa Yêu Thế Gian Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Hạt Lúa Vùi Chôn Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Cám Dỗ Trong Đời (Lc. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Biến Hình Đổi Dạng (Lc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Ăn Năn Tội Mình (Lc. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Con Nay Trở Về Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Chúa Luôn Tha Thứ (Ga. 8) Lời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ Lá (Bài Thương Khó)Chúa Đã Hiến Mình Lời bài hát
Nghi Thức Rửa ChânKhiêm Nhu Phục Vụ Lời bài hát
Thứ Năm Tuần ThánhĐiều Răn Mới Lời bài hát
Kính Thờ Thánh Giá ChúaTrên Cây Thập Giá Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhYêu Như Chúa Yêu Lời bài hát
Đêm Vọng Phục Sinh ATin Mừng Phục Sinh 1 Lời bài hát
Đêm Vọng Phục Sinh BTin Mừng Phục Sinh 2 Lời bài hát
Đêm Vọng Phục Sinh CTin Mừng Phục Sinh 3 Lời bài hát
+
Chúa Nhật Phục Sinh Vì Chúa Đã Phục Sinh (Ga. 20) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A.B.C Phục Sinh Niềm Vui Phục Sinh (Ga. 20) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Xin Chúa Ở Lại (Lc. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Mục Tử Nhân Lành (Ga. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Thiên Chúa Trong Đức Kitô (Ga. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Sự Sống Mới (Ga. 14) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Là Chứng Nhân Lời bài hát
Chúa Nhật 4B. Phục Sinh Mục Tử Nhân Lành Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Ở Lại Trong Thầy Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Tình Nào Lớn Hơn Lời bài hát
+
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Một Tình Yêu Mến Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Mục Tử Nhân Lành Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Điều Răn Mới Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Chúa Trong Lòng Con Lời bài hát
+
Lễ Chúa Thăng ThiênChúa Về Trời  Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống AXin Thánh Thần Đến Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống BThần Khí Sự Sống Và Tình Yêu Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống CNguồn Lực Thánh Thần Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN
*
Chúa Nhật 1A Thường Niên Ngỡ Ngàng Nhận Ra (Mt. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên Cho Con Thấy Chúa (Ga. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Hãy Sám Hối (Mt. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Bát Phúc (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên Là Muối, Là Ánh Sáng Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Xin Biến Đổi Con (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Trọn Lành Như Cha (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Tin Chúa Quan Phòng Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Tình Yêu Trong Hành Động Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Điều Chúa Muốn Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Thế Giới Hôm Nay (Mt.9) Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Đừng Sợ! (Mt. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Vác Thập Giá Mình (Mt. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Chúa Cất Tiếng Mời (Mt. 11) Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Hạt Giống Lời Chúa (Mt. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Lúa Với Cỏ Lùng (Mt. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Nước Trời Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên Hãy Cho Họ Ăn Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên Hãy Vững Tâm Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Lòng Tin Lớn Lao Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên Tuyên Xưng Đức Kitô Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên Vác Thập Giá Mình Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên Sửa Lỗi Cho Nhau Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên Hết Lòng Tha Thứ Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên Thiên Chúa Công Bình Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Tình Yêu Trong Hành Động Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên Viên Đá Góc Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên Chúa Đã Mời Gọi Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Trả Về Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Bài Ca Yêu Thương Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên Là Anh Em Với Nhau Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Nếu Mai Chúa Đến Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên Chúa Đã Trao Phó Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên Ngày Chúa Đến Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Thường Niên Ngỡ Ngàng Nhận Ra Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Hãy Đến Mà Xem Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Hãy Theo Ta  Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Lời Ngài  Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Một Mình Với Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Đón Nhận Tha Nhân Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Duy Nơi Ngài Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Chúa Là Niềm Vui Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Ngày Của Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Thánh Ý Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Nước Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Biển Đời Giông Tố Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Một Lòng Tin Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Cần Ra Khỏi Mình Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Người Được Sai Đi (Mc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Nghỉ Ngơi Bên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Hãy Cho Họ Ăn Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Bánh Trường Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Của Ăn Muôn Đời  Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Lương Thực Trường Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Con Biết Theo Ai Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Từ Trái Tim Con Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Xin Chúa Dùng Con Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Thầy Là Ai?  Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Tâm Tình Yêu Mến Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Có Biết Bao Điều  Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Đối Với Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Chúa Buồn… Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Muốn Làm Lớn Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Xin Thương Xót Con Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Điều Răn Trọng Nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Với Chúa Với Người Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Lúa Với Cỏ Lùng Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Giêsu, Vua Tình Yêu Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Thường Niên Ngỡ Ngàng Nhận Ra (Lc. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Chúa Đến Cho Đời (Ga. 2) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Hồng Ân Cứu Độ (Lc. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên Khó Tin Chúa (Lc. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên Vâng Lời Thầy (Lc. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên Hạnh Phúc Đời Con (Lc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên Một Đời Như Chúa (Lc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Nhìn Lại Chính Mình (Lc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên Con Không Đáng (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên Chúa Chạnh Lòng Thương (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Vì Đã Yêu Nhiều (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Thầy Là Đức Kitô (Lc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Con Đường Giêsu (Lc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Người Được Sai Đi (Lc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên Tình Con Dâng Chúa (Lc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Chỉ Có Một Điều Cần (Lc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Cứ Xin Sẽ Được (Lc. 11) Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Chẳng Còn Lại Gì (Lc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Trung Tín Đợi Chờ (Lc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Ngọn Lửa Tình Yêu (Lc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Qua Cửa Hẹp (Lc. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Sống Khiêm Nhường (Lc. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Dấn Bước Theo Ngài (Lc. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Con Nay Trở Về (Lc. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Sống Trung Tín (Lc. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Hướng Đến Tha Nhân (Lc. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Làm Điều Phải Làm (Lc. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Lòng Biết Ơn (Lc. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Cầu Nguyện Luôn (Lc. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Xin Chúa Xót Thương (Lc. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Đón Nhận Chúa (Lc. 19) Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên Niềm Vui Sự Sống (Lc. 20) Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên Bền Đỗ Đến Cùng (Lc. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên Giêsu, Vua Tình Yêu Lời bài hát
+
LỄ TRỌNG
+
Lễ Chúa Ba Ngôi AMầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi BTin Yêu Chúa Ba Ngôi Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi CSuối Nguồn Tình Yêu Lời bài hát
Lễ Các Đẳng Linh HồnTrước Nhan Ngài Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam NữĐâu Chỉ Là.. Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam Nữ Bát Phúc
Lễ Đức Mẹ Lên TrờiMagnificat Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa Kitô ALương Thực Trường Sinh Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa Kitô BBí Tích Tình Yêu Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa Kitô CHãy Cho Họ Ăn Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ANguồn Tin Yêu Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu BLòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu CTrái Tim Rực Cháy  Lời bài hát
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy GiảChúa Đã Gọi Tôi Lời bài hát
Lễ Thánh Phêrô & PhaolôTuyên Xưng Đức Kitô Lời bài hát
Mồng 1 Tết Tin Chúa Quan Phòng Lời bài hát
Mồng 2 Tết Thắp Nén Hương Lòng Lời bài hát
Mồng 3 Tết Ví Như… Lời bài hát
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s