Nhạc sĩ Viết Chung – Thánh Vịnh Đáp Ca (Pdf.)

MÙA VỌNG – GIÁNG SINH
Chúa Nhật 1A Mùa VọngTrẩy lên đền thánh (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa VọngThành đô hỡi (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa VọngChúng ta sẽ tiến vào (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngSự công chính (Tv. 71)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngTriều đại Người (Tv. 71)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngXin Chúa ngự đến (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngXin Chúa đến cứu độ (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa VọngChúa ngự đến (Tv. 23)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa VọngXin hồi phục (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa VọngĐấng chăn dắt Israel (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngXin tỏ ra (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngƠn cứu độ gần đến (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa VọngLinh hồn tôi nhảy mừng (Lc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngCon ca tụng (Tv. 88)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngTình thương của Chúa (Tv. 88)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa VọngĐường nẻo Chúa -1 (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa VọngĐường nẻo Chúa -2 (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa VọngXin chỉ dậy (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa VọngCon nâng hồn lên (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngÔi lạ lùng (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngVĩ đại thay (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngNào reo vui (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngNào reo vui 2 (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngChúa trời hiển trị (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngNguyện thánh nhan (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngPhục hồi dân Chúa (Tv. 79)Lời bài hát
+
Giáng sinh lễ vọngCa ngợi tình thương (Tv. 88)Lời bài hát
Giáng sinh lễ vọngÂn nghĩa Chúa (Tv. 88)Lời bài hát
Giáng sinh lễ đêmĐấng cứu độ (Tv. 95)Lời bài hát
Giáng sinh lễ đêmĐấng cứu độ 2 (Tv. 95)Lời bài hát
Giáng sinh lễ rạng đôngÁnh sáng rực rỡ (Tv. 96)Lời bài hát
Giáng sinh lễ rạng đôngÁnh sáng bừng lên (Tv. 96)Lời bài hát
Giáng sinh lễ ngàyKhắp cõi dất (Tv. 97)Lời bài hát
Giáng sinh lễ ngàyKhắp nơi (Tv. 97)Lời bài hát
Giáng sinh lễ ngàyKhắp nơi 2 (Tv. 97)Lời bài hát
+
Lễ thánh giaAi kính sợ (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ thánh giaHạnh phúc thay (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ thánh giaPhúc đức thay (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ hiển linhKhắp muôn dân 1 (Tv. 71)Lời bài hát
Lễ hiển linhKhắp muôn dân 2 (Tv. 71)Lời bài hát
Lễ hiển linhKhắp muôn dân 3 (Tv. 71)Lời bài hát
Lễ Mẹ Thiên ChúaÁnh tôn nhan (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 sau giáng sinhNgôi lời (Tv. 147)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 sau giáng sinhNgôi lời đã làm người (Tv. 147)Lời bài hát
+
MÙA CHAY – PHỤC SINH
Thứ Tư Lễ TroChúng con đắc tội (Tv. 50)Lời bài hát
– – –Xin xót thương con (Tv. 50)Lời bài hát
– – –Nguyện cầu Chúa thương (Tv. 50)Lời bài hát
++
Chúa Nhật 1A Mùa ChayHối lỗi (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayTin cậy nơi Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
– – –Hằng hy vọng (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayƯớc chi hôm nay (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayChính Chúa chiên (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayChúa luôn từ ái (Tv. 129)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa ChayĐường lối của Chúa (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa ChayTôi sẽ bước đi (Tv. 115)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa ChayLời trường sinh (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa ChayNếu lòng ta quên (Tv. 136)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa ChayXin tái tạo (Tv. 50)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa ChayLúc ngặt nghèo (Tv. 90)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa ChayTrong lúc gian nan (Tv. 90)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayCúi xin Ngài (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayNguồn ánh sáng (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa ChayĐấng nhân hậu (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayHãy nghiệm xem (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayThật lớn lao (Tv. 125)Lời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ LáSao Ngài nỡ bỏ tôi (Tv. 21)Lời bài hát
Lạy Chúa con thờ (Tv. 21)Lời bài hát
Lễ DầuCa ngợi tình Chúa (Tv. 88)Lời bài hát
Lễ Tiệc LyTa được thông phần (Tv. 115)Lời bài hát
Khi nâng chén 1 (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhCon phó dâng (Tv. 30)Lời bài hát
– – –Con phó dâng 2 (Tv. 30)Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 1Xin Chúa sai Thánh Thần (Tv. 103)Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 2Con vẫn trông cậy (Tv. 15)Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 3Đấng lẫm liệt (Xh. 15)Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 4Xin tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 5Uống tận nguồn (Is. 12)Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 6Chỉ nơi Chúa (Tv. 18b)Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 7Tìm về mạch suối (Tv. 41)Lời bài hát
Đáp ca sau Thánh ThưNào cảm tạ (Tv. 117)Lời bài hát
___Kỳ công tay Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục SinhTụng ca nguồn nướcLời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục SinhĐiệp ca dòng nước cứu độLời bài hát
+
Chúa Nhật Phục sinh Đây là ngày 1 (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật Phục sinh Đây là ngày 2 (Tv. 117)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục sinhChúa vẫn trọn tình (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục sinhCảm tạ Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục sinhChúa sẽ dạy con (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục sinhChúa chăn giữ (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục sinhHy vọng nơi Ngài (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục sinhCả thế giới (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục sinhToàn thể đất nước (Tv. 65)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục sinhXin cảm tạ (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục sinhNào cảm tạ Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục sinhChúng con cầu mong (Tv. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục sinhXin cho con thấy (Tv. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục sinhTảng đá góc tường (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục sinhViên đá thợ xây (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục sinhGiữa đại hội (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục sinhTri ân Ngài (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục sinhƠn Chúa cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục sinhƠn Ngài cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 3C Phục sinhTán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục sinhTâu thánh thượng (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục sinhMuôn lạy Chúa (Tv. 66)Lời bài hát
+
Chúa nhật thăng thiênChúa ngự lên (Tv. 46)Lời bài hát
Chúa nhật thăng thiênChúa lên trời (Tv. 46)Lời bài hát
Chúa nhật thăng thiênChúa lên trời 2 (Tv. 46)Lời bài hát
Chúa nhật hiện xuốngXin sai thần linh (Tv. 103)Lời bài hát
Chúa nhật hiện xuốngXin thần khí (Tv. 103)Lời bài hát
Chúa nhật hiện xuốngXin cử thần linh (Tv. 103)Lời bài hát
Chúa nhật hiện xuốngThần linh Chúa (Tv. 103)Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN
Chúa nhật 1A Thường niênPhúc lành (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa nhật 1A Thường niênPhúc lành và bình an (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa nhật 2A Thường niênNày con đến (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa nhật 4A Thường niênTâm hồn khó nghèo (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa nhật 5A Thường niênTấm gương trong (Tv. 111)Lời bài hát
Chúa nhật 5A Thường niênNgay trong noi u tối (Tv. 111)Lời bài hát
Chúa nhật 10A Thường niênChúa luôn từ ái (Tv. 129)Lời bài hát
Chúa nhật 13A Thường niênTôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Lời bài hát
Chúa nhật 16A Thường niênVì Chúa nhân hậu (Tv. 85)Lời bài hát
Chúa nhật 18A Thường niênChúa mở rộng tay (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa nhật 20A Thường niênChư dân ca tụng (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa nhật 22A Thường niênLinh hồn tôi khao khát (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa nhật 23A Thường niênNgày hôm nay (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa nhật 24A Thường niênĐấng từ bi (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa nhật 25A Thường niênChúa gần gũi (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa nhật 27A Thường niênVườn nho của Chúa (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa nhật 28A Thường niênTôi sẽ ở (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa nhật 29A Thường niên Hãy dâng Chúa (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa nhật 30A Thường niên Chúa là sức mạnh (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa nhật 30A Thường niên Sức mạnh của tôi (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa nhật 31A Thường niên Kề bên lòng Chúa (Tv. 130)Lời bài hát
Chúa nhật 32A Thường niênKhao khát (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa nhật 32A Thường niênKhao khát 4 bè (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa nhật 33A Thường niênNgười gieo hạt giống (Tv. 123)Lời bài hát
Chúa nhật 34A Thường niênTôi nào thiếu gì (Tv. 22)Lời bài hát
+++
Chúa nhật 1B Thường niênPhúc lành và bình an (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa nhật 2B Thường niênNày con đến (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa nhật 4B Thường niênĐừng cứng lòng (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa nhật 4B Thường niênNào hãy nghe (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa nhật 4B Thường niênTa đừng cứng lòng (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa nhật 5B Thường niênNào ca tụng (Tv. 146)Lời bài hát
Chúa nhật 6B Thường niênTình Chúa chở che (Tv. 31)Lời bài hát
Chúa nhật 7B Thường niênXin tha phạt (Tv. 40)Lời bài hát
Chúa nhật 8B Thường niênChúa nhân hậu (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa nhật 10B Thường niênChúa luôn từ ái (Tv. 129)Lời bài hát
Chúa nhật 11B Thường niênPhúc thay được tạ ơn (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa nhật 12B Thường niênChúa trọn tình thương (Tv. 106)Lời bài hát
Chúa nhật 12B Thường niênHãy vui sướng (Tv. 106) Lời bài hát
Chúa nhật 13B Thường niênCon tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa nhật 14B Thường niênHướng nhìn lên Chúa (Tv. 122) Lời bài hát
Chúa nhật 14B Thường niênMắt chúng con (Tv. 122)Lời bài hát
Chúa nhật 15 Thường niênXin tỏ ra (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa nhật 16B Thường niênCó Chúa chăn (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa nhật 16B Thường niênCó Chúa chăn giữ (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa nhật 16B Thường niênMục tử ca (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa nhật 17B Thường niênChúa rộng tay (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa nhật 18B Thường niênBánh bởi trời (Tv. 77) Lời bài hát
Chúa nhật 18B Thường niênChúa nuôi dân (Tv. 77) Lời bài hát
Chúa nhật 18B Thường niênĐiều chúng tôi biết (Tv. 77)Lời bài hát
Chúa nhật 19B Thường niênChúa ngọt ngào (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa nhật 20B Thường niênHãy nghiệm xem (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa nhật 20B Thường niênChúa tốt lành (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa nhật 21B Thường niênChúa thánh thiện (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa nhật 22B Thường niênAl được vào (Tv. 14)Lời bài hát
Chúa nhật 22B Thường niênTrong nhà Chúa (Tv. 14)Lời bài hát
Chúa nhật 23B Thường niênHồn ta hỡi (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa nhật 24B Thường niênTôi sẽ bước đi (Tv. 114)Lời bài hát
Chúa nhật 25B Thường niênChính Ngài nắm giữ (Tv. 53)Lời bài hát
Chúa nhật 26B Thường niênGiới luật Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa nhật 27B Thường niênChúa ban ơn (Tv. 127)Lời bài hát
Chúa nhật 27B Thường niênChúa chúc phúc (Tv. 127)Lời bài hát
Chúa nhật 28B Thường niênNo say tình Chúa (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa nhật 29B Thường niênChúng con tin cậy (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa nhật 29B Thường niênHồng ân cứu rỗi (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa nhật 31B Thường niênSức mạnh của con (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa nhật 32B Thường niênCa tụng Chúa (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa nhật 33B Thường niênMùa gặt mai sau (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa nhật 34B Thường niênChúa hiển trị 1 (Tv. 92)Lời bài hát
Chúa nhật 34B Thường niênChúa hiển trị 2 (Tv. 92)Lời bài hát
+
Chúa nhật 4C Thường niênCon sẽ loan truyền (Tv. 70)Lời bài hát
Chúa nhật 4C Thường niênMiệng con sẽ loan truyền (Tv. 70)Lời bài hát
Chúa nhật 6C Thường niênĐặt niềm tin cậy (Tv. 1)Lời bài hát
Chúa nhật 7C Thường niênChúa là đấng từ bi (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa nhật 8C Thường niênThật thiện hảo (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa nhật 9C Thường niênHãy đi rao giảng (Tv. 116)Lời bài hát
Chúa nhật 10C Thường niênTôi ca tụng Chúa (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa nhật 12C Thường niênLạy Thiên Chúa con thờ (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa nhật 13C Thường niênGia nghiệp của con (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa nhật 14C Thường niênNào tung hô (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa nhật 15C Thường niênHỡi những ai nghèo khổ (Tv. 68)Lời bài hát
Chúa nhật 17C Thường niênCon khẩn cầu (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa nhật 17C Thường niênKhi tôi kêu cầu (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa nhật 18C Thường niênChớ cứng đầu (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa nhật 19C Thường niênDân tộc Chúa chọn (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa nhật 20C Thường niênXin Ngài mau đến (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa nhật 21C Thường niênHãy đi (Tv. 116)Lời bài hát
Chúa nhật 22C Thường niênVì yêu thương (Tv. 67)Lời bài hát
Chúa nhật 23C Thường niênQua muôn thế hệ (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa nhật 23C Thường niênChốn con nương nhờ (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa nhật 24C Thường niênTôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa nhật 25C Thường niên Nào ta ca ngợi (Tv. 112)Lời bài hát
Chúa nhật 26C Thường niên Hãy ca tụng (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa nhật 27C Thường niênHãy nghe lời Chúa (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa nhật 28C Thường niênChúa biểu dương (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa nhật 29C Thường niênƠn phù trợ (Tv. 120)Lời bài hát
Chúa nhật 30C Thường niênKẻ hèn kêu lên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa nhật 31C Thường niênMuôn thuở muôn đời (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa nhật 32C Thường niênThức giấc (Tv. 16)Lời bài hát
Chúa nhật 33C Thường niênAi nghẹn ngào (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa nhật 34C Thường niênTrẩy lên đền thánh (Tv. 121)Lời bài hát
+
Chúa Ba Ngôi – AChúa đáng ca ngợi (Dn. 3)Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – BCơ nghiệp Chúa Trời (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – BThật hạnh phúc (Tv. 32)Lời bài hát
Thánh Thể – AChúc tụng ngợi ca (Tv. 147)Lời bài hát
Thánh Thể – AGiêrusalem mới (Tv. 147)Lời bài hát
Thánh Thể – BCon nâng chén 1 (Tv. 115)Lời bài hát
Thánh Thể – BCon nâng chén 2 (Tv. 115)Lời bài hát
Thánh Thể – CCon là Thương tế (Tv. 109)Lời bài hát
Thánh Thể – CMuôn đời con sẽ là Thượng tế (Tv. 109)Lời bài hát
Thánh tâm – AÂn tình thiên thu (Tv. 102)Lời bài hát
Thánh tâm – AÂn tình Chúa thiên thu (Tv. 102)Lời bài hát
Thánh tâm – BHãy hân hoan (Is. 12)Lời bài hát
Thánh tâm – CChúa chiên lành (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa hiển dungĐấng tối cao (Tv. 96)Lời bài hát
+
Truyền tinNày con đến (Tv. 39)Lời bài hát
Mẹ Thiên ChúaÁnh tôn nhan (Tv. 66)Lời bài hát
Mẹ Thiên ChúaXin chúc lành (Tv. 66)Lời bài hát
Dâng Chúa vào đền thờVua vinh hiển (Tv. 23)Lời bài hát
Lễ vọng Mẹ lên trờiCung nghinh Chúa (Tv. 131)Lời bài hát
Lễ vọng Mẹ lên trờiHòm bia thánh (Tv. 131)Lời bài hát
Lễ chính Mẹ lên trờiNữ hoàng bên hữu (Tv. 44)Lời bài hát
Lễ chính Mẹ lên trờiNữ hoàng bên hữu 2 (Tv. 44)Lời bài hát
Lễ chính Mẹ lên trờiThưa nữ hoàng (Tv. 44)Lời bài hát
Lễ mân côiLạy trinh nữ (Lc. 1)Lời bài hát
Lễ mân côiTrinh nữ Maria (Lc. 1)Lời bài hát
Lễ mân côiLạy đức trinh nữ (Lc. 1)Lời bài hát
Linh hồn tôi nhảy mừngTin Mừng Luca 1Lời bài hát
Đức Mẹ vô nhiễmMừng Chúa (Tv. 70)Lời bài hát
Đức Mẹ vô nhiễmHát lên (Tv. 97)Lời bài hát
Thưa nương tửThánh Vịnh 44Lời bài hát
+
Lễ các thánhChúa làm chủ (Tv. 23)Lời bài hát
Lễ các thánhĐây dòng dõi (Tv. 23)Lời bài hát
Lễ các thánhNhững kẻ tìm Chúa (Tv. 23)Lời bài hát
Lễ các thánhNhững người tìm Chúa (Tv. 23)Lời bài hát
Các tổng lãnh thiên thầnTôi đàn ca (Tv. 137)Lời bài hát
Thánh GiuseDòng dõi người công chính (Tv. 88)Lời bài hát
Thánh GiuseDòng dõi người công chính 2 (Tv. 88)Lời bài hát
Giuse lao độngXin củng cố gia nghiệp (Tv. 89)Lời bài hát
Lễ ca thánh Giuse lao độngThánh Vịnh 127Lời bài hát
Lễ vọng SN Thánh Gioan tẩy giảTừ trong lòng mẫu thân (Tv. 70)Lời bài hát
Lễ chính SN Thánh Gioan tẩy giảCách lạ lùng (Tv. 138)Lời bài hát
Lễ chính SN Thánh Gioan tẩy giảTôi ca ngợi Chúa (Tv. 138)Lời bài hát
Lễ vọng Phê rô Phao lôTiếng các Ngài (Tv. 18)Lời bài hát
Lễ chính Phê rô Phao lôChúa hằng chở che (Tv. 33)Lời bài hát
Lễ chính Phê rô Phao lôChúa giải thoát tôi (Tv. 33)Lời bài hát
Lễ chính Phê rô Phao lôChúa đã giải thoát (Tv. 33)Lời bài hát
Thánh Anrê tông đồTiếng các Ngài (Tv. 18)Lời bài hát
Thánh Phanxico SavieHãy đi (Tv. 95)Lời bài hát
Thánh nữ Têrêsa Hài đồngXin Chúa giữ gìn (Tv. 130)Lời bài hát
+
Lễ các linh hồnTôi vững vàng (Tv. 26)Lời bài hát
Lễ các linh hồnAi trông cậy (Tv. 26)Lời bài hát
Lễ các linh hồnHồn con khao khát (Tv. 26)Lời bài hát
Lễ các linh hồnNhư nai rừng (Tv. 26)Lời bài hát
+++
Trung Thu Đến muôn đời (Tv. 135)Lời bài hát
Giao ThừaƠn phù trợ (Tv. 120)Lời bài hát
Tân NiênNào ký thác (Tv. 36)Lời bài hát
Mùng Hai TếtNgười kính sợ Chúa (Tv. 127)Lời bài hát
Mùng Ba TếtChúa cao vời (Tv. 103)Lời bài hát
+
Có Chúa chăn giữThánh Vịnh 22Lời bài hát
Chớ cứng đầuThánh Vịnh 94Lời bài hát
Chúa là chủ trái đấtThánh Vịnh 23Lời bài hát
Chúa luôn ở bênThánh Vịnh 33Lời bài hát
Chúa ở cùng chúng taThánh Vịnh 45Lời bài hát
Đấng giải thoát tôiThánh Vịnh 69Lời bài hát
Đấng nhân hậuThánh Vịnh 102Lời bài hát
Giàu sang va vinh quang1. Chron 29Lời bài hát
Hãy ca mừng ChúaThánh Vịnh 97Lời bài hát
Hãy ca tụngThánh Vịnh 104Lời bài hát
Hãy đến reo mừngThánh Vịnh 94Lời bài hát
Khi Chúa gia ânThánh Vịnh 105Lời bài hát
Nào hãy đếnThánh Vịnh 99Lời bài hát
Nơi lòng bao dungThánh Vịnh 125Lời bài hát
Ngài đã giải thoátThánh Vịnh 29Lời bài hát
Như nai rừngThánh Vịnh 41Lời bài hát
Phán quyết của ChúaThánh Vịnh 18bLời bài hát
Phúc thay người kính sợ ChúaThánh Vịnh 127Lời bài hát
Sự sáng của NgườiThánh Vịnh 111Lời bài hát
Tìm kiếm ChúaThánh Vịnh 94Lời bài hát
Tôi vững vàng tin tưởngThánh Vịnh 26Lời bài hát
Tôi vững vàng tin tưởng 4 bèThánh Vịnh 26Lời bài hát
Tới muôn đờiThánh Vịnh 104Lời bài hát
Thương nhớ đến tôiThánh Vịnh 105Lời bài hát
Triều đại công chínhThánh Vịnh 117Lời bài hát
Trời xanh tường thuậtThánh Vịnh 18Lời bài hát
Xin bảo toàn conThánh Vịnh 15Lời bài hát

___________________________________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Viết Chung.

Thánh Vịnh Đáp Ca – Theo Nhạc sĩ.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s