Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) (Theo Chủ đề) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.).

THEO THÁNH LỄ.
*
Bộ lễ Ca lên đi 1Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bát hát
Bộ lễ Ca lên đi 2Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bát hát
Bộ lễ Ca lên đi 3Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bát hát
Bộ lễ Ca lên đi 4Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bát hát
Bộ lễ Ca lên đi 5Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bát hát
+++
Ai cho hồn conNhập Lễ Lời bát hát
Ai mong tìm ChúaNhập Lễ Lời bát hát .
Ai sẽ cho con (Tv. 54)Nhập Lễ Lời bát hát
Ai vào nơi cung thánhNhập Lễ Lời bát hát .
Ca lên đi. 1Nhập Lễ Lời bát hát
Ca lên đi. 2Nhập Lễ Lời bát hát
Ca lên đi. 3Nhập Lễ Lời bát hát
Ca lên đi. 4Nhập Lễ Lời bát hát
Ca lên đi. 5Nhập Lễ Lời bát hát .
Ca lên đi. 6Nhập Lễ Lời bát hát .
Ca lên đi. 7Nhập Lễ Lời bát hát
Ca lên đi. 8Nhập Lễ Lời bát hát
Ca lên đi. 9Nhập Lễ Lời bát hát .
Ca lên đi. 10Nhập Lễ Lời bát hát .
Ca lên đi. 11Nhập Lễ Lời bát hát
Con bước lênNhập Lễ Lời bát hát .
Con bước lên bàn thờNhập Lễ Lời bát hát
Con hân hoanNhập LễLời bát hát
Con lên bàn thờNhập LễLời bát hát
Con sẽ hân hoanNhập LễLời bát hát
Con sẽ vào cung thánhNhập LễLời bát hát
Con sẽ vào nơi cung thánhNhập LễLời bát hát
Cửa công chính (Tv. 118)Nhập LễLời bát hát
Dẫn bước con điNhập LễLời bát hát
Hát lên bài caNhập LễLời bát hát
Hãy ca tụng ChúaNhập LễLời bát hát
Hãy đếnNhập LễLời bát hát
Hãy hát bài caNhập LễLời bát hát
Hãy hát lênNhập LễLời bát hát
Hãy mở cho tôiNhập LễLời bát hát
Hãy mở ra cho tôiNhập LễLời bát hát
Hãy tới đâyNhập LễLời bát hát
Hãy vào tiền đìnhNhập LễLời bát hát
Hân hoan tiến lênNhập LễLời bát hát
Hân hoan tiến vàoNhập LễLời bát hát
Hồn con sẵn sàngNhập LễLời bát hát
Hồn ơi hãy ca tụng 1Nhập LễLời bát hát
Hồn ơi hãy ca tụngNhập LễLời bát hát
Hồn tôi ơi!Nhập LễLời bát hát
Hỡi thế trầnNhập LễLời bát hát
Khi đi dâng lễNhập LễLời bát hát
Khi họp nhauNhập LễLời bát hát
Mau chỗi dậyNhập LễLời bát hát
Nào cùng đếnNhập LễLời bát hát
Ngàn dân ơiNhập LễLời bát hát
Nhìn bàn thờNhập LễLời bát hát
Như lữ hànhNhập LễLời bát hát
Ôi Lễ MisaNhập LễLời bát hát
Ta cùng vui lênNhập LễLời bát hát
Tâm tư reo mừngNhập LễLời bát hát
Tim dâng ý thơ Nhập LễLời bát hát
Tôi Vui MừngNhập LễLời bát hát
Tôi vui mừng 1Nhập LễLời bát hát
Tôi vui mừng 2Nhập LễLời bát hát
Tôi vui sướngNhập LễLời bát hát
Tôi vui sướng biết baoNhập LễLời bát hát
Tới bàn thờ Thiên ChúaNhập LễLời bát hát
Vào cung thánhNhập LễLời bát hát
Vào đền thánh Nhập LễLời bát hát
Vào đền thờ Nhập LễLời bát hát
Vào nơi thánh cungNhập LễLời bát hát
Về núi thánhNhập LễLời bát hát
Về nhà ChúaNhập LễLời bát hát
Vỗ tay lênNhập LễLời bát hát
Xin Chúa chiếu rọiNhập LễLời bát hát
Xin mãi tán dươngNhập LễLời bát hát
+++
Ánh nến sáng ngời Dâng Lễ Lời bát hát
Bánh miến với rượu nhoDâng Lễ Lời bát hát
Bánh ThơmDâng Lễ Lời bát hát
Bánh trắngDâng Lễ Lời bát hát
Bánh trắng tinhDâng Lễ Lời bát hát
Bánh với rượuDâng Lễ Lời bát hát
Con cái muôn phươngDâng LễLời bát hát
Con tiến dângDâng LễLời bát hát
Con tiến dâng 1Dâng LễLời bát hát
Con tiến dâng 2Dâng LễLời bát hát
Con xin dângDâng LễLời bát hát
Con xin dâng lênDâng LễLời bát hát
Con xin tiến dângDâng LễLời bát hát
Cung kính tiến dângDâng LễLời bát hát
Cùng kính tiếnDâng LễLời bát hát
Cùng một tấm bánhDâng LễLời bát hát
Cùng tấm bánhDâng LễLời bát hát
Chén rượu hồngDâng LễLời bát hát
Chúng con dângDâng LễLời bát hát
Dâng bánh tinh tuyềnDâng LễLời bát hát
Dâng Cha chí thánhDâng LễLời bát hát
Dâng Cha Toàn NăngDâng LễLời bát hát
Dâng ChúaDâng LễLời bát hát
Dâng lên ChúaDâng LễLời bát hát
Dâng lên tấm bánhDâng LễLời bát hát
Dâng tiến Chúa Ba NgôiDâng LễLời bát hát
Đây bánh miếnDâng LễLời bát hát
Đây bánh thơmDâng LễLời bát hát
Đây hy lễDâng LễLời bát hát
Đây lời conDâng LễLời bát hát
Đây tấm bánhDâng LễLời bát hát
Góp phần của lễDâng LễLời bát hát
Giờ đâyDâng LễLời bát hát
Giờ đây chúng conDâng LễLời bát hát
Hiến lễ tôn thờDâng LễLời bát hát
Hiệp lòng dâng lên Dâng LễLời bát hát
Hiệp thành của lễDâng LễLời bát hát
Hương nguyện cầuDâng LễLời bát hát
Kính dângDâng LễLời bát hát
Kính tiến ChúaDâng LễLời bát hát
Lạy Cha nhân áiDâng LễLời bát hát
Lạy Chúa tểDâng LễLời bát hát
Lễ dâng hôm nayDâng LễLời bát hát
Lời con kêu khấnDâng LễLời bát hát
Lời chân thànhDâng LễLời bát hát
Ly rượu nồngDâng LễLời bát hát
Máu chiên bòDâng LễLời bát hát
Mỗi lời kinhDâng LễLời bát hát
Nào về đâyDâng LễLời bát hát
Này con đếnDâng LễLời bát hát
Này từng giọt rượuDâng LễLời bát hát
Nguyện cầu Chúa chí áiDâng LễLời bát hát
Nguyện lời con kêu khấn Dâng LễLời bát hát
Như của lễDâng LễLời bát hát
Như trầm hươngDâng LễLời bát hát
Như xưaDâng LễLời bát hát
Như xưa ChúaDâng LễLời bát hát
Ôi uy linh Dâng LễLời bát hát
Quỳ đâyDâng LễLời bát hát
Tấm bánh ly rượuDâng LễLời bát hát
Tấm bánh miếnDâng LễLời bát hát
Tấm bánh nàyDâng LễLời bát hát
Tấm bánh tinh tuyềnDâng LễLời bát hát
Tiến dângDâng LễLời bát hát
Tiến dâng lênDâng LễLời bát hát
Tiến lên bàn thờDâng LễLời bát hát
Từ đồng lúaDâng LễLời bát hát
Từng giọt mồ hôiDâng LễLời bát hát
Từng giọt rượu Dâng LễLời bát hát
Thành kính dângDâng LễLời bát hát
Thành tâm dâng ChúaDâng LễLời bát hát
Thân con đâyDâng LễLời bát hát
Trước bàn thánhDâng LễLời bát hát
Trước bàn thờDâng LễLời bát hát
Với bánh trắngDâng LễLời bát hát
Xin ban bánhDâng LễLời bát hát
Xin cảm tạ ChúaDâng LễLời bát hát
Xin Chúa Thiên ĐìnhDâng LễLời bát hát
Xin dâng lênDâng LễLời bát hát
Xin dâng lên Ngài Dâng LễLời bát hát
Xin tiến dângDâng LễLời bát hát
Xưa Trên CanvêDâng LễLời bát hát
+++
Ân huệ Chúa ban Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Bài ca tôn vinh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát .
Bài ca yêu thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ban xuống lòng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát .
Bình an trong Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Bước theo Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ca hiệp lễ (Lễ Thánh Tâm) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ca tình tri âm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con chưa thấy nhưng tin Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con đi tìm Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con hy vọng nơi Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con nay sẽ lấy gì? Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con no say Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con nguyện dâng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con sẽ lấy gì? Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con ước mơ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con xin chọn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con yêu Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chỉ một Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Cho hồn con hát Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa biết tất cả Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa có thấy chăng  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa dẫn con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa dẫn chúng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa đến ngự trong con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa không lầm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa là ánh sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa là hy vọng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa là sự sống Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa là tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa mọi sinh linh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa nâng con lên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa ngự trong con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa tác thành con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa tuyên ngôn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa thương đến trước Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa trong lịch sử Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa yêu chúng ta Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúc tụng Thiên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúng tôi có Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Dạt dào niềm vui Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát .
Dẫn con từng bước  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Dâng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Dâng tuổi xuân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Dâng về Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đấng cứu độ duy nhất Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đấng khác trong con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đâu con ước mơ gì Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đêm về con yêu ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đón nghe lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đức Kitô là ánh sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đức tin dẫn đường Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đừng để con quên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đừng sợ chi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đường tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Giây phút diệu huyền Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Giờ đây Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hát bài tân ca  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hát lên bài ca Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hãy ca tụng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hãy mến Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hãy reo vui  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hãy tìm nước Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hiện diện với Chúa  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hướng về Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hướng về Chúa (2 bè) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Kinh chiều Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Kinh đêm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Kinh hoà bình Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Kinh hoà bình (Hòa âm) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Kinh mai Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Khát xa nguồn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Khi nào Ngài đến Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Khi ngắm nhìn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Khí cụ bình an Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Khuôn mặt tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lạy Chúa bao ngày tháng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lạy Chúa sáng tạo Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lạy Chúa uy linh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lạy linh hồn Chúa Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lòng được hân hoan Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lời ca dâng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mạch nước trường sinh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mỗi việc các con làm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mơ về bên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mùa hồng ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mùa hồng phúc Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mục tử tốt lành Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Muôn dân hỡi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Muốn Chúa thứ tha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mừng vui trong Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nếu Chúa là Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nếu hôm nay Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Niềm vui của Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Niệm suy lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nơi Đức Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nơi nào có tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nước Chúa đến gần Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ngài là tất cả Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ngợi khen Chúa 1 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ngợi Khen Chúa 2 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nguồn vui bất tận Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nguyện Chúa thương tình  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ngước trông lên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Người thợ vô danh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nhạc trầm hoà Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nhìn lên nhan Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nhờ Lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Như nai rừng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Những lần gặp mặt Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ôi lạy Thiên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ở lại bên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ở lại với chúng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Phúc cho ai  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Sống là Đức Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Sống với Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ta được tái sinh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ta là bánh hằng sống Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ta là sự sống Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ta lên núi Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tầng trời cao Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tất cả vì tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình yêu thúc bách Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tôi muốn hát bài ca Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tôn vinh Thiên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tôn vinh Thiên Chúa 1 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thắp sáng lên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thấy Con là thấy Cha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thiên Chúa chúng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thiên Chúa duy nhất Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thiên Chúa là Cha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thiên Chúa là tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thiên Chúa tự mặc khải Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thúc trống lên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Trao tặng nhiều hơn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Trong bài hòa tấu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Trời mới đất mới Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Vì Lời Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Vì tôi yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Vinh hiển nước Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Vinh phúc thay Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Vinh quang Đức Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Vườn nho của Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin biểu dương uy phong Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin cảm tạ Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin cứu chúng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin cho con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin cho con ánh lửa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin cho muôn Người Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Chúa là ngọn đuốc thiêng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Chúa phán dạy Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Chúa phán một lời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin dạy con yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin dẫn con về Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin dẫn đưa con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin dâng cho Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin giữ lòng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin giữ tỉnh thức Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin mở mắt con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin mở miệng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Ngài là ánh sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin ở với Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin ở với con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin tình yêu Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Yêu rồi hành động Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+++
Lạy Cha xin choKết LễLời bát hát
Ra về trong an bìnhKết LễLời bát hát
Ta ra vềKết LễLời bát hát
Thánh lễ đã hếtKết LễLời bát hát
Thánh vịnh 106Kết LễLời bát hát
THEO MÙA PHỤNG VỤ.
Ánh sáng bừng lênMùa VọngLời bát hát
Cần đợi Chúa đếnMùa VọngLời bát hát
Cành Giêsê đâm bôngMùa VọngLời bát hát
Con hướng lên NgàiMùa VọngLời bát hát
Chúa đến viếng thămMùa VọngLời bát hát
Chúa sẽ đến 1Mùa VọngLời bát hát
Chúa sẽ đến 2Mùa VọngLời bát hát
Chúa thăm dân NgườiMùa VọngLời bát hát
Đã đến giờMùa VọngLời bát hát
Đấng cứu độ tôiMùa VọngLời bát hát
Đợi trông ChúaMùa VọngLời bát hát
Đón tiếp Đấng Cứu TinhMùa VọngLời bát hát
Đấng cứu độ tôiMùa VọngLời bát hát
Hãy chỗi dậyMùa VọngLời bát hát
Hướng về ChúaMùa VọngLời bát hát
Hướng về Chúa (2 bè)Mùa VọngLời bát hát
Khi Chúa ngự đếnMùa VọngLời bát hát
Khi thời gian viên mãnMùa VọngLời bát hát
Lạy Chúa xin hãy đếnMùa VọngLời bát hát
Lạy Đấng Cứu ĐộMùa VọngLời bát hát
Lạy Đấng Thiên SaiMùa VọngLời bát hát
Mau dọn đường ChúaMùa VọngLời bát hát
Mau dọn đường Chúa 1Mùa VọngLời bát hát
Mau dọn đường Chúa 2Mùa VọngLời bát hát
Mau quay vềMùa VọngLời bát hát
Mong Chúa đếnMùa VọngLời bát hát
Mở rộng cõi lòngMùa VọngLời bát hát
Mừng Chúa ngự đếnMùa VọngLời bát hát
Niềm vui trào dângMùa VọngLời bát hát
Nước Chúa gần đếnMùa VọngLời bát hát
Nguyện Chúa ngự đếnMùa VọngLời bát hát
Nguyện trời caoMùa VọngLời bát hát
Tâm hồn Mùa VọngMùa VọngLời bát hát
Tìm tôn nhan ChúaMùa VọngLời bát hát
Tìm Vị cứu tinhMùa VọngLời bát hát
Tỏ lượng khoan hồngMùa VọngLời bát hát
Trên sông BabylonMùa VọngLời bát hát
Trong mùa vọng mớiMùa VọngLời bát hát
Trời caoMùa VọngLời bát hát
Trời cao 1Mùa VọngLời bát hát
Trời cao 2Mùa VọngLời bát hát
Ước vọng đón ChúaMùa VọngLời bát hát
Vị cứu tinhMùa VọngLời bát hát
Xin biểu dương sức mạnhMùa VọngLời bát hát
Xin Chúa đếnMùa VọngLời bát hát
Xin Chúa đến 2Mùa VọngLời bát hát
Xin Chúa Giêsu ngự đếnMùa VọngLời bát hát
Xin đến cứu chúng conMùa VọngLời bát hát
Xin đến đem bình anMùa VọngLời bát hát
Xin đổ sương maiMùa VọngLời bát hát
Xin gieo sươngMùa VọngLời bát hát
Xin lắng ngheMùa VọngLời bát hát
Xin mau ngự đếnMùa VọngLời bát hát
Xin ngự đến 1Mùa VọngLời bát hát
Xin ngự đến 2Mùa VọngLời bát hát
Xin tỏ lòng khoan dungMùa VọngLời bát hát
Xin tỏ lòng nhân áiMùa VọngLời bát hát
+++
Bên hang đáMùa Giáng SinhLời bát hát
Bên máng cỏMùa Giáng SinhLời bát hát
Bình an của ChúaMùa Giáng SinhLời bát hát
Bóng đêm buông dàiMùa Giáng SinhLời bát hát
Ca vang lên nàoMùa Giáng SinhLời bát hát
Chiêm ngắm vinh quang ChúaMùa Giáng SinhLời bát hát
Chúa đến ở cùng taMùa Giáng SinhLời bát hát
Chúa giữa muôn ngườiMùa Giáng SinhLời bát hát
Chúa là chân lýMùa Giáng SinhLời bát hát
Chúc tụng Đấng ngự đếnMùa Giáng SinhLời bát hát
Chúng con ca mừngMùa Giáng SinhLời bát hát
Chúng tôi đã thấyMùa Giáng SinhLời bát hát
Chuồng bò tiêu sơMùa Giáng SinhLời bát hát
Dâng bông hoa nhỏMùa Giáng SinhLời bát hát
Đấng cứu tinh giáng trầnMùa Giáng SinhLời bát hát
Đây Con Thiên ChúaMùa Giáng SinhLời bát hát
Đêm an bình 1Mùa Giáng SinhLời bát hát
Đêm an bình 2Mùa Giáng SinhLời bát hát
Đêm đông sương gióMùa Giáng SinhLời bát hát
Đêm gặp gỡ ChúaMùa Giáng SinhLời bát hát
Đêm hôm nayMùa Giáng SinhLời bát hát
Đêm nayMùa Giáng SinhLời bát hát
Đêm nay bừng sángMùa Giáng SinhLời bát hát
Đêm nay vang tiếngMùa Giáng SinhLời bát hát
Đêm tràn ánh sángMùa Giáng SinhLời bát hát
Giao duyênMùa Giáng SinhLời bát hát
Giữa đêm trườngMùa Giáng SinhLời bát hát
Hài Nhi đi vào lịch sửMùa Giáng SinhLời bát hát
Hài Nhi giáng sinhMùa Giáng SinhLời bát hát
Hài Nhi vừa giáng sinh 1Mùa Giáng SinhLời bát hát
Hài Nhi vừa giáng sinh 2Mùa Giáng SinhLời bát hát
Hãy loan báoMùa Giáng SinhLời bát hát
Hình ảnh Chúa ChaMùa Giáng SinhLời bát hát
Lạy Đấng EmmanuelMùa Giáng SinhLời bát hát
Lễ Giáng Sinh vềMùa Giáng SinhLời bát hát
Lễ vật đêm nay Mùa Giáng SinhLời bát hát
Màn đêm buông lơiMùa Giáng SinhLời bát hát
Màn đêm lung linhMùa Giáng SinhLời bát hát
Màn đêm tỏa lanMùa Giáng SinhLời bát hát
Mầu nhiệm của tình thươngMùa Giáng SinhLời bát hát
Một đêm đôngMùa Giáng SinhLời bát hát
Một Hài NhiMùa Giáng SinhLời bát hát
Một Hài Nhi 1Mùa Giáng SinhLời bát hát
Một Hài Nhi 2Mùa Giáng SinhLời bát hát
Mục đồng hỡi 1Mùa Giáng SinhLời bát hát
Mục đồng hỡi 2Mùa Giáng SinhLời bát hát
Mục đồng ơiMùa Giáng SinhLời bát hát
Muôn lạy Vua cứu tinhMùa Giáng SinhLời bát hát
Mừng Sinh NhậtMùa Giáng SinhLời bát hát
Nào ta đi lênMùa Giáng SinhLời bát hát
Nào vùng đứngMùa Giáng SinhLời bát hát
Noel không có ChúaMùa Giáng SinhLời bát hát
Noel vềMùa Giáng SinhLời bát hát
Nơi BêlemMùa Giáng SinhLời bát hát
Ngài đi vào lịch sửMùa Giáng SinhLời bát hát
Ngài là aiMùa Giáng SinhLời bát hát
Ngàn lời hoan caMùa Giáng SinhLời bát hát
Ngày ân phúcMùa Giáng SinhLời bát hát
Ngày của ChúaMùa Giáng SinhLời bát hát
Ngày vui tớiMùa Giáng SinhLời bát hát
Ngôi Lời đã làm ngườiMùa Giáng SinhLời bát hát
Ngôi Lời giữa chúng taMùa Giáng SinhLời bát hát
Ngôi Lời làm ngườiMùa Giáng SinhLời bát hát
Ngôi Lời mặc xác phàmMùa Giáng SinhLời bát hát
Rạng Danh Thiên ChúaMùa Giáng SinhLời bát hát
Sa mạc bừng vuiMùa Giáng SinhLời bát hát
Say NoelMùa Giáng SinhLời bát hát
Sion ơi!Mùa Giáng SinhLời bát hát
Tiếng muôn Thiên ThầnMùa Giáng SinhLời bát hát
Tìm về BêlemMùa Giáng SinhLời bát hát
Tôn vinh Thiên ChúaMùa Giáng SinhLời bát hát
Từ Đông PhươngMùa Giáng SinhLời bát hát
Thánh Tử giáng sinhMùa Giáng SinhLời bát hát
Theo đoàn mục đồngMùa Giáng SinhLời bát hát
Theo vì sao cứu thếMùa Giáng SinhLời bát hát
Thức giấc điMùa Giáng SinhLời bát hát
Trên cõi trời caoMùa Giáng SinhLời bát hát
Trong cánh đồng BêlemMùa Giáng SinhLời bát hát
Trời hân hoanMùa Giáng SinhLời bát hát
Vì sao tỏa sángMùa Giáng SinhLời bát hát
Vị cứu tinhMùa Giáng SinhLời bát hát
Vinh Danh Thiên ChúaMùa Giáng SinhLời bát hát
+++
Ai liều mạng sốngMùa ChayLời bát hát
Có Chúa nào yêu thươngMùa ChayLời bát hát
Chúa biết chúng conMùa ChayLời bát hát
Chúa chịu đau khổMùa ChayLời bát hát
Chúa đã cứu độMùa ChayLời bát hát
Chúa đã xuống trầnMùa ChayLời bát hát
Chúa đổ máu đàoMùa ChayLời bát hát
Chúa đưa con vượt quaMùa ChayLời bát hát
Chúa ghé trôngMùa ChayLời bát hát
Chúa hiến traoMùa ChayLời bát hát
Chúa lấy máu đào Mùa ChayLời bát hát
Chúa nhân ái và từ biMùa ChayLời bát hát
Chúa từ ái vô biênMùa ChayLời bát hát
Chúa vác cây Thập giáMùa ChayLời bát hát
Chúng con biết tội mìnhMùa ChayLời bát hát
Chuyện ngày vềMùa ChayLời bát hát
Dân Ta ơiMùa ChayLời bát hát
Đấng đầy yêu thươngMùa ChayLời bát hát
Đây Cây Sự SốngMùa ChayLời bát hát
Đức Kitô đã chếtMùa ChayLời bát hát
Giêrusalem hỡiMùa ChayLời bát hát
Giữa muôn ngườiMùa ChayLời bát hát
Hãy hoán cảiMùa ChayLời bát hát
Hãy nhớ choMùa ChayLời bát hát
Hãy sám hốiMùa ChayLời bát hát
Hãy tỉnh thức luônMùa ChayLời bát hát
Hãy trỗi dậyMùa ChayLời bát hát
Hãy trở vềMùa ChayLời bát hát
Hãy trở về cùng ChúaMùa ChayLời bát hát
Hãy yêu nhauMùa ChayLời bát hát
Hòa giải với ChúaMùa ChayLời bát hát
Hối cảiMùa ChayLời bát hát
Hỡi người hãy nhớMùa ChayLời bát hát
Kính chào Thánh giáMùa ChayLời bát hát
Khi Đức Kitô tỏ hiệnMùa ChayLời bát hát
Không nguyên bởi bánhMùa ChayLời bát hát
Là Người thậtMùa ChayLời bát hát
Làm sao biết đượcMùa ChayLời bát hát
Lạy Vua KitôMùa ChayLời bát hát
Lấy gì trả lại ChúaMùa ChayLời bát hát
Lễ đời conMùa ChayLời bát hát
Lễ vật hôm nayMùa ChayLời bát hát
Lúc Chúa thi ânMùa ChayLời bát hát
Mau suy tưởng ChúaMùa ChayLời bát hát
Máu chiên bòMùa ChayLời bát hát
Mẫu gương hạ mìnhMùa ChayLời bát hát
Mầu nhiệm Thập tựMùa ChayLời bát hát
Mùa hồng ânMùa ChayLời bát hát
Nếu con nhớMùa ChayLời bát hát
Niềm vui cải hốiMùa ChayLời bát hát
Nguyện Chúa chí áiMùa ChayLời bát hát
Người ơi hãy nhớMùa ChayLời bát hát
Nhờ Thập GiáMùa ChayLời bát hát
Ôi Chúa GiêsuMùa ChayLời bát hát
Ôi Lễ Vượt QuaMùa ChayLời bát hát
Phải sám hốiMùa ChayLời bát hát
Quay bước vềMùa ChayLời bát hát
Quỳ bên cung thánhMùa ChayLời bát hát
Tìm bông hoa nhỏMùa ChayLời bát hát
Tìm về cõi sốngMùa ChayLời bát hát
Tình yêu mãnh liệtMùa ChayLời bát hát
Tôi chịu đóng đinhMùa ChayLời bát hát
Tôi sẽ trỗi dậyMùa ChayLời bát hát
Tôn thờ Thánh giáMùa ChayLời bát hát
Thánh Giá Đức KitôMùa ChayLời bát hát
Thân cát bụiMùa ChayLời bát hát
Thân phận lữ hànhMùa ChayLời bát hát
Thập Giá trĩu nặngMùa ChayLời bát hát
Thập Giá uy linhMùa ChayLời bát hát
Trên trời hân hoanMùa ChayLời bát hát
Trọn cuộc đời ChúaMùa ChayLời bát hát
Trong tình yêu ChúaMùa ChayLời bát hát
Trót mang tội tìnhMùa ChayLời bát hát
Trở lại điMùa ChayLời bát hát
Trở lại đi conMùa ChayLời bát hát
Vác thập giáMùa ChayLời bát hát
Vinh dự của chúng taMùa ChayLời bát hát
Xin dạy chúng conMùa ChayLời bát hát
Xin rủ thương cứu độMùa ChayLời bát hát
Xin tái tạo lòng conMùa ChayLời bát hát
Xin thanh tẩyMùa ChayLời bát hát
Xin thứ tha tội lỗiMùa ChayLời bát hát
Xin thương cứu độMùa ChayLời bát hát
Xin thương dân NgàiMùa ChayLời bát hát
Xin thương nhìn đếnMùa ChayLời bát hát
Yên tâm con cứ vềMùa ChayLời bát hát
Yêu đau khổMùa ChayLời bát hát
+++
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (1 – 49)
*
1.Như cây bên suối
Thánh vịnh 1
2.Giờ đây
4.Con kêu cầu Chúa
Khi con khẩn cầu
5.Nương mình trong Chúa
Nhờ ơn Chúa bao la
6.Đừng đoán phạt con
8.Ôi Giavê
Thánh vịnh 8
12.Cho tới bao giờ
Tới bao giờ
14.Ai được cư ngụ
Ai được cư ngụ (3 bè)
Ai sẽ được lên
Ai vào nhà Chúa
15.Ca tình tri âm
Chúa là gia nghiệp
Thánh vịnh 15
Vọng Phục Sinh (Bài 2)(Lời bài hát)
Xin giữ gìn con
16.Thánh vịnh 16
Xin Chúa giữ con
17.Thánh vịnh 17 (*)
21.Sao Chúa bỏ con
22.Con sợ gì
Chúa chăn dắt 1
Chúa chăn dắt 2
Chúa chăn dắt 3
Chúa chăn dắt 4
Chúa chăn dắt con
Chúa Chiên LànhLời bài hát
Chúa là mục tử
Hạnh phúc tuyệt vời
Thánh vịnh 22
23.Cửa kia ngước đầu
Cửa ơi
Hãy ngước đầu lên
Thánh vịnh 23 
24.Con nâng hồn lên
Thánh vịnh 24
26Chúa là ánh sáng 1
Chúa là ánh sáng 2
Chúa là nơi tựa nương
Chúa là sức mạnh
Một điều con xin
Tôi chỉ muốn
Thánh vịnh 26
29.Thánh vịnh 29
30.Ẩn náu bên Chúa
Con đến nương nhờ
32.Được cất gánh tội
Thánh vịnh 32
Lễ Vọng Phục Sinh (Bài 1)Lời bài hát
33Người hiền đức
Tv. 33 (19 TNB)
Tv. 33 (21 TNB)
Tv. 33 (4 MCC)
39.Thánh vịnh 39
40.Thánh vịnh 40
41.Linh hồn con khao khát
Như con nai 1
42.Xin dẫn con về Núi Thánh
43.Xin Chúa thức giấc
44.Tim tôi dâng ý thơ
Thánh vịnh 44
45.Dù đất chuyển rung
46.Thánh vịnh 46
Vỗ tay đi 
Tv. 50Thánh vịnh 50
Xin thương con 1
Xin thương con 2
Xin thương xót con
Tv. 51Cảm tạ hồng ân
Tv. 53Lạy Chúa Trời
Tv. 54Ai sẽ cho con
Đôi cánh chim bằng
Tv. 55Tin cậy nơi Chúa
Tv. 56Mau trỗi dậy
Tv. 58Con muốn xưng tụng
Tv. 60Con được sống vui
Tv. 62Từ hừng sáng
Tv. 65Thánh vịnh 65
Xin đến mà nghe
Xin hãy đến nghe
Tv. 66Con xin cảm tạ
Chư dân tán tụng
Muôn dân nào
Nguyện chư dân tán tụng
Thánh vịnh 66
Tv. 67Thánh vịnh 67
Xin Chúa đứng dậy
Tv. 68Nhiệt thành nhà Chúa
Thánh vịnh 68
Tv. 69Ai trông tìm Chúa
Tv. 70Cho con ẩn trú
Lục huyền cầm tấu vang
Thánh vịnh 70
Tv. 71Thánh vịnh 71
Tv. 73Xin miễn phạt con
Tv. 77Thánh vịnh 77
Tv. 77 (Suy tôn Thánh giá)
Tv. 79Thánh vịnh 79 
Tv. 82Đừng làm thinh hoài
Tv. 83Con khao khát mỏi mòn
Mơ về Thánh điện
Thánh vịnh 83
Tv. 84Thánh vịnh 84
Tv. 85Thánh vịnh 85
Tv. 87Muôn tâu Thượng Đế
Tiếng con nghẹn ngào
Tv. 88Con muốn ca tụng
Thánh vịnh 88
Tv. 89Đời nọ tới đời kia
Thánh vịnh 89
Tv. 90Ai ẩn mình nơi Chúa
Thánh vịnh 90
Tv. 91Thực vui biết bao
Thánh vịnh 91
Tv. 92Chúa ngự trị cõi trời
Thánh vịnh 92
Tv. 93Trời hân hoan
Tv. 94Hãy đến cung chúc
Hãy đến chung tiếng
Hãy đến reo mừng
Hãy đến ta reo mừng
Thánh vịnh 94
Tv. 95Thánh vịnh 95
Tv. 96Đây Chúa thống trị
Thánh vịnh 96
Tv. 97Bài ca mới
Hát lên ca tụng
Hát lên mừng Chúa
Hãy hát lên
Thánh vịnh 97
Tv. 99Hãy vào tiền đình
Toàn cầu tán dương
Thánh vịnh 99
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (100 – 150)
100.Con muốn ca ngợi 1Con muốn ca ngợi 2
101.Tiếng con van nài
102.Chúa là tình yêuHãy tán dương Chúa
Hồn ơi hãy ca tụng 1Như người cha
103.Hồn tôi ơiThánh vịnh 103
104.Thánh vịnh 104
105.Hãy cảm tạ Chúa 1Hãy cảm tạ Chúa 2
106.Thánh vịnh 106
107. Lòng con sẵn sàng
109. Con là Tư tếThánh vịnh 109
110.Giữa nhóm chính nhân
111.Thánh vịnh 111
112.Bầy tôi Chúa hãy tán dươngThánh vịnh 112
113.Không phải vì chúng con
114.Chúa cứu conThánh vịnh 114
115. Biết lâý gìLấy gì trả lại Chúa
116. Muôn dân ơi Thánh vịnh 116
117.Cửa công chínhHãy mở cho tôiHãy mở ra cho tôi
Tôi còn sống hoàiThánh vịnh 117Tv. 117 (CN 4B MPS)
118. Thánh vịnh 118
119. Gặp thời gian nanGiữa cơn khốn cùngKhi gặp bước cơ cùng
120.Ngước mắt tôi nhìnThánh vịnh 120Ngước mắt nhìn rặng núi
Trông về phía núi
121.Ôi tôi vui sướngTôi mừng vuiThánh vịnh 121
122.Nhìn về ChúaÔi vui sướng
123.Nếu Chúa không hiện diện 1Ngước mắtNếu Chúa không bang trợ
Nếu Chúa không hiện diện 2Thánh vịnh 123
124.Như núi Sion
125.Khi Chúa dẫn tù nhânKhi Chúa dẫn vềNgày về 2
Ngày về 3 Người tựa vào ChúaTừ Sion được dẫn về
Tựa trong giấc mơThánh vịnh 125
126.Nếu Chúa không xây nhàNgày về 1Ví như Chúa chẳng xây nhà
127.Hạnh phúc cho ngườiThánh vịnh 127
128.Từ hồi niên thiếu
129.Nếu Chúa chấp tộiNgước mắt lênThánh vịnh 129
130.Lòng con không kiêu căngNhư trẻ thơ
132.Anh em sống chung một nhàVui sống một nhà
135.Hãy chúc tụng ChúaThánh vịnh 135
136.Bên bờ sông Babylon 1 Bên bờ sông Babylon 2Bên bờ sông Babylon 3
Ngồi tựa dòng sôngThánh vịnh 136
137.Thánh vịnh 137
138.Chúa đã dò xét conChúa xét dò con
140.Đây lời conHương nguyện cầuNguyện cho lời con
Nguyện lời con kêu khấnNhư hương thơm
141.Cho con lắng nghe
144.Thánh vịnh 144
145.Hồn ơi hãy ca tụng 2Thánh vịnh 145
146. Lời tụng caThánh vịnh 146
147.Gia-liêm hỡi hãy ca tụng
148.Ca tụng Chúa điNgàn dân ơi
150.Hãy ca khen Chúa
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (THEO ABC)

*

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA

*
Ai ẩn mình nơi Chúa – Kim Long
Ai được cư ngụ – Kim Long
Ai được cư ngụ (3 bè)
Ai sẽ cho con – Kim Long
Ai sẽ được lên – Kim Long
Ai tuyên xưng Ta – Kim Long
Ai trông tìm Chúa – Kim Long
Ai vào nhà Chúa – Kim Long
Anh em sống chung một nhà – Kim Long
Ẩn náu bên Chúa – Kim Long
Ca tình tri âm
Bài ca mới – Kim Long
Bầy tôi Chúa hãy tán dương – Kim Long
Bên bờ sông Babylon 1 – Kim Long
Bên bờ sông Babylon 2 – Kim Long
Bên bờ sông Babylon 3 – Kim Long
Biết lâý gì – Kim Long
Ca tụng Chúa đi – Kim Long
Cảm tạ hồng ân – Kim Long
Con đến nương nhờ – Kim Long
Con được sống vui – Kim Long
Con kêu cầu Chúa – Kim Long
Con khao khát mỏi mòn – Kim Long
Con là tư tế – Kim Long
Con muốn ca ngợi 1 – Kim Long
Con muốn ca ngợi 2 – Kim Long
Con muốn ca tụng – Kim Long
Con muốn xưng tụng – Kim Long
Con nâng hồn lên – Kim Long
Con sợ gì – Kim Long & Xuân Ly Băng
Con xin cảm tạ – Kim Long
Cửa công chính – Kim Long
Cửa kia ngước đầu – Kim Long
Cửa ơi – Kim Long
Cho con ẩn trú – Kim Long
Cho con lắng nghe – Kim Long
Cho tới bao giờ – Kim Long
Chúa cứu con – Kim Long
Chúa chăn dắt 1 – Kim Long
Chúa chăn dắt 2 – Kim Long
Chúa chăn dắt 3 – Kim Long
Chúa chăn dắt 4 – Kim Long
Chúa chăn nuôi tôi – Kim Long
Chúa Chiên Lành – Kim Long
Chúa đã dò xét con – Kim Long
Chúa chăn dắt con – Kim Long
Chúa là ánh sáng 1 – Kim Long
Chúa là ánh sáng 2 – Kim Long
Chúa là ánh sáng 3 – Kim Long
Chúa là gia nghiệp – Kim Long
Chúa là mục tử – Kim Long
Chúa là nơi tựa nương – Kim Long
Chúa là sức mạnh – Kim Long
Chúa là tình yêu (Tv. 102) – Kim Long
Chúa ngự trị cõi trời – Kim Long
Chúa trọn niềm thương – Kim Long
Chúa xét dò con – Kim Long
Chư dân tán tụng
Dù đất chuyển rung – Kim Long
Đặt niềm tin cậy (Thánh vịnh – Đáp ca)
Đấng cứu độ tôi – Kim Long
Đây Chúa thống trị – Kim Long
Đấng tối cao (Thánh vịnh – Đáp ca)
Đây lời con
Đôi cánh chim bằng – Kim Long
Đời nọ tới đời kia – Kim Long
Đừng đoán phạt con
Đừng làm thinh hoài – Kim Long
Được cất gánh tội – Kim Long
Gặp thời gian nan – Kim Long
Gia-liêm hỡi hãy ca tụng
Giờ đây
Giữa cơn khốn cùng – Kim Long
Giữa nhóm chính nhân – Kim Long
Hạnh phúc cho người – Kim Long
Hạnh phúc tuyệt vời – Kim Long
Hát lên ca tụng
Hát lên mừng Chúa
Hãy ca khen Chúa
Hãy cảm tạ Chúa 1 – Kim Long
Hãy cảm tạ Chúa 2 – Kim Long
Hãy chúc tụng Chúa
Hãy đến cung chúc
Hãy đến chung tiếng
Hãy đến reo mừng
Hãy đến ta reo mừng
Hãy hát lên
Hãy mở cho tôi
Hãy mở ra cho tôi
Hãy ngước đầu lên – Kim Long
Hãy tán dương Chúa – Kim Long
Hãy tới đây
Hãy vào tiền đình
Hòa tiếng ca ngợi – Kim Long
Hoàn cầu hãy tới – Kim Long
Hồn ơi hãy ca tụng/1
Hồn ơi hãy ca tụng/2
Hồn tôi ơi
Hương nguyện cầu
Khi Chúa dẫn tù nhân – Kim Long
Khi Chúa dẫn về – Kim Long
Khi con khẩn cầu – Kim Long
Khi gặp bước cơ cùng – Kim Long
Khi tôi kêu cầu
Không phải vì chúng con – Kim Long
Lạy Chúa Trời – Kim Long
Lấy gì trả lại Chúa
Linh hồn con khao khát
Linh hồn tôi – Kim Long
Lời tụng ca – Kim Long
Lòng con không kiêu căng – Kim Long
Lòng con sẵn sàng – Kim Long
Lục huyền cầm tấu vang – Kim Long
Mau trỗi dậy – Kim Long
Một điều con xin – Kim Long
Mơ về Thánh điện
Muôn dân nào – Kim Long
Muôn dân ơi – Kim Long
Muôn tâu Thượng đế – Kim Long
Nếu Chúa chấp tội – Kim Long
Nếu Chúa không bang trợ – Kim Long
Nếu Chúa không hiện diện 1 – Kim Long
Nếu Chúa không hiện diện 2 – Kim Long
Nếu Chúa không xây nhà – Kim Long
Nương mình trong Chúa – Kim Long
Ngàn dân ơi – Kim Long
Ngày về/1
Ngày về 2 – Kim Long
Ngày về 3 – Kim Long
Ngồi tựa dòng sông – Kim Long
Ngước mắt (Tv. 123) – Kim Long
Ngước mắt lên
Ngước mắt nhìn rặng núi
Ngước mắt tôi nhìn – Kim Long
Người hiền đức – Kim Long
Người tựa vào Chúa – Kim Long
Nguyện cho lời con – Kim Long
Nguyện chư dân tán tụng – Kim Long
Nguyện lời con kêu khấn – Kim Long
Nhiệt thành nhà Chúa – Kim Long
Nhìn về Chúa – Kim Long
Nhờ ơn Chúa bao la – Kim Long
Như cây bên suối – Kim Long
Như con nai 1 – Kim Long
Như con nai 2 – Kim Long
Như hương thơm – Kim Long
Như núi Sion – Kim Long
Như người cha (Tv. 102) – Kim Long
Như trẻ thơ – Kim Long
Ôi Giavê
Ôi tôi vui sướng – Kim Long
Ôi vui sướng – Kim Long
Ơn phù trợ – Kim Long
Sao Chúa bỏ con
Tán dương muôn đời – Kim Long
Tầng trời thuật lại – Kim Long
Tiếng con nghẹn ngào – Kim Long
Tiếng con van nài – Kim Long
Tim tôi dâng ý thơ
Tin cậy nơi Chúa – Kim Long
Tình yêu thương của Chúa – Kim Long
Toàn cầu tán dương – Kim Long
Tôi còn sống hoài
Tôi chỉ muốn – Kim Long
Tôi chỉ ước trông – Kim Long
Tôi mừng vui – Kim Long
Tới bao giờ
Từ hồi niên thiếu – Kim Long
Từ hừng sáng – Kim Long
Từ Sion được dẫn về – Kim Long
Tựa trong giấc mơ – Kim Long
Thánh vịnh 1 – Kim Long
Thánh vịnh 4 – Kim Long
Thánh vịnh 8 – Kim Long
Thánh vịnh 12 – Kim Long
Thánh vịnh 15 – Kim Long
Thánh vịnh 16 – Kim Long
Thánh vịnh 17
Thánh vịnh 18 – Kim Long
Thánh vịnh 18b – Kim Long
Thánh vịnh 22 – Kim Long
Thánh vịnh 23 – Kim Long
Thánh vịnh 24 – Kim Long
Thánh vịnh 26 – Kim Long
Thánh vịnh 29 – Kim Long
Thánh vịnh 32 – Kim Long
Thánh vịnh 33 (CN 4 MC C) – Kim Long
Thánh vịnh 33 (CN 19 TN B) – Kim Long
Thánh vịnh 33 (CN 20 TN B) – Kim Long
Thánh vịnh 33 (CN 21 TN B) – Kim Long
Thánh vịnh 33 (CN 30 TN C) – Kim Long
Thánh vịnh 39 – Kim Long
Thánh vịnh 40 – Kim Long
Thánh vịnh 44 – Kim Long
Thánh vịnh 46 – Kim Long
Thánh vịnh 50 – Kim Long
Thánh vịnh 65 – Kim Long
Thánh vịnh 66 – Kim Long
Thánh vịnh 67 – Kim Long
Thánh vịnh 68 – Kim Long
Thánh vịnh 70 – Kim Long
Thánh vịnh 71 – Kim Long
Thánh vịnh 77 – Kim Long
Thánh vịnh 77 (Suy tôn Thánh giá) – Kim Long
Thánh vịnh 79 – Kim Long
Thánh vịnh 83 – Kim Long
Thánh vịnh 84
Thánh vịnh 85
Thánh vịnh 88 – Kim Long
Thánh vịnh 89 – Kim Long
Thánh vịnh 90 – Kim Long
Thánh vịnh 91
Thánh vịnh 92 – Kim Long
Thánh vịnh 94 – Kim Long
Thánh vịnh 95 – Kim Long
Thánh vịnh 96 – Kim Long
Thánh vịnh 97 – Kim Long
Thánh vịnh 99
Thánh vịnh 102 – Kim Long
Thánh vịnh 103
Thánh vịnh 104
Thánh vịnh 106
Thánh vịnh 109
Thánh vịnh 111
Thánh vịnh 112 – Kim Long
Thánh vịnh 114 – Kim Long
Thánh vịnh 115
Thánh vịnh 116
Thánh vịnh 117 (1)
Thánh vịnh 117 (2)
Thánh vịnh 117 – Kim Long
Thánh vịnh 117 (CN 4 MPS B) – Kim Long
Thánh vịnh 118
Thánh vịnh 120 – Kim Long
Thánh vịnh 121 – Kim Long
Thánh vịnh 123 – Kim Long
Thánh vịnh 125 – Kim Long
Thánh vịnh 127 – Kim Long
Thánh vịnh 129 – Kim Long
Thánh vịnh 135 – Kim Long
Thánh vịnh 136 – Kim Long
Thánh vịnh 137 – Kim Long
Thánh vịnh 144 – Kim Long
Thánh vịnh 145 – Kim Long
Thánh vịnh 146 – Kim Long
Thực vui biết bao – Kim Long
Trông về phía núi – Kim Long
Trời hân hoan – Kim Long
Vạn lạy Thượng Đế (Tv 8) – Kim Long
Vì Chúa yêu con – Kim Long
Ví như Chúa chẳng xây nhà – Kim Long
Vỗ tay đi – Kim Long
Vui sống một nhà – Kim Long
Xin biểu dương sức mạnh – Kim Long
Xin chỉ cho con – Kim Long
Xin Chúa đứng dậy – Kim Long
Xin Chúa giữ con – Kim Long
Xin Chúa thức giấc – Kim Long
Xin dẫn con về Núi Thánh
Xin đến mà nghe – Kim Long
Xin giữ gìn con – Kim Long
Xin hãy đến nghe – Kim Long
Xin miễn phạt con – Kim Long
Xin thương con 1 – Kim Long
Xin thương con 2 – Kim Long
Xin thương giữ gìn – Kim Long
Xin thương xót con – Kim Long

Trang 1 – Thánh Vịnh – Đáp Ca
Trang 2 – Theo Thánh Lễ

Trang 3 – Theo Mùa Phụng Vụ
Trang 4 – Chủ Đề: Thiên Chúa + Đức Mẹ + Các Thánh + Hội Thánh
Trang 5 – Chủ Đề Còn Lại
Trang 6 – Thánh Ca Suy Niệm

Advertisement

3 thoughts on “Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) (Theo Chủ đề) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.).

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  3. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s