Mùa Thường Niên (Năm C) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

CHÚA NHẬT 1C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhHãy dâng Chúa (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa chịu Phép rửa (Lc. 3)Lời bài hát
Cao Huy HoàngLễ Chúa Giêsu chịu phép rửa (Tv. 28)
Đinh Công HuỳnhTrong cảnh thái bình (Tv. 28)Lời bài hát
Này Là Con Ta Yêu Dấu (Lc.3)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 1C Thường Niên (Tv. 28)Lời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật Chúa Chịu Phép RửaLời bài hát
Kim LongChúa Chịu Phép Rửa CLời bài hát
Mi GiángChúa sẽ chúc phúc (Tv. 28)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Giêsu Chịu Phép RửaLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 1C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 1C Thường NiênLời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 1C Thường NiênLời bài hát
Chúa Chịu Phép RửaLời bài hát
Viễn XứTrong bình an (Tv. 28)Lời bài hát
Vũ Đình ÂnChúc tụng Chúa đi (Tv. 103)Lời bài hát (Mp4)
Cha hài lòng về con (Lc. 3)Lời bài hát (Mp4)
CHÚA NHẬT 2C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhCùng nhau loan báo (Tv. 95)Lời bài hát
Tiệc cưới Cana (Ga. 2)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95)
Đinh Công HuỳnhTường thuật phép lạ Chúa (Tv. 95)Lời bài hát
Phép Lạ Tiệc Cưới Cana (Ga. 2)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 2C Thường NiênLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 2C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 2C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángHãy tường thuật (Tv. 95)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 2C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 2C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 2C Thường NiênLời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 2C Thường NiênLời bài hát
Tiệc cưới CanaLời bài hát
Viễn XứHãy kính tặng (Tv. 95)Lời bài hát
Vũ Đình ÂnThực thi ý Ngài (Tv. 39)Lời bài hát (Mp4)
Tiệc cưới Cana (Ga. 2)Lời bài hát (Mp4)
CHÚA NHẬT 3C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhLời của Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Về quê hương (Lc. 4)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18)
Đinh Công HuỳnhLời Chúa là sự sống (Tv. 18)Lời bài hát
Tin Mừng Cho Người Nghèo (Lc. 1)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 3C Thường NiênLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 3C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 3C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángLời Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 3C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 3C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 3C Thường NiênLời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 3C Thường NiênLời bài hát
Sống Tin Mừng (Lc. 1)Lời bài hát
Viễn XứLời Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Vũ Đình ÂnLời Chúa là Thần Khí (Tv. 18)Lời bài hát (Mp4)
Lời Kinh Thánh (Lc. 1)Lời bài hát (Mp4)
CHÚA NHẬT 4C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhTìm đến nương nhờ (1) (Tv. 70)Lời bài hát
Nơi quê hương (Lc. 4)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70)
Đinh Công HuỳnhCon sẽ loan truyền (Tv. 70)Lời bài hát
Hãy Sống Cuộc Đời Ngôn Sứ (Lc. 4)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 4C Thường NiênLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 4C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 4C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángMiệng con sẽ loan truyền (Tv. 70)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 4C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 4C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 4C Thường NiênLời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 4C Thường NiênLời bài hát
Chúa Sống Giữa Đời (Lc. 4)Lời bài hát
Viễn XứChúa công minh (Tv. 70)Lời bài hát
Vũ Đình ÂnƠn cứu độ Ngài ban (Tv. 70)Lời bài hát (Mp4)
Ngôn sứ tại quê hương (Lc. 4)Lời bài hát (Mp4)
CHÚA NHẬT 5C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhĐàn ca kính Ngài (1) (Tv. 137)Lời bài hát
Vâng theo lời Thầy (Lc. 5)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137)
Đinh Công HuỳnhCon ca mừng Chúa (Tv. 137)Lời bài hát
Đừng Sợ! Hãy Theo Thầy (Lc.5)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 5C Thường NiênLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 5C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 5C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángCon đàn ca mừng Chúa (Tv. 137)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 5C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 5C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 5C Thường NiênLời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 5C Thường NiênLời bài hát
Vâng Lời Chúa (Lc. 5)Lời bài hát
Viễn XứĐàn ca mừng Ngài (Tv. 137)Lời bài hát
Vũ Đình ÂnĐàn ca kính Chúa (Tv. 137)Lời bài hát (Mp4)
Vâng Lời Thầy (Lc.5)Lời bài hát + Mp4
CHÚA NHẬT 6C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhPhúc cho những ai (Tv. 1)Lời bài hát
Tám mối phúc (Lc. 6)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 6C Thường Niên (Tv.1)
Đinh Công HuỳnhNiềm tin cậy vào Chúa (Tv. 1)Lời bài hát
Nguồn Hạnh Phúc Đích Thực (Lc.6)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 6C Thường NiênLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 6C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 6C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángTin cậy vào Chúa (Tv. 1)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 6C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 6C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 6C Thường NiênLời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 6C Thường NiênLời bài hát
Phúc Thay Cho Người (Lc. 6)
Viễn XứTin cậy vào Chúa (Tv. 1)Lời bài hát
Vũ Đình ÂnTin tưởng nơi Chúa (Tv. 1)Lời bài hát (Mp4)
Phúc cho anh em (Lc. 6)Lời bài hát (Mp4)
CHÚA NHẬT 7C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhĐấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)Lời bài hát
Hãy nên trọn lành (Lc.6)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102)
Đinh Công HuỳnhChúa từ bi (Tv. 102)Lời bài hát
Hãy Yêu Kẻ Thù (Lc. 6)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 7C Thường NiênLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 7C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 7C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángChúa giàu xót thương (Tv. 102)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 7C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 7C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 7C Thường Niên
Trương Thế BạchChúa Nhật 7C Thường Niên
Ai Vả Má Này… (Mt. 5)
Viễn XứChúa khoan dung (Tv. 102)Lời bài hát
Vũ Đình ÂnĐấng từ bi (Tv. 102)Lời bài hát (Mp4)
Lòng nhân từ (Lc. 6)Lời bài hát (Mp4)
CHÚA NHẬT 8C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhÔi thú vị thay (Tv. 91)Lời bài hát
Đừng xét đoán (Lc. 6)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91)
Đinh Công HuỳnhThiện hảo việc khen ngợi Chúa (Tv. 91)Lời bài hát
Đừng Xét Đoán (Lc. 6)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 8C Thường NiênLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 8C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 8C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángThiện hảo thay (Tv. 91)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 8C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 8C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 8C Thường Niên
Trương Thế BạchChúa Nhật 8C Thường Niên
Cái Rác Và Cái Xà (Lc. 6)
Viễn XứThiện hảo thay (Tv. 91)
Vũ Đình ÂnTạ ơn Ngài (Tv. 91)Lời bài hát (Mp4)
Người tốt kẻ xấu (Lc. 6)Lời bài hát (Mp4)
CHÚA NHẬT 9C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhBáo Tin Mừng (Tv. 116)Lời bài hát
Một viên sĩ quan (Lc. 7)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 9C Thường Niên (Tv. 116)
Đinh Công HuỳnhRao giảng Tin Mừng (Tv. 116)
Vững Tin Vào Chúa (Lc. 7)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 9C Thường NiênLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 9C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 9C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángHãy đi rao giảng (Tv. 116)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 9C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 9C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 9C Thường Niên
Trương Thế BạchChúa Nhật 9C Thường Niên
Lòng Tin Mạnh Mẽ (Lc. 7)
Viễn XứHãy đi rao giảng (Tv. 116)
Vũ Đình ÂnAnh em hãy đi (Tv. 116)Lời bài hát + Mp4
Lòng tin mạnh mẽ (Lc. 7)Lời bài hát + Mp4
CHÚA NHẬT 10C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhXin tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Một vị ngôn sứ (Lc. 7)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 10C Thường Niên (Tv. 29)
Đinh Công HuỳnhChúa giải thoát con (Tv. 29)
Góa Phụ Thành Naim (Lc.7)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 10C Thường NiênLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 10C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 10C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángChúa đã giải thoát (Tv. 29)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 10C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 10C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 10C Thường Niên
Trương Thế BạchChúa Nhật 10C Thường Niên
Chúa Xót Thương (Lc. 7)
Viễn XứChúa đã cứu con (Tv. 29)
CHÚA NHẬT 11C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhChúa thứ tha (Tv. 31)Lời bài hát
Lòng cha nhân ái (Lc. 7)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31)
Đinh Công HuỳnhChúa tha tội lỗi con (Tv. 31)
Tội Con Chúa Đã Thứ Tha (Lc. 7)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 11C Thường NiênLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 11C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 11C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángChúa đã tha thứ (Tv. 31)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 11C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 11C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 11C Thường Niên
Trương Thế BạchChúa Nhật 11C Thường Niên
Yêu Mến Nhiều… (Lc. 7)
Viễn XứTha thứ tội lỗi (Tv. 31)
CHÚA NHẬT 12C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhHồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)Lời bài hát
Ai muốn theo Ta (Lc. 9)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 12C Thường Niên (Tv. 62)
Đinh Công HuỳnhLạy Chúa là Thiên Chúa con (Tv. 62)
Từ Bỏ Chính Mình (Lc. 9)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 12C Thường NiênLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 12C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 12C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángLạy Chúa là Thiên Chúa (Tv. 62)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 12C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 12C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 12C Thường Niên
Trương Thế BạchChúa Nhật 12C Thường Niên
Đường Đau Thương Chúa Chịu (Lc. 9)
Viễn XứCon khao khát Ngài (Tv. 62)Lời bài hát
CHÚA NHẬT 13C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhPhần gia nghiệp (2) (Tv. 15)Lời bài hát
Xin luôn theo Ngài (Lc. 9)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15)
Đinh Công HuỳnhPhần gia nghiệp con (Tv. 15)
Dù Thầy Đi Đâu (Lc.9)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 13C Thường NiênLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 13C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 13C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángChúa là phần gia nghiệp (Tv. 15)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 13C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 13C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 13C Thường Niên
Trương Thế BạchChúa Nhật 13C Thường NiênLời bài hát
Yêu Chúa vẹn tình
Viễn XứXin bảo toàn (Tv. 15)
CHÚA NHẬT 14C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhToàn trái đất (Tv. 65)Lời bài hát
Lúa chín đầy đồng (Lc. 10)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65)
Đinh Công HuỳnhHãy tung hô Chúa (Tv. 65)
Ra Đi Rao Giảng Tin Mừng (Lc. 10)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 14C Thường NiênLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 14C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 14C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángToàn thể đất nước (Tv. 65)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 14C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 14C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 14C Thường Niên
Trương Thế BạchChúa Nhật 14C Thường NiênLời bài hát
Tiếng Chúa Kêu Mời
Viễn XứHãy reo mừng (Tv. 65)
CHÚA NHẬT 15C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhCon nguyện cầu (Tv. 68)Lời bài hát
Điều răn trọng nhất (Lc. 10)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68)
Đinh Công HuỳnhAi tìm kiếm Chúa (Tv. 68)
Con Phải Làm Gì? (Lc. 10)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 15C Thường NiênLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 15C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 15C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángCác bạn khiêm cung (Tv. 68)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 15C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 15C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 15C Thường Niên
Trương Thế BạchChúa Nhật 15C Thường NiênLời bài hát
Ai Là Anh Em Tôi (Lc. 10)
Viễn XứHãy tìm kiếm Chúa (Tv. 68)
CHÚA NHẬT 16C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhAi sẽ được vào (Tv. 14)Lời bài hát
Bên Chúa Tình Yêu (Lc. 10)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14)
Đinh Công HuỳnhNgụ trên Núi Thánh (Tv. 14)
Maria Chọn Phần Tốt Nhất (Lc. 10)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 16C Thường Niên
Hồng NgựChúa Nhật 16C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 16C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángAi được cư ngụ (Tv. 14)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 16C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 16C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 16C Thường Niên
Trương Thế BạchChúa Nhật 16C Thường NiênLời bài hát
Ngồi Bên Chân Chúa (Lc. 10)
Viễn XứAi được cư ngụ (Tv. 14)
CHÚA NHẬT 17C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhChúa thương đáp lại (Tv. 137)Lời bài hát
Anh em cứ xin (Lc. 11)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137)
Đinh Công HuỳnhChúa đã nhậm lời con (Tv. 137)
Hãy Xin Thì Sẽ Được (Lc. 11)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 17C Thường NiênLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 17C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 17C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángKhi con kêu cầu (Tv. 137)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 17C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 17C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 17C Thường Niên
Trương Thế BạchChúa Nhật 17C Thường NiênLời bài hát
Kiên Trì Trong Cầu Nguyện (Lc. 11)
Viễn XứChúa nhậm lời con (Tv. 137)
CHÚA NHẬT 18C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhHãy đến đây (Tv. 94)Lời bài hát
Hướng về Quê Trời (Lc. 12)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 94)
Đinh Công HuỳnhXin đừng cứng lòng (Tv. 94)
Bài Học Khôn Ngoan (Lc. 12)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 18C Thường Niên
Hồng NgựChúa Nhật 18C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 18C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángCác ngươi đừng cứng lòng (Tv. 94)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 18C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 18C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 18C Thường Niên
Trương Thế BạchChúa Nhật 18C Thường NiênLời bài hát
Người Phú Hộ Dại Khờ (Lc. 12)
Viễn XứƯớc chi (Tv. 94)Lời bài hát
CHÚA NHẬT 19C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhThật hạnh phúc (1) (Tv. 32)Lời bài hát
Canh thức sẵn sàng (Lc. 12)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32)
Đinh Công HuỳnhChúa là gia nghiệp (Tv. 32)
Các Con Hãy Sẵn Sàng (Lc. 12)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 19C Thường Niên
Hồng NgựChúa Nhật 19C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 19C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángPhúc thay dân tộc (1) (Tv. 32)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 19C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 19C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 19C Thường Niên
Trương Thế BạchChúa Nhật 19C Thường NiênLời bài hát
Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng (Lc. 12)
Viễn XứDân tộc mà Chúa chọn (Tv. 32)
CHÚA NHẬT 20C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhXin thương mau đến (Tv. 39)Lời bài hát
Thầy đã đến (Lc. 12)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39)
Đinh Công HuỳnhLạy Chúa! Xin phù trợ con (Tv. 39)
Ngọn Lửa Tình Yêu (Lc. 12)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 20C Thường Niên
Hồng NgựChúa Nhật 20C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 20C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángXin cấp tốc phù trợ (Tv. 39)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 20C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 20C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 20C Thường Niên
Trương Thế BạchChúa Nhật 20C Thường NiênLời bài hát
Vì Yêu Chúa (Lc. 12)
Viễn XứTrợ phù con (Tv. 39)Lời bài hát
CHÚA NHẬT 21C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhBáo Tin Mừng (Tv. 116)Lời bài hát
Vào Nước Chúa (Lc. 13)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 21C Thường Niên (Tv.116)
Đinh Công HuỳnhTruyền rao Tin Mừng (Tv. 116)
Hãy Bước Qua Cửa Hẹp (Lc. 13)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 21C Thường Niên
Hồng NgựChúa Nhật 21C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 21C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángHãy đi khắp tứ phương (Tv. 116)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 21C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 21C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 21C Thường Niên
Trương Thế BạchChúa Nhật 21C Thường NiênLời bài hát
Qua cửa hẹp vào Nước Trời (Lc. 13)
Viễn XứHãy đi rao giảng (Tv. 116)
CHÚA NHẬT 22C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhNào hãy vui mừng (Tv. 67)Lời bài hát
Sống khiêm nhu (Lc. 14)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67)
Đinh Công HuỳnhChúa chuẩn bị (Tv. 67)
Hãy Sống Khiêm Tốn (Lc. 14)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 22C Thường Niên
Hồng NgựChúa Nhật 22C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 22C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángChúa đã chuẩn bị (Tv. 67)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 22C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 22C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 22C Thường Niên
Trương Thế BạchChúa Nhật 22C Thường NiênLời bài hát
Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống (Lc. 14)
Viễn XứLòng Chúa nhân từ (Tv. 67)
CHÚA NHẬT 23C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhNơi nương thân (Tv. 89)Lời bài hát
Dám chọn Ngài (Lc. 14)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89)
Đinh Công HuỳnhChúa là chốn dung thân (Tv. 89)
Hãy Vác Thập Giá Theo Ta (Lc. 14)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 23C Thường Niên
Hồng NgựChúa Nhật 23C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 23C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángNgài là chỗ dung thân (Tv. 89)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 23C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 23C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 23C Thường Niên
Trương Thế BạchChúa Nhật 23C Thường NiênLời bài hát
Từ bỏ mình đi theo Chúa (Lc. 14)
Viễn XứNương thân (Tv. 89)Lời bài hát
CHÚA NHẬT 24C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhCon sẽ trỗi dậy (Tv. 50)Lời bài hát
Trên Trời mừng vui (Lc. 15)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50)
Đinh Công HuỳnhCon sẽ trỗi dậy (Tv. 50)Lời bài hát
Quay Gót Trở Về (Lc. 15)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 24C Thường Niên
Hồng NgựChúa Nhật 24C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 24C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángTôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 24C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 24C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 24C Thường NiênLời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 24C Thường NiênLời bài hát
Tình Cha
Viễn XứVề cùng cha tôi (Tv. 50)Lời bài hát
CHÚA NHẬT 25C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhHãy tới hòa lời (Tv. 112)Lời bài hát
Một người quản gia (Lc. 16)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112)
Đinh Công HuỳnhHãy ngợi khen Chúa (Tv. 112)Lời bài hát
Không Thể Làm Tôi Hai Chủ (Lc. 16)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 25C Thường Niên
Hồng NgựChúa Nhật 25C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 25C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángHãy ca ngợi Chúa (Tv. 112)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 25C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 25C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 25C Thường NiênLời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 25C Thường NiênLời bài hát
Lòng trung tín (Lc. 15)
Viễn XứĐấng nâng kẻ bần cùng (Tv. 112)Lời bài hát
CHÚA NHẬT 26C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhHãy ngợi khen Chúa (Tv. 145)Lời bài hát
Một người giàu có (Lc. 16)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145)
Đinh Công HuỳnhHồn ơi! Ngợi khen Chúa (Tv. 145)Lời bài hát
Ladarô Và Người Phú Hộ (Lc. 16)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 26C Thường Niên
Hồng NgựChúa Nhật 26C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 26C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángHãy ngợi khen (Tv. 145)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 26C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 26C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 26C Thường NiênLời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 26C Thường Niên
Nhà Phúc Hộ Và La Da Rô (Lc. 16)
Viễn XứHãy ngợi khen Ngài (Tv. 145)
CHÚA NHẬT 27C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhHãy đến đây (Tv. 94)Lời bài hát
Xin thêm lòng tin (Lc. 17)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 27C Thường Niên (Tv. 94)
Đinh Công HuỳnhXin đừng cứng lòng (Tv. 94)Lời bài hát
Xin Chúa Ban Thêm Lòng Tin (Lc. 17)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 27C Thường Niên
Hồng NgựChúa Nhật 27C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 27C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángƯớc chi hôm nay (Tv. 94)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 27C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 27C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 27C Thường NiênLời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 27C Thường NiênLời bài hát
Cho con thêm lòng tin (Lc. 17)
Viễn XứƯớc chi (Tv. 94)Lời bài hát
CHÚA NHẬT 28C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhChúa biểu dương (1) (Tv. 97)Lời bài hát
Cho con tri ân (Lc. 17)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97)
Đinh Công HuỳnhChúa công bố (Tv. 97)Lời bài hát
Người Cùi Xứ Samari (Lc. 17)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 28C Thường NiênLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 28C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 28C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángHát lên mừng Chúa (Tv. 97)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 28C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 28C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 28C Thường NiênLời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 28C Thường NiênLời bài hát
Xin Thương Xót Con (Lc. 17)
Viễn XứCông bố ơn cứu độ (Tv. 97)
CHÚA NHẬT 29C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhƠn phù trợ (Tv. 120)Lời bài hát
Anh em cứ xin (Lc. 18)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120)
Đinh Công HuỳnhƠn phù trợ chúng tôi (Tv. 120)Lời bài hát
Hãy Cầu Nguyện Đừng Ngã Lòng (Lc. 18)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 29C Thường Niên
Hồng NgựChúa Nhật 29C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 29C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángƠn phù trợ chúng tôi (Tv. 120)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 29C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 29C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 29C Thường NiênLời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 29C Thường NiênLời bài hát
Kiên Trì Cầu Nguyện (Lc. 18)
Viễn XứƠn phù trợ (Tv. 120)Lời bài hát
CHÚA NHẬT 30C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhNgười nghèo kêu xin (Tv. 33)Lời bài hát
Hai người nguyện cầu (Lc. 18)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33)
Đinh Công HuỳnhKìa người đau khổ (Tv. 33)Lời bài hát
Lời Nguyện Khiêm Tốn (Lc. 18)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 30C Thường Niên
Hồng NgựChúa Nhật 30C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 30C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángChúa đã nghe (Tv. 33)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 30C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 30C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 30C Thường NiênLời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 30C Thường NiênLời bài hát
Hai Cách Cầu Nguyện (Lc. 18)
Viễn XứChúa đã nghe lời (Tv. 33)Lời bài hát
CHÚA NHẬT 31C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhChúc tụng Danh Chúa (Tv. 144)Lời bài hát
Hôm nay Ta đến (Lc. 19)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144)
Đinh Công HuỳnhCon sẽ chúc tụng Chúa (Tv. 144)Lời bài hát
Giakêu, Người Thu Thuế (Lc.19)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 31C Thường Niên
Hồng NgựChúa Nhật 31C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 31C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángChúc tụng Danh Chúa (Tv. 144)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 31C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 31C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 31C Thường NiênLời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 31C Thường NiênLời bài hát
Da Kêu Gặp Chúa… (Lc. 19)
Viễn XứCon sẽ chúc tụng (Tv. 144)
CHÚA NHẬT 32C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhXin lắng tai (Tv. 16)Lời bài hát
Chúa là sự sống lại (Lc. 20)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16)
Đinh Công HuỳnhKhi con thức giấc (Tv. 16)Lời bài hát
Sự Sống Đời Sau (Lc. 20)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 32C Thường Niên
Hồng NgựChúa Nhật 32C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 32C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángNo thỏa tình Chúa (Tv. 16)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 32C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 32C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 32C Thường NiênLời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 32C Thường NiênLời bài hát
Nước Trời mai sau (Lc. 20)
Viễn XứCon no thỏa (Tv. 16)
CHÚA NHẬT 33C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhChúa ngự đến (Tv. 97)Lời bài hát
Vì tin theo Chúa (Lc. 21)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97)
Đinh Công HuỳnhChúa cai quản chư dân (Tv. 97)Lời bài hát
Bền Đỗ Sẽ Được Cứu Rỗi (Lc. 21)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 33C Thường Niên
Hồng NgựChúa Nhật 33C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 33C Thường NiênLời bài hát
Mi GiángChúa ngự đến (Tv. 97)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 33C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 33C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 33C Thường NiênLời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 33C Thường NiênLời bài hát
Viễn XứChúa ngự tới (Tv. 97)
CHÚA NHẬT 34C THƯỜNG NIÊN.
Bùi NinhVui dường nào (2) (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa là Vua (Lc. 23)Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 34C Thường Niên (Tv. 89)
Đinh Công HuỳnhVui sướng biết bao (Tv. 121)Lời bài hát
Giêsu! Vua Thời Gian (Lc. 23)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 34C Thường Niên (Tv. 121)
Hồng NgựChúa Nhật 34C Thường NiênLời bài hát
Kim LongChúa Kitô Vua – Năm CLời bài hát
Mi GiángTôi mừng vui (1) (Tv. 121)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 34C Thường NiênLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 34C Thường NiênLời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 34C Thường NiênLời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 34C Thường NiênLời bài hát
Chúa là Chúa muôn loài
Viễn XứSung sướng biết bao (Tv. 121)Lời bài hát
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s