Mùa Phục Sinh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

CHÚA NHẬT PHỤC SINH.
Bùi NinhChính Chúa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đã Phục SinhLời bài hát
Đây là ngày (Tv. 117)Lời bài hát
Khúc ca khải hoànLời bài hát
Khúc ca Phục SinhLời bài hát
Lễ dâng Phục SinhLời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Ca tiếp liênLời bài hát
Đinh Công HuỳnhChúa đã lập ra (Tv. 117)Lời bài hát
Ca tiếp liênLời bài hát
Chúa Là Đấng Phục Sinh (Ga. 20)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Hoàng Viết HùngChúa Nhật Phục Sinh (1) (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh (2) (Tv. 117)Lời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Ca tiếp liênLời bài hát
Huy HoàngChúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Ca Tiếp LiênLời bài hát
Kim LongChúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
La Thập TựNiềm Vui Phục Sinh (Ga. 20)Lời bài hát
Mi GiángĐây là ngày (Tv. 117)Lời bài hát
Ca tiếp liên Phục SinhLời bài hát
Mi TrầmBuổi sáng Phục Sinh (Ga. 20)Lời bài hát
Ca tiếp liênLời bài hát
Chúa đã sống lạiLời bài hát
 Mừng vui lênLời bài hát
Nào cùng vui lênLời bài hát
Nầy Chúa đã sống lạiLời bài hát
Vui lên Chúa đã sống lạiLời bài hát
TêrêsaChúa chiến thắng khải hoàn Lời bài hát
Chúa đã sống lại Lời bài hát
Chúa sống lại rồi Lời bài hát
Mừng Chúa Phục Sinh Lời bài hát
Ngọn nến Phục Sinh Lời bài hát
Phục sinh vinh quang Lời bài hát
Tuấn KimMừng Chúa Phục SinhLời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Ca Tiếp LiênLời bài hát
AlleluiaLời bài hát
Vì Chúa Đã Phục Sinh (Ga. 20)Lời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Thiên LýChúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Viết ChungĐây là ngày 1 (Tv. 117)Lời bài hát
Đây là ngày 2 (Tv. 117)Lời bài hát
Vũ Đình ÂnĐây là ngày (Tv. 117)Lời bài hát + Mp4
Đức Giêsu phải trỗi dậy (Ga. 20)Lời bài hát + Mp4
Chúa ra khỏi mồLời bài hát + Mp4
Trong Đức KitôLời bài hát + Mp4
Bà Maria MadalenaLời bài hát + Mp4
Mừng Chúa Phục SinhLời bài hát + Mp4
Xuân MinhChúa Nhật Phục Sinh (1)Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh (2)Lời bài hát
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH.
Bùi NinhHãy cảm tạ Chúa (1) (Tv. 117) Lời bài hát
Hãy cảm tạ Chúa (2) (Tv. 117) Lời bài hát
Hãy cảm tạ Chúa (3) (Tv. 117) Lời bài hát + Mp3
Lễ dâng Phục SinhLời bài hát + Mp3
Bát phúc lòng thương xót (Mt. 5)Lời bài hát + Mp3
Không thấy mà tin (Ga 20)Lời bài hát + Mp3
Cao Huy HoàngChúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)Lời Bài Hát
Đinh Công HuỳnhVì Chúa hảo tâm (Tv. 117)Lời bài hát
Đức từ bi của Người (Tv. 117)Lời bài hát
Đức từ bi muôn thuở (Tv. 117)Lời bài hát
Phúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv.117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Hoàng Viết HùngChúa Nhật 2A Phục Sinh (1) (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (2) (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (1) (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (2) (Tv. 117)Lời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Huy HoàngChúa Nhật 2A Phục SinhLời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục SinhLời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục SinhLời bài hát
Kim LongChúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
La Thập TựHãy xưng tụng Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Hãy cảm tạ Chúa (Tv 117)Lời bài hát
Mi GiángHãy cảm tạ Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Mi Trầm Tôma cứng lòng (Ga. 20)Lời bài hát
Từ DuyênChúa Nhật 2 Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Niềm Vui Phục SinhLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Thanh NhànChúa Nhật 2 Phục Sinh năm A (Tv 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm B (Tv 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm C (Tv 117)Lời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Viễn XứHãy cảm tạ Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Viết ChungChúa vẫn trọn tình (Tv. 117)Lời bài hát
Cảm tạ Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Xin cảm tạ (Tv. 117)Lời bài hát
Nào cảm tạ Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Vũ Đình Ân Tôma hãy xem (Ga. 20)Lời bài hát + Mp4
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Lời bài hát + Mp4
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH.
Bùi NinhA – Đường lối trường sinh (Tv. 15) Lời bài hát
B – Ánh tôn nhan (Tv. 4) Lời bài hát
C – Xin tán dương (Tv. 29) Lời bài hát + Mp3
C – Vì Chúa sống lại (Ga. 21)Lời bài hát + Mp3
Cao Huy HoàngA – Chúa(Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Lời bài hát
B – Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)Lời bài hát
C – Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29)Lời Bài Hát
Đinh Công HuỳnhA – Đường lối trường sinh (Tv. 15)Lời bài hát
B – Xin chiếu sáng Thiên Nhan (Tv. 4)Lời bài hát
C – Chúa giải thoát con (Tv. 29)Lời bài hát
C – Lạy Chúa! Con Yêu Mến Ngài (Ga. 21)Lời bài hát
Đỗ Vy HạA – Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Lời bài hát
B – Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)Lời bài hát
C – Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29)Lời bài hát
Hoàng Viết HùngA – Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Lời bài hát
B – Chúa Nhật 3B Phục Sinh (1) (Tv. 4)Lời bài hát
B – Chúa Nhật 3B Phục Sinh (2) (Tv. 4)Lời bài hát
C – Chúa Nhật 3C Phục Sinh (1) (Tv. 29)Lời bài hát
C – Chúa Nhật 3C Phục Sinh (2) (Tv. 29)Lời bài hát
Hồng NgựA – Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Lời bài hát
B – Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)Lời bài hát
C – Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29)Lời bài hát
Huy HoàngA – Chúa Nhật 3A Phục SinhLời bài hát
B – Chúa Nhật 3B Phục SinhLời bài hát
C – Chúa Nhật 3C Phục SinhLời bài hát
C – Chúa luôn kề bên (Ga. 21)Lời bài hát
C – Tạ ơn Chúa (Ga. 21)Lời bài hát
Kim LongA – Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Lời bài hát
B – Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)Lời bài hát
La Thập TựA – Chúa chỉ cho tôi (Tv 15)Lời bài hát
B – Xin chiếu sáng (Tv 4)Lời bài hát
C – Con ca ngợi Ngài (Tv 29)Lời bài hát
Mi Giáng A – Đường lối trường sinh (Tv. 15)Lời bài hát
B – Xin chiếu sáng (Tv. 4)Lời bài hát
C – Chúa giải thoát con (Tv. 29)Lời bài hát
Mi Trầm A.B.C – Đường về EmmauLời bài hát
Từ DuyênC – Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29)Lời bài hát
Thái NguyênA –Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Lời bài hát
B – Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)Lời bài hát
C – Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29)Lời bài hát
A – Xin Chúa Ở LạiLời bài hát
B – Là Chứng NhânLời bài hát
C – Một Tình Yêu Mến (Ga. 21)Lời bài hát
Thanh LâmA – Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Lời bài hát
B – Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)Lời bài hát
C – Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29)Lời bài hát
Thanh NhànA – Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm A (Tv 15)Lời bài hát
B – Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm B (Tv 4)Lời bài hát
C – Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm C (Tv 29)Lời bài hát
Thiên LýA – Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Lời bài hát
B – Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)Lời bài hát
C – Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29)Lời bài hát
Trương Thế BạchA – Đường về Emmau (Lc. 24)Lời bài hát
B – Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)Lời bài hát
C – Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29)Lời bài hát
C – Chúa hiện ra trên bờ biển (Ga. 21)Lời bài hát
Viễn XứA – Đường lối trường sinh (Tv. 15)Lời bài hát
B – Xin chiếu sáng (Tv. 4)Lời bài hát
C – Chúa đã cứu con (Tv. 29)Lời bài hát
Viết ChungA – Chúa sẽ dạy con (Tv. 15)Lời bài hát
B – Chúng con cầu mong (Tv. 4)Lời bài hát
B – Xin cho con thấy (Tv. 4)Lời bài hát
C – Tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Vũ Đình ÂnC – Con xin tán dương (Tv. 29)Lời bài hát + Mp4
C – Đó là Chúa (Ga. 21)Lời bài hát + Mp4
Xuân MinhB – Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)Lời bài hát
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH.
Bùi NinhĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
Đá góc tường (Tv. 117) Lời bài hát
Toàn thể địa cầu (Tv. 99) Lời bài hát + Mp3
Chúa là Mục Tử (Ga. 10)Lời bài hát + Mp3
Cao Huy HoàngChúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh(Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)Lời bài hát
Đinh Công HuỳnhChúa chăn dắt tôi (Tv. 22)Lời bài hát
Phiến đá thợ xây loại bỏ (Tv. 117)Lời bài hát
Dân tộc của Chúa (Tv. 99)Lời bài hát
Lắng Nghe Tiếng Chúa (Ga. 10)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)Lời bài hát
Hoàng Viết HùngChúa Nhật 4A Phục Sinh (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)Lời bài hát
Huy HoàngChúa Nhật 4A Phục SinhLời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục SinhLời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)Lời bài hát
Mục tử yêu chiên (Ga. 10)Lời bài hát
Kim LongChúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)Lời bài hát
La Thập TựĐồng cỏ tươi (Tv. 22)Lời bài hát
Ta là dân Chúa (Tv 99)Lời bài hát
Mi Giáng Mục tử nhân lành (Tv. 22)Lời bài hát
Phiến đá góc tường (Tv. 117)Lời bài hát
C – Ta là dân tộc (Tv. 99)Lời bài hát
Mi Trầm Nào về đâyLời bài hát
A.B.C – Ta là cửa (Ga. 10)Lời bài hát
Từ DuyênChúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)Lời bài hát
Mục Tử Nhân LànhLời bài hát + Mp3
Thanh LâmChúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)Lời bài hát
Thanh NhànChúa Nhật 4 Phục Sinh năm A (Tv 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm B (Tv 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm C (Tv 99)Lời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)Lời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)Lời bài hát
Viễn XứChúa chăn nuôi tôi (Tv. 22)Lời bài hát
Tảng đá góc tường (Tv. 117)Lời bài hát
Đoàn chiên Chúa chăn nuôi (Tv. 99)Lời bài hát
Viết ChungChúa sẽ dạy con (Tv. 15)Lời bài hát
Tảng đá góc tường (Tv. 117)Lời bài hát
Viên đá thợ xây (Tv. 117)Lời bài hát
Vũ Đình ÂnTa là dân Chúa (Tv. 99)Lời bài hát + Mp4
Chiên của tôi (Ga. 10)Lời bài hát + Mp4
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH.
Bùi NinhXin đổ tình thương (Tv. 32) Lời bài hát
Giữa công hội (Tv. 21) Lời bài hát
Chúc tụng Danh Chúa (3) (Tv. 144) Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 5A Phục Sinh (tV. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)Lời bài hát
Đinh Công HuỳnhTrông cậy nơi Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Vang lên trong Đại hội (Tv. 21)Lời bài hát
Chúc tụng Chúa muôn đời (Tv. 144)Lời bài hát
Dấu Chỉ Yêu Thương (Ga. 13)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)Lời bài hát
Hoàng Viết HùngChúa Nhật 5A Phục SinhLời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục SinhLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv.32)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)Lời bài hát
Huy HoàngChúa Nhật 5A Phục SinhLời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục SinhLời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục SinhLời bài hát
Yêu như Thầy yêu (Ga. 13)
Thầy ban Điều Răn Mới
Kim LongChúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)Lời bài hát
La Thập TựXin tỏ lòng từ bi (Tv 32)Lời bài hát
Lời tôi ca ngợi (Tv. 21)Lời bài hát
Con sẽ tán dương (Tv 144)Lời bài hát
Mi GiángChúng con đã trông cậy (Tv. 32)Lời bài hát
Lời con ca ngợi (Tv. 21)Lời bài hát
Chúc tụng Danh Chúa muôn đời (Tv. 144)Lời bài hát
Mi TrầmChúa là đường (Ga. 14)Lời bài hát
Ngài là đườngLời bài hát
Thầy là đường (Ga. 14)Lời bài hát
Thầy là cây nho (Ga. 15)Lời bài hát
Cảm thôngLời bài hát
Cúi lạy NgàiLời bài hát
Đạo yêu thươngLời bài hát
Sống hết tìnhLời bài hát
Từ DuyênChúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)Lời bài hát
Thiên Chúa Trong Đức KitôLời bài hát
Ở Lại Trong ThầyLời bài hát
C – Điều Răn Mới (Ga. 13)Lời bài hát + Mp3
Thanh LâmChúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)Lời bài hát
Thanh NhànChúa Nhật 5 Phục Sinh năm A (Tv 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm B (Tv 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm C (Tv 144)Lời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)Lời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)Lời bài hát
C – Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)Lời bài hát
Viễn XứXin đổ lòng từ bi (Tv. 32)Lời bài hát
Bởi vì Chúa (Tv. 21)Lời bài hát
C – Con sẽ chúc tụng (Tv. 144)Lời bài hát
Viết ChungHy vọng nơi Ngài (Tv. 32)Lời bài hát
Giữa đại hội (Tv. 21)Lời bài hát
Tri ân Ngài (Tv. 21)Lời bài hát
C – Tâu thánh thượng (Tv. 144)Lời bài hát
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH.
Bùi NinhToàn trái đất (Tv. 65) Lời bài hát
Chúa biểu dương (1) (Tv. 97) Lời bài hát
Ngàn dân hỡi (Tv. 66) Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 6A Phục Sinh (tV. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66)Lời bài hát
Đinh Công HuỳnhReo mừng Thiên Chúa (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa công bố ơn cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát
Chư dân hãy ca tụng Ngài (Tv. 66)Lời bài hát
Ai Yêu Mến Thầy (Ga. 14)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66)Lời bài hát
Hoàng Viết HùngChúa Nhật 6A Phục Sinh (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (2)Lời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66)Lời bài hát
Huy HoàngChúa Nhật 6A Phục SinhLời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục SinhLời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục SinhLời bài hát
Thầy để lại bình an (Ga. 14)
Kim LongChúa Nhật 6A Phục Sinh (tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66)Lời bài hát
La Thập TựHãy reo mừng (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa đã tỏ bày (Tv. 97)Lời bài hát
Nguyện chư dân (Tv 66)Lời bài hát
Mi Giáng Hãy reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa đã công bố (Tv. 97)Lời bài hát
Chư dân hãy ca tụng (Tv. 66)Lời bài hát
Mi TrầmĐấng phù trợ khác (Ga. 14)Lời bài hát
Con thưa cùng ChúaLời bài hát
Con xin lỗi ChúaLời bài hát
Từ nayLời bài hát
 Đấng phù trợ khác (Ga. 14)Lời bài hát
Từ DuyênChúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66)Lời bài hát
Sự Sống MớiLời bài hát
Tình Nào Lớn HơnLời bài hát
Chúa Trong Lòng Con (Ga. 14)Lời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66)Lời bài hát
Thanh NhànChúa Nhật 6 Phục Sinh năm A (Tv 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm B (Tv 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm C (Tv 66)Lời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66)Lời bài hát
Trương Thế BạchChúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66)Lời bài hát
Viễn XứHãy reo mừng (Tv. 65)Lời bài hát
Công bố ơn cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát
Hãy ca tụng Ngài (Tv. 66)Lời bài hát
Viết ChungCả thế giới (Tv. 65)Lời bài hát
Toàn thể đất nước (Tv. 65)Lời bài hát
Ơn Chúa cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát
Ơn Ngài cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh(Tv. 97) Lời bài hát
C – Muôn lạy Chúa (Tv. 66)Lời bài hát
Vũ Đình ÂnCảm tạ Ngài (Tv. 66)Lời bài hát + Mp4
Bình an của Thầy (Ga. 14)Lời bài hát + Mp4
CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH.
Bùi NinhNguồn ánh sáng (3) (Tv. 26) Lời bài hát
Chúa đặt ngai báu (Tv. 102) Lời bài hát
Mừng vui lên (2) (Tv. 96) Lời bài hát
Cao Huy HoàngChúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv. 96)Lời bài hát
Đinh Công HuỳnhƠn lành của Chúa (Tv. 26)Lời bài hát
Ngai vàng của Chúa (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Đấng tối cao (Tv. 96)Lời bài hát
Để Chúng Nên Một (Ga. 17)Lời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv.96)Lời bài hát
Hoàng Viết HùngChúa Nhật 7A Phục Sinh (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục SinhLời bài hát
Hồng NgựChúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv. 96)Lời bài hát
Mi GiángTôi sẽ được nhìn xem (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa thiết lập ngai vàng (Tv. 102)Lời bài hát
Người là Đấng tối cao (Tv. 96)Lời bài hát
Từ DuyênChúa Nhật 7B Phục Sinh (Tv. 102)Lời bài hát
Thái NguyênChúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv.96)Lời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv. 96)Lời bài hát
Thanh NhànChúa Nhật 6 Phục Sinh năm A (Tv 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm B (Tv 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 7 Phục Sinh năm C (Tv 96)Lời bài hát
Viễn XứCõi nhân sinh (Tv. 26)Lời bài hát
Ngôi báu Người (Tv. 102)Lời bài hát
Đấng tối cao (Tv. 96)Lời bài hát
LỄ THĂNG THIÊN.
Bùi NinhMừng Thiên Chúa (Tv. 46)Lời bài hát + Mp3
Mừng Chúa lên Trời (Cv. 1)Lời bài hát + Mp3
Cao Huy HoàngLễ Chúa Lên Trời (Tv. 46)Lời bài hát
Đinh Công HuỳnhThiên Chúa ngự lên (Tv. 46)Lời bài hát
Đỗ Vy HạLễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Hải TriềuLễ Chúa Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Hoàng Viết HùngLễ Chúa Lên Trời (1)Lời bài hát
Lễ Chúa Lên Trời (2)Lời bài hát
Hồng NgựLễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Huy HoàngLễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Kim LongLễ Chúa Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
La Thập TựThiên Chúa ta (Tv. 46)Lời bài hát
Mi Giáng Chúa ngự lên (Tv. 46)Lời bài hát
Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46)Lời bài hát
Mi TrầmChúa Lên Trời (Mt. 28)Lời bài hát
Đừng đứng đóLời bài hát
Hôm nay mừng Chúa Lên TrờiLời bài hát
Thầy sẽ ở cùng các con (Mt. 28)Lời bài hát
Nguyễn DuyChúa lên trời Lời bài hát
Hướng lên trờiLời bài hát
TêrêsaChúa Thăng Thiên Lời bài hát
Chúa lên trờiLời bài hát
Từ DuyênLễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Thái NguyênLễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Chúa Về Trời Lời bài hát
Thanh LâmLễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Thiên LýLễ Thăng ThiênLời bài hát
Trương Thế BạchLễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Viết ChungChúa ngự lên (Tv. 46)Lời bài hát
Chúa lên trời (Tv. 46)Lời bài hát
Chúa lên trời 2 (Tv. 46)Lời bài hát
Vũ Đình ÂnHỡi người GalilêLời bài hát + Mp4
Chúa về trờiLời bài hát + Mp4
Xuân MinhLễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
LỄ HIỆN XUỐNG.
Bùi NinhXin sai Thánh Thần (1) (Tv. 103)
Nguyện xin Ngôi BaLời bài hát
Xin sai Thánh Thầần (2) (Tv. 103)Lời bài hát
Lạy Chúa Thánh ThầnLời bài hát
Nguyện Chúa Thánh ThầnLời bài hát
Cao Huy HoàngLễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
Ca tiếp liênLời bài hát
Đinh Công HuỳnhXin Ngài canh tân (Tv. 103)Lời bài hát
Ca tiếp liênLời bài hát
Đỗ Vy HạLễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
Hoàng Viết HùngLễ Hiện Xuống (tv. 103)Lời bài hát
Hồng NgựLễ Hiện Xuống – Vọng (Tv. 103)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
Ca tiếp liênLời bài hát
Huy HoàngLễ Vọng Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
Ca Tiếp LiênLời bài hát
Kim LongLễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
La Thập TựXin sai Thánh Thần (Tv. 103)Lời bài hát
Mi GiángXin sai Thánh Thần (Tv. 103)Lời bài hát
Xin sai Thánh Thần Chúa đến (Tv. 103)Lời bài hát
Ca tiếp liên Lễ Hiện XuốngLời bài hát
Mi TrầmCa tiếp liênLời bài hát
Lạy Chúa Thánh Thần (Ga. 20)Lời bài hát
Nầy Thần Linh ChúaLời bài hát
Nguyên xin Thánh ThầnLời bài hát
Xin Ngài ngự đếnLời bài hát
Thái NguyênLễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
Xin Thánh Thần ĐếnLời bài hát
Thần Khí Sự Sống Và Tình YêuLời bài hát
Nguồn Lực Thánh ThầnLời bài hát
Thanh LâmLễ Hiện Xuống – Vọng (Tv. 103)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
Thiên LýLễ Hiện XuốngLời bài hát
Trương Thế BạchLễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
Viết ChungXin sai thần linh (Tv. 103)Lời bài hát
Xin thần khí (Tv. 103)Lời bài hát
Xin cử thần linh (Tv. 103)Lời bài hát
Thần linh Chúa (Tv. 103)Lời bài hát
Xuân MinhLễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
A.
AlleluiaG.F. Handel
AlleluiaNgọc Hân
AlleluiaPhanxicô
AlleluiaVũ Đình Ân
Alleluia! Alleluia!Giang Tâm
Alleluia AmenLiên Bình Định 
Alleluia Chúa đã lên trờiThanh Lâm
Alleluia Chúa đã sống lạiHiền Hòa
Alleluia Chúa đã sống lạiPhạm Liên Hùng
Alleluia Chúa đã sống lạiThế Thông
Alleluia Chúa hiển thắng
Alleluia Chúa khải hoànVũ Đình Ân
Alleluia Chúa nhật Phục SinhThái Nguyên
Alleluia Chúa sống lạiNgọc Linh 
Alleluia Đêm Vọng Phục SinhNguyễn Ngọc Hạnh
Alleluia Hát lên người ơiThành Tâm & Trần Sĩ Tín
Alleluia Khúc hát khải hoànDominic
Alleluia Lễ Hiện XuốngThiên Lý
Alleluia Lễ Phục SinhNinh Doãn Hùng
Alleluia Lễ Thăng ThiênHoàng Kim
Alleluia Mừng Chúa khải hoànDominic
Alleluia Nào đoàn con ChúaGiangtâm
Alleluia Phục SinhThiên Lý
Alleluia Vượt QuaNgọc Linh
Ánh dương rực rỡBùi Lữ
Ánh lửa Phục SinhThiên Hương
Ánh nến Phục SinhThiên Duy 
Ánh sáng Phục SinhKim Loan
Ánh sáng Phục SinhLutha
Ánh sáng Phục SinhPhanxicô
Ánh sáng vinh quangNgọc Linh
B.
+
Bà đã thấy gì?Thiên Lý
Bà Maria MadalenaVũ Đình Ân
Bài ca AlleluiaNgọc Linh
Bài ca AlleluiaVăn Chi
Bài ca chiến thắngTrương Thế Bạch
Bài ca cho người chiến thắng (2 bè)Văn Chi
Bài ca dâng lễThành Tâm
Bài ca Đức TinNgọc Linh
Bài ca hạt giốngPhạm Liên Hùng
Bài ca khải hoànDuy Tân
Bài ca mới (Tv. 97)Nguyễn Như
Bài ca niềm vui Phục SinhTrịnh Vĩnh Thành
Bài ca Phục SinhĐỗ Vy Hạ
Bài ca Phục SinhPhạm Liên Hùng
Bài ca sống lạiNguyễn Bách Y Chính
Bài ca về trờiNguyễn Bách
Bài ca vinh thắngTừ Duyên
Bảo chứng Phục SinhTrầm Thiên Thu 
Bên lòng Chúa xót thươngQuang Thoại & Thanh Lâm
Bên sông GiođanThiên Lý
Bóng chiều tàNguyên Dũng (thơ HBTT)
Bóng hồng trong sươngTuấn Kim (thơ Xuân Ly Băng)
Bỡ ngỡ làm chiTrầm Thiên Thu
C.
+
Ca dâng lễ Phục Sinh
Ca khải hoànThiên Quang 
Ca khúc khải hoànHoàng ĐanNha Trang: 05.01.2021
Ca khúc Phục SinhNguyễn Văn Thư
Ca lên điKim Long
Ca mừng Chúa lên trờiThế Thông
Ca mừng Chúa phục sinhMi Trầm
Ca mừng Chúa phục sinhThiên Uyên
Ca mừng Chúa phục sinhTrần Thế
Ca mừng hoan hỉNgọc Linh
Ca mừng ơn cứu độGiang Tâm
Ca mừng Phuc SinhHoàng Nam
Ca mừng Phục SinhNguyễn Chánh
Ca mừng Phuc SinhViết Chung
Ca nhập lễ Chúa Nhật 2 PSThy Anh
Ca nhập lễ Thăng ThiênHoàng Kim
Ca tâm niệmHoàng Kim
Ca tiếp liênVăn Chi 
Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh ThầnHoàng Kim
Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh ThầnVũ Đình Ân
Ca tiếp liên Lễ Hiện XuốngĐinh Công Huỳnh
Ca tiếp liên Lễ Hiện XuốngMi Giáng
Ca Tiếp Liên Lễ Hiện XuốngTrương Thế Bạch
Ca tiếp liên Lễ Phục SinhĐinh Công Huỳnh
Ca tiếp liên Lễ Phục SinhHồng Bính
Ca tiếp liên Lễ Phục SinhHương Vĩnh
Ca tiếp liên Lễ Phục SinhNinh Doãn Hùng
Ca tiếp liên Phục SinhMi Giáng
Ca tụng Chúa uy hùng (Xh. 15)Nguyễn Thu Nga
Ca vang ngày mớiNguyễn Duy
Các trẻ Do TháiĐinh Công Huỳnh
Cất tiếng ca mừng (Tv. 65)Hoài Bắc
Cất tiếng reo mừngPhạm Liên Hùng
Có Ngài bên conHương Đan
Con đường Chúa đã quaVăn Chi
Con đường theo ChúaThái Nguyên
Con hãy nhớKim Long
Con hãy nhớ rằngHoàng Kim
Con mãi là chiên của NgàiLa Thập Tự
Con Ta yêu dấuNinh Doãn Hùng
Con thường như TômaHuy Hoàng
Của lễ mới Thái Nguyên
Của lễ tình yêuThái Nguyên
Cùng vui lênCát Minh
Cùng vui lênViết Chung 
Cuộc lễ sự sốngTrầm Thiên Thu
Cứ dấu nàyKim Long
Ch.
+
Chiên Con Vượt QuaĐinh Công Huỳnh 
Chiên Lễ Vượt QuaCát Minh
Chiên theo TaVinam
Chiên Vượt QuaCát Minh
Chiên Vượt QuaHoàng Kim
Chiên Vượt QuaHùng Lân
Chiên Vượt QuaKhổng Vĩnh Thành
Chiên Vượt QuaPhạm Xuân Thu
Chiên Vượt QuaTiến Linh
Chiên Vượt QuaVũ Đình Ân
Chiên Vượt QuaVũ Mộng Thơ (Lm.)
Chiến thắng của taKim Long
Chiến thắng của tình yêu Kim Long
Chính Chúa chiến thắngKim Long
Chính là ChúaVinam
Chính Ngài là bạn đườngTrần Mừng
Cho con nhận ra NgàiThế Thông & Tuấn Kiệt
Cho tình hiệp nhấtNguyễn Duy
Chúa ban sự sốngNguyễn Sơn
Chúa cả đất trờiKim Long
Chúa chiên nhân lànhDuy Tân 
Chúa chiên nhân lành (Tv. 22)
Chúa chiến thắng khải hoànNgọc Khánh
Chúa chiến thắng khải hoànTêrêsa 
Chúa chiến thắng khải hoànTrương Thế Bạch
Chúa chiến thắng tử thầnĐinh Công Huỳnh
Chúa đã chỗi dậyThanh Lâm
Chúa đã giải phóngViết Chung
Chúa đã lên trờiDuy Linh. PHN
Chúa đã lên trờiPhanxicô
Chúa đã lên trời Viết Chung
Chúa đã lên trời rồiTrịnh Vĩnh Thành
Chúa đã phục sinhHải Ánh
Chúa đã phục sinhMi Trầm
Chúa đã phục sinhSong Kiều
Chúa đã phục sinhKim Long
Chúa đã phục sinhPhạm Hoàng
Chúa đã phục sinhPhanxicô
Chúa đã Phục SinhTrương Thế Bạch
Chúa đã sống lạiCát Minh
Chúa đã sống lạiĐạt Đức
Chúa đã sống lạiĐỗ Vy Hạ
Chúa đã sống lạiGiuse BCD
Chúa đã sống lạiHương Vĩnh 
Chúa đã sống lại /1Kim Loan
Chúa đã sống lại /2Kim Loan
Chúa đã sống lại /3Kim Loan
Chúa đã sống lại /1Kim Long
Chúa đã sống lại /2 Kim Long
Chúa đã sống lạiLa Thập Tự
Chúa đã sống lạiLiên Bình Định
Chúa đã sống lạiMi Trầm
Chúa đã sống lại/2Ngọc Kôn
Chúa đã sống lại Ngọc Khánh
Chúa đã sống lạiNguyên Nhung
Chúa đã sống lạiNguyễn Duy
Chúa đã sống lạiNguyễn Quang Hưng 
Chúa đã sống lạiPhương Anh
Chúa đã sống lạiTêrêsa
Chúa đã sống lạiThành Tâm
Chúa đã sống lạiThế Thông
Chúa đã sống lạiTrùng Dương
Chúa đã sống lại /1Vũ Đình Ân
Chúa đã sống lại /2Vũ Đình Ân
Chúa đã sống lạiVũ Mộng Thơ & Nguyễn Duy 
Chúa đã sống lạiXuân Hải
Chúa đã sống lại thậtViết Chung
Chúa đã sống lại thậtVũ Đình Ân
Chúa đã sống lại rồiChính Tâm
Chúa đã từ cõi chết sống lại /1Ngọc Linh
Chúa đã từ cõi chết sống lại /2Ngọc Linh
Chúa đã thươngÂn Đức
Chúa đã thương conĐinh Công Huỳnh
Chúa đã về trờiThế Thông
Chúa đã xức dầuÂn Đức
Chúa đã yêu conKim Long
Chúa đã yêu conNgọc Linh
Chúa đáng chúc tụngVinam
Chúa đến rồiThành Tâm & Trần Sỹ Tín
Chúa Giêsu đã phục sinhGiang Tâm
Chúa Giêsu lên trờiHuỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa Giêsu lên trờiKim Long
Chúa hiển trị Hoàng Kim
Chúa hiển trịKim Long
Chúa hiển vinhPhạm Đức Huyến
Vũ Đình Ân
Chúa hiện ra trên bờ biểnTrương Thế Bạch
Chúa khải hoànHải Linh
Chúa khải hoànPhạm Liên Hùng
Chúa khải hoànVũ Đình Ân
Chúa khải hoàn Alleluia /2 bèLiên Bình Định
Chúa khải hoàn Alleluia /4 bèLiên Bình Định
Chúa khoan dungPhạm Liên Hùng
Chúa là bạn đường Kim Long
Chúa là cây nhoÂn Đức 
Chúa là Đấng phục sinhHuỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là mục tửTrần Anh Linh
Chúa lên trờiHải Nguyễn 
Chúa lên trờiHiền Hòa
Chúa lên trờiHoài Đức
Chúa lên trờiKim Long
Chúa lên trờiNguyễn Duy
Chúa lên trờiNguyễn Văn Thư
Chúa lên trờiNinh Doãn Hùng
Chúa lên trờiNgô Duy Linh
Chúa lên trờiPhạm Liên Hùng
Chúa lên trờiPhanxicô
Chúa lên trờiTêrêsa
Chúa lên trờiTừ Duyên 
Chúa lên trờiThanh Lâm
Chúa lên trờiTrầm Thiên Thu
Chúa lên trờiVũ Đình Ân
Chúa lên trời dọn chỗDuy Linh. PHN
Chúa lên trời vinh sángKim Long
Chúa nay đã phục sinhKim Long
Chúa ngự về trờiKim Long
Chúa ngự về trờiThiên Lý
Chúa nhật Phục SinhThái Nguyên
Chúa nhật 2 Phục SinhHải Triều
Chúa nhật 3 Phục SinhĐỗ Xuân Quế
Chúa nhật 3 Phục Sinh (Tv. 65)Hải Triều
Chúa nhật 4 Phục Sinh (Tv. 32)Hải Triều
Chúa nhật 5 Phục Sinh (Tv. 97)Hải Triều
Chúa nhật 6 Phục SinhHải Triều
Chúa Nhật 6 Phục Sinh (Tv 97)Nam Sơn
Chúa ở lại với conViễn Xứ
Chúa ơi xin ở lạiĐinh Công Huỳnh
Chúa phục sinhKim Long
Chúa phục sinhNguyên Hữu
Chúa phục sinhPhạm Liên Hùng
Chúa phục sinhThanh Bình
Chúa phục sinhTrần Văn Huyến
Chúa phục sinhVũ Đình Ân
Chúa sống lại
Chúa sống lạiĐức Khải
Chúa sống lạiHoàng Diệp
Chúa sống lạiHoàng ĐanNhaTrang:05.01.2021
Chúa sống lại Hồng Việt
Chúa sống lạiMi Trầm
Chúa sống lạiPhạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
Chúa sống lạiTrầm Thiên Thu 
Chúa sống lại rồiLiên Bình Định
Chúa sống lại rồiLinh Huyền Dung
Chúa sống lại rồiNvTai
Chúa sống lại rồi Têrêsa
Chúa sống lại rồiThành Tâm
Chúa sống lại thật rồiDuy Linh. PHN
Chúa sống lại thật rồiThu An
Chúa từ cõi chết sống lạiNgọc Linh
Chúa thăng thiênTêrêsa
Chúa thắng tử thầnKim Long
Chúa thống trịHoàng Kim
Chúa thống trịVũ Đình Ân
Chúa vào thànhNguyễn Duy
Chúa vào thành (Mt. 21)Vũ Mộng Thơ
Chúa về trờiKim Long
Chúa về trờiPeter Trần
Chúa về trờiPhạm Minh Công
Chúa về trờiPhanxicô
Chúa về trờiThái Nguyên
Chúa về trờiTrương Thế Bạch
Chúa về trờiVũ Đình Ân
Chúa về trời Vũ Mộng Thơ (Lm.)
Chúa về trời, con ra điPhanxicô
Chúa về trời, con vào đờiNguyễn Duy
Chúa về trời, con vào đờiTrầm Thiên Thu
Chúc tụng ChaPhạm Liên Hùng
Chúc tụng ChúaVũ Đình Ân
Chúc tụng Chúa điNguyễn Như
Chúc tụng và tôn vinhKim Long
Chúc vinh Ba NgôiSơn Ca Linh
Chứng nhân phục sinhLa Thập Tự
D.
+
Dân Chúa hỡiHoàng Kim
Dân Ta ơiHoàng Kim
Dân Thánh HỡiHùng Lân
Dâng Chúa Ba NgôiThái Nguyên
Dâng Chúa Phục SinhTrương Thế Bạch
Dâng lễ mừng Chúa sống lạiNguyên Nhung
Dâng lễ Phục SinhNguyễn Chánh
Dâng lễ Phục SinhTrương Thế Bạch
Dâng lời cảm mếnNgọc Linh 
Dâng Ngài bài ca chiến thắngTrịnh Vĩnh Thành
Dậy điPhạm Liên Hùng
Đ.
+
Đại dương ChúaTrầm Thiên Thu
Đại Lễ Phục SinhHải Triều
Đáp ca Lễ Chúa Phục SinhGiang Tâm
Đáp ca lễ Thăng ThiênHoàng Kim
Đấng cứu độPhạm Liên Hùng
Đấng lẫm liệtViết Chung
Đây chính là ngàyLa Thập Tự
Đây đoàn chiên mới sinhNguyễn Ngọc Tỉnh
Đây là ngày ChúaHoàng Kim
Đây Ngày Vinh PhúcNgọc Khánh
Để chúng nên mộtHuỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Để ở với conNgọc Linh
Đêm hoa đăngLinh Trang 
Đêm nhiệm thánhÁnh Đăng
Điệp ca dòng nước cứu độViết Chung
Điệp khúc tán dươngNguyễn Văn Thư
Điều răn mớiHoàng Kim
Đôi cánh Phục SinhTrầm Thiên Thu
Đồi xưaThái Nguyên
Đức KitôHoàng Kim
Đức KitôVũ Đình Ân
Đức Kitô đã phục sinhHải Ánh
Đức Kitô đã sống lạiKim Long
Đức Kitô đã sống lạiNgọc Linh
Đức Kitô đã sống lạiXuân Thảo
Đức Kitô đã sống lại rồiĐạt Đức
Đức Kitô Đấng cứu độThế Thông
Đức Kitô lên trời /1 Kim Long
Đức Kitô lên trời /2Kim Long
Đức Kitô phục sinhVăn Chi
Đức Kitô quang lâmNguyễn Chánh
Đức Kitô sống lạiKim Long
Đức Kitô sống lại hiển vinhKim Long
Đức Kitô sống lại thậtKim Long
Đừng cứng lòngVũ Đình Ân
Đừng đứng đóMi Trầm
Đừng sợ! Chính là Thầy đâyHuỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng sợ! Chúa đã Phục sinhHuỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Được sai điThành Tâm
Đường chiều EmmauHuỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường EmmauHải Ánh
Đường EmmauNguyễn Bách
Đường Emmau bừng sángDominic
Đường Emmaus có Chúa (Lc. 24)Mai Đăng Minh
Đường Emmau gieo bướcLa Thập Tự
Đường về EmmauDominic 
Đường về EmmauTh. Chung
Đường về EmmausTrương Thế Bạch
Đường về nhà ChaLa Thập Tự
E.
+
ExultetÁnh Đăng
ExultetNgọc Khánh
ExultetNguyễn Văn Hòa
ExultetThành Tâm
ExultetVăn Chi
Exsultet Trổi vang lênHoàng Kim
G.
+
Gặp gỡ Chúa Chiên LànhTrịnh Vĩnh Thành
+
Giáo dân hãy ca tụng Kim Long
Giáo dân ta hãy nâng lờiVinh Hạnh
Giêsu con xin NgàiAnh Tuấn
Giêsu đầy lân áiPhạm Liên Hùng
Giêsu khởi thắngG.F. Handel
Giêsu! Niềm hoan lạc Vượt QuaHoàng Phúc 
Gió Phục SinhTrầm Thiên Thu
Giòng sữa thiêngThái Nguyên
Giờ Chúa phục sinhKim Long
Giữa ánh quang hiển vinhPhạm Liên Hùng
H.
+
Hành khúc Phục Sinh
Hào quang Phục SinhTrầm Thiên Thu
Hạt giống thối đi Cao Huy Hoàng
Hát lên mừng Chúa Tiến Linh
Hát mừng chiến thắngNgọc Linh
Hát mừng ChúaThái Nguyên
Hát mừng Chúa lên trờiTrịnh Vĩnh Thành
Hãy ca mừng ChúaThái Nguyên
Hãy cảm tạ ChúaNguyên Phong
Hãy cảm tạ ChúaPhương Anh
Hãy đặt tay
Hãy điLa Thập Tự
Hãy hân hoanNgọc Linh 
Hãy hát lên đi Thiên Duyên
Hãy hát vangNgọc Khánh
Hãy loan tinThiên Duyên
Hãy loan tin Chúa sống lạiNgọc Linh
Hãy mở cửa raPhạm Liên Hùng
Hãy mừng vui Kim Long
Hãy tạ ơn ChúaNgọc Cẩn
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Ngọc Linh 
Hãy tạ ơn Chúa Alleluia (Tv. 117)Ngọc Linh 
Hãy tung cánhNgọc Khánh
Hãy tung hô Thiên ChúaThiên Duyên
Hãy vui lênHải Nguyễn
Hãy vui lênHùng Lân
Hãy vui lênNgọc Linh 
Hãy vui lênQuốc Vinh
Hãy vui lênThy Anh
Hãy vui lênVũ Đình Ân
Hãy xỏ vào đâyTiến Linh
Hiến lễ con dângNgọc Khánh
Hiến lễ Phục SinhĐinh Công Huỳnh
Hiến lễ Phục SinhMiên Ly
Hiến lễ Phục SinhNam Sơn
Hiến lễ Vượt QuaThái Nguyên
Hòa bình viên mãnKim Long
Hòa tấu khúc tân caKim Long
Hoan ca hoan ca hoan caMai Nguyên Vũ
Hoan ca Phục SinhÂn DuyXuân Lộc: 18.7.2003
Hoan ca Phục Sinh (Tv. 117)Ân Đức (Lm.)
Hoan ca Phục Sinh Hùng Lân
Hoan ca Phục SinhNguyên Phong
Hoan ca Phục SinhNguyễn Duy
Hoan ca Phục SinhThanh Lâm
Hoan ca Phục SinhThế Thông
Hoan hô Con ChúaNgọc Khánh
Hoan hô Vua GiêsuPhạm Liên Hùng
Hoan hô Vua vũ trụPhạm Liên Hùng
Hôm nayNguyên Phong
Hôm nay mừng Chúa lên trờiMi Trầm
Hỡi các bạnDuy Tân
Hỡi cửa (Tv. 23)Cao Huy Hoàng
Hỡi cửa ngàn thu (Tv. 23)Cát Minh
Hỡi linh hồn tôi (Tv. 102)Cao Huy Hoàng
Hỡi loài người ơi Chúa sống lại rồiTrùng Dương
Hỡi muôn người thếNguyên Hữu
Hỡi người bộ hànhKim Long
Hỡi người GalilêCao Huy Hoàng
Hỡi người GalilêVũ Đình Ân
Hùng ca Phục SinhGiang Tâm
Hướng lên trờiNguyễn Duy
Hy lễ Phục SinhKim Loan
Hy lễ Phục SinhThế Thông
Hy lễ Phục SinhTrầm Thiên Thu
Hy lễ Vượt QuaKim Ân
Hy lễ Vượt QuaMai Nguyên Vũ
Hy lễ Vượt QuaViết Chung
K.
+
Kèn vangMi Trầm 
Kinh cầu Các ThánhĐỗ Vy Hạ
Kinh tiền tụng Lễ Phục SinhThành Tâm
Kinh tiền tụng Lễ trẻ emThành Tâm
+
Khải hoàn caBeethoven
Khải hoàn caCao Thanh Hoàng
Khải hoàn ca 1Hoài Bắc
Khải hoàn caLinh Giang
Khải hoàn ca Nguyễn Duy
Khải hoàn ca (2 bè)Nguyễn Bách
Khải hoàn ca (4 bè)Nguyễn Bách 
Khải hoàn khúc Phục SinhAn Lệ Thanh
Khi cuộc đời là của lễÁnh Đăng & Thiên Cung 
Khi Chúa sống lạiKim Long
Khi Chúa vào thànhKim Long
Khi trời ửng hồngDuy Linh. PHN
Khi xức troPhạm Liên Hùng
Không nhận ra ChúaKim Long
Không thấy mà tin
Không thấy mà tinCao Huy Hoàng 
Không thấy mà tinNguyễn Hùng Cường
Không thấy mà tinPhạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
Không thấy mà tinThiên Duy
Khúc ca khải hoànTrương Thế Bạch
Khúc ca phục sinhNguyễn Chánh
Khúc hát AlleluiaDấu Chân 
Khúc hát Phục SinhHiền Hòa
Khúc hát Vượt QuaViết Chung 
Khúc hoan ca mùa Vượt QuaThanh Lâm
Khúc khải hoànThiên Lý
Khúc lữ hành EmmauGiang Tâm
Khúc nhạc khải hoànNguyễn Hèn Mọn
L.
Là chứng nhânThái Nguyên
Lạy Cha tốt lànhPhạm Liên Hùng
Lạy Chúa conVinam 
Lạy Chúa Thánh Thần /1
Lạy Chúa Thánh Thần /2
Lạy Chúa xin ở lại với chúng conHải Triều
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa /1Phạm Liên Hùng
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa /2Phạm Liên Hùng
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa /3Phạm Liên Hùng
Lạy Nữ vương Thiên đàngGiang Tâm
Lạy Nữ Vương Thiên đàngPhạm Liên Hùng
Lạy Nữ vương Thiên đàngTiến Dũng & Thiện Cẩm
Lắng nghe tiếng ChúaHuỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lễ Chúa Thăng ThiênHải Triều
Lễ dâng AlleluiaGiang Ân
Lễ dâng Phục SinhGiang Tâm
Lễ dâng Phục SinhNgọc Linh
Lễ dâng Phục SinhNguyễn Hùng Lân
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Thiên Lý
Lễ vật dâng Chúa Phục SinhViễn Phương
Lễ vật hôm nayKim Long 
Lên núi SionHùng Lân
Loan tin Chúa Phục SinhĐinh Công Huỳnh
Lòng đầy hoan lạcDuy Linh. PHN
Lời ChúaPhạm Liên Hùng
Lời nguyện truyền phépHải Vân 
Luật yêu thươngNguyễn Duy
Lữ khách EmmauĐức Khải
M.
+
Maria hỡi hãy nói đi Ngọc Cẩn
Mạch suối cứu độ Đinh Công Huỳnh
Mai Đệ Liên bên mộ ChúaMinh Chiết
Máu cứu độThái Nguyên
Máu trái timThái Nguyên
Mặc manh áo rách nátHoàng Kim
Mến ThầyVinam
Miền Phục SinhTrầm Thiên Thu
Mầu nhiệm tình yêuThái Nguyên
Mầu nhiệm yêu thươngNguyễn Duy
Món quà Phục SinhKim Long
Mỗi lời kinhKim Long
Một ngày mớiMi Trầm
Mục tử nhân lànhThái Nguyên
Muôn đời ngợi caDuy Linh. PHN
Muôn lạy Chúa Kitô Phạm Liên Hùng
Muôn tiếng reo hòVũ Đình Ân
Mừng ca khải hoànNhật Minh
Mừng Con Chúa phục sinhKim Long
Mừng Con Thiên Chúa vinh thăngDấu Chân
Mừng chiến thắngKim Long
Mừng Chúa chiến thắngDuy Linh. PHN
Mừng Chúa đã sống lạiĐăng Khoa
Mừng Chúa KitôNgọc Linh
Mừng Chúa khải hoàn /1Lê Ân Thiên
Mừng Chúa khải hoàn /2Lê Ân Thiên
Mừng Chúa lên TrờiHàn Thư Sinh 
Mừng Chúa lên TrờiHiền Hòa
Mừng Chúa lên TrờiHương Vĩnh
Mừng Chúa lên TrờiThanh Bình
Mừng Chúa lên TrờiThiên Uyên
Mừng Chúa lên trờiTrương Thế Bạch
Mừng Chúa phục sinhDuy Tân
Mừng Chúa phục sinhĐinh Công Huỳnh
Mừng Chúa phục sinhHoàng Vũ 
Mừng Chúa phục sinhKim Ân
Mừng Chúa phục sinh /1Nguyên Kha
Mừng Chúa phục sinh /2Nguyên Kha 
Mừng Chúa phục sinhPhạm Đắc
Mừng Chúa phục sinhTêrêsa
Mừng Chúa phục sinhTuấn Kim
Mừng Chúa phục sinhThiên Ân
Mừng Chúa phục sinhThy Anh
Mừng Chúa phục sinhVũ Đình Ân
Mừng Chúa sống lạiBạch Vân
Mừng Chúa sống lạiNguyễn Chánh
Mừng Chúa sống lạiNgọc Linh
Mừng Chúa sống lạiPhanxicô
Mừng Chúa sống lạiThiên Duy
Mừng Chúa về TrờiHuỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 
Mừng Chúa về TrờiNhật Minh
Mừng Đấng cứu độNguyên Kha
Mừng ngày Chúa sống lạiTrương Thế Bạch
Mừng ngày hoan hỉĐạo Minh
Mừng ngày mớiKim Long
Mừng ngày phục sinhĐỗ Xuân Quế & Cát Minh
Mừng ngợi khenTừ Duyên
Mừng vui ca lênVũ Đình Ân
Mừng vui lênHải Nguyễn
Mừng vui lênM. Phú
Mừng vui lênMi Trầm
Mừng vui lênTừ Duyên
Mừng vui lênThành Tâm
Mừng vui lênTrịnh Vĩnh Thành
Mừng vui lênTrương Thế Bạch
Mừng vui lênXuân Đàn
Mừng vui lên điNguyên Phong
Mừng vui lên ExsultetThành Tâm
Mừng vui lên! Lạy Nữ hoàngNgọc Linh
Mừng Vượt QuaCát Minh
Mừng Vượt QuaVũ Đình Ân
N.
+
Nai tới suối Duy Tân & Nguyễn Khắc Xuyên 
Nào cùng vui lênMi Trầm
Nào đoàn con ChúaGiang Tâm
Nào hãy mừng vui Kim Long
Nào hãy vui mừngKim Long
Nào ta hãy mừng vui Kim Long
Nào trần thếKim Long
Nay Ngài khởi thắngNgọc Khánh 
Này Đức ChúaHoàng Kim
Này Đức ChúaHoàng Khánh
Này người ngủ mêHoàng Kim 
Này Thần Linh ChúaMi Trầm
Nâng chén tạ ơnNgọc Linh 
Nầy Chúa đã sống lại Mi Trầm
Nếu Đức Kitô đã không sống lạiKim Long
Nếu Người không sống lại Văn Chi
Niềm tin Phục SinhBạch Vân 
Niềm tin Phục SinhFa Thăng
Niềm tin Phục SinhThế Thông & Tuấn Kiệt
Niềm tin yêuThái Nguyên
Niềm vinh dựNgọc Linh
Niềm vui chiến thắngĐinh Công Huỳnh
Niềm vui Phục SinhGiang Tâm
Niềm vui Phục SinhHiền Hòa
Niềm vui Phục SinhLa Thập Tự 
Niềm vui Phục SinhThái Nguyên
Niềm vui Phục SinhThanh Lâm
Niềm vui Phục SinhThiên Lý
Niềm vui Phục SinhTrịnh Vĩnh Thành
Niềm vui Phục SinhVăn Chi
Niềm vui sống lạiNgọc Linh 
Nữ vương Thiên đàngNgô Duy Linh
Nữ vương Thiên đàngNguyễn Hùng Lân
Nữ vương Thiên đàngThái Nguyên
Nữ vương Thiên đàng Vũ Đình Ân
Ng.
+
Ngài chết vì yêu đã sống lại rồiTrịnh Vĩnh Thành
Ngài đã chiến thắngNguyễn Thu Nga
Ngài đã chiến thắng tử thầnTrịnh Vĩnh Thành
Ngài đã sống lại thật Hưng Ca 
Ngài đến bên conPhương Anh
Ngài gánh lấyHoàng Kim
Ngài ở đâuKim Long
Ngài toàn thắngViễn Xứ
Ngài từ trong kẻ chếtKim Long
Ngày Chúa đã ra tayViết Chung
Ngày Chúa khải hoànNgọc Khánh
Ngày Chúa lập raNgọc Linh 
Ngày Chúa lập ra (Tv. 117)Vương Diệu
Ngày Chúa sống lạiNguyễn Duy
Ngày Chúa thống trịNgọc Linh
Ngày Đức KitôThái Nguyên
Ngày hoan lạcVictoire Thiện 
Ngày mới Trầm Thiên Thu
Ngày mới đã lênKim Long
Ngày Phục SinhThái Nguyên
Ngày rực rỡNgọc Linh
Ngày Thiên Chúa tạo thànhKim Long
Ngày vinh quang về trờiVăn Chi
Ngày vinh thắng Thanh Lâm 
Ngày vui mừng (Tv. 117)Mai Nguyên Vũ
Ngày Vượt QuaHoàng Kim
Ngọn lửa Phục SinhGiang Tâm
Ngọn lửa Phục SinhThiên Duyên
Ngọn lửa tình yêuThái Nguyên 
Ngọn nến Phục SinhTêrêsa
Ngọn nến ta lãnh nhậnKim Long
Ngọn nến Thánh ThầnPhanxicô
Ngợi khen Chúa GiêsuKim Long
Ngợi mừng ChúaBùi Ninh
Nguồn nước tái sinhTín Vy (Hoa Phượng Vi)
Nguyện Thánh ThầnThái Nguyên
Người đã sống lạiHuỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 
Người lên trờiVinam
Người sai tôi điNam Hải
Người sống lại từ cõi chết
Người về TrờiVinam
Nh.
+
Nhân chứng Phục SinhHoàng Kim Tốt
Nhập lễ Phục Sinh và Thăng ThiênThành Tâm
Nhìn về xaCao Huy Hoàng 
Như Cha đã sai Thầy
Như mặt trời bừng sángKim Long
Như Thầy yêuVinam
Nhưng Chúa đã Sống LạiNgọc Khánh
Nhưng tôi vẫn tinNgọc Khánh
O.
+
Ôi đẹp thayKim Long
Ôi đêm rực sángKim Long
Ôi đẹp thayKim Long
Ở lại cùng conDuy Linh. PHN
Ở lại trong ThầyThái Nguyên
Ở lại với conKim Long
Ở lại với conLữ Hành
Ở lại với conNguyễn Hùng Cường
Ơn cứu rỗiVũ Đình Ân
P.
+
Phó thácNgọc Linh
Phó thácNguyễn Duy
Phúc cho ai vững tinHuỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh 
Phục Sinh caMinh Chiết
Phục Sinh khơi nguồn sống mớiMinh Chiết
Phục Sinh vinh quangTêrêsa 
Phụng vụ Phép RửaHoàng Kim
Q.
+
Quê hương trời caoLa Thập Tự
R.
+
RabbouniNguyên Dũng
Rap-bu-ni “Lạy Thầy”Duy Linh. PHN
Reo mừng lênThái Nguyên
Reo vang mừng Chúa Phục SinhDấu Chân
Rước nến Phục SinhVũ Đình Ân
S.
+
Sao còn đứng mãi chưa vềĐỗ Vy Hạ 
Sao còn đứng nhìnÂn Duy
Sao lại đi tìm?Kim Long
Sống chết cho ChúaKim Long
Sống cho Thiên ChúaKim Long
Sống là Đức KitôKim Long
Suối nước cứu độNguyễn Hùng Lân
Sứ điệp Phục SinhFa Thăng
Sự sống mớiThái Nguyên
Sự sống vinh quangĐinh Công Huỳnh
T.
+
Tái sinh trong Chúa Phục SinhMinh Chiết
Tại sao ca hát Maria Madalenna
Tay Chúa quan phòngLinh Giang
+
Tiến ca Phục Sinh
Tiếng chuông Phục SinhPhạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
Tiếng hát lên TrờiNguyễn Duy
+
Tin Chúa sống lạiLa Thập Tự
Tin mừng cứu độ /1Nguyễn Duy 
Tin mừng cứu độ /2 Nguyễn Duy 
Tin mừng chiến thắngNguyễn Duy 
Tin mừng Phục SinhNguyên Kha
Tin mừng Phục Sinh /1Nguyễn Duy
Tin mừng Phục Sinh /2Nguyễn Duy
Tin mừng Phục Sinh /1Thái Nguyên 
Tin mừng Phục Sinh /2Thái Nguyên 
Tin mừng Phục Sinh /3Thái Nguyên 
Tin mừng Phục SinhTrịnh Vĩnh Thành
Tin mừng sống lạiHoàng Đức 
Tin mừng sống lạiNguyễn Duy Vy
Tin mừng tuyệt vờiKim Long
Tin Người phục sinhLê Ân Thiên
Tin sống lạiNguyễn Duy Vi 
Tin vui Ngài phục sinhQ. Vi
Tin yêu Chúa Ba NgôiThái Nguyên 
+
Tình ca AlleluiaLiên Bình Định 
Tình ca về trờiLê Tín
Tình Chúa chăn nuôiTrương Thế Bạch
Tình thương của Chúa (Tv. 32)Cao Nguyên
Tình thương ChúaThiên Duyên
Tình thương Chúa (Tv. 32)Trần Anh Linh
Tình yêu chiến thắngNguyễn Duy
Tình yêu khải hoànTrầm Thiên Thu
Tình yêu Phục Sinh Trầm Thiên Thu
Tình yêu Phục SinhTrương Thế Bạch
+
Toàn thể địa cầuCao Nguyên
+
Tôma chớ cứng tinĐinh Công Huỳnh
Tôma hãy tinKhuyết danh 
Tôi biết tôi đã tin vào ai *Mi TrầmNha Trang: 02.6.2017
Tôi đã sống lại (Tv. 138)Duy Tân
Tôi đã sống lạiHùng Lân
Tôi đã sống lạiNgọc Linh
Tôi đã thấy dòng nướcVũ Đình Ân
Tôi đã thấy nướcHải Triều
Tôi đã thấy nướcKhuyết danh
Tôi đã thấy nướcVũ Đình Ân
Tôi đã tinKhuyết danh
Tôi muốn ca vangKim Long
Tôi sẽ sống lạiNgọc Linh
Tôi xin hát mừngHải Triều
+
Tung hô Chúa sống lạiVũ Thái Hòa
Tụng ca nguồn nướcViết Chung
Từ cạnh sườn ChúaKim Long
Từ cõi chết sống lạiKim Long
Từ lòng đấtCharles Wesley
Th.
+
Thánh ca Phục SinhMonsigny
Thánh giá ChúaHoàng Phúc 
Thánh lễ Chúa Lên Trời Đặng Ngọc Ấn
Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 138)Đặng Ngọc Ấn
Thánh vịnh 117Xuân Chung
+
Thân xác làm bánhVKP
Thần trí tôi vui mừngXuân Thảo
Thập giá là lời hứaKim Long
Thập giá vinh quangNguyễn Hùng Lân
Thập giá vinh quangVũ Đình Ân 
Thầy sẽ ở cùng các conMi Trầm
+
Thiên Chúa Ba NgôiKim Long
Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46)Hải Nguyễn 
Thiên Chúa ngự lênTrầm Thiên Thu
+
Thời đại của Lễ Hiện XuốngKim Long
Tr.
+
Trái đất rung độngKim Long
Trái tim nhân lànhThái Nguyên
Trái tim rực cháyThái Nguyên
Trần hoàn vui lênNguyễn Hùng Lân
+
Trên bàn thờ trần thếNgọc Linh
+
Trong ánh lửa Phục SinhMạnh Tuyên
Trong hân hoanDuy Linh. PHN
Trong máu giao hòaKim Long
Trổi vang lên AlleluiaPhùng Minh Mẫn
Trường ca Phuc Sinh /2Viễn Phương
V.
+
Vạn tuế Đức KitôThành Tâm
Vang lênHoàng Kim
Vang lên lời caTừ Duyên
Vang lên muôn khúc caGiang Tâm
Vang lời tụng caNguyễn Duy
Vào đờiTrầm Thiên Thu 
Vào Thánh điệnThành Tâm
+
Vết thương tội lệ (Tv. 50)Văn Chi
+
Vì Chúa đã phục sinhKim Long
Vì Chúa đã phục sinhThái Nguyên 
Vì Chúa đã sống lại
Vì Chúa đã sống lạiKhổng Vĩnh Thành
Vì Ngài đang sốngNgọc Khánh
Vì niềm tin tôi Ngọc Khánh
Vinh danh Ba NgôiThái Nguyên
Vinh danh Chúa Ba NgôiNguyễn Duy
Vinh dự Thập GiáTín Vy (Hoa Phượng Vi)
Vinh quang cho người sống lạiVăn Chi
Vinh quang Phục SinhNgọc Linh
+
Vọng Phục Sinh 1Thái Nguyên
Vọng Phục Sinh 2Thái Nguyên
Vọng Phục Sinh 4Thái Nguyên
Vọng Phục Sinh (bài Tân Ước)Thái Nguyên
+
Vua chiến thắngVũ Đình Ân
Vua vũ trụKim Long
Vui ca Phục SinhHoài Bắc
Vui lên ca lênVũ Đình Ân 
Vui lên Chúa đã phục sinhXuân Hải
Vui ngày Chúa về trờiDấu Chân
Vung tay chèoPhạm Xuân Chiến 
+
Vườn nho ChúaHoàng Kim
Vượt QuaTrầm Thiên Thu
X.
+
Xin chiếu sáng ánh vinh quangCao Huy Hoàng
Xin Chúa ở lạiKim Long
Xin Chúa ở lạiQuý Báu
Xin Chúa ở lạiThái Nguyên 
Xin Chúa vui nhậnPhạm Liên Hùng
Xin dâng lên ChúaVũ Khởi Phụng
Xin loan truyềnViết Chung
Xin nghe tiếng conDuy Linh. PHN
Xin ở lạiKim Long
Xin ở lại với conHoài Bắc
Xin ở lại với conPhương Anh
Xin tán dương (Tv. 29)Viết Chung
Y.
Yêu mến lề luật ChúaHuỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Yêu Thầy sẽ giữ lời ThầyDuy Linh. PHN
Yêu thương là Điều răn mớiTrương Thế Bạch


_______________________

Thánh Ca Theo Mùa Phụng Vụ.


Thánh Ca Theo Thánh Lễ.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s