Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THEO A.B.C.
ALBUM.
– Album: Lời kinh nguyện trầm
A.
Alleluia Lễ Các Thánh Tử ĐạoCác Thánh Lời bài hát
Alleluia Hôn Phối Lời bài hát
Alleluia Mùa VọngAlleluia Lời bài hát
Alleluia Mùa Giáng SinhAlleluia Lời bài hát
Alleluia Mùa Phục SinhAlleluia Lời bài hát
Alleluia Mùa Thường Niên A Lời bài hát
Alleluia Mùa Thường Niên B Lời bài hát
Alleluia Mùa Thường Niên C Lời bài hát
Alleluia Chúa Ba Ngôi,
Mình Máu Thánh, Thánh Tâm
Lời bài hát
Alleluia (TV 117)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Ave Maris StellaĐức Mẹ Lời bài hát
Alleluia Lễ riêng Lời bài hát
Alleluia Lễ Truyền Thống Dân Tộc Lời bài hát
B.
Bài ca tình yêuĐức Mẹ Lời bài hát
Bài ca Phục SinhMùa Phục Sinh Lời bài hát
Bài ca Thiên thầnMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Bên tòa MẹHôn Phối Lời bài hát
Bên trong cung thánhThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Bộ lễ Hương Kinh
Bộ lễ Mẹ Vô Nhiễm Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Bờ đá xanh tạ tộiThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Bởi vì ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
C.
Các Mẫu Alleluia Alleluia Lời bài hát
Các ngươi sẽ hân hoan (Is. 12) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Calvê chiều tím buồn Mùa Chay & Tuần Thánh Lời bài hát
Cảm tạ hồng ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Câu xướng Mùa Chay Lời bài hát
Con ca tụng Chúa (Tv. 29) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con mong chờ Ngài Mùa Vọng Lời bài hát
Con xin dâng Chúa Dâng Lễ Lời bài hát
Cung Hiến Đền Thờ Latêranô 2/11 (Tv. 45)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ch.
Chúa đã sống lạiMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúc mừng Giáng SinhThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Chúc tụng ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúc tụng ChúaNhập Lễ Lời bài hát
Chúc tụng danh Chúa (Tv. 144)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chung một niềm tinNhập Lễ Lời bài hát
D.
Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Dâng lên ChúaDâng Lễ Lời bài hát
Dâng lên NgàiDâng Lễ Lời bài hát
Dâng đôi tim hồngHôn Phối Lời bài hát
Đ.
Đầy ân sủng (Tv. 32)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đường lối Chúa (Tv. 24)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đường lối Chúa
Đường thập tự Mùa Chay & Tuần Thánh Lời bài hát
G.
Gần Chúa bao sướng vuiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Giao ướcHôn Phối Lời bài hát
Giuse tôi tớ tín trungCác Thánh Lời bài hát
H.
Hát đón xuân về Xuân Lời bài hát
Hãy cảm tạ Chúa Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Hãy đến Bê-lem  Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Hãy đến với Giuse Các Thánh Lời bài hát
Hãy hoan ca  Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Hãy nếm thử /Tv. 33  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy ngợi khen Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hiến dâng Tận Hiến Lời bài hát
Hình như Chúa đã bỏ conThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Hoan hô Chúa  Nhập Lễ Lời bài hát
Hoan hô Chúa Mùa Chay & Tuần Thánh Lời bài hát
Hồn tôi Đức Mẹ Lời bài hát
Hợp tiến Cha toàn năng  Dâng Lễ Lời bài hát
Hợp tiếng hoan chúc Đức Mẹ Lời bài hát
Hương kinh nhiệm mầu Dâng Lễ Lời bài hát
K.
Kinh cầu Các Thánh Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Kinh cầu Các Thánh 1 Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Kinh cầu Các Thánh 2 Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Kinh Lạy Cha 1 Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Kinh Lạy Cha 2 Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Khúc ca tạ ơn Hôn Phối Lời bài hát
Khúc ca dâng Vua Tình Yêu Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
L.
Lạy Cha hằng hữu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lạy Cha hằng hữu Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Lạy Thánh Tâm Giê su  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lạy Thánh Tâm Giê su Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bài hát
Lạy Thánh Tâm Giêsu (2 bè) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lễ Các Đẳng Linh Hồn 2/11 (Tv. 22) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam Nữ 1/11 (Tv. 23) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Chúa Hiển Dung 6/8 (Tv. 96) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 1/1 (Tv. 66) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Đi Viếng 31/5 (Is. 12) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Mẹ dâng Con 02/02 (Tv. 23) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/8 (Tv. 44) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10 (Lc. 1) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12 (Tv. 97) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Mồng Một Tết (Tv. 8) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Mồng Một Tết (Tv. 71) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Mồng Hai Tết (Tv. 127) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Mồng Hai Tết (Tv. 144) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Mồng Ba Tết (Tv. 89) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24/6 (Tv. 138) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Thánh Giuse 19/3 (Tv. 88) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Thánh Giuse Thợ 1/5 (Tv. 89) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Thánh Phanxicô Xavie 3/12 (Tv. 22) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Thánh Phêrô & Thánh Phaolô 29/6 (Tv. 33) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Thánh Têrêsa 1/10 (Tv. 102) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Truyền Tin 25/3 (Tv. 39) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ vật chân thành Dâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật giao hòa Dâng Lễ Lời bài hát
Lòng yêu thương của Chúa /Tv. 102 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời ca chúc tụng Dâng Lễ Lời bài hát
Lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện trầm Mùa Chay & Tuần Thánh Lời bài hát
Lời kinh tạ tội  Lời bài hát
Lời Người chuộc tội  Đức Mẹ Lời bài hát
Lời Tuyên xưng đức tin Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Lời thầm thống hối Mùa Chay & Tuần Thánh Lời bài hát
Lời vọng tình yêu Mùa Chay & Tuần Thánh Lời bài hát
M.
Magnificat Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Magnificat Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ Chúa Thiên đình Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ hoài đứng đó Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ Thiên Chúa Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ về Thiên cung 1 Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ về Thiên cung 2 Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ Vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Lời bài hát
Mùa đông thánh ân Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Mùa đông vinh danh Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Một đời hát ca Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Một đời hiến dâng Tận Hiến Lời bài hát
Mùa xuân ăn năn Xuân Lời bài hát
Mừng chào mùa xuân Xuân Lời bài hát
N.
Này con xin đến
Này người yêu dấu Hôn Phối Lời bài hát
Noel Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Nữ hoàng Thiên quốc Đức Mẹ Lời bài hát
Ng.
Ngày đã lên rồi Đức Mẹ Lời bài hát
Ngày xuân kính tiến Giavê Xuân Lời bài hát
Ngọn nến hiệp nhất Hôn Phối Lời bài hát
Ngợi khen Ba Ngôi Nhập Lễ Lời bài hát
Ngợi khen Ba Ngôi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ngước mắt trông lên cao Mùa Vọng Lời bài hát
Người công chính Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Người đến vì yêu Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Người đến vì yêu (4 bè) Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Người nằm đó, người còn đây Cầu Hồn Lời bài hát
Nh.
Nhịp đàn đêm Giáng Sinh Lời bài hát
Những cánh hoa dâng Mẹ 1 Đức Mẹ Lời bài hát
Những cánh hoa dâng Mẹ 2 Đức Mẹ Lời bài hát
O.
Ôi Chúa từ nhân (Tv. 85) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ôi nguồn ánh sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ôi nguồn ánh sáng Nhập Lễ Lời bài hát
P.
Phúc cho ai Hôn Phối Lời bài hát
S.
Sao còn đứng mãi chưa về Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Sao Ngài sinh ra Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Sóng thần nhạc Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Suy Tôn Thánh Giá 14/9 (Tv. 77) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
T.
Ta là dân Chúa (Tv. 99) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tiếng hát dâng Mẹ  Đức Mẹ Lời bài hát
Tình Ngài như biển khơi  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Trời vinh sáng Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Tình Trời vinh sáng (4 bè) Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Tình yêu Giáng Sinh Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Tình yêu như nắng mai Hôn Phối Lời bài hát
Tung hô Tin Mừng Lễ Tro & Tuần Thánh Mùa Chay & Tuần Thánh Lời bài hát
Tung hô Tin Mừng Mùa Chay Mùa Chay & Tuần Thánh Lời bài hát
Từ rất xa khơi  Tận Hiến Lời bài hát
Tựa làn trầm hương Dâng Lễ Lời bài hát
Th.
Thánh ca Đanien  Lời bài hát
Thắp ngàn hương hoa  Lời bài hát
Theo hương trầm Dâng Lễ Lời bài hát
Thượng tế muôn đời (Tv. 109) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thượng tế muôn đời (Tv. 109) Tận Hiến Lời bài hát
Tr.
Trên đôi tay này Dâng Lễ Lời bài hát
Trên vòng tay tin yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trở về bên Chúa Mùa Chay & Tuần Thánh Lời bài hát
Trở về cõi sống Cầu Hồn Lời bài hát
Trời đêm Bê-lem Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Trước ngai Mẹ Hôn Phối Lời bài hát
V.
Vang tiếng ngợi khen Nhập Lễ Lời bài hát
Vang tiếng ngợi khen Lời bài hát
Về bên Chúa  Nhập Lễ Lời bài hát
Về bên lòng Cha Mùa Chay & Tuần Thánh Lời bài hát
Về đây hát kính mừng Đức Mẹ Lời bài hát
Về lại đâyThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Vinh danh Ba Ngôi  Nhập Lễ Lời bài hát
Vinh danh Thiên Chúa Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
X.
Xin ấp ủ con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin bảo toàn con (Tv. 15) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin Chúa thương nhận Dâng Lễ Lời bài hát
Xin gục đầu sám hối  Mùa Chay & Tuần Thánh Lời bài hát
Xin giải thoát con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin Ngài đến ngay bên Mùa Chay & Tuần Thánh Lời bài hát
Xin như mặt trời lên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin như mặt trời lên Mùa Vọng Lời bài hát
Xin tiến dâng Dâng Lễ Lời bài hát
Xin thứ tha Cầu Hồn Lời bài hát
Xin vác lấy thập giá  Mùa Chay & Tuần Thánh Lời bài hát
Xin vòng đôi tayCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin vòng đôi tay Mùa Chay & Tuần Thánh Lời bài hát
Xin xót thương conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin xót thương conCầu Hồn Lời bài hát
Xuân hồng vừa sangXuân Lời bài hát
Xuân nay đến rồiXuân Lời bài hát
Y.
Yêu luật Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Yêu mến anh em  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s