Nhạc sĩ Trương Thế Bạch – Theo Thánh Lễ (Pdf.).

Bước vào Thánh cungNhập LễLời bài hát
Lên đền thánh ChúaNhập LễLời bài hát
Vào Cung điện ChúaNhập LễLời bài hát
Vào đền thánh Chúa TrờiNhập LễLời bài hát
Về bên ChúaNhập LễLời bài hát
Về Nhà ChúaNhập LễLời bài hát
+++
Có gì mà dâng ChúaDâng LễLời bài hát
Con dâng ChúaDâng LễLời bài hát
Dâng cuộc đời conDâng LễLời bài hát
Dâng Chúa trọn niềm thương yêuDâng LễLời bài hát
Dâng về Chúa TrờiDâng LễLời bài hát
Đời con dâng ChúaDâng LễLời bài hát
Lễ dâng tâm thànhDâng LễLời bài hát
Lễ dâng tình yêuDâng LễLời bài hát
Lễ vật hiến dângDâng LễLời bài hát
Lời nguyện dângDâng LễLời bài hát
Tình con dâng hiếnDâng LễLời bài hát
+++
Ai hiểu được tình NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bên GiêsuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Bến bờ yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Biết chi đáp đềnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Biết khi nào Chúa đếnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bước chân sải cánh mỏi mònCa Nguyện – Hiệp Lễ
Ca vang tình thương ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cảm tạ hồng ânCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cảm tạ tình NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cảm tạ tình yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cảm tạ tình yêu Chúa TrờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cảm tạ tri ân ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cánh diều đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cây bút chì trong tay ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cậy trông Chúa thôiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Có Chúa trong cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Có Ngài đưa lốiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Con cần có ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Con chỉ làCa Nguyện – Hiệp Lễ
Con luôn cần ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Con muốn làCa Nguyện – Hiệp Lễ
Con vươn tới ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Con xin được ở bên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cung điệu tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chân lý yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chỉ có Ngài mà thôi 1Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chỉ có Ngài mà thôi 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chỉ một mà thôiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chỉ vì yêu conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chỉ vì yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chính Chúa chở che đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cho con cậy trông yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cho con niềm tin yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con tìm đến ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cho con tìm đến với NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cho con tin yêu cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa buồn con Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa giữ gìn conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa hằng xót thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa là gia nghiệp đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa luôn ở bên conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa mãi thương conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa mãi xót thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa ở bên conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa ở với conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa quan phòngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa thương giữ gìnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa vẫn thương conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa vẫn xót thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Dạt dào tình Chúa yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Dâng Chúa đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đại dương Lòng Chúa Xót ThươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đáp dền tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đường thập giá đường tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Giây phút thần tiênCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giếng nước trường sinhCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hạnh phúc trong conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hát lời tạ ơnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy nếm thử mà xemCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy về với ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Kiên trì trong cầu nguyệnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khúc ca tạ ơn ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Làm sao con biếtCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Làm sao con dám quênCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Làm sao con hiểu hếtCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Làm sao đáp đềnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lòng xót thương của ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời Chúa trong cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Mãi mãi con vẫn yêu NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Mến Chúa yêu ngườiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Mong về bên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Nào ai suy thấuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nếm thử mà xemCa Nguyện – Hiệp Lễ
Nến cháy trong conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Nếu không có NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Nếu thiếu NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Ngồi bên chân ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngợi ca tình ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ôi tình ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Ôi tình yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ở trong Nhà ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tạ tình Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tiếng Chúa kêu mờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tìm đến ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tìm về bên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tin tưởng vào ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình con trong tình ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình của Chúa cao vờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình ChaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa cao vờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa muôn đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa quá bao laCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa quá cao vờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa tình conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa tình tuyệt vờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa tuyệt vờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa thương vô bờ
Tình Ngài cao quýCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Ngài cao vờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Ngài thật vô biênCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Ngài thương conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Thiên Chúa muôn đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình yêu của ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình yêu Chúa bao laCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình yêu Chúa TrờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu nào bằngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình yêu NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình yêu Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Thánh giá cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Thập giá đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Thiên Chúa quan phòngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Trong tình Chúa vô biênCa Nguyện – Hiệp Lễ
Trông mong tình ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Về với ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vì Ngài là Chúa Tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Xin theo Ngài suốt đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu chỉ mình ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+++
Cùng với Chúa lên đườngKết Lễ
Chúng con lên đường
Chúng con vềKết Lễ
Dâng lời tạ ơnKết Lễ
Hãy thương nhauKết Lễ
Lễ đã hết con ra về
Lễ đã hết ta ra về Kết Lễ
Lễ xong ta đi vào đờiKết Lễ
Ra về bình anKết Lễ
Sánh vai với ChúaKết Lễ
Ta hân hoan ra vềKết Lễ
Tạ ơn Chúa con ra vềKết Lễ
Tạ ơn Thiên ChúaKết Lễ
Ước mơ Nhà ChúaKết LễLời bài hát
Vào đờiKết Lễ
Vui lên mừng ChúaKết Lễ
Xin Chúa ở lại với conKết LễLời bài hát

Ca khúc Nhạc sĩ Trương Thế Bạch.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s