Nhạc sĩ Thanh Bình (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THEO THÁNH  LỄ.
Bài ca vũ trụ (Tv. 95)Nhập LễLời bài hát
Ca mừng danh Chúa (Tv. 53)Nhập LễLời bài hát
Cùng Chúa lên đềnNhập LễLời bài hát
Chúa công minh (Tv. 118)Nhập Lễ
Chúa đã tác tạo (Đn. 3)Nhập LễLời bài hát
Chúa là phần rỗi (Tv. 27)Nhập LễLời bài hát
Chúa ngự trong thánh điện (Tv. 67)Nhập LễLời bài hát
Chúa Phục sinh (Tv. 137)Nhập LễLời bài hát
Đền Thánh sáng ngời (Mc. 10)Nhập LễLời bài hát
Đường lên Thánh điệnNhập LễLời bài hát
Hân hoanNhập LễLời bài hát
Khúc ca đền thánhNhập LễLời bài hát
Lời minh ước (Tv. 73)Nhập LễLời bài hát
Mầu nhiệm tình yêuNhập LễLời bài hát
Nào cùng nhau (Tv. 129)Nhập LễLời bài hát
Niềm mong ướcNhập LễLời bài hát
Ngài là thành lũy (Tv. 30)Nhập LễLời bài hát
Ngàn lời ca (Tv. 32)Nhập LễLời bài hát
Ngày chung thẩmNhập LễLời bài hát
Tiến lên đền thánhNhập LễLời bài hát
Tiếng chiêng cồng (Tv. 97)Nhập LễLời bài hát
Tìm Chúa (Tv. 26)Nhập LễLời bài hát
Từng đoàn ngườiNhập LễLời bài hát
Thắp sáng muôn dân (Tv. 26)Nhập LễLời bài hát
Thân lạy Thiên Chúa (Tv, 68)Nhập LễLời bài hát
Vang ca lênNhập LễLời bài hát
Về nhà ChúaNhập LễLời bài hát
Vui lên hỡi ngườiNhập LễLời bài hát
Xin giữ gìn (Tv. 16)Nhập LễLời bài hát
Xin lắng nghe (Tv. 85)Nhập LễLời bài hát
Xin nghe lời (Tv. 26)Nhập LễLời bài hát
Xin ơn bình anNhập LễLời bài hát
Xin quy tụ (Tv. 105)Nhập LễLời bài hát
+++
Của lễ bụi đờiDâng LễLời bài hát
Của lễ cầu anDâng LễLời bài hát
Của lễ cuộc đờiDâng LễLời bài hát
Của lễ đồng xaDâng LễLời bài hát
Của lễ đời conDâng LễLời bài hát
Của lễ hiệp thôngDâng LễLời bài hát
Của lễ thập giáDâng LễLời bài hát
Cung kính dângDâng LễLời bài hát
Dâng Chúa gì đây?Dâng LễLời bài hát
Dâng Chúa tuổi hồngDâng LễLời bài hát
Dâng lễ Ba NgôiDâng LễLời bài hát
Dâng về Chúa ChaDâng LễLời bài hát
Điệp khúc dâng ChaDâng LễLời bài hát
Đôi bàn tayDâng LễLời bài hát
Hiến lễ cuộc đờiDâng LễLời bài hát
Hiến lễ tuổi hồngDâng LễLời bài hát
Hiến lễ tuổi xuânDâng LễLời bài hát
Hy lễ cuộc đờiDâng LễLời bài hát
Hy lễ tận hiếnDâng LễLời bài hát
Lễ dâng tạ tộiDâng LễLời bài hát
Lễ dâng tháng hèDâng LễLời bài hát
Lễ tế chiều hômDâng LễLời bài hát
Lễ vật đầu mùaDâng LễLời bài hát
Như là của lễDâng LễLời bài hát
+++
Biết lấy gìCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Muôn lời cảm tạCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu thương phục vụ Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+++
Ai là Mẹ Ta (Mc. 3)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Bại liệt (Mc. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Bánh hóa nhiều (Ga. 6 & Mt. 14)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Bao nhiêu lần (Lc. 11) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Bartimê (Mc. 10) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Bỏ Ngài con biết theo ai 1 (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Bỏ Ngài con biết theo ai 2 (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cây nho trường sinh (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Con đường nào (Mc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Con đường Thập giá (Mt. 16) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Con tìm Chúa (Ga. 1) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Con xin theo Ngài (Mt. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cung cách cầu nguyện (Lc. 18)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cửa hẹp (Lc. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chỉ Một Chúa thôi (Mc. 12) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chọn phần hơn (Lc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chủ của (Mt. 12)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa cứu chữa (Mc. 1) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa chữa (Mc. 5) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa đã cho con (Mc. 5)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa là mục tử của tôi (Mc. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa là thần lương (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa nguồn cậy trông (Mt. 11)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Da-kêu (Lc. 19) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Da-kêu người thu thuế (Lc. 19) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Danh lợi (Mc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Dụ ngôn cỏ lùng (Mt. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đời đời (Phú hộ & Lagiarô) (Lc. 16)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đức Tin (Dụ ngôn Hạt Cải) (Lc. 17) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát + Mp4
Giá trị cuộc sống thật (Lc. 14)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Giá trị đích thực (Mc. 12) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Gieo giống (Mt. 13) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hai giới răn (Mt. 22)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy thức tỉnh (Lc. 12) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hiển Dung (Lc. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hiệp nguyện (Mt. 18)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hoàn thiện (Mc. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Khi dâng của lễ (Mt. 5)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Kho báu đời tôi (Mt. 13) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Làm tôi hai chủ (Lc. 16)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Loan Tin Mừng (Mc. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lòng Cha nhân ái (Mt. 20) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lòng người (Lc. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lòng tin viên sỹ quan (Lc. 7) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lời ChúaThánh Ca Tin Mừng
Lửa hồng (Lc. 12)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Mẻ cá lạ 1 (Lc. 5)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Mẻ cá lạ 2 (Lc. 5)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Mình Máu Chúa (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Món nợ cuộc đời (Mt. 4) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Mỗi người là một viên gạch (Mt. 16)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Một Chúa duy nhất (Mt. 12)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Mười cô Trinh nữ (Mt. 25) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Na-im Na-im (Lc. 7)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nén bạc (Mt. 25)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nước Trời (Mc. 4) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ngài là ai? (Mt. 16)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Người Con yêu dấu (Mt. 3) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Phúc thật (Lc. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Phúc và họa (Lc. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Phục vụ (Mc. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Qua cửa hẹp (Lc. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Quyền năng ChúaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Rượu mới bình cũ (Mc. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Sabat Chúa nhật (Mc. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Sóng gió yên lặng (Mc. 4)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Sống Phúc Âm giữa đời (Lc. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Sứ giả Tin Mừng (Lc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tâm sự người con cảThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tâm tình thống hối (Mc. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tiệc cưới Nước Trời (Mt. 22)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tình Chúa vô bờ (Mt. 15) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tình yêu Cứu Thế (Lc. 4)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi (2Cor. 5)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tình yêu Tin Mừng (Lc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tuyên xưng (Mt 16)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tuyên xưng1 (Mc. 8)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tuyên xưng 2 (Lc. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Từ bỏ để theo Chúa (Lc. 14)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Từ nay (Lc. 1) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tha thứ (Mt. 18)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thánh giá Phục Sinh (Lc. 12)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thắp sáng muôn dân (Mt. 4)Thánh Ca Tin Mừng
Thập giá của người trẻ (Mt. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thầy đây đừng sợ (Mt. 14; Mc. 4)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thế mạt (Mc. 13) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thói quen (Mc. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thờ Chúa trên môi (Mc. 7; Mt. 7)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thợ gặt (Mt 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thợ làm vườn nho (Mt. 21)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tràn dâng hy vọng (Mt. 6) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tri ân cảm tạ (Lc. 17)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Trở về (Lc. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vâng lời hơn của lễ (Mt. 21)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vững lòng cậy trông (Lc. 18)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xây nhà trên cát, đá (Mt 7)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin Chúa cứu chữa (Mc. 1; Lc. 17)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin Chúa mở tai mắt (Mc. 7)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin, được-Gõ, mở (Lc. 11)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin sáng soi (Mt. 5) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Yêu kẻ thù (Mt. 5)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Yêu nhiều tha nhiều (Lc. 7) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Yêu thương phục vụ (Mc. 9)
+++
Cùng Chúa ta điKết LễLời bài hát
Lên đường (Lc. 9)Kết LễLời bài hát
Lời nguyện truyền giáoKết LễLời bài hát
Lời tạ ơnKết LễLời bài hát
Ngàn lời tri ânKết LễLời bài hát
+++
Chờ đón ChúaMùa VọngLời bài hát
+++
Chân quêMùa Giáng SinhLời bài hát
+++
Cuộc đờiMùa ChayLời bài hát
Hiển Dung (Lc. 9) Mùa ChayLời bài hát
Tâm tình thống hối (Mc. 1)Mùa ChayLời bài hát
Tiến lên Đền ThánhMùa ChayLời bài hát
Tìm Chúa (Tv. 26)Mùa ChayLời bài hát
+++
Hoan hô Chúa (Tv. 23)Tuần ThánhLời bài hát
+++
Chúa Phục Sinh (Tv. 138)Mùa Phục SinhLời bài hát
Mừng Chúa lên TrờiMùa Phục SinhLời bài hát
+++
Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
Dâng lễ Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
+++
Kitô VuaChúa Kitô VuaLời bài hát
Tôn vinh Vua KitôChúa Kitô VuaLời bài hát
+++
Ca tiếp liênChúa Thánh ThầnLời bài hát
Của lễ Thánh ThầnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Cùng Chúa lên đềnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Đường lên Thánh ĐiệnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Ngôi Ba Thánh ThầnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Nguyện cầu Thánh LinhChúa Thánh ThầnLời bài hát
+++
Bước vàoĐức MẹLời bài hát
Dâng Mẹ tình conĐức MẹLời bài hát
Giòng đờiĐức MẹLời bài hát
Hoàng hôn màu tímĐức MẹLời bài hát
Hồn tôi ca ngợi (Lc. 16)Đức MẹLời bài hát
Kinh cầu Đức BàĐức MẹLời bài hát
Lạy Mẹ ban ơnĐức MẹLời bài hát
Lời vọng nguyện Đức MẹLời bài hát
Màu hoa cung tiếnĐức MẹLời bài hát
Mẹ bình anĐức MẹLời bài hát
Mẹ cầu bàuĐức MẹLời bài hát
Mẹ là Sao MaiĐức MẹLời bài hát
Mẹ Nữ VươngĐức MẹLời bài hát
Mẹ nguồn cậy trôngĐức MẹLời bài hát
Mẹ ơn phúcĐức MẹLời bài hát
Mẹ về TrờiĐức MẹLời bài hát
Nữ Vương ban bình anĐức MẹLời bài hát
Thuyền đờiĐức MẹLời bài hát
Thưa Nương Tử (Tv. 44)Đức MẹLời bài hát
Vinh Danh MẹĐức MẹLời bài hát
Xin vâng/2Đức MẹLời bài hát
+++
Tràng hoa mân côiĐức Mẹ (Mân Côi)
+++
Thề hứaNgợi Ca Đức MẹLời bài hát
+++
Dâng Mẹ muôn hoaDâng Hoa Đức MẹLời bài hát
Màu hoa dâng MẹDâng Hoa Đức MẹLời bài hát
+++
Ca mừng Thánh PhụngCác ThánhLời bài hát
Cầu xin Thánh Mônica/1Các ThánhLời bài hát
Cầu xin Thánh Mônica/2Các ThánhLời bài hát
Chết vì yêuCác ThánhLời bài hát
Gioan Tiền HôCác ThánhLời bài hát
Giuse cầu bầuCác Thánh
Giuse Cha HiềnCác ThánhLời bài hát
Kinh cầu nguyệnCác ThánhLời bài hát
Một ngày nàoCác ThánhLời bài hát
Mừng kính Thiên ThầnCác ThánhLời bài hát
Mừng Thánh Tông đồCác ThánhLời bài hát
Ngợi ca GiuseCác ThánhLời bài hát
Tán tụng Giavê (Tv. 137)Các ThánhLời bài hát
Tiếng vọng tình yêuCác ThánhLời bài hát
Từng đoàn ngườiCác ThánhLời bài hát
Theo Chúa đến cùng (Lc. 9)Các ThánhLời bài hát
+++
Cầu cho Song ThânCha MẹLời bài hát
+++
Thân cò lặn lội bờ aoHiếu Kính Mẹ ChaLời bài hát
Thu về nhớ MẹHiếu Kính Mẹ ChaLời bài hát
+++
Lời cầu của người MẹNhạc Về Gia ĐìnhLời bài hát
+++
Báo đềnCầu HồnLời bài hát
Cầu Mẹ chữa bầuCầu HồnLời bài hát
Dâng cầuCầu HồnLời bài hát
Đền ơn đáp nghĩaCầu HồnLời bài hát
Kiếp ngườiCầu HồnLời bài hát
Kiếp phù duCầu HồnLời bài hát
Khi nghe tiếng ChúaCầu HồnLời bài hát
Lễ cầu anCầu HồnLời bài hát
Lễ dâng từ ngục thẳmCầu HồnLời bài hát
Nữ Vương luyện tộiCầu HồnLời bài hát
Tiếng hồn aiCầu HồnLời bài hát
Tin sống lạiCầu HồnLời bài hát
Thu về nhớ MẹCầu HồnLời bài hát
Xin chớ quên tôiCầu HồnLời bài hát
+++
Con đường tôi chọnTận HiếnLời bài hát
Chúa biếtTận HiếnLời bài hát
Chúa đã thương conTận HiếnLời bài hát
Tận hiếnTận HiếnLời bài hát
+++
Dâng Mẹ tình conHôn PhốiLời bài hát
+++
Bước chânTruyền GiáoLời bài hát
Cùng Chúa ta điTruyền GiáoLời bài hát
Lời nguyện Truyền GiáoTruyền GiáoLời bài hát
Về Nhà Chúa (Is. 48)Truyền GiáoLời bài hát
+++
Giữa đêm rằmThiếu NhiLời bài hát
Hiến tế tuổi học tròThiếu Nhi
Hiến lễ tuổi thơThiếu NhiLời bài hát
Lễ dâng tháng hèThiếu Nhi
Rước ChúaThiếu Nhi
Rước đènThiếu NhiLời bài hát
Tuổi thơ dâng Chúa Thiếu NhiLời bài hát
+++
Đây Vị Thượng TếChủ Đề KhácLời bài hát
Hứa lại (Rước Lễ Trọng Thể)Chủ Đề KhácLời bài hát
Lễ dâng ngày mùaChủ Đề KhácLời bài hát
Trời đã xế chiềuChủ Đề KhácLời bài hát
Xin tẩy rửa (Bí Tích Rửa Tội)Chủ Đề KhácLời bài hát

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s