Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh – Thánh Vịnh Đáp Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa VọngTrẩy lên đền thánh (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngHoa công lý triển nở (Tv. 71)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngLạy Chúa! Xin cứu độ (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa VọngHoàng đế hiển vinh (Tv. 23)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa VọngXin tỏ Thiên Nhan Chúa (Tv. 79) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngLạy Chúa! Xin tỏ lừ từ bi (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa VọngLinh hồn tôi vui mừng (Lc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngCon sẽ ca ngợi Chúa (Tv. 88) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa VọngCon vươn hồn lên tới Chúa (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngChúng tôi mừng rỡ (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngĐấng Thánh Israel (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngXin tỏ Thiên Nhan Chúa (Tv. 79)Lời bài hát
+
Lễ Giáng Sinh Ban ĐêmĐấng Cứu Thế đã giáng sinh (Tv. 95)Lời bài hát
Lễ Giáng Sinh Rạng ĐôngVua hiển trị (Tv. 96)Lời bài hát
Lễ Giáng Sinh Ban NgàyƠn cứu độ của Thiên Chúa (Tv. 97)Lời bài hát
Lễ Thánh Gia ThấtHạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên ChúaXin Chúa xót thương (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 Sau Lễ Giáng SinhNgôi Lời nhập thể (Tv. 147)Lời bài hát
Lễ Chúa Hiển LinhChúa Hiển Linh (Tv. 71)Lời bài hát
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép RửaTrong cảnh thái bình (Tv. 28)Lời bài hát
+
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
+
Thứ Tư Lễ TroLòng nhân hậu Chúa (Tv. 50)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa ChayLòng nhân hậu Chúa (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayLòng từ bi Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayXin đừng cứng lòng (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayMục tử nhân hậu (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayChúa giàu ơn cứu độ (Tv. 129)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa ChayTất cả đường nẻo Chúa (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa ChayMiền đất nhân sinh (Tv. 115) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa ChayLời trường sinh (Tv. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa ChayNếu tôi không nhớ đến Người (Tv. 136)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa ChayCho con quả tim trong sạch (Tv. 50)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa ChayXin ở cùng con (Tv. 90)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayChúa là sự sáng đời con (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa ChayChúa hay xót thương (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayChúa thiện hảo nhường bao (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayChúng tôi mừng rỡ (Tv. 125)Lời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ LáSao Chúa bỏ con? (Tv. 21)Lời bài hát
Thứ Năm Tuần ThánhDâng chén chúc tụng (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhCon phó linh hồn (Tv. 30)Lời bài hát
+**
Đáp Ca 1 Thứ Bảy Tuần ThánhÂn sủng của Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Đáp Ca 2 Thứ Bảy Tuần ThánhTìm nương tựa Chúa (Tv. 15)Lời bài hát
Đáp Ca 3 Thứ Bảy Tuần ThánhUy linh Người cao cả (Xh. 15)Lời bài hát
Đáp Ca 4 Thứ Bảy Tuần ThánhChúa giải thoát con (Tv. 29)Lời bài hát
Đáp Ca 5 Thứ Bảy Tuần ThánhNguồn suối cứu độ (Is. 12)Lời bài hát
Đáp Ca 6 Thứ Bảy Tuần ThánhLời trường sinh (Tv. 18)Lời bài hát
Đáp Ca 7 Thứ Bảy Tuần ThánhHồn con khát Chúa (Tv. 41)Lời bài hát
Đáp Ca 7 Thứ Bảy Tuần ThánhQuả tim trong sạch (Tv. 50)Lời bài hát
Đáp Ca Bài Thánh ThưCa khen mừng Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
+
Chúa Nhật Phục SinhChúa đã lập ra (Tv. 117)Lời bài hát
Lễ Phục SinhCa tiếp liênLời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục SinhVì Chúa hảo tâm (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục SinhĐường lối trường sinh (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục SinhChúa chăn dắt tôi (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục SinhTrông cậy nơi Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục SinhReo mừng Thiên Chúa (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục SinhƠn lành của Chúa (Tv. 26)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục SinhĐức từ bi của Người (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục SinhXin chiếu sáng Thiên Nhan (Tv. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục SinhPhiến đá thợ xây loại bỏ (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục SinhVang lên trong Đại hội (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục SinhChúa công bố ơn cứu độ (Tv. 97) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục SinhNgai vàng của Chúa (Tv. 102)Lời bài hát
+**
Chúa Nhật 2C Phục SinhĐức từ bi muôn thuở (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục SinhChúa giải thoát con (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhDân tộc của Chúa (Tv. 99)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục SinhChúc tụng Chúa muôn đời (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục SinhChư dân hãy ca tụng Ngài (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục SinhChúa Đấng tối cao (Tv. 96)Lời bài hát
+
Lễ Thăng ThiênThiên Chúa ngự lên (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Hiện XuốngXin Ngài canh tân (Tv. 103)Lời bài hát
Lễ Hiện XuốngCa tiếp liênLời bài hát
++*
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Nhật 1A Thường NiênTrong cảnh thái bình (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường NiênLạy Chúa! Con xin đến (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường NiênChúa là Đấng cứu độ tôi (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường NiênPhúc thay ai nghèo khó (Tv. 45)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường NiênNgười đã xuất hiện (Tv. 111)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường NiênPhúc đức cho người (Tv. 118)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường NiênChúa từ bi (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường NiênNiềm vui nơi Chúa (Tv. 61)Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường NiênCho con trú ẩn (Tv. 30)Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường NiênThiên Chúa cứu độ (Tv. 49)Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênDân tộc của Chúa (Tv. 99)Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênĐức từ bi Chúa (Tv. 68)Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường NiênCa ngợi tình thương (Tv. 88)Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường NiênXin chúc tụng Chúa (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênHạt giống sinh hoa kết quả (Tv. 64)Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênChúa nhân hậu khoan dung (Tv. 85)Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênCon yêu chuộng luật pháp (Tv. 118)Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênXin Ngài thi ân (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênLạy Chúa xin hãy tỏ lòng từ bi (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênChư dân hãy ca tụng (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênXin đừng bỏ rơi (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênLạy Chúa là Thiên Chúa con (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênXin đừng cứng lòng (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênLòng Chúa khoan nhân (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênChúa gần kẻ kêu cầu (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênXin nhớ Lòng Thương Xót Chúa (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênIsrael là vườn nho Chúa (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênTôi sẽ định cư (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường NiênDâng Chúa quyền thế (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường NiênChúa là dũng lực con (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường NiênXin giữ hồn con (Tv. 130Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênLạy Chúa là Thiên Chúa con (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênHạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127)Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường NiênChúa chăn nuôi (Tv. 22)Lời bài hát
+
Chúa Ba Ngôi – Năm ATôn vinh Chúa muôn đời (Dn. 3)Lời bài hát
Mình Máu Thánh Chúa – Năm AGiêrusalem! Hãy ngợi khen (Tv. 147)Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm – Năm ALòng Chúa yêu thương (Tv. 102)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Thường NiênTrong cảnh thái bình (Tv. 28) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường NiênLạy Chúa! Con xin đến (Tv. 39) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường NiênLối bước của Ngài (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường NiênXin đừng cứng lòng (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường NiênĐàn hát mừng Thiên Chúa (Tv. 146) Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường NiênChúa là chốn con nương nhờ (Tv. 31) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường NiênXin Chúa chữa hồn con (Tv. 40) Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường NiênChúa từ bi (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường NiênĐấng phù trợ chúng ta (Tv. 80) Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường NiênBởi Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường NiênThiện hảo việc khen ngợi Chúa (Tv. 91) Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường NiênTán tạ Thiên Chúa (Tv. 106) Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường NiênChúa giải thoát con (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường NiênNgước mắt nhìn Chúa (Tv. 122) Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường NiênLạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường NiênMục tử nhân hậu (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường NiênXin Ngài thi ân (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường NiênChúa ban bánh bởi trời (Tv. 77) Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường NiênBạn hãy nếm thử (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường NiênBạn hãy nếm thử (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường NiênBạn hãy nếm thử (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường NiênAi ngụ trong đền tạm Chúa? (Tv. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường NiênHồn tôi ngợi khen Chúa (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường NiênTôi tiến đi trước Nhan Chúa (Tv. 114) Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường NiênChúa nâng đỡ hồn con (Tv. 53) Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường NiênGiới răn Chúa chính trực (Tv. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường NiênHạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127) Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường NiênNo phỉ ân tình Chúa (Tv. 89) Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường NiênLòng từ bi Chúa (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường NiênChúng tôi mừng rỡ (Tv. 125) Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường NiênChúa là dũng lực con (Tv. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường NiênHồn tôi ngợi khen Chúa (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường NiênTìm nương tựa Chúa (Tv. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường NiênChúa mặc thiên oai (Tv. 92) Lời bài hát
**
Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm BDân tộc Chúa chọn (Tv. 32) Lời bài hát
Mình Máu Thánh Chúa – Năm BChén cứu độ (Tv. 115) Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm – Năm BNguồn suối cứu độ (Is. 12) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Thường NiênTrong cảnh thái bình (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênTường thuật phép lạ Chúa (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênLời Chúa là sự sống (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênCon sẽ loan truyền (Tv. 70)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênCon ca mừng Chúa (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênNiềm tin cậy vào Chúa (Tv. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênChúa từ bi (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênThiện hảo việc khen ngợi Chúa (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênRao giảng Tin Mừng (Tv. 116)Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênChúa giải thoát con (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênChúa tha tội lỗi con (Tv. 31)Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênLạy Chúa là Thiên Chúa con (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênPhần gia nghiệp con (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênHãy tung hô Chúa (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênAi tìm kiếm Chúa (Tv. 68)Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênNgụ trên Núi Thánh (Tv. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênChúa đã nhậm lời con (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênXin đừng cứng lòng (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênChúa là gia nghiệp (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênLạy Chúa! Xin phù trợ con (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênTruyền rao Tin Mừng (Tv. 116)Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênChúa chuẩn bị (Tv. 67)Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênChúa là chốn dung thân (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênCon sẽ trỗi dậy (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênHãy ngợi khen Chúa (Tv. 112)Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênHồn ơi! Ngợi khen Chúa (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênXin đừng cứng lòng (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênChúa công bố (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênƠn phù trợ chúng tôi (Tv. 120)Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênKìa người đau khổ (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênCon sẽ chúc tụng Chúa (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênKhi con thức giấc (Tv. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênChúa cai quản chư dân (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênVui sướng biết bao (Tv. 121)Lời bài hát
+
Lễ Chúa Ba Ngôi – CLạ lùng thay Danh Chúa (Tv. 8)Lời bài hát
Mình Máu Thánh Chúa – CThượng tế muôn đời (Tv. 109)Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm – CChúa chăn nuôi (Tv. 22)Lời bài hát
+
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH
+
Lễ Các Linh Hồn (Lễ Nhất)Tôi Chẳng Thiếu Chi (Tv. 22) Lời bài hát
Lễ Các Linh Hồn (Lễ Nhì)Vươn Hồn Lên Tới Chúa (Tv. 24) Lời bài hát
Lễ Các Linh Hồn (Lễ Ba)Trong Cõi Nhân Sinh (Tv. 26) Lời bài hát
Lễ Các Thánh Anh Hài Thoát Khỏi Lưới Dò (Tv. 123) Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam NữDòng Dõi Những Kẻ Tìm Chúa (Tv. 23) Lời bài hát
Lễ Các Thánh Tử Đạo VNAi Đi Gieo Giống (Tv. 125) Lời bài hát
Lễ Các Thánh Tử Đạo VNChúa Đối Xử Đại Lượng (Tv. 125) Lời bài hát
Lễ Chung Về Đức MẹChúc Tụng Danh Chúa (Tv. 112) Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên TrờiHoàng Hậu Bên Hữu Đức Vua (Tv. 44) Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ FatimaHỡi Muôn Dân (Tv. 86) Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Thăm ViếngĐấng Thánh Cao Cả (Is. 12) Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Vô NhiễmHãy Ca Tụng Chúa (Tv. 97) Lời bài hát
Lễ Giao ThừaƠn Phù Trợ (Tv. 120) Lời bài hát
Lễ Mẹ Giáo HộiHỡi Thành Đô (Tv. 86)  Lời bài hát
Lễ Mồng 1 TếtHãy Ký Thác Đường Đời (Tv. 36) Lời bài hát
Lễ Mồng 2 TếtHạnh Phúc Ai Kính Sợ Chúa (Tv. 127) Lời bài hát
Lễ Mồng 3 TếtChúa Muôn Trùng Cao Cả (Tv. 103) Lời bài hát
Lễ Sinh Nhật Đức MariaVui Mừng Trong Chúa (Tv. 12) Lời bài hát
Lễ Suy Tôn Thánh GiáĐừng Lãng Quên Kỳ Công Chúa (Tv. 77) Lời bài hát
Lễ Tất NiênNgàn Đời Chúa Trọn Tình Thương (Tv. 135) Lời bài hát
Lễ Thánh CêciliaXin Hãy Nghe (Tv. 44) Lời bài hát
Lễ Thánh Gioakim & AnnaThiên Chúa Sẽ Ban (Tv. 131) Lời bài hát
Lễ Thánh GiuseMiêu Duệ Người Tồn Tại (Tv. 88) Lời bài hát
Lễ Thánh Giuse ThợXin Củng Cố Sự Nghiệp (Tv. 89) Lời bài hát
Lễ Thánh Mác-cô Thánh SửCon Đã Trông Cậy (Tv. 32)  Lời bài hát
Lễ Thánh Phêrô Phaolô Tông ĐồChúa Cứu Tôi (Tv. 33) Lời bài hát
Lễ Trung ThuChúa Trọn Tình Thương (Tv. 135) Lời bài hát
Lễ Truyền TinLạy Chúa! Này Con Xin Đến (Tv. 39)  Lời bài hát

_______________________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca Theo Nhạc sĩ.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s