Nhạc sĩ Nguyễn Hùng Cường (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

A.B.C
Allêluia Lễ Giáng SinhAllêluiaLời bài hát
Ai là người sạch tội (Ga. 8)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ăn cùng tấm bánhMình Máu ThánhLời bài hát
Ăn cùng tấm Bánh uống cùng chén ThánhDâng LễLời bài hát
Ăn cùng tấm Bánh uống cùng chén ThánhMình Máu ThánhLời bài hát
+
Bài ca hiến dângTận HiếnLời bài hát
Bài ca tri ânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+
Cầu Mẹ thương xứ đạo conĐức MẹLời bài hát
Có Mẹ đường tình nở hoaHôn PhốiLời bài hát
Có tiếng kêu trong hoang địaMùa VọngLời bài hát
Con cần đến Chúa*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con no thỏa (Tv. 16)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con sẽ chúc tụng (Tv. 144)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Cuộc sống mãi vần xoayCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+
Chỉ có hôm nayCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa đã dối xử đại lượng (Tv. 125)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa đã mạc khải ơn cứu độ (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa đã nghe lời (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Giêsu chịu Phép RửaMùa VọngLời bài hát
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa là hạnh phúc gia nghiệpCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là nguồn hy vọngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa ngự tới (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa ngự trong con*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa ơi!*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa quan phòngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa sánh bước với conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa sẽ thưởng công (Mt. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúng ta đi về nhà ChúaThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa và con*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+
Dân hưởng bình an (Tv. 28)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Dâng lễ với NgàiDâng LễLời bài hát
Dâng Ngài đời conDâng LễLời bài hát
Dâng Ngài đời conTận HiếnLời bài hát
Dâng Ngài niềm tri ânDâng LễLời bài hát
Dâng những buồn vuiDâng LễLời bài hát
+
Điều răn mới (Ga. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đời người thoáng mây bay*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đức Tin (Mc. 5) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
+
Giêsu, con yêu NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giờ cứu độMùa VọngLời bài hát
+
Hãy ngợi khen Ngài (Tv. 145)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hiến lễ tạ ơnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hiến lễ tin yêuDâng LễLời bài hát
Hôm nay Đấng Cứu Thế (Tv. 95)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+
Kinh cầu Các ThánhCác ThánhLời bài hát
Kinh tạ lễKết LễLời bài hát
Khắp nơi địa cầu (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Không thấy mà tinMùa Phục SinhLời bài hát
+
Lạy Chúa con đâyTận HiếnLời bài hát
Lạy Đức Mẹ La VangĐức MẹLời bài hát
Lạy Mẹ Thiên Chúa *Thánh Ca Nguyện CầuLời bài hát
Lễ dâng đời conDâng LễLời bài hát
Lễ Minh Niên (Tv. 8)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – BThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lời kinh trên dòng đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời Ngài (Mc. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lúa và cỏ lùng (Mt. 13) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
+
Mẹ thật có phúcĐức MẹLời bài hát
Mong đợi Chúa đếnMùa Giáng SinhLời bài hát
Mong đợi Chúa đếnMùa VọngLời bài hát
Mong về bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mùa hồng ân (Ga. 12)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
+
Này Ngài sẽ đếnMùa VọngLời bài hát
Noi gương Mẹ hiến dângĐức MẹLời bài hát
Ngài mở mắt tôi (Ga. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ngài ở nơi đâu*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+
Ôi đêm cực thánhMùa Giáng SinhLời bài hát
Ở lại với conMùa Phục SinhLời bài hát
Ơn cứu độ của Thiên Chúa (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ơn Ngài đã đủ cho conDâng LễLời bài hát
Ơn phù trợ (Tv. 120)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+
Sau cơn mưa trời lại sángThánh Ca Phụng Vụ khácLời bài hát
Sớt chia phận ngườiThánh Ca Phụng Vụ khácLời bài hát
+
Tạ ơn ChúaThánh Ca Tạ ƠnLời bài hát
Tình Chúa mãi thiết thaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa ơn Ngài đã đủ cho conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Từ phương đôngMùa Giáng SinhLời bài hát
Từng bước Chúa ơiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thập giá Chúa Kitô (Ga. 3)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thập Giá, niềm vinh dựCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trên cánh đại bàngHôn PhốiLời bài hát
Trọn đời Chúa vẫn yêu conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trong nhà Chúa (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+
Ước chi hôm nay (Tv. 94)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+
Vầng đông đang lên (Lc. 3)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Hai (Ga. 1)Mùa Giáng SinhLời bài hát
Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Hai (Ga. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vua hiển vinh (Tv. 23)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+
Xin cứu chúng con (Tv. 145)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin dâng câu tạ ơnThánh Ca Tạ ƠnLời bài hát
Xin đốt lênCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin rửa con trong Thánh LinhMùa VọngLời bài hát
Xin tạ ơn NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin tạ ơn NgàiTận HiếnLời bài hát
Xuân viễn xứ nhớ quê hươngNhạc XuânLời bài hát
+
Yêu con suốt đời*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu không đổi thay thương không hề vơiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
THÁNH CA TIN MỪNG (+ VIỄN XỨ)
MÙA VỌNG – GIÁNG SINH
+++
Chúa Nhật 1A Mùa VọngHãy Sẵn Sàng (Mt. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngNày Ngài Sẽ Đến (Mt. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngMuôn Đời Tạ Ơn (Mt. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa VọngThiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1B Mùa VọngHãy Sẵn Sàng (Mt. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngCó Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa VọngXin Rửa Con Trong Thánh Linh (Lc. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngThiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1C Mùa VọngGiờ Cứu Độ (Lc. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngCó Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngXin Rửa Con Trong Thánh Linh (Lc. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngMẹ Thật Có Phúc (Lc. 1)Lời bài hát
+++
Lễ Giáng Sinh Ban NgàyVinh Danh Thiên Chúa Ngôi Hai (Ga. 1)Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất – Năm AHành Trình Thánh Gia (Mt. 2)Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất – Năm BƠn Thiêng Cứu Độ (Lc. 2)Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất – Năm CTheo Chúa Suốt Đời Con (Lc. 2)Lời bài hát
Lễ Hiển LinhTừ Phương Đông (Mt. 2)Lời bài hát
+++
MÙA CHAY – PHỤC SINH
+++
Thứ Tư Lễ TroChúa Sẽ Thưởng Công (Mt. 6)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1A Mùa ChayChúa Giêsu Chịu Cám Dỗ (Mt. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayHãy Biến Đổi (Mt. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayNào Cùng Mừng Vui (Ga. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayMột Người Mù (Ga. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayTa Là Sự Sống (Ga. 11)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1B Mùa ChayLòng Con Tin Chúa (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa ChayHãy Biến Đổi (Lc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa ChayĐền Thờ Chúa Ta (Ga. 2)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa ChayThập Giá Chúa Kitô (Ga. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa ChayMùa Hồng Ân (Ga. 12)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1C Mùa ChayChúa Giêsu Chịu Cám Dỗ (Lc. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayHãy Biến Đổi (Lc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa ChayXin Thương Con (Lc. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayDụ Ngôn Người Cha Nhân Lành (Lc. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayAi Là Người Sạch Tội (Ga. 8)Lời bài hát
+++
Thứ Năm Tuần ThánhChiều Tiệc Ly (Ga. 13)Lời bài hát
+++
Thứ 7 Vọng Phục Sinh – Năm AChúa Đã Sống Lại Khải Hoàn (Mt. 28)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật Phục SinhChúa Đã Sống Lại (Ga. 20)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 2A Phục SinhKhông Thấy Mà Tin (Ga. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục SinhLữ Khách Emmau (Lc. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục SinhCửa Chuồng Chiên (Ga. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục SinhThầy Là Đường (Ga. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục SinhÂn Tình Tuyệt Vời (Ga. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục SinhXin Cha Làm Vinh Hiển Con (Ga. 17)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 2B Phục SinhKhông Thấy Mà Tin (Ga. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục SinhBình An Của Chúa (Lc. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục SinhMục Tử Tốt Lành (Ga. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục SinhTrong Ân Tình Chúa (Ga. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục SinhYêu Như Ngài Yêu Ta (Ga. 15)
Chúa Nhật 7B Phục SinhXin Hiệp Nhất (Ga. 17)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 2C Phục SinhKhông Thấy Mà Tin (Ga. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục SinhNhân Chứng Phục Sinh (Ga. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhChiên Của Ta (Ga. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục SinhĐiều Răn Mới (Ga. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục SinhTình Chúa (Ga. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục SinhXin Hiệp Nhất (Ga. 17)Lời bài hát
+++
Lễ Thăng Thiên – Năm ANào Ta Đi Tới (Mt. 28)Lời bài hát
Lễ Thăng Thiên – Năm BNào Ta Đi Tới (Mt. 28)Lời bài hát
Lễ Thăng Thiên – Năm CChúa Đã Lên Trời (Lc. 24)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống ABCThánh Thần Chúa Xuống (Ga. 20)Lời bài hát
+++
MÙA THƯỜNG NIÊN
+
Chúa Nhật 1A Thường NiênCác Tầng Trời Mở Ra (Mt. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường NiênNgài Là Thiên Chúa (Ga. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường NiênHãy Thống Hối (Mt. 4)Lời bài hát
Ra Khơi (Mt. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường NiênPhúc Cho Ai (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường NiênLời Thiêng (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường NiênVị Tha Bác Ái (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường NiênQuan Phòng (Mt. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường NiênTiếng Chúa Gọi (Mt. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênLúa Chín Đầy Đồng (Mt. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênChúa Hằng Gìn Giữ (Mt. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường NiênNiềm Tin Sắt Son (Mt. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường NiênAi gánh nặng (Mt. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênNgười Đi Gieo Giống (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênLúa Và Cỏ Lùng (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênHạnh Phúc Thay (Mt. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênSóng Gió Lặng Yên (Mt. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênXin Tuyên Xưng (Mt. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênTheo Thầy (Mt. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênÂn Huệ (Mt. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênXin Tha Nợ (Mt. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênDù Đã Bao Muộn Màng (Mt. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênNước Chúa Trời (Mt. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênYêu Ngài Mà Thôi (Mt. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênTiệc Hạnh Phúc Nước Trời (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường NiênXê-da Và Thiên Chúa (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênMười Cô Trinh Nữ (Mt. 25)Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênTrổ Sinh Hoa Trái (Mt. 25)Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường NiênNày Con Yêu Dấu (Mt. 25)Lời bài hát
***
Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm AChúa Ba Ngôi (Ga. 3)Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh – Năm ABánh Hằng Sống (Ga. 6)Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm AAi gánh nặng (Mt. 11)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1B Thường NiênChúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Lc. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường NiênHãy Đến Mà Xem (Ga. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường NiênThời Giờ Đã Mãn (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường NiênLời Ngài (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường NiênGiêsu Ơi! (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường NiênLòng Con Tin Kính (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường NiênVác Chõng Mà Về (Mc. 2)Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường NiênXin Ngài Đổi Mới (Mc. 2)Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường NiênNgày Của Chúa (Mc. 2)Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường NiênMẹ Ta Và Anh Em Ta (Mc. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường NiênDụ Ngôn Nước Trời (Mc. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường NiênCơn Bão Lớn (Mc. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường NiênĐức Tin (Mc. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường NiênChan Hòa Hồng Ân (Mc. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường NiênRa Đi (Mc. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường NiênÔi Cao Quý Thay (Mc. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường NiênChúa Thương Con Người (Ga. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường NiênBánh Hằng Sống (Ga. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường NiênBánh Hằng Sống (Ga. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường NiênBánh Hằng Sống (Ga. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường NiênHãy Tín Thác (Ga. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường NiênNgười Con Của Chúa (Mc. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường NiênEphata (Mc. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường NiênTheo Chúa (Mc. 8)Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường NiênHãy Trở Nên Bé Thơ (Mc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường NiênCạm Bẫy (Mc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên
Chúa Nhật 28B Thường NiênLời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên
Chúa Nhật 30B Thường Niên
***
Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm BNào Ta Đi Tới (Mt. 28)Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh – Năm BMình Máu Thánh Chúa (Mc. 14)Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm BThánh Tâm Chúa Giêsu (Ga. 19)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1C Thường NiênChúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Lc. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênTiệc Cưới Cana (Ga. 2)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênNgài Sai Tôi Đi (Lc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênChan Hòa Hồng Ân (Lc. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênRa Chỗ Nước Sâu (Lc. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênPhúc Cho Ai (Lc. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênThực Thi Lời Ngài (Lc. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênSao Con Không Thấy (Lc. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênVẫn Luôn Bên Con (Lc. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênBà Góa Thành Naim (Lc. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênYêu Ngài Thiết Tha (Lc. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênTheo Chúa (Lc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênĐường Đi Theo Chúa (Lc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênLúa Chín Đầy Đồng (Lc. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênNgười Samaritanô Nhân Hậu (Lc. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênThinh Lặng (Lc. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênHãy Xin Thì Sẽ Được (Lc. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênÔng Phú Hộ (Lc. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênCác Con Hãy Sẵn Sàng (Lc. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênLửa Ấy Cháy Lên (Lc. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênCửa Hẹp (Lc. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênKhiêm Cung (Lc. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênAi Muốn Theo Ta? (Lc. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênNiềm Vui Lớn Lao (Lc. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênKhông Thể (Lc. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênNgười Phú Hộ Và Ladarô (Lc. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênThêm Niềm Tin (Lc. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênCảm Tạ Yêu Mến (Lc. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênHãy Cầu Nguyện Luôn (Lc. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênNgười Biệt Phái Và Thu Thuế (Lc. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênGia-kêu Tìm Chúa (Lc. 19)Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênHướng Lên Cõi Trời (Lc. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênNgày Tận Thế (Lc. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênỞ Trên Thánh Giá (Lc. 23)Lời bài hát
***
Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm CThiên Chúa Ba Ngôi (Ga. 16)Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh – Năm CChúa Thương Con Người (Ga. 6)Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm CNiềm Vui Lớn Lao (Lc. 15)Lời bài hát
+++
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH
+++
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ Thiên Chúa (Lc. 2)Lời bài hát
Dâng Chúa Vào Đền ThánhƠn Thiêng Cứu Độ (Lc. 2)Lời bài hát
Lễ Kính Thánh GiuseTheo Chúa Suốt Đời Con (Lc. 2)Lời bài hát
Lễ Truyền TinThiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1)
Sinh Nhật Đức MẹThiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1)
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy GiảChúa Thương Yêu Thế Trần (Lc. 1)Lời bài hát
Lễ Kính Thánh Phêrô & PhaolôXin Tuyên Xưng (Mt. 16)
Đức Mẹ Hồn Xác Lên TrờiNgợi Khen (Lc. 1)Lời bài hát
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1)
Lễ Suy Tôn Thánh GiáThập Giá Chúa Kitô (Ga. 3)Lời bài hát
Lễ Các ThánhPhúc Cho Ai (Mt. 5)Lời bài hát
Lễ Các Đẳng Linh HồnBánh Hằng Sống (Ga. 6)Lời bài hát
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt NamTriều Thiên Hạnh Phúc (Mt. 10)Lời bài hát
Lễ Cung Hiến Đền Thờ Laterano Đền Thờ Chúa Ta (Ga. 2)Lời bài hát
Lễ Minh NiênÔi Cao Quý Thay (Mc. 6)Lời bài hát

__________________________________

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s