Nhạc sĩ Mi Giáng – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Nhạc sĩ Mi Giáng (Hải Nguyễn)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA 
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa VọngTôi vui mừng (2) (Tv. 121) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Sự công chính triển nở (Tv. 71) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Xin cứu độ chúng con (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Chúa ngự qua (Tv. 23) Lời bài hát
*
Chúa Nhật 1B Mùa VọngXin cho chúng con được phục hồi (Tv. 79) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngXin ban ơn cứu rỗi (1) (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa VọngLinh hồn tôi (Lc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngCon sẽ ca ngợi (Tv. 88) Lời bài hát
*
Chúa Nhật 1C Mùa VọngCon vươn linh hồn lên (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngChúa đối xử đại lương (Tv. 125) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngHãy nhảy mừng (Is. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngXin tỏ Thiên Nhan (Tv. 79) Lời bài hát
*
Lễ Vọng Giáng SinhTôi sẽ ca ngợi (Tv. 88) Lời bài hát
Lễ Đêm Giáng SinhCa mừng Thiên Chúa (Tv. 95) Lời bài hát
Lễ Đêm Giáng SinhHãy hát mừng (Tv. 95) Lời bài hát
Lễ Rạng ĐôngChúa đã Giáng Sinh (Tv. 96) Lời bài hát
Lễ Rạng ĐôngChúa Giáng Sinh (Tv. 96) Lời bài hát
Lễ Rạng ĐôngHãy nhảy mừng (Tv. 96) Lời bài hát
Lễ Ban NgàyBài ca mới (Tv. 97) Lời bài hát
Chúa Nhật Sau Giáng SinhNgôi Lời của Chúa (Tv. 147) Lời bài hát
Lễ Thánh Gia ThấtPhúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
Lễ Hiển LinhThờ lạy Chúa (Tv. 71) Lời bài hát
*
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
+
Lễ TroNguyện thương con (1) (Tv. 50) Lời bài hát
*
Chúa Nhật 1A Mùa ChayNguyện thương con (2) (Tv. 50) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Đừng cứng lòng (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Tôi chẳng thiếu thốn gì (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Bởi vì Chúa (Tv. 129) Lời bài hát
*
Chúa Nhật 1B Mùa ChayĐường nẻo Chúa (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa ChayTôi tiến đi (Tv. 115) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa ChayLời ban sự sống (Tv. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa ChayNếu tôi không nhới (Tv. 136) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa ChayXin tạo cho con (Tv. 50) Lời bài hát
*
Chúa Nhật 1C Mùa ChayXin hãy ở cùng con (Tv. 90) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayĐấng cứu độ tôi (Tv. 26) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa ChayHỡi hồn tôi ơi (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayHãy nhìn coi (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayChúa thương đưa về (Tv. 125) Lời bài hát
*
Lễ LáÔi Thiên Chúa (Tv. 21) Lời bài hát
Lễ LáSao Ngài bỏ tôi? (Tv. 21) Lời bài hát
Thứ Hai Tuần ThánhChúa là Đấng cứu độ (Tv. 26) Lời bài hát
Thứ Ba Tuần ThánhMiệng con loan truyền (Tv. 70) Lời bài hát
Thứ Tư Tuần ThánhLạy Chúa! Xin nhậm lời tôi (Tv. 68) Lời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ DầuTôi sẽ ca ngợi tình thương (Tv. 88) Lời bài hát
Thứ Năm Tuần ThánhChén chúc tụng (Tv. 115) Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhLạy Cha (Tv. 30) Lời bài hát
*
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 1Ân sủng Chúa (Tv. 32) Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 2 Xin bảo toàn con (Tv. 15) Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 3Tôi sẽ ca tụng (Xh. 15) Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 4Con ca tụng Chúa (Tv. 29) Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 5Các ngươi sẽ hân hoan (Is. 12) Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 6Lời của Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 7Ôi lạy Chúa (Tv. 50) Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài Thánh ThưHãy tạ ơn Chúa (Tv. 117) Lời bài hát
*
Chúa Nhật Phục SinhĐây là ngày (Tv. 117) Lời bài hát
CTL. Chúa Nhật Phục Sinh Ca tiếp liên Phục Sinh Lời bài hát
*
Chúa Nhật 2A Phục Sinh Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Đường lối trường sinh (Tv. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Mục tử nhân lành (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Chúng con đã trông cậy (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Hãy reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục Sinh Tôi sẽ được nhìn xem (Tv. 26) Lời bài hát
*
Chúa Nhật 2B Phục SinhHãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục SinhXin chiếu sáng (Tv. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục SinhPhiến đá góc tường (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục SinhLời con ca ngợi (Tv. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục SinhChúa đã công bố (Tv. 97) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục SinhChúa thiết lập ngai vàng (Tv. 102) Lời bài hát
*
Chúa Nhật 2C Phục SinhHãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục SinhChúa giải thoát con (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhTa là dân tộc (Tv. 99) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục SinhChúc tụng Danh Chúa muôn đời (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục SinhChư dân hãy ca tụng (Tv. 66) Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục SinhNgười là Đấng tối cao (Tv. 96) Lời bài hát
*
Lễ Thăng ThiênChúa ngự lên (Tv. 46) Lời bài hát
Lễ Thăng ThiênThiên Chúa ngự lên (Tv. 46) Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống Xin sai Thánh Thần (Tv. 103) Lời bài hát
Lễ Hiện XuốngXin sai Thánh Thần Chúa đến (Tv. 103) Lời bài hát
Ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống Ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống Lời bài hát
*
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa Chúa sẽ chúc phúc (Tv. 28) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên Thực thi ý Chúa (Tv. 39) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Chúa là Sự Sáng (Tv. 26) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Chúa là Đấng trung tín (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên Người như sự sáng (Tv. 111) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Phước đức (Tv. 118) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Xin trở thành núi đá (Tv. 30) Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Ai đi đường ngay thẳng (Tv. 49) Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Ta là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (Tv. 99) Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Xin nhậm lời con (Tv. 68) Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Con sẽ ca ngợi tình thương (Tv. 88) Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Con sẽ chúc tụng (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Hạt giống gieo vào đất tốt (Tv. 64) Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênChúa nhân hậu (Tv. 85) Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênCon yêu chuộng (Tv. 118) Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênChúa mở rộng bàn tay (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênXin tỏ lòng từ bi Chúa (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênThân lạy Chúa (Tv. 66) Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênLòng nhân hậu Chúa (Tv. 137) Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênLinh hồn con khao khát Chúa (Tv. 62) Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênƯớc chi hôm nay (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênChúa hay thương xót (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênChúa ở gần (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Lạy Chúa! Xin hãy nhớ (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên Vườn nho Chúa (Tv. 79) Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên Trong nhà Chúa (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Hãy dâng Chúa (Tv. 95) Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Chúa là dũng lực (Tv. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên Xin giữ linh hồn con (Tv. 130) Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Ngài là Chúa con thờ (Tv. 62) Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên Hạnh phúc cho bạn (Tv. 127) Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên Cuộc đời tôi (Tv. 22) Lời bài hát
*
Chúa Nhật Chúa Chịu Phép RửaChúa sẽ chúc phúc (Tv. 28) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường NiênNày con xin đến (Tv. 39) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường NiênXin dạy bảo con (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường NiênCác bạn đừng cứng lòng (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường NiênHãy chúc tụng Chúa (Tv. 146) Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường NiênChúa là chỗ dung thân (Tv. 31) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường NiênXin chữa khỏi hồn con (Tv. 40) Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường NiênChúc tụng Chúa đi (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường NiênĐàn hát lên nào (Tv. 80) Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường NiênBởi vì Chúa rộng lượng (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường NiênLạy Chúa! Thiện Hảo Thay (Tv. 91) Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường NiênHãy tán tạ Chúa (Tv. 106) Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường NiênCon xin tán dương Ngài (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường NiênNhìn vào Chúa (Tv. 122) Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường NiênXin ban ơn cứu rỗi (2) (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường NiênTôi chẳng thiếu gì (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường NiênChúa mở bàn tay (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường NiênChúa đã ban (Tv. 77) Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường NiênCác bạn hãy nếm thử (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường NiênCác bạn hãy nhìn coi (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường NiênThiện hảo nhường bao (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường NiênAi sẽ được cư ngụ (Tv. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường NiênLinh hồn tôi ơi (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường NiênTôi sẽ tiến đi (Tv. 114) Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường NiênChúa đang nâng đỡ (Tv. 53) Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường NiênGiới răn của Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường NiênNguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127) Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường NiênXin cho chúng con (Tv. 89) Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường NiênXin đổ lòng từ bi (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường NiênChúa đã đối xử đại lượng (Tv. 125) Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường NiênChúa là sức mạnh con (Tv. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường NiênHãy ngợi khen Chúa (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường NiênLạy Chúa! Xin bảo toàn con (Tv. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường NiênChúa làm Vua (Tv. 92) Lời bài hát
*
Chúa Nhật Chúa Chịu Phép RửaChúa sẽ chúc phúc (Tv. 28) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênHãy tường thuật (Tv. 95) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênLời Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênMiệng con sẽ loan truyền (Tv. 70) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênCon đàn ca mừng Chúa (Tv. 137) Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênTin cậy vào Chúa (Tv. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênChúa giàu xót thương (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênThiện hảo thay (Tv. 91) Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênHãy đi rao giảng (Tv. 116) Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênChúa đã giải thoát (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênChúa đã tha thứ (Tv. 31) Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênLạy Chúa là Thiên Chúa (Tv. 62) Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênChúa là phần gia nghiệp (Tv. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênToàn thể đất nước (Tv. 65) Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênCác bạn khiêm cung (Tv. 68) Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênAi được cư ngụ (Tv. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênKhi con kêu cầu (Tv. 137) Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênCác ngươi đừng cứng lòng (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênPhúc thay dân tộc (1) (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênXin cấp tốc phù trợ (Tv. 39) Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênHãy đi khắp tứ phương (Tv. 116) Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênChúa đã chuẩn bị (Tv. 67) Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênNgài là chỗ dung thân (Tv. 89) Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênTôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50) Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênHãy ca ngợi Chúa (Tv. 112) Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênHãy ngợi khen (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênƯớc chi hôm nay (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênHát lên mừng Chúa (Tv. 97) Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênƠn phù trợ chúng tôi (Tv. 120) Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênChúa đã nghe (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênChúc tụng Danh Chúa (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênNo thỏa tình Chúa (Tv. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênChúa ngự đến (Tv. 97) Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênTôi mừng vui (1) (Tv. 121) Lời bài hát
*
Chúa Ba Ngôi – Năm AChúa đáng ca ngợi (Dn. 3) Lời bài hát
Mình Máu Thánh – Nâm AGiêrusalem hỡi (Tv. 147) Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa – Năm ALòng yêu thương của Chúa (Tv. 102) Lời bài hát
*
Chúa Ba Ngôi – Năm BPhúc thay dân tộc (Tv. 32) Lời bài hát
Mình Máu Thánh – Nâm BTôi sẽ lãnh chén cứu độ (Tv. 115) Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa – Năm BSuối Đấng cứu độ (Is. 12) Lời bài hát
*
Chúa Ba Ngôi – Năm CLạy Chúa chúng con (Tv. 8) Lời bài hát
Mình Máu Thánh – Nâm CCon là Thượng Tế (Tv. 109) Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa – Năm CChúa thương tôi (Tv. 22) Lời bài hát
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH – LỄ NGOẠI LỊCH
+
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 1 (1/1) Xin Thiên Chúa (Tv. 66) Lời bài hát
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 2 (1/1) Xin Thiên Chúa xót thương (Tv. 66) Lời bài hát
Thánh Phaolo Trở Lại (25/1) Hãy rao giảng (Tv. 116) Lời bài hát
Thánh Gioan Bosco  (31/1) Người công chính an nghỉ (Tv. 14) Lời bài hát
Dâng Chúa Giê-su Vào Đền Thánh (2/1) Vua hiển vinh (Tv. 23) Lời bài hát
Thánh Giuse 1 (19/3) Miêu duệ Người (Tv. 88) Lời bài hát
Thánh Giuse 2 (19/3) Ca ngợi tình thương Chúa (Tv. 88) Lời bài hát
Lễ Truyền Tin (25/3) Này tôi xin đến (Tv, 39) Lời bài hát
Thánh Giuse Thợ (1/5) Xin củng cố sự nghiệp (Tv. 89) Lời bài hát
Vọng Thánh Gioan Tẩy Giả Từ trong thai mẫu (Tv. 70) Lời bài hát
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (24/6) Tôi ca ngợi Chúa (Tv. 138) Lời bài hát
Vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Trời xanh tường thuật (Tv. 18) Lời bài hát
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (29/6) Tôi xin chúc tụng Chúa (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Hiển Dung (6/8) Chúa hiển trị (Tv. 96) Lời bài hát
Đức Mẹ Lên Trời (15/8) Bên hữu Đức Vua (Tv. 44) Lời bài hát
Sinh Nhật Đức Mẹ (8/9) Tôi sẽ hớn hở (Tv. 12) Lời bài hát
Suy Tôn Thánh Giá (14/9) Chúng ta đừng quên lãng (Tv. 77) Lời bài hát
Thánh Matthêu (21/9) Tiếng chúng đã vang (Tv. 18) Lời bài hát
Tổng Lãnh Thiên Thần (29/9) Tôi đàn ca mừng Chúa (Tv. 137) Lời bài hát
Thánh Luca 1 (18/10) Hãy cất tiếng (Tv. 144) Lời bài hát
Thánh Luca 2 (18/10) Vinh quang Nước Chúa (Tv. 144) Lời bài hát
Lê Truyền Giáo 1Đáp ca Lễ Truyền Giáo 1 (Tv. 116) Lời bài hát
Lê Truyền Giáo 2 Đáp ca Lễ Truyền Giáo 2 (Tv. 18) Lời bài hát
Lê Truyền Giáo 3 Đáp ca Lễ Truyền Giáo 3 (Tv. 18) Lời bài hát
Lê Truyền Giáo 4 Đáp ca Lễ Truyền Giáo 4 (Tv. 17) Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11) Dõng dõi kẻ tìm Chúa (Tv. 23) Lời bài hát
Cầu Hồn 1 Tôi chẳng thiếu thốn chi (Tv. 22) Lời bài hát
Cầu Hồn 2 Tôi vươn linh hồn lên (Tv. 24) Lời bài hát
Cầu Hồn 3 Chúa là sự sống (Tv. 26) Lời bài hát
Cung hiến đền thờ Laterano (9/11) Ôi Chúa thiên binh (Tv. 83) Lời bài hát
Thánh Cecilia (22/11) Tôi phó thác tâm hồn (Tv. 30) Lời bài hát
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 1 (24/11) Xin phó mạng sống tôi (Tv. 30) Lời bài hát
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2 (24/11) Mùa gặt mừng vui (Tv. 125) Lời bài hát
Thánh Anrê Tông Đồ (30/11) Vang cùng trái đất (Tv. 18) Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm (8/12) Bài ca mới (Tv. 97) Lời bài hát + Mp4
Thánh Gioan Tông đồ (27/12) Người hiền đức ((6) Lời bài hát
Các Thánh Anh Hài  (28/12) Hồn chúng tôi (Tv. 123) Lời bài hát
Lễ An táng – Cầu hồn Chúa từ bi và nhân hậu (Tv. 102) Lời bài hát
Cầu cho các bệnh nhân 1 Xin cứu mạng sống tôi (Is. 38) Lời bài hát
Cầu cho các bệnh nhân 2 Xin cứu tôi khỏi chết (Is. 38) Lời bài hát
Lễ Chung Các Thánh Chủ Chăn Chúa là gia nghiệp (Tv. 15) Lời bài hát
Lễ Chung Các Thánh Tiến Sĩ Miệng người hiền (Tv. 36) Lời bài hát
Lễ Chung Các Thánh Nam Nữ Hy vọng nơi Chúa (Tv. 1) Lời bài hát
Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 1 Tôi phó thác tâm hồn (Tv. 30) Lời bài hát
Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 2 Chúa đã cứu tôi (Tv. 33) Lời bài hát
Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 3 Linh hồn tôi như cánh chim (Tv. 123) Lời bài hát
Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 4 Chúng tôi mừng rỡ hân hoan (Tv. 125) Lời bài hát
Lễ Chung Cung Hiến Đền Thờ 1 Chúng tôi chúc tụng (1 Chron) Lời bài hát
Lễ Chung Cung Hiến Đền Thờ 2 Ôi Chúa thiên binh (Tv. 83) Lời bài hát
Lễ Chung Về Đức Mẹ 1 Tâm hồn tôi vui mừng (1 Sm) Lời bài hát
Lễ Chung Về Đức Mẹ 2 Xin hãy nghe, thưa Nương Tử (Tv. 44) Lời bài hát
Lễ Chung Về Đức Mẹ 3 Nguyện danh Chúa (Tv. 112) Lời bài hát
Lễ Chung Về Đức Mẹ 4 Danh Ngài là Thánh (Lc. 1) Lời bài hát
Lễ Chung Các Thánh Nữ Đồng Trinh Ca tụng Thánh Danh (Tv. 148) Lời bài hát
Lễ Chung Các Thánh Nữ Đồng Trinh 1 Xin hãy lắng nghe (Tv. 44) Lời bài hát
Lễ Chung Các Thánh Nữ Đồng Trinh 2Từ các tầng trời (Tv. 148) Lời bài hát
Lễ Truyền Chức Thánh 1 Linh hồn tôi khát khao (Tv. 88) Lời bài hát
Lễ Truyền Chức Thánh 2 Gia nghiệp của tôi (Tv. 15) Lời bài hát
Lễ Tạ ơn Chúng tôi chúc tụng Chúa (Chron) Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving Chúc tụng Danh Thánh Chúa (Chron) Lời bài hát
Lễ Tất Niên 1Chúa vẫn trọn tình thương (Tv. 125) Lời bài hát
Lễ Tất Niên 2 Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 125)
Lễ Giao Thừa Ơn phù trợ tôi (Tv. 120) Lời bài hát
Mùng 1 Tết. 1Tin tưởng vào Ngài (Tv. 36) Lời bài hát
Mùng 1 Tết. 2Hãy ký thác (Tv. 36) Lời bài hát
Mùng 2 Tết. 1Hạnh phúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
Mùng 2 Tết. 2Thật hạnh phúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
Mùng 3 Tết. 1Lạy Chúa (Tv. 103) Lời bài hát
Mùng 3 Tết. 2Lạy Thiên Chúa con thờ (Tv. 103) Lời bài hát
Lễ Trung Thu 1Muôn ngàn đời (Tv. 135) Lời bài hát
Lễ Trung Thu 2Vì Chúa nhân từ (Tv. 135) Lời bài hát
.

Nhạc sĩ Thánh ca Mẫu tự M.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Theo Nhạc sĩ)
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s