Thánh Ca Tin Mừng (Năm C) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

MÙA THƯỜNG NIÊN.

CHÚA NHẬT 1C THƯỜNG NIÊN.++
Chúa chịu Phép rửaBùi NinhLời bài hát
Này Là Con Ta Yêu Dấu (Lc.3)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Trên Sông Giođan (Lc. 3)La Thập Tự
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Lc. 3)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Ngỡ Ngàng Nhận Ra (Lc. 3)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Chịu Phép RửaTrương Thế BạchLời bài hát
Cha hài lòng về con (Lc. 3)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
+++
CHÚA NHẬT 2C THƯỜNG NIÊN.
Tiệc cưới Cana (Ga. 2)Bùi NinhLời bài hát
Phép Lạ Tiệc Cưới Cana (Ga. 2)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Tiệc Cưới Cana (Ga. 1)La Thập Tự
Tiệc Cưới Cana (Ga. 2)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Chúa Đến Cho ĐờiThái NguyênLời bài hát
Tiệc cưới CanaTrương Thế BạchLời bài hát
Tiệc cưới Cana (Ga. 2)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
+++
CHÚA NHẬT 3C THƯỜNG NIÊN.
Về quê hương (Lc. 4)Bùi NinhLời bài hát
Tin Mừng Cho Người Nghèo (Lc. 1)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Hoan Ca Chứng Nhân (Lc. 4)La Thập Tự
Ngài Sai Tôi Đi (Lc. 1)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Hồng Ân Cứu ĐộThái NguyênLời bài hát
Cải hối tâm hồn (Lc. 13)Thiên Lý
Sống Tin Mừng (Lc. 1)Trương Thế BạchLời bài hát
Lời Kinh Thánh (Lc. 1)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
+++
CHÚA NHẬT 4C THƯỜNG NIÊN.
Có tiên tri nào (Lc. 4)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Chan Hòa Hồng Ân (Lc. 4)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Chúa Sống Giữa Đời (Lc. 4)Trương Thế BạchLời bài hát
Hãy Sống Cuộc Đời Ngôn Sứ (Lc. 4)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Khó Tin ChúaThái NguyênLời bài hát
Nơi quê hương (Lc. 4)Bùi NinhLời bài hát
Ngôn sứ tại quê hương (Lc. 4)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Tâm Ca Người Làm Chứng (Lc. 4)La Thập TựLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 5C THƯỜNG NIÊN.
Vâng theo lời Thầy (Lc. 5)Bùi NinhLời bài hát
Đừng Sợ! Hãy Theo Thầy (Lc.5)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Xin Vâng Lời Thầy (Lc. 5)La Thập Tự
Ra Chỗ Nước Sâu (Lc. 5)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Vâng Lời Thầy (Lc. 5)Thái NguyênLời bài hát
Vâng Lời Chúa (Lc. 5)Trương Thế BạchLời bài hát
Vâng Lời Thầy (Lc.5)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
+++
CHÚA NHẬT 6C THƯỜNG NIÊN.
Tám mối phúc (1)Bùi NinhLời bài hát
Nguồn Hạnh Phúc Đích Thực (Lc.6)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Phúc Cho Anh EmLa Thập Tự
Phúc Cho Ai (Mt. 5)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Hạnh Phúc Đời ConThái NguyênLời bài hát
Phúc Thay Cho Người (Lc. 6)Trương Thế Bạch
Phúc cho anh em (Lc. 6)Vũ Đình ÂnLời bài hát (Mp4)
+++
CHÚA NHẬT 7C THƯỜNG NIÊN.
Hãy nên trọn lànhBùi NinhLời bài hát
Hãy Yêu Kẻ Thù (Lc. 6)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Hãy Yêu Kẻ ThùLa Thập Tự
Thực Thi Lời Ngài (Lc. 6)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Một Đời Như ChúaThái NguyênLời bài hát
Hãy Tỏ Lòng Nhân Từ (Lc. 6)Thiên Lý
Ai Vả Má Này… (Mt. 5)Trương Thế Bạch
Lòng nhân từ (Lc. 6)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
+++
CHÚA NHẬT 8C THƯỜNG NIÊN.
Đừng xét đoán (Lc. 6)Bùi NinhLời bài hát
Đừng Xét Đoán (Lc. 6)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Hãy Lấy Cái Xà Trong MắtLa Thập Tự
Sao Con Không Thấy (Lc. 6)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Nhìn Lại Chính Mình (Lc. 6)Thái NguyênLời bài hát
Đà Trong Mắt (Lc. 6)Thiên Lý
Cái Rác Và Cái Xà (Lc. 6)Trương Thế Bạch
Người tốt kẻ xấu (Lc. 6)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
+++
CHÚA NHẬT 9C THƯỜNG NIÊN.
Con Không Đáng (Lc. 7)Thái NguyênLời bài hát
Chỉ Phán Một Lời (Lc. 7)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Lòng Tin Mạnh Mẽ (Lc. 7)Trương Thế BạchLời bài hát
Lòng tin mạnh mẽ (Lc. 7)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Một viên sĩ quan (Lc. 7)Bùi NinhLời bài hát
Ôi Nói Sao ĐượcLa Thập TựLời bài hát
Vẫn Luôn Bên Con (Lc. 7)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Vững Tin Vào Chúa (Lc. 7)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 10C THƯỜNG NIÊN.
Một vị ngôn sứ (Lc. 7)Bùi NinhLời bài hát
Góa Phụ Thành Naim (Lc.7)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Hãy Trỗi Dậy Đi (Lc. 7)La Thập Tự
Bà Góa Thành Naim (Lc. 7)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Chúa Chạnh Lòng Thương (Lc. 7)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Xót Thương (Lc. 7)Trương Thế Bạch
Vũ Đình Ân
+++
CHÚA NHẬT 11C THƯỜNG NIÊN.
Lòng cha nhân ái (Lc. 7)Bùi NinhLời bài hát
Tội Con Chúa Đã Thứ Tha (Lc. 7)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Ngài Vẫn Thứ Tha (Lc. 7)La Thập Tự
Yêu Ngài Thiết Tha (Lc. 7)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Vì Đã Yêu Nhiều (Lc. 7)Thái NguyênLời bài hát
Yêu Mến Nhiều… (Lc. 7)Trương Thế Bạch
Hãy đi bình an (Lc. 7)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
+++
CHÚA NHẬT 12C THƯỜNG NIÊN.
Ai muốn theo Ta (Lc. 9)Bùi NinhLời bài hát
Từ Bỏ Chính Mình (Lc. 9)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Giêsu, Ngài Là Ai? (Lc. 9)La Thập Tự
Theo Chúa (Mc. 8)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Thầy Là Đức KitôThái NguyênLời bài hát
Đường Đau Thương Chúa Chịu (Lc. 9)Trương Thế Bạch
Thầy là Đấng Kitô (Lc. 9)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
+++
CHÚA NHẬT 13C THƯỜNG NIÊN.
Xin luôn theo Ngài (Lc. 9)Bùi NinhLời bài hát
Dù Thầy Đi Đâu (Lc.9)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Có Ai Theo Ngài? Lc. 9)La Thập Tự
Đường Đi Theo Chúa (Lc. 9)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Con Đường GiêsuThái NguyênLời bài hát
Yêu Chúa vẹn tìnhTrương Thế Bạch
Muốn đi theo Thầy (Lc. 9)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
+++
CHÚA NHẬT 14C THƯỜNG NIÊN.
Ai Sai Chúng ConLa Thập TựLời bài hát
Các con hãy đi (Lc. 10)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Lúa chín đầy đồng (Lc. 10)Bùi NinhLời bài hát
Lúa Chín Đầy Đồng (Lc. 10)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Lúa chín đầy đồng (Lc. 10)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Người Được Sai ĐiThái NguyênLời bài hát
Ra Đi Rao Giảng Tin MừngĐinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Tiếng Chúa Kêu MờiTrương Thế BạchLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 15C THƯỜNG NIÊN.
Ai là anh em của tôi? (Lc. 10)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Ai Là Anh Em Tôi (Lc. 10)Trương Thế BạchLời bài hát
Con Phải Làm Gì? (Lc. 10)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Điều răn trọng nhất (Lc. 10)Bùi NinhLời bài hát
Hãy yêu mến (Lc. 10)Mi TrầmLời bài hát
Hãy Yêu Người Thân Cận (Lc. 10)La Thập TựLời bài hát
Người Samaritanô Nhân Hậu (Lc. 10)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Tình Con Dâng ChúaThái NguyênLời bài hát
Yêu mến Đức Chúa (Lc. 10)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
+++
CHÚA NHẬT 16C THƯỜNG NIÊN.
Bên Chúa Tình Yêu (Lc. 10)Bùi NinhLời bài hát
Chỉ Có Một Điều Cần (Lc. 10)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Chỉ Có Một Điều Cần (Lc. 10)Thái NguyênLời bài hát
Lời Cầu Bên Chúa (Lc. 10)La Thập TựLời bài hát
Maria Chọn Phần Tốt Nhất (Lc. 10)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Mát-ta (Lc. 10)Mi TrầmLời bài hát
Ngồi Bên Chân Chúa (Lc. 10)Trương Thế BạchLời bài hát
Nghe lời Chúa dạy (Lc. 10)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Thinh Lặng (Lc. 10)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 17C THƯỜNG NIÊN.
Anh em cứ xin (Lc. 11)Bùi NinhLời bài hát
Con hãy xin (Lc. 11)VinamLời bài hát
Cứ Xin Sẽ ĐượcThái NguyênLời bài hát
Chúng con cầu nguyện (Lc. 11)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Hãy xin (Lc. 11)Mi TrầmLời bài hát
Hãy Xin Thì Sẽ Được (Lc. 11)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Hãy Xin Thì Sẽ Được (Lc. 11)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Kiên Trì Trong Cầu Nguyện (Lc. 11)Trương Thế BạchLời bài hát
Lời kinh Chúa dạy (Lc. 11)Thiên LýLời bài hát
Lời Kinh Tuyệt Vời (Lc. 11)La Thập TựLời bài hát
Xin sẽ được, gõ sẽ mở (Lc. 11)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Xin thì sẽ được (Lc. 11)Linh Huyền DungLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 18C THƯỜNG NIÊN.
Bài Học Khôn Ngoan (Lc. 12)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Chẳng Còn Lại GìThái NguyênLời bài hát
Dụ Ngôn Người Phú Hộ (Lc. 12)La Thập TựLời bài hát
Đêm nay (Lc. 12)Mi TrầmLời bài hát
Đừng tham lam (Lc. 12)Thiên LýLời bài hát
Hãy giữ cho mình (Lc. 12)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Hãy giữ mình (Lc. 12)Huy HoàngLời bài hát
Hãy lo tích lũy Nước Trời mai sau (Lc. 12)Phạm Xuân ChiếnLời bài hát
Hướng về Quê Trời (Lc. 12)Bùi NinhLời bài hát
Ông Phú Hộ (Lc. 12)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Sao Chúa Làm NgơTrương Thế BạchLời bài hát
Tích trữ cho đời sau (Lc. 12)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 19C THƯỜNG NIÊN.
Các Con Hãy Sẵn Sàng (Lc. 12)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Các Con Hãy Sẵn Sàng (Lc. 12)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Canh thức sẵn sàng (Lc. 12)Bùi NinhLời bài hát
Chuẩn bị sẵn sàng (Lc. 12)Thiên LýLời bài hát
Hãy mau sẵn sàng (Lc. 12)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Hãy tỉnh thức sẵn sàng (Lc. 12)Huy HoàngLời bài hát
Hãy Thức Tỉnh (Lc. 12)La Thập TựLời bài hát
Hãy sẵn sàng (Lc. 12)Mi TrầmLời bài hát
Hãy sẵn sàng (Lc. 12)Quốc TháiLời bài hát
Hãy tỉnh thức và sẵn sàng (Lc. 12)Phạm Xuân ChiếnLời bài hát
Hãy thắt lưng chong đèn (Lc. 12)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Người Phú Hộ Dại Khờ (Lc. 12)Trương Thế BạchLời bài hát
Trung Tín Đợi ChờThái NguyênLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 20C THƯỜNG NIÊN.
Thầy đã đến (Lc. 12)Bùi NinhLời bài hát
Ngọn Lửa Tình Yêu (Lc. 12)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Lửa Hồng Xin Thắp Lên (Lc. 12)La Thập TựLời bài hát
Lửa (Lc. 12)Mi TrầmLời bài hát
Lửa thiêng (Lc. 12)Mi TrầmLời bài hát
Lửa Ấy Cháy Lên (Lc. 12)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Lửa yêu thương (Lc. 12)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Mang lửa xuống thế gian (Lc. 12)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Mong ước của Thầy (Lc. 12)Huy HoàngLời bài hát
Ngọn Lửa Tình YêuThái NguyênLời bài hát
Lửa mến ân tình (Lc. 12)Thiên LýLời bài hát
Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng (Lc. 12)Trương Thế BạchLời bài hát
Giêsu, Ánh lửa tình yêu (Lc. 12)Xuân ĐườngLời bài hát
Vì Yêu Chúa (Lc. 12)Trương Thế BạchLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 21C THƯỜNG NIÊN.
Cửa hẹp (Lc. 13)Mi TrầmLời bài hát
Cửa Hẹp (Lc. 13)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Dự tiệc Nước Thiên Chúa (Lc. 13)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Đường Đi Cõi Phúc (Lc. 13)La Thập TựLời bài hát
Hãy Bước Qua Cửa Hẹp (Lc. 13)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Hãy chiến đấu (Lc. 13)Huy HoàngLời bài hát
Hãy qua cửa hẹp (Lc. 13)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Hãy sống cố gắng vào qua cửa hẹp (Lc. 13)Phạm Xuân ChiếnLời bài hát
Hãy vào cửa hẹp (Lc. 13)Mi TrầmLời bài hát
Qua Cửa HẹpThái NguyênLời bài hát
Qua cửa hẹp vào Nước Trời (Lc. 13)Trương Thế BạchLời bài hát
Vào Nước Chúa (Lc. 13)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 22C THƯỜNG NIÊN.
Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống (Lc. 14)Trương Thế BạchLời bài hát
Ai nâng mình lên (Lc. 14)Mi TrầmLời bài hát
Ai tôn mình lên (Lc. 14)Huy HoàngLời bài hát
Chúa dạy khiêm nhường (Lc. 14)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Đừng ngồi chỗ nhất (Lc. 14)Thiên DuyênLời bài hát
Hãy ngồi chỗ cuối (Lc. 14)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Hãy sống khiêm nhường (Lc. 14)Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Hãy Sống Khiêm Tốn (Lc. 14)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Khiêm Cung (Lc. 14)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Sống khiêm nhu (Lc. 14)Bùi NinhLời bài hát
Sống Khiêm Nhường (Lc. 14)Thái NguyênLời bài hát
Xin Là Người Khiêm Hạ (Lc. 14)La Thập TựLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 23C THƯỜNG NIÊN.
Ai muốn theo Ta (Lc. 14)Huy HoàngLời bài hát
Ai Muốn Theo Ta? (Lc. 14)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Con Đường Từ Bỏ (Lc. 14)La Thập TựLời bài hát
Dám chọn NgàiBùi NinhLời bài hát
Dấn Bước Theo Ngài (Lc. 14)Thái NguyênLời bài hát
Hãy Vác Thập Giá Theo TaĐinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Môn đệ của tôi (Lc. 14)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Nếu Muốn Theo Ngài (Lc. 14)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Từ bỏ (Lc. 14)Mi TrầmLời bài hát
Từ bỏ mình đi theo Chúa (Lc. 14)Trương Thế BạchLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 24C THƯỜNG NIÊN.
Bỏ Chúa, còn gì? (Lc. 15)Huy HoàngLời bài hát
Con Nay Trở Về (Lc. 15)Thái NguyênLời bài hát
Mất, nay lại tìm thấy (Lc. 15)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Niềm Vui Lớn Lao (Lc. 15)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Ngày về (Lc. 15)Mi TrầmLời bài hát
Người Cha nhân hậu (Lc. 15)Mi TrầmLời bài hát
Người Cha nhân hậu (Lc. 15)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Như kẻ xa lạ (Lc. 15)Huy HoàngLời bài hát
Ôi lòng Chúa nhân từ (Lc. 15)Huy HoàngLời bài hát
Tình Cha (Lc. 15)La Thập TựLời bài hát
Tình ChaTrương Thế BạchLời bài hát
Trên Trời (Lc. 15)Mi TrầmLời bài hát
Trên Trời mừng vuiBùi NinhLời bài hát
Trên trời vui mừng (Lc. 15)Huy HoàngLời bài hát
Quay Gót Trở Về Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 25C THƯỜNG NIÊN.
Dầu Con Đã Biết (Lc. 16)La Thập TựLời bài hát
Hai chủ (Lc. 16)Mi TrầmLời bài hát
Không ai làm tôi hai chủ (Lc. 16)Huy HoàngLời bài hát
Không làm tôi hai chủ (Lc. 16)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Không Thể (Lc. 16)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Không Thể Làm Tôi Hai Chủ (Lc. 16)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Không thể làm tôi hai chủ (Lc. 16)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Lòng trung tín (Lc. 15)Trương Thế BạchLời bài hát
Một người quản gia (Lc. 16)Bùi NinhLời bài hát
Sống Trung Tín (Lc. 16)Thái NguyênLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 26C THƯỜNG NIÊN.
Hướng Đến Tha Nhân (Lc. 16)Thái NguyênLời bài hát
Ladarô Và Người Phú HộĐinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Một người giàu có (Lc. 16)Bùi NinhLời bài hát
Người giàu – Kẻ nghèo (Lc. 16)Huy HoàngLời bài hát
Người Giàu Người Nghèo (Lc. 16)La Thập TựLời bài hát
Người Phú Hộ Và Ladarô (Lc. 16)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Nghe Lời (Lc. 16)Mi TrầmLời bài hát
Nhà Phú Hộ Và La Da Rô (Lc. 16)Trương Thế BạchLời bài hát
Phú hộ và người hành khất (Lc. 16)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Sống yêu thương (Lc. 16)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
+++
CHÚA NHẬT 27C THƯỜNG NIÊN.
Cho con thêm lòng tin (Lc. 17)Trương Thế Bạch
Hãy Cho Con Niềm Tin (Lc. 17)La Thập TựLời bài hát
Làm Điều Phải Làm (Lc. 17)Thái NguyênLời bài hát
Thêm Niềm Tin (Lc. 17)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Xin ban thêm Đức tin (Lc. 17)Huy HoàngLời bài hát
Xin ban thêm lòng tin (Lc. 17)Mi TrầmLời bài hát
Xin ban thêm lòng tin (Lc. 17)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Xin Chúa Ban Thêm Lòng TinĐinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Xin thêm lòng tin (Lc. 17)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 28C THƯỜNG NIÊN.
Cảm tạ ơn Chúa (Lc. 17)Huy HoàngLời bài hát
Con xin cảm tạ (Lc. 17) Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Cho con tri ân (Lc. 17)Bùi NinhLời bài hát
Người Cùi Xứ Samari Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Trọn Đời Cảm Tạ (Lc. 17)La Thập TựLời bài hát
Cám ơn (Lc. 17)Mi TrầmLời bài hát
Cảm Tạ Yêu Mến (Lc. 17)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Lòng Biết ƠnThái NguyênLời bài hát
Xin Thương Xót Con (Lc. 17)Trương Thế Bạch
+++
CHÚA NHẬT 29C THƯỜNG NIÊN.
Anh em cứ xin (Lc. 11)Bùi NinhLời bài hát
Hãy Cầu Nguyện Đừng Ngã LòngĐinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Hãy cầu nguyện (Lc. 18)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Kiên Trì Cầu Nguyện (Lc. 18)Trương Thế Bạch
Nguyện Cầu (Lc. 18)La Thập TựLời bài hát
Hãy xin (Lc. 18)Mi TrầmLời bài hát
Hãy Cầu Nguyện Luôn (Lc. 18)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Cầu Nguyện Luôn (Lc. 18)Thái NguyênLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 30C THƯỜNG NIÊN.
Cầu nguyện khiêm nhường (Lc. 18)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Hai Cách Cầu Nguyện (Lc. 18)Trương Thế Bạch
Hai người cầu nguyện (Lc. 18)Huy HoàngLời bài hát
Hai người nguyện cầu (Lc. 18)Bùi NinhLời bài hát
Lời Nguyện Khiêm TốnĐinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Xin Cho Con Khiêm Tốn (Lc. 18)La Thập TựLời bài hát
Người thu thuế (Lc. 18)Mi TrầmLời bài hát
Người Biệt Phái Và Thu Thuế (Lc. 18)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Xin Chúa Xót Thương (Lc. 18)Thái NguyênLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 31C THƯỜNG NIÊN.
Da Kêu Gặp Chúa… (Lc. 19)Trương Thế BạchLời bài hát
Đón Nhận ChúaThái NguyênLời bài hát
Đổi mới cuộc đời (Lc. 19)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4 –
Giakêu gặp Chúa (Lc. 19)Huy HoàngLời bài hát
Giakêu, Người Thu Thuế (Lc.19)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Gia-kêu Tìm Chúa (Lc. 19)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Hôm nay Ta đến (Lc. 19)Bùi NinhLời bài hát
Ông Gia-kêu (Lc. 19)Mi TrầmLời bài hát
Từ Ánh Mắt (Lc. 19)La Thập TựLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 32C THƯỜNG NIÊN.
Chúa Là Sự Sống (Lc. 20)La Thập TựLời bài hát
Chúa là sự sống lại (Lc. 20)Bùi NinhLời bài hát
Hướng Lên Cõi Trời (Lc. 20)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Khi mọi người sống lại (Lc. 20)Huy HoàngLời bài hát
Khi sống lại (Lc. 20)Huy HoàngLời bài hát
Niềm Vui Sự SốngThái NguyênLời bài hát
Nước Trời mai sau (Lc. 20)Trương Thế BạchLời bài hát
Sống lại (Lc. 20)Mi TrầmLời bài hát
Sống với Chúa (Lc. 20)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Sự Sống Đời Sau (Lc. 20)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 33C THƯỜNG NIÊN.
Bền đỗ (Lc. 21)Mi TrầmLời bài hát
Bền Đỗ Đến CùngThái NguyênLời bài hát
Bền Đỗ Sẽ Được Cứu Rỗi (Lc. 21)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Đức Kitô Nguồn Hy Vọng (Lc. 21)La Thập TựLời bài hát
Hãy canh phòng (Lc. 21)Huy HoàngLời bài hát
Ngày Tận Thế (Lc. 21)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Phải kiên trì (Lc. 21)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Vì tin theo Chúa (Lc. 21)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 34C THƯỜNG NIÊN.
Cho Nước Trời mai sauNguyễn DuyLời bài hát
Chúa là Chúa muôn loàiTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa là Vua (Lc. 23)Bùi NinhLời bài hát
Giêsu, Vua Tình YêuThái NguyênLời bài hát
Giêsu! Vua Thời Gian (Lc. 23)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Giêsu! Xin nhớ đến conĐinh Công HuỳnhLời bài hát
Lạy Ngài xin nhớ đến con (Lc. 23)Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Ngài Là Vua (Lc. 23)La Thập TựLời bài hát
Người trộm lành (Lc. 23)Mi TrầmLời bài hát
Ở Trên Thánh Giá (Lc. 23)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Xin nhớ đến tôi (Lc. 23) Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4 –

 

MÙA THƯỜNG NIÊN.
 
Chúa Nhật 1C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 2C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 3C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 4C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 5C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 6C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 7C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 8C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 9C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 10C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 11C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 12C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 13C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 14C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 15C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 16C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 17C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 18C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 19C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 20C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 21C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 22C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 23C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 24C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 25C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 26C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 27C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 28C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 29C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 30C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 31C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 32C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 33C Thường Niên.
.
Chúa Nhật 34C Thường Niên.
.

 

MÙA CHAY & PHỤC SINH.
Thứ Tư Lễ Tro
.
Chúa Nhật 1C Mùa Chay.
.
Chúa Nhật 2C Mùa Chay.
.
Chúa Nhật 3C Mùa Chay.
.
Chúa Nhật 4C Mùa Chay.
.
Chúa Nhật 5C Mùa Chay.
.
Chúa Nhật Lễ Lá.
.
Thứ Năm Tuần Thánh.
.
Thứ Sáu Tuần Thánh.
.

 

MÙA THƯỜNG NIÊN.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng.
Chúa Nhật Chúa Nhật 2C Mùa Vọng.
.
Chúa Nhật Chúa Nhật 3C Mùa Vọng.
.
Chúa Nhật Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
.
Vọng Giáng Sinh.
.
Lễ Đêm Giáng Sinh.
.
Lễ Ngày Giáng Sinh.
.

 

 
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s