Nhạc sĩ Hoài Bắc (Lm.) – Theo Thánh Lễ. (Pdf.)

Ca ngợi danh ChúaNhập Lễ 28-43Lời bài hát
Ca ngợi tình ChúaNhập LễLời bài hát
Ca tụngThiên ChúaNhập LễLời bài hát
Cảm tạ kính tônNhập LễLời bài hát
Chúa thương giúp sứcNhập LễLời bài hát
Hy vọng nơi ChúaNhập LễLời bài hát
Lời kinh tạ ơnNhập LễLời bài hát
Tiến về Đền ThánhNhập LễLời bài hát
Ước mong được sống bình anNhập LễLời bài hát
+++
Bên sông BabylonThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Cậy trông vào ChúaThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hạnh phúc thayThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy chiếu soi (Tv 89)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Kêu lên cùng ChúaThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Khúc hoài niệm (Tv 76, 77)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lên đền thánh ChúaThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lời Ngài bền vữngThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Niềm vui trong ChúaThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ngài thành tín yêu thươngThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ngước mắt nhìn lênThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Như hương trầmThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Soi bước con điThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Từ vực thẳmThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Của lễ bàn thờ
Của lễ tri ân
Chút lễ vật
Hiến lễ tình yêuDâng LễLời bài hát
Hy tế cuộc đờiDâng LễLời bài hát
Lễ dâng mọn hènDâng LễLời bài hát
Lễ vật tiến dâng
Lời dâng thượng tiến
Như của lễ dângDâng LễLời bài hát
Như lễ hiến dângDâng LễLời bài hát
Tuổi đời dâng hiếnDâng LễLời bài hát
Xin chúc tụng ChúaDâng LễLời bài hát
+++
An tâm cất bướcCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
An tâm vượt tiếnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Ánh mắt ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ánh sáng cứu độCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ánh sáng Đức TinCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ánh sáng Tin MừngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ánh sáng tình thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Ánh sáng và bóng tốiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ân sủng tín thácCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ân sủng tuyệt vờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ẩn náu bên NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bàn tiệc Nước TrờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bao dung tha thứCa Nguyện – Hiệp Lễ
Bày tỏ tình yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bất ngờ cuộc sốngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bẻ bánh cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Bên sông BabylonCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bền chí tuyên xưngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bền vững đến cùngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bênh vực quyền lợiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Biết kiếm tìm NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Biết sống từ bỏCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Biết yêu như NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Biết yêu như Ngài (2)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bình an của ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bình an hiệp nhấtCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bóng đêm cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bóng mát cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bùng cháy lửa mếnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bước đi theo NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bước đi trong niềm tinCa Nguyện – Hiệp Lễ
Bước qua cửa hẹpCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bước theo ánh sángCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bước theo con đường ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bước theo lối NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Ca mừng Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cái nhìn Đức TinCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cảm nghiệm tình ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cảm tạ hồng ânCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cảm tạ tình thương ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cảm thông tha thứCa Nguyện – Hiệp Lễ
Can đảm dấn thânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Can đảm tiến bướcCa Nguyện – Hiệp Lễ
Can trường tiến bướcCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Canh tân con ngườiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cảnh giác đề phòngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cao vời tình ChaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cần một tấm lòngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cần phải lớn lênCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cất bước ra đi (2)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cất bước theo Ngài (2)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cất tiếng ngợi khenCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cầu cứu van nàiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cậy dựa mình ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cỏ lùng cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Có Chúa trong đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Có những lúcCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Có phải chăng…?Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cõi riêng cho ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con chưa sẵn sàngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con đường Chúa điCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con đường Chúa đi (2)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con đường hoàn thiệnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con đường nhân áiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con đường sốngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Con đường tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con đường tự hủyCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con đường vinh quangCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con đường yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con lại trở vềCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con luôn tin yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Con người được tái sinhCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con phải làm gì?Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con tim rộng mởCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con tim rộng mở (2)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Con vẫn chọn NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Công bằng – Quảng đạiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cơn mê bụi trầnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Củng cố lòng tinCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cuộc tạo dựng mớiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cứ dấu nàyCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cứu lấy gia đìnhCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chạnh lòng thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chạnh lòng xót thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chẳng đáng là chiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chỉ cần lòng tinCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ là vô thườngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chỉ mong được ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ một chuyện cần Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chỉ Ngài là Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chỉ trong Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ vài bước thôi Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chia sẻ với ngườiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chiêm ngắm Đức KitôCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chiêm ngưỡng dung nhanCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chiến đấu không ngừngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chiến thắng chính mìnhCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chính nguồn bình anCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cho con biết Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cho con thấy ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cho con thấy Chúa (2)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con thấy đượcCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con vững tinCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cho đến bao giờCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chọn lựa lối đườngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chủ chiên nhân lànhCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa đã vềCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là Mục tửCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa muốn conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa vẫn đồng hànhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa vẫn gọi taCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa vẫn muốnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chung phận với ThầyCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chung tay với ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chung tay với Chúa (2)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chung vai thập giáCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chuyến đi cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chứng nhân niềm tinCa Nguyện – Hiệp Lễ
Danh xưng KitôCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dân tôi hỡi!Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dẫn dắt con điCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dấn bước theo NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dấn thân yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Dâng câu cảm taCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dâng hiến trọn vẹnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Dâng lại cho ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dâng lời ca ngợiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dầu đèn cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dầu đèn Đức TinCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dấu chỉ niềm tinCa Nguyện – Hiệp Lễ
Dấu ấn tình thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dấu chỉ tình ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dấu chỉ thời đạiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Dấu chứng Tin MừngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Dấu chứng tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dấu chứng tình yêu (2)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Dấu lạ tình thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dấu lạ từ trờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dõi bước đường NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dõi theo Tin Mừng Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Dọn đường cho ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dủ thương chúc phúcCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dung mạo của ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dung thân nơi ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dựng xây thế giới mớiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dựng xây yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đàn ca kính ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đánh mất cơ mayCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đáp trả tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đặt trọn niềm tinCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đấng giàu tình thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đầy tớ chuyên chămCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đẩy lùi bóng đêmCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đẹp thay những bước chânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đền thờ của ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đền thờ tâm hồnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đến bao giờ (Tv. 78)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đến để phục vụCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đi tìm ánh sángCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đỉnh cao tình mếnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đón chờ tình ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đón đợi con vềCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đón nhận nhauCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đón nhận tình thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đong đưa cuộc sốngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đong đưa tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đổi mới cái nhìnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đổi mới tâm tưCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đồng xu dâng hiếnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Động lực tình thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đời con luôn có ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đời người, đời sôngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đức Chúa oai hùngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đức Tin giữa lòng đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đừng chần chừCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đừng dửng dưngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đừng để ngày maiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đừng đoán xétCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đừng giả hìnhCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đừng giả hình (2)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đừng lo lắngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đừng nản chíCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đừng nỡ xa conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đừng ngủ mêCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đừng ngủ quênCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đừng quay lưngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đừng sợ hãi chiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đừng tích trữCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đừng xét đoánCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đừng xét đoán (2)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đừng xét đoán (3)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Được như ánh mắt ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Được sai điCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đường Chúa chọn điCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đường tin yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Emmaus cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ephata, hãy mở raCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ephata, lạy ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Gánh nặng cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Gặp Chúa trong đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Gọt giũa mỗi ngàyCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Gia nghiệp đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giá trị cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giá trị Nước TrờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Giao ước mớiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Gieo trong lòng đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Giới hạn bản thânCa Nguyện – Hiệp Lễ
Giới hạn cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Giữ trọn lời nguyềnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giữ trọn tình ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hạ mình thẳm sâuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hạ mình vâng phụcCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hành trang Nước TrờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hành trình cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hạnh phúc trọn vẹnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hạnh phúc viên mãnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hát lên mừng ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hát bài tri ânCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hát vang mừng ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hạt giống Lời ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy biết đón nhậnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy biết lắng ngheCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy biết mìnhCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy biết sám hốiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy biết tín thácCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy cất cao lênCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy cứ xinCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy cứ xin, cứ tìm Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy cứ yêu tâmCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy chiến đấuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy chiến đấu (2)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy chúc tụng ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy dâng ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy đến cùng TaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy đến với conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy đến với ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy đứng dậyCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy kiên trungCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy ký thácCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy là tấm bánhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy luôn sẵn sàng Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy luôn tin tưởngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy luôn ý thứcCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy mở lòng raCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy nên hoàn thiệnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy nên hoàn thiện 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy nhẩy mừng lênCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy quay về Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy sẵn sàngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy siêu thoátCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy sống như NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy tạ ơn ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy tỉnh thức sẵn sàngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy tung hô ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy tự xét mìnhCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy thắp sáng lênCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy theo ThầyCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy thức dậy điCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy vì ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy vui mừng. 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy vươn lênCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy xưng tụng NgườiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy yên tâmCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy yêu như NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hăng say dấn thânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hăng say tung gieoCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hân hoan đón nhậnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hết dạ vững tinCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hiền lành khiêm nhượngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hiệp nhất yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hòa nhập với ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hồng ân ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hồng ân Đức TinCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
In hình thập giáCa Nguyện – Hiệp Lễ
Kiếm tìm Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Kiếm tìm Thiên Chúa. 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Kiếm tìm Thiên Chúa. 3Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Kiên nhẫn đợi chờCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Kiên vững cậy trôngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Kiên vững niềm tinCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Kính tặng Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Kỷ nguyên mớiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Khám phá tình thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Khát khao mòn mỏi (Ý: Tv. 83)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khí cụ tình thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Khiêm hạ tín thácCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Kho báu Nước TrờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Kho tàng trên TrờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Khoan dung tha thứCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Khoảng cáchCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Khôn ngoan của Thập GiáCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Khôn ngoan ngay chínhCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Khúc ca khải hoànCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lãnh nhận ơn phúc Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lạy Chúa, xin saiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lắng nghe tiếng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Liên đới yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lẽ sống cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lẽ sống cuộc đời (2)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lễ vật giao hòaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Loan báo muôn dân (Ý: Tv. 104)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Loan tin vuiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lòng mến tin yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lòng thành tri ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lộc thánh đền Ngài Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lội ngược dòngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lỡ lầm thiếu sót Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời của ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lời chân lý tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lời ngợi ca Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời vâng Thập Giá Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lòng mến tin yêu Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời chân lý tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Luôn tin vào ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Luôn tin yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lữ hành trần gianCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lừa lối giả hìnhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lương thực Thần LinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lý tưởng cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mái nhà mơ ướcCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mãi là lời ngợi caCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mãi là lời tạ ơnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Mãi mãi thuộc về NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mãi trong tay NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Mạnh dạn bước điCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mặc lấy Đức KitôCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mặt trời GiêsuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Mầu nhiệm ân sủngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Mầu nhiệm đức tinCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mầu nhiệm khổ đauCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mẫu gương Tin MừngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mẫu mực tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mến Chúa yêu ngườiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mối phúc cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Một bài ca mới (Ý: Tv. 95)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Một bài ca mớiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Một lòng hiệp nhấtCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mơ ước cho đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mở lòng raCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mở mắt cho taCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mở mắt tâm hồnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mở rộng tâm canCa Nguyện – Hiệp Lễ
Mở rộng tầm nhìn Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Mở rộng vòng tayCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mù quáng giả hìnhCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Muối và ánh sángCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Muối và ánh sáng (2)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Này con xin đếnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Này con xin đến (3)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nắm lấy cơ hộiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nâng chén cứu độCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nâng hồn lên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nâng đỡ đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nâng tâm hồn lênCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nép mình bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nên giống GiêsuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Niềm tin trong đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Niềm vui làm con ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Niềm vui siêu thoátCa Nguyện – Hiệp Lễ
Niềm vui và hy vọngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Niềm vui viên mãnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Noi gương GiêsuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nỗ lực vươn lênCa Nguyện – Hiệp Lễ
Núi đá thành trìCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nước Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nương bóng NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nương thân nơi ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngài mãi mãi trong conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ngài soi dẫn đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Ngài vẫn chờ conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Ngài vẫn là Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngài yêu conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Ngắm nhìn thập giáCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngọn lửa đời taCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngọn lửa yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngôn hành đi đôiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ngôn hành như nhấtCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nguồn sống cho đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nghe con nguyện cầuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nghe con tỏ bàyCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nghịch lý Tin MừngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nghịch lý Tin Mừng. 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nghiền nát cho đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nhân từ khoan dungCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nhận biết bản thânCa Nguyện – Hiệp Lễ
Nhận ra được ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nhận ra được Chúa. 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nhận ra được Chúa. 3Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nhận ra ơn ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nhận ra tình ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nhẹ nhàng thanh thoátCa Nguyện – Hiệp Lễ
Nhìn lại bản thânCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nhìn lại mìnhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nhịp cầu tâm giao Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nhịp cầu thân thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nhỏ bé đơn sơCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nhờ ơn ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Như người tôi trungCa Nguyện – Hiệp Lễ
Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ơn ban Nước TrờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ơn gọi Ngôn sứCa Nguyện – Hiệp Lễ
Phản chiếu ánh sáng ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Phán xử công minhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Phận người bất xứngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Phúc cho ngườiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Phúc cho người…(2)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Phúc thật cho ngườiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Phúc vinh viên mãnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Phụng sự trong yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Quà tặng cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Quà tặng Nước TrờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Quên đi hận thùCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Quyết đứng lênCa Nguyện – Hiệp Lễ
Quy hướng về ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Quý trọng ân thiêngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Quyết tâm chống trảCa Nguyện – Hiệp Lễ
Ra khỏi chính mìnhCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ra khỏi chính mình. 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Rao truyền lòng thương xótCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Rao truyền Lời ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Rèn luyện Đức TinCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Reo hò mừng ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Rộng mở cõi lòngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Rộng mở trái timCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sai con lên đườngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sai con vào đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sai con vào đời (2)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Sám hối canh tânCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sám hối giao hòaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sao Ngài ngoảnh mặtCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sẻ chia số phậnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Sinh hoa kết tráiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Song hành cuộc sốngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sóng gió cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Sống công chínhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sống đức tinCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sồng hiệp thông Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sống khiêm nhu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sống nghèo bản thânCa Nguyện – Hiệp Lễ
Sống phận lữ hành Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sống thật lòng mình Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sống theo mối phúc Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sống trọn niềm tin Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sống trọn vẹn… Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sống trong bình an Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sống trong tình yêu Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sống trong tình yêu (2) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sống với Đức Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Suối nguồn bình an Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sứ mạng Ngôn Sứ Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sứ mệnh được sai đi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sứ Ngôn của ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Sự thật chính mìnhCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sự thật giải thoát taCa Nguyện – Hiệp Lễ
Sự trung tín Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Sửa đổi chính mìnhCa Nguyện – Hiệp Lễ
Sức mạng con nươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sức mạnh của ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sức mạnh cho conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sức mạnh kiên vữngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sức mạnh Lời ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sức sống cho đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tạ ơn TrờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tán tụng Danh ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tay sạch lòng thanhCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tâm lòng khiêm tốnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tâm tình quảng đạiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tấm bánh sẻ chiaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tấm bánh sự sốngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tấm gương sự thậtCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tấm lòng thơ béCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tâm lòng khiêm tốnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tận dụng thời gianCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tập nhận ra ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tất cả là hồng ânCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tẩy rửa trái timCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tiệc cưới con chiênCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tiếng chuông cảnh tỉnhCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tiếng gọi của ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tiếng gọi lòng taCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tiếng lòng thổn thứcCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tiếp bước lên đườngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tiếp bước theo NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tìm lại sức sốngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tìm ra lối đườngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tìm ra ý ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tin bước theo NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tin tưởng phó thácCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tin tưởng vào Chúa (2)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tin tưởng vững vàngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tin theo ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tin vào NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tin vững nơi NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tin yêu phó thácCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tin yêu trông cậyCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tin yêu với Mẹ Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tín thác cậy trôngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tín trung với ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Cha nhân áiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Ngài yêu conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình thương ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình thương dẫn đườngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình thương huyền bí Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình thương phổ quát Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu dâng hiến Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu đi trước Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu tận cùng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu thúc báchCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tỏ bày tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Toàn thể địa cầuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tung hô ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tuyên xưng niềm tinCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tựa nương vào ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tương thân tương áiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tường thuật kỳ công ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tường thuật vinh quang ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tha thứ – Biến đổiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thanh luyện hồn conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thanh tấy cuộc sốngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thanh tẩy tâm lòngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thanh thoát nhẹ nhàngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thanh thoát tự doCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thánh ý nhiệm mầuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thắm nở yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Thấm tình GiêsuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Thập giá cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá cứu độCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập Giá sự sốngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Thấy Chúa trong đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Thấy được lòng conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Theo đường Chúa điCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Theo đường lối ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Theo đường Thánh Giá Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Theo lối bước NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Thiên đàng trần gian Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thiên Chúa là Vua Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thú vị thay Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thủy chung gia đình Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thức tỉnh đợi chờ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thức tỉnh lên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thực thi ý Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thương nghe tiếng conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thương xót con cùngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thương xót khoan dung Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trả lại cho Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trái tim yêu thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tràn ngập yêu thương Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trao ban chính mình Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trao dâng cho Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Triều đại Chúa đến Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trọn đời tri ân Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trọn vẹn cuộc sống Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trong ánh mắt Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trong mắt NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Trong tay Ngài Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trở nên bé thơ Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trở thành con Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trở về mỗi ngàyCa Nguyện – Hiệp Lễ
Trời đất giao hòa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trung tín khôn ngoan Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trung tín với ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trung thành tín thácCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trung thành với giao ướcCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Uốn nắn hồn conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ước mơ cho đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vẫn hằng tín trungCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vâng lời ThầyCa Nguyện – Hiệp Lễ
Vâng theo ý NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vẹn nghĩa thủy chungCa Nguyện – Hiệp Lễ
Viên đá góc tườngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Viên đá sống độngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vui mừng hy vọngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vui sướng hân hoanCa Nguyện – Hiệp Lễ
Vững lòng cậy trôngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vững lòng tiến bướcCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vững một niềm tinCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vững tâm tiến bướcCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vững tâm tin cậyCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vững tin yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Vương quốc tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xác tín Tin MừngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xây dựng tình thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Xin bảo toàn conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin biến đổi con. 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin cứu thoát conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Xin chỉ dạy conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin Chúa bào vệCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin Chúa biến đổi conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin dẫn bước con (2)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin dẫn dắt conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin dìu conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin đáp lời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin đoái thương conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin đừng bỏ conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin đừng xa conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Xin giải phóng conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin giải thoát conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin giúp conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin giữ conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin hát khen NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin hát mừng ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin hãy dùng conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin hãy đến (3)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin hãy giúp conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin hãy xót thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin hoán cải conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin kéo con lênCa Nguyện – Hiệp Lễ
Xin Ngài thanh tấyCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin Người lắng nghe Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin nhìn đến con Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin ra tay nâng đỡ Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin tán dương Ngài Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin Thần Khí Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin thêm Đức Tin Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin thêm lòng tin Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin thương xót con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin uốn nắn con Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin vâng Thánh Ý Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin vâng ý Cha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Yến tiệc Nước Trời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Yêu đi rồi làm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Yêu như Giêsu Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu như Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Yêu thương nhân ái Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu thương phục vụCa Nguyện – Hiệp Lễ
Yếu đuối tầm thường Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+++
Anh em của ThầyThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cảm nhận tình yêu (Mc. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cậy dựa nơi Chúa (Lc. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cho con nhận raThánh Ca Tin Mừng
Chọn phần tốt nhất (Lc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Dòng nước thanh tẩyThánh Ca Tin Mừng
Dòng sông sám hốiThánh Ca Tin Mừng
Đây Chiên Thiên ChúaThánh Ca Tin Mừng
Đừng cứng lòng (Lc. 11)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hành trang lên đường (Lc. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy làm như thế (Lc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hiến tế đời mìnhThánh Ca Tin Mừng
Kiên tâm chờ đợi (Mt. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Khôn ngoan – Hoán cải (Lc. 11)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Không nơi tựa đầu (Lc. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Men Biệt phái – Hêrôđê (Mc. 8)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Mời gọi yêu thương (Mt. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ôi thật lạ lùngThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Sống trọn ơn thiêngThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tin tưởng phó thác (2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tình yêu tự hủyThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Trong con mắt ChúaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vơi đi thương đau (Mt. 11)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin thì sẽ được (Lc. 11)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
+++
Ba Ngôi chí thánhChúa Ba NgôiLời bài hát
Ba Ngôi hiệp thôngChúa Ba NgôiLời bài hát
Bài ca tôn vinhChúa Ba NgôiLời bài hát
Dấu ấn Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
Dấu Thánh GiáChúa Ba NgôiLời bài hát
Lậy Chúa Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
Nguồn sống Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
Nguồn tình yêuChúa Ba NgôiLời bài hát
Phúc cho aiChúa Ba NgôiLời bài hát
Tin yêu Vua GiêsuChúa Ba NgôiLời bài hát
Tôn vinh Chúa là VuaChúa Ba NgôiLời bài hát
Theo gương Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
Trong tình yêu Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
Vua muôn vuaChúa Kitô VuaLời bài hát
+++
Bí tích huyền siêuMình Máu ThánhLời bài hát
Bí tích Tình YêuMình Máu ThánhLời bài hát
Cánh tay của ChúaMình Máu ThánhLời bài hát
Con đường tự hiếnMình Máu ThánhLời bài hát
Chung một tấm bánhMình Máu ThánhLời bài hát
Dâng lên ChúaMình Máu ThánhLời bài hát
Gặp gỡ tình yêuMình Máu ThánhLời bài hát
Hãy làm việc nàyMình Máu ThánhLời bài hát
Hiến tế Thập GiáMình Máu ThánhLời bài hát
Múc lấy sức sốngMình Máu ThánhLời bài hát
+++
Bí tích huyền siêuThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Đấng giàu lòng xót thươngThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Máu nước tình yêuThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Mặc lấy trái tim ChúaThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Một trái timThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Tình yêu chiến thắngThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thánh Tâm của ChúaThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thánh Tâm ChúaThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thánh Tâm tình yêuThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thật đẹp thayThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Trái tim Chúa GiêsuThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Trái tim nhân lànhThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
+++
Cho con biết sốngChúa Thánh ThầnLời bài hát
Hãy mở tâm lòngChúa Thánh ThầnLời bài hát
Hãy nhận lấy Thánh ThầnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Hồng ân Thánh ThầnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Lời cầu Chúa Thánh ThầnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Lửa Tình YêuChúa Thánh ThầnLời bài hát
Quà tặng Thánh ThầnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Thánh Thần tình yêuChúa Thánh ThầnLời bài hát
Thiên Chúa giàu tình thươngChúa Thánh ThầnLời bài hát
Xin giải thoátChúa Thánh ThầnLời bài hát
Xin hãy đếnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Xin hãy tái sinhChúa Thánh ThầnLời bài hát
Xin Ngài hãy đếnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Xin thanh luyệnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Xin Thánh Thần ngự đếnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Xin Thần Linh ChúaChúa Thánh ThầnLời bài hát
+++
Xin Mẹ thương giúpĐức MẹLời bài hát
Xin vâng Thánh ý
+++
Bài ca hạt giốngCác ThánhLời bài hát
Hãy đến lãnh nhậnCác ThánhLời bài hát
Khúc hát khải hoànCác ThánhLời bài hát
Phúc vinh Thiên QuốcCác ThánhLời bài hát
Tình ca tử đạoCác ThánhLời bài hát
+++
Cuộc sống chứng nhânTruyền giáoLời bài hát
Chứng nhân trung thànhTruyền giáoLời bài hát
Đẹp thay những bước chânTruyền giáoLời bài hát
Đừng ngoảnh lạiTruyền giáoLời bài hát
Được Chúa sai điTruyền giáoLời bài hát
Được nên giống ChúaTruyền giáoLời bài hát
Hãy đi rao giảngTruyền giáoLời bài hát
Ngọn lửa tin yêuTruyền giáoLời bài hát
Rao truyền Tin MừngTruyền giáoLời bài hát
Sức mạnh niềm tinTruyền giáoLời bài hát
Tin tưởng lên đườngTruyền giáoLời bài hát
+++
Bình an của ChúaCầu HồnLời bài hát
Gắn bó với ChúaCầu HồnLời bài hát
Giây phút bất ngờCầu HồnLời bài hát
Kiếp người nài vanCầu HồnLời bài hát
Một cơn gió, một kiếp người…!Cầu HồnLời bài hát
Này con xin đếnCầu HồnLời bài hát
Niệm khúc cuốiCầu HồnLời bài hát
Thức tỉnh tâm hồnCầu HồnLời bài hát
Vòng xoáy cuộc đờiCầu HồnLời bài hát
Xin cho các linh hồnCầu HồnLời bài hát
+++
Tổ ấm yêu thươngCha MẹLời bài hát
+++
Cất bước theo NgàiTận HiếnLời bài hát
Con là Linh mục đời đờiTận HiếnLời bài hát
Chiếc áo ân sủngTận HiếnLời bài hát
Dấn thân theo NgàiTận HiếnLời bài hát
Dấu chỉ tình yêuTận HiếnLời bài hát
Dấu chứng tình yêuTận HiếnLời bài hát
Đường con theo ChúaTận HiếnLời bài hát
Hạnh phúc nước trờiTận HiếnLời bài hát
Hy lễ hiến dângTận HiếnLời bài hát
Thuộc trọn về ChúaTận HiếnLời bài hát
Trung thành dấn thânTận HiếnLời bài hát
Xin chọn NgàiTận HiếnLời bài hát
Xin dẫn bước conTận HiếnLời bài hát
Xin gọi con lần nữaTận HiếnLời bài hát
Yêu Chúa trọn đờiTận HiếnLời bài hát

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s