Nhạc sĩ Hương Vĩnh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Chúa Nhật 1 Mùa VọngNhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 2 Mùa VọngNhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 3 Mùa VọngNhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 4 Mùa VọngNhập LễLời bài hát
Lễ Vọng Giáng SinhNhập LễLời bài hát
Lễ Đêm Giáng SinhNhập LễLời bài hát
Lễ Rạng Đông Giáng SinhNhập LễLời bài hát
Lễ Ban Ngày Giáng SinhNhập LễLời bài hát
Lễ Thánh Gia ThấtNhập LễLời bài hát
Lễ Hiển LinhNhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 1 Mùa Chay++
Khi kêu đến TaNhập Lễ Lời bài hát
Khi tôi trung cầu cứuNhập Lễ Lời bài hát
Chúa Nhật 2 Mùa Chay+ +
Con hằng tâm niệmNhập Lễ Lời bài hát
Xin Ngài nhớ lạiNhập Lễ Lời bài hát
Chúa Nhật 3 Mùa ChayNhập Lễ Lời bài hát
Chúa Nhật 4 Mùa ChayNhập Lễ Lời bài hát
Chúa Nhật 5 Mùa ChayNhập Lễ Lời bài hát
Tôn vinh ChúaNhập LễLời bài hát
Thứ tư Lễ TroNhập Lễ Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Rạng Đông Giáng Sinh (Tv. 96)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Ban Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất – A (Tv. 127)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 1 Mùa ChayThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3 Mùa ChayThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4 Mùa ChayThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5 Mùa ChayThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Đêm thánh Vọng Phục Sinh Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ tư Lễ TroThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Bàn tay dângDâng LễLời bài hát
Bánh rượu tinh tuyềnDâng LễLời bài hát
Dâng Cha 1Dâng LễLời bài hát
Dâng Chúa càn khônDâng LễLời bài hát
Hương hoa ruộng đồngDâng LễLời bài hát
Hương trầm nhẹ bayDâng Lễ
Xin dângDâng LễLời bài hát
+++
Chúa Nhật 1 Mùa VọngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa Nhật 2 Mùa VọngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa Nhật 3 Mùa VọngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa Nhật 4 Mùa VọngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lễ Vọng Giáng SinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lễ Đêm Giáng SinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lễ Rạng Đông Giáng SinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lễ Ban Ngày Giáng SinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lễ Thánh Gia ThấtCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lễ Hiển Linh 1Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lễ Hiển Linh 2Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bánh Trường SinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Biết lấy gìCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ca ngợi ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ca ngợi Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con chỉ là… Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa chăn dắt tôi (Tv. 22)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là đườngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là sự sống đời đời – 5A Mùa Chay
Chúa tốt lànhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúc tụng ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúc tụng Chúa (Tv. 102)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hạt lúa chết đi – 5B Mùa Chay
Hãy biết cảm thông – 5C Mùa Chay
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 150)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lòng Chúa bao dungCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời Chúa dẫn conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời kinh an bìnhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Muôn lời tán tụng Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nai rừng tìm suối (Tv. 41) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nương tựa bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngày về (Tv. 125) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Người cha nhân từ – 4C Mùa Chay
Nghĩa nặng ân sâu (Tv. 24)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nhạc khúc tri ânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình cao quýCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Yêu Thập Giá – Lễ Lá
Thiên Chúa yêu thế gian – 4B Mùa Chay
Xin mở lòng conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin mở mắt con – 4A Mùa Chay
+++
Kết hợp với Thầy (Ga. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tha thứ Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin mở lòng conThánh Ca Tin MừngLời bài hát
+++
Hãy mau quay vềKết LễLời bài hát
Kết lễ Mùa VọngKết LễLời bài hát
Tỉnh thức nguyện cầu Kết LễLời bài hát
+++
Kết lễ Mùa VọngMùa VọngLời bài hát
Tỉnh thức nguyện cầu Mùa VọngLời bài hát
Tỉnh thức sẵn sàngMùa VọngLời bài hát
+++
Chuông đêm hồng phúc
Dâng Hài Nhi Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm đôngMùa Giáng SinhLời bài hát
Emmanuel 1Mùa Giáng SinhLời bài hát
Emmanuel 2 Mùa Giáng SinhLời bài hát
Một đêm thanh vắngMùa Giáng SinhLời bài hát
Tình yêu Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Truyện đêm đông Mùa Giáng SinhLời bài hát
Truyện đêm mùa đôngMùa Giáng SinhLời bài hát
+++
Hãy lên đường Mùa ChayLời bài hát
Hãy mau quay vềMùa ChayLời bài hát
Hãy mau trở vềMùa ChayLời bài hát
Kết hợp với ThầyMùa ChayLời bài hát
Tình yêu Thập giáMùa ChayLời bài hát
+++
Ca tiếp liên Lễ Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa đã sống lại Mùa Phục SinhLời bài hát
Mừng Chúa lên trời Mùa Phục SinhLời bài hát
+++
Chúa thăm trái đất XuânLời bài hát
+++
Tôn vinh Chúa Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
+++
Ca tiếp liên Lễ Hiện XuốngChúa Thánh ThầnLời bài hát
Thần khí Chúa ngự trên tôiChúa Thánh ThầnLời bài hát
+++
Bánh trường sinhMình Máu ThánhLời bài hát
+++
Lòng thương xót ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
+++
Hoa Mân CôiĐức Mẹ
Lời kinh dâng MẹĐức MẹLời bài hát
Một điềm lạĐức MẹLời bài hát
Ngợi khen ChúaĐức MẹLời bài hát
Ngợi khen Chúa (+ PK. 4)Đức MẹLời bài hát
Tung hô MariaĐức MẹLời bài hát
Vương Nữ cao sangĐức MẹLời bài hát
+++
Ca mừng Thánh PhanxicôCác ThánhLời bài hát
Con chỉ làCác ThánhLời bài hát
Đóa hồng đơn sơCác ThánhLời bài hát
Kính Thánh MartinôCác ThánhLời bài hát
Kính Thánh Martinô 2Các ThánhLời bài hát
Khấn cầu Thánh MartinôCác ThánhLời bài hát
Khấn nguyện Thánh MartinôCác ThánhLời bài hát
Mừng Thánh AugustinôCác ThánhLời bài hát
Thánh Giuse Thợ (01.05)Các ThánhLời bài hát
+++
Đi ra – Đi xaTruyền Giáo
+++
Tình yêu Giáng SinhHợp XướngLời bài hát
Vua hiển trị Hợp XướngLời bài hát
+++
Đêm đông Bản Đệm Đàn

Trên 1000 Ca khúc.


Trên 500 Ca khúc.
.

Trên 300 Ca khúc.
.

Trên 200 Ca khúc.
.

Trên 100 Ca khúc.
.

Trên 50 Ca khúc.
.

Trên 25 Ca khúc.
.

*

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s