Thánh Vịnh – Đáp Ca (Năm A) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
-&
CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Cao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Hương Vĩnh
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Ngọc DiệpLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Thái Nguyên.Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Xuân Minh
Ta vui mừng 1 (Tv. 121) Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Thành đô hỡi (Tv. 121)Thái Nguyên
Thành đô hỡi (Tv. 121)Thái Nguyên
Trẩy lên đền thánh (Tv. 121)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Trẩy lên đền thánh (Tv. 121)Viết ChungLời bài hát
Về nhà Chúa (Tv. 121)Mi TrầmLời bài hát
Về nhà Chúa (Tv. 121)Viễn Xứ
Vui chừng nào (Tv. 121)Mi TrầmLời bài hát
Vui dường nào (1) (Tv. 121)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Cao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Hương Vĩnh
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv.71)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Trương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Xuân Minh
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Xuân ThảoLời bài hát
Hoa công lý triển nở (Tv. 71)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Sự công chính (Tv. 71)Mi Trầm
Sự công chính (Tv. 71)Viết Chung
Triều đại Người (Tv. 71)Bùi NinhLời bài hát
Triều đại Người (Tv. 71)Mi Trầm
Triều đại Người (Tv. 71)Tường ÂnLời bài hát
Triều đại Người (Tv. 71)Viễn Xứ
Triều đại Người (Tv. 71) Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Triều đại Người (Tv. 71)Viết Chung
+++
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Cao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Hương Vĩnh
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Trương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Xuân Minh
Lạy Chúa (Tv. 145)Mi Trầm
Lạy Chúa! Xin cứu độ (Tv. 145)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Nguyện xin Chúa đến (Tv. 145)Mi Trầm
Xin cứu thoát con (Tv. 145)Viễn Xứ
Xin Chúa đến cứu độ (Tv. 145)Viết Chung
Xin Chúa ngự đến (Tv. 145)Viết Chung
Xin Ngài ngự tới (Tv. 145)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG
Chúa đến (Tv. 23)Mi Trầm
Chúa ngự đến (Tv. 23)Viết Chung
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Hương Vĩnh
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Thiên Lý
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Trương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Xuân Minh
Đức Vua hiển vinh (Tv. 23)Bùi NinhLời bài hát
Hoàng đế hiển vinh (Tv. 23)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Này Ngài hãy đến (Tv. 23)Mi Trầm
Vua vinh hiển (Tv. 23)Viễn Xứ
+++
GIÁNG SINH – LỄ VỌNG
Ân nghĩa Chúa (Tv. 88)Viết ChungLời bài hát
Ca ngơị tình Chúa (Tv. 88)Bùi NinhLời bài hát
Ca ngợi tình thương (Tv. 88)Viết Chung
Lễ Vọng Giáng SinhCao Huy Hoàng
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)Đỗ Vy Hạ
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)Huy HoàngLời bài hát
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)Hương Vĩnh
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)Thiên LýLời bài hát
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)Xuân MinhLời bài hát
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Viết Chung
Thánh Lễ Ban Sáng (Tv. 88)Hồng Ngự
+++
GIÁNG SINH – LỄ ĐÊM
Đấng cứu độ 1 (Tv. 95)Viết ChungLời bài hát
Đấng cứu độ 2 (Tv. 95)Viết Chung.Lời bài hát
Đấng Cứu Thế đã giáng sinh (Tv. 95)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Giáng Sinh – Ban Đêm (Tv. 95)Hồng NgựLời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)Đỗ Vy Hạ
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)Huy HoàngLời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)Hương Vĩnh
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)Kim LongLời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)Thiên LýLời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (All)Xuân Minh
Lễ Đêm Giáng Sinh (1)Xuân MinhLời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (2)Xuân Minh
Lễ Đêm Giáng Sinh (3)Xuân Minh
Lễ Giáng Sinh (Tv. 95) Cao Huy Hoàng
Lễ Giáng Sinh (Tv. 95)Thái NguyênLời bài hát
Vị Vua cứu thế (Tv. 95)Bùi NinhLời bài hát
+++
GIÁNG SINH – RẠNG ĐÔNG
Ánh sáng bừng lên (Tv. 96)Viết Chung
Ánh sáng rực rỡ (Tv. 96)Viết Chung
Giáng Sinh – Lễ Ban NgàyCao Huy Hoàng
Giáng Sinh – Rạng Đông (Tv. 96)Hồng NgựLời bài hát
Lễ Giáng Sinh (Tv. 96)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Rạng Đông Giáng Sinh (Tv. 96)Huy HoàngLời bài hát
Lễ Rạng Đông Giáng Sinh (Tv. 96)Hương Vĩnh
Ngày hôm nay (Tv. 96)Bùi NinhLời bài hát
Vua hiển trị (Tv. 96)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
+++
GIÁNG SINH – BAN NGÀY
Giáng Sinh – Ban Ngày (Tv. 97)Hồng NgựLời bài hát
Khắp cõi dất (Tv. 97)Viết Chung
Khắp nơi 1 (Tv. 97)Viết Chung
Khắp nơi 2 (Tv. 97)Viết Chung
Lễ Ban Ngày (1)Xuân MinhLời bài hát
Lễ Ban Ngày (2)Xuân Minh
Lễ Ban Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)Hương Vĩnh
Lễ Giáng Sinh (Tv. 97)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)Đỗ Vy Hạ
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)Huy HoàngLời bài hát
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)Kim LongLời bài hát
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)Thiên LýLời bài hát
Ơn cứu độ (Tv. 97)Bùi NinhLời bài hát
Ơn cứu độ của Thiên Chúa (Tv. 97)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
+++
LỄ HIỂN LINH
Chúa Hiển Linh (Tv. 71)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Khắp muôn dân 1 (Tv. 71)Viết ChungLời bài hát
Khắp muôn dân 2 (Tv. 71)Viết Chung
Khắp muôn dân 3 (Tv. 71)Viết Chung
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Cao Huy Hoàng
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Đỗ Vy HạLời bài hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Hồng NgựLời bài hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Huy HoàngLời bài hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Hương Vĩnh
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Kim LongLời bài hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Thiên LýLời bài hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Xuân Minh
Toàn địa cầu (Tv. 71)Bùi NinhLời bài hát
+++
LỄ THÁNH GIA THẤT
Ai kính sợ (Tv. 127)Viết ChungLời bài hát
Hạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Bùi NinhLời bài hát
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Viết ChungLời bài hát
Lễ Thánh Gia (Tv. 127)Cao Huy Hoàng
Lễ Thánh Gia (Tv. 127)Kim Long
Lễ Thánh Gia (Tv.127)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)Đỗ Vy HạLời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất – Năm A (Tv. 127)Hồng Ngự
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)Huy Hoàng
Lễ Thánh Gia Thất – A (Tv. 127)Hương Vĩnh
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)Thiên LýLời bài hát
Lễ Thánh Gia ThấtXuân MinhLời bài hát
Phúc đức thay (Tv. 127)Viết ChungLời bài hát
+++
LỄ MẸ THIÊN CHÚA
Ánh tôn nhan (Tv. 66)Viết Chung
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)Huy HoàngLời bài hát
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)Thiên LýLời bài hát
Lễ Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)Kim LongLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 2 SAU GIÁNG SINH
Chúa Nhật sau Giáng Sinh (Tv. 147)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật Sau Giáng Sinh (Tv. 147)
Chúa Nhật 2 sau Giáng Sinh (Tv. 147)Xuân Minh
Ngôi lời (Tv. 147)Viết Chung
Ngôi lời đã làm người (Tv. 147)Viết Chung
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
-&
THỨ TƯ LỄ TRO
Chúng con đắc tội (Tv. 50)Viết Chung
Lễ Tro (Tv. 50)Thiên Lý
Lễ Tro (Tv. 50)Xuân Minh
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 50)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Nguyện cầu Chúa thương (Tv. 50)Viết Chung
Nguyện xót thương (Tv. 50)Bùi NinhLời bài hát
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Cao Huy Hoàng
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Đỗ Vy Hạ
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Hồng NgựLời bài hát
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Huy Hoàng
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Kim LongLời bài hát
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Thái NguyênLời bài hát
Xin xót thương con (Tv. 50)Viết Chung
+++
CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Hồng Ngự
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Huy Hoàng
Chúa Nhật 1A Mùa ChayKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Xuân Minh
Hối lỗi (Tv. 50)Viết Chung
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 50)Đinh Công Huỳnh
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 50)Viễn Xứ
Nguyện xót thương (Tv. 50)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Hồng Ngự
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Huy Hoàng
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Thiên Lý
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Xuân Minh
Hằng hy vọng (Tv. 32)Viết Chung
Lòng từ bi Chúa (Tv. 32)Đinh Công Huỳnh
Tin cậy nơi Chúa (Tv. 32)Viết Chung
Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32)Viễn Xứ
Xin tỏ tình thương (2) (Tv. 32)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Huy Hoàng
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Thiên Lý
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Xuân Minh
Hãy đến đây. (Tv. 94)Bùi NinhLời bài hát
Ước chi (Tv. 94)Viễn Xứ
Ước chi hôm nay (Tv. 94)Viết Chung
Xin đừng cứng lòng (Tv. 94)Đinh Công Huỳnh
+++
CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22)Viễn Xứ
Chính Chúa chiên (Tv. 22)Viết Chung
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Huy Hoàng
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Thiên Lý
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Xuân Minh
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Bùi NinhLời bài hát
Mục tử nhân hậu (Tv. 22)Đinh Công Huỳnh
+++
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY
Bởi vì Chúa (Tv. 129)Bùi NinhLời bài hát
Chúa giàu ơn cứu độ (Tv. 129)Đinh Công Huỳnh
Chúa luôn từ ái (Tv. 129)Viết Chung
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Hồng Ngự
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Huy Hoàng
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Thiên Lý
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Xuân Minh
Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129)Viễn XứLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Xuân Minh
Lạy Chúa con thờ (Tv. 21)Viết ChungLời bài hát
Ôi Thiên Chúa (Tv. 21)Bùi NinhLời bài hát
Sao Chúa bỏ con? (Tv. 21)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Sao Ngài nỡ bỏ tôi (Tv. 21)Viết Chung
+++
RƯỚC LÁ
Hoan hô Đức Vua (Tv. 23)Bùi NinhLời bài hát
Rước Lá (1) (Tv. 46)Thái NguyênLời bài hát
Rước Lá (2) (Tv. 23)Thái NguyênLời bài hát
Trẻ Do Thái (Tv. 46)Bùi NinhLời bài hát
+++
LỄ TRUYỀN DẦU
Ca ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88)Bùi NinhLời bài hát
Ca ngợi tình Chúa (Tv. 88)Viết Chung
Lễ Dầu (Tv. 88)Đỗ Vy HạLời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88)Hồng NgựLời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88)Huy HoàngLời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88)Xuân MinhLời bài hát
Lễ Truyền DầuCao Huy HoàngLời Bài Hát
+++
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Con nâng chén (1) (Tv. 115)Bùi NinhLời bài hát
Dâng chén chúc tụng (Tv. 115)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Khi nâng chén (Tv. 115)Viết Chung
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Đỗ Vy HạLời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Hồng NgựLời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Xuân MinhLời bài hát
Ta được thông phần (Tv. 115)Viết Chung
Thứ 5 Tuần Thánh (Tv. 115)Huy HoàngLời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115)Kim LongLời bài hát
Thứ 5 Tuần Thánh (Tv. 115)Thiên LýLời bài hát
+++
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Con phó dâng 1 (Tv. 30)Viết Chung
Con phó dâng 2 (Tv. 30)Viết Chung
Con phó linh hồn (Tv. 30)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Con xin phó thác (1) (Tv. 30)Bùi NinhLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Đỗ Vy HạLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Hồng NgựLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Huy HoàngLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Kim LongLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Thái NguyênLời bài hát
Thứ 6 Tuần Thánh (Tv. 30)Thiên LýLời bài hát
Thứ 6 Tuần Thánh (Tv. 30)Xuân MinhLời bài hát
+++
VỌNG PHỤC SINH – BÀI ĐỌC 1
Ân sủng của Chúa (Tv. 32)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Tình thương Chúa (Tv. 32)Bùi NinhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 32)Cao Huy Hoàng
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 32)Đỗ Vy Hạ
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 32)Xuân Minh
Vọng Phục Sinh – Bài 1 (Tv. 32)Huy HoàngLời bài hát
Vọng Phục Sinh 1 (Tv. 32)Thái NguyênLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 32)Thiên LýLời bài hát
Xin Chúa sai Thánh Thần (Tv. 103)Viết Chung
+++
VỌNG PHỤC SINH – BÀI ĐỌC 2
Tìm nương tựa Chúa (Tv. 15)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 15)Cao Huy Hoàng
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 15)Đỗ Vy HạLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 15)Xuân Minh
Vọng Phục Sinh (Tv. 15)Huy HoàngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 15)Thái NguyênLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 15)Thiên LýLời bài hát
Xin thương giữ gìn (Tv. 15)Bùi NinhLời bài hát
+++
VỌNG PHỤC SINH – BÀI ĐỌC 3
Cùng mừng hát (Xh. 15)Bùi NinhLời bài hát
Đấng lẫm liệt (Xh. 15)Viết Chung
Hát mừng Chúa 3 (Xh. 15)Thái NguyênLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh 3 (Xh. 15)Cao Huy Hoàng
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 3 (Xh. 15)Đỗ Vy Hạ
Uy linh Người cao cả (Xh. 15)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 3 (Xh. 15)Huy HoàngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Xh. 15)Thiên LýLời bài hát
+++
VỌNG PHỤC SINH – BÀI ĐỌC 4
Chúa giải thoát con (Tv. 29)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 29)Cao Huy Hoàng
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 29)Đỗ Vy Hạ
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 29)Xuân Minh
Vọng Phục Sinh (Tv. 29)Huy HoàngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 29)Thái NguyênLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 29)Thiên LýLời bài hát
Xin tán dương (Tv. 29)Bùi NinhLời bài hát
+++
VỌNG PHỤC SINH – BÀI ĐỌC 5
Hãy vui mừng (2) (Is. 12)Bùi NinhLời bài hát
Nguồn suối cứu độ (Is. 12)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Is. 12)Cao Huy Hoàng
Thứ Bảy Tuần Thánh (Is. 12)Đỗ Vy Hạ
Thứ Bảy Tuần Thánh (Is. 12)Xuân Minh
Uống tận nguồn (Is. 12)Viết Chung
Vọng Phục Sinh (Is. 12)Huy HoàngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Is. 12)Thiên LýLời bài hát
+++
VỌNG PHỤC SINH – BÀI ĐỌC 6
Lề luật Chúa (Tv. 18)Bùi Ninh
Lời trường sinh (Tv. 18)Đinh Công Huỳnh
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 18)Cao Huy Hoàng
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 18)Đỗ Vy Hạ
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 18)Xuân Minh
Vọng Phục Sinh – Bài 6 (Tv. 18)Huy HoàngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 18)Thiên LýLời bài hát
+++
VỌNG PHỤC SINH – BÀI ĐỌC 7
Hồn con khát Chúa (Tv. 41)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Nguyện Chúa (2) (Tv. 50)Bùi Ninh
Quả tim trong sạch (Tv. 50)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Tìm về mạch suối (Tv. 41)Viết Chung
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 50)Cao Huy Hoàng
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 50)Đỗ Vy Hạ
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 50)Xuân Minh
Vọng Phục Sinh – Bài 7 (Tv. 50)Huy Hoàng
Vọng Phục Sinh – Bài 7b (Tv. 41)Huy Hoàng
Vọng Phục Sinh (Tv. 50)Thiên LýLời bài hát
+++
VỌNG PHỤC SINH – SAU BÀI THÁNH THƯ
Ca khen mừng Chúa (Tv. 117)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Bùi Ninh
Kỳ công tay Chúa (Tv. 117)Viết Chung
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 117)Đỗ Vy Hạ
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 117)Xuân Minh
Vọng Phục Sinh (Tv. 117)Thái NguyênLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 117)Huy Hoàng
+++
CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Ca Tiếp LiênThái NguyênLời bài hát
Ca Tiếp LiênHuy Hoàng
Chúa đã lập ra (Tv. 117)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Huy Hoàng
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Thiên LýLời bài hát
Đây là ngày (Tv. 117)Bùi NinhLời bài hát
Đây là ngày 1 (Tv. 117)Viết Chung
Đây là ngày 2 (Tv. 117)Viết Chung
+++
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH
Cảm tạ Chúa (Tv. 117)Viết Chung
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Huy Hoàng
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Kim Long
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Thiên Lý
Chúa vẫn trọn tình (Tv. 117)Viết Chung
Hãy cảm tạ Chúa (1) (Tv. 117)Bùi Ninh
Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117)Viễn Xứ
Vì Chúa hảo tâm (Tv. 117)Đinh Công Huỳnh
+++
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Huy Hoàng
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Kim Long
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Thiên Lý
Chúa sẽ dạy con (Tv. 15)Viết Chung
Đường lối trường sinh (Tv. 15)Bùi Ninh
Đường lối trường sinh (Tv. 15)Đinh Công Huỳnh
Đường lối trường sinh (Tv. 15)Viễn Xứ
+++
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH
Chúa chăn dắt tôi (Tv. 22)Đinh Công Huỳnh
Chúa chăn giữ (Tv. 22)Viết Chung
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22)Viễn Xứ
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Huy Hoàng
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Thiên Lý
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Huy Hoàng
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Kim Long
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Thiên Lý
Hy vọng nơi Ngài (Tv. 32)Viết Chung
Trông cậy nơi Chúa (Tv. 32)Đinh Công Huỳnh
Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32)Viễn Xứ
Xin đổ tình thương (Tv. 32)Bùi Ninh
+++
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH
Cả thế giới (Tv. 65)Viết Chung
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Huy Hoàng
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Kim Long
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Thái NguyênLời bài hát
Hãy reo mừng (Tv. 65)Viễn Xứ
Reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65)Đinh Công Huỳnh
Toàn thể đất nước (Tv. 65)Viết Chung
Toàn trái đất (Tv. 65)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH
Cõi nhân sinh (Tv. 26)Viễn Xứ
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26)Thái NguyênLời bài hát
Nguồn ánh sáng (3) (Tv. 26)Bùi NinhLời bài hát
Ơn lành của Chúa (Tv. 26)Đinh Công Huỳnh
+++
LỄ THĂNG THIÊN
Chúa lên trời 1 (Tv. 46)Viết Chung
Chúa lên trời 2 (Tv. 46)Viết Chung
Chúa ngự lên (Tv. 46)Viết Chung
Lễ Chúa Lên Trời (Tv. 46)Cao Huy Hoàng
Lễ Chúa Thăng Thiên (Tv. 46)Kim LongLời bài hát
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Đỗ Vy HạLời bài hát
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Huy Hoàng
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Thiên Lý
Mừng Thiên Chúa (Tv. 46)Bùi NinhLời bài hát
Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
+++
LỄ HIỆN XUỐNG – LỄ VỌNG
Lễ Vọng Hiện Xuống (Tv. 103)Huy Hoàng
Xin sai Thánh Thần (1) (Tv. 103)Bùi Ninh
Cao Huy Hoàng
Đinh Công Huỳnh
+++
LỄ HIỆN XUỐNG
Ca Tiếp LiênHuy Hoàng
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Tv. 103)Cao Huy Hoàng
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Tv. 103)Kim LongLời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Đỗ Vy HạLời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Huy Hoàng
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Thiên Lý
Nguyện Chúa Thánh Thần (Tv. 103)Bùi NinhLời bài hát
Thần linh Chúa (Tv. 103)Viết ChungLời bài hát
Xin cử thần linh (Tv. 103)Viết ChungLời bài hát
Xin Ngài canh tân (Tv. 103)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Xin sai thần linh (Tv. 103)Viết ChungLời bài hát
Xin thần khí (Tv. 103)Viết ChungLời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN.
CHÚA NHẬT 1 THƯỜNG NIÊN
Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28)Kim LongLời bài hát
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Tv. 28)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 1A Thường Niên (Tv. 28)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 1A Thường Niên (Tv. 28)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 1A Thường Niên (Tv. 28)Thiên LýLời bài hát
Hãy dâng Chúa (Tv. 28)Bùi NinhLời bài hát
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa (Tv. 28) Cao Huy Hoàng
Trong bình an (Tv. 28)Viễn Xứ
Trong cảnh thái bình (Tv. 28)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 2A Thường NiênCao Huy Hoàng
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)Huy Hoàng
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)Thiên LýLời bài hát
Lạy Chúa! Con xin đến (Tv. 39)Đinh Công Huỳnh
Này con xin đến (1) (Tv. 39)Bùi NinhLời bài hát
Này con xin đến (Tv. 39)Viễn Xứ
++
CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN
Chúa là Đấng cứu độ tôi (Tv. 26)Đinh Công Huỳnh
Chúa là sự sáng (Tv. 26)Viễn Xứ
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Huy Hoàng
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Thiên Lý
Nguồn ánh sáng (2) (Tv. 26)Bùi Ninh
++
CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Đỗ Vy Hạ.Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Huy Hoàng
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Kim Long
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Thiên LýLời bài hát
Phúc thay ai nghèo khó (Tv. 145)Đinh Công Huỳnh
Tinh thần nghèo khó (Tv. 145)Viễn Xứ
Vinh phúc cho ai (Tv. 145)Bùi NinhLời bài hát
++
CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 5A Thường NiênCao Huy Hoàng
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)Huy Hoàng
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)Kim Long
Chúa Nhật 5A Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)Thiên Lý
Một nguồn ánh sáng (Tv. 111)Bùi Ninh
Người đã xuất hiện (Tv. 111)Đinh Công Huỳnh
Trong u tối (Tv. 111)Viễn Xứ
+
CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Huy Hoàng
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Kim Long
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Thái Nguyên
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Thiên Lý
Phúc đức cho người (Tv. 118)Đinh Công Huỳnh
Phúc đức những ai (Tv. 118)Viễn Xứ
Tuân giữ luật Chúa (Tv. 118)Bùi Ninh
++
CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN
Chúa khoan dung (Tv. 102)Viễn XứLời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Huy Hoàng
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Thái Nguyên
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Thiên Lý
Chúa từ bi (Tv. 102)Đinh Công Huỳnh
Đấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)Bùi NinhLời bài hát
++
CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61)Viễn Xứ
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Huy Hoàng
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Kim Long
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Thái Nguyên
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Thiên Lý
Duy nơi Chúa Trời (Tv. 61)Bùi Ninh
Niềm vui nơi Chúa (Tv. 61)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN
Cho con trú ẩn (Tv. 30)Đinh Công Huỳnh
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Huy Hoàng
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Kim Long
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Thái Nguyên
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Thiên Lý
Trú ẩn (Tv. 30)Viễn Xứ
Xin nên núi đá (Tv. 30)Bùi Ninh
++
CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN
Ai đi đường ngay (Tv. 49)Viễn Xứ
Ai sống đời công chính (Tv. 49)Bùi Ninh
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Huy Hoàng
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Kim Long
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Thái Nguyên
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Thiên Lý
Thiên Chúa cứu độ (Tv. 49)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Huy Hoàng
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Thiên Lý
Dân tộc của Chúa (Tv. 99)Đinh Công Huỳnh
Đoàn chiên Chúa chăn nuôi (Tv. 99)Viễn Xứ
Toàn thể địa cầu (Tv. 99)Bùi Ninh
++
CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Huy Hoàng
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Thái NguyênLời bài hát
Thiên Lý
Đức từ bi Chúa (Tv. 68)Đinh Công Huỳnh
Lượng cả đức từ bi (Tv. 68)Viễn Xứ
Xin đáp lại lời con (Tv. 68)Bùi NinhLời bài hát
++
CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN
Ca ngợi tình Chúa (2) (Tv. 88)Bùi NinhLời bài hát
Ca ngợi tình thương (Tv. 88)Đinh Công Huỳnh
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Huy Hoàng
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Kim Long
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Thái NguyênLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Thiên Lý
Ngợi ca (Tv. 88)Viễn Xứ
++
CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN
Con sẽ chúc tụng (Tv. 144)Viễn Xứ
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Huy Hoàng
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Kim Long
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Thiên Lý
Chúc tụng Danh Chúa (1) (Tv. 144)Bùi NinhLời bài hát
Xin chúc tụng Chúa (Tv. 144)Đinh Công Huỳnh
+++
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Huy Hoàng
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Kim Long
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Thiên Lý
Đất tốt (Tv. 64)Viễn Xứ
Hạt giống Lời Chúa (Tv. 64)Bùi Ninh
Hạt giống sinh hoa kết quả (Tv. 64)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN
Chúa nhân hậu khoan dung (Tv. 85)Đinh Công Huỳnh
Chúa nhân hậu và khoan dung (Tv. 85)Viễn Xứ
Chúa Nhật 16A Thường NiênCao Huy Hoàng
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)Huy Hoàng
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)Kim Long
Chúa Nhật 16A Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)Thiên LýLời bài hát
Chúa thật nhân hậu (Tv. 85)Bùi Ninh
++
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN
Con yêu chuộng luật pháp (Tv. 118)Đinh Công Huỳnh
Con yêu luập pháp (Tv. 118)Viễn Xứ
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Huy Hoàng
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Kim Long
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Thiên Lý
Huấn lệnh của Chúa (Tv. 118)Bùi Ninh
++
CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Huy Hoàng
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Kim Long
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Thiên Lý
Xin Ngài thi ân (Tv. 144)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Huy Hoàng
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Kim Long
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Thiên Lý
Lạy Chúa xin hãy tỏ lòng từ bi (Tv. 84)Đinh Công Huỳnh
Xin thấy tình thương (Tv. 84)Bùi NinhLời bài hát
++
CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Huy Hoàng
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Thiên Lý
Chư dân hãy ca tụng (Tv. 66)Đinh Công Huỳnh
Ngàn dân hỡi (Tv. 66)Bùi NinhLời bài hát
++
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Huy Hoàng
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Kim Long
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Thiên Lý
Xin cảm tạ (1) (Tv. 137)Bùi Ninh
Xin đừng bỏ rơi (Tv. 137)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Huy Hoàng
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Thiên Lý
Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)Bùi NinhLời bài hát
Lạy Chúa là Thiên Chúa con (Tv. 62)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Huy Hoàng
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Kim Long
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Thiên Lý
Hãy đến đây (Tv. 94)Bùi NinhLời bài hát
Xin đừng cứng lòng (Tv. 94)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Huy Hoàng
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Thiên Lý
Đấng từ bi nhân hậu (3) (Tv. 102)Bùi Ninh
Lòng Chúa khoan nhân (Tv. 102)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN
Chúa gần kẻ kêu cầu (Tv. 144)Đinh Công Huỳnh
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Huy Hoàng
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Kim Long
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Thiên Lý
Chúa ở gần (Tv. 144)Bùi Ninh
++
CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Huy Hoàng
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Thiên Lý
Xin hãy nhớ lại (Tv. 24)Bùi Ninh
Xin nhớ Lòng Thương Xót Chúa (Tv. 24)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Huy Hoàng
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Thiên Lý
Israel là vườn nho Chúa (Tv. 79)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Huy Hoàng
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Thiên Lý
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Bùi Ninh
Tôi sẽ định cư (Tv. 22)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Huy Hoàng
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Kim Long
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Thiên Lý
Dâng Chúa quyền thế (Tv. 95)Đinh Công Huỳnh
Một bài ca mới (Tv. 95)Bùi Ninh
++
CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN
Chúa là dũng lực con (Tv. 17)Đinh Công Huỳnh
Chúa là sức mạnh (Tv. 17)Bùi NinhLời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Huy Hoàng
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Kim Long
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Thiên Lý
++
CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Huy Hoàng
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Kim Long
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Thiên Lý
Lòng con đâu dám (Tv. 130)Bùi NinhLời bài hát
Xin giữ hồn con (Tv. 130)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Huy Hoàng
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Thiên Lý
Hồn con khát Chúa (2) (Tv. 62)Bùi NinhLời bài hát
Lạy Chúa là Thiên Chúa con (Tv. 62)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Huy Hoàng
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Kim Long
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Thiên Lý
Hạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127)Đinh Công Huỳnh
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN
Chúa chăn nuôi (Tv. 22)Đinh Công Huỳnh
Chúa là Mục tử (Tv. 22)Bùi NinhLời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)Thiên Lý
Lễ Kitô Vua (Tv. 22)Kim Long
+
LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa Ba Ngôi (Da. 3)Thiên Lý
Lễ Chúa Ba Ngôi – A (Dn, 3)Đỗ Vy Hạ
+
LỄ MÌNH MÁU CHÚA
Lễ Mình Máu Chúa – A (Tv. 147)Đỗ Vy Hạ
Mình Máu Chúa (Tv. 147)Thiên Lý
+
LỄ THÁNH TÂM CHÚA
Lễ Thánh Tâm Chúa – A (Tv. 102)Đỗ Vy Hạ
Thánh Tâm Chúa (Tv. 102)Thiên Lý

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
 

Chúa Nhật 1A Mùa Vọng.
.

Chúa Nhật 2A Mùa Vọng.
.
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng.
.
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng. 
.
Lễ Giáng Sinh – Đêm.
.
Lễ Giáng Sinh – Ngày.
.
Lễ Thánh Gia.
.
Lễ Hiển Linh.
.

MÙA CHAY & PHỤC SINH.

Thứ Tư Lễ Tro.
.
Chúa Nhật 1A Mùa Chay.
.
Chúa Nhật 2A Mùa Chay.
.
Chúa Nhật 3A Mùa Chay.
.
Chúa Nhật 4A Mùa Chay.
.
Chúa Nhật 5A Mùa Chay.
.
Chúa Nhật Lễ Lá.
.
Thứ Năm Tuần Thánh.
.
Thứ Sáu Tuần Thánh.
.
Chúa Nhật Phục Sinh.
.
Chúa Nhật 2A Phục Sinh.
.
Chúa Nhật 3A Phục Sinh.
.
Chúa Nhật 4A Phục Sinh.
.
Chúa Nhật 5A Phục Sinh
.
Chúa Nhật 6A Phục Sinh.
.
Lễ Thăng Thiên.
.
Lễ Hiện Xuống.
.

MÙA THƯỜNG NIÊN.

Chúa Nhật 1 Thường Niên.
.
Chúa Nhật 2 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 3 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 4 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 5 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 6 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 7 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 8 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 9 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 10 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 11 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 12 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 13 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 14 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 15 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 16 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 17 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 18 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 19 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 20 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 21 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 22 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 23 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 24 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 25 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 26 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 27 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 28 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 29 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 30 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 31 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 32 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 33 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 34 Thường Niên. 
.
 
____________________________________
 
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s