Thánh Ca Tin Mừng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa VọngTỉnh Thức Và Sẵn Sàng (Mc. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Hãy Sám Hối Nước Trời Gần Đến (Mt. 3)  Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Gioan! Người Được Sai Đến (Mt. 11) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Tỉnh Thức Nguyện Cầu (Mc. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Trong Sông Giođan (Mc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Chúa Là Nguồn Sự Sáng (Ga. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc (Lc. 1) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Nguyện Cầu Và Tỉnh Thức (Lc. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Hãy Dọn Tâm Hồn (Lc. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Canh Tân Đời Mình (Lc. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Mẹ Chúa Đến Viếng Thăm (Lc. 1) Lời bài hát
+
CN Lễ Giáng Sinh A.B.CNgôi Lời Đã Đến (Ga. 1) Lời bài hát
+
MÙA CHAY – PHỤC SINH
+
Thứ 4 Lễ Tro A.B.CTrở Về Với Bụi Tro (Mt. 6) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa ChayXin Chúa Giữ Gìn (Mt. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Nên Một Với Chúa (Mt. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Cho Con Khát Khao (Ga. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Ánh Sáng Và Bóng Tối (Ga. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Sự Sống Và Sự Chết (Ga. 11) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Chúa Vào Nơi Hoang Địa (Mc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Cùng Thầy Lên Núi (Mc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Trong Lề Luật Chúa (Ga. 2) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Vì Yêu Thế Gian (Ga. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Hạt Lúa Miến Cuộc Đời (Ga. 12) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Chúa Vào Hoang Địa (Lc. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Chúa Biến Hình (Lc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Dụ Ngôn Cây Vả (Lc. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Người Cha Nhân Hậu (Lc. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Hãy Về Đi Đừng Phạm Tội Nữa (Ga. 8) Lời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ Lá – AVườn Dầu Năm Xưa (Mt. 26) Lời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá – B Đường Lên Canvê (Mc. 14) Lời bài hát
Thứ 5 Tuần Thánh – A.B.CChính Vì Tình Yêu (Ga. 13) Lời bài hát
Thứ 6 Tuần Thánh – A.B.CTình Ngài Thập Giá (Ga. 18) Lời bài hát
Thứ 7 Vọng Phục Sinh – ANgười Đã Sống Lại (Mt. 28) Lời bài hát
Thứ 7 Vọng Phục Sinh – BĐừng Sợ! Chúa Đã Phục Sinh (Mc. 16) Lời bài hát
+
Chúa Nhật Phục Sinh – A.B.CChúa Là Đấng Phục Sinh (Ga. 20) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục Sinh Phúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Đường Chiều Emmau (Lc. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Chúa Là Đấng Chăn Chiên (Ga. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Con Đường Sự Sống (Ga. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Yêu Mến Lề Luật Chúa (Ga. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục Sinh Lạy Cha! Giờ Đã Đến (Ga. 17) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Phúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Đừng Sợ! Chính Là Thầy Đây (Lc. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Hy Sinh Vì Đàn Chiên (Ga. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Chính Thầy Là Cây Nho (Ga. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Hãy Yêu Mến Nhau (Ga. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh Để Chúng Nên Một (Ga. 17) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Phúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Lạy Chúa! Con Yêu Mến Ngài (Ga. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Lắng Nghe Tiếng Chúa (Ga. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Dấu Chỉ Yêu Thương (Ga. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Ai Yêu Mến Thầy (Ga. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục Sinh Để Chúng Nên Một (Ga. 17) Lời bài hát
+
THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Nhật 1A Thường NiênNày Là Con Ta Yêu Dấu (Mt. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên Ngài Là Con Thiên Chúa (Ga. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Các Ngươi Hãy Theo Ta (Mt. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Bát Phúc Giữa Đời (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên Ánh Sáng Và Muối Đất (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Luật Chúa Kiện Toàn (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Hãy Sống Yêu Thương (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Đừng Lo Lắng Chi (Mt. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Xây Nhà Trên Đá (Mt. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Thân Con Tội Lỗi (Mt. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Hãy Cho Nhưng Không (Mt. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Hãy Tuyên Xưng Thầy (Mt. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Theo Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc (Mt. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Hỡi Ai Gánh Nặng (Mt. 11) Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Bước Chân Người Gieo Giống (Mt. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Dụ Ngôn Cỏ Lùng (Mt. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Viên Ngọc Quý (Mt. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên Bánh Và Cá (Mt. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên Thầy Ơi Cứu Con (Mt. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Lạy Chúa! Xin Thương Con (Mt. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên Phêrô, Con Có Phúc (Mt. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên Hãy Từ Bỏ Mình (Mt. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên Giúp Nhau Hoàn Thiện (Mt. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên Hãy Tha Bảy Mươi Lần Bảy (Mt. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên Chớ Ganh Tị (Mt. 20) Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Này Con Đi Làm Vườn Nho (Mt. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên Con Chúa Hy Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên Hạnh Phúc Nước Trời Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Trả Lại Cho Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Giới Răn Trọng Nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên Hãy Hành Động Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Chúa Đến Bất Ngờ (Mt. 25) Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên Hãy Sinh Lợi Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên Chúc Tụng Đức Vua Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Thường Niên Này Là Con Ta Yêu Dấu Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Ở Lại Với Ta Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Nước Chúa Đã Gần Đến Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Sức Mạnh Lời Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Xin Chúa Cứu Chữa Con Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Chúa Động Lòng Thương Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Trỗi Dậy Mà Về Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Hãy Biết Canh Tân Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Ngày Sabbát Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Nghe Lời Chúa Dạy Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Nước Trời Như Hạt Giống Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Sao Lại Sợ Hãi? Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Xin Chạm Vào Con Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Xin Củng Cố Niềm Tin Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Đàn Chiên Không Người Chăn Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Chúa Làm Phép Lạ Bánh Và Cá  Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Hãy Đến Với Ta  Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Ta Là Bánh Ban Sự Sống Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Bánh Hằng Sống Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Không Thầy Con Đến Với Ai? Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Chớ Giả Hình Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Chúa Chữa Người Câm Điếc Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Ai Muốn Theo Ta? Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Ai Muốn Làm Người Lớn Nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Tấm Lòng Bao Dung (Mc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Không Được Phân Ly (Mc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Bước Qua Cửa Hẹp Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Khiêm Nhu Phục Vụ (Mc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Người Mù Bên Vệ Đường Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Giới Răn Nào Trọng Nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Cho Đi Bằng Cả Tấm Lòng Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Chỉ Có Mình Cha Biết Thôi (Mc. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Giêsu! Vua Chân Lý Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Thường Niên Này Là Con Ta Yêu Dấu Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Phép Lạ Tiệc Cưới Cana Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Tin Mừng Cho Người Nghèo Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên Hãy Sống Cuộc Đời Ngôn Sứ Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên Đừng Sợ! Hãy Theo Thầy Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên Nguồn Hạnh Phúc Đích Thực Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên Hãy Yêu Kẻ Thù (Lc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Đừng Xét Đoán (Lc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên Vững Tin Vào Chúa (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên Góa Phụ Thành Naim (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Tội Con Chúa Đã Thứ Tha (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Từ Bỏ Chính Mình (Lc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Dù Thầy Đi Đâu (Lc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Ra Đi Rao Giảng Tin Mừng (Lc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên Con Phải Làm Gì? (Lc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Maria Chọn Phần Tốt Nhất (Lc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Hãy Xin Thì Sẽ Được (Lc. 11) Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Bài Học Khôn Ngoan (Lc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Các Con Hãy Sẵn Sàng (Lc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Ngọn Lửa Tình Yêu (Lc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Hãy Bước Qua Cửa Hẹp (Lc. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Hãy Sống Khiêm Tốn (Lc. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Hãy Vác Thập Giá Theo Ta (Lc. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Quay Gót Trở Về (Lc. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Không Thể Làm Tôi Hai Chủ (Lc. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Ladarô Và Người Phú Hộ (Lc. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Xin Chúa Ban Thêm Lòng Tin (Lc. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Người Cùi Xứ Samari (Lc. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Hãy Cầu Nguyện Đừng Ngã Lòng (Lc. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Lời Nguyện Khiêm Tốn (Lc. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Giakêu, Người Thu Thuế (Lc. 19) Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên Sự Sống Đời Sau (Lc. 20) Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên Bền Đỗ Sẽ Được Cứu Rỗi (Lc. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên Giêsu! Vua Thời Gian (Lc. 23) Lời bài hát
+
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH.
+
Chúa Ba Ngôi – ATin Vào Con Chúa (Ga. 3)Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – BLoan Tin Chúa Ba Ngôi (Mt. 28)Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – CÔi Nhiệm Mầu Tình Yêu Ba Ngôi (Ga. 16) Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống Xin Chúa Ban Thần Khí (Ga. 20)Lời bài hát
Mình Máu Thánh Chúa – AMình Máu Chúa Ban (Ga. 6)Lời bài hát
Mình Máu Thánh Chúa – BNày Là Mình Máu Ta Ban (Mc. 14)Lời bài hát
Mình Máu Thánh Chúa – CNăm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá (Lc. 9)Lời bài hát
Các Thánh Nam NữBát Phúc Giữa Đời (Mt. 5)Lời bài hát
Các Thánh Anh HàiRama, Vọng Tiếng Khóc Than (Mt. 2)Lời bài hát
Đức Maria Mẹ Thiên ChúaMẹ Suy Niệm Trong Lòng (Lc. 2)Lời bài hát
Đức Mẹ Hồn Xác Lên TrờiĐáp Tiếng Xin Vâng (Lc. 1)Lời bài hát
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên TộiTrinh Nữ Đầy Ơn Phúc (Lc. 1) Lời bài hát
Lễ Hiển LinhTheo Ánh Sao (Mt. 2)Lời bài hát
Lễ Minh NiênDâng Chúa Xuân Những Tân Toan (Mt. 6)Lời bài hát
S.N Thánh Gioan Tẩy Giả AGioan, Người Được Tuyển Chọn (Lc. 1)Lời bài hát
S.N Thánh Gioan Tẩy Giả BNiềm Vui Chào Đời (Lc. 1)Lời bài hát
Suy Tôn Thánh GiáVì Chúa Yêu Thế Gian (Ga. 3)Lời bài hát
Lễ Thăng Thiên AMừng Chúa Về Trời (Mt. 28)Lời bài hát
Lễ Thăng Thiên BChúa Giêsu Lên Trời (Mc. 16)Lời bài hát
Lễ Thăng Thiên CChúa Đã Về Trời (Lc. 24)Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất ANoi Gương Gia Đình Thánh Gia (Mt. 2)Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất BNoi Gương Thánh Gia (Lc. 2)Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất CGia Đình Gương Mẫu (Lc. 2)Lời bài hát
Lễ Thánh GiuseGiuse! Người Âm Thầm (Mt. 1)Lời bài hát
Lễ Thánh Phêrô và PhaolôChìa Khóa Nước Trời (Mt. 16)Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu AHỡi Ai Gánh Nặng (Mt. 11)Lời bài hát
Lễ Truyền TinPhận Tôi Tớ Chúa (Lc. 1)Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam NưzBát Phúc Giữa Đời (Mt. 5)Lời bài hát
+
CẢM HỨNG TIN MỪNG.
+
Ai Được Cứu Rỗi(Mc. 10: 17-27)Lời bài hát
Anh Em Hãy Cho Họ Ăn(Lc. 9: 13)Lời bài hát
Bà Góa Nghèo(Mc. 12: 38-44)Lời bài hát
Bài Ca Đức Ái(Lc. 10: 25-37)Lời bài hát
Các Ngươi Chớ Phân Ly(Mc. 10: 2-12)Lời bài hát
Con Chiên Lạc(Lc. 15: 3-7)Lời bài hát
Cuộc Đời Sẽ Qua Đi(Gv. 3: 1-8)Lời bài hát
Chúa Là Vua(Ga. 18: 33b-37)Lời bài hát
Chúa Ở Cùng Con(Mt. 1: 18-24)Lời bài hát
Chúa Quy Tụ Dân Người(Mc. 13: 24-32)Lời bài hát
Chúng Tôi Phải Làm Gì?(Lc. 3: 10-18)Lời bài hát
Chứng Nhân Sự Sáng(Ga. 1: 6-8, 19-28)Lời bài hát
Dacaria! Đừng Sợ(Lc. 1: 5-25)Lời bài hát
Dấu Hiệu Nhận Ra Chúa(Ga. 1: 29-34)Lời bài hát
Dọn Đường Cho Chúa(Mc. 1: 1-8)Lời bài hát
Đấng Cao Trọng(Mt: 11: 2-11)Lời bài hát
Điềm Lạ Giona(Lc. 11: 29-32 & Rm. 1: 1-7)Lời bài hát
Điều Răn Trọng Nhất(Mc. 12: 28b-34)Lời bài hát
Giờ Cứu Rỗi Đã Đến Gần(Lc. 21: 25-28, 34-38)Lời bài hát
Hạt Giống Nảy Mầm(Ga. 12: 24-26)Lời bài hát
Hãy Ăn Năn Thống Hối(Mt. 3: 1-12)Lời bài hát
Hãy Chỗi Dậy(Lc. 5: 17-26)Lời bài hát
Hãy Dọn Đường Cho Chúa(Lc. 3: 1-6)Lời bài hát
Hãy Nên Công Chính(Mc. 9: 37-42, 44, 46-47)Lời bài hát
Hãy Rao Giảng Tin Mừng(Lc. 24: 44-53)Lời bài hát
Hãy Sẵn Sàng(Mt. 24: 37-44)Lời bài hát
Hãy Tha Thứ(Lc. 17: 1-6)Lời bài hát
Hãy Tỉnh Thức(Mc. 13: 33-37)Lời bài hát
Hãy Trả Cho Cêsarê(Mt. 22: 15-21)Lời bài hát
Hãy Trở Nên Như Trẻ Thơ(Lc. 9: 46-50)Lời bài hát
Lòng Tin Mạnh Mẽ(Mt. 8: 5-11)Lời bài hát
Maria! Mẹ Đầy Ơn Phúc(Lc. 1: 26-38)Lời bài hát
Mười Trinh Nữ(Mt. 25: 1-13)Lời bài hát
Nước Trời Đã Đến Gần(Mt. 4: 12-17)Lời bài hát
Phần Thưởng Trên Trời(Mt. 5: 1-12a)Lời bài hát
Phép Lạ Bánh Và Cá(Ga. 6: 1-15)Lời bài hát
Phục Vụ Như Chúa(Mc. 10: 35-45)Lời bài hát
Quyền Năng Của Chúa(Lc. 13: 10-17)Lời bài hát
Tấm Lòng Khiêm Cung(Mt. 23: 1-12)Lời bài hát
Tiệc Cưới Chúa Mời(Mt. 22: 1-14)Lời bài hát
Tiếng Kêu Trong Hoang Địa(Lc. 3: 1-6)Lời bài hát
Tin Mừng Chúa Cứu Độ(Lc. 2: 1-14)Lời bài hát
Tôma! Chớ Cứng Tin(Ga. 20: 19-31)Lời bài hát
Xin Cho Con Được Thấy(Mc. 10: 46-52)Lời bài hát
Yến Tiệc Với Người Nghèo(Lc. 14: 12-14)Lời bài hát
Yêu Người Như Chúa(Mt. 22: 34-40)Lời bài hát

Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.

Thánh Ca Tin Mừng theo Nhạc sĩ.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s